You are on page 1of 17

BABİLLİLER

• Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı


civarında tarih sahnesinde olan Babil
Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa
sahipti.Babil kelimesi ‘Tanrının
Kapısı’ demektir.Fıratın üzerinde
verimli bir coğrafyayı mesken tutan
Babilliler siyasi ve kültürel konularda
büyük gelişmelere imza atmışlardır.
• Sami ırkına mensup Babilliler
MÖ. 2 binlerde Arabistan’dan
Mezapotamya ‘ya göç etmişler,
burada Akad topraklarına sahip
olmuşlardır.
• Babillilerin başkenti Babil
şehriydi.Babil şehri günümüzde
Irak’ın El Hila kasabası üzerinde
yer almaktadır.

• Babillilerin en ünlü ve en güçlü


hükümdarı ise yaptığı yasalarla
ünlü olan Hamurabi’dir.Hamurabi
öldükten sonra Babil uygarlığı
gücünü yitirmeye başladı.Babil
uygarlığı kısa sürede
Hitit,Asur,Elam gibi birçok krallığın
egemenliği altına girdi
• Babilliler tarihte bilinen ilk anayasayı
yapmışlardır, yapan kişi ise Birinci
Babil Devletinin en güçlü hükümdarı
Hamurabidir. Yaklaşık 300
kanundan oluşan bu anayasa ile
hukuk,devletin temel unsurlarından
biri halene geldi ve devlet
yönetiminde yasa gücü hakim
kılınmış oldu.Bu kanunların çoğu
zayıfları koruyan kanunlardı.Ancak
Sümer ve Akad yasaları örnek
alınarak hazırlanan Babil anayasası
çok daha sert uygulamalar
içermekteydi.
HAMURABİ KANUNLARI -GÖZE GÖZ DİŞE DİŞ
BAZI HAMURABİ KANUNLARI

• 1-Bir inşaatçı, herhangi birisi için inşaa ettiği binayı sağlam bir
şelilde yapmaz da evin yıkılması sonucunda ev sahibi ölürse,inşaatı
yapan öldürülür.
• 2-Bina yıkıldığında ev sahibinin oğlu ölürse, inşaatı yapanında oğlu
öldürülür.
• 3-Bina yıkıldığında ev sahibinin kölesi ölüese,inşaatçı da aynı
değerde bir köleyi bina sahibine verir.
• 4-Sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda ev sahibinin
mallları zarar görürse inşaatçı binayı yeniden yapar ve tüm zararı
karşılar.
• 5-Bir kadın kocasını terk edip evine bakmazsa nehre atılır
• 6-Bir oğul babasına vurursa elleri balta ile kesilir.
• 7-Bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa o adamın da gözü
çıkarılır.
• 8-Bir adam kendisiyle eşit olan birisinin dişini kırarsa onunda dişi
kırılır.
• 9-Bir doktor ameliyat sırasında hastayı öldürürse doktorun elleri
kesilir.
• 10-Bir köle efendisine isyan ederse efendisi onun kulağını kesebilir.
• 11-Bir kimse başkasını cinayetle suçlarda bunu ispat edemezse
suçlayan öldürülür.
• 12-Bir kimse eve zorla girerse zorla girdiği evin önünde yakılır
• Babil tarihi Birinci Babil Devleti ve
İkinci Babil Devleti olmak üzere
ikiye ayrılır. Birinci Babil Devleti
MÖ. 1806’da Hititler tarafından
yıkılmıştır. MÖ 612 yılında ise
İkinci Babil Devleti kurulmuştur.
• Dünyanın yedi harikasından
biri olan Babil’in Asma
Bahçeleri ve dünyanın en
yüksek zigguratı Babil Kulesi
bu kültüre ait unsurlardır.
• Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü
icat ettiler.
• Bir Hafta Niçin 7
Gündür?

• Babilliler 7 günlük haftayı zaman


birimi olarak kullandılar.
• Babilliler için
astroloji devletin
işlevlerinden
biridir.
• Astroloji 3000 yıl önce Babilliler tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Babillilerin yıldızları
ne zaman göründüğüne dair tuttukları haritalar,
yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü
ve görünmediğine dair şanslı ve şanssız
günlerini hesaplamışlardır.
• Babillile zamanla geleceği okuma
konusunda teknikler
geliştirmişlerdir.
• Burçlar, Babilliler tarafından 12
bölüme ayrılmıştır.Bunun nedeni
takım yıldızları ve güneşin
hareketleridir.
• Babilliler hakkında yapılan
araştırmalara göre 3,14
sayısını kullanmak yerine
3,125 sayısını katsayı
olarak kullandıkları ortaya
çıkmıştır.Dönemin bilgisi
açısından çok yakın bir
değer bulmuşllardır.