You are on page 1of 16

VERKIEZINGSMAGAZINE

VOOR LEUSDEN DAT WE
DOOR WILLEN GEVEN

Wie is verkiesbaar? Columns en Gemeenteraads
Ontmoet onze achtergronden verkiezingen

KANDIDATEN WAAROM CDA STEM 21 MAART

UITGAVE 12 MAART 2018
CONTACT
CDALeusdenAchterveldStoutenburg

cdaleusden

cda_leusden

www.cda.nl/leusden

cdaleusden@gmail.com

INHOUD
PAGINA 3
Kieslijst
Lijsttrekker Wim Vos 

PAGINA 4
Marijke van Eijden
WELKOM Hilde van den Heuvel
Blij en verheugd ben ik als bestuursvoorzitter dat er weer PAGINA 5
een CDA verkiezingsmagazine tot stand is gekomen. Speerpunten 
Het is een goede traditie om alle mensen die zich via het CDA voor de gemeenschap van Wim van Ginkel 
Leusden in willen zetten, dus allen die op de kieslijst staan, hun ideeën en idealen voor PAGINA 6
Leusden via dit magazine met u te laten delen.
Roos Tolboom-Voskuilen
CDA Gedachtegoed
Het gedachtengoed van CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg is dat we een sterke,
zelfstandige gemeente met een eigen, groen gezicht willen blijven . PAGINA 7
Ook stellen we de “samenleving voorop” en maken we een zorgvuldige afweging van Albert Kramer
belangen. We nemen duidelijke standpunten in en blijven trouw aan onze
Martine Horst
uitgangspunten waarbij de christelijke normen en waarden gelden als inspiratiebron
voor ons handelen . PAGINA 8
Inge van Os
Ons verkiezingsmotto is: VITAAL, GEZOND en GROEN
Melanie Voskuilen-Kroeze
VITAAL betekent een gemeenschap waarin mensen zich veilig voelen en verantwoording PAGINA 9
nemen voor hun eigen leefomgeving, maar ook betaalbare, toegankelijke voorzieningen
Jaap Ketel 
en een stevige financiële basis met reserves voor tegenvallers en geen zware hypotheken
Barto Piersma
op de toekomst.
PAGINA 10
GEZOND betekent een samenleving waarin men voor elkaar klaar staat. Met goede,
innovatieve zorg en culturele- en sportieve activiteiten voor jong en oud. Gerrit Kroeze
Column Jaap Ketel 
GROEN betekent dat we serieus werken aan een energieneutrale gemeente en aan een
circulaire economie. We koesteren de groene “linten“ door Leusden waar gewandeld en PAGINA 11
gefietst kan worden. Leusden is voor inwoners en bezoekers een groene belevenis! Met Ilse Konijnenbelt
de bewoners van het buitengebied versterken we de bestaande groenstructuur, mét Gerbrand Boersen
ruimte voor agrarische gezinsbedrijven. Henriëtte van Ruitenbeek
Bij deze wil ik ook graag onze lijsttrekker Wim Vos feliciteren met zijn kandidatenlijst. Koos Egtberts
Een mooie mix van jong en oud, dames en heren en een mooie verdeling over alle
wijken van Leusden-Achterveld-Stoutenburg.
PAGINA 12
Daarbij mogen we zeker onze raadsleden Barto Piersma en Gerrit Kroeze, die deze Evelien Blom
periode als fractievoorzitter en raadslid uitstekend functioneerden en waar we nu Strip
afscheid van gaan nemen, zeker niet vergeten. Woordpuzzel
We zijn ze zeer dankbaar voor hun verdiensten via het CDA voor de gemeenschap van
Leusden.  PAGINA 
13 T/M 15
KEES TOLBOOM Verkiezingsprogramma
Bestuursvoorzitter CDA
Leusden-Achterveld-Stoutenburg

2
Kandidatenlijst CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg
Lijsttrekker Wim Vos: ´´Wat een prachtlijst heeft CDA Leusden, met
enthousiaste mensen die het lef hebben voor de gemeente te staan."
PAGE 13

De verschillende dorpskernen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er een
mooie mix van vertrouwde en nieuwe gezichten, jong en oud, man en
vrouw.

1. Wim Vos 10. Jaap Ketel
2. Marijke van Eijden 11. Ilse Konijnenbelt,
3. Hilde van den Heuvel 12. Gerbrand Boersen,
4. Wim van Ginkel 13. Henriëtte van Ruitenbeek
5. Roos Tolboom-Voskuilen 14. Koos Egtberts,
6. Albert Kramer 15. Kees Tolboom
7. Martine Horst 16. Evelien Blom
8. Inge van Os 17. Barto Piersma
9. Melanie Voskuilen-Kroeze

Wim Vos - Lijsttrekker 
Mooi hè.. Leusden
Niet voor niets is ons thema:
Voor Leusden dat we door willen geven
Het scheelde maar weinig of het huidige college had Leusden bestempeld als
grootschalige woningbouwlocatie voor de regio Amersfoort. Daar heeft het CDA
zich krachtig tegen verzet. En met succes! “De gemeente Leusden is als een
prachtig huis met een schitterende tuin en wat ons betreft blijft dat ook zo”, riepen
wij.

Mijn naam is Wim Vos, 50 jaar, getrouwd en vader van drie studerende kinderen. Ik
ben sinds 2010 raadslid en woon al vrijwel mijn hele leven in deze mooie
gemeente. In de afgelopen periode heb ik mij met bijzonder succes ingezet als
tegenstander van de regionale plannen om Leusden grootschalig vol te bouwen. Bij
projecten als de Biezenkamp en Groot Agteveld heb ik belangrijke resultaten
geboekt door op te komen voor de mensen in de wijk en het dorp.

Ik werk als juridisch docent hulpofficier van justitie bij de Koninklijke Marechaussee
en ben zelfstandig ondernemer. Verder ben ik graag sportief bezig met onder meer
voetbal, hardlopen, fietsen en tennis.

De komende jaren blijven we ons graag inzetten voor de kwaliteiten
van een sterke, zelfbewuste, zelfstandige gemeente Leusden. We
gaan werk maken van de Maanwijk, Groot Agteveld en de
omgeving van de Randweg.
Het CDA wil bijdragen aan een sterk Leusden in een
samenwerkende regio. Wij zijn een partij die een eigen geluid laat
horen: Samenleving voorop, zorgvuldig afwegen van belangen,
trouw aan de uitgangspunten en duidelijke standpunten.

We zijn blij met een mooie CDA kandidatenlijst vol betrokken
Leusdenaren, Stoutenburgers en
Achtervelders die staan te popelen om met dit programma aan de
slag te gaan. Wij willen dat de gemeente doet waar het voor is,
de basis op orde brengen en houden.

Tot ziens op 21 maart! 3
Marijke van Eijden - 2
Investeren in mens en samenleving
Mijn naam is Marijke van Eijden, 50 jaar. Samen met mijn gezin werken en leven we op
een melkveebedrijf aan de rand van ons mooie Leusden. Daarnaast heb ik 22 jaar als arts
in een verpleeghuis gewerkt. Mijn belangrijkste uitgangspunt daarbij was om samen met
de cliënt, familie en verzorging te streven naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van
leven.
Ik heb voor het CDA gekozen omdat het CDA het belangrijk vindt om van de kracht en
autonomie van mensen uit te gaan. Als mensen het niet meer redden, dan ondersteunen
we hen.
Met genoegen zou ik u willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Leusden. U
bent altijd welkom om mij persoonlijk aan te spreken. Juist deze
volksvertegenwoordiging is enorm van belang. 

Mijn aandachtsgebied is de zorg. Door in gesprek met de Hilde van den Heuvel - 3
samenleving te blijven willen we de zorg verbeteren. We Ondernemers zijn de motor van onze
willen meer aandacht voor eenzaamheid, de juiste lokale economie
woonvoorzieningen voor iedere doelgroep en het Mijn naam is Hilde van den Heuvel, getrouwd en
toegankelijk houden van de verzorgingshuizen voor onze moeder van 2 kinderen. Als ZZP’er adviseer en
inwoners. Aandacht voor korte wachttijden, eerlijke begeleid ik ondernemers naar focus en structuur
tarieven en vermindering van bureaucratie. We blazen en vertaal dat naar heldere communicatie.
jeugd en jongerenwerk op locatie weer nieuw leven in. En Sinds begin dit jaar ben ik met mijn bedrijf, bureau
voor personen met verward gedrag, zorgen we voor goede wat: gevestigd in Business Center Leusden; een
begeleiding, acute professionele opvang en bedrijfsverzamelgebouw met veel kleine
mogelijkheden voor huisvesting, zonder ernstige overlast ondernemers. Een dynamische omgeving waar we
in de wijk. elkaar weten te inspireren en weten te vinden
mocht je om raad en daad verlegen zitten.
In mijn toekomstige rol als raadslid voor het CDA wil ik een brug slaan tussen
ondernemers en gemeentehuis. Met minder regels en gedoe, meer mogelijk maken voor
ondernemers met goede ideeën. Want ondernemers zijn de motor van onze lokale
economie. Mijn speerpunten voor deze gemeenteraadsverkiezingen zijn dan ook met
name gericht op het ondernemerschap in Leusden:
1. Ondernemers brengen groei.
2. Houd het simpel
3. Duurzaamheid moet je doen.

In Leusden heb je ruim 3000 bedrijven waarvan het merendeel ZZP'er is. Daarnaast zijn
er MKB’ers, winkeliers en de agrarische bedrijven. Al deze bedrijven zorgen voor
werkgelegenheid en een levendige samenleving.
Zo leveren ze bijvoorbeeld een bijdrage aan de vele verenigingen en evenementen die
Leusden rijk is. Mede dankzij hun expertise en sponsorgelden kunnen verenigingen en
evenementen voortbestaan. Dit naast natuurlijk de geweldige hulp van vele vrijwilligers. Als gemeente mogen we
hier trots op zijn. Laten wij als blijk van dank dan ook meer gebruik maken van de diensten en producten van onze
lokale ondernemers.
Helaas beschikt Leusden nog over te weinig flexibele huurlocaties voor kleine ondernemers. De gemeente zou hier
in samenwerking met de betreffende vastgoedeigenaren een rol kunnen spelen in de bijvoorbeeld reeds bestaande
en leegstaande kantoren. Maar ook een locatie als de bibliotheek zou flexibeler kunnen worden ingericht met
flexplekken voor ondernemers. Veel ondernemers zijn nu genoodzaakt naar Amersfoort te trekken, dat mede
hierdoor een belangrijke rol in de regio speelt. Hoe mooi zou het zijn wanneer Leusden een grotere voortrekkersrol
in de regio kan spelen. Dan moeten de voorzieningen er wel zijn.

Procedures zijn op dit moment soms zo ingewikkeld, dat je vaak geen idee hebt waar je moet beginnen. Dit geldt
voor zowel ondernemers als inwoners. Duidelijke en logische taal en korte doorlooptijden maakt het aan de
voorkant een stuk makkelijker voor eenieder. Ook voor de ambtenaren scheelt het een hoop werk wanneer aan de
voorkant alles al duidelijk is. Kortom, houd het simpel en laten we zorgen voor vermindering van de regeldruk. De
onderlinge verstandhouding tussen inwoners, ondernemers en gemeente zal hierdoor versoepelen.

Naast ondernemer ben ik ook gewoon inwoner van Leusden met kinderen op de lagere school en lid van diverse
verenigingen. Ik vind het dan ook belangrijk dat elk kind op een school terecht kan dat bij hem of haar past en dat
we goed voor onze verenigingen en culturele instellingen zorgen. Daarbij wonen we in een groene omgeving, waar
we geweldig kunnen recreëren. Laten we dat vooral zo houden en met duurzame initiatieven ervoor zorgen dat
Leusden ook voor de langere termijn die mooie, groene en gezonde gemeente is, waar ook onze kinderen kunnen
en willen blijven wonen.
4
SPEERPUNTEN 
CDA
2018-2022
1. Leusden is een veilige en groene gemeente. Geen
overlooplocatie voor grootschalige woningbouw voor de regio
en de randstad.
2. In gesprek met de samenleving werken aan toegankelijke,
integrale, innovatieve, betaalbare zorg. Minder
zorgbureaucratie. Korte wachttijden.
3. De lokale ondernemers zijn een belangrijke motor van de
Leusdense economie. Als gemeente geven we het voorbeeld
aan eenieder, door waar mogelijk te kiezen voor het gebruik
van lokale producten en diensten.
4. Wij staan voor een financieel gezonde gemeente.
5. Wie zorg nodig heeft moet in Leusden kunnen blijven
wonen. Senioren kunnen wonen op maat, wie start kan ook in
Leusden een woning vinden. 

Wim van Ginkel  - 4
Landbouw is de belangrijkste economische- en
ecologische drager
Ik ben Wim van Ginkel (62), geboren en getogen in Leusden/Achterveld. Als
melkveehouder woon ik aan de Asschatterweg in ons mooie buitengebied op de
grens van de buurtschappen Asschat en Snorrenhoef. Met nuchter boerenverstand
probeer ik positief maar kritisch het CDA geluid te laten horen. En dankzij de
kiezers heb ik dat de afgelopen raadsperiode al mogen doen als raadslid voor het
CDA.

De landbouw is de belangrijkste economische- en ecologische drager van ons
buitengebied. Mede daarom verdient de landbouw voldoende ruimte om zich te
kunnen blijven doorontwikkelen. Ik zal me daar de komende vier jaar zeker weer
voor inzetten.
Een gevarieerd midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Leusden,
Achterveld en Stoutenburg. Zij vervullen ook een belangrijke maatschappelijke functie. Om dat nog meer te
stimuleren moeten we bij gemeentelijke opdrachten en aanbestedingen de plaatselijke ondernemers voorrang
kunnen geven. Kiezen voor lokale producten en diensten. Uiteraard alleen daar waar dat kan en mag binnen de
geldende aanbestedingregels.

Om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, moet de gemeente bij
het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren om kwetsbare groepen te betrekken bij de
uitvoering van de opdracht. Deze vorm van Social Return wordt nu al ingezet maar kan nog verder worden
ontwikkeld. Bijvoorbeeld door in te zetten op extra banen en leerwerkplekken voor werkzoekenden,
arbeidsgehandicapten en schoolverlaters.

Aantrekkelijke winkelcentra, met vrij parkeren zijn enorm belangrijk.
Zij zijn een spil in onze samenleving. Inwoners komen er voor de boodschappen,
bezoek aan horeca en allerlei maatschappelijke- en dienstverlenende instellingen.
Door de vele activiteiten die er worden georganiseerd ontstaat er reuring en is er
plaats voor ontmoeting en beleving. Een winkelcentrum is er niet alleen voor de
dagelijkse boodschappen maar zou een ontmoetingsplek moeten zijn voor jong
en oud.

In de afgelopen vier jaar heb ik namens het CDA veel punten aan de orde mogen stellen binnen de raad. Ik heb
het volste vertrouwen dat we dat ook in de komende vier jaar weer gaan doen en daarmee echt iets voor U als
kiezer en voor de gemeente Leusden kunnen betekenen. Dat wilt U toch ook!

5
Roos Tolboom-Voskuilen - 5
Verenigingen zorgen voor saamhorigheid en levendigheid
Mijn naam is Roos Tolboom-Voskuilen (39). Ik woon samen met mijn gezin in
Stoutenburg, daar ben ik ook geboren. Tijdens mijn studies heb ik ergens anders
gewoond maar ik ben weer terug gekeerd naar dit mooie dorpje midden in
Nederland. De gemeente Leusden heeft zoveel sterke eigenschappen, daar mogen
wij als inwoners trots op zijn.

Met name de groene omgeving, het bos in Stoutenburg, de Treek, de weilanden en
de Schammer. Daarnaast de goede verenigingen van klein tot groot, hoeveel
mensen zich daar verbonden mee voelen. En om nog een voorbeeld te noemen, de
basisscholen. Er is veel keuze binnen de gemeente, daar kunnen de kinderen zich
veilig voelen en zich ontplooien.
Dit zijn wel eigenschappen die we moeten koesteren en niet als vanzelfsprekend
moeten nemen, ze moeten geborgd worden binnen onze samenleving, daar
hebben we als gemeente een rol in. En daar wil ik mij met name voor gaan inzetten.

De gemeente heeft ook een taak in het leveren van een goede zorg, de veiligheid op straat maar ook thuis, het
aantrekkelijk houden van de winkelcentra en het mogelijk houden dat ondernemers hier een bestaansrecht
hebben.
Vaak hangen deze dingen met elkaar samen, het geheel moet kloppen willen inwoners hier met plezier wonen.
Een mooie uitdaging om als gemeente te zorgen dat de balans er blijft, zonder dat de vaste lasten sterk
verhoogd worden. En dat niet alles verstikt wordt door regels, initiatieven moeten omarmd worden,
enthousiasme aangewakkerd, dat maakt een gemeente levendig.

Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik het belangrijk vind dat
mensen gehoord worden, wat speelt er allemaal binnen de
gemeente? Waar zitten de verbeterpunten? Wat gaat al goed, maar
hoe zouden er nog meer mensen gebruik van kunnen maken?
Ik ben veel binnen de gemeente aanwezig, door mijn schoolgaande
kinderen, bij verenigingen, bij activiteiten en voor de
boodschappen. Op die manier hoop ik zichtbaar te zijn voor de
inwoners.
Het CDA heeft als uitgangspunt dat de gemeente mensen en
organisaties het vertrouwen geeft om te doen waar ze goed in zijn.
Daar geloof ik in, de kracht neerleggen bij de kennis. En zorgen dat
er een mooie balans binnen de gemeente is zodat de inwoners met
trots kunnen blijven zeggen dat ze in Leusden, Achterveld of
Stoutenburg wonen!

Solidariteit
CDA
Christendemocraat H.E.S. Woldring: ''Een mens mag op steun
rekenen als hij een noodzakelijke levensopgave moet ondernemen,

GEDACHTEGOED maar deze niet alleen kan. Een mens is verplicht om een ander te
helpen als deze voor een belangrijke levensopgave staat, die hij niet
alleen kan verrichten. Als gemeenschap zijn wij verplicht om alle
mensen die voor een belangrijke levensopgave staan, die ze niet
alleen kunnen vervullen, te steunen om die opgave te vervullen.''
Gespreide verantwoordelijkheid
Volgens christendemocraten
kan een goed functionerende Gerechtigheid Rentmeesterschap
samenleving niet zonder Ruimte laten voor de De essentie van de
maatschappelijke organisaties. Het samenleving is een belangrijk rentmeesterschap is dat wij met
maatschappelijk middenveld aspect van de norm van mensen en dingen omgaan vanuit
zorgt voor binding en verbinding, het publieke gerechtigheid. Deze het besef dat we verantwoording
vormt het cement van de samenleving houdt in dat de hebben af te leggen over het
en voorkomt dat zij uiteen valt. christendemocratie van de beheer. Bovendien wordt
Maatschappelijke organisaties overheid verwacht dat zij ermee uitgedrukt dat de dingen en
spelen ook een belangrijke rol bij het de publieke voorwaarden schept de mensen zorgvuldig en
overdragen van waarden en normen.  die mensen in staat stellen om zorgzaam, in overeenstemming
zich te ontplooien en hun met hun bestemming, worden
verantwoordelijkheid te nemen. behandeld en ingezet. 

6
Albert Kramer - 6
Een financieel gezonde gemeente
Mijn naam is Albert Kramer, getrouwd en drie uithuizige kinderen.
Sinds mijn 27ste run ik mijn bedrijf VCM Medical. Een medische groothandel gevestigd
in Leusden. Wij zijn een echt familiebedrijf in het MKB-segment, wat op termijn door
mijn zoon zal worden overgenomen. Mede dankzij mijn ruime ervaring als ondernemer
en rol als penningmeester voor verschillende organisaties, zijn mijn speerpunten voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen als volgt:
1. Betaalbare woningen
2. Financieel gezonde gemeente
3. Meer aandacht voor lokale ondernemingen

Er is veel te doen als het gaat om de huizenmarkt. Ook in Leusden kan je hier regelmatig
wat over lezen in de kranten. Ik zou graag zien dat zowel jong als oud kan blijven wonen in Leusden. Dit kan je
bijvoorbeeld realiseren door met projectontwikkelaars goede afspraken te maken over o.a. bestemmingsplannen
waarbij betaalbaarheid voorop staat. Dat zal nog wel een hele klus worden, want we willen ook nul-op-de-meter
bereiken. Als het aan mij ligt zal de huidige nieuwbouw in Leusden geen gasaansluiting meer krijgen. 

Jarenlang ben ik als steunfractielid betrokken geweest bij alle besprekingen van begrotingen tot aan de
financiële verantwoording met de accountant. Hierdoor heb ik een aardig beeld gekregen van de financiële
situatie van de gemeente. Als ondernemer hanteer ik de stelregel die ook voor een gezonde toekomst van onze
gemeente geldt: niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

Het klinkt afgezaagd maar het is wel zo, het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor voor heel Nederland en
dus ook voor Leusden. De meeste werkgelegenheid komt van familiebedrijven. De risico’s die wij zien onder
bedrijven zijn o.a. de regeldruk, hoge huur voor (winkel-)panden en verouderdere winkelcentra. Denk ook aan de
krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben het dan ook helemaal met Buma eens wanneer hij zegt, dat we eerst moeten
kijken naar onze eigen arbeidsmarkt en niet meteen naar de arbeidskrachten uit het buitenland. Wij hebben
nog steeds meer dan 350 duizend werklozen.

De arbeidsmarkt moet Martine Horst - 7
worden gemoderniseerd Een fijne woon-, werk- en leefomgeving
met hulp van ZZP’ers en voor alle generaties
tijdelijke krachten. Een
arbeidsovereenkomst voor Mijn naam is Martine, ik ben
onbepaalde tijd is niet 25 jaar, woonachtig in
meer van deze tijd.  Leusden-Centrum en dit jaar
nieuw in de Leusdense
Steeds meer mensen willen juist graag op politiek.
contractbasis werken en werkgevers willen juist
graag mensen contracteren per project. Kortom Na in de afgelopen jaren
modernisering van de arbeidsmarkt is belangrijk. regelmatig en met plezier het
Laten wij het goede voorbeeld geven hier in gesprek over de samenleving
Leusden. te zijn aangegaan, vond ik het
nu tijd voor de volgende stap.
De samenwerking tussen gemeente en lokale De komende jaren zou ik
ondernemers kan beter. We hebben een schat aan graag een onderdeel van de
goede ondernemers die veel voor elkaar, de steunfractie worden om mee
gemeente en de inwoners kunnen betekenen met te denken over (de toekomst van) de gemeente. Ook
hun diensten en lokale producten. zou ik graag de lokale politiek wat interessanter en
transparanter maken voor de inwoners.
Sinds jaar en dag ben ik naast mijn werk ook Mijn focus voor Leusden ligt met name op het
betrokken als vrijwilliger bij verschillende onderhouden en verbeteren van een fijne woon-, werk-
verenigingen. en leefomgeving voor alle generaties. Een gemeente
Meestal in de rol van penningmeester. Ik zie nog te waar mensen willen blijven- en kunnen wonen. Dit
vaak dat verenigingen moeite hebben om hun betekent zoal voldoende geschikte woningen voor alle
financiën op orde te hebben. Graag wil ik hen generaties en de ruimte voor jeugd om te ontspannen.
ondersteunen in hun taken. Kijk wat die Hierbij is veiligheid ook erg
vrijwilligers allemaal doen voor onze gemeenschap, belangrijk, wat mij betreft
cultuur, sport, zangverenigingen, kerk, zorg, moet iedereen zonder angst
onderwijs, en nog veel meer. Zonder hen valt alles naar buiten kunnen en
uit elkaar. Daar wil het CDA zich hard voor maken, moeten kinderen veilig
daar wil ik mij hard voor maken. De betrokkenheid buiten kunnen spelen.
van vrijwilligers moeten wij koesteren en
ondersteunen. 7
Inge van Os - 8
De kracht van de activiteiten in de wijk
Ik ben Inge, 49 jaar, woonachtig in Leusden-Zuid en werkzaam als rouw- en
verliesbegeleider bij o.a. Slachtofferhulp Nederland.

Het CDA past bij mij omdat het in Leusden op een praktische en gezonde wijze
meedenkt op veel vlakken. Zo is het voor mij, als moeder van kinderen in de
schoolgaande leeftijd, heel belangrijk dat kinderen in Leusden in veiligheid en met
plezier mogen opgroeien. Daar hoort ook bij dat Fort33 voldoende ondersteund blijft en
zij hun activiteiten hier kunnen blijven voortzetten.

Ik ben blij dat ik in Leusden woon en vind het ontzettend leuk betrokken te zijn bij het
bewoners-initiatief in Leusden-Zuid. De kracht van activiteiten in de wijk en de energie
van allerlei mensen die zich daarvoor inzetten zijn erg waardevol. Zo worden het oude
Zuid en de nieuwe Tabakssteeg een levendige wijk.

De afgelopen 4 jaar ben ik al fractievertegenwoordiger geweest voor het CDA en
mocht ik me onder andere inzetten voor de jeugdgemeenteraad. Ontzettend
leuk om te zien dat in de korte oefenprocessen de kinderen echt serieus gingen
meedenken in (mini)raadsvoorstellen en dat een aantal van deze voorstellen
concreet is uitgewerkt.

Melanie Voskuilen-Kroeze - 9
Voor elkaar klaarstaan
Politiek…. Voor veel mensen een ver van mijn bed show?

Ik wil hier graag verandering in brengen. Door het gesprek aan te gaan met mensen in
ons dorp, in onze gemeente.  Ik denk namelijk dat je op het schoolplein, langs het
sportveld, in de supermarkt, tijdens het wandelen met de hond, op een verjaardag of
gezellig in de kroeg gesprekken kunt voeren met mensen waar het echt om gaat.
Ik ben Melanie Voskuilen-Kroeze, geboren Achterveldse, 41 jaar, moeder van twee
tienerzoons en getrouwd met Jos. Ik werk als applicatiebeheerder en run de
leerlingenadministratie op Mavo Muurhuizen.
In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor de medemens. Ik help graag op de basisschool
in ons dorp als o.a. MR-lid, organiseer en loop diverse collectes. Daarnaast beheer ik de
buurt Whatsapp groep van Achterveld en help ik waar nodig op het geweldige
bouwdorp. 

Ik ben enthousiast geworden voor de politiek door mijn vader, hij is 3 keer in de gemeenteraad gekozen en heeft
samen met de andere CDA fractieleden vele mooie dingen kunnen doen in deze functie.
Ik zie het als grote uitdaging om eventuele misstanden te voorkomen of op te lossen. Van losse stoeptegels, een
gewenst hondenlosloopgebied, een trapveldje, een dorpsplein, het ondersteunen van vrijwilligers in de vele
verenigingen en organisaties, kortom alles wat er zoal speelt . Veiligheid, de jeugd en echte Achterveldse zaken
hebben hierbij mijn speciale interesses.
Ik vind dat kinderen in onze gemeente veilig naar hun sport of hobby moeten kunnen gaan, maar ook ouderen of
mensen die slecht ter been zijn moeten, eventueel met hun rollator, goed over de stoep kunnen wandelen. Zo zijn
zij zo lang mogelijk vitaal en mobiel waardoor er o.a. minder eenzaamheid ontstaat. Ik wil onze zorgvoorzieningen
behouden en zo nodig uitbreiden.
Verder denk ik dat de jeugd zelf heel goed kan aangeven wat zij van bepaalde zaken vinden. Wat zijn hun
wensen. Door ze zelf mee te laten denken en zelf ideeën aan te laten dragen, hoop ik dat we op mooie dingen uit
kunnen komen. Zij worden op deze manier eigenaar van hun project. Verveling en eventuele overlast zal afnemen.
Een Achtervelder die hier opgegroeid is en hier graag wil blijven wonen, moet de mogelijkheid krijgen om ook
hier in een huis te kunnen huren of kopen. Een oudere moet ook de kans krijgen
om hier te blijven als hij of zij kleiner wil gaan wonen. We bouwen naar behoefte!

Dit zijn mijn persoonlijke speerpunten, maar ik vind dat we als gehele CDA-
fractie een mooi programma hebben opgesteld voor de komende vier jaar:
“Voor Leusden dat we door willen geven!”
Ik ben enorm trots op ons mooie dorp Achterveld, waar mooie evenementen
worden georganiseerd  en op de mensen die altijd voor elkaar klaar staan.
Mocht u mij uw stem toevertrouwen, spreek mij aan. Ik ben er juist voor u!
8
Jaap Ketel - 10 
Ouderen zijn het collectieve geheugen van onze samenleving
Graag stel ik mij voor, mijn naam is Jaap Ketel, 73 jaar, woon sinds 1999 in Leusden.
Mijn beroep was vele jaren Internationale beurs- en congresorganisator, maar ben nu
met pensioen. Wel ben ik nog steeds actief op het gebied van innovatie, milieu,
duurzaamheid. Samen met mijn vrouw Iemeke hebben we een Bed & Breakfast aan het
Sluithek in de wijk Ruige Veld. Ook mag ik voorzitter zijn van de Leusdense Energie
Coöperatie ValleiZon die uw zonnepanelen op een ander dak kan plaatsen. Tevens ben
ik voorzitter van de Stichting “AED Leusden doet mee” die zich bezig houdt met het
plaatsen van openbare AED’s in de Leusdense woonwijken.

Ik was al jong politiek actief en ben vele jaren CDA bestuurslid geweest op diverse plaatsen waar wij ooit
gewoond hebben. In Leusden mocht ik 7 jaar voorzitter van de CDA afdeling zijn. Daarna was ik ook 7 jaar
voorzitter van het CDA Senioren Platform in de Provincie Utrecht. Die tijd heeft mij geleerd hoeveel ouderen aan
onze maatschappij bijgedragen hebben in de naoorlogse ontwikkeling van ons land en hoe deze zelfde ouderen
zich nog steeds dagelijks inzetten door zich beschikbaar te stellen voor allerlei sociale- en maatschappelijke
activiteiten. Daarbij moeten we ons de vraag stellen of de stem van deze ouderen altijd wel gehoord wordt, zeker
als het gaat over welke specifieke wensen zij hebben om hun leven vorm en inhoud te geven.

Sinds kort ben ik bestuurslid van de PCOB, afdeling Leusden en in die functie krijg ik veel informatie over de
wensen van ouderen, zowel van de leden van de Leusdense PCOB, als wel van de landelijke KBO-PCOB
organisatie.
Nu op de 10de plaats van de CDA lijst mag ik de stem van de Leusdense senioren vertegenwoordigen. Wensen
van ouderen worden vaak onvoldoende gehoord.
Ik wil graag wat doen voor de vele ouderen om in Leusden een geschikt huis te kunnen huren of kopen. Ook
steun voor mantelzorgers zou meer aandacht mogen krijgen. In onze winkelcentra horen openbare toiletten,
voor ouders met kinderen maar zeker ook voor ouderen heel belangrijk. Graag wil ik de stem van de oudere
generatie in de Gemeenteraad van Leusden laten horen

Ouderen zijn het collectieve geheugen van onze samenleving. Laten we ze de nodige zorg en waardering geven.
Daar sta ik voor. Steun mij daar in! Stem op het CDA.

AFSCHEID
BARTO PIERSMA
Drie keer is scheepsrecht

Met liefde zette ik mij vanaf 2006 als fractievoorzitter van het CDA in voor de
Leusdense samenleving. Waarvan 10 jaar onder het motto “samenleving voorop”.
Voor de gemeente Leusden die recht doet aan mensen, aan hun keuzes en aan
hun mogelijkheden. Met balans tussen ruimte en richting geven. Voor een
aantrekkelijke veilige leefomgeving. Voor kwetsbare mensen en kwetsbare
waarden. 

Ik houd van het debat, van het elkaar scherpen op standpunten en besluiten. Steeds met de inwoners voor ogen
die profiteerden van onze keuzes of erdoor werden geraakt. Ik ben er trots op dat we als CDA knokten voor zorg
en Larikslaan2, voor MFC’s, een veilige fietsverbinding Leusden - Achterveld, een gezonde economie en een groen
buitengebied met actieve boeren en een zelfbewust Leusden in de regio. Maar ook voor het opknappen van de
Biezenkamp en het Hart van Leusden, inclusief het Huis van Leusden. Waar het steeds opletten was om iedereen
voldoende te betrekken. Het spannendst waren die ontwikkelingen waar mensen lijnrecht tegenover elkaar
stonden. Dan is besturen een uitdaging. Mooi als mensen er samen uitkomen, hoe pijnlijk en lastig dat proces
ook kan zijn. Pittig de verantwoordelijkheid als de politiek moet kiezen. Maar altijd: “samenleving voorop”. 

9
Vanaf 2000 tot 2006 was ik lid van de dorpsraad Achterveld- AFSCHEID
GERRIT KROEZE
Stoutenburg, waarvan de laatste jaren samen met José
Huurdeman voorzitter. Het was in die tijd dat ik gevraagd ben om
beschikbaar te zijn voor het CDA bij de verkiezingen gemeenteraad Terugblik 12 jaar raadslid CDA
2006. Ik werd met voorkeursstemmen gekozen en geheel onervaren in de 
politiek ben ik met veel ambities aan de slag gegaan. Ik had indertijd duidelijk twee
speerpunten en dat was de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Asschatterweg
en het opstarten van het coöperatie project. Deze zijn toen ook in het te vormen
coalitieakkoord opgenomen. Het heeft allemaal wel lang (te lang) geduurd, maar er ligt
nu wel een fietspad waar iedereen heel blij mee is. Het coöperatie project staat volop in
de steigers.

Ik heb gewerkt aan het verwezenlijken van duidelijk zichtbare reflecterende
huisnummers in het buitengebied. Heel belangrijk voor met name hulpverlenende
instanties. Ik heb mijn steentje bijgedragen om het gebouw van de Rabobank te
behouden en dat er geen hoogbouw met 17 appartementen zouden komen. Thans is
het heel functioneel als tandartsenpraktijk. De brandweerkazerne in Achterveld staat op
de plaats waar deze ook aanvankelijk gepland stond. De gemeente Leusden is vorig jaar
uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar 2017. Een bijzondere prestatie waar wij
trots op mogen zijn. 
Als raadslid heb ik mij zoveel mogelijk ingezet om de belangen van bewoners te behartigen en bij problemen te
helpen als het kon. Veelal lukte dat. Denk daarbij o.a. aan het herstel van de Grebbelinie vanaf de Asschatterweg
zowel aan de noord- als aan de zuidkant. Bewoners waren heel blij met de gevonden oplossing.
Thans is het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie. Mijn dochter Melanie heeft mijn
werkzaamheden in de raad steeds met veel belangstelling gevolgd, is heel ambitieus en staat nu op de
verkiezingslijst van het CDA.
Ik sluit af met alle kandidaten veel succes te wensen en in de hoop dat het CDA weer goed gaat scoren bij de
komende verkiezingen. Dan pas kunnen wij het verschil maken. 

CDA
De toegankelijkheid van gebouwen dient geschikt
te zijn voor mensen met een beperking. Het CDA

EN SENIOREN  wenst dat de winkelcentra in Leusden openbare
toiletten dienen te krijgen, gratis toegankelijk voor
Door Jaap Ketel  inwoners met de gemeentepas en tegen betaling
Leusden kent een hoog gehalte voor niet-inwoners.
aan vrijwilligers en mantelzorgers.
Zij verdienen aandacht van de Het CDA beschouwt de bestaande
gemeente en dus van het CDA. ouderenbonden, kerkelijke-. sociale- en andere
De mogelijkheid om als vrijwillige organisaties als partners in het sociaal-
vrijwilliger verzekerd te zijn is niet en zorgbeleid en stimuleert zingeving en
voldoende bekend. ontmoeting.
Dagbehandeling staat onder Eenzaamheid kan een afgeleide van onveiligheid
CDA Leusden geeft
aandacht aan vrijwilligers druk wegens vermindering zijn. s’ Avonds niet naar bijeenkomsten durven te
en mantelzorgers budget. Het CDA zal toezien dat gaan. Daarom taxiservice handhaven en zo
Foto: Jaap Ketel inwoners die zorg nodig hebben, mogelijk uitbreiden. De komst van een
deze ook krijgen. rechtstreekse OV-verbinding tussen Leusden en
ziekenhuis Meander zal het CDA steunen. Het
Senioren die hun eengezinswoning verlaten (zowel verkoop CDA steunt het initiatief om in alle wijken van
als huur) dienen in aanmerking te komen voor een senioren Leusden een openbare AED geplaatst te krijgen.
appartement. Het CDA wenst een groter aantal door de Het CDA stimuleert de digitale vaardigheden van
Woningstichting Leusden te laten plannen. ouderen.

Het CDA bevordert initiatieven voor “groepswonen”, zoals Ook voor senioren geldt dat het CDA haar beleid
bijvoorbeeld de Valleihorst. afstemt op duurzaamheid. We willen er rekening
Leegstaande bedrijfspanden kunnen mogelijk ook geschikt mee houden dat niet iedereen in staat is afval zelf
gemaakt worden voor seniorenwoningen. Minimum weg te brengen. Het CDA doet daarom een
oppervlakte 80 à 100 m2 met een flink balkon en dat voor beroep op solidariteit tussen inwoners onderling. 
een aanvaardbaar prijsniveau. Het CDA pleit voor het
voortbestaan van Het Hamersveld en St. Jozef Achterveld Het CDA is alert op werkloosheid onder 50-
als zorginstellingen en niet als een gewoon woongebouw. plussers. Daarom wil het een doelgericht lokaal
beleid op herintreding en indien nodig financiële
De busverbinding door Syntus is een ramp, ook voor steun.
senioren. Het CDA wenst een herziening van de OV
busdiensten in Leusden.
10
Ilse Konijnenbelt
Een vitaal Leusden voor alle inwoners!
Als Hoofd Personeel & Organisatie ben ik werkzaam bij de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed te Amersfoort. In 1975 ben ik in Leusden komen wonen. Na
mijn studie heb ik 15 jaar in Utrecht en het buitenland gewoond. Inmiddels
woon ik met groot plezier alweer zo’n 10 jaar met mijn kinderen in Leusden.
De laatste paar jaar ben ik betrokken geweest bij de Leusdense politiek als
fractieondersteuner voor het CDA. 
Samen met elkaar meedenken en meedoen om onze woon- en leefomgeving verder vorm te geven vanuit
duidelijke uitgangspunten en waarden geeft mij energie en inspiratie. Ik ga voor een vitaal Leusden voor alle
inwoners!

Gerbrand Boersen
Leusden: een prachtige plek om te leven
                       in het kloppend hart van Nederland
Wonen, werken, scholing, zorgen, sporten, recreëren, ontspanning en cultuur zijn
belangrijke thema’s die invloed hebben op een prettige samenleving. Onze gemeente
typeert in allerlei opzichten een dorps karakter. Vooral zo houden en daarom dus veel
zorg besteden aan onze dorpen schoon, groen en veilig houden. Voeg daar ons prachtig
buitengebied aan toe en dan heb je het plaatje compleet.

Leusden vraagt om een bestuurlijke ambitie om op al deze punten stappen te zetten. Leusden maakt zich
sterk voor implementatie van nieuwe technologieën en slimme ideeën. Betrek vooral jongeren bij vernieuwing
en veranderingsprocessen. Hun manier van denken en oplossen is soms verrassend anders en vaak slim. Op
het gebied van mobiliteit en duurzaamheid bijvoorbeeld kunnen we als forensisch dorp nog best goede
ideeën gebruiken. De huidige problemen met onze busverbindingen is een smet op vooruitgang. Vele pas
aangelegde busvoorzieningen staan plots nutteloos in onze wijken. Dat kan en
moet veel beter.
Ouderen, scholieren en studenten gebruiken steeds vaker e-bikes en zien overdekte
fietspaden wel zitten. Mooie uitdaging lijkt me. Stem nieuwbouw geheel af op lokale
behoeftes en luister daarbij vooral goed naar veranderende woonwensen binnen
doelgroepen, van jong tot senior. Bouw alleen op plekken waarbij de kwaliteit van
ons buitengebied niet wordt aangetast. Het CDA in Leusden staat klaar om met een
prachtig team capabele vrouwen en mannen aan het werk te gaan om onze mooie
gemeente met trots te kunnen doorgeven.

Henriëtte van Ruitenbeek-den Balvert
Wij willen uw belangen vertegenwoordigen
Mijn naam is Henriëtte van Ruitenbeek – den Balvert. Tot aan mijn pensioen was ik
werkzaam in de gezondheidszorg. Nu adviseer en begeleid ik instellingen en mensen en
doe ik vrijwilligerswerk in de zorg. Hier ligt dus nog steeds mijn hart.
Samen met mijn collega’s van het CDA mag ik binnen onze gemeente de
ontwikkelingen volgen. Samen kijken we naar de uitvoering van de wetgeving etc. Hier
willen we ons graag meer voor inzetten. Voor u, onze medebewoners van onze
gemeente, zorgen dat U de zorg kunt ontvangen die U nodig heeft. Ons inziens zou dit
beter kunnen en moeten.
Wij willen als CDA Leusden, Achterveld, Stoutenburg ons inzetten om uw belangen zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen. Geeft u ons dit vertrouwen?  

Koos Egtberts
Ouderen moeten hier kunnen blijven wonen
Ik kies voor het CDA met o.a. ruime bestuurservaring en “rentmeesterschap”.
Woon intussen met Mieke 47 jaar in ons mooie dorp, wat zo moet blijven.
Heel belangrijk is dat ouderen hier in de nabije toekomst op passende wijze absoluut
kunnen blijven wonen. 

Intussen 15 jaar als vrijwilliger rondleider en gastdocent, bij het Waterschap, om jongeren te laten zien hoe
belangrijk veilige dijken, een schoon milieu en hergebruik van restproducten (inclusief de energie hieruit) zijn.
Tevens vrijwilliger bij Waterkracht Centrale in Maurik .(Stroom voor 8000 huishoudens).
Geef verder lezingen over “glas”, in het hele land voor o.a. KBO, PCOB en NVVH Vrouwen netwerk.
Op 21 maart dit jaar, word ik 70 jaar, uw stem als cadeau, zou heel mooi zijn voor het CDA!
11
Evelien Blom
Een warm dorp waar iedereen er voor iedereen is
Lieve CDA-ers,
In dit verkiezingsmagazine wil ik als lijstduwer niet ontbreken.

In 1978 begon ik als eerste vrouw en lijsttrekker voor de totaal nieuwe CDA. Dat was
een heel spannende tijd maar we werden met voorsprong de grootste partij met alle
verantwoordelijkheden er gratis bij.

Ik las nog eens even in de tijd terug : Wat waren toen de belangrijke items en wat
wilden we voor de bewoners van ons dorp?

Tot mijn grote verbazing is er helemaal niet zo’n groot verschil met toen en nu!
Zo maar een greep uit de kranten:
We wilden meer bouwen voor onze jeugd zodat ze in het dorp een huis
zouden kunnen vinden dat betaalbaar was en er een goede mix van opbouw
van leeftijden zouden creëren.
Ook de ouderen van toen kwamen aan bod, voor de gehandicapten werden
bijzondere huizen gebouwd waar ze onder begeleiding toch zelfstandig
konden leven.
Welzijn en om kijken naar elkaar was een hot item van onze partij en heel veel
verenigingen hebben daar heel goed garen bij gesponnen.
Voor de vluchtelingen waren we als gemeenschap een warm bad.
De boeren hadden hun eigen archaïsche commissie.
Er werd heel veel door mensen en voor mensen georganiseerd, wat een grote
gemeenschapszin ontwikkelde.

Al deze onderwerpen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds de basis van beleid in ons dorp en de CDA.
Maar, er is een grote MAAR bijgekomen. Er wordt van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen,
Hierdoor zijn we veel meer op elkaar aangewezen in bijvoorbeeld buurten en in je kennissenkring.
Dat is een prachtige uitdaging voor iedereen: om je heen kijken. Wat kan en wil ik voor jou betekenen? De
overheid staat op de achterhand maar als we dit goed aanpakken en er voor elkaar zijn, hebben we een warm
dorp waar iedereen er voor iedereen is.

Dat is naar mijn mening de CDA gedachte die wij moeten uitdragen en daar is nog steeds niets aan veranderd.

Tekst: Jaap Ketel 
Illustratie: Greg Perry,
Toronto Star

12
CDA verkiezingsprogramma 2018-2022
Voor Leusden dat we door willen geven
Denkend vanuit christelijke waarden willen we er zijn voor iedere inwoner en
bijdragen aan een aantrekkelijk Leusden waar het goed wonen en werken is.

Leusden is een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Een sterke,
financieel gezonde en zelfstandige gemeente die samenwerkt in de regio. De
gemeentelijke organisatie is er voor de burger en staat klaar om de burger te helpen
bij vragen. Je kunt er binnenlopen zonder afspraak. De afgifte van vergunningen voor
evenementen moet eenvoudig en minder frequent.

VEILIGHEID
Kinderen kunnen veilig buitenspelen, ouderen durven ook
’s avonds naar buiten te gaan. Als burgers zijn we samen
ZORG
verantwoordelijk voor een positief leefklimaat. Zorg begint in de eigen omgeving: thuis, in de
We zijn alert op afwijkend gedrag en ondernemen indien familie, op school, in de buurt. We stimuleren
nodig actie. Buurtapps en goede communicatie met vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wie dat wenst
gemeente, boa’s, politie en jeugdwerk ondersteunen de moet zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
veiligheid. We gaan verslavingen, zoals drugs en gokken,
actief tegen. De gemeente heeft een aanvullende en
coördinerende rol. Burgerinitiatieven willen we
Geweld en agressie is niet acceptabel. Als overheid treden ondersteunen o.a. door maatschappelijk
we op tegen overtreders. Overtreders van de openbare orde aanbesteden mogelijk te maken. Wat lokaal kan
en veiligheid worden ook door burgers op hun gedrag doen we lokaal, wat regionaal effectiever kan doen
aangesproken. We hebben respect voor politie en we regionaal.
hulpverleners.
Kleinschalige zorg blijft dichtbij, in de wijk
Voor een veilige jaarwisseling willen we bevorderen dat het beschikbaar (o.a. huisartsen en verpleegkundigen).
afsteken van vuurwerk tijdens oudejaar geconcentreerd We stimuleren ontmoetingsplaatsen voor eenzame
wordt op een aantal aantrekkelijke en ook geschikte en kwetsbare mensen.
locaties.
De gemeente heeft een zorgloket waar ieder met
We zien graag dat er in iedere wijk een openbaar AED kleine en grote zorgvragen terecht kan.
apparaat aanwezig is, met daarbij een opleiding van
vrijwilligers door onze Leusdense EHBO. We realiseren jongerenwerk op locatie en
stimuleren preventieve maatregelen tegen drugs-
De wijkagenten zijn zo veel mogelijk zichtbaar in dorp en en alcoholgebruik.
wijk.
We bieden kwetsbare groepen een veilige
De winkelcentra hebben een woonomgeving en voor een verpleeg- of

WINKELCENTRA
economische en verzorgingshuis kunnen Leusdenaren in Leusden
sociale functie  en verhogen de terecht.
kwaliteit van het dorp.
Er zijn veel ontwikkelingen in de detailhandel, o.a. de invloed van internet. Verspreide detailhandel tast de
winkelcentra aan en daarom gaan we dat tegen.

We bouwen verder aan de Biezenkamp en renoveren samen met de eigenaren en ondernemers de Hamershof.
Daarbij past o.a. het realiseren van openbare toiletten in die winkelcentra.

In Achterveld wordt het hart van het centrum met het nieuwe dorpsplein meer gezicht gegeven tot en met de
omgeving van de Moespot.
In Tabaksteeg en Leusden-Zuid werken we verder aan de beleving in de omgeving van Antares.

13
                                Voorop staat bij ons dat Leusden, met haar diverse       
WONEN
                                kernen en woonwijken een aantrekkelijke                       
                                woonomgeving moet zijn voor haar inwoners met een
schone, groene en dorpse uitstraling. Leusden wordt geen
overloopgebied voor bouwopgaven van elders uit de regio.

De woningen worden meer levensloopbestendig en energieneutraal.
Kleinschaliger, geschikt voor startende jongeren als ook voor zelfstandig
wonende ouderen. Doorstroming van huur naar koop, en van goedkoop
naar duurder moet bevorderd worden.

We bouwen volgens het al bestaande woningbouwprogramma de komende 10 jaar zo’n 1000 woningen in de
Maanwijk, Groot Agteveld, Princenhof, Valleipark en Mastenbroek. Na dit traject gaan we uit van bouw voor de
eigen behoefte met zo’n 50 woningen per jaar.
We staan achter de afspraak dat er bij de Tabaksteeg-Zuid de eerste 20 jaar na realisatie van de Tabaksteeg
niet gebouwd gaat worden. Onder voorbehoud van de toegankelijkheid van het gebied rond de Langesteeg
hebben we geen moeite met verspreide woningbouw in dat gebied, mits dat gepaard gaat met een
versterking van de groene natuur en recreatieve functie. Ook de Schoolsteegbosjes mogen toegankelijk zijn
voor licht recreatief gebruik.

Bedrijfspanden staan soms al jaren leeg. Als het bedrijvigheid niet in de weg zit, dan werken wij mee aan het
ombouwen naar woonruimte. Dat biedt ook kansen voor nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld
zorg- of groepswonen.
Daarom moet er samen met de particuliere eigenaren actief gewerkt worden aan een kwaliteitsslag.
Speelkamp en Princenhof bieden in dit kader de mogelijkheden.

We willen de groene kwaliteit van het buitengebied in al haar facetten (landbouw, natuur en recreatie)
behouden en waar mogelijk versterken. We stimuleren duurzame landbouw en benaderen uitbreiding en
functieverandering van landbouwbedrijven positief. Voor vrijvallende agrarische bedrijven zoeken we actief
mee naar een passende alternatieve invulling. Nieuwe functies mogen geen bedreiging zijn voor bestaande
agrarische bedrijven.

ECONOMIE

Wij zetten ons in voor een sterke, eerlijke en
duurzame Leusdense economie. Daar waar
mogelijk kiezen we actief voor inzet van
Leusdense bedrijven. Ondernemers vinden bij de
gemeente een lage drempel. Ze worden zoveel
als mogelijk bediend via één aanspreekpunt
binnen de gemeente. Ook willen we een simpel
toegankelijk digitaal ondernemersloket.
SPORT
Ondernemers zijn belangrijk voor de
werkgelegenheid in Leusden en ook bij Sport is belangrijk voor het welzijn van de mensen.
aanbieden van werk naar vermogen. We Ook voor mensen met een kleine beurs moet sport
bevorderen dat iedereen volwaardig mee kan toegankelijk zijn. We stimuleren het werk van
doen in onze economie. sportverenigingen en andere initiatieven op het
gebied van sport.
De gemeente onderhoudt goed contact met de
ondernemers over het zoeken naar werkplekken Sportvoorzieningen moeten veilig zijn. Toegankelijk
voor mensen met een afstand tot de en met goede parkeervoorzieningen.
arbeidsmarkt.
We renoveren onze voetbalvelden en ruimen daarbij
We werken aan een effectief re-integratiebeleid het oude rubber van de kunstgrasvelden op. We
en stimuleren dat inwoners met een uitkering werken aan het optimaal benutten van onze
financieel – zoveel als mogelijk- zelfredzaam sportvoorzieningen en een slim accommodatiebeleid
worden voor onze sportvoorzieningen.

We zorgen voor sportieve uitdagingen bij
wandelroutes.
14
We ondersteunen                                        We werken aan moderne     
CULTUUR evenementen als de Opera en
Dickens festival middels het
ONDERWIJS
                                       onderwijshuisvesting voor   
                                       alle scholen in de gemeente
Fonds Samenlevingsinitiatieven. en ondersteunen passend onderwijs voor alle
Dat fonds willen we ook leerlingen. Meerdere scholen werken de komende
inzetten voor investeringen jaren aan vernieuwing van hun huisvesting. Het is
door verenigingen die dat niet aan ouders en leerkrachten om daar invulling aan
(geheel) zelf kunnen te geven, voor de inrichting en het schoolplein. We
opbrengen. Ook kunnen we de hechten aan de eigen identiteit van scholen, ook
belastingdruk voor als de school onderdeel van een integraal
vrijwilligersorganisaties kindcentrum wordt.
compenseren.

                                       We zetten ons in voor een   
VERKEER
Verenigingen en kerken zijn belangrijk voor de
                                        uitstekende                           
samenhang in onze gemeenschap. Ze genereren goede
                                        bereikbaarheid over de weg
contacten tussen onze burgers. We stimuleren
en met het openbaar vervoer. Een goede OV
samenwerking tussen verenigingen, zodat ook faciliteiten
verbinding in de wijken en met het ziekenhuis
voor meerdere doeleinden ingezet kunnen worden.
Meander is gewenst.

Als het verzoek komt aan Leusden om vluchtelingen op te
De (liefst elektrische) bus wordt beter
vangen, dan zien wij die opvang als een logische daad van
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
naastenliefde. Daarbij hanteren we de Leusdense maat.
We hebben oog voor de gevoelens van onzekerheid en
We bevorderen het gebruik van de (elektrische)
onveiligheid bij vluchtelingen én inwoners.
fiets. Zeker ook voor woon- werkverkeer en we
doen ons best voor de realisatie van een

We streven er naar in 2040
DUURZAME fietssnelweg naar centrum en station van
Amersfoort. Leusden is wandelgemeente en daar
energieneutraal te zijn. GEMEENTE zijn we zuinig op!
Dit realiseren we vooral door het verminderen van
broeikasgassen, het gebruik van duurzame energie en het De auto wordt elektrisch, er komen meer
verminderen van afvalstromen. oplaadpunten. Rond winkelcentra geven we
ruimte aan autodelen. Parkeren blijft gratis en
Dat kan door duurzaam te produceren, minderen, blauwe zones worden pas ingericht na overleg
duurzaam gebruiken en hergebruiken. Hierbij hoort ook met ondernemers en publiek.
minder verpakkingsmateriaal.
Het begint met het schoonhouden van onze omgeving. De De veiligheid en bereikbaarheid van de
beste schoonmaakdienst zijn we zelf. Ambachtsweg/Hamersveldseweg/Grasdrogerijweg
De gemeente zorgt voor voldoende afvalbakken in de pakken we aan.
buurt en regelt dat die op tijd geleegd worden.
Verbeterpunten zijn verder nodig bij
We willen het onderhoud van de openbare ruimte op een Torenakkerweg/’t Hamersveld; bij de oversteek
hoger niveau. Terreinen die langdurig braak liggen worden Horsterweg/Valleikanaal en bij de oversteek
ingezaaid met bloemrijke groenmengsels. We houden fietspad Postweg.
onze groendepots.

We zijn blij met de duurzaamheids-initiatieven zoals het
KRACHTIG
                                         Leusden blijft een             
                                         zelfstandige en krachtige 
0-op-de-meter maken van huizen boven de Hamershof, LEUSDEN
                                         gemeente. We staan voor
Eurowoningen en Alandsbeek. een doortastende en transparante
De gemeente werkt met andere overheden en instellingen bestuursstijl waarbij interactie en betrokkenheid
aan vormen van risico-arme financiering voor met alle groepen in onze samenleving
verduurzaming van bestaande woningen. uitgangspunt is.

Nieuwbouw wordt met haalbare technieken en financiën Daarom ook zien we het nieuwe gemeentehuis
energieneutraal en zonder aardgas gerealiseerd. als een vitaal centrum voor de gemeentelijke
overheid én maatschappelijke organisaties.
We bevorderen combinaties van duurzaam wonen en
duurzaam rijden net als projecten van auto-delen. Lastenverzwaring is niet onze keuze. We willen
Instellingen en bedrijven worden gestimuleerd om hun een gezond financieel beleid met een sluitende
daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Asbest er meerjarenbegroting.
af, zonnepanelen er op. Natuur en gras nemen CO2 op.
We geven geen geld uit omdat het er is, maar
De gemeente organiseert een energieloket dat actief reserveren voor toekomstige uitgaven zoals o.a.
informeert over energietransitie. infrastructuur en maatschappelijke problemen.

15