You are on page 1of 1

Logische poorten Oom Tante Gevolg

AND ALS EN ALS DAN


OR ALS OF ALS DAN
NOT ALS DAN NIET
NOR ALS NIET EN ALS NIET DAN
NAND ALS EN ALS NIET DAN
XOR ALLEEN ALS OF ALLEEN ALS DAN
XNOR ALLEEN ALS BEIDE OF ALLEEN ALS NIET DAN

AND
Alleen ALS mijn tante EN oom meegaan DAN is het feest. Anders niet.

OR
Als mijn tante OF ALS mijn oom tante meegaat is het feest. Als ze allebei meegaan is het ook
feest.

NOT

ALS mijn oom en tante meegaan DAN is het geen feest. ALS ze niet meegaan DAN is het wel
feest. Andere mogelijkheden zijn er niet.

NAND

ALS mijn oom EN mijn tante meegaan DAN is het geen feest. ALS mijn oom OF mijn tante
meegaat is het wel feest. ALS ze niet meegaan is het ook geen feest.

XNOR

ALS mijn oom EN mijn tante meegaan DAN is het feest. ALS mijn oom en mijn tante niet
meegaan is het ook feest. ALS mijn oom OF mijn tante meegaat dan is het geen feest.