You are on page 1of 2

TEST DE EVALUARE

PEȘTI-AMFIBIENI-REPTILE

PARTEA I

I. Asociază informațiile corespunzătoare din coloana A cu cele din coloana B.

a) A B

1. crap a. schelet cartilaginos-osos

2. păstrăv b. respiră prin fante branhiale

3. rechin c.un pește ,,de baltă”

4. sturion d.trăieste în ape repezi de munte

b) A B

1. vertebrate tetrapode a. salamandra

2. broască cu coadă b. piele și plămâni

3. respirație dublă c. brotăcel

4. broască fără coadă d. amfibieni

c) A B

1. carapace și plastron a. crocodil

2. inimă tetracamerală b. șerpi

3.membre scurte așezate lateral c. țest

4. osul pătrat d. șopârlă

II. Completează spațiile libere din afirmațiile următoare cu noțiuni corecte.

1. Peștii au forma...................................,iar corpul e acoperit cu.................................
2. Reptilele care nu prezintă membre se numesc ......................,de exemplu...............
3. Amfibienii prezintă patru membre, deci sunt vertebrate.........................și au un mediu de
viață...............
4. Peștii simt obstacolele din apă datorită...........................................
5. Pielea amfibienilor este subțire,...........................și..................................
6. Broasca se înmulțește prin..................... ,etapele de transformare sunt............-...............-
...........-................- adult și se numește......................
7. Sturionii sunt pești ............................pentru că migrează din M.Neagră în Dunăre pentru a
depune..............
8. Trunchiul crapului prezintă înotătoare perechi: pectorale și ........................și înotătoare
neperechi: dorsală, .................și ......................

Evidențiază caracterele de superioritate ale peștilor. c)4 fără coadă. brotăcel. 3 șerpi constrictori. Stabiliți numărul amfibienilor fără coadă și cu coadă: a)3 fără coadă. șarpele cu ochelari.2 cu coadă. Stabiliți numărul șerpilor constrictori și numărul șerpilor veninoși: a)3 șerpi veninoși.Stabilește numărul branhiilor la 1520 de crapi: a)6. V. vipera.1 cu coadă 3. broască râioasă.160 perechi de branhii 2.3 cu coadă. proteul.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Șarpele de casă prezintă: 2. b)2 fără coadă.Se dau următorii șerpi: boa.Rezolvați problemele: 1. c)12. 2 șerpi veninoși. c)2 șerpi constrictori. triton. pitonul.Într-un terariu se află următorii amfibieni: salamandră. amfibienilor și ale reptilelor. 4 șerpi veninoși .Amfibienii nu prezintă: 4.080 branhii. b)4 șerpi constrictori. vipera cu corn.III.Crapul prezintă 4 perechi de branhii.160 branhii.Caretul: a)un ligament elastic și osul pătrat a) este un amfibian b)ambii plămâni bine dezvoltați b)este o specie de crocodil c)2 pete alb-gălbui pe laturile corpului c) este o țestoasa marină 3.Are schelet cartilaginos: a)inimă tricamerală a)pisica de mare b)coaste foarte bine dezvoltate b)morunul c)mormoloci în stadiul larvar c)păstrăvul IV. b)12. șarpele cu clopoței.