You are on page 1of 3

Nume

:
Clasa :
Data:

Test de evaluare
Amfibieni

I. Completaţi propoziţiile cu răspunsul corect :
1. Broaştele sunt vertebrate care duc o viaţă atât ……………….................cât şi pe
……………................ de aceea se numesc şi amfibieni (cu viaţă) dublă.
2. Amfibienii au corpul acoperit de un tegument subţire şi ......................................
3. Scheletul intern la Amfibieni este reprezentat de .................................................
4. Respiraţia la Amfibienii adulţi se face prin ............................. şi ..........................
5. Dezvoltarea Amfibienilor se face prin ...................................................................
6. Fecundaţia la Amfibieni este dependentă de .......................................................

II. Încercuiţi răspunsul corect
1. Care sunt consecinţele evoluţiei amfibienilor?
A. dezvoltarea inimii cu mai multe camere;
B. ieşirea pe uscat;
C. dezvoltarea sistemul circulator închis.
2. Din ce segmente este alcătuit corpul la broască?
A. cap;
B. corp;
C. coadă;
D. membre;
E. înotătoare.
3. Ce regiune a creierului amfibienilor este mai dezvoltată ca la peşti?
A. anterioară;
B. intermediară;
C. bulbul rahidian;
D. medie;
E. creieraşul.
4. Ce organe sunt caracteristice mormolocului?
A. branhiile;
B. coada;
C. plămânii;
D. coarda;
E. coloana vertebrală;
F. membrele.
5. Care animale fac parte din clasa Amfibienilor?
A. tritonul;
B. peştii;
C. şopârla;
D. broasca râioasă;

........ F. .......... III.................. Completaţi desenul III......E.. broasca de lac...... broasca cu pinteni........................ Recunoaşteţi amfibienii din imaginile de mai jos ............

.............5 puncte  III-1... Notă:  se acordă 4 puncte din oficiu  I-3 puncte  II-1.5 puncte ............................................ ………………………………………………………………………………………………… ..................