You are on page 1of 2

United Church of Christ in the Philippines

Western Visayas Conference


CHRISTIAN YOUTH FELLOWSHIP
Brgy.8 San Jose, Antique

8 September 2017

CYF President; Church Council; Administrative Pastor


_______________________________________________
_______________________________________________

Mga hinigugma ko nga kauturan sa Ginoo,

Mainit nga pagpangamusta kaninyo nga tanan sa ngaran sang aton Ginoong Jesu Kristo.

Nagakalipay ako sa pagpamaan sa inyo nga tanan nga ang aton “Youth Week Celebration
2017”, pagahiwaton sa maabot nga Oktubre 27-29, 2017, sa Iglesia sang Aningalan UCCP,
San Remigio, Antique. Nga may tema “Spirituality for Mission”.

Sa sini nga kaangtanan akun gid ginapangabay ang kada Iglesia Lokal nga magpadala
sang indi magkubos sa tatlo (3) ka delegado. Ang mga delegado nga ipadala magadara
sang mga masunod:

-Bibliya
-Rehistrasyon: 100.00 pesos
-Pagkaon: 150.00 pesos kag isa (1) ka gantang nga bugas. Ukon 80.00
pesos para sa indi makadala sang bugas
-Formal Dress para sa panimbahon, kag iban pa nga mga personal nga gamit.

Lakip sa sini nga sulat ang aton “schedule of activities”. Kun sin.o man ang may luyag
nga mag-order sang t-shirt (gray), palihog lang kontak sa sini nga numero
09263848964.

Duro gid nga salamat sa inyong padayon nga pagsabat sa buluhaton sang aton Ginoo. Ang
pagpakamaayo sang Diyos mangin sa inyo tanan. Tubtub sa aton pagkirit-anay.

Sa pag-alagdan sa Ginoo,

ERVIE JOY T. CALAWOD


WVC-CYF Secretary

Noted by:

KIMBERLY JOY R. ANDRES


WVC-CYF President

Approved by:

REV. SANNY F. PATRICIO


WVC-Conference Minister