You are on page 1of 9

CAIET DE PRACTICĂ

CURSUL: MEDIATOR ŞCOLAR

Numele cursantului

Problema ce trebuie mediată (descrisă pe scurt) 2. ANEXA NR. Părţile implicate în conflict Riscurile determinate de părţi Riscuri determinate de mediator Măsuri de diminuare a riscurilor Imediate .1 IDENTIFICAREA RISCURILOR ÎN MEDIERE Data 1.

Pe termen scurt .

ANEXA NR.2 . IDENTIFICAREA NEVOILOR PĂRŢILOR AFLATE ÎN CONFLICT Data Nevoi nivel 1 Nevoi nivel 2 Nevoi nivel 3 .

3.IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR DE SATISFACERE A NEVOILOR Data Soluţia nr. ANEXA NR.1 la nevoile identificate Argumentarea prima parte Argumentare parte a doua Tehnica folosită .

NEGOCIEREA SOLUŢIEI COMUNE LA NEVOILE CE AU DETERMINAT CONFLICTUL Data Problema comună identificată Soluţiile propuse de fiecare parte Argumente pentru soluţia Tehnica de negociere folosită aleasă în comun .4. ANEXA NR .

Prima problemă identificată: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Soluţia de comun acord stabilită: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2: A doua problemă identificată __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Soluţia de comun acord stabilită __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ Data Semnătura partea 1 Semnătură partea a 2-a Semnătură mediator. au stabilit de comun acord următoarele 1. ACORDUL DE MEDIERE Părţile ……………………………………………………………………………………………………………………………………implicate în procesul de mediere. .

Dacă nu s-a ajuns la un acord. care au fost obstacolele întâmpinate? ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 8.Care a fost cel mai dificil aspect cu care v-aţi confruntat pe durata procesului de mediere? ___________________________________________________________________________________________________ ________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ 7. Cât de reuşită a fost medierea? Eşec l __________ S-a ameliorat situaţia ______________ S-a rezolvat probleme l _______________________________________________ 4. ce anume credeţi că se poate preveni pe viitor? __________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Data. Aţi făcut recomandare către un consilier/ terapeut __Da_____ Nu_________ ______________________________________________________________________ 9. . Sumarul problemei mediate _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Cât timp v-aţi pregătit pentru sesiunea de mediere? __________________________________ ______________________________________________________________________ 6. FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A REZULTATELOR MEDIERII Numele mediatorului ___________________________________________ Telefon __________________________ Şcoala/ Instituţia unde s-a realizat procesul de mediere 2. Care a fost aspectul pozitiv pe care l-aţi remarcat la procesul de mediere? ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Dar cel mai negativ? ______________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 5.. Având în vedere problema mediată. Semnătura.

............ realizată de către…………………………………………………………………………………………………………........ elev în clasa a …………………………....... nr………………………. să participe la activitatea de mediere școlară privind problema………………………………………………………………………………………………. Data Semnătura .....în locaţia………………………………………………………………………………………………………………………….. ca copilul meu……………………………………………………….... posesor al C........... seria………………...... sunt de acord. Școala……………………………………………………………………………………………………………………………………………. în calitate de părinte al copilului.ACORDUL PĂRINȚILOR PRIVIND PARTICIPAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA DE MEDIERE Subsemnatul…………………………………….5........I.... ANEXA NR.