You are on page 1of 6

COMISIA EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Bruxelles, 18 martie 2013

Pentru ca drepturile cetățenilor să devină o realitate
tangibilă: 500 de centre de informare la dispoziția
cetățenilor, peste tot în Europa
Astăzi, doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, și Othmar Karas,
vicepreședinte al Parlamentului European, au lansat o nouă generație de centre de
informare Europe Direct. Noua rețea va oferi cetățenilor mai multe posibilități de a obține
informații și sfaturi practice referitoare la exercitarea drepturilor în Uniunea Europeană. În
prezent, în UE sunt 500 de astfel de centre, pentru cele circa 500 de milioane de cetățeni
ai Uniunii. Croația va adera la rețea mai târziu, în cursul anului 2013. Anunțul a fost făcut
cu ocazia întâlnirii la Bruxelles a reprezentanților centrelor, în cadrul Reuniunii generale
anuale a Rețelei Europe Direct.
„Centrele de informare Europe Direct se află în prima linie, reprezentând imaginea publică,
ochii, urechile și gura politicilor UE și ale drepturilor cetățenilor pe teren”, a declarat
vicepreședintele Viviane Reding, comisarul pentru justiție, drepturi fundamentale și
cetățenie. „Cifrele sunt impresionante: numai anul trecut, centrele au primit peste un
milion de întrebri. De aceea, astăzi extindem rețeaua pentru ca centrele să-și poată
îndeplini în continuare rolul pe care îl au, răspunzând la întrebările cetățenilor și încurajând
dezbaterile pe teme europene la nivel local.”
Noile centre au fost selectate de Comisia Europeană pentru o perioadă de cinci ani, în baza
unui concurs deschis. Candidații declarați câștigători beneficiază de cofinanțare din partea
Comisiei Europene și pot utiliza acum titulatura de „Centru de informare Europe Direct”.
Majoritatea sunt gestionate de autoritățile regionale sau locale, de asociații sau camere de
comerț.
Prima generație de centre a fost lansată în 2005, moment din care cetățenii din toată
Europa au apelat din ce în ce mai mult la serviciile lor. Doar în ultimii patru ani de
activitate ai celei de a doua generații de astfel de centre, acestea au primit în jur de
3,3 milioane de cereri de informații din partea cetățenilor, au organizat peste
41 000 de evenimente și au răspuns la peste un milion de mesaje electronice.
Rețeaua Europe Direct joacă un rol esențial în furnizarea unei legături directe cetățenilor în
țara lor, adresându-se acestora în mod pertinent și pe înțelesul lor. Anunțul de astăzi se
încadrează în Anul european al ceățenilor (2013), consacrat cetățenilor europeni și
drepturilor lor. În cadrul activităților de promovare prevăzute pentru acest an, doamna
vicepreședinte Reding și ceilalți comisari își vor uni forțele cu oameni politici de la nivel
național și local, organizând dezbateri cu cetățenii din toată Europa, pentru a-i asculta și
pentru a le răspunde la întrebări.

IP/13/234

ocazia de a afla direct care sunt nevoile și preocupările cetățenilor. Centrele sunt cofinanțate de Comisia Europeană cu o sumă de cel mult 25 000 de euro pe an pentru desfășurarea activităților de informare privind UE.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en. în universități și școli cu privire la problematicile europene.htm Dezbateri cu cetățenii privind viitorul Europei: http://ec. Centrele Europe Direct oferă patru tipuri de servicii.eu/european-debate Anul european al cetățenilor: http://europa. sunt primite peste un milion de cereri de informații. factorii de decizie europeni au. • Centrele de documentare europeană promovează educația și cercetarea privind procesul de integrare europenă. Serviciile oferite de aceste centre publicului larg sunt gratuite. Având în vedere că. Bugetul UE total alocat pentru aceste centre rămâne același (maximum 11. de asemenea.eu/europedirect/index_en.eu/citizens-2013 2 .europa.htm Harta cu toate centrele de informare Europe Direct: http://europa.4 milioane de euro pe an). cu privire la toate aspectele legate de UE. Acestea pun la dispoziția publicului o gamă largă de documente privind afacerile europene și încurajează comunitatea academică să ia parte la dezbaterile privind Europa. peste tot în UE. Pentru informații suplimentare Link direct către Europe Direct: http://europa. • Rețeaua Team Europe privind afacerile europene reunește specialiști din diferite domenii de activitate ale UE care susțin prezentări în cadrul conferințelor. Acestea oferă informații și răspund la întrebări referitoare la toate tipurile de chestiuni europene. Centrele din statele membre sunt unul dintre mijloacele prin care Comisia Europeană se adresează publicului larg la nivel local. • Centrele de informare Europe Direct sunt puncte de contact locale. care se adresează cetățenilor și sunt disponibile gratuit.Context Rețeaua de informare Europe Direct a fost inaugurată în 2005. Centrele dispun de un personal bine pregătit. • Centrul de contact Europe Direct (EDCC) oferă informații prin telefon și e-mail. care organizează evenimente în școli și dezbateri cu politicieni regionali și locali și prezintă Europa în cadrul diverselor târguri. Răspund personal și ținând cont de contextul local. în fiecare an.

eu/reding Urmăriți-o pe doamna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU Persoane de contact : Mina Andreeva (+32 2 299 13 82) Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56) 3 . vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție: http://ec.europa.Pagina de internet a dnei Viviane Reding.

Noua generație de centre de informare Europe Direct Number of EDICs per Member State (2013-2017) Member State Number of EDICs Belgium 12 Bulgaria 15 Czech Republic 13 Denmark 5 Germany 55 Estonia 9 Ireland 8 Greece 19 Spain 47 France 50 Italy 48 Cyprus 3 Latvia 9 Lithuania 10 Luxembourg 2 Hungary 20 Malta 3 The Netherlands 14 Austria 11 Poland 31 Portugal 19 Romania 31 Slovenia 7 Slovakia 12 Finland 8 Sweden 20 United Kingdom 18 Total 499 4 . ANEXĂ 1.

2.) leaflets.) Austria 11 12647 215 38 Belgium 10 8324 194 151 Bulgaria 14 48906 315 335 Cyprus 2 2832 25 1 Czech Republic 11 5504 315 132 Denmark 4 5531 75 9 Estonia 8 9097 123 56 Finland 23 35742 122 105 France 56 123256 750 505 Germany 59 163959 867 459 Greece 18 12437 250 32 Hungary 18 23685 159 214 Ireland 7 11104 60 55 Italy 49 179731 894 695 Latvia 9 9099 224 125 Lithuania 10 17933 160 28 Luxembourg 2 5022 1 1 Malta 2 3003 31 16 The 13 25721 267 59 N th l Poland d 27 58624 590 612 Portugal 16 8124 195 84 Romania 31 36643 901 257 Slovak Republic 12 6610 66 68 Slovenia 6 19847 106 121 Spain 47 102657 912 402 Sweden 19 30731 258 175 United Kingdom 16 70184 172 167 TOTAL 500 1036953 8247 4902 5 . Activitatea centrelor de informare Europe Direct în 2012 Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs) per Member State (Indicative statistics for 2012) Member State Number of EDICs Number of Number of Number of selected for personal contacts publications events 2009-2012 (visits. audio- visual material etc. leaflets telephone calls newsletters. email produced organised requests. etc. (reports.

) 6 .3. apeluri telefonice etc. Peste un milion de contacte personale în 2012 — prezentare pe categorii 1 036 953 de contacte personale (vizite. cereri prin e-mail.