You are on page 1of 8

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

STUDIJ POVIJESTI

Filip Gunjača

PEDAGOŠKE KOMUNIKACIJE

Zadaća

Mentor: izv. prof. dr. Anita Klapan

asistent: Ines Perić

Mostar, 2015.

ponajprije popraćeno odgojem roditelja. Spominjat ćemo mišljenja nekih pedagoga što oni to točno misle o odgoju. UVOD U ovoj zadaći govorit ćemo isključivo o općoj definiciji odgoja. . Također imat ćemo i neke „podjele“ o glavnim činiteljima koji se odnose na odgoj. ponašanja koje je rezultirano odgojom. Također spominjat ćemo razne oblike definiranja odgoja i njegove „kojekakve“ podjele.

ali u nekim slučajevima i obratno.“ Odgoj je vrlo složen fenomen. vjerski i u slobodnom vremenu. Češki pedagog J. odgoj se također očituje kroz nastavu. u proizvodnim uvjetima. planski. Odgojni proces pretpostavlja stalni odnos subjekta prema subjektu. I. Naslijeđe možda spada kao glavni činitelj čovjekova razvitka. estetskih i rodnim osobinama. Odgoj je također ugrađen u temelje ljudskoga napretka. Odgoj je složen proces. Odgoj je proces formiranja čovjeka. organizirani proces. A. Star je jednako kao i čovjek.Što je to odgoj? Prema svemu sudeći sama riječ odgoj može se objasniti na više načina. intelektualnim. suvremeni odgoj i odgoj u budućnosti. To se također odnosi na roditelje i djecu. i to spada u neku vrstu odgoja ili podsvijesti. a posebito i kroz razne odgojno-obrazovane ustanove. izgrađivanja i oblikovanja ljudskog bića sa svim njegovim tjelesnim. Osim toga imamo: obiteljski. Postoji odgoj u prošlosti. Odgoj je namjerni. On nije ništa drugo do ono što iz njega učini odgoj. odgojitelja prema odgojeniku i obratno. osobito je omogućio da čovjek postane čovjekom. Također. specijalni. Komensky uvjerava da se od svakog odgojenika može izgraditi čovjek. Kant smatra: „Čovjek može postati čovjekom samo putem odgoja. . moralnim. domski. na više pojmova ali i definicija. no opet je bila prisutna i činjenica da nekako moraju preživjet. naravno vjerojatno odgoj i nije bio prisutan način kod praljudi.

njihova osobnost ključ je prema uspjehu ili možda neuspjehu u odgojno- obrazovnom procesu i radu. Tri su osnovna zadatka nastavne. planski organizirana djelatnosti. a to su: materijalni. On odražava generičke vrijednosti i zajednička nastojanja svih naprednih snaga. vrlo perspektivnog. funkcionalni na razvitak psihofizičkih sposobnosti. školi. odnosno zahvaća njegovo racionalno. određeniji.Spada i u neku isključivo društvenu kategoriju. Zbiva se u svim manifestacijama života: u obitelji. školske i svake odgojne djelatnosti. Materijalni se odnosi na sustav znanja. U toj osobnosti postavljaju se određeni zahtjevi kao prijeko potrebni preduvjeti za uspješno odgajanje. Odgoj razvija kulturu odgojenika i time ga čini vrijednosno relevantnim. u dječjim. bitan preduvjet uspješne odgojne djelatnosti. intencija je bitno obilježje odgoja. Odgojitelj ne smije nametati gojencu svoju volju i stavove. Jasno postavljanje odgojnog cilja i njegovo konkretiziranje određivanjem odgojnih zadataka. emocionalno i voljno-djelatno područje. Namjera. Pedagoška funkcija odgojitelja kao osobnosti je da potpomaže izgrađivanje odgojenikove osobnosti. u drugim odgojnim ustanovama i izvan njih. za praksu stimulativniji. On je na razini društvenih vrijednosti određene zajednice. bliži. Cilj odgoja mora biti konkretniji. a odgojni na izgrađivanje pozitivnih ljudskih svojstava. funkcionalni i odgojni zadatak pojavljuju se kao osnovni odgojni zadaci koji se specifično primjenjuju i ostvaruju na različitim stupnjevima školovanja ili područjima odgojne djelatnosti. . Što se tiče učitelja. Odgoj je svjesna. Materijalni. funkcionalni i odgojni zadatak. omladinskim i društvenim udrugama. Odgoj nužno uključuje. Odgojni ideal je na razini općeg. Istinski odgojenici znaju da odgojenici nisu radi njega. umijeća i navika. nego oni radi njih. najopćenitijeg. svrhovita.

odgoj za društveni život i odgoj za slobodno vrijeme. unapređivanje zdravlja i podizanje opće tjelesne sposobnosti. te u srednjim školama. . Što je to tjelesni odgoj? Tjelesni odgoj je u funkciji očuvanja zdravlja. Njime označavamo cjelokupnu i odgojnu djelatnost kojoj je svrha pravilan tjelesni rast i razvitak. a zdravlje je jedna od temeljnih vrijednosti čovjekova života. Ono je osnova i opći uvjet života. Tjelesni odgoj ovdje ima šire značenje od nastavnog predmeta i područjima odgojnog rada u osnovnim školama.Razlikujemo odgoj za rad.

Intelektualni odgoj jedan je od najvažnijih zadataka u formiranju čovjeka kao ljudskog bića. moralnog ponašanja i djelovanja. tj. Odgojitelj mora sprečavati loše utjecaje i formirati pozitivne moralne oblike. . moralnih uvjerenja i stavova. Proces moralnog odgoja obuhvaća formiranje moralne svijesti. cjelovite moralne osobnosti karaktera. Intelekt je njegovo bitno obilježje. Moralni odgoj postaje jedan od glavnih čimbenika izgradnje demokratskih društvenih odnosa. Na moralni odgoj utječe mnoštvo činitelja.Čovjek je razumno biće – homo sapiens. Zato je njegovanje intelekta razvijanje intelektualnih snaga i sposobnosti.

našim prvim koracima. Ne znam kako bi naš mozgovni sustav funkcionirao i dali bi mi djelovali poput pračovjeka iz davne prošlosti. a prije svega da i mi budemo poučeni odgojem svojih roditelja. ZAKLJUČAK Odgoj je jedan od najbitnijih čimbenika u životu. Odgoj je vrlo bitan kao što sam već i ranije spomenuo. . Također na neki način odgoj isto tako počinje i u odgojnim ustanovama poput vrtića. Da nema odgoja. i naučiti nas nekim osnovama odgoja da i mi tako prenosimo kasnije na svoje potomstvo. te po vlastitoj volji i fakultet. nebi postojalo ni kulture. Po meni sami proces odgoja započima samim rođenjem. a kasnije dolaze osnovne i srednje škole. Roditelji moraju voditi brigu o nama do neke određene dobi.

Vukasović. M. A. (Pedagoška hrestomatija – izbor tekstova hrvatskih pedagoga).LITERATURA . Lukaš. Zagreb. (Pedagogija). . . 2001. 2010.