You are on page 1of 25

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI
1.1. Scurt istoric
S.C. „ARHOTY” S.A. a fost infiintata in anul 2000 din initiativa unui intreprinzator
privat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, si are un capital social subscris de
20000lei reprezentand 20 de parti sociale a 100 lei fiecare.

Societatea S.C„ARHOTY”S.R.L. are sediul in BALENI si conform actului
constitutiv poate infiinta sucursale si filiale in oricare din formele de societate prevazute de
lege in conditiile prevazute de acea forma.

In perioada 2000-2002 societatea a functionat si functioneaza in continuare in stransa
concordanta cu cererea de servicii de pe piata panificatiei din judetul Dambovita.

Dimensiunea si volumul activitatii din domeniul panificatiei in aceasta perioada destul
de scurta, a fost relativ redusa si ca urmare a lipsei de capital la nivelul necesitatii firmei, care
se afla in plina perioada de investitii.

1.2. Obiectul de activitate
Domeniul de activitate al firmei este activitatea de fabricare a produselor de patiserie
si panificatie precum si comercializarea lor in magazinul propriu si altor clienti.Pe langa
aceasta activitate ,unitatea desfasoara si activitatea de comert cu amanuntul a produselor
alimentare si nealimentare in cadrul unui magazin general nespecializat.

Ca urmare a politicii manageriale si aprecierilor din partea clientilor,referitoare la calitatea
produselor,societatea este in continua dezvoltare,largindu-se si deversificandu-si sfera de
activitate in urmatorii ani.

Conform strategiei de dezvoltare,societatea tinde sa se dezvolte si mai mult in urmatorii 3
ani,prin construirea unei noi brutarii,deschiderea a inca doua puncte de lucru in Ploiesti si
acest lucru realizandu-se prin angajarea a inca 10 muncitori calificati.

1.3. Resursele intreprinderii (financiare, umane, materiale)

Resursele financiare reprezinta disponibilitati banesti in numerar sau conturi bancare
aflate la dispozitia firmei.S.C. „ARHOTY” S.A. este o firma cu capital exclusiv privat,
valoarea capitalul social subscris la infiintare fiind de 20000 lei. Tot acest capital a constituit
si principala sursa de finantare pentru inceputul activitatii. Ulterior necesitatile financiare
fiind mai mari decat capitalul sau, firma a recurs la contractarea unui credit de 30000 lei,
acestea fiind principalele surse financiare.

Din punct de vedere al resurselor umane firma dispune de 50 angajati repartizati astfel:

 Direcor General

 Director Tehnic

 Director Economic

 Sef Biroul Resurse Umane

 Sef Biroul Cercetare Dezvoltare

 Sef Biroul Aprovizionare-desfacere

 Sef Biroul C.T.C. laborator

 Sef Biroul Contabilitate

 Sef Serviciul Financiar

 Sef Biroul Administrativ

 5 soferi

 1 gestionar

 2 vanzatoare

 16 patiseri

 16 brutari

Resursele materiale sunt constituite din ansamblul materialelor prime, materialelor care
impreuna cu utilajele, cladirile prezinta anumiti parametri functionali, economici.

1.4. Caracterizarea economico-financiara a activitatii intreprinderii

Intr-o maniera generala, in cadrul SC ARHOTY SA echilibrul evoca ideea de armonie
intre diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce in domeniul financiar se traduce prin
armonizarea resurselor cu nevoile. Bilantul contabil constituie documentul principal care sta
la baza evaluarii patrimoniale a societatii, mentinerea egalitatii intre sumele inscrise in activul
si pasivul bilantului sau reprezentand, de fapt, un principiu financiar fundamental.Deoarece
pe linie financiara orientarea firmei a fost de a se limita la fondurile proprii, nivelul creditelor
fiind destul de redus aceasta s-a reflectat si in nivelul cifrei de afaceri si implicit al profitului
care la sfarsitul anului 2001 nu a fost decat de 12 milioane .In urma analizei activitatii a
rezultat ca nivelul cel mai ridicat al cheltuielilor a fost cu forta de munca, de altfel aceasta
fiind specifica societatilor care desfasoara activitati de prestari in constructii.

Desi a incheiat anul 2001 cu un profit destul de mic pe ansamblu societatea a avut o
activitate buna, fiind eficienta din punct de vedere economic si financiar. Informatiile
necesare analizei financiare sunt furnizate de documentele contabile de sinteza, bilantul

de o amploare variata si in general previzibile.  Mediul schimbator. sociala. intreprinderea preia din mediul ambiant extern resursele de care are nevoie. unde schimbarile sunt rare.A. viitoarele oportunitati. asigurarea unui flux economico-financiar normal se impun masuri de incasare a creantelor in termen cat mai scurt. intreprinderea isi orienteaza si desfasoara activitatea sub impactul conditiilor concrete ale mediului sau ambiant. firma este o parte integranta a mediului ambiant si o componenta economica a acestuia. geografica. Notiunea de mediu ambiant este complexa. influentand puternic relatia de piata. socio-economic. le introduce in procese specifice din care rezulta produse. Prin intrari intreprinderea se adpateaza la mediu. iar prin iesiri aceasta va influenta mediul. politica. iar pentru asigurarea lichiditatilor necesare. Indicatorii financiari constituie instrumente de analiza ce permit managerului sa evalueze rezultatele obtinute si starea financiara a intreprinderii. analiza de productie si a conducerii. . CAPITOLUL II :IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA FIRMEI Ca agent economic. unde apar schimbari frecvente. este foarte importanta. demografica ce actioneaza pe plan national si international asupra intreprinderii.  Mediul turbulent. Analiza acestor indici permite modificarea modului in care intreprinderea isi gestioneaza resursele de care dispune. trebuie sa aiba ca obiect analiza situatiei pietei pentru produsele fabricate – in cazul S. In conceptie macroeconomica. Analiza mediului ambiant in care firma isi desfasoara activitatea. de mica amploare si usor previzibile. Analiza diferitelor circumstante existente si a efectelor acestora asupra economiei si gestiunii intreprinderii pun in evidenta trei tipuri de mediu:  Mediul stabil. unde schimbarile sunt foarte frecvente si de mare amploare cu incidente profunde asupra activitatii firmei si greu de anticipat. analiza posibilitatii de innoire a nomenclaturii de produse sau a procesului tehnologic. Totodata. modul de utilizare al activelor. Macromediul firmei si influenta componentelor acestuia asupra activitatii intreprinderii Ca sistem dinamic. stiintifico- tehnica.1. In vederea sporirii in continuare a profitului net sunt necesare masuri de contractare de noi clienti interni si externi. deoarece.ARHOTY S.contabil si contul de rezultate. evidentiaza daca organizarea procesului de productie si a conducerii determina cresterea conditiilor necesare pentru o activitate cat mai rentabila.C.. 2. juridica. care vor fi transferate aceluiasi mediu ambiant. incluzand un ansamblu de factori eterogeni de natura economica. Activitatea economico-financiara si administrativa din cadrul societatii s-a desfasurat in conditii optime.

Ponderea barbatilor se intalneste in domeniul administrativ. . economici. Factorii demografici Factorii demografici cuprind elementele demografice care actioneaza asupra firmei direct sau indirect. 10% au studii medii.  structura acesteia pe sexe. un procent de 3% au studii superioare. Factorii economici Mediul economic este format din ansamblul elementelor care compun spatiul economic in care actioneaza firma. In domeniul panificatiei procentul predominant il au femeile repartizate pe domenii distincte. se incadreaza efectivul de aproximativ 50 angajati ai firmei analizate.  populatia ocupata si ponderea acesteia in total. . . . demografici. Acestia se pot defini prin indicatori specifici:  numarul populatiei. a organismelor politice. politici. a institutiilor financiar-bancare. de ocrotire a sanatatii. cei ce au o actiune directa si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici care se afla in contact direct si nemijlocit. ce reprezinta 10% din personal. iar restul personalului este reprezentat de absolventi ai scolii postliceale de patiserie din Ploiesti cu calificare specifica domeniului firmei. socio-culturali. Astfel. Cuprinde ansamblul factorilor de ordin general ai mediului ambiant.  dimensiunea medie a unei familii. In categoria factorilor economici intra: . Factorii macromediului intreprinderii sunt: .  populatia activa. tehnici si tehnologici. care influenteaza si sunt influentate de activitatea intreprinderii. in atentia acestui indicator. de management. Din punct de vedere al structurii socio-profesionale. . juridici.  repartizarea teritoriala a populatiei. Macromediul firmei cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant cu actiune indirecta si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici cu care aceasta se afla in contact nemijlocit. . Mediul ambiant extern (macromediul) este reprezentat de totalitatea unitatilor economice. B. A. juridice. ecologici (naturali). administrative. .

Daca in anul 1990 existau doar cateva banci si acelea cu capital exclusiv de stat. in care o firma apare in calitate de producator. Constatam ca nivelul de fiscalitate actual se repercuteaza negativ asupra tuturor activitatilor economico-sociale si asupra agentilor economici amplificand blocajul economico-financiar si avand efecte specifice pe termen lung asupra economiei nationale. cunoasterea cererii. exista o multitudine de taxe si impozite care determina diminuarea profitului agentilor economici. Aparitia firmelor private de panificatie este in directa legatura cu necesitatea cererii si capacitatea de absorbtie a pietei pe acest segment de activitate care dupa 1990 a fost extrem de ridicat. C. reducerea fondurilor de dezvoltare si sociale. Piata de capital se refera la politica de capital.N.Piata . In prezent piata monetara prezinta o relativa instabilitate. autohtone sau mixte. si Trezoreria Ploiesti. cat si de consumator este piata.C. avand in componenta sa banci cu capital partial de stat sau integral privat. precum si sucursalele unor renumite banci straine. Politica fiscala este excesiva. ceea ce nu permite acumulari de capital si implicit nici investitii noi sau modernizari. ARHOTY S. Factorii de management . fiscala si industriala. statul nereusind inca prin masurile luate de circa 3 ani incoace sa stopeze sau sa diminueze accentuate tendinta de dezaprecierea monedei nationale in raport cu valuta straina. piata monetara este constituita de Banca Nationala a Romaniei (B. este si consumator si cumparator de materiale necesare desfasurarii activitatii de profil Premiza continuarii activitatii o constituie studiul pietii. in vederea satisfacerii consumatorilor din intreaga zona. Sistemul bancar. Piata mijloceste legaturile multiple ale intreprinderii cu mediul si este un sistem de coordonare care are la baza schimbul si contractul. in anul 2002 se constata ca sistemul bancar romanesc este mult mai dezvoltate. S.Potentialul financiar Principala componenta a mediului economic.A. cat si cu o banca cu capital integral privat respectiv Banca Transilvania. Astfel.R. promovata de stat. a eventualilor concurenti. ca urmare a reorientarii profesionale a liceelor cu profil industrial din orasul Ploiesti. fluctuatii periodice ale monedei nationale si se concretizeaza prin rate mari ale dobanzii si printr-o inflatie ridicata. .Puterea de cumparare . Firma ARHOTY are relatii bancare atat cu o banca de stat. Piata fortei de munca s-a adaptat destul de repede noilor cereri astfel incat exista o oferta destul de mare de forta de munca in acest domeniu. respectiv B.) si dintr-un numar de banci ce desfasoara activitati economico-financiar si o serie de case de schimb autorizate.R.C.Nivelul si ritmul dezvoltarii economice .

capacitatea de inovare. D. capacitatea de documentare. Factorii politici Influenteaza activitatea firmei in special prin politicile sociale ale statului.coordonare. Activitatea firmei este influentata direct si exclusiv de managementul practicat la nivelul firmei.  calitatea tehnologiilor ce pot fi achizitionate. .acestea pot face obiectul transferului de cunostinte si implicit pot fi folosite si in formele de la nivel national.masura in care cadrul organizatoric si de gestiune creat stimuleaza personalul societatii S.managementul practicat la nivel guvernamental influenteaza autonomia societatii.evaluarea mediului ambiant. utilajelor. regasindu- se in facilitatile acordate prin Legea 76/2001 referitoare la angajarea personalului din randurile absolventilor si al somerilor. Functionarea societatii ARHOTY si organizarea ei este puternic influentata si de nivelul. nivelul tehnologiei folosite de intreprindere. Factorii tehnici si tehnologici influenteaza intreprinderea atat ca beneficiar cat si ca furnizor. ARHOTY S.Activitatea societatii este influentata si de nivelul managementului practicat pe plan mondial. ceea ce vine in sprijinul firmei in mod direct. sa foloseasca posibilitatile respectivului mediu.sistemul de creditare al acesteia. in principal prin intermediul unor elemente specifice:  marimea si orientarea fondurilor destinate cercetarii si dezvoltarii. dat fiind faptul ca acesta a fost interesata sa angajeze astfel de personal. sistemul de management aplicat la nivelul si in cadrul mediului local. Factorii de management exprima gradul de previziune.C. al masinilor.  reglementari care vizeaza eliminarea sau restrangerea efectelor factorilor poluanti.  asimilarea de produse noi si modernizarea celor existente. licentele cumparate.  nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumparare.Functionarea societatii este influentata puternic de sistemul de management practicat la nivelul si in cadrul mediului national si international in care aceasta functioneaza.daca la nivel mondial se practica o serie de metode.Spre exemplu.  investitiile si inovatiile.  calitatea si nivelul cercetarilor la care firma are acces.volumul investitiilor. E. Factorii tehnici si tehnologici Acesti factori sunt reprezentati in principal de: nivelul tehnic al echipamentului. instalatiilor furnizate intreprinderii din tara sau strainatate.Astfel.tehnici performante de management.A. exprimandu-si puternic dorinta de integrare in structurile de cooperare economica continentala si cele de securitate. Romania doreste o cat mai mare apropriere de Occident.organizare.

politici). vegetatia. Astfel. precum si factori interni ai firmei isi exercita impactul prin intermediul unor acte normative. prin care este vizata direct sau indirect activitatea unei intreprinderi. de management. F. Factorii naturali Acestia reprezinta o categorie aparte a mediului ambiant. s-au initiat proiecte de legi care sa accelereze privatizarea sectorului de stat si atragerea de investitii straine. „Regulamentul de ordine interioara”. reguli si rutine proprii concretizate in „Regulamentul de organizare si functionare”. hotararile guvernamentale. . creditari si impozitarii. Dispersia mare in teritoriu a activitatii firmei ridica o serie de probleme in ceea ce priveste recrutarea si selectia de personal calificat. fauna. deciziile prefecturilor si primariilor. al unor reglementari din care se detaseaza legea salarizarii. impiedicand sau facilitand actiunea acestora. Datorita specificului activitatii firmei se impune promovarea unei politici de mediu. Factorii juridici trebuiesc priviti ca un corolar vazut la celelalte categorii de factori ai mediului ambiant. legea finantelor publice etc. In domeniul economic s-a solicitat in acelasi timp sprijin financiar pentru sustinerea reformelor. Cu o democratie in consolidare si cu perspectivele ce se intrevad. O multitudine de alti factori ai mediului ambiant (economici. ceea ce genereaza dificultati in gasirea de personal cu meserii specifice activitatii organizatiei. tehnologici. ordinele ministrilor etc. distrugand solul sau vegetatia. Prin activitatea desfasurata societatea poate influenta mediul inconjurator. etc. G. toate in concordanta cu legile si reglementarile in vigoare. reglementarile juridice. „Contractul colectiv de munca”. Factorii semnificativi sunt: legile. Dupa schimbarea pasnica a puterii ce avut loc la sfarsitul anului 1996. Factorii juridici Se constituie din ansamblul de reglementari de natura juridica. in special cu privire la calitatea acestuia. din care fac parte resursele naturale: apa. ordonantele. conducerea firmei organizeaza lunar instructaje cu muncitorii tocmai in scopul ca acestia sa fie constientizati de necesitatea ca prin activitatea ce desfasoara sa nu polueze mediul inconjurator. solul. investitiilor de capital strain. fir prin degradarea acestuia. Acest lucru constituie una din preocuparile majore ale managementului firmei si presupune o buna comunicare si un sistem coerent de relatii intre conducere si componentele operationale si functionale. piata mainii de lucru difera mult de la o zona la alta. fie prin mentinere. clima. Romania a inceput o campanie in favoarea aderarii tarii la organismele europene. De asemenea. Romania constituia in zona sa un partener stabil si important pentru realizarea Europei Unite. Intreaga activitate din cadrul SC ARHOTY SA se desfasoara in baza unor principii.

H. Problemele de sanatate ale personalului si cele de protectia muncii. moderator fiind managerul general al societatii. Factorii socio-culturali Din aceasta categorie fac parte:  raportul dintre populatia urbana si rurala. .  calitatea activitatilor cultural – artistice. protectia mediului si de prevenire si stingere a incendiilor vizeaza eficienta resurselor umane din preocuparile de maxima importanta a conducerii organizatiei. precum si masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor. la care se adauga conceptia umana de tratare a salariatilor. 2. In acest sens au fost alocate fonduri importante pentru mentinerea in functiune a sistemuluide transport – actualmente destul de uzat.  nivelul de dezvoltare a invatamantului. relatiile sunt ierarhice pe functiunile societatii si asigurate prin directorii executivi. furnizorii de marfuri. a determinat conducerea societatii sa conceapa si sa aplice un program complet si eficace de asigurare sanitar-medicala a personalului si de protectie a muncii salariatilor. In conditiile tranzitiei spre economia de piata comunicarea dinspre manager si subordonati la diferite nivele ale firmei constituie si pentru societate un element dinamic al proceselor manageriale si concomitent o condite necesara pentru un climat organizational si motivational adecvat realizarii obiectivelor propuse. anual. intreg personalul este examinat medical de comisii de specialisti. .2. prestatorii de servicii. cheltuielile fiind suportate de firma. De asemenea. Realizand ca micsorarea numarului de accidente reduce cheltuielile directe si indirecte provocate de acestea intr-o masura mai mare decat costul unui program permanent de protectia muncii. Conform structurii organizatorice. . furnizorii fortei de munca.  nivelul de ocrotire a sanatatii. Activitatea de protectia muncii asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic. Continua preocupare a conducerii pentru asigurarea unor conditii de lucru adecvate a condus la stabilirea unei orientari ferme privind extinderea activitatilor sociale. In aceasta categorie aparte a mediului ambiant in care firma isi desfasoara activitatea intra o serie de alti factori: .  mentalitatea. Micromediul intreprinderii si influenta factorilor acestuia asupra activitatii economice Micromediul intreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra in relatii directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si de perspectiva.

concurenta. Interdependenta dintre factorii micromediului si S. .C. . care in baza relatiilor contractuale de vanzare-cumparare asigura intreprinderii resursele necesare pentru desfasurarea activitatii ( materii prime. ARHOTY S. clientii. materiale. S.A. Furnizorii de forta de munca In cadrul acestei categorii sunt incluse: . organismele publice.C. nu are foarte multi furnizori de materii prime. este prezentata in schema urmatoare: - A.A. ARHOTY S. . Fiind o firma cuprinsa in categoria IMM-urilor. echipamente). aprovizionarea cu necesarul de materii prime facandu-se in functie de necesitati de la furnizorii locali B. Furnizorii de materii prime Acestia sunt reprezentati de diversi agenti economici.

unitatile de invatamant si nu in ultimul rand persoanele fizice..unitatile de invatamant.3 Relatia intreprindere-piata 1. 2. .  publicul consumator.  asociatiile consumatorilor.populatia aflata in cautarea unui loc de munca.oficiile de plasare a fortei de munca. C. Organismele publice Organismele publice sunt reprezentate de:  asociatiile profesionale. In ultima perioada societatea a facut angajari cu prioritate numai din randul absolventilor de scoala profesionala. . .  mediile de informare in masa.Piata este considerata ca locul de intalnire a agentilor economici. care se impart in doua mari categorii : cumparatori si vanzatori. dand astfel o sansa in plus tinerilor in gasirea unui loc de munca. ARHOTY S. adica al constructiilor. cel in care se desfasoara activitatea economica si in care actioneaza aceleasi persoane fizice si juritice care formeaza agentii economici.STUDIUL PIETEI Piata este considerata un spatiu economic.  organele de stat fata de care are obligatii legale. insa exista si firme cu volum de activitate mai mic. .A. Concurentii Competitorii firmei se numara printre celelalte societati care isi desfasoara activitatea in acelasi domeniu. iar tot aici se formeaza pretul la care se vand si se cumpara bunurile economice. Clientii In categoria „clientilor” se numara societatile comerciale. regulatorul pietei fiind concurenta. a caror pondere in ultimii ani a fost destul de mare pe acest sector de piata a produselor: D. acestea disputandu-si aceeasi categorie de clienti E. Printre acestea se numara: Unele din cele de mai sus au un volum de activitate net superior din punct de vedere teritorial in comparatie cu S.C. si care sunt intr-o competitie acerba.Pe piata se exprima si se intalnesc cererea si oferta de bunuri si servicii.

Mobilul principal pe care il urmareste orice antreprenor la formarea unei firme este profitul.Parghia economica de atingere a interesului este cointeresarea materiala care determina in orice activitate.calitate cat mai atractiv pentru atragerea unui numar cat mai mare de cumparatori .C. motorul-stimul al activitatii economice.Aici se urmaresc mai mule coordonate : -evolutia cererii produselor comercializate in prezent.Produsele se transporta in diferite orase cu mijloace de transport performante si moderne. -anticiparea nevoilor clientilor pentru a se oferii o gama cat mai larga de produse. dintre care pe primul plan se situeaza relatiile de interese. ARHOTY S. Studiul pietei reprezinta punctul de plecare al oricarui agent economic. . ARHOTYS. dar si diversificarea ofertei. Pentru viitor firma isi propune : -cresterea calitatii produselor oferite.ORIENTAREA ACTIVITATII Societatea S.A pe langa profit s-a mai urmarit si ridicarea nivelului calitatii produselor de pe piata romaneasca la standarde occidentale. un comportament angajat. incercandu-se asigurarea unui timp minim de la comanda si pana la ajungerea produsului la client. -mentinerea unui raport pret . ARHOTY S.A acesta are o mare importanta si se face prin studii de marketing. deci prin cresterea vanzarilor.DESFACERE Aprovizionarea in cadrul societatii S. persoane fizice. -puterea de cumparare a leului pentru a alege variantele optime de produse sub raportul pret . Firma urmareste realizarea a doua obiective esentiale: satisfacerea la standarde occidentale a clientilor prin produsele oferite si cresterea rentabilitatii firmei prin marirea volumului de produse vandute.A incearca inca de la infiintare o satisfacere cat mai completa a tuturor tipuri de consumatori .In cazul societatii S. Obiectivele economice ale firmei in conditiile pietei concurentiale.Firma mai urmareste si marirea cifrei de afaceri anual prin oferirea unui cat mai mare numar de produse noi.calitate.C. -studii continuue de marketing pentru ca firma sa vina in intampinarea nevoilor din ce in ce mai diversificate ale potentialilor clienti Realizarea diferitelor scopuri.C.APROVIZIONARE . se face in functie de comenzile existente.In cazul societatii S. bazat pe motivatie. 2. persoane juritice. 3.A.4.ARHOTY S. 2. pe care oamenii le urmaresc in actiunile de satisfacere a diferitelor nevoi conduce la aparitia anumitor raporturi.C.

In acest scop politica economica se axeaza cu prioritate pe intarirea managementului si castigarea de noi clienti prin diversificarea ofertei de servicii. Ca orice firma privata. Functiunile componente ale .societatea si-a diversificat gama de produse de panificatie. obtinerea unui profit cat mai mare.dupa cum urmeaza: Produse de panificatie:  Paine alba  Paine semi-alba  Paine graham  Paine neagra  Paine dobrogeana  Paine TOAST  Baghete  Blaturi de pizza  Chifle  Hot-doguri Produse de patiserie:  Prajitura Cremes  Turta dulce  Foi de Cremes  Chec cu cacao  Chec cu ciocolata  Chec cu fructe  Chec cu visine  Prajiturile bunicii CAPITOLUL III FUNCTIUNILE INTREPRINDERII 3. Astfel.1. principalul obiectiv economic.realizand si produse de patiserie . aceasta fiind conditia de viabilitate a oricarei firme. este bine inteles. in afara de activitatea stricta de fabricare a produselor de panificatie .

INDEPENDENTA FUNCTIUNILOR INTREPRINDERII FUNCTIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE .sistemului organizarii procesuale ale intreprinderii 3.3.2.Mecanismul functionarii intreprinderii 3.

societatea neavand materii prime nu poate sa realizeze comenzile (in acest caz materiale de constructii pentru santier).C. si in consecinta firma nu produce. ceea ce duce la o serie de dereglari ulterioare cum ar fi incapacitatea de plata a salariatilor. Aceasta dereglare este de tip intern. Aceasta schema reflecta interdependenta dintre functiuni din cadrul S. care sunt asigurate de compartimentul aprovizionare. Exista si dereglari de tip extern. fapt care duce la pierderea unor sume importante de bani. (5) functiunea de personal prin beneficiul pe care il vor dobandii persoanele salariate din cadrul intreprinderii. cum ar fi: conditiile meteorologice nefavorabile care pot avea un rol decisiv in finalizarea lucrarilor la termenul stabilit initial. (3) functiunea comerciala asigura desfacerea produselor pe piata. Exemple de dereglari: In cazul in care firma nu incheie la timp contractele de aprovizionare cu materie prima. (4) rezultatele vanzarii produselor (incasarile) sunt preluate de functie financiar- contabila. .A. (1) pe baza functiunii cercetare-dezvoltare firma stie ce si cat sa produca. deci nu obtine profit. ARHOTY S. (2) in procesul de productie sunt necesare materii prime. facandu-se legatura dintre cele doua functiuni. iar prin studii de marketing va sti ce produs si ce tehnologie trebuie proiectata.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII Ca exprimare a organizatiei formale. date cu privire la personalul de conducere si responsabilitatile acestora. . detaliere.1. Structura organizatorica. administrative. iar in partea referitoare la personal de conducere si responsabilitatile acestora. structura organizatorica a unei intreprinderi se proiecteaza pe baza unor norme. In ansamblul ei structura organizatorica prezinta 2 mari parti: . implementare a acesteia influenteaza activitatile impuse de realizarea obiectivelor intreprinderii. reflecta anatomia intreprinderii.STRUCTURA FUNCTIONALA (DE CONDUCERE) Structura de conducere reprezinta ansamblul persoanelor din conducere si compartimentelor economice. intelegere si explicare a situatiei existente prin analiza detaliata a factorilor care influenteaza starea ei. sectii. reguli. componenta structurii generale a firmei. Modul de concepere. structura functionala ( de conducere).R. necesare desfasurarii corespunzatoare a procesului managerial si a procesului de executie. pe structura. principii si documente oficiale. . iar in partea referitoare la personal trebuie prezentate date cu privire la personalul care este necesar pe total. orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale firmei. modul de constituire si grupare al acestora precum si relatiile dintre ele. categorii de calificare precum si salarizarea acestuia. Pe baza acestor principii S. cadrul juridic. structura operationala ( de productie si conceptie). Structura organizatorica poate fi definita ca ansamblul persoanelor subdiviziunilor organizatorice (directii. In partea referitoare la conducerea firmei si planul de afaceri trebuie sa se prezinte structura organizatorica.C.L. tipul si complexitatea activitatii. ateliere) si al relatiilor dintre acestea. comerciale. calitatea resurselor umane. Acesti factori sunt strategia de dezvoltare a firmei. este structurata astfel: AGA Director general. Aprecierea structurii organizatorice reprezinta un proces de cunoastere. statutul juridic. dimensiunea firmei. categorii economice. tehnice. 4. compartimente. ARHOTY S. Director comercial Director tehnic.

2.sa intocmeasca si sa verifice bilantul contabil. iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. dintre actionari. . Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. ce detin cel putin ¼ din capital social. Director economic. Atributiile Directorului Economic sunt urmatoarele: . prevazute de lege si statut pentru tinerea adunarii.aproba incheierea sau rezilierea contractelor comerciale. pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.A. de regula. sa urmareasca tinerea registrelor contabile la zi si sa prezinte Directorului general un raport scris cu analiza economica a societatii precum si propunerile necesare.G.stabileste strategia si tacticile de marketing. contul de profit si pierderi. . 4.analizeaza periodic activitatea economico-financiara a societatii. indeplinirea tuturor formalitatilor. .sa verifice evaluarea patrimoniului societatii. doi au mai multi secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor. prin ridicare de maini la propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati.STRUCTURA OPERATIONALA (DE PRODUCTIE) .A. si cenzorilor. Birou resurse umane Adunarea Generala a Actionarilor (A. . se va putea decide ca votul sa fie secret. daca s-a facut conform legii si regulilor stabilite. Hotararile luate de adunarea generala in limitele prevazute de lege sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea C.sa supravegheze si sa controleze gestiunea societatii. Actionarii voteaza. Presedintele va desemna. Ele nu vor putea fi executate inaite de a se indeplini aceste formalitati. Atributiile Directorului general sunt urmatoarele: . Hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la registrul comertului pentru a fi mentionate in extras si publicate in Monitorul Oficial. .analizeaza bilantul contabil si modul cum se realizeaza gestionarea bunurilor materiale si ia masuri de recuperare a eventualelor pagube aduse societatii de catre terti.) este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie.

pe principiul omogenitatii produsului fabricat(cand se executa un produs sau o parte componenta a acestuia) 2.materiale finite. Structura de productie este formata din ansamblul persoanelor.ca unitate determinata sub aspect administrativ in cadrul careia se executa fie un produs fie o parte a a acestuia.fie o parte a procesului tehnologic.Atelierele de productie pot fi si ele organizate pe baza principiului . pe principiul omogenitatii tehnologiei de fabricatie(cand in cadrul lor se desfasoarao parte a procesului tehnologic) In cadrul SC ARHOTY SA activitatea sectiei de productie este condusa nemijlocit de catre Directorul Tehnic.compartimentelor.Acestea pot fi organizate in 2 moduri: 1. In functie de rolul pe care il au in procesul de fabricatie a produselor incluse in planul de productie al firmei.procese care ajuta la realizarea in bune conditii a produselor care dau profilul intreprinderii.In aceste sectii se desfasoara procese de servire pentru activitatile din sectiile de baza si auxiliare.sectiilor. Atelierul de productie reprezinta o unitate de productie ce se poate constitui independent sau in cadrul unei sectii de productie si care reuneste mai multe locuri de munca unde se executa aceeasi operatie tehnologica sau se efectueaza toate operatiile necesare obtinerii unui produs. In cadrul SC ARHOTY SA . Cele mai reprezentative sectii auxiliare sunt:  sectia mecano-energetica  SDV Sectiile de servire sunt formate din depozitele so magaziile intreprinderii:depozite de materii prime. Veriga structurala de baza a societatii SC ARHOTY SA o reprezinta sectia de productie.o sectie de servire o reprezinta depozitul de materii prime aflat in subordinea Biroului Aprovizionare-Desfacere. Sectiile auxiliare se caracterizeaza prin faptul ca in cadrul lor se executa procese de productie auxiliare productiei de baza.atlierelor si relatiilor organizatorice constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei.sectiile pot fi:  sectii de baza  sectii auxiliare  sectii de servire In sectiile de baza se desfasoara procese de productie specifice in urma carora rezulta produsele ce reprezinta obiectul de activitate al firmei.

1.relatii organizatorice. ale Directorului General si ale Departamentului executiv.S.G. Locul de munca reprezinta veriga primare a structurii de productie si reprezinta o anumita suprafata de productie dotata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii sau lucrari de catre un muncitor sau un grup de muncitori. regulilor si rutinelor proprii. activitati normative de infiintare. Capitolul IV contine atributiile si diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si de productie. 4. Organigrama este un instrument important folosit in analiza managementului firmei. directorii executivi. Pentru deciziile care comporta antrenarea unui volum mare de resurse umane. protectia muncii si PSI. Capitolul II contine atributiile firmei. avand in compunere directorul general.Regulamentul de Organizare si Functionare poate fi structurat pe capitole: Capitolul I contine organizarea firmei (dispozitii generale.niveluri ierarhice. 2. Fisa postului. toate in conformitate cu legile si reglementarile aflate in vigoare.A se desfasoara in baza principiilor.).C.departamente. „Regulamentul de ordine interioara”. ARHOTY. concretizate in „Regulamentul de organizare si functionare”. salarizare). obiectul de activitate. DOCUMENTE DE FORMALIZARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE Pentru formalizarea structurii organizatorice sunt necesare urmatoarele documente: . omogenitatii produsului sau principiul omogenitatii produsului tehnologicce se desfasoara in ateliere.ORGANIGRAMA este reprezentarea grafica a structurii organizatorice care reda o parte din componentele structurii organizatorice formale si anume:directii. regulamente si norme specifice (intretinere si reparatii.3. materiale sau financiare precum si pentru deciziile de mare importanta privind activitatea pe termen scurt a firmei s-a instituit si functioneaza „Consiliul de management” cu rol de organ colectiv de conducere. . inginerii sefi si specialistii pe probleme din cadrul societatii sau din afara ei. protectia mediului. tipul de societate.F. Regulamentul de Organizare si Functionare (R. ponderea ierarhica.O. . Capitolul III prezinta conducerea firmei precizandu-se atributiile A. Organigrama. statutul juridic si prezentarea structurii organizatorice). . Intreaga activitate din cadrul S. „Contractul colectiv de munca”. .A.compartimente.

COMPARTIMENT: Financiar 4.Soferi 2. FISA POSTULUI este documentul operational care prezinta in detaliu elementele impuse unui angajat pentru a putea exercita in conditii normale activitatea. EXEMPLUL 1: 1. POST: Director economic 2. NUME: Ioana Ionescu 3. CERINTE: .

este subordonat Directorului Economic.intocmeste si semneaza bilantul firmei. 7.se ocupa de operatiunile financiar-bancare ale firmei.6. . . . . .raspunde de functionarea controlului financiar preventiv. iar in cazul intarzierilor transmite situatia directorului general si se ocupa personal de incasarile respective.organizeaza evidenta financiara a firmei.are in subordine: contabil 1.Vechime: 13 ani.Alte cerinte: experienta in domeniul financiar-contabil. .Serviciul Financiar. . EXEMPLUL 2: Descrierea postului Postul: contabil sef . contabil 2.inventariaza periodic patrimoniul asigurandu-se de buna sa intretinere si gestionare.Studii: ASE. Relatii ierarhice . .LIMITE DE COMPETENTA: Direcorul Economic se afla in subordinea Directorului General si are in subordine Biroul Contabilitate. 5.Bucuresti . directia: financiar-contabil 1. . ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI : .controleaza si coordoneaza activitatea personalului contabil din subordine. .serviciu: contabilitate. putere de coordonare.Biroul Administrativ. .impreuna cu directorul general alcatuiesc bugetul de cheltuieli al firmei.asigura respectarea termenelor de plata ale firmei.2.urmareste incasarea la timp a obligatiilor financiare ale clientilor. .

1. intocmirea contului de rezultate si al balantei. intocmirea tabloului de disponibilitati. concediu sau boala) poate pricinui delegarea de autoritate pentru inlocuirea acesteia pe perioada respectiva. Descrierea sarcinilor supravegherea contabilitatii. externe: compartimentele functionale si sectiile de productie si aprovizionare desfacere.1. Relatii functionale interne: cu cei doi contabili. in lipsa managerului (delegatie.financiare a societatii. cooperarea cu juristul privind legislatia economica in vigoare.3. 2.2. Experienta (stagii) in ani: in domeniu (specialitate): minim 3 ani . Studii necesare: pregatire de baza: studii superioare economice (finante-contabilitate) specializare-perfectionare: curs de management 2. intocmirea bilantului la sfarsitul fiecarui an financiar. Cerintele postului 2. analiza activitatii economico. Responsabilitati raspunde de eficienta activitatii economice raspunde de respectarea dispozitiilor si a indicatiilor date de asociati in legatura cu problemele de care se ocupa in cadrul serviciilor Limite de competenta la solicitarea conducerii (asociatilor) participa la discutarea si sustinerea activitatii proprii.

de executie – au rolul transpunerii in practica a deciziilor emise de titularii functilor de conducere.sarcinile. Acestea mai sunt denumite si atributele conducerii si sunt urmatoarele: previziunea. salarizarea si premiile acordate personalului au la baza atributiile si sarcinile prezazute in fisa postului si modul lor de indeplinire.4 COMPONENTELE STRUCTURALE ORANIZATORICE 1. Postul este cea mai simpla subdiviziune organizatorica. de conducere. Trasaturile obligatorii ale unui post sunt: autoriatea formala – limitele in care titularul postului are dreptul de a actiona pentru realizarea obiectivelor individuale ale postului. in functii de conducere: minim 1an. responsabilitatea – obligatia titularului postului de a indeplini sarcini si atributii derivate din obiectivele individuale ale postului. Evaluarea.Postul este instrumentul prin intermediul careia se realizeaza aprecierea competentelor si a cunostintelor de specialitate necesare angajarii.competentelor si responsabilitatilor asociate care revin spre exercitare in mod regulat unei persoane angajate in intreprindere.3. 3. Dupa natura competentelor autoritatii si responsabilitatilor se disting doua tipuri de functii: 1.putand fi definit prin ansamblul obiectivelor cu atributiile. o reuniune sub aceeasi autoritate ierarhica a unui anumit numar de persoane. de posturi carora le revin permanent atributi si sarcini bine precizate. In functie de individualitatea atributiilor si sarcinilor pe care le are de indeplinit. experienta care permite realizarea obiectivelor individuale si.recrutarii personalului.Compartimentul reprezinta o unitate organizatorica cu o structura mai complexa. al celor fundamentale si derivate ale firmei. Calitati personale (aptitudini.Functia reprezinta totalitatea posturilor care sunt definite prin aceleasi caracteristici principale. controlul. coordonarea. antrenarea. capacitati): onestitate si confidentialitate posibilitate de analiza competenta 4. competenta profesionala – nivelul de pregatire. 2. 2. implicit. organizarea. evaluarea. 2. compartimentele pot fi: . de volumul acestora.

C. ARHOTY S. fie compartimente elementare si execuntati nemijlociti.indrumari in domeniul specialitatii lor. Exemplu:Direcorul General cu Directorii Executivi  compartimente functionale_se caracterizeaza prin dreptul conducatorilor acestora de a formula prescriptii. de exemplu: Dupa natura autoritatii compartimentele pot fi:  compartimente ierarhice-ce se caracterizeaza prin dreptul de dispozitie si control pe care il au sefii acestora asupra sefilor compartimentelor direct subordonate. toti ceilalti fiind executanti.A. Un exemplu de compartiment elementar in cadrul S. Exemplu:Compartimentu Tehnic Compartimentul Asigurarea Calitatii  compartimente de stat major –au un rol consultativ de specialitate pentru compartimentele ierarhice contribuind la pregatirea si controlul realizarii . fie mai multe compartimente elementare.reguli. managerul lor aflandu-se pe ultima treapta de delegare a activitatii.  compartimente elementare – care realizeaza de regula o activitate omogena. este urmatorul:  compartimente complexe – grupeaza sub o autoritate unica.

Nivelul (treapta) ierarhica reprezinta ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de top managementul firmei.se stabilesc intre managerii inferiori ai firmei si reprezentantii unor organizatii profesionale.de control.  Relatiile ierarhice – legaturile de autoritate care se stabilesc intre manageri si executanti. ele se concretizeaza in dispozitii transmise in sens descendent si raportari efectuate cu sens de circulatie ascendent.  Relatiile de stat major – se stabilesc intre persoane din compartimente de stat major si celelalte persoane incadrate in orice alt compartiment al firmei.Directorul Comercial cu furnizorii. sindicate din interiorul firmei sau persoane fizice sau juridice din afara firmei. De exemplu. In cadrul S. se stabilesc relatii ierarhice intre Directorul general si Directorul Economic. a indrumarilor si a sugestiilor privind modul de actiune intr-un anumit domeniu de activitate. Directorul Genaral are aria de control 5. si C. deciziilor.de cooperare. in cadrul S. de exemlu. ARHOTY S.A. intre Directorul Economic si Directorul Tehnic.liderii de sindicat si Directorul General.de stat major.A. Acestea pot fi grupate in:ierarhice. 6.de reprezentare. 6.C.Ponderea ierarhica (aria de control) reprezinta numarul de persoane ce pot fi coordonate nemijlocit si in mod eficient de un manager. ARHOTY S. De exemplu.Relatiile organizatorice reprezinta ansamblul legaturilor dintre componentele structurii organizatorice instituite prin reglementari oficiale. .Directorul tehnic.clientii.Directorul Economic si cel Comercial. Se apreciaza ca numarul optim de subordinati pentru managerii aflati la nivel superior este de 5. In cadrul firmei ARHOTY acestea se realizeaza intre Directorul Tehnic.Sefii acestor compartimente nu dispun de autoritate ierarhica asupra celorlalte compartimente Exemplu:Compartimentu Management 4.Directorul Productie.  Relatiile de control apar si functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente ale structurii organizatorice si anume C. 5.T.C.  Relatiile de reprezentare . intre sefi si subordonati.F. intre Directorul General si Jurist. Acest tip de relatii se stabilesc in cadrul fimei. Ele se stabilesc intre persoane care exercita o autoritate functionala si precizeaza cum trebuie facut. De exemplu.C.I.  Relatiile functionale servesc la transmiterea reglementarilor.functionale.  Relatiile de cooperare se stabilesc intre persoane ce detin functii situate pe aceasi treapta ierarhica dar in compartimente diferite in scopul realizarii in comun a unor actiuni complexe.

actiunile ce trebuie intreprinse pe diferite orizonturi de timp si modul de alocare a resurselor in vederea mentinerii competitivitatii si a dezvoltarii viitoare a firmei. In cadrul S. prognoze.A. cercetari. CAPITOLUL V STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII Strategia economica reprezinta un concept complex care defineste ansamblul obiectivelor economice pe care conducerea unei firme isi propune sa le realizeze. ARHOTY S. Director Tehnic. ordinea componentelor este urmatoarea: pe nivelul I se situeaza: Direcorul General pe nivelul al II-lea: Director Comercial. Direcor Economic. pe nivelul al III-lea:Biroul Contabilitate.Biroul Aprovizionare Desfacere. .Biroul Administrativ.Serviciul Financiar.C. obiective stabilite pe baza de studiu.Birou Resurse Umane.