You are on page 1of 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (1)

6,45 + 0,039 + 137 = 6,8 – 0,289 = 1683 – 12,99= 1) Η κ. Μαρία αγόρασε 15,5m ύφασμα προς £ 6,25 το μέτρο και 27 m από ένα
άλλο ύφασμα προς £9,75 το μέτρο. Εδωσε μια επιταγή £ 400. Θα πάρει ρέστα;

3,47 X 0,97 = 4,09 : 8 = (0,08 X 0,9) : 12= 2) Φτιάξε ένα παραλληλόγραμμο με βάσεις 3 cm και 3,2 cm. Φέρτε ένα από τα
ύψη του και βρέστε την περίμετρο και το εμβαδό του.

(105/9 + 23/5) – 32/3= 121/7 – 33/5 = 3/4 X 5/6 X 8/10= 3) Ποια είναι η τιμή μιας τηλεόρασης £ 579,95, όταν συμπεριληφθεί στην πιο
πάνω τιμή και 10% ΦΠΑ;

33/5 X 31/3 X 7/12 = 51/7 X 62/9 X 8 X 1/24= (4/9 + 7/9) – 1 = 4) Ενας υπάλληλος ξοδεύει το 1/3 του μισθού του για συντήρηση της
οικογένειάς του, το 1/6 για ενοίκιο, το 1/4 για κατάθεση στην τράπεζα, το 1/8
για οικονομική ενίσχυση των ηλικιωμένων γονέων του και του περισσεύουν
1 – 5/8 = £90. Ποιος είναι ο μηνιαίος μισθός του;

(6/7 – 3/7) + (1 – 1/7 ) =

3 – 3/5=
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (2)

0,645 + 0,39 + 1379 = 986,8 – 10,289 = 10683 – 1,997= 1) Το ντεπόζιτο νερού στο σπίτι του κ. Αντρέα περιέχει 3 1/3m. Κατανάλωσαν 1
1/2m για το πλυντήριο και 1 4/5m για καθαρισμό του σπιτιού και των αυλών. Πόσο
νερό έχει τώρα το ντεπόζιτο;

73,9 X 9,86 = 45,867 : 3 = (0,7 X 0,8) : 14= 2) Ενας πλασιέ ειδών ρουχισμού είχε εισόδημα το 1996 £12500, το 1997 £16459, το
1998 £13997,86 και το 1999 £21005. Ποιο ήταν το μέσο εισόδημά του κατά τα έτη
1996-1999;

(205/7 + 3/4)–139/14= 123/8 – 93/5 = 7/9 X 3/12 X 9/14= 3) Ο κ. Αντρέας είχε φέτος ακάθαρτο ετήσιο εισόδημα £13 997,45. Ποιο ήταν το
καθαρό ετήσιο του εισόδημα, αν του αφαιρέθηκαν 6,3% για κοινωνικές ασφαλίσεις,
4% για την άμυνα και 1,2% για ιατρική περίθαλψη;

61/8 X 44/5 X 13/7 = 22/8 X 17/9 X11/3= (4/19 + 7/19 + 8/19)–1 = 4) Ενα παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο 35 ,3 m και μία βάση 9,6 m. Πόση είναι η
άλλη του βάση; Μπορείς να βρεις και το εμβαδό του;

1 - (5/8 - 3/8) =

(6/7 + 3/7) - (1 - 3/7 ) =


163/5 – 93/5=
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (3)

645 + 7,039 + 9137,1 = 56,8 – 10,989 = 6193 – 1,299= 1) Ενας ελαιοπαραγωγός μάζεψε 471 L λάδι. Πούλησε σε ένα φίλο του 14,50 L
λάδι. Από το υπόλοιπο γέμισε 67 μπουκάλες του 1,25 L. Πόσα πλαστικά
παγούρια των 5L θα χρειαστεί για να βάλει το υπόλοιπο λάδι;

163,47 X 0,009 = 54,909 : 7 = 0,00348 : 6 = 2) Η δραχμή πωλείται σήμερα 575,16 στη 1ΛΚ και αγοράζεται 578 στη 1ΛΚ. Πόσες
δραχμές θα πάρει ο Μάριος με 550ΛΚ; Πόσες ΛΚ θα πάρει η Μαρίνα, που
επέστρεψε από τις διακοπές της στην Ελλάδα με 125 000 δραχμές;

(125/8 + 71/5) – 93/4= 171/9 – 85/6 = 3/5 X 7/8 X 2 = 3) Σε ένα ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία φοιτούν 640 παιδιά. Απ’ αυτά το 1/20
έχουν γονείς Αγγλους, τα 3/80 γονείς Αραβες, τα 3/32 γονείς Ρώσους και τα
υπόλοιπα Κύπριους. Βρέστε πόσα παιδιά είναι από κάθε χώρα.

34/5X33/4X15/7X1/3= 1/7X 25/8X14X 21/3= (9/10+ 1+2/10)–11/10= 4) Ενας γεωργός μάζεψε τη Δευτέρα 345,45 Kg πατάτες, την Τρίτη 275Kg και την
Τετάρτη 1563,15 Kg. Τα έβαλε σε κιβώτια των 20 Kg. Πόσα κιβώτια χρειάστηκε; Αν
πούλησε το κάθε κιβώτιο προς £3,75, πόσα πήρε;
(7/8 + 5/8) – 1/2 =

(1 – ……. ) = 5/13

12/7 – 3/7=
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (4)

6 + 0,039 + 117,137 = 163683 – 0,275= 85,679 X 65 = 1) Ενα ντεπόζιτο περιέχει 525,5 L νερό και είναι κατά το 1/5 γεμάτο. Πόσα λίτρα θα
περιέχει, όταν είναι γεμάτο κατά τα 9/10;

2,986 : 4 = 1794,096 : 15 = 1,986 : 18 = 2) Ο Κώστας ξοδεύει το 1/5 του μηνιαίου μισθού του για ενοίκιο, το 1/2 για
συντήρηση της οικογένειάς του, το 1/10 για προσωπικά του έξοδα και του
περισσεύουν £ 200. Η αδελφή του η Μαρία πληρώνει £ 63 το μήνα κοινωνικές
ασφαλίσεις (6,3% του μισθού της). Ποιος έχει τον ψηλότερο μισθό;

(75/12 + 7/9) – 13/4= 157/11 – 82/3 = 13/9X6/8X7/10X21/7= 3) Σε ένα βιβλιοπωλείο υπήρχαν στα τέλη Μαρτίου 240 βιβλία από την Ελληνική
Μυθολογία για παιδιά δημοτικού. Μέχρι το τέλος Απριλίου πουλήθηκαν τα 3/8 των
βιβλίων. Το Μάϊο πουλήθηκαν τα 2/3 των υπόλοιπων βιβλίων. Πόσα βιβλία ήταν
απούλητα το τέλος του Μάη;

16/9X9/10X7/15X15/7= 7/8 + 5/8 = (5/9 + 3/9) X (1 – 1/4)= 4) Ο Κώστας εργάστηκε για δύο ώρες, η Μαρίνα για τρεις ώρες και ο Αιμίλιος για
τέσσερις ώρες. Πληρώθηκαν μαζί £34,65. Πόσα θα πάρει ο καθένας, αν
7/8 – 5/8 = πληρώνονταν το ίδιο;
------------------------------
7/8 X 5/8 = (7/8–3/8)X(43/7+4/7)=
----------------------------
4/6 + 1/2 =
------------------------------
4/6 – 1/2 =
71/7X(61/2-4/8)X7/10=
4/6 X 1/2 =

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (5)

6,445 + 1469 + 0,7= 4569 – 234,56 = 12,305 Χ 8,09 = 1) Σε ένα αεροπλάνο ο λόγος του αριθμού των επιβατών προς τον αριθμό των
αεροσυνοδών είναι 30 : 4. Αν στο αεροπλάνο υπάρχουν 18 αεροσυνοδοί, πόσοι
είναι οι επιβάτες;

7,869 : 11 = 0,0264 : 12 = 9/10 + 2/3 = 2) Η απόσταση Αθήνας – Λονδίνου σε ευθεία γραμμή είναι 1980 Km. H ίδια
απόσταση στο χάρτη είναι 9 cm. Ποια είναι η κλίμακα του χάρτη;

9/10 – 2/3 =

9/10 Χ 2/3 =

9/10 : 2/3 =

( 65/9 + 5/6) – 13/4= 16/9X9/12X7/25X22/5= 4/8 : 16 = 3) Ποιος είναι ο αριθμός που:


 Είναι πολλαπλάσιο του 2,3,5 και 8
 Είναι μεταξύ των αριθμών 46400 και 46500

4) Σε μια σακούλα υπάρχουν τα 20 γράμματα μιας φράσης. Αν τραβήξεις στην


τύχη ένα γράμμα, έχεις 45% πιθανότητα να πάρεις φωνήεν. Πόσα είναι τα
φωνήεντα της φράσης;

5/9 : 10 / 12 = 15/9 : 21/3 = 137 : 8 = 5) Η Μαρία θα γράψει τους αριθμούς 1 – 100. Πόσες φορές θα χρειαστεί να
γράψει το ψηφίο 3;
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (6)

(699 + 43,258) – 19= (0,08 Χ 11) : 5 = 196,23 : 7 = 1) Βρες το εμβαδό και την περίμετρο ενός ορθογωνίου, που έχει μήκος 12 3/5
cm και πλάτος 8 5/6 cm.

1,596 : 14 = 7/8 + 5/6 = (17/8 + 11/2) : 21/4 = 2) Η κ. Μαρία αγόρασε ένα αυτοκίνητο και έδωσε ως προκαταβολή το 1/21 της
αξίας του. Θα ξοφλήσει τα υπόλοιπα σε 16 μηνιαίες δόσεις των £ 396,25. Ποια
είναι η αξία του αυτοκινήτου;
7/8 – 5/6 =

7/8 Χ 5/6 =

7/8 : 5/6 =

(71/8 - 11/3) : 11/4 = (8/15 Χ 12 Χ 11/9): 1/3 = (1 – 3/7) : 7 = 3) Η Στεφανία έκανε μια πορεία 3 ημερών για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για
κάθε 1/8 του χιλιομέτρου επιχορηγείτο με το ποσό των £ 2,40. Περπάτησε την
πρώτη μέρα 5 3/4Km, τη δεύτερη 62/3Km και την τρίτη 7 1/2 Km. Πόσα
χρήματα συγκέντρωσε;

(3/8 Χ 6/15) : 8 = 47 : 12 = 238 : 11= 4) Σε αγώνα καλαθόσφαιρας η ομάδα που κέρδισε πέτυχε 39 καλάθια: 8
τρίποντα, 20 δίποντα και τα υπόλοιπα ενός πόντου. Τι ποσοστό ήταν τα
τρίποντα, τα δίποντα και του ενός πόντου;