FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Sadržaj
Ukratko o Fabrici _______________________________________________________________ 3
Reč Direktora __________________________________________________________________ 5
Sertifikati ______________________________________________________________________ 6
IQNet ______________________________________________________________________ 7
EPS ________________________________________________________________________ 8
Izjava o politici kvaliteta _______________________________________________________ 9
Referentna lista ________________________________________________________________ 10
Proizvodni program ____________________________________________________________ 13
Program proizvodnje kablova i pribora ___________________________________________ 14
Program proizvodnje opreme ___________________________________________________ 14
Dopunski i alternativni program ________________________________________________ 15
Komercijalna funkcija __________________________________________________________ 17
Komercijalnu funkciju čine... ___________________________________________________ 18
Telefoni za kontakt – unutrašnja trgovina _________________________________________ 19
Telefoni za kontakt – spoljna trgovina ____________________________________________ 19
Planovi razvoja ________________________________________________________________ 20
Materijali u kablovskoj proizvodnji ________________________________________________ 24
Metali _____________________________________________________________________ 25
PVC granulati _______________________________________________________________ 30
Termoplastični polietileni ______________________________________________________ 32
Guma _____________________________________________________________________ 34
XLPE ______________________________________________________________________ 36
Bezhalogene polimerne mešavine ________________________________________________ 38
Vazelin ____________________________________________________________________ 40
Katalog proizvoda ______________________________________________________________ 42
Energetski provodnici – domaće tržište ___________________________________________ 43
AP ______________________________________________________________________ 44
P/F _____________________________________________________________________ 45
P/FJ ____________________________________________________________________ 46
P/J _____________________________________________________________________ 47
P/L _____________________________________________________________________ 48
P/LS ____________________________________________________________________ 49
SP ______________________________________________________________________ 50
SP/J ____________________________________________________________________ 51
PP/J ____________________________________________________________________ 52
PP/L ____________________________________________________________________ 53
P _______________________________________________________________________ 54
P/M _____________________________________________________________________ 55
P/MJ ____________________________________________________________________ 56
Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

I

PP ______________________________________________________________________ 57
PP/O ____________________________________________________________________ 59
PP/R ____________________________________________________________________ 61
PP/U ____________________________________________________________________ 62
GG/J ____________________________________________________________________ 63
GT/J ____________________________________________________________________ 64
Si/F _____________________________________________________________________ 65
ZN/S ____________________________________________________________________ 66
Energetski kablovi – domaće tržište ______________________________________________ 67
PP00, PP00-A ____________________________________________________________ 68
PP40, PP40-A ____________________________________________________________ 70
PP41, PP41-A ____________________________________________________________ 71
PP44, PP44-A ____________________________________________________________ 73
PP45, PP45-A ____________________________________________________________ 75
X00 _____________________________________________________________________ 77
X00/O ___________________________________________________________________ 78
XP00, XP00-A ____________________________________________________________ 79
XP41, XP41-A ____________________________________________________________ 81
XP44, XP44-A ____________________________________________________________ 83
XP45, XP45-A ____________________________________________________________ 85
XHE49-A - 6/10 kV _______________________________________________________ 87
XHE49-A - 12/20 kV ______________________________________________________ 88
XHE49-A - 18/30 kV ______________________________________________________ 89
XHP48, XHP48-A - 6/10 kV _________________________________________________ 90
XHP48, XHP48-A - 12/20 kV ________________________________________________ 91
XHP48, XHP48-A - 20/35 kV ________________________________________________ 92
XHP48, XHP48-A _________________________________________________________ 93
XHP84, XHP84-A _________________________________________________________ 94
XHP85, XHP85-A _________________________________________________________ 95
GN50, EpN50 _____________________________________________________________ 97
Telekomunikacioni provodnici – domaće tržište ___________________________________ 100
Ti 20 ___________________________________________________________________ 101
Telekomunikacioni kablovi – domaće tržište ______________________________________ 102
TI 44 ... E _______________________________________________________________ 103
TC 44 ... EK _____________________________________________________________ 105
TK 33 ... U ______________________________________________________________ 106
TK 39 ... M ______________________________________________________________ 108
TK 39 ... P ______________________________________________________________ 110
TK 59 ... M ______________________________________________________________ 112
SEZ ____________________________________________________________________ 114
SPZ ____________________________________________________________________ 115

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

II

. Tel. (019) 424 922. 423 530 III . Jugoslavija. Fax.Energetski provodnici – izvozno tržište __________________________________________ 116 FLRY __________________________________________________________________ 117 FLRYW _________________________________________________________________ 118 FLY ____________________________________________________________________ 119 H03VVH2-F _____________________________________________________________ 120 H03VH-H _______________________________________________________________ 121 H03VV-F _______________________________________________________________ 122 H05VVH2-F _____________________________________________________________ 123 H05V2-K _______________________________________________________________ 124 H05V-K ________________________________________________________________ 125 H05VV-F _______________________________________________________________ 126 H07V-K ________________________________________________________________ 127 H05V-U ________________________________________________________________ 128 H07V-R ________________________________________________________________ 129 H07V-U ________________________________________________________________ 130 NYM ___________________________________________________________________ 131 H01N2-D _______________________________________________________________ 133 H05S-K _________________________________________________________________ 134 Energetski kablovi – izvozno tržište _____________________________________________ 135 NAYCWY _______________________________________________________________ 136 NAYY-J _________________________________________________________________ 137 NYCWY ________________________________________________________________ 138 NYCY __________________________________________________________________ 140 NYY-J __________________________________________________________________ 141 NYY-O _________________________________________________________________ 142 N2XS(F)2Y .6/10 kV _____________________________________________________ 143 N2XS(F)2Y .12/20 kV ____________________________________________________ 144 N2XS(F)2Y ..18/30 kV ____________________________________________________ 145 H05RR-F _______________________________________________________________ 146 H07RN-F _______________________________________________________________ 147 NHXHX . FE180 ________________________________________________________ 149 Telekomunikacioni kablovi – izvozno tržište ______________________________________ 151 J-Y(St)Y ________________________________________________________________ 152 TPP ___________________________________________________________________ 154 TPPep __________________________________________________________________ 156 Autori ______________________________________________________________________ 158 Negotinski put bb. 19000 Zaječar. (019) 420 747.

.O Fabrici...

posluje u sastavu kompanije . Tel. "JOSEF MALI" (Austrija). Više od 50% proizvoda izvozi. Zaječar YUGOSLAVIA.O. "DE ANGELI" (Italija).GRUPA Fabrika Kablova Zaječar D. koji zadovoljavaju važeće svetske standarde i normative. 420-747 ++381 (0) 19 424-922 Centrala Telefoni: 422-768 Generalni direktor 421-927 Zam. dir..O. "SETIC" (Francuska).Fabrika kablova Zaječar O Fabrici.Grupa. "FRISCH" (Nemačka) i dr. dir. Isporučioci su svetske poznate firme: "JOHN ROYLE" (USA). Negotinski put bb. 19000 Zaječar. za ekonomska pitanja 31-745 Zam.O. gen. (019) 420 747.000 tona kablova i provodnika godišnje.Rudarsko topioničarski basen Bor .yu e-mail: FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR D. Proizvodni kapaciteti Fabrike su preko 20. 19000 Zaječar. Rudarsko-topioničarski basen Bor . Jugoslavija. Osnovana je 1974.O. Fax. gen. Oprema i mašine u Fabrici su najsavremenije u oblasti kablovske industrije.RTB Bor Grupa .. 423 530 5 . (019) 424 922. Negotinski put bb Žiro račun: 44200-601-5-2484 Telegram: Fabrika kablova Zaječar Telefaks: ++381 (0) 19 423-530. za tehnička pitanja 422-430 Marketing fkz@ptt. Za 26 godina rada i razvoja afirmisala se kvalitetom i širokim asortimanom proizvoda. godine. što predstavlja blizu 10% kapaciteta Jugoslovenske kablovske industrije.

Jugoslavija. (019) 420 747. veoma povoljne kvalifikacione i starosne strukture: 10% zaposlenih su sa visokom spremom. Negotinski put bb. Uz osvajanje novih proizvoda i tržišta. On sadrži preko 50 novih programa. 423 530 6 . U Fabrici je zaposleno oko 1150 radnika.Fabrika kablova Zaječar O Fabrici.. Tehnički kadar Fabrike angažovan je i u inostranim firmama iz oblasti kablovske industrije na poslovima montaže i održavanja opreme. uvodjenja tehnologije i organizacije rada. Tel.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar. godine utvrđeni su osnovni pravci njenog daljeg razvoja. Savremeno poslovanje u Fabrici omogućava i široka primena informacionog sistema i kompjuterske tehnike u svim oblastima rada.. Dugoročnim programom razvoja Fabrike do 2005. (019) 424 922. trajno opredeljenje Fabrike je maksimalno uvažavanje zahteva kupaca i razvijanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima. Fax.

ja sa mojim saradnicima i stručnim službama stojim Vam na raspolaganju. Na kraju. Listajući ove strane naći ćete detalje o tipovima i presecima kablova kao i podatke o ostalim proizvodima iz našeg programa. molim Vas da me obavestite . sa izolacijom od različitih materijala i provodnicima od bakra i aluminijuma. ako imate neki ili neke od potrebnih repromaterijala. Ako budete uočili da nečega nema.. imamo potrebu za repromaterijalima za proizvodnju kablova. Reč Direktora Dragan Cvetković dipl.O.O. 423 530 7 . (019) 424 922. i nadajući se novim kontaktima i novim poslovima. Fax.. Ako su Vam potrebni kablovi za niske i srednje napone. mi smo Fabrika koja proizvodi i prodaje skoro sve tipove i preseke kablova i provodnika. izražavam posebno zadovoljstvo što sam imao priliku da Vam se obratim. Inače. govoreći o Fabrici. Na drugoj strani. (019) 420 747. Kablove. Draga Gospodo.ing.biću Vam veoma zahvalan. Tel. koje proizvodi FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR D. 19000 Zaječar. Koncipirajući ovaj site želeli smo da Vam damo što više podataka. provodnike i ostale naše proizvode prodajemo na domaćem tržištu i izvozimo preko dvadeset godina širom sveta. Želim. ako imate šta da predložite ili pitate . ostajem s poštovanjem Iskreno Vaš DRAGAN CVETKOVIĆ Negotinski put bb. ako su Vam potrebni telefonski ili telekomunikacioni kablovi. Na njegovim stranicama ćete pronaći sve ono što Vas bude interesovalo o kablovima. kao i neke uopštene podatke o samoj Fabrici. koji bi Vam mogli biti od koristi. Jugoslavija.RTB Bor Grupa . najpre..Fabrika kablova Zaječar O Fabrici. da Vam ljubazno zahvalim što ste posetili ovaj Web site. Naći ćete i podatke o vrstama i okvirnim količinama potrebnih repromaterijala.

Sertifikati .

Negotinski put bb. Jugoslavija. (019) 420 747. (019) 424 922. Fax. 423 530 9 .RTB Bor Grupa . The issuing member indemnifies all other members from any claims arising from the existence of this document. Tel.Fabrika kablova Zaječar Sertifikati AENOR Spain AFAQ France AIB-Vinçotte Inter Belgium APCER Portugal BSI-QA United Kingdom CISQ Italy DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil JQA Japan KEMA Netherlands KSA-QA Korea NCS Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland PSB Singapore QAS Australia QMI Canada SFS Finland SII Israel SIQ Slovenia SIS Sweden SQS Switzerland This document is only valid when presented with the member's certificate referenced above. 19000 Zaječar.

dipl. godine i Uputstvom generalnog direktora Javnog preduzeća elektroprivreda Srbije o Znaku kvaliteta br. Fax. tehničkim propisima i normativima. godine. (019) 424 922. ovom potvrdom br. maja 1998. sertifikat o usaglašenosti proizvoda i usluga sa jugoslovenskim standardom. Beograd.RTB Bor Grupa . GODINE Sprovedenim postupkom utvrđeno je da isporučilac poseduje važeći sertifikat o usaglašenosti sistema kvaliteta prema standardima JUS ISO 9000.07.10. 1976 od 4.10. marta 1998. (019) 420 747.2001. Tel. Bor "FABRIKA KABLOVA" Zaječar prema svom zahtevu br. DO 02.1998. 4134/10 od 20. inž. 0034 od 14.1998. Generalni direktor JP EPS 10 . Direktor Centra JP EPS za sistem kvaliteta Negotinski put bb. Jugoslavija.10. 4813 od 03.02.Fabrika kablova Zaječar Sertifikati Na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Odlukom upravnog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije o unapređenju sistema kvaliteta u poslovima nabavki br. 19000 Zaječar. 14.1998.. se konstatuje da RTB "BOR" d. godine Dr Predrag Radovanović.1998.d. 423 530 Slobodan Babić. pod propisanim uslovima da koristi ELEKTROPRIVREDE SRBIJE U PERIODU OD 14. za označavanje svojih proizvoda / usluga navedenih u prilogu može. kao i da navedeni proizvodi / usluge ispunjavaju posebne tehničke i druge uslove i karakteristike prema granskim i internim standardima i posebnim tehničkim specifikacijama i radnim zahtevima u Elektroprivredi Srbije. inž. dipl.

2. Povećanje profita kroz povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova poslovanja. Saradnja sa isporučiocima u cilju unapređenja kvaliteta repromaterijala.Fabrika kablova Zaječar Sertifikati IZJAVA O POLITICI KVALITETA Politika kvaliteta Fabrike kablova Zaječar usmerena je prvenstveno na sticanje poverenja kupaca. Zadovoljenje zakona i propisa. Na osnovu doprinosa sprovođenju ovih principa biće vrednovan rad svih zaposlenih u Fabrici kablova Zaječar.RTB Bor Grupa . Unapređenje verifikovanog sistema kvaliteta u cilju njegove efikasnosti. ali i ostalih zainteresovanih strana (vlasnik. Očuvanje životne sredine. Negotinski put bb. 8. Preispitivanje ostvarenog kvaliteta. Stalno zadovoljenje zahteva tržišta i očekivanja naših kupaca. Jugoslavija. 6. društvo). što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva. Stalna obuka zaposlenih. 3. DIREKTOR Isidor Marković dipl.1999. potreba i očekivanja kroz osnovne principe politike kvaliteta. 423 530 11 .ecc. U Zaječaru 26. 5. 7.02. 4. zaposleni. 19000 Zaječar. (019) 420 747. Povećanje standarda i motivacije zaposlenih. utvrđivanje i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera u cilju poboljšanja kvaliteta. 9. Fax. isporučilac. Tel. (019) 424 922. OSNOVNI PRINCIPI POLITIKE KVALITETA 1.

Referentna Lista .

BS. telefonskih kablova. Polietilene (niske. NFC. Veliki broj proizvoda iz proizvodnog asortimana Fabrike se proizvodi prema svetskim standardima: VDE. Jugoslavija. GOST. Fax.Fabrika kablova Zaječar Referentna lista Referentna Lista Fabrika kablova Zaječar D. (019) 424 922.O.RTB Bor Grupa . energetskih kablova i provodnika. 19000 Zaječar. 423 530 13 . srednje i visoke tvrdoće) kao i umreženi polietilen. Spisak atestiranih proizvoda: VDE LCIE H03VV-F H03VV-F H03VVH2-F H05VV-F H05VV-F H07V-R H07V-U H07V-U H07V-R FRN05VV-U NYM FRN05VV-R H05VVH6-F U1000R2V NYY H05V-K NYCY H07V-K NYCWY Kao potrošači materijala za izolaciju zainteresovani smo za uvoz sledećih materijala: • • • • PVC granulat za kablovsku industriju.O. uzica i užadi električno neizolovanih. Tel. SEMKO. SABS. Gumu. Boje za PVC i polietilene. (019) 420 747. u svom proizvodnom programu ima proizvode od bakra i aluminijuma u obliku vučene žice. Negotinski put bb.

O. 423 530 14 .1998.D. FAREMOUTIERS FRANCUSKA MEROBS PARIZ FRANCUSKA GEG-GERSTMAIR LINC AUSTRIJA INTECO SHARJAH U. (019) 420 747.O. Fax. i Znaka kvaliteta Elektroprivrede Srbije broj 0034 od 14.E.RTB Bor Grupa . Negotinski put bb.10. što je Fabriku uvrstilo u red najozbiljnijih i najpouzdanijih poslovnih partnera.A. Jugoslavija.1998.02. IVC/JOHNSVILL BUDIMPEŠTA MAĐARSKA INTERTRADE BUKUREŠT RUMUNIJA TREND CABLE SOFIJA BUGARSKA VM & B SOFIJA BUGARSKA EAC NIKOZIJA KIPAR EAST POINT TRADING NIKOZIJA KIPAR FABRIKA KABLOVA FKN NEGOTINO MAKEDONIJA ZDENKA NEGOTINO MAKEDONIJA KA-PIS CELJE SLOVENIJA RTB BOR METALLE DIZELDORF NEMAČKA RTB COPPER CIRIH ŠVAJCARSKA RTB CABLE PARIZ FRANCUSKA FEBOSA COPPER PRETORIJA JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA RTB .E. (019) 424 922.INO MREŽA: Jedna od potvrda kvaliteta Fabrike Kablova Zaječar D. je i dobijanje Sertifikata za sistem kvaliteta IQNet Registration number 13914-01 od 03. 19000 Zaječar. Tel.Fabrika kablova Zaječar Referentna lista Fabrika Kablova Zaječar održava trgovinsko proizvodnu saradnju sa sledećim partnerima u inostranstvu: COMPACO MINHEN NEMAČKA DP HANDELS FRANKFURT/MAIN NEMAČKA ELCA FRANCE PARIZ FRANCUSKA C.

Proizvodni program .

Užad od bakra i aluminijuma.5 do 95 mm2. Fleksibilni spiralizovani i nespiralizovani provodnici za belu tehniku.Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program PROIZVODNI PROGRAM Program proizvodnje kablova i pribora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bakarna vučena i omekšana žica. Provodnici i kablovi za specijalne namene. PVC Granulat Program proizvodnje opreme 1. Projektantske i inženjering usluge iz oblasti tehnologije kablovske proizvodnje i kablovske opreme.5 do 4 mm2. Aluminijumska vučena žica. žile preseka 6 . preseka od 0. Energetski kablovi izolovani termoreaktivnim plastičnim masama za radne napone do 35 kV i preseka od 25 do 400 mm2.35 mm2. Kompozitni energetsko-signalni kablovi i provodnici različitog kapaciteta. Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici za podzemne železnice i metroe. Signalno-komadni kablovi i izolovani PVC . Jugoslavija. za radne napone do 10 kV i preseka od 1.00 mm2. prečnika od 0. Energetski instalacioni provodnici izolovani termoplastičnim masama. Energetski kablovi izolovani termoplastičnim masama. Kablovski pribor za energetske kablove radnih napona do 35 kV izolovanih termoplastičnim i termoreaktivnim masama. okrugla i kompaktirana od 16 do 630. Auto-provodnici.5 do 500 mm2. 19000 Zaječar. Fleksibilna užad od kalajisane ili nekalajisane bakarne žice preseka od 10. Negotinski put bb. Bakarna kalajisana žica vučena i omekšana.20 do 3.masom preseka od 1. Fax. Koaksijalni i CA-TV kablovi i provodnici. Mašine za pranje toplom vodom.5 do 6 mm2. Oprema za održavanje puteva o o o o o o o Mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije. Cisterne za emulziju.00 mm2. Rasturači soli. prečnika od 1.3 do 5.52 mm. Kablovski pribor za telekomukacione provodnike i kablove izolovane termoplastičnim masama. Tel. Priključni uređaji. Temperaturno otporni fleksibilni provodnici izolovani silikonskom gumom. Putne ograde. Kablovski konektori za telekomunikacione kablove i provodnike izolovane termoplastičnim masama. (019) 420 747.15 do 4. Telekomunikacioni kablovi i provodnici izolovani termoplastičnim masama. 423 530 16 . (019) 424 922. Fleksibilni provodnici izolovani prirodnom ili sintetičkom gumom preseka od 0. Rudarski kablovi izolovani prirodnom i sintetičkom gumom za radne napone od 10 kV i preseka od 0.0 mm.00 mm.50 do 16.00 do 185. prečnika od 0.RTB Bor Grupa .00 mm2. Mašine za naftiranje. Kablovi za naftnu industriju.

Procesna oprema o o o o o o Separatori . Dopunski i alternativni program 1. Vibro letve i ravnalice betona. Jednostruki nepogonjeni i pogonjeni odmatači za kalemove od 450 do 2500 mm. Mešači. Merači dužina različitih tipova. Jednostruki namatači od 450 do 2500 mm. Suvi ispitivači. Skreperi. Negotinski put bb. Vučni uređaji različitih tipova. Skretnice i okretnice. Trakasti utovarivači i korpe. 4. Lančasti transporteri. Glave za presovanje sektorskih i okruglih užadi. Teretne platforme. Valjčane drobilice i klasifikatori. 5. Rasturači đubriva i kreča.gornji i donji stroj.suvim i mokrim postupkom. Oprema za poljoprivredu o o o o o o Rotacione sitnilice. (019) 424 922. Bunkeri i cisterne. Valjci. Fax. 19000 Zaječar.RTB Bor Grupa . Jugoslavija. Proizvodni program kablovske opreme o o o o o o o o o o o Dvostruki uređaji za namatanje. Transporteri za kukuruz i repu. Mlinovi. Mašine za pripremu i doziranje stočne hrane. Višestruki odmatači za mašine za použavanje uzica za kalemove od 250 mm. Tel. Mostne dizalice. Jamske železnice . 423 530 17 . Rudarska oprema o o o o o Vagoneti. Koševi i dozeri.Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program 2. Izmenjivači toplote i rashladna korita. Elevatori. Transportna oprema o o o o o o o o Trakasti transporteri. Danseri i akumulatori. Ostala kablovska oprema i alati po porudžbini. (019) 420 747. Vitla. Žičare. Konvejeri. 3.

Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program 2.poliuretanska masa se koristi za izradu elastičnih. (019) 424 922. Proizvodni program elektronike o o o o o Regulatori broja obrtaja motora za jednosmernu struju sa permanentnim magnetima. 423 530 18 . Negotinski put bb. o Priprema dvokomponenentne poliuretanske mase raznih tvrdoća prema zahtevu kupca. o Umetnost (izrada otisaka i alata u umetnosti). rentgenologiju i dr. Jugoslavija. transformatori do 20 kV. Signalni frekventno naponski konvertori. kablovski pribor).RTB Bor Grupa . 3. tvrdo-elastičnih i tvrdih gotovih elemenata: o Elektronika (zalivanje elektronskih sklopova) o Elektroindustrija (izolatori. Proizvodni program od IZOPUR-poliuretanske mase IZOPUR . 19000 Zaječar. o Staklarstvo i keramika (izrada pomoćnih delova za alate). Tel. (019) 420 747.). o Mašinska industrija (razni tipovi zupčanika. Fax. ortopediju. specijalni delovi u mašinstvu). Signalni DC/DC konvertori. Uređaj za indikaciju prekida žice kod višestrukog odmatanja u kablovskoj industriji. o Medicinska oprema (delovi za stomatološku opremu. Tiristorski regulatori napona za meko startovanje-upuštanje asinhronih motora.

Komercijalna funkcija .

Fabrika kablova Zaječar Komercijalna funkcija KOMERCIJALNA FUNKCIJA Komercijalnu funkciju FKZ čine: o o o Sektor unutrašnje trgovine. Šef ovog odeljenja je Rade Markovski.RTB Bor Grupa . SEKTOR TRGOVINE I PRATEĆIH POSLOVA Sektor trgovine i pratećih poslova čine: o o o o Odeljenje veleprodaje i kompenzacije. Šef ovog odeljenja je Dragan Radić. (019) 420 747. SEKTOR UNUTRAŠNJE TRGOVINE Sektor unutrašnje trgovine čine: o o o Odeljenje nabavke. Jugoslavija. Sektor trgovine i pratećih poslova i Sektor spoljne trgovine. Fax. Odeljenje maloprodaje – diskont. gotovih proizvoda i pripremi i izradi ambalaže za pakovanje gotovih proizvoda. Negotinski put bb. Aktivnosti odeljenja veleprodaje ogledaju se u nabavci robe za potrebe maloprodaje i za dalju prodaju. Šef ovog odeljenja je Zorica Marković. Odeljenje magacinskih poslova i adjustaže radi na uskladištenju i čuvanju repromaterijala. Odeljenje eksternog transporta bavi se organizacijom transporta za potrebe Fabrike i to angažovanjem sopstvenih i eksternih vozila (vozila drugih transportnih organizacija i transporta). Poslovima prodaje u Fabrici kablova Zaječar bave se šefovi odeljenja domaće prodaje i to za asortiman energetskih provodnika i kablova Lalča Ristić. Odeljenje maloprodaje bavi se maloprodajom robe preko dva maloprodajna objekta. 19000 Zaječar. Odeljenje eksternog transporta i Odeljenje magacinskih poslova i adjustaže. rezervnih delova. Šef odeljenja eksternog transporta je Gradimir Ivanović. (019) 424 922. Tel. 423 530 20 . U odeljenju domaće nabavke organizuje se rad na iznalaženju najpovoljnijih ponuda za nabavku svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala za kontinuirani proces proizvodnje. Organizator svih aktivnosti vezanih za nabavku u Fabrici kablova Zaječar je šef odeljenja nabavke Slaviša Stevanović. a za asortiman telekomunikacionih provodnika i kablova Milotrad Ćirić. Odeljenje domaće prodaje – energetika i Odeljenje domaće prodaje – telefonija. od kojih je jedan lociran u centru grada a drugi u sklopu Fabrike kablova Zaječar.

unutrašnja trgovina Ime i prezime Funkcija Broj telefona +381 19 1. Krisa Milošević Šef uvoza 422-572 4.energetika 420-455 420-957 3.RTB Bor Grupa . Gradimir Ivanović Šef eksternog transporta 424-922 lokal 384 8. Šef odeljenja je Mirjana Golubović. Odeljenje izvoza bavi se izvozom provodnika i kablova na ino tržište. Slaviša Stevanović Šef nabavke 422-523 31-566 5. kao i plaćanjem obaveza prema ino poveriocima. Odeljenje uvoza bavi se uvozom sirovina i repromaterijala. Jugoslavija. (019) 424 922. opreme i rezervnih delova potrebnih za proces proizvodnje. Lalča Ristić Šef odeljenja domaće prodaje . Saša Mihajlović Šef odeljenja spoljne trgovine i deviznog poslovanja 424-927 3. Dragan Radić Šef odeljenja magacinskih poslova i adjustaže 424-922 lokal 223 Telefoni za kontakt . Milorad Ćirić Šef odeljenja domaće prodaje .Fabrika kablova Zaječar Komercijalna funkcija SEKTOR SPOLJNE TRGOVINE Sektor spoljne trgovine čine: o o o Odeljenje spoljne trgovine i deviznog poslovanja. Fax. (019) 420 747. Odeljenje uvoza i Odeljenje izvoza. 423 530 21 .telefonija 421-225 4. Telefoni za kontakt . Rade Markovski Šef maloprodaje i diskonta 421-586 7. Mirjana Golubović Šef izvoza 421-343 Negotinski put bb.unutrašnja trgovina Ime i prezime Funkcija Broj telefona +381 19 1. Odeljenje spoljne trgovine i deviznog poslovanja bavi se naplatom deviznih potraživanja. 19000 Zaječar. Šef odeljenja je Saša Mihajlović. Tel. Slobodan Trandafilović Rukovodilac sektora spoljne trgovine 420-641 2. Šef odeljenja je Krisa Milošević. Zorica Janković Šef veleprodaje i kompenzacije 421-471 6. Slobodan Trandafilović Rukovodilac sektora unutrašnje trgovine 420-641 2.

Planovi razvoja .

Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja PLANOVI RAZVOJA Na osnovu "Dugoročnog programa razvoja Fabrike kablova Zaječar" u narednom periodu planira se intenzivan rad na realizaciji sledećih programa razvoja: o o o o Program kablovskih proizvoda. (019) 420 747.Grupe" planira proširenje asortimana svojih proizvoda. s obzirom da u Jugoslaviji već postoje značajni kapaciteti sa ovom vrstom proizvodnje. osvajanjem izrade optičkih kablova. Osvajanje proizvodnje optičkih kablova planira se postepeno i fazno. Ovo postrojenje trebalo bi da omogući i proizvodnju bezhalogenih i vatrootpornih izolacionih materijala. već se računa na saradnju sa INO partnerima. masterbečeva različitog kvaliteta. Fax. kao i atestiranje i provera kvaliteta kod odgovarajućih institucija. PROGRAM KABLOVSKIH PROIZVODA Program telekomunikacionih kablova i provodnika Posle uhodavanja proizvodne opreme i sticanja početnog tehnološko-proizvodnog iskustva u izradi telefonskih kablova i provodnika. Program izrade izolcionih materijala U "Fabrici kablova Zaječar" ne postoji proizvodnja izolacionih i plaštevskih materijala. u narednom periodu radiće se pre svega na proširenju asortimana i osvajanju novih tipova proizvoda. može da se utiče ne samo na cenu kablova i provodnika već i na kvalitet i osobine. (019) 424 922. značajni proizvodni kapaciteti za izradu PVC masa. Zbog toga je neophodna izrada proizvoda u skladu sa zahtevima standarda i propisa pošti pomenutih tržišta. Tel. Negotinski put bb. uvođenjem i korišćenjem novih materijala i sirovina. Program proizvodnje optičkih kablova Prateći trend razvoja kablovske industrije u svetu "Fabrika kablova Zaječar" u okviru " RTB Bor . jer se prvi put razvoj ne planira na osnovu bazne proizvodnje "RTB Bor . iako ovi materijali učestvuju sa znatnim udelom u proizvodima.Grupe". Fabrika kablova planira da deo svojih visokokvalitetnih proizvoda ponudi i zapadnoevropskom. Inženjering. Ovaj poduhvat predstavlja istorijski korak u razvoju. Izradom izolacionih i plaštevskih materijala u sopstvenim pogonima.RTB Bor Grupa . Dopunski program. 423 530 23 . Ovde se pre svega misli na izradu vatrootpornih telefonskih kablova i provodnika. Program proizvodnje opreme. Raspadom Jugoslavije. a i istočnoevropskom tržištu. Zbog toga sada Fabrika znatan deo svojih potreba za ovom vrstom materijala zadovoljava uvozom iz inostranstva. ostali su na prostorima bivših republika. 19000 Zaječar. U Fabrici se planira dalje poboljšanje osobina i performansi ove vrste proizvoda. kao i izradu specijalnih izolacionih materijala. Jugoslavija.

izrada mašine za pripremu hladne mase. uređaj za oslobađanje kalemova. a u skladu sa planom revitalizacije na nivou Fabrike. (019) 420 747. planira se rad na sledećim projektima: • • • • • • linija za plaštiranje i punjenje telefonskih kablova. kao i osposobljavanje laboratorije za specifične zahteve ispitivanja i proveru osobina ove vrste kablova i provodnika. Jugoslavija. održavanja. u Fabrici se intenzivno radi na osvajanju vatrootpornih bezhalogenih kablova i provodnika. oprema za proveru kvaliteta negorivih kablova. izrada prikolice za pripremu stočne hrane. pa se očekuje i prva komercijalna isporuka ove vrste proizvoda. Posao je dugoročan i odvijaće se kroz nekoliko etapa. SETIC i DE COMBE iz Francuske i dr. (019) 424 922. CORTINOVIS i DE ANGELLI iz Italije.Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja Program proizvodnje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika Sa ciljem da proširi svoj proizvodni asortiman. Da bi se ovaj program realizovao neophodna je modernizacija proizvodne opreme. izrada uređaja za peskarenje. razvoja. Negotinski put bb. kao i da zadovolji sve strožije zahteve u pogledu asortimana svojih proizvoda. održavanja puteva i poljoprivrede. 423 530 24 . Tel. PROGRAM PROIZVODNJE OPREME Program revitalizacije i modernizacije proizvodne opreme Fabrika kablova planira da svoju proizvodnu opremu osavremeni i modernizuje. U oblasti mašinogradnje za potrebe sopstvene kablovske proizvodnje i kooperacije sa INOproizvođačima opreme.RTB Bor Grupa . razni pomoćni uređaji i oprema. 19000 Zaječar. izrada nove generacije mašina za postavljanje horizontalne signalizacije na putevima. neophodni za uspešan rad radnika. izrada nove generacije mašina za pranje toplom vodom. revitalizacijom pojedinih delova i funkcija. Treba reći da Fabrika poseduje proizvodnu opremu različitih svetskih proizvođača: JOHN ROYLE i COOK iz USA. Fax. planira se rad na sledećim projektima: • • • • • • • izrada dvostepene valjčaste drobilice. Sve ovo može da se uradi zahvaljujući pre svega iskustvu stručnih ljudi iz pojedinih delova Fabrike: proizvodnje. Početni rezultati su ostvareni. Program mašinogradnje U oblasti mašinogradnje za potrebe rudarstva. linija za premotavanje telefonskih kablova. uređaj za pakovanje koturske robe. usavršavanje i dokazivanje performansi osvojenih mašina i uređaja. JOSEF MALI iz Austrije.

Mogućnosti ovog dela Fabrike prevazišle su sopstvene potrebe. Tel. Indoneziji. 19000 Zaječar. Fax. Ovako široke usluge pružene su fabrikama kablova u Libiji. 423 530 25 . puštanju u rad novih kapaciteta kao i na vođenju tehnologije i proizvodnje čitavih fabrika. Rezultati su pozitivni pa treba očekivati uvođenje u redovnu proizvodnju i standardno prisustvo na domaćem tržištu. INŽENJERING Zahvaljujući velikom iskustvu stručnih ljudi Fabrike. Grčkoj. a zadnjih godinu dana ova saradnja se odvija i sa drugim zainteresovanim partnerima. kao i za razne druge namene. dokazivanja garantovanih osobina proizvodnih mašina i proizvoda. U fabrikama kablova širom sveta tehnički kadar Fabrike radi na održavanju proizvodnih mašina.RTB Bor Grupa . Elektronski uređaji proizvedeni u sopstvenoj režiji zameniće prevaziđene delove na proizvodnim mašinama. Negotinski put bb. pa se zadnjih godina usluge nude i organizacijama u okviru Holding kompanije i šire.Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja DOPUNSKI PROGRAM Program poliuretana U Fabrici kablova više godina se radi na osvajanju primene poliuretanske mase u oblasti zalivanja krajeva kablova. Program automatizacije i monitoringa Prateći trend razvoja proizvođača kablovskih mašina. puštanja opreme u rad. Ovi poslovi su primenljivi i za druge oblasti pa je već prisutna saradnja na nivou "RTB Bor . Indiji. Program industrijske elektronike Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u održavanju i izradi proizvodne kablovske opreme. Kini. u Fabrici su se razvili i poslovi automatizacije i monitoringa proizvodnih procesa. (019) 420 747. (019) 424 922. u Fabrici se razvila funkcija izrade raznih automatskih elektronskih uređaja. Jugoslavija. Španiji i dr.Grupe". a osavremeniće i proizvode mašinogradnje. već nekoliko godina "Fabrika kablova u Zaječar" prisutna je na svetskom tržištu sa svojim konsalting i inženjering uslugama. Tehnički kadar Fabrike nudi inženjering usluge počev od projekata fabrike kablova pa sve do odabira opreme.

U KABLOVSKOJ PROIZVODNJI .

Metali .

Fax. provodnost na 20º C (max) Gustina JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST mm MPa 6 i 8 ± 0. Tel.D4. el. Jugoslavija.D1.400 Elektrolitički Za izradu katodni bakar provodnika i prema kablova JUS C. (019) 420 747.D6.017241 3 kg/m 8900 BAKARNA TRAKA Za električnu zaštitu kablova NAMENA Električna zaštita kablova TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE JUS C. 423 530 JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST mm MPa % 0.4 250 % 30 MS/m 58 Ω/m 0.D4.003 širinom KARAKTERISTIKE Debljina Zatezna čvrstoća (max) Izduženje (min) Električna provodnost na 20º C (min) Negotinski put bb.8 mm JUS C.45 200 30 MS/m 57 28 .1 – 0. 19000 Zaječar. (019) 424 922.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji BAKARNA ŽICA NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE Ø 6 .120 Katodni bakar Određen prema debljinom i JUS C.RTB Bor Grupa .003 KARAKTERISTIKE Prečnik Zatezna čvrstoća (max) Izduženje na L0 = 200 mm (min) Električna provodnost na 20º C (min) Spec.

01 – 0.2 – 0.C3.65 ± (0.C2. 19000 Zaječar.6 ALUMINIJUM POLIESTER FOLIJA NAMENA Električna zaštita kablova STANDARD JUS C.02 omotača kod telekomunikacio nih kablova KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE PROPISANA VREDNOST Debljina Al trake mm Debljina sloja kopolimera sa jedne strane Širina trake Zatezna čvrstoća (min) Prekidno izduženje (min) Sila odvajanja kopolimera od Al trake na dužini od 150 mm i širini 15 mm (min) mm mm MPa % 0. Jugoslavija.2 * U opsegu od 20 – 250 mm širine su na po 5 mm.020 KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE PROPISANA VREDNOST Debljina Širina Zatezna čvrstoća (max) Granica razvlačenja (min) Izduženje (min) Specifična električna provodljivost mm mm MPa MPa % MS/m 0.058 20 – 50 70 20 35 35.5 ± 0. Negotinski put bb. Tel.C4.C4. (019) 424 922.7 kg/m3 2700 ALUMINIJUMSKA TRAKA NAMENA Električna zaštita kablova TIP STANDARD Određen debljino mi širinom JUS C. (019) 420 747. Fax.20 ± 10% 0.6 ALUMINIJUM KOPOLIMER TRAKA NAMENA STANDARD Izrada slojevitog FKZ 1.05 ± 10% 20 – 250* 70 – 105 20 N 4.RTB Bor Grupa .15 ± 10% 0.5 mm JUS C.020 POLAZNE SIROVINE Aluminijum izrađen prema standardu JUS C.5 E JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST KARAKTERISTIKE Prečnik Zatezna čvrstoća (max) Izduženje na L0 = 200 mm (min) Električna provodnost na 20º C (min) Gustina mm MPa 9 – 9.2 100 % 10 MS/m 35.10 ± 10% 0.33.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji ALUMINIJUMSKA ŽICA NAMENA TIP STANDARD Za izradu PVC i XLPE kablova Ø9– 9. 423 530 29 .3 0.02) 70 35 MS/m 35.019 POLAZNE SIROVINE Aluminijum sa oznakom Al 99.100 ISO/R 209:1971 JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST KARAKTERISTIKE Debljina mm Zatezna čvrstoća (max) Prekidno izduženje Električna provodnost na 20º C (min) MPa % 0.

03) Zatezna čvrstoća MPa 300 – 440 Masa prevlake cinka g/mm2 100 Negotinski put bb.0 19x1.0147 Č.B4.B3.000 10.B3.0 19x1.2 6.0 6.0146 Č. 19000 Zaječar.400 14.400 21.0 3x1.0 5.500 16.1 – 0. sila Konstrukcija užeta (mm) užeta.0 19x0.01 – 0.0 5.016 KARAKTERISTIKE JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST Debljina mm 0.01 – 0.5 ± (0.RTB Bor Grupa . Tel.0 4.03) Zatezna čvrstoća MPa 300 – 440 Pocinkovana hladnovaljana čelična traka NAMENA Armiranje kablova TIP Debljine od 0.0 7x1.0148 prema JUS C.600 8. (019) 424 922. Fax.0 6. prečnik Prek. (019) 420 747.521 JUS C. 423 530 30 .1-0.700 ČELIČNA TRAKA Hladnovaljana čelična traka NAMENA Armiranje kablova TIP Debljine od 0. min N 2.500 Noseća užad od jako pocinkovanih čeličnih žica NAMENA Izrada samonosivih provodnika tipa TK 33 U TIP STANDARD Prema JUS N. prečnik Prek.0 3.600 32.5 mm (ojačana ili 1/8 tvrda) HT 30 i HT 32 STANDARD JUS C.B6.6 19x0.530 POLAZNE SIROVINE Niskougljenični čelik Č.5 ± (0.B4.1 – 0.B3.530 POLAZNE SIROVINE Niskougljenični čelik Č.315 konstrukciji i nameni POLAZNE SIROVINE Pocinkovana čelična žica JUS C.B3.051 KARAKTERISTIKE Spolj.0 12x1.0 4.0147 Č.521 JUS C.0 19x1.1-0.C3. min N 3.000 23.8 19x1.0148 prema JUS C.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji ČELIČNA UŽAD Noseća užad od čeličnih pocinkovanih žica za samonosive kablove NAMENA Izrada samonosivih provodnika tipa PP/O i PP/O-A TIP STANDARD PTT propis Prema konstrukciji 02-10157/1-72 i nameni POLAZNE SIROVINE Pocinkovana čelična žica PTT propis 02-10157/1-72 KARAKTERISTIKE Spolj.016 KARAKTERISTIKE JEDINICA PROPISANA MERE VREDNOST Debljina mm 0.0146 Č. Jugoslavija. sila Konstrukcija užeta (mm) užeta.2 3.5 mm (ojačana ili 1/8 tvrda) HT 30 i HT 32 STANDARD JUS C.

B0. (019) 424 922.0 1600 150 1. Jugoslavija.1920 60 1.B6.02 1570 . čvrstoća (MPa) Masa prevl.02 1570 .6 Ø 0.2 STANDARD PTT propis 02-0157/1-72 POLAZNE SIROVINE Valjana čelična žica JUS C. čvrstoća Masa prevl.0 1600 160 Negotinski put bb. tolerancija (mm) Zatez.02 1570 .0 Ø 1.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji ČELIČNA ŽICA Čelična pocinkovana žica za izradu nosećih užadi namenjenih samonosivim provodnicima NAMENA Izrada nosećih užadi (sajli) namenjenih samonosivim provodnicima tipa PP/O i PP/O-A TIP Ø 0.0 ± 0. (019) 420 747. 19000 Zaječar.6 ± 0. cinka (g/mm2) 0.B0.1920 50 0. 423 530 31 . (MPa) cinka (g/mm2) 1.051 Valjana čelična žica JUS C. Fax. Tel.051 KARAKTERISTIKE Prečnik (mm) Dozv.1920 70 Čelična jako pocinkovana žica za telefonske kablove NAMENA Izrada nosećih užadi (sajli) namenjenih izradi telefonskih kablova tipa TK 33 U TIP Ø 1.8 Ø 1.8 ± 0.RTB Bor Grupa .051 KARAKTERISTIKE Prečnik (mm) Zatez.0 POLAZNE SIROVINE STANDARD JUS C.

PVC granulati .

6/1 kV Izolovanje provodnika za povišenu radnu temperaturu Izolovanje signalnih i energetskih kablova za radne temperature do -40ºC Plaštiranje instalacionih provodnika Plaštiranje fleksibilnih provodnika Plaštiranje energetskih kablova Plaštiranje energetskih kablova za povišenu radnu temperaturu Plaštiranje signalnih i energetskih kablova za radne temperature do -40ºC KARAKTERISTIKE JED.0 12.5 15.195 PI2 PI4 PI5* PP1 PP2 PP3 PP4* I40-13 O-40 1. Tel. 423 530 33 .5 12.5 10.0 MPa starenja nakon star. Specifični električni otpor: min na 20ºC Ωcm min 1010 1010 1010 1010 na 70ºC Ωcm Termoplamax % 50 50 50 60 stičnost: min Termička 100 120 stabilnost: minuta max Gubitak 2.C0.47 0. napr.04 1.5 10.35 1.04 1.34± 1.4± 1.0 14.5 50 50 50 60 2x1010 50 50 50 100 120 2.4± 1.0 12. bez napr.04 0.1.4± 1. napr. bez napr. 20 Istezanjem min % bez bez bez bez bez bez bez bez bez Toplotni napr.05 0.04 0.5 15.05 0.5 10.02 0.27 86±1 78±2 90±3 93±2 86±3 85±3 88±3 95±2 86±1 78±2 90±3 93±2 12.4± g/cm3 Gustina: 0.5 10. 20 bez napr.5 1.37.0 2.34± 1.4± 1.4± 1. 19000 Zaječar.47 1. 60 120 80 80 2. napr.0 12.5 ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 125 150 150 150 125 150 125 125 125 150 150 125 200 280 125 150 150 150 125 150 125 125 125 150 150 125 ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20 1013 1014 1014 2x1013 2x1010 1010 1010 1011 1010 50 2.1. Jugoslavija. 20 bez napr.0 2.04 0.05 0.5 10. MATERI. napr.0 1. bez napr.4± 1.0 MPa u sušnici odstupanje max % ±20 ±20 ±20 ±25 nakon star.5 12.RTB Bor Grupa .0 12.05 0.5 12.0 12.37.5 18.04 0. min 12.0 12. napr.0 12.4± 1. 20 bez napr.4± 1.4± 1.5 12.0 12. napr.5 10.0 2. bez napr. napr.4± 1.0 12.04 0.220. napr. napr. * Povećana radna temperatura Napomena: Uslovi ispitivanja definisani su standardom. napr.MERE JALA YI1 GOST 5960-72 I40-13 YM1 YM2 YM3 PP1 PP2 PP3 YM4 PP4 O-40 PROPISANE VREDNOSTI KLASE MATERIJALA PREMA STANDARDU VDE 0207 YI2 YI4 YI8* YM1 YM2 YM3 YM4* PI1 1.0 bez bez bez napr. 20 bez napr.4± 1. Negotinski put bb. 20 bez napr.5 10.04 0. bez napr.0 2.0 3.5 10. udar Savijanjem 2.5 15.0 2.0 1. (019) 420 747.1.0 bez napr.27.5 12.5 mg/cm2 mase: Elastičnost na niskim temperaturama: GOST 5960-72 JUS N.C0. 20 bez napr. 20 bez napr.0 50 2.02 ºShA 86±3 85±3 88±3 95±2 Tvrdoća: Zatezna čvrstoća: min pre 12.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji PVC GRANULATI PRIMENA VDE 0207 KLASA PO STANDARDU JUS N. Prekidno izduženje: pre min % 125 150 175 150 starenja nakon star.5 12.195 YI1 YI2 PI1 PI2 YI4 PI4 YI8 PI5 Izolovanje instalacionih provodnika Izolovanje fleksibilnih provodnika Izolovanje energetskih kablova nazivnog napona 0.0 1. min % 125 150 175 150 u sušnici odstupanje max % ±20 ±20 ±20 ±25 nakon star.5 15.0 bez napr.0 50 50 60 120 1.5 2.0 12. Fax.0 12. (019) 424 922.

Termoplastični polietileni .

Tel.5 0.0 7.C0.4 0.5 0. 19000 Zaječar.5 3.5 ± 2.C0.5 7.5 ± 0. 423 530 2. (019) 420 747.195 BS 6234/69 Izolovanje TK kablova sa punom izolacijom 2YI1 ETI1 03 Izolovanje punjenih TK kablova 2YI2 ETI3 2 Plaštiranje TK kablova 2YM1 ETP1 03C Plaštiranje TK kablova otpornih na petrol-jelly 2YM3 ETP2 2C Penasti polietilen za izolovanje 02YI1 EETI KARAKTERISTIKE MATERIJALA JED.195 BS 6234/69 2YI1 2YI2 2YM1 2YM2 ETI1 ETI3 ETP1 ETP2 EETI g/10 min 2.4 0.4 10 10 10 10 15 10 15 300 300 300 300 300 300 300 1013 1013 10 10 10 3-9 3-9 2.4 0.35 2.0 Melt index Zatezna čvrstoća MPa 10 pre starenja Prekidno izduženje % 300 pre starenja Specifična zapreminska Ωm otpornost na 20ºC Faktor dielektričnih 10-4 gubitaka tgδ pri 1 kHz i 20ºC Dielektrična konstanta εr pri 1 kHz i 20ºC Sadržaj čađi % 03 2 03C 2C 0.5 ± 0.5 35 .6 1.35 2.5 ± 2.5 ± 2. Fax.6 1.5 ± 0.0 7.5 1013 2. Jugoslavija.4 0.0 7.5 2.0 125 300 300 300 300 0. (019) 424 922.5 0.6 0.5 Negotinski put bb.3 min 1.3 2.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji TERMOPLASTIČNI POLIETILENI OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA VDE 0207/90 JUS N. MERE PROPISANE VREDNOSTI KLASE MATERIJALA PREMA STANDARDU VDE 0207/90 JUS N.RTB Bor Grupa .5 0.3 0.

Guma .

SR EPR EPR EVA Si NR. Fax.5 1 – 1.5 1 – 1. (019) 424 922.5 1 – 1. 19000 Zaječar.C0.2 6.5 1 – 1.RTB Bor Grupa .190 GI1 GI2 GI3 GI4 GI5 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 Termostabilne izolacije i zaštitni slojevi za provodnike i kablove Termostabilne plaštevi i zaštitni slojevi za provodnike i kablove KARAKTERISTIKA Dozvoljena radna temperatura provodnika (ºC) Zapreminska masa na 20ºC (g/cm2) Zatezna čvrstoća pre starenja (min MPa) DIN VDE 0207 NR. (019) 420 747. zapreminska otpornost na 20ºC (Ωm) 1010 1010 1013 1010 1010 109 109 109 109 109 109 109 Stepen umreženosti (min%) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 Negotinski put bb. 423 530 37 . Tel.5 1 – 1. SR NR.5 1 – 1. SR SR CR CR CR CR EVA SiR GI-1 GI-2 GI-3 GI-4 GI-5 60 90 90 120 180 EI-1 EI-4 EI-4 EI-3 EI-2 EM-1 EM-1 EM-5 EM-3 EM-5 GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 GP-5 GP-6 GP-7 60 60 60 60 90 90 90 1 – 1.2 10 15 Prekidno izduženje pre starenja (min %) 250 200 200 200 150 250 300 250 300 200 300 300 Spec.5 1 – 1. Jugoslavija.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji GUMA Oznake po standardima za izolacije i plašteve od gume OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA JUS N.2 5 5 7 5 10 4.2 4.5 1 – 1.5 1 – 1.5 1 – 1.5 5 4.5 1 – 1.

XLPE .

2 MPa.RTB Bor Grupa . (019) 420 747.195 DIN VDE 0207 XI-3 DIX 3 XI-1 DIX 8 Termostabilne izolacije za 1 kV kablove od umreženog polietilena Termostabilne izolacije za 10 do 35 kV kablove od umreženog polietilena Poluprovodni umreženi polietilen za 10 do 35 kV IEC 502 XLPE XH Osnovne karakteristike materijala za izolacije od umreženog polietilena KARAKTERISTIKE XI-1 XI-3 XH 90 90 90 0. 0. Tel. Jugoslavija.5 / Dozvoljena radna temperatura provodnika (ºC) Zapreminska masa na 20ºC (g/cm3) Sadržaj čađi (min %) Negotinski put bb. 15 min. izduženje (max %) 175 150 / / 2.C0. 423 530 39 .9 – 1 1–2 1–2 Zatezna čvrstoća pre starenja (min MPa) 15 10 10 Prekidno izduženje pre starenja (min %) 200 150 100 Specifična zapreminska otpornost na 20ºC (min Ωm) 1015 1013 102 Stepen umreženosti na 200ºC. (019) 424 922. 19000 Zaječar. Fax.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji XLPE Oznake po standardima za izolacije od umreženog polietilena OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA JUS N.

Bezhalogene polimerne mešavine .

(019) 420 747.5 <100 >3.5 mm – 4h.4/1993) Termoplastična bezhalogena polimerna mešavina za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0250 Teil 214/1987) Termoplastična bezhalogena polimerna mešavina za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0276-604/1995) KARAKTERISTIKE MATERIJALA JED. 130±3ºC Korozivnost gasova 700-800ºC.RTB Bor Grupa .5 mm starenje se vrši na (120±2)ºC ** nema gornje granice *** za kablove spoljnog prečnika <=12. 423 530 41 .0 -30** >100 ±30 <175 <15 - >6.5 <100 >3.5 >5. MERE PROPISANE VREDNOSTI VDE 0207 2XI1 HI1 HM1 HM2 HM4 ºC 90 70 70 70 90 N/mm2 >12.5 >6.5 >9. 5 min.5 mm – 6h Negotinski put bb.0 -30** >100 ±40 90±2 <50*** % <4 - - - - / µS/cm - >3. 0. Jugoslavija. 19000 Zaječar. Fax.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji BEZHALOGENE POLIMERNE MEŠAVINE OZNAKA PO STANDARDU VDE 0207 2XI1 HI1 HM1 HM2 HM4 PRIMENA Umrežavajući polietilen za izolovanje bezhalogenih provodnika poboljšanih karakteristika u toku gorenja (VDE 0250 Teil 214/1987) Umrežavajuća bezhalogena polimerna mešavina za izolovanje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0266/1993) Umrežavajuća bezhalogena polimerna mešavina za za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0266 Teil 3.0 % >200 >125 >125 >125 >125 Starenje ºC/dan 135±3/7 135±2/7* 100±2/7 100±2/7 100±2/7 Zatezna čvrstoća posle starenja Odstupanje Prekidno izduženje posle starenja Odstupanje Stepen umrež.5 -30** >100 ±40 80±2 <50 >9. Tel. 15 min. za kablove spoljnog prečnika >12. 200±3ºC. (019) 424 922. N/mm2 % % % % % ºC % ±25 ±25 <175 <15 - >5.0 >6.5h PH vrednost elektroprovodnost Specifična otpornost izolacije 20±5ºC 70±2ºC 90±2ºC Ω/cm * ukoliko je izolacija tanja od 0.5 -30** >100 ±40 <175 <15 - >6.5 <100 - >1012 >1010 - >109 - >109 - - Dozvoljena radna temperatura Zatezna čvrstoća Prekidno izduženje Termoplastičnost Skupljanje.

Vazelin .

RTB Bor Grupa . 423 530 43 . Tel.3 Faktor dielektričnih gubitaka na 23ºC max 5x10-4 min Ω/cm 2x1010 Specifični električni otpor na 100ºC Negotinski put bb.81. 19000 Zaječar. Fax.01 NAZIV STANDARDA Masa za punjenje telekomunikacionih kablova JEDINICA MERE PROPISANA VREDNOST Viskoznost na 100ºC min cP 10 Tačka kapanja min ºC 70 Tačka zapaljivosti min ºC 150 min 1/10 mm 30 KARAKTERISTIKE MATERIJALA Penetracija na 25ºC nema tragova korozije Korozivno dejstvo na provodnik na 80ºC. Jugoslavija. (019) 424 922. 5 x 24 h Dielektrična konstanta na 20ºC max 2.Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji VAZELIN OZNAKA STANDARDA FKZ 2. (019) 420 747. 14 x 24 h nema raslojavanja Termička stabilnost na 50ºC.

KATALOG PROIZVODA .

Energetski provodnici Domaće tržište .

0 669. (019) 420 747.0 9.4 2.8 8.060 1.2 1.0 92. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 0.7 0.0 9 12 15 20 32 50 73 123 189 290 400 550 780 1.2 10. Tel.2 1.5 36.6 2.0 19.75 1 1.2 2. (019) 424 922.3 5. Fax.6 4.0 890. 19000 Zaječar.6 0.260 2 Negotinski put bb.C3.6 0.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 0.4 1.130.6 0.0 156. • Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima.6 1.0 1.320 Nazivni napon: 24 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik. o izolacija od PVC-mase.8 0.0 469.RTB Bor Grupa . • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Jugoslavija.0 337.6 2.5 0.5 22.4 1. 423 530 46 .5 7.6 18.4 13.6 15.3 6.6 0.0 55.0 13.0 1.9 3.0 1.0 238.8 1.0 11.9 4.5 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište AP Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N.

740.8 0.6 15.RTB Bor Grupa . Fax.9 4.6 4.5 36.0 1.7 27.8 8.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0.0 238.6 1.2 1.0 55.8 2.9 22.6 0.5 0.2 2.3 6.0 92.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/F Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase – finožičan Standard: JUS N.2 2.610 1.7 0. (019) 424 922.6 0. (019) 420 747.6 2.0 1.202 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik. Jugoslavija.4 2.520 Negotinski put bb.0 669.9 3.0 2.75 1.260 1.0 337.4 13.0 1.2 10.0 11. o izolacija od PVC-mase. 423 530 47 .0 1.6 0.6 0.C3.0 156. 19000 Zaječar.0 890.0 1. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.0 9.240. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.130.0 469.6 1.8 1.060 1.5 7.4 1. Broj žila i nazivni presek mm2 0.5 22.0 19.6 18.2 1.3 5.5 2.4 1.390.0 2.0 1. Tel.0 9 12 15 20 32 50 73 123 189 290 400 550 780 1.0 13. • Upotreba: U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost.1 24.960 2.

(019) 420 747.0 2. Fax.6 1.2 1.0 1.5 25.8 1.6 10.RTB Bor Grupa . Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 0.4 2.0 337.6 1.0 469.8 0. 19000 Zaječar.0 156.0 1.8 7.205 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik.390. Tel.1 3.3 22.5 2.7 2.292 1.9 14.0 2.1 28.1 18.5 0.0 890.8 1.5 36.0 1.592 1.130.240.8 2.5 7.8 4.4 20.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 0.0 1.2 1.073 1.0 55.C3.5 11. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.0 238. (019) 424 922.0 9.75 1.4 1.987 2.0 1. Jugoslavija.5 22. • Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je potrebna naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.0 1.9 3.530 2 Negotinski put bb.8 0.0 92. 423 530 48 .0 669. o izolacija od PVC-mase.4 1.740.0 13.3 4.0 1.0 11 15 17 26 38 54 77 127 199 300 408 566 782 1.2 8.0 16.8 5.2 4.0 1.2 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/FJ Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase – finožičan Standard: JUS N.

78 1 x 2.5 144.2 20.0 1.5 53.0 2.1 7.000 1.4 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/J Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N.RTB Bor Grupa .85 0.0 1.2 2.000 kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur kotur 10 12 12 12 14 14 Negotinski put bb.6 1. (019) 424 922.2 1.0 2.0 35. Tel.335.6 12. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.8 2.6 18.0 89.5 25.6 1.234 1.52 37 x 2.0 317.70 7 x 2. Jugoslavija. 423 530 49 .4 1.675.0 454.0 4. o izolacija od PVC-mase.13 1 x 1.2 1. kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.03 37 x 2. Broj žila i Konstrukcija nazivni presek provodnika Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina Pakovanje Dužina Doboš mm2 n x mm mm mm kg/km kg/km m N° 1.0 620.5 22.0 1.2 6.8 1.4 1.086.0 228.C3.410 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.2 1.2 9.0 1.6 4.0 1.2 1.5 5.14 7 x 2.203 Nazivni napon: 1000 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik.0 92.893 2.57 7 x 1.52 37 x 2.52 19 x 1.38 1 x 1.9 3.0 1.5 4 6 10 10 16 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 1 x 1.000 1.0 16 24 35 51 71 115 124 173 182 283 380 513 719 990 1.0 1.0 13.7 7.25 1 x 2.5 10.50 7 x 1.0 1.2 16.35 1 x 4.0 141.4 14.14 19 x 2.000 1.000 1. • Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela (za kućne uvode).8 1.7 9.2 22.142. 19000 Zaječar.0 860.76 1 x 3.83 19 x 2. (019) 420 747.000 1.0 6.25 37 x 2.5 2.512 1. Fax.

0 9. stoni ventilatori i slično.RTB Bor Grupa .8 0.0 0. radio aparati.8 2. Jugoslavija. (019) 420 747. 423 530 50 .5 2x0.0 13.0 18.9x8.0x6. (019) 424 922. o izolacija od PVC-mase.8 0.0x9.9x5.5 21.8 3. kao što su stone svetiljke. • Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih trošila električne energije.C3.7 3. 19000 Zaječar.0 0.7x8. Tel.7x5.8 2.0 35 45 53 2 Negotinski put bb.8 0.5 3x0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/L Savitljivi paralelno izolovan provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N. Fax.4 2. o uzice postvljene paralelno u istoj ravni. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x0.0 27.75 3x1.1 2.8 0.0 14.75 2x1.300 Nazivni napon: 300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica.0 23 30 35 3x0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

0 18.300 Nazivni napon: 300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica.7x8.0x6.0 23 30 35 3x0.4 2.9x8.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/LS Savitljivi paralelno izolovan provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.7x5. 423 530 51 .75 3x1.0x9.8 0.0 9.C3.0 0.0 35 45 53 2 Negotinski put bb.5 2x0. o izolacija od PVC-mase. o uzice postavljene paralelno u istoj ravni.8 0. Fax.8 2.8 0.8 2.8 0. Tel.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar.9x5.5 21.7 3.0 14.75 2x1.5 3x0.0 0. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x0. (019) 424 922. • Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih trošila gde je potrebna naročita savitljivost.8 3.0 13. (019) 420 747. kao što su elektrčni aparat za brijanje i slično.0 27.1 2. Jugoslavija.

Fax.2 32x0.0 0.0 18. Upotreba u prenosnim svetiljkama i svetiljkama sa grlima E40 nije dozvoljena.6 0.5 19 25 31 3x0.6 0.0 21.0 14.6 16x0.5 38 50 61 mm2 Debljina izolacije Negotinski put bb.2 18.2 32x0.5 4x0.75 3x1.0 28. Broj žila i nazivni presek Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 2x0.0 0. Tel. 19000 Zaječar. (019) 420 747.6 0.0 37. o izolacija od PVC-mase. • Upotreba: Za polaganje u svetiljkama.C3.2 24x0. (019) 424 922.75 4x1.2 9.6 0.5 3x0.2 32x0.2 14.6 0.6 0.RTB Bor Grupa .6 16x0.0 0.2 24x0.75 2x1.310 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište SP Provodnik za svetiljke sa izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N.5 2x0.6 16x0.0 25 37 46 4x0. 423 530 52 . Jugoslavija.5 28. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.2 24x0.

8 6.8 6.0 18.5 28.6 14.0 37.5 24 30 36 3x0.4 18.C3.0 21. stoni ventilatori i sl.8 0. o izolacija od PVC-mase.0 35 45 54 4x0.5 3x0. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 2x0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište SP/J Provodnik za svetiljke sa pojačanom izolacijom od PVC-mase Standard: JUS N.8 6. kao što su stone svetiljke. Tel.8 0.8 0. • Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih aparata. Jugoslavija.75 3x1.2 6. radio aparati.8 0.0 7.0 0.0 28.8 5.5 2x0.75 4x1.8 0.8 0. 423 530 53 .0 0. Fax.310 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica.1 9.75 2x1. (019) 424 922.0 0.5 7.5 47 60 72 mm2 Negotinski put bb.4 5.0 14. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.8 5.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar. (019) 420 747.5 4x0.

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski provodnici – Domaće tržište

PP/J
Provodnik sa pojačanom izolacijom
i plaštom od PVC-mase
Standard: JUS N.C3.302
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik bakarna uzica,
o izolacija od PVC-mase,
o plašt od PVC mase.

Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u
domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući vlažne prostorije npr. mašine za
pranje rublja, usisivači prašine i rashladni uređaji. Dozvoljava se primena za aparate za
kuvanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izložen zračenju toplote.

Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i
nazivni presek

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni
prečnik

Neto težina
bakra

Ukupna težina

mm

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

2x0,75
2x1,0
2x1,5
2x2,5

0,6
0,6
0,7
0,8

0,8
0,8
0,8
1,0

6,6
7,0
7,5
9,3

14,0
18,5
27,5
46,0

56
65
80
126

3x0,75
3x1,0
3x1,5
3x2,5

0,6
0,6
0,7
0,8

0,8
0,8
0,9
1,1

7,0
7,4
8,0
9,9

21,0
28,0
41,0
69,5

66
78
99
157

4x0,75
4x1,0
4x1,5
4x2,5

0,6
0,6
0,7
0,8

0,8
0,8
0,9
1,1

7,7
8,1
9,2
11,2

28,0
37,5
55,0
92,0

81
95
130
200

2

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

54

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski provodnici – Domaće tržište

PP/L
Laki svitljivi provodnik sa izolacijom
i plaštom od PVC-mase
Standard: JUS N.C3.301
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik bakarna uzica,
o izolacija od PVC-mase,
o plašt od PVC mase.

Upotreba: Za priključak manjih prenosnih trošila pod lakšim radnim uslovima, kao što su
prenosne svetiljke, ventilatori, rashladni uređaji itd.

Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i
nazivni presek

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni
prečnik

Neto težina
bakra

Ukupna težina

mm

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

2x0,5
2x0,75
2x1

0,5
0,5
0,5

0,6
0,6
0,6

5,4
5,8
6,1

9,0
14,0
18,5

36
46
52

3x0,5
3x0,75
3x1

0,5
0,5
0,5

0,6
0,6
0,6

5,7
6,1
6,5

14,0
21,0
28,0

49
56
65

4x0,5
4x0,75
4x1

0,5
0,5
0,5

0,6
0,6
0,6

6,2
6,7
7,1

18,5
28,0
37,5

54
68
81

2

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

55

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski provodnici – Domaće tržište

P
Instalacioni provodnik sa
izolacijom od PVC-mase
Standard: JUS N.C3.200
Nazivni napon: 450/750 V
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o bakarni provodnik,
o izolacija od PVC-mase.

Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod
maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.
Broj žila i
nazivni presek
mm2

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

Debljina
izolacije

Spoljni
prečnik

Neto težina
bakra

Ukupna težina

mm

mm

kg/km

kg/km

0,6
0,7
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2

2,7
3,3
4,0
4,5
5,7
7,2
9,0
10,2
12,0
13,8
16,1
17,7
19,7
22,0
24,8

13,5
22,0
35,5
53,0
89,0
144,0
228,0
317,0
454,0
620,0
860,0
1.086,0
1.335,0
1.675,0
2.142,0

19
30
47
66
110
175
274
370
500
710
970
1.210
1.500
1.870
2.385

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

56

0 1.3 24. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. (019) 424 922.9 9.7 27.4 1.3 13.0 447.0 36.mnogožični Standard: JUS N.0 1.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0.6 1.8 8.0 10.4 1.943 2.0 146.3 11.257 1.0 635.8 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/M Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase .0 1.5 2.4 6.2 1.6 2.6 1.0 15 21 33 51 71 120 180 289 384 528 733 997 1.6 0.201 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o mnogožično bakarno uže.115.7 22.502 Negotinski put bb. (019) 420 747.0 2. o izolacija od PVC-mase.0 325.6 17.5 92.6 4.0 2.0 235.8 19. • Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera. Broj žila i nazivni presek mm2 1.RTB Bor Grupa .0 23.0 870. 19000 Zaječar.0 1.5 54.9 3.7 0.615 1.8 0.0 14.0 1. Tel.0 6. kao i na izolaciona tela.2 2.0 1.225. 423 530 57 .8 1.2 1. Fax.C3.435. Jugoslavija.720.6 0.3 15.

0 1.0 18 28 39 55 76 127 188 299 396 541 748 1.2 1.435. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.4 1.0 1.277 1.4 1.0 14. o izolacija od PVC-mase.8 1.5 92.000 m. 19000 Zaječar.720.4 10.015 1.0 1.5 2.0 1. Fax.6 1.8 4.mnogožični Standard: JUS N.C3.4 7. 423 530 58 .3 13.0 36.6 1.0 1.2 4.0 1.4 9.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0. Broj žila i nazivni presek mm2 1.5 54. (019) 420 747.638 1.8 11.2 20.0 23.0 870.225.115.8 25. kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.2 1.0 635.204 Nazivni napon: 1000 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o mnogožično bakarno uže.0 3. Tel.2 2. (019) 424 922.8 5.1 22.2 8.0 447.0 235.8 1. • Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru.0 2.1 28. na izolaciona tela (za kućne uvode).0 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište P/MJ Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase .0 146. Jugoslavija.7 16.530 Negotinski put bb.RTB Bor Grupa .0 325.948 2.0 2.4 3.1 18.0 1.8 2.

5 27 45 72 109 182 294 466 646 116 160 216 275 430 655 990 1.3 23.2 1.1 41 68 108 163 272 441 699 969 138 188 262 240 535 820 1.220 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik.1 28.4 1.8 0.335 3x1.9 16.C3.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 0.6 1. 19000 Zaječar.7 0. 423 530 59 .6 9.4 1.0 1.2 1.665 Negotinski put bb.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište PP Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.2 26. na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.1 17.5 2x2.7 19.4 1. (019) 424 922.0 1.2 1. • Upotreba: U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera.2 1. o izolacija od PVC-mase. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x1. Fax.000 m.8 0.2 1.8 0.7 0.5 14.RTB Bor Grupa . • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.8 1.2 10.0 1.5 3x2. o plašt od PVC-mase. Tel. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju.2 1. (019) 420 747.8 0.2 1.9 12.7 11.8 1.0 12.2 1.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 2x35 0.6 9.2 1.4 25.2 1.4 1.2 20. o ispuna od nevulkanizovane gume. Jugoslavija.5 11.0 1.4 1.280 1.2 1.4 1.

8 0. Fax. Tel.050 1.8 54 90 144 217 363 588 932 1.0 15.6 10.0 1.5 4x2.4 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 Energetski provodnici – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 4x1. 423 530 60 .8 0.1 16.3 68 113 180 271 454 184 262 393 520 830 Negotinski put bb.4 1.2 1.2 12.RTB Bor Grupa .5 5x2.2 18.6 1. (019) 420 747.9 14.4 11.5 20.0 1.610 2.4 1.8 15.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 0. 19000 Zaječar.7 0.8 0.8 0.4 1.2 1.4 30.8 1.3 27.8 1.2 1.7 0.4 11.2 1.0 1.120 5x1. Jugoslavija.4 1.4 1.5 5x4 5x6 5x10 0.7 22.2 1.2 1. (019) 424 922.293 160 225 320 435 670 1.

7 0. Jugoslavija. 423 530 61 .1 28.C3. o ispuna od nevulkanizovane gume.6 1.6 1.280 1.2 1.0 1. 19000 Zaječar. (019) 424 922.4 1.4 25. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1. • Upotreba: Na slobodnim prostorima za javno osvetljenje i sl.1 17.9 12.7 0.4 1.8 0.2 20. o izolacija od PVC-mase.5 3x2.2 1.RTB Bor Grupa .5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 0.4 1.7 11. Učvršćuje se na stubove.3 23. (019) 420 747.000 m.8 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište PP/O Samonosivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N. Fax. konzole uz fasade zgrada ili na čelične konstrukcije.0 1.2 1.5 11.8 9.7 19.5 27 45 72 109 182 294 466 646 116 160 216 275 430 655 990 1.4 1.8 9.2 26.8 1.6 1.9 16.315 Nazivni napon: 500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik.5 14.4 1.6 1. o plašt od PVC-mase.0 1.6 1.665 2 Negotinski put bb. Tel.2 10.0 12.1 41 68 108 163 272 441 699 969 138 188 262 240 535 820 1.4 1. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x1.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 2x35 0. o noseće uže od čeličnih žica.2 1.0 1.335 3x1.8 0.6 0.4 1.5 2x2.6 1.6 0.6 1.

6 1.120 5x1.2 1.8 15.4 1.4 1.6 1.5 4x2. Jugoslavija.8 54 90 144 217 363 588 932 1. Fax.7 22.2 18.7 0.3 68 113 180 271 454 184 262 393 520 830 Negotinski put bb.6 1. (019) 424 922. (019) 420 747.4 11.3 27.4 1.8 0.5 5x2.2 12.0 1.2 1.6 11.0 1.9 14. 423 530 62 .8 1.050 1.8 10.4 30.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 0.8 1.5 5x4 5x6 5x10 0.6 1.0 15. Tel.6 1.8 1.7 0.6 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 Energetski provodnici – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 4x1.0 1.RTB Bor Grupa .1 16.293 160 225 320 435 670 1.6 0.610 2.5 20.4 1.6 0.8 0. 19000 Zaječar.

Fax. (019) 420 747.5 2x4 0. 423 530 63 . 19000 Zaječar. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x1. (019) 424 922.5 41 68 108 138 188 262 Negotinski put bb.4 1.5 3x2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište PP/R Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.9 27 45 72 116 160 216 3x1. Jugoslavija.4 9. o plašt od PVC-mase.6 0.7 0.8 1. o izolacija od PVC-mase.5 11. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.7 11.0 12.230 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik. o žile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni. Tel.2 10.4 9.6 0.7 0.RTB Bor Grupa .5 3x4 0.5 2x2.4 1.4 1.8 1.C3.4 1. • Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.

4x7.1 8.6 0.0x6.0 106.4 1.0 89 108 151 218 289 2 Negotinski put bb.7 0.5 11. o plašt od PVC-mase.8 0.9x7.4 15.1x7.0 161.3 9. (019) 424 922.0x5.8 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište PP/U Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.6 0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.2x5.8 13. Fax.0 57 70 99 148 194 3x1.4x5.5x5.7 0. 423 530 64 .5 2x2.3 16. o izolacija od PVC-mase.8 1. 19000 Zaječar.0 3x1. Jugoslavija.4 1.1x7.235 Nazivni napon: 500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik.C3.0 11.8 1.3x6.4 1.0 40.5 3x4 3x6 0.6 0.4 1.5 1.5 2x4 2x6 0.2 1.5 3x2.4 7.6 0.5 10.0 44.0 107.2 1. • Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.8 27.2 1. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x1.0 71. (019) 420 747. Tel.8 27.5 66.6 18.0 2x1.RTB Bor Grupa .1 12.

o plašt od etilen-propilen gume.6 0.2 8.5 15.5 12.8 0.8 0.0 12.5 4x4.0 3x1.5 2x4.0 1.5 21 28 40 66 107 81 93 139 199 286 4x0.5 4x2.75 5x1.8 0.6 0.0 13.0 14.0 0.9 1.6 0. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x0.5 17.2 8.5 14. 423 530 65 . (019) 424 922.2 1. Fax.9 1. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.0 0.5 5x2. 19000 Zaječar.9 1.8 9.6 0.0 1. za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima.2 8.5 34 46 67 110 178 120 138 205 305 439 Negotinski put bb.2 11.0 2x1.5 5x4.75 3x1.0 0.5 14.0 11.1 1.1 1.0 0.4 11.3 9.3 1. • Upotreba: U zatvorenim prostorijama.0 0.9 1.0 16.0 1. Jugoslavija.9 1.0 1.0 5x1.9 0.RTB Bor Grupa .0 14 19 27 44 72 65 78 117 167 236 3x0. (019) 420 747. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i doboše od 500 i 1. o izolacija od etilen-propilen gume.5 3x4.6 10.9 1.5 2x2.0 4x1.75 2x1.6 0.000 m.0 0.75 4x1.9 0.C3.1 1.9 1.6 0.1 1.502 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište GG/J Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume Standard: JUS N.8 0.0 0.5 3x2.6 0. Tel.8 10.6 0.8 0.5 13.5 27 37 54 88 143 96 112 172 250 357 5x0.0 1.

• Upotreba: Za priključak ručnih aparata koji su izloženi malim mehaničkim naprezanjima.401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.0 7.8 0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.5 16 21 31 46 54 68 3x0.RTB Bor Grupa . Fax.C3.5 0.8 0.5 0.8 6.8 7.75 2x1. Jugoslavija. 423 530 66 . Tel.9 7.8 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište GT/J Provodnik sa izolacijom od gume i opletom od tekstila Standard: JUS N.4 8. u radioničkim ili poljoprivrednim pogonima ili za priključak u elektromotornim pogonima.6 6.75 3x1.0 3x1. o plašt od tekstilnog opleta.8 0.0 2x1. (019) 424 922. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 2x0.0 23 31 46 64 76 95 Negotinski put bb. o izolacija od etilen-propilen gume. Nisu pogodni za primenu na otvorenom prostoru. 19000 Zaječar. (019) 420 747.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.3 5.5 2. 423 530 67 .8 12. (019) 424 922.4 20.8 3. (019) 420 747.6 0.6 0.3 47.0 4.C3.9 9.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište Si/F Instalacioni provodnik za visoke temperature Standard: JUS N. • Upotreba: Namenjeni su za izvođenje elektro-energetskih instalacija na mestima gde je temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C (npr.6 0.5 4. u svetiljkama.7 0.3 3.6 53.6 14.1 11. Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 0. Jugoslavija. o izolacija od silikonske gume.410 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -60°C do +180°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.9 4.1 3.5 6.8 21.0 Nazivni presek 2 Negotinski put bb.5 0. Tel.6 32.8 67.5 8.7 5. termičkim aparatima ili rashladnim uređajima.5 4 6 0.RTB Bor Grupa .8 0. 19000 Zaječar.8 0.75 1 1. Fax.2 34.

C9.5 16. 423 530 68 .030 Nazivni napon: 200 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5. Jugoslavija.0 2. o izolacija od polihloroprena.0 2.5 13.0 21.RTB Bor Grupa .0 2.5 150 229 336 485 676 919 230 338 462 632 863 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište ZN/S Provodnik za elektrolučno zavarivanje Standard: JUS N. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i na doboše po 1. Fax.2 12.000 m. (019) 420 747.5 19. Tel. • Upotreba: Za priključak aparata za elektrolučno zavarivanje gde je potrebna naročita savitljivost.2 2. 19000 Zaječar.0 2.136 Negotinski put bb.5 14. Nazivni presek mm2 16 25 35 50 70 95 Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 2. (019) 424 922.

Energetski kablovi Domaće tržište .

8 2.8 1.071 1.8 1. Fax.4 1.5 40. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.200 2.5 9.000 m na drvene doboše.775 2.5 2x2.351 65 80 105 130 175 245 365 470 645 835 1.5 8.8 1.0 14.6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.220 Nazivni napon: 0.8 1.120 1.6 2.0 7.8 0.5 1x2.0 10.0 1.0 14 22 36 53 89 144 228 317 453 620 860 1.675 2.0 16. Polažu se u kablovske kanale.5 36.0 1.451 11 16 27 44 69 96 137 188 261 329 405 508 668 837 1.0 2.0 1. zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.670 2. termo i hidro centralama.8 1.6 2.0 1.8 1.8 1.5 2x4 2x6 0.0 15. 423 530 Doboš 70 .0 27 45 72 109 22 33 185 225 305 370 255 295 9 9 10 12 PP00 kg/km PP00-A N° kg/km Negotinski put bb.4 2.086 1.8 1.160 1.530 4.RTB Bor Grupa . o ispuna od nevulkanizirane gume. industrijskim postrojenjima.5 29.2 2.0 11.4 1.2 1.8 1. o plašt od PVC-mase. 19000 Zaječar.4 2. Jugoslavija.8 1.8 2.265 80 90 115 145 205 250 325 400 520 615 740 925 1.0 16.6 1.760 3.375 1. Neto težina Cu Al (PP00) (PP00-A) Ukupna težina Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 mm mm mm 1x1.2 2.5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 0.335 1.5 13.410 1.0 20.8 1.5 18.335 4.090 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.8 1. (019) 424 922.2 1.8 1.230 5. Tel.8 1.8 12.5 13.0 24.8 1. (019) 420 747.695 3.0 26.8 1.0 1.5 32.160 7 7 8 8 8 9 10 10 12 12 12 14 14 16 16 14 16 16 2x1.8 7.6 1.0 22.0 2.0 1.C5.8 1. o izolacija od PVC-mase.8 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište PP00 PP00-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.8 0.

230 4.0 39.160 5.0 2.2/1.0 17.975 1.8 1.008 1.8 1.0 42.5 18.0 2.956 4.0 3.685 365 505 725 875 1.0 28.292 1.0 182 294 466 646 924 55 89 142 196 282 495 710 1.820 2.790 2.505 320 375 475 665 965 1.875 2.460 3.905 850 1.5 26.716 6.897 2.045 12 12 14 14 16 3x1.930 5.8 1.5 28.8 1.2 1.0 59.0 1.4 1.850 2.8 0.325 10.315 1.0 51.433 5.0 39.0 55.4 1.445 6.0 35.0 36.325 1.5 24.084 5.0/1.685 3.6/1.2 1.8 1.220 3.0 2.0 1.0 47.000 6.324 4.315 4.5 846 1.075 1.807 257 339 491 673 938 1.200 1.4 1.6/1.0 1.2 2.170 2.6 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište Spoljni prečnik Neto težina Cu Al (PP00) (PP00-A) Ukupna težina Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta mm2 mm mm mm 2x10 2x16 2x25 2x35 2x50 1.2 1.2 1.400 5.0 31.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 S-3x300 0.6 1.170 10.2 1.8 1.4 1.660 10 10 12 12 12 14 16 16 16 18 20 18 18 20 20 20 PP00 kg/km PP00-A N° kg/km Negotinski put bb.508 4.123 6.0 51.2 2.0 16.5 65.2 1.0 31.0 16.645 11.630 1.4/1. 423 530 Doboš 71 .0 23. 19000 Zaječar.915 3.0 2.262 44 66 110 178 283 392 561 767 1.064 1.4/1.200 2.733 8.2/1.431 1.0 1.0 2.350 2.446 33 49 83 134 212 294 421 576 798 1.570 4.6 2.6 13.2 2.0 1.8 2.2 2.8 2.093 3.335 1. Fax.4 1.0 2.935 3.0 20.180 1.5 14. Jugoslavija.0 1.4 2.155 2.175 1.020 1.925 7.8 2.8 1.5 31.2 1.0 18.446 6.0 42.080 2.043 2.255 8.2 2.0 2.795 2.0 1.370 1.0 2.8 1.6 2.0 39.8 2.2 2.480 4. (019) 420 747.0 26.8 1.4/1.4 1.050 1.260 4.0 2.6 1.0 2.905 13.417 245 305 420 530 730 1.0 1.8 1.2 2.0 1.640 3.8 2.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 S-4x300 0.0 35.978 11.6 3.0 47.2/1.0 2.8 1.5 54 90 144 217 363 588 932 1.2 2.955 2. Tel.0 1.0 2.0 41 68 108 163 272 441 699 969 1.562 210 260 360 445 605 880 1.724 3.0 2.480 1.0 1.8 0.2 1.4 1.2 2.652 2.116 1.5 28.554 2.071 2.8 1.0 22.0 1.0 2.6 2.0 2.000 7.2 2.5 33.075 16 16 16 18 22 18 18 20 20 20 4x1.0 31.0 14.220 280 330 415 570 825 955 910 1.RTB Bor Grupa .5 27.5 17.239 1.845 2.945 4.450 3.0 28.379 2.4 1.730 8.6 1.075 1.0 50.831 8.387 1.180 5.8 1.410 9.615 2.530 3. (019) 424 922.130 1.6 2.440 1.6 3.5 3x2.4 1.5 31.8/1.0 44.0 59.631 3.620 2.8 2.0 13.650 5.0 3.5 4x2.841 9.6 2.2 2.495 1.335 9 10 12 12 12 12 14 16 16 16 18 20 16 18 20 20 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 S-3x300+150 1.5 20.5 65.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama. 19000 Zaječar.2 1.850 2.865 2.554 2. 423 530 950 1.795 5.5 48.0 2.360 1.6 3.145 2. o bakarne žice i jedna bakarna traka.675 Negotinski put bb.2 2. o ispuna od nevulkanizirane gume.4 2.6 2. Jugoslavija.008 1.495 1.860 4.637 2. Fax. termo i hidro centralama.2 2.0 28.130 1.6 1.2 2.365 11.0 2.2 2.0 2.8 2. (019) 424 922.280 9. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 Neto težina Cu Al (PP40) (PP40-A) mm mm mm kg/km 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 S-3x300+150 1. Polažu se u kablovske kanale. industrijskim postrojenjima. • Pakovanje: Po 500 i 1.135 1.365 4.563 Ukupna težina PP40 PP40-A kg/km 1.043 2.239 3.0 31.C5.260 Doboš N° 16 16 16 18 20 16 18 20 22 20 72 .0 39.2 1.235 2. o plašt od PVC-mase. Tel.5 42.116 3.845 212 294 421 575 798 1.4 1. zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.5 37.5 29. (019) 420 747.600 3.0 30.240 5.239 1.5 54.6 1.000 m na drvene doboše.085 1.2 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište PP40 PP40-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase i koncentričnim provodnikom Standard: JUS N.030 7.6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.810 3.0 60.743 6. o izolacija od PVC-mase.690 7.0 863 1.4 1.220 Nazivni napon: 0.0 2.875 9.981 4.RTB Bor Grupa .

C5.0 2.8 0.RTB Bor Grupa .8 1. Fax.0 14. o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka.0 1.0 2.100 1.0 18.8 1.4 1.8 1.4 2.8 13.5 2x4 2x6 2x10 2x16 0.8 1.760 3.2 2.5 27 45 72 109 182 294 22 33 55 89 260 305 395 470 605 845 345 395 480 640 10 10 12 12 12 12 PP41 PP41-A N° kg/km Negotinski put bb.8 1.8 1. Tel.4 1.510 1. (019) 424 922.255 1.071 1. kablovske kanale.0 15.5 34.410 2.0 42.5 31.220 Nazivni napon: 0.0 16.0 16.000 m na drvene doboše. 423 530 Doboš 73 .850 2. (019) 420 747.2 1.210 3.5 21.0 17.451 69 96 137 188 261 329 405 508 668 837 1.8 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište PP41 PP41-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase i armaturom od dve čelične trake Standard: JUS N.530 4. Polažu se u zemlju.675 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.5 21.0 22.6 1.200 2.0 228 317 453 620 860 1.970 285 335 430 515 655 755 920 1.675 1.8 1. zatvorene ili otvorene prostore.8 1.8 2. 19000 Zaječar.6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.6 1.0 1.0 18. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja.5 38.5 2x2.2 14. o izolacija od PVC-mase. o plašt od PVC-mase.905 4.0 1.2 2.351 445 555 745 945 1.8 1. o armatura od dve čelične trake.870 5.6 2.8 2.0 1.980 2. Jugoslavija.0 2.335 1.8 1.8 1.2 1.870 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 18 2x1.0 2. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 Neto težina Cu Al (PP41) (PP41-A) Ukupna težina mm mm mm kg/km 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 1.0 27.0 25.086 1.0 2.265 3.

6 2.2 2.0 1.4 2.4 1.235 6.0 33.040 1.8 2.215 1.0 14.978 11.446 6.755 8.0 61.084 5.220 3.555 4.0 29.8 0.0 1.530 3.956 4.292 1.090 3.710 1.8 1.8 1.2/1.965 7.064 1.915 3.387 1.8 1.2 1.590 1. Fax.0 2.560 9.090 6.0 2.5 19.554 2.6 2.8 0.2 2.4 1. 19000 Zaječar.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 S-4x300 0.0 2.875 5.590 14 14 16 3x1.2 2.5 67.485 1.875 2.6 2.0 47.043 2.508 4.8 2.5 27.630 2.5 28.055 1.200 380 435 535 720 1.6 3.135 5.4/1.239 1.4 1.930 4.090 1.0 33.0 2.8 1.425 2.0 41 68 108 163 272 441 699 969 1.850 2.841 9.8 1.8 1.8/1.0 3.2 1.505 2.4/1.8 1.4 1.8 1.2 2.230 11.071 2.470 4.562 285 345 455 560 725 1.6 1.650 3.4 1.545 1.6 1.0 21.610 2.0 38.095 2.025 1.0 2.6/1.315 10.0 49.6 3.0 1.5 27.960 14.0 1.0 41.480 2.320 2. Tel.726 3.4 2.733 8.5 54 90 144 217 363 588 932 1.985 2.417 325 395 525 645 865 1.4 1.0 2.255 1.0 1.055 11.5 36.2/1.324 4. (019) 424 922.4 1.5 67.200 1.0 466 646 924 142 196 282 1.845 3.2 2.690 2.6/1.2 1.6 1.8 1.116 1.975 1.8 2.2 1.200 1.075 1.0 1.230 890 1.5 17.5 3x2.0 33.6 1.0 1.470 5.805 2.8 2.6 2.635 5.960 3.0 2.8 1.670 6.0 52. (019) 420 747.0 13.0 29.0 2.6 3.0 49.0 41.0 33.000 1.700 13.0 2.0 1.190 7.980 3.0 37.705 6.2 2.0 2.2 1.0 53.897 2.431 1.0 3.2 2.5 4x2.8 2.5 14.0 1.0 44.5 15.2 1.530 4.5 19.830 10 12 12 12 12 14 16 18 18 20 16 18 18 20 18 20 PP41 PP41-A kg/km Negotinski put bb.765 4.724 3.0 37.093 3.5 22.0 25. 423 530 Doboš N° 74 .0 61.2 2.433 5.2 1.055 2.0 41.2 2.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 S-3x300 0.0 29.831 8.675 425 495 610 845 1.820 2.4/1.0 44.110 2.8 1.0 2.2 1.745 5.000 7.620 2.2 2.0 25.807 257 339 491 673 938 1.640 2.0 2.379 2.123 6.0 2.5 17.0/1.716 6.5 846 1.315 10 10 12 12 12 14 16 16 16 18 20 22 16 18 20 18 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 S-3x300+150 1.365 5.5 31.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 Neto težina Cu Al (PP41) (PP41-A) Ukupna težina mm mm mm kg/km 2x25 2x35 2x50 1.RTB Bor Grupa .155 1.2/1.0 58. Jugoslavija.0 2.0 2.0 1.5 16.2 2.008 1.262 44 66 110 178 283 392 561 767 1.4 1.335 1.125 9.631 3.0 33.0 53.6 2.446 33 49 83 134 212 294 421 576 798 1.245 16 16 18 20 22 18 20 20 18 20 4x1.652 2.

5 41.900 415 475 590 695 1.530 4.0 2.090 2.5 2x4 2x6 2x10 0.6 15. o izolacija od PVC-mase.0 1.220 3. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podložne klizanju.150 1.8 1.4 1.0 1.451 69 96 137 188 261 329 405 508 668 837 1.4 2.5 16.2 2.4 1.0 30.2 2.6 1.935 3.8 1.6 1. Fax.5 20.6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.8 1.745 2.8 1.5 228 317 453 620 860 1.0 26.0 1.5 2x2.000 m na drvene doboše.0 2.0 2.760 3.0 27 45 72 109 182 22 33 55 370 420 535 620 775 485 545 650 10 10 12 12 12 PP44 kg/km PP44-A N° kg/km Negotinski put bb.765 2.0 28. o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka.086 1. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja.125 1.8 0.5 33.8 1.075 2.560 1.710 3.C5.2 1.5 16.200 2.5 45.6 2.5 18.8 1. o armatura od okruglih pocinkovanih čeličnih žica i jedne čelične trake.RTB Bor Grupa .335 1.440 2.0 2.5 20. 423 530 Doboš 75 . Spoljni prečnik Neto težina Cu Al (PP44) (PP44-A) Ukupna težina Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta mm2 mm mm mm 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 1. • Pakovanje: Po 500 i 1.675 2.680 6.220 Nazivni napon: 0.320 1. (019) 420 747. Polažu se u zemlju.8 1.5 37. kablovske kanale i otvorenom prostoru.8 2.800 12 14 14 12 12 14 14 14 16 16 18 20 2x1.620 4.071 1. (019) 424 922. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.8 1. 19000 Zaječar.0 2. Tel.2 1.8 14.351 570 695 905 1. o plašt od PVC-mase.0 17.4 2.5 18.8 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište PP44 PP44-A Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.8 1.8 1.635 5.0 24. Jugoslavija.

360 4.0 30.4 1.0 52.750 16. 423 530 Doboš N° 76 .820 2.4 1.5 37.0 28.000 7.117 2.4 1.845 2.123 6.855 2.4 1.4/1.775 595 675 1.345 16 16 18 20 18 20 20 18 20 20 4x1.0 1.0 55.0 1.675 4.4 1.0 24.0 2.8 1.4/1.870 6.387 1.0 2.6 1.0 2.2 2.0 32.6 1.905 5.555 8.275 5.270 1.2 2.265 2300 2.0 1.850 2.8 2. Jugoslavija.575 2.0 2.8 2.2 2.570 2.2 1.5 48.6 3.0 30.956 4.895 5.0 17.870 13.685 4.0 43.0 2.6 3.562 405 465 600 705 900 1.8 2.0 36.6/1.093 3.0 2.615 5.190 3.064 1.716 6.5 24.5 15.417 455 535 695 825 1.335 1.446 6.116 1620 2.6 3.4 1.043 2.4 32.2 2.0 36.4 1.733 8.6 2.2 2.084 5.0 1.2 2.431 1.975 10 12 12 12 12 14 16 18 16 18 20 18 18 20 18 18 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 S-3x300+150 1.505 6.652 2.0 1.175 1.0 14.2 1.2 1.5 20.635 5.560 12.0 20.0 52.100 1.8 1.5 65.0 25.2/1.0/1.0 3.239 1.554 2.8 1.2 1.0 3.530 3.2 2.0 36.8/1.2 2.2 2.455 5.115 7.630 1.0 2.655 12 16 16 14 3x1.0 43.841 9.0 19.5 18.5 17.0 2.505 3.5 43.4 1.8 0.0 60.807 257 339 491 673 938 1.705 1.0 50.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 Neto težina Cu Al (PP44) (PP44-A) Ukupna težina mm mm mm kg/km 2x16 2x25 2x35 2x50 1.5 40.475 10.831 8.508 4.8 2.975 2.4/1.465 7.2 2.0 294 466 646 924 89 142 196 282 1.0 33.6/1. Fax.775 7.220 3.985 10.2 2.8 1.0 39.735 2.8 1.280 4.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 S-3x300 0.0 28.0 2.897 2.325 3.5 41 68 108 163 272 441 699 969 1.0 39.446 33 49 83 134 212 294 421 576 798 1.5 29.435 1.0 54 90 144 217 363 588 932 1.425 2.6 2.325 3.8 1.0 1. Tel. 19000 Zaječar.0 1.2 1.805 2.4 2.071 2.8 0.433 5.8 1.800 3.400 2.515 8.6 2.8 1.2 1.2 1.2 2.0 2. (019) 420 747.2 1.2/1.978 11.040 3430 4.300 1.6 2.724 3.5 65.920 7.190 6.725 3.0 1.0 3.345 1.0 72.292 1.2 2.895 1.631 3.0 32.4 16.140 1.5 4x2.180 9.040 2.490 15.8 2.955 12.155 2.5 48.0 846 1. (019) 424 922.262 44 66 110 178 283 392 561 767 1.008 1.324 4.310 4.5 32.730 2.695 3.379 2.860 525 595 710 1.475 4.5 57.5 3x2.855 3.2/1.355 1.6 1.0 36.0 3.5 57.8 1.8 2.RTB Bor Grupa .8 1.0 1.930 10 12 12 12 14 14 18 20 20 20 18 20 20 18 20 20 PP44 PP44-A kg/km Negotinski put bb.8 1.0 72.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 S-4x300 0.030 8.035 8.4 1.0 2.480 1.495 8.6 1.0 1.200 1.6 2.0 1.

0 29.0 109 182 294 466 646 924 33 55 89 142 196 282 670 830 1.071 1. Jugoslavija.075 635 745 915 1.351 950 1.8 2.8 1.RTB Bor Grupa .045 1. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja.6 2.335 1. kablovske kanale i otvorenom prostoru.2 1. o izolacija od PVC-mase. Fax. 423 530 Doboš N° 77 .8 1. (019) 420 747.0 2.235 1.0 27.4 1.165 2.300 595 705 910 1.505 2.410 1.0 453 620 860 1. o armatura od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica i jedne čelične trake.0 2.755 2.0 20. o plašt od PVC-mase.0 1.175 1.0 26.965 6.0 18.0 23.0 2. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.2 18.0 2.C5.285 4. Tel.4 1.8 1.0 2.675 2.220 Nazivni napon: 0.5 32.800 2.975 14 12 12 12 14 14 14 16 16 18 2x6 2x10 2x16 2x25 2x35 2x50 1.8 1.115 1. o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka.020 4.8 1.8 1.205 1. Polažu se u zemlju.000 m na drvene doboše. • Pakovanje: Po 500 i 1.2 2.8 2.0 1.2 2. (019) 424 922.4 2. Spoljni prečnik Neto težina Cu Al (PP45) (PP45-A) Ukupna težina Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta mm2 mm mm mm 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 1.6 1.0 1. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podložne klizanju.5 28.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište PP45 PP45-A Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.860 2.0 35.5 24.451 137 188 261 329 405 508 668 837 1.6 2.086 1.445 1.2 1.0 38.615 3.2 2.760 3.6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.5 20. 19000 Zaječar.6 1.0 32.0 2.0 22.095 2.5 42.4 1.655 12 14 14 16 16 18 PP45 kg/km PP45-A kg/km Negotinski put bb.200 2.530 1.515 1.530 4.

115 14.978 11.0 62.435 1.075 3.2/1.620 2.370 1.0 19.220 3.860 7.825 2.820 2.000 7.530 3.2 1.025 3.6 2.8 1.8 2.705 3.239 1.6 2.6/1.444 6.5 36.4 1.0 2.4 1.2 1.631 3.4/1.008 1.875 8.0 163 272 441 699 969 1.505 5.4 1.2 2.0 2.8 2.379 2.0 58.508 4.535 16 16 18 20 18 18 20 20 18 20 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 S-4x300 1.195 11.2 2.2 1.960 5.6/1.4 1.4 1.5 846 1.2 1.5 41.0 2.324 4.0/1. 423 530 Doboš N° 78 .445 10.262 44 66 110 178 283 392 561 767 1.0 2.2 2.4 1.0 68.084 5.8 1.4/1.975 2.2 1.590 4.0 51.2 2.064 1.6 1.0 2.0 3.431 1.956 4.554 2.415 1.180 2.8 1.831 8.652 2.795 13.295 7.200 1.2/1.200 2.562 760 960 1.5 47.5 30.690 2.120 1.780 6.0 38.2 2.970 640 725 870 1.6 2.0 37.585 3.387 1.805 1.310 1.0 1.0 3.0 1.565 2. Tel.4 1.2 2.0 2.4 30.0 30.2 2.015 4.6 1.2 2.6 3.6 3.0 2.6 1.420 2.6 3.815 3.0 41.600 5.072 2.575 1.735 5.0 2.645 1.0 2.0 2.2 2.620 4.155 1.0 1.0 53.433 5.897 2.850 2.2/1.240 9.841 9.0 1.715 2.265 5.8 1.335 1. Jugoslavija.185 2.750 3.0 28.0 2.005 2.4 2.123 6.0 37.0 26.0 24.0 49.446 49 83 134 212 294 421 576 798 1.530 1.5 29.8 2.0 44.520 2.335 6.785 2.0 20. (019) 420 747.345 645 770 1.680 9.2 1.795 7. 19000 Zaječar. Fax.5 144 217 363 588 932 1.400 3.0 2.0 1.RTB Bor Grupa .8 2.807 257 339 491 673 938 1.0 62.0 2.5 33.093 3.5 33.0 1.0 68.6 1.190 6.0 41.0 49.200 3.8/1.075 2.000 1.0 31.360 12.0 2.0 1.0 21.5 22.116 1.724 3.885 4.0 44.6 2.716 6.125 14 14 14 16 16 18 18 20 18 18 20 20 18 20 PP45 PP45-A kg/km Negotinski put bb.8 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm2 Neto težina Cu Al (PP45) (PP45-A) Ukupna težina mm mm mm kg/km 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 S-3x300 1.340 1.5 33.4 19.950 3.640 12 14 14 16 16 16 18 20 16 18 18 20 18 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 S-3x300+150 1.4 1. (019) 424 922.417 740 875 1.2 2.035 4.4/1.0 1.292 1.5 33.0 53.043 2.835 5.245 2.670 4.733 8.0 1.6 2.

Jugoslavija.000 m na drvene doboše. 423 530 Ukupna težina 79 .2 1. • Pakovanje: Po 50 i 100 m na koturove ili po 1.0 89.RTB Bor Grupa . Tel.250 Nazivni napon: 0.C5. 19000 Zaječar.06 152.0 18. (019) 420 747. • Upotreba: Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije.51 179.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište X00 Samonosivi kablovski snop bez nosećeg užeta Standard: JUS N.37 Negotinski put bb. za izvođenje kućnih priključaka. Broj žila x presek mm2 2x16 4x16 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina Al mm mm kg/km kg/km 1. (019) 424 922.67 305. za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije. o izolacija od umreženog polietilena.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o aluminijumski provodnik. Fax.2 15.

19000 Zaječar.0 43.12 1. • Upotreba: Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije.55 585.C5.2 1.79 1.11 2 Negotinski put bb.8 1. (019) 420 747.0 43.46 811.41 1.28 860.0 43.2 1. o noseći element je Al/Fe (61/10 mm2) ili AlMg (71.04 565.79 989.RTB Bor Grupa . za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije. Fax.6/1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište X00/O Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom Standard: JUS N. 423 530 80 .0 36. Jugoslavija. • Pakovanje: Po 500 i 1.364.0 467. o izolacija od umreženog polietilena.5 mm2) uže.8/1.212.42 964.5+2x16 3x70+61/10 3x70+61/10+2x16 3x70+71. Tel.250 Nazivni napon: 0.22 771.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o aluminijumski provodnik.4 35.5+2x16 1. Broj žila x presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina Al Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 3x35+61/10 3x35+61/10+2x16 3x35+71.09 913.314. (019) 424 922. za izvođenje kućnih priključaka.000 m na drvene doboše.0 36.6 1.8/1.2 1.6/1.

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

XP00

Energetski kablovi – Domaće tržište

XP00-A

Energetski kabl izolovan umreženim
polietilenom i plaštiran PVC-masom
Standard: JUS N.C5.230
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature:
radne: -20°C do +90°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik bakarno/aluminijumsko uže,
o izolacija od umreženog polietilena,
o poluprovodni sloj oko izolacije,
o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka,
o plašt od PVC-mase.

Upotreba: Za razvod energije u gradskim mre`ama, industrijskim

postrojenjima i na mestima gde se o~ekuju mehani~ka o{te}enja. Pola`u
se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.
Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila
x presek
2

Debljina Debljina Spoljni Neto težina Neto težina
izolacije
plašta prečnik
Cu
Al

Ukupna težina
XP00
XP00-A

Doboš

kg/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
1x400
1x500

0,7
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2

11,0
12,5
13,5
15,5
17,0
19,0
21,0
23,0
25,5
28,5
31,0
35,0
38,5

144
228
317
453
620
860
1.086
1.335
1.675
2.200
2.760
3.530
4.451

44
69
96
137
188
261
329
405
508
668
837
1.071
1.351

230
340
445
605
800
1.065
1.320
1.610
2.020
2.600
3.215
4.095
5.110

130
185
225
290
370
465
560
680
855
1.070
1.290
1.635
2.005

8
9
9
12
12
12
14
14
16
16
14
16
16

2x16
2x25
2x35
2x50

0,7
0,9
0,9
1,0

1,8
1,8
2,0
2,0

19,5
23,0
25,5
29,0

294
466
646
924

89
142
196
282

645
945
1.235
1.680

440
620
785
1.035

12
14
16
16

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

81

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Broj žila
x presek
mm2

Energetski kablovi – Domaće tržište

Debljina Debljina Spoljni Neto težina Neto težina
izolacije
plašta
prečnik
Cu
Al

Ukupna težina
XP00
XP00-A

Doboš

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

3x16
3x25
3x35
S-3x50
S-3x70
S-3x95
S-3x120
S-3x150
S-3x185
S-3x240

0,7
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7

1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,6

20,5
24,5
27,0
24,5
28,0
31,0
34,0
37,0
42,0
47,5

441
699
969
1.387
1.897
2.631
3.324
4.084
5.123
6.733

134
212
294
421
576
798
1.008
1.239
1.554
2.043

805
1.220
1.575
1.765
2.350
3.145
3.915
4.820
6.045
7.885

495
730
900
800
1.030
1.310
1.600
1.975
2.475
3.195

12
14
16
14
16
18
16
16
18
20

3x25+16
3x35+16
S-3x50+25
S-3x70+35
S-3x95+50
S-3x120+70
S-3x150+70
S-3x185+95
S-3x240+120

0,9/0,7
0,9/0,7
1,0/0,9
1,1/0,9
1,1/1,0
1,2/1,1
1,4/1,1
1,6/1,1
1,7/1,2

2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,6
3,0

27,0
29,5
28,5
33,0
36,5
39,0
44,0
48,5
57,0

846
1.116
1.620
2.220
3.093
3.956
4.716
6.000
7.841

257
339
491
673
938
1.200
1.431
1.820
2.379

1.405
1.765
2.075
2.650
3.615
4.690
5.630
7.150
9.305

815
985
945
1.100
1.460
1.935
2.345
2.970
3.840

16
16
16
18
16
16
18
20
22

4x16
4x25
4x35
S-4x50
S-4x70
S-4x95
S-4x120
S-4x150
S-4x185
S-4x240

0,7
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7

1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,6
3,0

22,0
27,0
29,5
28,5
33,0
36,5
39,0
44,0
48,5
57,0

588
932
1.292
1.850
2.530
3.508
4.433
5.446
6.831
8.978

178
283
392
561
767
1.064
1.335
1.652
2.072
2.724

985
1.500
1.955
2.320
3.100
4.180
5.200
6.410
8.050
10.525

575
850
1.055
1.030
1.335
1.735
2.100
2.615
3.290
4.270

14
16
16
16
18
16
16
18
20
22

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

82

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

XP41

Energetski kablovi – Domaće tržište

XP41-A

Armirani energetski kabl izolovan umreženim
polietilenom i plaštiran PVC-masom
Standard: JUS N.C5.230
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature:
radne: -20°C do +90°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik bakarno/aluminijumsko uže,
o izolacija od umreženog polietilena,
o poluprovodni sloj oko izolacije,
o ispuna od PVC-mase ili termoplastičnih traka,
o armatura od dve čelične trake,
o plašt od PVC-mase.

Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama i industrijskim postrojenjima. Polažu se
u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila
x presek

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni Neto težina Neto težina
prečnik
Cu
Al

Ukupna težina
XP41
XP41-A

Doboš

mm2

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

kg/km

1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
1x400
1x500

0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2

14,0
15,0
16,5
18,5
20,0
22,0
24,0
27,0
30,0
32,5
36,0
40,0

228
317
453
620
860
1.086
1.335
1.675
2.200
2.760
3.530
4.451

69
96
137
188
261
329
405
508
668
837
1.071
1.351

460
570
755
970
1.255
1.530
1.840
2.280
2.895
3.540
4.460
5.515

300
350
435
535
655
775
910
1.115
1.365
1.615
2.000
2.415

10
12
12
12
14
14
14
16
16
14
16
16

2x16
2x25
2x35
2x50

0,7
0,9
1,0
1,0

1,8
1,8
1,8
1,8

20,5
24,0
27,0
30,0

294
466
646
924

89
142
196
282

835
1.180
1.475
1.955

630
855
1.025
1.310

14
14
16
16

3x16
3x25
3x35

0,7
0,9
0,9

1,8
2,0
2,0

21,5
26,0
28,5

441
699
969

134
212
294

1.005
1.470
1.855

700
980
1.180

14
16
16

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

83

116 1. (019) 420 747.9/0.0 2.0 37.0 2.630 1.1 1.330 3.508 4.Fabrika kablova Zaječar Broj žila x presek Energetski kablovi – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta mm mm mm kg/km kg/km S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 1.1 1.7 1.446 6.0 34.956 4.125 1.387 1.0 2.8 2.1 1.120 8. (019) 424 922.554 2. Tel.5 46.5 58.530 3.345 3.5 50.2 2.360 3.000 7.6 1.084 5.775 2.0 1.0 32.340 7.5 50.125 5. 19000 Zaječar.5 40.680 2.4 1.0 2.1 1.733 421 576 798 1.075 3.4/1.865 16 16 14 16 16 18 20 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 0.105 1.0 2.831 8.0 37. Fax.2 2.7/1.0 2.055 3.072 2.655 4.555 1.6/1.0/0.090 1.465 4.093 3.325 1.5 53.980 5.0 23.050 1.2 2.239 1.2/1.9/0.1 1.008 1.565 1.1 1.0 35.6 2.RTB Bor Grupa .043 2.210 1.635 3.064 1.0 29.379 1.0 2.835 10.897 2.015 2.0 30.670 2.6 3.325 3.5 38.9 1.110 4.615 3.2 2.435 4.0 1.7 0.0 1.1/0.100 6.0 1.0 49.070 2.841 257 339 491 673 938 1.115 2.0 30.5 846 1.7 2.610 7.2 1.300 5.0 2.850 2.9 0.740 11.970 2. Jugoslavija.645 16 16 18 20 22 18 20 20 18 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 0.315 1.5 44.360 1.0 2.6 3.2 2.292 1.4 1.6 2.324 4.0 28.2 1.290 1. 423 530 84 .716 6.724 1.6 26.645 8.330 800 1.431 1.2 2.978 178 283 392 561 767 1.335 1.620 2.220 3.820 2.123 6.0 31.2 2.0 28.9 1.260 2.1/1.1 1.558 5.2 2.0 2.2 2.075 14 16 18 16 18 16 16 18 20 20 mm2 Spoljni Neto težina Neto težina prečnik Cu Al Ukupna težina XP41 XP41-A Doboš kg/km N° Negotinski put bb.433 5.9 1.6 1.7 1.985 2.205 1.7 0.200 1.205 6.5 588 932 1.5 40.652 2.0 34.631 3.0 31.5 46.515 3.

o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka. 19000 Zaječar.495 16 16 Negotinski put bb.5 16.0 17.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže. kablovske kanale.8 1.460 5.1 1.000 m na drvene doboše.995 2.760 3.200 2.585 1.1 1.8 2.7 0.9 0.Fabrika kablova Zaječar XP44 Energetski kablovi – Domaće tržište XP44-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.610 380 435 535 645 780 1.650 1.675 2. Polažu se u zemlju.7 0.230 Nazivni napon: 0.8 1.6 1.0 39.0 294 466 646 924 89 142 196 282 965 1. Fax.0 1.5 28.2 14.2 1. Broj žila x presek 2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina prečnik Cu Al Ukupna težina XP44 XP44-A kg/km Doboš N° mm mm mm mm kg/km kg/km 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 0.460 1.0 27. o plašt od PVC-mase.505 10 12 12 12 14 16 16 16 16 16 16 18 2x16 2x25 2x35 2x50 0. o poluprovodni sloj oko izolacije.0 2.5 43.071 1.150 1.595 760 1.0 21.8 2.035 2.5 27. o armatura od okruglih čeličnih žica i jedne čelične trake.8 2.4 1.350 2.0 32.0 21.0 1.9 1. Jugoslavija.9 0. zatvorene ili otvorene prostore.RTB Bor Grupa .8 1.0 2.450 6.960 2.C5.0 24.360 1. (019) 420 747.9 1.0 2.5 33. • Pakovanje: Po 500 i 1.980 1.530 4. 423 530 85 .0 32.235 1.451 69 96 137 188 261 329 405 508 668 837 1.5 19.086 1.0 25.0 36. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja.2 1.7 1.0 2.9 2.0 2. o izolacija od umreženog polietilena.495 4.420 1.080 1. Tel.685 2.8 1.0 2.335 1.820 3.0 29.5 441 699 134 212 1.2 2.2 2. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.535 2.0 228 317 453 620 860 1.0 2.0 2.990 3.950 14 16 16 18 3x16 3x25 0. (019) 424 922.380 1.351 540 656 855 1.

6 2. Tel.0 2.6 1.635 6.9 0.1 1.005 3.5 54.0 44.220 3.240 2.850 2.0 1.0 42.1 1.885 3.7 2.0 2.2 1.216 4.530 3.631 3.420 2. Fax.865 9.7 2.985 1.7 1.375 5.620 2.043 2.650 1.0 32.180 10.6 2.025 1.5 846 1.5 53.2 2.9/0.4 1.0/0.5 31.565 18 18 18 16 18 18 20 22 20 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 0.071 2.5 33.085 5.0 41.0 1. (019) 420 747.690 2.2 2.387 1.0 1.084 5.841 257 339 491 673 938 1.956 4. 19000 Zaječar.640 10.730 8.123 6.0 62.850 5.2 2.1 1.0 26.700 2.6 1.970 4.9 1.724 1.2 2.530 3.324 4.310 6.9 1.545 2.733 294 421 576 798 1.630 4.5 32.433 5.745 1.390 13.820 2.1/1.690 1.465 4.2 2.220 4.245 1.2/1.0 39.160 6.900 2.595 6.475 18 16 18 16 16 18 20 22 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 0. (019) 424 922.379 2.RTB Bor Grupa .340 2.610 5.508 4.335 1.897 2.978 178 283 392 561 767 1.150 3.0 969 1.1 1.220 7.660 3. Jugoslavija.2 2.554 2.545 3.845 2.1 1.1 1.093 3.0 44.0 30.960 3.116 1.064 1.5 36.239 1.580 5.0 48.2 2.7/1.275 6.0 41.9 1.425 5.0 2.446 6.6 3.0 50.4/1.0 30.0 28.0 2.200 1.9/0.6/1.1/0.4 1.0 2.0 2.5 33.431 1.165 1.2 2.5 54.0 2.560 1.6 3.5 38.2 2.490 12.Fabrika kablova Zaječar Broj žila x presek Energetski kablovi – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta mm mm mm kg/km kg/km 3x35 S-3x50 S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 0.5 38.716 6.008 1.292 1.915 1.6 588 932 1.1 1.9 1.0 62.2 2.290 1.652 2.7 0. 423 530 86 .425 4.831 8.0 50.0 2.270 8.995 16 18 18 18 16 18 18 20 22 20 mm2 Spoljni Neto težina Neto težina prečnik Cu Al Ukupna težina XP44 XP44-A Doboš kg/km N° Negotinski put bb.6 2.0 2.0 2.2 1.6 31.000 7.930 2.7 0.

890 580 695 835 975 1. Tel.0 28.5 25.335 1.Fabrika kablova Zaječar XP45 Energetski kablovi – Domaće tržište XP45-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.020 1. o poluprovodni sloj oko izolacije.8 2.2 17.0 21.1 1.4 1.1 1.0 31. (019) 420 747. Polažu se u zemlju.2 1.086 1.387 134 212 294 421 1.8 1.5 453 620 860 1. kablovske kanale.8 1.100 1.0 40.290 1.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.7 0.0 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.8 2.2 2. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.0 29.840 4.230 Nazivni napon: 0.6 1.071 1.795 5.0 27.351 895 1.120 1.0 21.740 2.8 2.635 1.8 1.8 1. (019) 424 922.0 1.0 2.115 2.0 2. Broj žila x presek 2 Debljina Debljina izolacije plašta Spoljni Neto težina Neto težina prečnik Cu Al Ukupna težina XP45 XP45-A Doboš kg/km N° mm mm mm mm kg/km kg/km 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 1x500 1.0 24.9 1.250 895 1.C5.170 3.200 1.0 441 699 969 1.5 28. o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka.0 2.420 1.8 2.730 2.9 0.5 294 466 646 924 89 142 196 282 1. Fax.2 1.0 1. zatvorene ili otvorene prostore.435 1.050 2.0 30.620 14 16 16 18 3x16 3x25 3x35 S-3x50 0.451 137 188 261 329 405 508 668 837 1.675 2.9 1. o armatura od pljosnatih čeličnih žica i jedne čelične trake.0 2. o izolacija od umreženog polietilena.0 22.530 4.200 2.0 2.RTB Bor Grupa . o plašt od PVC-mase.0 23. Jugoslavija.0 37.260 815 1.5 19.0 2. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. 423 530 87 .440 1.337 2.280 16 16 18 16 Negotinski put bb.700 2.915 2.7 1.525 3.0 2.360 1.9 0.0 1.5 33.760 3. 19000 Zaječar.7 0.215 1.5 27.790 12 12 14 14 16 16 16 16 16 18 2x16 2x25 2x35 2x50 0.125 1.

0 2.5 1.0 2.0 29.635 5.0 2.385 1.7 0.1 1.646 1.0 846 1.1 1.4/1.955 2.978 178 283 392 561 767 1.5 38.5 47.515 1.6 1.831 8.446 6.645 3.680 1.575 1.000 7.0 35.324 4.600 2.0 36.5 29.035 2.890 3.0 2.0 35.465 4.0 33.040 11.064 1.0 2.1 1.9/0.631 3.1/1.6 30.956 4.2/1.7 2.6 1.035 1.0 1. 423 530 88 .935 2.1/0.0 51.1 1.431 1.0 1.7 0.6 3.084 5.480 5.116 1.6 2.155 18 16 16 16 20 22 3x25+16 3x35+16 S-3x50+25 S-3x70+35 S-3x95+50 S-3x120+70 S-3x150+70 S-3x185+95 S-3x240+120 0.2 2.0 31.508 4.035 2.485 6.915 5.995 7.905 8.9 0.9/0.841 257 339 491 673 938 1.2 2.5 31.545 2.1 1.5 41. 19000 Zaječar.355 2.0 59.9 1.425 2.1 1.6/1.600 4.6 2.800 4.530 3.2 2.200 1.7/1.220 3.560 6.9 1.7 1. (019) 420 747.RTB Bor Grupa .920 2.0 588 932 1.1 1.905 3.615 8. (019) 424 922.2 2.460 1.0 24.280 5. Jugoslavija.4 1.620 2.008 1.820 2.2 2.2 2.320 2.0 2.580 1.730 3.2 1.071 2. Tel.900 3.5 41.2 2.2 2.0 2.0 59.0 31.335 1.470 2.0 2.0 2.043 2.430 16 16 18 18 16 18 18 20 22 20 Negotinski put bb.0 49.335 4. Fax.5 44.652 2.716 6.5 47.850 2.5 31.7 2.4 1.239 1.5 38.0/0.433 5.715 3.379 1.6 3.395 9.325 2.292 1.960 4.995 16 18 18 16 18 18 20 22 20 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 0.093 3.790 4.140 10.123 6.9 1.0 51.330 3.5 38.845 1.2 2.2 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila x presek mm2 Debljina Debljina izolacije plašta Energetski kablovi – Domaće tržište Spoljni Neto težina Neto težina prečnik Cu Al Ukupna težina XP45 XP45-A Doboš kg/km N° mm mm mm kg/km kg/km S-3x70 S-3x95 S-3x120 S-3x150 S-3x185 S-3x240 1.724 1.897 2.554 2.345 1.733 576 798 1.2 2.

Jugoslavija.2 37.066.8 30.1 499. Fax.1 42. Broj žila x presek mm2 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina Al Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 3.2 2.4 3.4 1.465.4 3.8 845.3 253.000 m na drvene doboše.RTB Bor Grupa .7 40. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.691.3 660.6 1. o lako bubreća izolaciona traka.8 753.0 2.0 2.4 3.4 2. o poluprovodni sloj oko izolacije.4 187.2 27.0 2. o plašt od PE-mase. o izolacija od umreženog polietilena.7 675.2 2.2 811. • Pakovanje: Po 500 i 1.0 2. 19000 Zaječar.4 3.2 2. (019) 424 922.5 36.7 1.9 963.4 3.3 32.1 92.4 3. o lako bubreća provodna traka.4 3. o poluprovodni sloj oko provodnika.4 28.1 33. 423 530 89 .9 134. o električna zaštita od bakarnih žica.5 1.0 2.335.897.5 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHE49-A 6/10 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže. trafostanicama i industrijskim postrojenjima. Tel. elektranama.1 Negotinski put bb.6 410.5 319. (019) 420 747.4 3.

5 5.5 5. o poluprovodni sloj oko izolacije.4 1.194. o izolacija od umreženog polietilena. (019) 424 922.2 35.3 660. (019) 420 747. o lako bubreća izolaciona traka.5 5. Fax. o lako bubreća provodna traka.000 m na drvene doboše.6 47.948. 423 530 90 .7 42.307.5 5.2 44.063.2 2.0 2.7 852.8 33. • Pakovanje: Po 500 i 1.9 134.2 2.5 5.2 37.227. elektranama.3 253.706.2 2.2 Negotinski put bb. o električna zaštita od bakarnih žica. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.5 5.0 2.2 811.5 1.4 187.2 2.5 319. o plašt od PE-mase. Broj žila x presek mm2 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina Al Ukupna težina mm 5.6 1.3 40. Tel.9 1.1 499.6 1.6 410.0 38.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHE49-A 12/20 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže. Jugoslavija. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.2 2.5 mm mm kg/km kg/km 2.2 2.5 5.6 1. 19000 Zaječar.6 31.0 939.4 92.5 5.566. o poluprovodni sloj oko provodnika.RTB Bor Grupa .6 2.

6 2.646.9 2.2 2.8 47.485.1 40.3 53. o plašt od PE-mase. 19000 Zaječar.2 1. Jugoslavija.2 811.2 1. • Pakovanje: Po 500 i 1.406.RTB Bor Grupa .5 39.4 187.0 8.0 8.0 mm2 Spoljni prečnik Neto težina Al mm mm kg/km kg/km 2. 423 530 Ukupna težina 91 .9 134.5 2.3 660.236. Tel.5 319.352. Fax.623.1 1.2 2.8 1. o poluprovodni sloj oko provodnika.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHE49-A 18/30 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 18/30 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže. o poluprovodni sloj oko izolacije. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama. o električna zaštita od bakarnih žica.409.6 2.6 410.109. o izolacija od umreženog polietilena.5 51. elektranama.0 48.6 42.000 m na drvene doboše.0 8.0 8.3 92.6 42.2 2.0 8. o lako bubreća provodna traka. (019) 424 922.1 499. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta mm 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 10. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.2 2.7 Negotinski put bb.0 8.955.0 8.6 43. (019) 420 747.6 2.7 1.2 2.0 8. o lako bubreća izolaciona traka.7 1.2 2.3 253.

1 31.C5.540 3.4 3. o poluprovodni sloj oko izolacije.4 3.510 1.973 kg/km - 660 775 995 1.000 m na drvene doboše.4 3.4 3.4 3.227 1.RTB Bor Grupa .370 1.155 2.630 1.5 29. o plašt od PVC-mase.0 2.4 3.8 1.9 kg/km 317 406 571 762 1. Jugoslavija.4 38.4 3.5 29.558 1.5 22.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže. Zbog malog radijusa savijanja pogodan je za polaganje u tesnim zatvorenim prostorijama.4 3.4 3.0 2.8 2.0 2.2 mm 21.423 2.9 89 89 142 142 142 142 223 223 223 223 69 96 130 188 263 329 405 508 667 834 - 500 550 695 795 910 1. o električna zaštita od bakarnih traka/žica.0 2.770 - N° 14 14 14 16 16 16 18 18 20 16 1x25/10 1x35/10 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 3.0 2.225 1.4 3.2 21.2 25.0 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP48 XHP48-A (6/10 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.8 1.0 2.5 22. 423 530 92 .0 2.0 2.4 3.4 38.9 27.2 36. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.898 2.6 24.3 33.4 1.2 36. • Pakovanje: Po 500 i 1. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.015 1.860 14 14 14 16 16 16 18 18 20 16 kg/km Negotinski put bb.4 3.6 24.0 2.008 1. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP48 XHP48-A mm2 1x25/10 1x35/10 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 mm 3.4 3.770 2. (019) 420 747. o poluprovodni sloj oko provodnika.4 3. o izolacija od umreženog polietilena. Fax.8 2.4 3.9 27.1 31.2 2.0 2. Tel.4 3.2 25.0 2. elektranama.2 2. 19000 Zaječar.4 mm 1.225 1.3 33.4 3.160 3.4 3. (019) 424 922.

5 5. elektranama.220 1.3 37. 19000 Zaječar.5 5.0 2.5 5.9 28.5 2.8 40.2 2.3 35.980 2. Broj žila x presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP48 XHP48-A N° mm mm mm kg/km kg/km 1x35/10 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 5.008 1.4 30. o električna zaštita od bakarnih traka/žica.8 89 142 142 142 142 223 223 223 223 96 130 188 263 329 405 508 667 834 - 740 870 980 1.0 2.475 1.558 1. o poluprovodni sloj oko izolacije.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP48 XHP48-A (12/20 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.973 - 960 1.5 5.8 406 571 762 1.898 2.640 1.RTB Bor Grupa .5 5.0 2.6 33. Fax.2 2.5 5.110 1.3 42.0 2.5 5. o poluprovodni sloj oko provodnika.0 2.230 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.3 42.0 2.5 5.3 35.0 31.0 2.0 2. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.125 16 16 16 18 18 20 16 18 18 Negotinski put bb.710 1. Tel.410 2.0 2.5 5.880 2.0 2.5 5.0 31.5 5.423 2.5 5.040 kg/km - 16 16 16 18 18 20 16 18 18 1x35/10 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 5.4 30.5 5.0 2.5 5. Jugoslavija.000 m na drvene doboše.2 26. 423 530 93 .5 5. (019) 420 747.C5. o izolacija od umreženog polietilena. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.2 26.6 33.2 2.5 2.5 5.170 1. • Pakovanje: Po 500 i 1.9 28. o plašt od PVC-mase.415 1.3 37.0 2.2 2.227 1.810 3.415 4. (019) 424 922.8 40.

898 3.0 142 142 142 142 223 223 223 223 130 188 263 329 405 508 667 834 Negotinski put bb. o električna zaštita od bakarnih traka/žica. (019) 420 747. o poluprovodni sloj oko provodnika.0 48.5 1.560 20 37.0 9.7 2.2 2.0 9.0 43.825 22 39.558 2.0 9.2 2.2 2. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.185 2.920 2.0 9.140 18 41.535 1.2 571 1.0 9.6 Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP48 XHP48-A mm kg/km kg/km kg/km N° 36. Jugoslavija.6 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 9.2 2. o izolacija od umreženog polietilena. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.0 1.0 Debljina plašta mm 2.973 4.670 1.6 2.2 2.423 3.6 2.850 18 46.6 2.C5. Broj žila x presek mm2 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 Debljina izolacije mm 9.RTB Bor Grupa . Tel.650 20 36.0 9.7 51.730 20 22 18 18 18 18 20 20 94 .390 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP48 XHP48-A (20/35 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.2 2.265 1.8 39. o poluprovodni sloj oko izolacije.6 2.0 2. Fax.0 9.990 20 51.8 762 1.0 9.0 9.227 2.2 2.5 41.0 9.460 2.350 18 48.2 46.2 37.0 1. • Pakovanje: Po 500 i 1.2 2.000 m na drvene doboše.0 2.0 9.425 18 43. 19000 Zaječar.0 9.0 9.2 2. elektranama. (019) 424 922.008 2.2 1.0 9. o plašt od PVC-mase. 423 530 - 1.2 2.230 Nazivni napon: 20/35 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.

503 2.000 m na drvene doboše.1 65.4 3.6 2.4 43.3 52.4 3.239 1.4 3.6 2.350 11. elektranama.345 5. Jugoslavija.032 - 2. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP48 XHP48-A mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3.520 3.5 61.2 2.6 68.4 3. • Pakovanje: Po 500 i 1.3 52. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.045 3. (019) 424 922.610 4.4 3.625 7. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama. o poluprovodni sloj oko provodnika.0 3.0 46.780 6.315 4. o poluprovodni sloj oko izolacije.6 3.4 3.4 2.RTB Bor Grupa .041 - 2.3 49.4 3.800 9.4 3. o ispuna od PVC-a preko jezgra kabla.655 6.007 1.4 3.2 2.0 3. 19000 Zaječar. Fax.4 2.4 3.1 65.4 3.4 3.9 57.4 3.480 5.9 57.5 61.955 5.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP48 XHP48-A Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N. 423 530 95 .4 3.0 3.560 4.880 24 24 20 20 22 24 24 24 24 N° kg/km Negotinski put bb.4 43.6 2. o izolacija od umreženog polietilena.4 3. (019) 420 747.870 3.554 2. Tel.9 868 1. o plašt od PVC-mase.700 3.406 7.4 3.575 - 24 24 20 20 22 24 24 24 24 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3.035 2.6 68.9 170 180 190 210 220 240 260 280 300 211 294 398 575 804 1.155 3.107 2.0 3.6 2.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.3 49.9 74.4 3.0 3.C5.0 46.810 4. o električna zaštita od bakarnih traka oko svake žile posebno.9 74.150 1.370 2.6 3.4 3.0 3.

350 11.8 3.7 60.4 3. Tel.6 3.345 5.840 11.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.0 3.4 3.3 52.1 85. Jugoslavija. o ispuna od PVC-a preko jezgra kabla.9 68. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.2 63.4 3.4 3. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje. o električna zaštita od bakarnih traka oko svake žile posebno.4 3.7 60.4 3.503 2.920 16.0 3.C5.280 13.032 - 4.565 9.720 5.490 8.3 72.4 2.4 3. • Pakovanje: Po 250 i 500 m na drvene doboše.554 2.4 2.8 50.4 3. o plašt od PVC-mase.9 68.2 63.1 85.0 3.560 4. trafostanicama i industrijskim postrojenjima gde se očekuju velika mehanička naprezanja.7 55. elektranama.8 79.890 20 20 22 24 24 24 22 24 24 XHP84 XHP84-A N° kg/km Negotinski put bb.1 170 180 190 210 220 240 260 280 300 211 294 398 575 804 1.7 55. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina Neto težina Cu Al Ukupna težina mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3. 19000 Zaječar. o poluprovodni sloj oko provodnika.4 3.4 3. (019) 420 747.4 3.8 79.406 7.720 7.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP84 XHP84-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom Standard: JUS N.RTB Bor Grupa .4 3. o izolacija od umreženog polietilena.870 3.435 10.400 6.4 3.1 868 1.3 52. Fax.007 1.580 - 20 20 22 24 24 24 22 24 24 3x25/16 3x35/16 3x50/16 3x70/16 3x95/16 3x120/16 3x150/25 3x185/25 3x240/25 3.4 3.3 72.4 3.6 2. 423 530 Doboš 96 .4 3.8 50.200 5. (019) 424 922.290 8.150 1.4 3.107 2.0 3.041 - 4. o armatura od okruglih čeličnih žica.6 3.8 3.239 1.6 2.965 6.4 3.6 2.6 2.835 5.4 3.015 7. o poluprovodni sloj oko izolacije.4 3.350 4.

554 2. električnom zaštitom za svaku žilu posebno i armaturom od pocinkovanih čeličnih žica Standard: JUS N.041 - 3.400 7.C5. Jugoslavija.1 81.0 3.310 - 20 20 22 22 24 24 22 22 24 3x25/6 3x35/6 3x50/6 3x70/6 3x95/6 3x120/6 3x150/6 3x185/6 3x240/6 4.107 2.8 49.0 4.255 9.0 51.0 4. industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. o izolacija od umreženog polietilena.0 2.406 7.3 54.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište XHP85 XHP85-A Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom.503 2.230 6.032 - 4.6 76.3 62.2 71. o omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica i otvorene zavojnice od pocinkovane čelične trake.6 76.4 59.1 81.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.0 4.0 4.0 51.0 4.620 20 20 20 22 24 24 22 22 24 N° kg/km Negotinski put bb.290 8. o plašt od PVC-mase. zatvorene ili otvorene prostore.6 2.355 7.4 3.0 3.0 2.239 1.4 3.540 3. 19000 Zaječar.6 2.0 3.6 868 1.8 49. Tel.0 4.0 4. o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka. 423 530 97 .6 170 180 190 210 220 240 260 280 300 211 294 398 575 804 1.2 71.7 66.0 4.0 3.0 4.007 1.0 4.830 14.345 5.0 4. (019) 420 747. (019) 424 922.0 4.025 4.0 4.4 3.880 4.3 62.4 59.0 4.0 4.3 54. Polažu se u zemlju. • Pakovanje: Po 500 m na drvene doboše. kablovske kanale.560 4.320 5.RTB Bor Grupa .555 5.570 8.720 6.140 11.6 3.0 4.7 66. Fax.870 3.6 3. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.0 3. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP85 XHP85-A mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x25/6 3x35/6 3x50/6 3x70/6 3x95/6 3x120/6 3x150/6 3x185/6 3x240/6 4.0 3.150 1.4 3. o poluprovodni sloj oko provodnika.080 5.6 2.665 10.6 2.

0 27.072 2.7 1.7 0.2 2. Tel.1 1.270 N° 14 16 16 16 18 16 16 18 20 22 98 .100 4.446 6.8 2. (019) 424 922.6 3.615 3.6 1.955 2.2 1.831 8.735 2.1 1.0 588 932 1.433 5.5 39.0 29.0 48.320 3.724 kg/km 985 1. 19000 Zaječar.0 44.100 2.050 10.0 22.292 1.290 4.0 36.4 1. Fax.410 8.0 2.525 Negotinski put bb.055 1.180 5. Jugoslavija.652 2. (019) 420 747.064 1.530 3.850 2.RTB Bor Grupa .5 28.0 2.2 2.500 1.335 1.9 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila x presek mm2 4x16 4x25 4x35 S-4x50 S-4x70 S-4x95 S-4x120 S-4x150 S-4x185 S-4x240 Energetski kablovi – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni Neto težina Neto težina Ukupna težina Doboš prečnik Cu Al XHP85 XHP85-A mm mm mm kg/km kg/km 0. 423 530 575 850 1.0 1.0 2.2 2.5 57.9 0.335 1.0 2.508 4.200 6.5 33.030 1.978 178 283 392 561 767 1.

4 1.5 1. o plašt od neoprenske gume.8 7.9 20. Jugoslavija.1 15.8 17.9 13. 423 530 99 .6 1.5 1x2.000 m. o izolacija od etilen-propilen gume.5 2x2.C5.8 1.0 11.2 1.1 7.3 3.4 1. (019) 424 922.7 19 27 44 72 112 196 307 464 94 115 163 229 301 590 773 1.0 9.373 2x1 2x1.1 3. • Upotreba: Za priključak prenosnih uređaja pri srednjim mehaničkim naprezanjima.4 1.6 25.0 1. 19000 Zaječar. (019) 420 747.4 2.9 1.4 1. u privremenim građevinama i u barakama za stanovanje. Mogu se koristiti za stalno polaganje u instalacijama na malter.2 1.062 1.9 2.8 1.3 1.0 13 22 35 54 95 148 224 323 451 670 885 57 77 106 140 227 307 427 569 771 1.2 1.7 1.0 3.6 2.5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 0.6 1. na otvorenom prostoru i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom bez metana.0 1.6 23. u građevinarstvu i u poljoprivrednim instalacijama.RTB Bor Grupa .8 0. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 1x1. Tel.9 9. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i doboše od 500 i 1.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 0.6 10.8 0.7 30.8 0.2 2.6 1.1 16.8 11.0 1.9 1.8 22.0 2.088 Negotinski put bb.5 1.0 13. Fax.2 1.350 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5. u suvim i vlažnim prostorijama.8 2.0 1.4 15.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište GN50 EpN50 Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: JUS N.4 1.3 26.

0 2.2 21.9 1.0 1.5 7x2.RTB Bor Grupa .2 5.0 2.6 2.6 1.4 1.0 2.7 24.6 1.0 133 220 358 511 706 990 12x1.8 2.5 0.8 1.7 27.5 60.8 0.968 2.5 37 53 88 144 223 392 613 928 1.5 4x2.6 1. 19000 Zaječar.9 1.5 24.9 1.5 10x4 0.8 0.681 6.5 15.6 13.5 14x4 0.5 30.0 20.5 12x2.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 0.358 1.5 8x4 0.0 17.0 25.163 7x1.399 2.076 2.041 5x1 5x1.8 5.8 1.745 122 149 206 293 400 785 1.659 153 187 267 379 506 953 1.7 186 308 502 641 908 1.5 10x2.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 Energetski kablovi – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 3x1 3x1.005 1.9 4.8 0.5 3x2.9 2.0 1.9 1.6 1.9 1.5 5x4 5x6 5x10 0.4 1.6 2.865 2.6 1.9 3.3 22.666 4x1 4x1.8 0.6 1.5 15. Fax.0 44.9 2.9 1.0 1.5 3.4 4.5 34.1 4.9 2.6 23.0 19.0 48.5 16.0 29. 423 530 100 .0 28.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 0.3 4.5 18.8 0.8 0.5 3.7 1.8 0.0 1.4 1.2 1.8 5.5 23.8 0.0 2.4 1.0 32.0 38.5 8x2.065 1.0 28 40 66 108 168 294 460 696 1.2 3.0 2.5 13.534 3.0 3.1 3.9 12.5 46 67 110 179 279 490 187 228 327 466 633 1.2 1.8 3.4 3.6 1.5 20.5 42.3 11.0 49.8 0.5 54.340 1.5 29.0 1.8 0.8 3.5 159 264 568 803 14x1.5 14x2.590 4.514 1.2 2.768 3.5 7x4 0.923 2.2 1.9 3.6 4.0 93 154 251 338 463 672 8x1.3 3. (019) 420 747. Tel.7 106 176 287 393 550 770 10x1.0 25.4 1.2 31.5 1.2 17.0 23.9 1.8 2.8 0.0 1.420 4.5 12.0 26.0 2.283 Negotinski put bb.0 22. (019) 424 922.1 4.0 19.2 1.5 54.2 1.3 3.0 37.641 3. Jugoslavija.5 14.5 5x2.

5 0.0 3.1 3. (019) 420 747.5 0.495 30x1.7 398 659 1.7 37.5 35. Fax.0 491 812 1.166 1.042 1.8 0.472 2.8 0.230 1.8 26.0 35.143 Negotinski put bb. (019) 424 922.9 3.5 30. 423 530 101 .772 37x1.5 37x2.8 0.8 31.4 3.5 24x2.5 0.7 4.5 41.2 35.9 3.5 252 417 680 820 1.RTB Bor Grupa .5 319 527 1.671 24x1.4 3.5 19x4 0.5 3.9 1.9 32.5 19x2. Jugoslavija. Tel.5 30x2.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 Energetski kablovi – Domaće tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 19x1.9 3. 19000 Zaječar.8 0.

Telekomunikacioni provodnici Domaće tržište .

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Telekomunikacioni provodnici – Domaće tržište

TI 20
Telefonska instalaciona žica
sa izolacijom od PVC-mase
Standard: JUS N.C2.420
Opseg temperature:
radne: -20°C do +50°C
pri polaganju: +5°C do +50° C

Konstrukcija:
o bakarni provodnik 0,5 mm, 0,6 mm i 0,8 mm,
o izolacija od PVC-mase.

Obeležavanje – jedne parice:
a-žila

b-žila

c-žila

d-žila

Parica

Električne karakteristike na 20°C:

Otpornost
Otpornost izolacije (min)
Ispitni napon (2 sec, DC)
žila/žila

Ω/km
MΩ/km

0,5
92,65
0,165

0,6
63,95
0,148

0,8
35,97
0,110

220

V

TEHNIČKI PODACI
Prečnik
Konstrukcija kabla
1x0,5
2x0,5
3x0,5
4x0,5

Masa
Prečnik
kabla Konstrukcija kabla

Masa
Prečnik
kabla Konstrukcija kabla

Masa
kabla

mm

kg/km

mm

kg/km

mm

kg/km

1,4
2,8
3,0
3,4

3,6
7,4
11,0
15,0

1,5
3,0
3,2
3,6

4,6
8,5
14,0
19,0

1,7
3,4
3,7
4,1

7,0
14,5
21,5
28,5

1x0,6
2x0,6
3x0,6
4x0,6

1x0,8
2x0,8
3x0,8
4x0,8

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

103

Telekomunikacioni kablovi
Domaće tržište

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

TI 44 ... E
Višežilni instalacioni kabl
sa izolacijom i omotačem od PVC-mase
Standard: Zbirka propisa ZJPTT
Opseg temperature:
radne: -20°C do +50°C
pri polaganju: +5°C do +50° C

Konstrukcija:
o bakarni provodnik 0,6 mm,
o izolacija od PVC-mase,
o žile su upredene u parice ili četvorke,
o jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva ili od više grupa,
o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake,
o elektrostatička zaštita od Al-poliester trake i uzdužno postavljene bakarne žice,
o PVC omotač sive boje.

Upotreba: Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos
telefonskih i drugih električnih signala i predviđeni su za stalne instalacije u i iznad maltera
u suvim i zatvorenim prostorijama.

Obeležavanje – koncentrično použavanje:
a-žila

b-žila

Prva
Za smer
Ostale

Obeležavanje – grupno použavanje:
a-žila

b-žila

c-žila

d-žila

Prva
Druga
Treća
Četvrta
Peta

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

105

6 15x2x0.6 29. AC) Ω/km MΩ/km nF/km pF/km kV 0.0 281 10x4x0.6 5x4x0.5 740 28.5 651 25x4x0.5 520 20x4x0. (019) 424 922.6 6x2x0.6 60x2x0.5 14.5 145 15.6 40x2x0.6 3x2x0.6 25.0 23.6 50x2x0.0 46 63 77 94 110 150 228 281 338 407 465 517 651 763 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Konstrukcija Prečnik Masa kabla kabla mm kg/km 11.0 376 20.6 10x2x0.6 21.Fabrika kablova Zaječar • Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Kapacitivne sprege (max) K1 K9-12 Ispitni napon (1 min.0 7.6 Negotinski put bb.002 40x4x0.6 30x4x0. Tel.5 1.6 40x4x0.0 952 31.5 7.1 21. 19000 Zaječar.6 30x2x0.5 20.292 50x4x0.6 4x2x0.6 15x4x0.5 1.6 16.0 158 5x4x0.215 Grupno použavanje 12. 423 530 Pakovanje m 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 106 .0 17.6 50x4x0.6 5x2x0.6 10x4x0.7 9.6 25x2x0.0 11.RTB Bor Grupa .5 610 24.6 25x4x0. (019) 420 747. Jugoslavija.5 16.6 32.0 267 18.6 Prečnik Masa kabla kabla Pakovanje mm kg/km m 6.6 19.6 35x2x0.6 20x4x0.6 20x2x0.6 130 220 130 300 100 800 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija 2x2x0.0 1.6 23.5 760 30x4x0.5 503 22.0 500 15x4x0. Fax.5 26.0 10.5 18.

5 Prečnik kabla mm 6. o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake.C4. EK Montažni telefonski samonoseći kabl za centrale sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: JUS N.22 mm.5 160 0.5 mm. • Upotreba: Koriste se za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima..5 15x2x0.. Tel.0 10. Fax.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište TC 44 .5 9.RTB Bor Grupa .140 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o kalajisani bakarni provodnik 0. (019) 424 922.5 10x2x0.5 20x2x0. o PVC omotač sive boje. o žile su upredene u parice.0 7. Jugoslavija. (019) 420 747. DC) Ω/km MΩ/km nF/km V 0. 423 530 107 . 19000 Zaječar. o ekran od Al-poliester trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice.5 Masa kabla kg/km 49 85 120 154 Pakovanje m 500 500 500 500 Negotinski put bb.6 128 200 100 800 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija 5x2x0. o PVC izolacija debljine 0. • Obeležavanje žila: Broj parica • a-žila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b1 b2 b-žila b3 b4 b5 Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (2 sec.

Tel. Jugoslavija. U Telefonski samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim užetom Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0. 423 530 108 .. o izolacija od masivnog polietilena.8 mm. o noseće uže je od pocinkovanih čeličnih žica i postavljeno je paralelno sa jezgrom kabla. • Upotreba: Samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim užetom koristi se samo u sekundarnoj mreži. (019) 424 922. o plašt od polietilena (obuhvata jezgro kabla i noseće uže).Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište TK 33 . o četiri žile su použene u zvezda četvorku. • Obeležavanje – grupa od 5 četvorki: a-žila b-žila c-žila d-žila b-žila c-žila d-žila Prva Druga Treća Četvrta Peta • Obeležavanje – koncentrično použavanje: a-žila Prva početna Druga za smer Neparna Parna Negotinski put bb. Fax.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar. (019) 420 747. o jezgro kabla je formirano u vidu grupa ili koncentričnih slojeva.6 mm i 0.. Postavlja se po uporištima i ostalim oslonima.

8 10x4x0. Tel.000 1.0 23.6 5x4x0.000 1.5 21.8 20x4x0.5x7.5 39. Fax.0x10.000 pF/300 m V 6 8 mN/km 120 110 95 85 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija 1x4x0. 19000 Zaječar. 423 530 109 .6 3x4x0.0x9.8 3x4x0.5x6.2 72 52 42 nF/km 2.5 12.200 1.5x9.000 1.000 Konstrukcija 1x4x0.5 15. (019) 424 922.0 19.0 16.0x9.6 130 126 10.000 1.6 30x4x0.6 10x4x0.RTB Bor Grupa .000 1.5 87 162 211 356 508 591 710 796 1.000 1. (019) 420 747.0x5.8 Prečnik kabla Masa kabla Pakovanje kg/km kg/km m 8.5 102 202 327 523 685 842 1.0x8.000 0.2x5.Fabrika kablova Zaječar • Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost petlje (srednja max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) kabl sa jednom četvorkom kabl sa više četvorki Kapacitivne sprege (max) K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 Ispitni napon (2 sec.7 11. Jugoslavija.0 25.8 73.000 1.0x10.8 5x4x0.5x6.0x8.000 1.350 1.8 30x4x0.000 500 500 Negotinski put bb.8 15x4x0.8 25x4x0.6 20x4x0.0x9.000 1.6 15x4x0.0 24.6 Prečnik kabla Masa kabla Pakovanje mm kg/km m 7.000 1.700 1.7 10.0x8.0 20.6 25x4x0.000 1. DC) žila/žila Planirano slabljenje na 800 Hz kabl sa jednom četvorkom kabl sa više četvorki Ω/km Ω/km MΩ/km 0.5x9.5 25.000 1.0x9.5 29.060 1.

pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake. plašt od polietilena. • Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju. M Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0.. o o o o o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki. 0. (019) 420 747.6 130 126 5. Tel.000 50 0.6 mm i 0..4 300 290 Negotinski put bb. o izolacija od masivnog polietilena. masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla.4 mm. 19000 Zaječar. o četiri žile su použene u zvezda četvorku. (019) 424 922.RTB Bor Grupa . Jugoslavija. • Obeležavanje – grupa od 5 četvorki: a-žila b-žila c-žila d-žila Prva Druga Treća Četvrta Peta • Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost petlje (srednja max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ω/km Ω/km MΩ/km nF/km 0. 423 530 0.8 mm. ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera. Fax.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište TK 39 .8 73.2 72 110 .

2 Ispitni napon (2 min.4 15x4x0.5 52.0 39.5 215 300 420 500 890 1.4 10x4x0.830 Pakovanje: na drvene doboše po 500 m.5 42. Jugoslavija.4 50x4x0.4 100x4x0.4 125x4x0.5 24.0 53.8 100x4x0.5 50.080 1.4 400x4x0.6 125x4x0.5 23.5 35.RTB Bor Grupa .660 2.460 1.5 21.4 75x4x0.6 25x4x0.5 165 210 330 440 550 680 790 900 1. Fax.4 25x4x0.0 37.8 14.0 28.5 20.5 31.6 100x4x0.5 39.4 Kapacitivne sprege (max) K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1.515 2.8 40x4x0.565 1.0 46.5 17.6 175x4x0.0 37.6 20x4x0.875 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 3x4x0.4 40x4x0.5 32.8 35x4x0.160 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 3x4x0.6 30x4x0.145 3.310 2. Tel.0 34.6 200x4x0.8 15x4x0.230 1. 423 530 111 .6 35x4x0.0 46.6 800 400 300 800 pF/300 m 500 2.0 29.675 3.5 21.000 120 V mN/km 0.6 75x4x0.4 20x4x0.0 50.6 50x4x0.8 5x4x0.5 15.0 27. 19000 Zaječar.4 350x4x0. AC) žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz 0.320 1.5 27.4 150x4x0.170 1.0 18.5 57. Negotinski put bb.0 31. (019) 424 922.6 12.780 2.4 30x4x0.5 33.0 42.8 30x4x0.4 175x4x0.8 50x4x0.5 27.6 5x4x0.8 25x4x0.5 130 190 250 310 370 420 480 530 650 910 1.0 53.940 3.6 10x4x0.0 16.280 1.4 250x4x0.5 23.4 200x4x0.010 1.4 35x4x0.0 14. (019) 420 747.0 17.795 2.4 300x4x0.0 46.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište 0.955 3.040 2.010 2.0 19.5 20.410 3.0 25.8 10x4x0.5 13.6 15x4x0.8 75x4x0.8 172 90 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.8 20x4x0.0 56.6 40x4x0.4 11.0 19.630 4.6 150x4x0.

RTB Bor Grupa . unutrašnji plašt od polietilena.8 73.6 mm i 0.2 72 112 .4 300 290 Negotinski put bb. o izolacija od masivnog polietilena.. 423 530 0.4 mm. (019) 420 747. 0. • Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju. • Obeležavanje – grupa od 5 četvorki: a-žila b-žila c-žila d-žila Prva Druga Treća Četvrta Peta • Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost petlje (srednja max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ω/km Ω/km MΩ/km nF/km 0. 19000 Zaječar. ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera.6 130 126 10. plašt od polietilena.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište TK 39 . o četiri žile su použene u zvezda četvorku. Tel. o o o o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki.. P Telefonski niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0. (019) 424 922.000 50 0. Jugoslavija. Fax.8 mm.

0 35.4* 125x4x0.014 1.6* 15x4x0.6* 7x4x0.6** 200x4x0.9 15.4* 50x4x0.746 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.447 1.0 28.6* 25x4x0. 423 530 113 .0 26.8** 150x4x0.871 2.5 51.855 6.5 52.4 Kapacitivne sprege (max) K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1.541 1.5 76.537 3.8** 75x4x0.6* 50x4x0.000 m.8* 10x4x0.0 18.4* 10x4x0.0 56.0 43.755 3.4* 30x4x0.0 27.079 1.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište 0.079 1.4* 20x4x0.0 32.5 32.4** 300x4x0.0 25. Jugoslavija.4** 350x4x0.5 21.5 21.0 30.5 29.4* 75x4x0.6* 40x4x0.5 66.5 20.0 38.2 Ispitni napon (2 min. Fax.326 2.5 37. Negotinski put bb.000 5.4* 15x4x0.0 61.0 162 195 248 298 347 392 438 485 588 678 802 1.5 20.8* 30x4x0.5 47.5 28.243 1.4* 40x4x0.8** 50x4x0.6* 60x4x0.4* 100x4x0.000 120 V mN/km 0.128 4.0 65.4** 250x4x0.4** 400x4x0.0 23.5 59. Tel.4** 150x4x0.428 Pakovanje: Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.5 19.4* 35x4x0.611 4.437 (*) na drvene doboše po 1.0 21.4* 25x4x0.4** 13.5 29.5 34.8* 20x4x0.998 2.5 55.6* 35x4x0.6** 100x4x0.6 800 400 300 800 pF/300 m 5.6* 10x4x0.147 3.864 4.5 22.4* 60x4x0.0 42.0 17.5 55.5 25. AC) žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz 0.6** 250x4x0.273 1.062 2.6** 125x4x0.5 32.4** 500x4x0.6* 30x4x0.8* 15x4x0.8* 7x4x0.6** 75x4x0.8** 40x4x0.4** 200x4x0.488 2.5 38.5 48.6** 15.8** 125x4x0.8* 35x4x0.0 40.945 3.5 17.252 1.5 43.5 66.5 26.8** 17.8 185 90 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 7x4x0.304 4. (019) 424 922. (**) na drvene doboše po 500 m.6* 20x4x0.775 2.8** 100x4x0.0 202 251 312 414 571 621 717 809 901 1.8** 200x4x0.8* 25x4x0.0 18. (019) 420 747.0 283 360 460 655 806 963 1.0 48. 19000 Zaječar.6** 150x4x0.443 1.RTB Bor Grupa .5 34.8** 60x4x0.

423 530 0. Jugoslavija. o četiri žile su použene u zvezda četvorku.RTB Bor Grupa . ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera.6 130 126 5. 19000 Zaječar. Fax. • Obeležavanje – grupa od 5 četvorki: a-žila b-žila c-žila d-žila Prva Druga Treća Četvrta Peta • Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost petlje (srednja max) Otpornost izolacije (min) Ω/km Ω/km MΩ/km 0. (019) 420 747. o o o o o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki.8 mm. (019) 424 922.8 73.6 mm i 0.. 0. grupno použeni Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0. pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake. Tel. masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla. • Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju. o izolacija od penastog skin polietilena..4 300 290 Negotinski put bb.2 72 114 . plašt od polietilena.000 0.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište TK 59 . M Telefonski pretplatnički punjeni kabl sa penastom skin izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena.4 mm.

901 2.0 28.5 33. Tel.4* 10x4x0.338 3.4* 15x4x0.0 167 270 369 462 553 644 749 843 933 1. Fax.8* 35x4x0.5 21.0 27.0 46.4* 125x4x0.6** 200x4x0.RTB Bor Grupa .0 52.4* 25x4x0. Jugoslavija.5 61.6* 10x4x0.0 20.4* 40x4x0.5 35.804 3.5 239 399 554 703 871 1.8* 45x4x0.0 22.0 58.2 Ispitni napon (2 min. (**) na drvene doboše po 500 m.6** 250x4x0.8* 20x4x0. Negotinski put bb.4** 150x4x0.5 54.6** 125x4x0.0 18.650 4.6* 75x4x0.0 21.4** 12.101 3.0 40.5 55.811 4.5 34.5 26. 423 530 115 . AC) žila/žila žila/ekran Planirano slabljenje na 800 Hz Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište nF/km 0.6* 20x4x0.0 22.883 2.5 30.8* 25x4x0.4 0.0 26.0 16.6* 15x4x0.5 18.0 20.5 27. 19000 Zaječar.8* 30x4x0.0 51.4** 300x4x0.0 32.000 m.8** 125x4x0.556 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.8** 150x4x0.4** 250x4x0.4* 50x4x0.240 1.0 130 169 224 275 325 374 422 466 514 557 791 1.5 23.0 23.0 21.451 1.458 1.8* 10x4x0.0 18.8 38 36 - 42 40 38 42 40 38 800 400 300 800 pF/300 m 500 2.4** 400x4x0.0 32.000 105 V mN/km 150 80 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.5 15.0 13.022 1.6 0. (019) 420 747.4* 35x4x0.632 4.4* 75x4x0.6* 40x4x0.6** 100x4x0.4* 20x4x0.480 1.5 38.4* 30x4x0.6* 50x4x0.0 44.4** 200x4x0.0 30.0 42.324 2.6* 30x4x0.0 48.4* 100x4x0.5 47.537 Pakovanje: Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 5x4x0.6* 35x4x0.8* 40x4x0.307 1.019 1.0 16.0 28.506 (*) na drvene doboše po 1. (019) 424 922.8** 15.6** 13.025 1.6* 25x4x0.162 1.804 3.8** 75x4x0.5 40.4* 45x4x0.6* 45x4x0.8* 15x4x0.Fabrika kablova Zaječar Radni kapacitet (max) za 100% za 95% za 90% za 80% Kapacitivne sprege (max) K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1.6** 150x4x0.605 2.8** 50x4x0.328 2.8** 100x4x0.0 19.0 25.4** 500x4x0.0 28.

4 16x1.6 28.4 27x1.0 16.5 31.4 33x1.9 12x0.RTB Bor Grupa .0 24.0 17. u cevima. (019) 424 922.9 Ω/km MΩ/km nF/km V~ 0.4 48x1.0 11. o žile su použene u koncentrične slojeve.0 13.5 16.9 33x0.5 19.9 48x0. Tel. o izolacija od polietilena. (019) 420 747.9 mm i 1.9 27x0.0 13.5 14.9 10 100 120 2.4 10x1.4 12.4 6x1.0 15.4 56x1.5 23.010 1.0 11. 423 530 116 .9 5x0.0 24. • Električne karakteristike na 20°C: Otpornost provodnika (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (žila/žila) 0.9 10x0. o slojevi su razdvojeni tekstilnim koncem ili plastičnom trakom u vidu spirale.5 204 180 200 223 290 315 370 430 490 510 550 590 740 830 880 980 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 4x1.9 21x0. o zaštita od mehaničkih oštećenja od jedne čelične pocinkovane trake.4 5x1.5 14.9 16x0.0 26.6 11. Fax.0 12.4 mm.0 13. kanalima kao i zatvorenim prostorijama.5 28.4 21x1.011 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0.5 18. o spoljašnji PVC omotač.5 230 290 320 380 440 490 600 730 870 930 1.9 12.9 56x0.9 8x0.9 6x0.5 17.9 30x0.5 23. o unutrašnji PVC omotač.9 61x0.4 8x1.4 61x1.4 24x1.5 29.240 1.9 24x0.9 40x0. 19000 Zaječar.5 20.0 18.4 40x1.440 1.5 24.640 1. • Upotreba: Ovi kablovi se primenjuju za povezivanje staničnih signalno-sigurnosnih uređaja na elektrificiranim prugama monofaznog sistema od 25 kV sa 50 Hz i jednosmernim sistemom od 3000 V.000 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 4x0.0 21.4 30x1.0 23.0 25.080 1.5 17. Jugoslavija.760 Negotinski put bb.4 12x1.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište SEZ Stanični signalno-sigurnosni kabl sa termoplastičnom izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: ZJŽ S2. Kablovi se mogu polagati neposredno u zemlju.

0 15.060 1.5 14.9 16x0.4 mm.4 12.736 1.4 21x1.9 12x0.4 24x1.4 40x1.5 207 208 230 300 326 384 452 538 538 577 620 775 880 980 1. o žile su použene u koncentrične slojeve.6 28. Tel.5 28.9 0.4 30x1.523 1.0 25. 19000 Zaječar.0 13.0 16.0 13.0 19.9 8x0.5 14. • Električne karakteristike na 20°C: Otpornost provodnika (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (žila/žila) 0.9 56x0.4 16x1.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište SPZ Stanični signalno-sigurnosni kabl sa termoplastičnom izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: ZJŽ S2.9 30x0.9 mm i 1.4 6x1.9 6x0.040 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 4x1.5 17.5 12.4 12x1.5 257 295 332 391 460 510 622 770 912 980 1.9 27x0.4 48x1.9 Ω/km MΩ/km nF/km V~ 0. o izolacija od PVC-mase. kanalima kao i zatvorenim prostorijama.5 24.5 23. Fax.4 8x1.0 21.870 Negotinski put bb. 423 530 117 .9 48x0.9 11.9 10x0.RTB Bor Grupa . o zaštita od mehaničkih oštećenja od jedne čelične pocinkovane trake.4 33x1.0 13.5 20.4 61x1.9 61x0.0 12. o unutrašnji PVC omotač.9 24x0. u cevima.5 18.4 10x1.0 26.011 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0.5 16. (019) 420 747. (019) 424 922.9 33x0.4 56x1.4 5x1.310 1.0 18.1 180 210 2. o spoljašnji PVC omotač.000 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 4x0. • Upotreba: Ovi kablovi se primenjuju za povezivanje staničnih signalno-sigurnosnih uređaja na elektrificiranim prugama monofaznog sistema od 25 kV sa 50 Hz i jednosmernim sistemom od 3000 V.4 27x1.6 11.0 24.9 40x0.0 23. Jugoslavija. Kablovi se mogu polagati neposredno u zemlju.9 21x0.5 23. o slojevi su razdvojeni tekstilnim koncem ili plastičnom trakom u vidu spirale.5 17.5 31.0 24.0 17.5 29.136 1.

Energetski provodnici Izvozno tržište .

o izolacija od PVC-mase. Jugoslavija.5 4 6 Debljina plašta Spoljni prečnik Ukupna težina mm mm kg/km m 0.5 2.30 0. 423 530 Pakovanje 119 .0 3.7 4. (019) 420 747.RTB Bor Grupa .35 0.300 1.500 2.000 10.9 2.3 6.500 3. Nazivni presek mm2 0. Fax.30 0.400 Negotinski put bb.45 1.71 8. (019) 424 922. • Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima.700 6.30 0.6 1. Tel.48 16.500 8.19 13.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište FLRY Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B. 19000 Zaječar.89 11.60 63.1 2.30 0.45 0.4 3.75 1 1.12 26. • Pakovanje: Na CONIPAK-u.5 0.41 42.

45 0.48 16. • Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima za radne temperature od -25°C do +105°C.400 Nazivni presek 2 Negotinski put bb.4 3.45 1.000 10. (019) 424 922.5 0.89 11.30 0.500 3. • Pakovanje: Na CONIPAK-u.41 42. Fax.60 63.35 0. 423 530 120 .9 2. o izolacija od PVC-mase.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar.12 26.500 2.75 1 1. Tel.6 1. Jugoslavija.30 0.19 13.0 3.30 0. Debljina plašta Spoljni prečnik Ukupna težina Pakovanje mm mm mm kg/km m 0.700 6.7 4.71 8.30 0.5 4 6 0.300 1.5 2.1 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište FLRYW Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +105°C pri polaganju: 0°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B.3 6. (019) 420 747.500 8.

6 0.5 2. o izolacija od PVC-mase.0 31.0 9.1 13.7 0. (019) 424 922.8 49.5 1 1.3 2. Nazivni presek mm2 0. Tel.5 4 6 Debljina plašta Spoljni prečnik Ukupna težina mm mm kg/km m 0.300 1.8 2.4 5.6 0.7 3. (019) 420 747.6 0.400 Negotinski put bb. • Pakovanje: Na CONIPAK-u.6 4.8 0. 19000 Zaječar.0 3. Jugoslavija. • Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima. Fax.700 6. 423 530 Pakovanje 121 .7 20.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište FLY Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B.2 14.000 8.500 2.500 3.RTB Bor Grupa .1 71.

19000 Zaječar.5 0. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x0. o plašt od PVC-mase.0 3. 423 530 122 .6 3.4 9.58 28.75 0.05 13.5 2x0.98 2 Negotinski put bb. (019) 420 747. • Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.6 0. o izolacija od PVC-mase. (019) 424 922. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.9x6.90 35. Jugoslavija.5 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H03VVH2-F Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.6x6. Tel.RTB Bor Grupa . Fax.

7 22.RTB Bor Grupa . radio aparati. stoni ventilatori i sl.8 0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.0 3.8 3. (019) 420 747.4 8.5 2x0. 423 530 123 .9 13. o izolacija od PVC-mase. (019) 424 922.2x6.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H03VH-H Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-302 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 6 uzice postvljene paralelno u istoj ravni.2 2 Negotinski put bb. Tel.75 0. • Upotreba: Za priklju~ak manjih prenosnih ne termi~kih tro{ila elektri~ne energije. Fax. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x0. 19000 Zaječar. Jugoslavija.0x6. kao {to su stone svetiljke.8 29.

19000 Zaječar. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.5 0.2 6.5 0.5 3x0.75 0.5 0.96 47.4 18.6 6. Fax.8 7.54 3x0. Tel.5 2x0. (019) 424 922. o plašt od PVC-mase.74 38.6 0.5 0.16 13.6 6.76 69.19 4x0.75 0.89 57.8 13.5 4x0. 423 530 124 .5 0.RTB Bor Grupa .74 20. (019) 420 747. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x0.61 50.6 0.0 6.4 9. Jugoslavija. o izolacija od PVC-mase.75 0.5 0.6 6. • Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vla`nim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na ~eli~ne konstrukcije.49 55.32 27.6 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H03VV-F Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.69 2 Negotinski put bb.

423 530 125 .Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05VVH2-F Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-402 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5. Fax. o plašt od PVC-mase.6 13. (019) 424 922. 19000 Zaječar.6 0. o izolacija od PVC-mase. (019) 420 747. Tel. • Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.RTB Bor Grupa .6 2 Negotinski put bb.2x7. Jugoslavija.6 44. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x0.8 5.75 0.

0 14. (019) 424 922. na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. 19000 Zaječar.2 2. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Za polaganje na izolaciona tela ili mašine. 423 530 126 .6 0.6 6.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05V2-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-7 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.6 2.8 Negotinski put bb.RTB Bor Grupa .4 4. Fax.1 2.1 9. a gde su radne temperature provodnika do +90°C.2 12.6 0. • Upotreba: U suvim prostorijama.8 9. Jugoslavija.75 1 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0. o izolacija od PVC-mase za povišene temperature provodnika. Nazivni presek mm2 0. Tel. (019) 420 747.5 0.

0 Negotinski put bb.6 6.6 0.6 0.8 9.1 9. 423 530 127 .8 4. Nazivni presek mm2 0. kao i na izolaciona tela.7 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05V-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.3 12. (019) 420 747. (019) 424 922.RTB Bor Grupa . Fax. Jugoslavija. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. 19000 Zaječar. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera. • Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost.5 2.6 2.0 15.5 0.75 1 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0. Tel. o izolacija od PVC-mase.

0 271.6 0.5 3x0.5 0.9 1.6 0.0 11.8 12.8 0.8 0.5 2x2.0 12.6 9.3 171.1 8.4 11. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 2x0.5 0.0 126.0 9.6 0.1 1.0 5x0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.4 9.0 1.0 68.0 82.0 2 Negotinski put bb. (019) 424 922.8 1.5 3x2.7 0.8 0. • Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima.0 14. poslovnim prostorijama i sl.0 13.6 0.9 1.75 5x1 5x1.5 5x2.8 0.3 71.0 18.5 60.0 91.7 0.75 4x1 4x1. 19000 Zaječar. o izolacija od PVC-mase.7 0.75 2x1 2x1.3 54.5 115.6 0. 423 530 128 .7 26.0 68.2 216.1 85.0 21.0 182.2 100.7 0.1 8.6 0. mašina za pranje veša.0 41.2 9. Fax. o plašt od PVC-mase.0 37.6 0. (019) 420 747.5 4x2.0 69.8 0.0 7.0 28.5 0. Tel. usisivač.0 141.2 4x0.8 0.6 10.0 47.8 0. uključujući i vlažne prostorije npr.6 8.9 45.5 0. Jugoslavija.0 108.8 0.0 35.75 3x1 3x1. rashladni uređaj itd.0 8.0 92.3 114.9 0.0 139.8 0.0 28.6 0.0 14. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote.9 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05VV-F Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-402 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.RTB Bor Grupa .

62 328.58 2.41 386.2 22.RTB Bor Grupa .96 2.1 4.4 13.521.0 1.5 2.52 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H07V-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.91 279.17 554. o izolacija od PVC-mase. Fax. kao i na izolaciona tela ili mašine.348.8 0.18 33.74 1.7 13.83 121.78 Negotinski put bb.175.58 229.653.97 1.4 1.4 4.32 49.9 16.087.8 1.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0.225.0 1.8 8.90 54. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.0 2. Nazivni presek mm2 1.2 1.6 1. (019) 424 922.2 1.2 3.03 473. 423 530 129 .5 24.6 1.2 20. • Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost.442.20 94. 19000 Zaječar.10 35.865.8 0.26 22. Tel.4 1.25 72.27 670.9 28. Jugoslavija.3 6.8 5.7 0.18 156.1 10. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.76 995.76 21.55 190.8 2.57 1.2 11.48 1.78 765.0 18.88 1. (019) 420 747.37 871.

19000 Zaječar.3 2. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.0 12. • Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost.93 9.5 0.5 6. Fax. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera. Nazivni presek mm2 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05V-U Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1.5 2.7 8. o izolacija od PVC-mase.RTB Bor Grupa . (019) 424 922.0 14.6 2. Tel. (019) 420 747.6 0. Jugoslavija. 423 530 130 . kao i na izolaciona tela.6 0.75 1 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0.7 4.12 Negotinski put bb.

08 1.82 Negotinski put bb.42 55.166.0 2.8 1.7 10.3 4.646.22 240.177.33 34.6 3.75 1.64 694.37 118. o izolacija od PVC-mase.8 20.6 1. Fax.24 3.882. • Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.7 7.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0. (019) 424 922.551.69 50.RTB Bor Grupa .8 14.30 2.54 509.8 0.2 12.70 2.352.29 443.63 175.02 617.58 146. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.6 33. Tel.9 23.2 1. kao i na izolaciona tela ili mašine.80 71.6 1.0 1.41 20.31 371. (019) 420 747.2 1.0 4.2 2.38 937.61 835.21 2.33 284.8 9. Nazivni presek mm2 1.4 1. Jugoslavija.62 1.398.2 6.4 2.67 3.52 1.943.9 12.65 23. 423 530 131 .5 2.39 37. 19000 Zaječar.8 2.0 1.4 1.053.28 2.7 0.495.6 29.8 0.57 1.676.44 321.78 93.6 17.6 5.27 1.3 26.822.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H07V-R Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 2.1 18.

5 2.0 3. • Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H07V-U Provodnik sa izolacijom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1.9 4.4 13.59 32. Fax.4 5.31 22.RTB Bor Grupa .70 53.8 1. Nazivni presek mm2 1.63 89.44 47.5 4 6 10 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 0. kao i na izolaciona tela.0 6.85 67. (019) 424 922.15 35. o izolacija od PVC-mase. 19000 Zaječar. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.67 Negotinski put bb.09 20.7 0. 423 530 132 . (019) 420 747. Jugoslavija.75 111.8 0. Tel.8 0.2 3.

0 26.8 0. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.0 1.4 108.5 17.6 8.4 66.2 6.5 13.0 442.6 1.0 470.0 27.4 1.4 1. termo i hidro centralama.6 0.0 1.0 1.6 1.0 155.2 9.8 269.0 22.8 0.5 26.8 1. Fax.7 0.5 87.6 0.0 Negotinski put bb.0 20.4 1.6 1.6 1.4 35.7 145.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 0.3 104.0 1.0 81.4 1.2 701. (019) 424 922.2 1.0 1.007.5 1x4 1x6 1x10 1x16 0.0 24.5 364.5 1x2.5 3x2.000 m na drvene doboše.8 0.4 6.7 0.2 1.0 1.5 570.3 122. o izolacija od PVC-mase.0 178.4 1.4 2x1.2 1.4 43.0 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište NYM Energetski provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0250-204 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik od bakra.8 1.5 13.0 107.0 60. • Pakovanje: Po 500 i 1. 423 530 133 .5 668.0 228. Tel.4 1.4 1.0 40.1 52.4 1.0 12. 19000 Zaječar.8 470.270.6 0. Jugoslavija.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 2x35 0.0 1. industrijskim postrojenjima.0 13.3 71.5 228.4 1.6 1.4 1.2 3x1.4 11.3 272.0 1. Broj žila x presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 1x1.4 842.8 7.4 194.0 165.5 2x2.7 0.4 1. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.5 11.4 1.0 21.8 10.0 290. (019) 420 747.8 1.0 15.8 9.4 633.RTB Bor Grupa .0 140.8 11.316. o ispuna od nevulkanizirane gume o plašt od PVC-mase.5 296.0 18.6 1.8 162.7 45.

(019) 420 747.6 0.058.967.0 457.6 1.2 701.0 1.0 1.5 268.5 26.2 180.9 1.0 31.8 1.6 0.646.6 1.0 1.6 1.5 5x4 5x6 5x10 5x16 5x25 5x35 0.8 1.0 110.2 1.0 214.6 1.0 14.7 1.2 1.4 1.4 1.2 1.266.6 1.0 1.8 29.4 1.2 1.5 5x1.0 21.0 594.2 1.7 0.6 1.591.6 1.5 164.0 196.5 4x2.0 2.5 5x2.0 53. Jugoslavija.0 1.5 949.0 13.5 16.5 19.8 0.4 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila x presek mm2 Energetski provodnici – Izvozno tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 3x35 1.5 67.5 18.0 357. 19000 Zaječar.0 87.8 1.5 7x2.6 13.RTB Bor Grupa .3 845.0 941.5 16. (019) 424 922.176.634.5 427. 423 530 134 .4 7x1.8 1.4 1.5 35.053.2 1.5 14.4 2.5 0.1 1.4 4x1.8 1.2 1.0 1.3 155. Tel.298.5 28.3 338.5 32.8 11.8 12.8 0.0 12.0 238.0 742.0 551.4 1.3 448.0 142.3 94.6 0.4 277.0 354. Fax.7 0.0 Negotinski put bb.5 23.0 1.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 0.623.0 229.

2 2.7 1.2 10.0 2. Tel.0 26.3 1.0 2.0 2.0 884. o izolacija od neoprenske gumene mešavine.6 2.110.0 11.0 2. aparat za zavarivanje).6 463.2 649. (019) 420 747.4 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H01N2-D Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-803 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.075.0 2.0 Negotinski put bb.5 343.389.0 14.RTB Bor Grupa .0 29.4 676.0 95.5 13.2 234.5 17.0 21.0 236.5 24. • Upotreba: Za priključak aparata i uređaja gde je potrebna naročita savitljivost (npr.7 918.4 337. Jugoslavija.0 3. Fax. (019) 424 922. 423 530 135 .0 1. 19000 Zaječar.0 485.0 19.377.8 3.3 1.707.3 1. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.0 151.0 1.688.180.3 167. Nazivni presek mm2 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm kg/km kg/km 2.

423 530 136 .9 1.0 4.7 4.Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište H05S-K Instalacioni provodnik za visoke temperature Standard: DIN VDE 0282-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -60°C do +180°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5. u svetiljkama. termičkim aparatima ili rashladnim uređajima). Debljina izolacije Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 0.7 24.8 0.5 0.RTB Bor Grupa . Jugoslavija.1 13. o izolacija od silokonske gume.1 3. Tel.8 0.6 14.9 9.0 3.5 2. 19000 Zaječar.7 37.5 0. Fax.7 17.4 22.7 Nazivni presek 2 Negotinski put bb. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. (019) 420 747.75 1 1.3 11. • Upotreba: Namenjeni su za izvođenje elektroenergetskih instalacija na mestima gde je temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C (npr.2 3.4 4. (019) 424 922.8 0.6 6.

Energetski kablovi Izvozno tržište .

industrijskim postrojenjima.232 1.8 1. o izolacija od PVC-mase. Jugoslavija. Tel. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.4 1.0 1.8 2.167 1.4 1. Fax.0 2.592 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.6 1.9 2.4 2.6 28 31 33 37 42 45 49 54 2 Neto težina Al Cu kg/km 222 287 411 575 781 986 1. o ispuna od nevulkanizirane gume. o plašt od PVC-mase.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik od aluminijuma. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.2 1. termo i hidro centralama.324 4. o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica.RTB Bor Grupa . (019) 424 922.2 1.515 1.248 138 .839 1.762 3.421 1.098 4.109 2.519 Negotinski put bb.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište NAYCWY Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0. 423 530 Ukupna težina kg/km 276 354 509 711 972 1.8 1.2 2.228 1. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm mm mm mm 3x25RM/25 3x35RM/35 3x50SM/50 3x70SM/70 3x95SM/95 3x120SM/120 3x150SM/150 3x185SM/185 1. 19000 Zaječar. (019) 420 747.000 m na drvene doboše.3 2.6 1.

o izolacija od PVC-mase.997.551.614.4 2.020.1 2.6 1.2 2.6 12 14 14 14 16 16 18 20 22 Negotinski put bb. 423 530 Doboš 139 . Tel.9 1.2 2.038.788.1 1.3 546.2 1. Fax.RTB Bor Grupa .1 2.2 1.149. 19000 Zaječar.7 1.2 2.3 764. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.8 1.671.096.5 2.7 28 31 35 33 38 42 46 49 54 295. (019) 420 747.278.1 394.2 1.8 1. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.311. o ispuna od nevulkanizirane gume. industrijskim postrojenjima. Jugoslavija.4 1.8 2.0 2.4 971. • Pakovanje: Po 500 i 1. Broj žila x presek mm2 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 4x240 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km N° 1.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik od aluminijuma.9 1.181.1 1.2 1.2 4.9 3.4 1.659.6 1. termo i hidro centralama.6 1.8 3.000 m na drvene doboše. o plašt od PVC-mase.9 2. (019) 424 922.7 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište NAYY-J Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0.

6 1.0 2. 19000 Zaječar. o ispuna od nevulkanizirane gume.2 1.8 2. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.0 1.077 4.000 m na drvene doboše.569 5.055 5. • Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama.6 1. Jugoslavija.955 4.2 1.540 3. o plašt od PVC-mase. o izolacija od PVC-mase.4 1. Fax.557 1.255 773 1. termo i hidro centralama.065 1.423 4.4 1.9 2.4 1.559 9.6 1.821 2 Negotinski put bb. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 3x10RE/10 3x16RE/16 3x25RM/16 3x25RM/25 3x35RM/16 3x35RM/35 3x35SM/16 3x35SM/35 3x50SM/25 3x50SM/50 3x70SM/35 3x70SM/35 3x95SM/50 3x95SM/95 3x120SM/70 3x120SM/120 3x150SM/70 3x150SM/150 3x185SM/95 3x240SM/120 1.332 1.2 2. (019) 420 747.109 1.247 2.472 4.645 1.0 2.920 7.RTB Bor Grupa .3 2.3 2.6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik od bakra.8 1.582 6.8 1.2 1.2 2.8 1.2 1.601 3. Tel.6 2.2 1.675 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište NYCWY Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0.970 7.006 1.107 1.550 5.6 1.0 2.860 2.0 1.4 2.8 1. (019) 424 922.4 2. o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica.4 1.908 2.765 5.136 1.9 1. industrijskim postrojenjima.627 1.8 23 25 31 31 33 33 32 32 35 35 39 40 44 44 47 48 51 52 56 63 375 594 891 1.103 6.846 2.8 1.533 3.2 1. 423 530 140 .8 1.295 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.8 1.302 1.8 1.8 1.059 3.077 3.2 1.

RTB Bor Grupa .944 3.945 5.888 3.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 4x10RE/10 4x16RE/16 4x25RM/16 4x35SM/16 4x50SM/25 4x70SM/35 4x95SM/50 4x120SM/70 4x150SM/70 1.2 1.134 1.8 1.8 1. 423 530 141 .8 1.083 2.077 2.883 5.4 2.0 2.6 24 27 34 35 39 43 49 53 57 465 739 1.178 6. 19000 Zaječar.6 1.6 1.3 2.270 1.426 2.2 1.889 2.8 2. (019) 420 747.8 1. Jugoslavija.049 6.0 1.0 1.830 2 Negotinski put bb. (019) 424 922.4 1. Fax.482 7.132 912 1. Tel.1 2.4 1.

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski kablovi – Izvozno tržište

NYCY
Energetski kabl sa izolacijom
i plaštom od PVC-mase
Standard: DIN VDE 0276-603
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: +0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik od bakra,
o izolacija od PVC-mase,
o ispuna od PVC-mase,
o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica,
o plašt od PVC-mase.

Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila
x presek

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni
prečnik

Neto težina
bakra

Ukupna težina

mm

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

3x25RM/16
3x35SM/16
3x50SM/25
3x70SM/35
3x95SM/50
3x120SM/70
3x150SM/70
3x185SM/95

1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
2,0

1,8
1,8
1,9
2,0
2,2
2,3
2,4
2,6

31
33
35
39
44
47
51
56

891
1.224
1.609
2.258
3.078
3.955
4.765
5.970

1.624
1.827
2.347
3.156
4.176
5.161
6.227
7.706

4x16RM/16
4x25RM/16
4x35SM/16
4x50SM/25
4x70SM/35
4x95SM/50
4x120SM/70
4x150SM/70

1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8

1,8
1,8
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
2,6

27
34
35
39
43
49
53
57

739
1.134
1.426
2.065
2.895
3.945
5.049
6.132

1.354
1.945
2.146
3.013
3.992
5.297
6.616
7.986

2

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

142

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski kablovi – Izvozno tržište

NYY-J
Energetski kabl sa izolacijom
i plaštom od PVC-mase
Standard: DIN VDE 0276-603
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: +0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik od bakra,
o izolacija od PVC-mase,
o ispuna od nevulkanizirane gume,
o plašt od PVC-mase.

Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila
x presek
mm2

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni
prečnik

Neto težina
bakra

Ukupna težina

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16

0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

12,6
13,4
15,4
16,5
18,2
20,3

40,4
65,0
106,5
159,3
266,0
433,6

213,0
259,1
362,0
451,3
609,0
830,0

3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x300+120

1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2

2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,8
3,0

31,0
33,4
38,4
42,0
46,1
52,0
59,0

1.594,4
2.205,7
3.019,1
3.874,1
4.735,0
5.855,0
7.691,3

2.415,0
3.107,0
4.154,0
5.126,4
6.238,2
7.764,0
9.917,4

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

143

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar

Energetski kablovi – Izvozno tržište

NYY-O
Energetski kabl sa izolacijom
i plaštom od PVC-mase
Standard: DIN VDE 0276-603
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C

Konstrukcija:
o provodnik od bakra,
o izolacija od PVC-mase,
o ispuna od nevulkanizirane gume,
o plašt od PVC-mase.

Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

žila
x presek
mm2

1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

Debljina
izolacije

Debljina
plašta

Spoljni
prečnik

Neto težina
Ukupna težna
bakra

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9

12
13
15
16
18
19
21
23
26
28
31
33

87,6
142,8
231,7
321,3
443,1
617,6
835,8
1.053,6
1.352,1
1.646,3
2.177,2
2.676,3

176,0
243,4
368,1
473,5
623,0
820,5
1.080,6
1.321,1
1.667,7
2.010,1
2.609,4
3.187,4

8
8
9
9
10
9/12
9/12
10/12
10/12
12/14
12/14
12/16

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530

Doboš

144

Tel.4 3.612.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište N2XS(F)2Y (6/10 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.3 2.2 1.5 1.0 2.9 1.5 1.465.4 3. o plašt od PE-mase.4 3.6 - 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 3.4 3.4 3.352.066.0 2.000 m na drvene doboše.7 40.5 36. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.335.4 3. o izolacija od umreženog polietilena. o električna zaštita od bakarnih žica.4 3. o lako bubreća izolaciona traka.3 32.0 2.8 845.0 2. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 3. Fax.2 27.2 2.4 28.800.1 1. Jugoslavija.8 30.6 1.1 33.053. o poluprovodni sloj oko izolacije.646.2 2.0 2.5 319.6 835.2 443.4 2.0 2.8 30. 423 530 Ukupna težina sa Cu sa Al kg/km 145 . 19000 Zaječar.1 1.4 28.RTB Bor Grupa .4 1.7 - 675.9 134.7 1.2 37.1 - 92.1 33.4 3.3 660.6 410.062.5 1.0 2.9 963. o lako bubreća provodna traka.0 617.8 1.177.5 36.0 2.208.1 mm2 Neto težina Neto težina Cu Al Negotinski put bb.5 2.4 3. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.2 2. (019) 424 922.4 3.4 187.4 3.2 811.4 3.6 1.4 3.897.2 27.3 253.4 3.0 2.1 306. • Pakovanje: Po 500 i 1.8 753.3 32.4 2. o poluprovodni sloj oko provodnika.4 3.2 2.4 3.0 2.8 2. (019) 420 747. elektranama.545.2 2.2 37.4 3.7 40.1 42.277.1 42.2 - 889.4 3.2 2.276.0 2.676.761.691.1 499.

053.RTB Bor Grupa .7 42.706.4 187.2 mm2 Neto težina Neto težina Cu Al Negotinski put bb.6 1.8 1.000 m na drvene doboše.3 2.2 35.6 4.5 5. Fax.508.5 5.5 5.3 40.3 253.2 443.566.6 47. o lako bubreća provodna traka.5 5. o poluprovodni sloj oko provodnika.5 5.5 5.248.0 38.0 2.465.2 2.1 1.5 5.8 2.2 2.1 499.352.6 47.2 2.7 - 852. o lako bubreća izolaciona traka.2 2.307.091.8 - 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 5.6 2.0 2.3 40.4 1. elektranama. o izolacija od umreženog polietilena.6 835. 19000 Zaječar.065.5 5. 423 530 Ukupna težina sa Cu sa Al kg/km 146 .2 37.6 1. o električna zaštita od bakarnih žica.5 1.227.6 1.6 2. trafostanicama i industrijskim postrojenjima.676.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište N2XS(F)2Y (12/20 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.5 5.0 617.0 38.2 2.776.3 660.177.2 44.6 31.646.2 2.2 2.4 - 92. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.194. (019) 424 922.9 2.041.5 319.5 5.9 134.2 2. • Pakovanje: Po 500 i 1.6 410.6 1.6 31.948.2 2.8 33.1 1.5 5.3 1. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 5.5 5.2 44.5 2.0 2.5 2. (019) 420 747.853.2 2.5 5.2 35. o plašt od PE-mase.4 306. Jugoslavija.2 2.8 33.2 2.0 1.2 811. o poluprovodni sloj oko izolacije.5 5.2 - 1.063.9 1.7 42.5 3.5 5. Tel.494.5 5.2 37.0 939.2 2.0 2.

0 2.0 8.067.0 617.0 8.0 8.6 42.7 1.000 m na drvene doboše.923.0 8. elektranama. o izolacija od umreženog polietilena.2 2.6 42. 19000 Zaječar.9 134.2 2. trafostanicama i industrijskim postrojenjima. Tel.2 2.3 660. o električna zaštita od bakarnih žica.5 39.409.1 1.177.2 2.0 8.7 - 1.3 1.6 2.0 8. (019) 424 922.0 8.4 187. Fax.1 1.897.646.0 48.352.236.2 1.5 51.9 4.2 3.485.6 2. o plašt od PE-mase.053.1 40.2 2. o poluprovodni sloj oko izolacije.0 2.0 8.406.5 39.2 2.6 2.0 8.6 1.109.0 8. Broj žila x presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 10.0 8.623.5 51.646.3 2.6 43.3 - 1x35/16 1x50/16 1x70/16 1x95/16 1x120/16 1x150/25 1x185/25 1x240/25 1x300/25 10.8 47.357.6 42.3 - 92.1 40.0 8.8 1.0 8.6 42.2 2. o poluprovodni sloj oko provodnika. • Pakovanje: Po 500 i 1.676.3 53.5 3.0 8.6 2. (019) 420 747.5 2. Jugoslavija.6 43.2 2.2 443.7 mm2 Neto težina Neto težina Cu Al Negotinski put bb.545.5 2.3 306. o lako bubreća provodna traka.2 2.1 1.1 499.8 1. • Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama.6 835.8 47.3 53.6 410.352.256. 423 530 Ukupna težina sa Cu sa Al kg/km 147 .0 8.4 2.5 319.511.9 2.6 2.2 - 1.2 2.2 2.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište N2XS(F)2Y (18/30 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 18/30 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže.2 1.3 253.0 48.6 2.623.RTB Bor Grupa .0 8.2 2.782. o lako bubreća izolaciona traka.955.2 2.2 811.

0 138.0 1. Tel.8 9. (019) 424 922. 19000 Zaječar. 423 530 148 .5 228. termičke naprave i za priključenje prenosnih trošila koja rade pod težim uslovima rada.1 1.0 1.9 1. (019) 420 747.3 1.0 9.3 11.9 1.9 1. o izolacija od etilen-propilen gume.6 0.3 95.1 46.0 3x0. Broj žila i nazivni presek mm2 Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 2x0. usisivač prašine. Fax.1 68.2 18.6 110.RTB Bor Grupa .3 116.3 35.1 1.0 1.9 10.5 16.8 0.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište H05RR-F Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5.1 77.5 4x2.4 8.0 18.4 14.9 0.5 0.7 64.6 171.9 1.2 1.0 5x0.8 0.1 37.9 1. kao što su lake industrijske i poljoprivredne mašine.0 1.0 92.3 117.0 1.4 201. • Upotreba: Za priključak prenosnih trošila.1 7.1 8.5 0.3 1.75 2x1 2x1.5 361.75 5x1 5x1.4 8.2 80.9 91. Jugoslavija.4 147.4 12.5 54.0 0.6 13.5 2x2.2 Negotinski put bb.5 3x4 3x6 0.0 0.3 12.6 0.0 1.0 416.3 21.6 14.75 3x1 3x1.5 10.1 173.1 4x0.1 28.5 4x4 4x6 0.8 0.5 5x2.9 0.8 0.7 15.8 11.3 315.6 0.75 4x1 4x1. kao što su mašina za pranje veša.3 9.1 519.8 16.5 3x2.4 45.5 8.6 114.2 210.6 0.6 0. o plašt od etilen-propilen gume.6 0.3 289.6 0.1 41.8 68.7 27.0 251.1 167.1 28.6 0.9 1.1 1.8 0. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.6 111.9 0.0 140.

8 0.6 1.Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište H07RN-F Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1 ili 5.5 1x2. 423 530 149 .062 1.4 1.0 1.6 23.0 2.7 28 122 2 Negotinski put bb.8 17.8 2.3 3.6 1.5 1. Tel.8 22.2 1.9 1. usisivač.0 13.9 1.8 1. uključujući i vlažne prostorije npr. poslovnim prostorijama i sl.0 1. Jugoslavija. Fax. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote. 19000 Zaječar.9 13.8 1.2 2.1 15.2 1. o plašt od neoprenske gume. o izolacija od etilen-propilen gume.4 1.8 0.0 13 22 35 54 95 148 224 323 451 670 885 57 77 106 140 227 307 427 569 771 1.9 2.8 11.1 7.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 0.8 7.0 1.088 3x1 0. (019) 420 747.3 1.5 2x2.4 2.0 3.2 1.4 1.6 10.4 1.4 10.RTB Bor Grupa .9 9.373 2x1 2x1. • Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.6 25.6 1.7 1.5 1.1 3.2 1.9 20.8 1. rashladni uređaj itd.1 16.7 19 27 44 72 112 196 307 464 94 115 163 229 301 590 773 1.4 1.7 30. mašina za pranje veša.0 9. Broj žila i nazivni presek Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm mm kg/km kg/km 1x1. (019) 424 922.3 26.8 0. • Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima.6 2.0 11.4 15.5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 0.0 1.

5 3.2 18.1 46 67 110 179 279 490 187 228 327 466 633 1.6 4.5 0.3 3.8 0.5 159 264 568 803 24x1.6 1.0 19.0 24. Jugoslavija.0 26.2 1.6 1.0 1.6 1.4 3.5 3x2.7 1.8 0.5 3.8 0.4 1. (019) 420 747.6 1.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 0.534 3.0 2.420 4.1 36.358 1.2 1.4 1.6 41.9 2.4 1.0 40 66 108 168 294 460 696 1.3 4.8 2.0 37 53 88 144 223 392 613 928 1.6 1.0 61.8 0.666 4x1 4x1.2 1.041 5x1 5x1.514 1.4 1.5 1.042 1.5 4x2.340 1.6 23. Tel.9 11. Fax.5 54.8 0.6 13.065 1.RTB Bor Grupa .495 Negotinski put bb.0 1.5 30.5 24x2.4 3.923 2.8 31.2 5.1 4.5 0.0 1.4 4. 423 530 150 .5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 0.9 14.5 5x2.8 1.641 3.076 2.2 1.163 12x1.8 0.3 54.1 47.8 5.9 1.1 14.0 1.8 0. 19000 Zaječar.2 29.1 4.659 153 187 267 379 506 953 1.9 1.2 27.0 1.768 3.9 1.8 1.0 2.1 15.9 3.8 5.3 11.0 26.9 2.9 4. (019) 424 922.590 4.9 48.2 1.3 3.9 20.968 2.1 3.0 37.399 2.8 2.0 35.6 33.5 12x2.4 17.1 42.2 2.5 17.745 149 206 293 400 785 1.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 Energetski kablovi – Izvozno tržište Debljina izolacije Debljina plašta Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina mm mm mm kg/km kg/km 3x1.9 2.5 319 527 1.9 22.6 1.0 16.005 1.5 5x4 5x6 5x10 0.865 2.9 13.0 1.6 1.681 6.

robnim kućama.73 717.34 17. FE180 Bezhalogeni kablovi Standard: DIN VDE 266 Nazivni napon: 0. o provodnik je prekriven vatro-otpornim materijalom.5 5x6 Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina Doboš mm 15. podzemnim železnicama.33 kg/km 304. školama..6/1 kV Opseg temperature: radne: -30°C do +125°C pri polaganju: -5°C do +50°C • Konstrukcija: o bakarni okrugli provodnik. 423 530 151 .Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište NHXHX . Jugoslavija. • Primena: o U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje ispod zemlje u kablovskim kanalima i cevima.93 N° 10 12 12 14 Negotinski put bb.54 67. o plašt je od umrežene bezhalogene polimerne mešavine.5 5x1. odnosno u bolnicama. aerodromima. Tel..18 kg/km 40.84 402.5 8x1. o veoma nizak razvoj dima (nisu prepreka priliokom gašenja požara). tunelima. hotelima. o Primenjuju se za fiksne instalacije koje u slučaju požara treba da održe svoju funkcionalnost.89 21. Fax.09 266. • Normativ: Broj žila i nazivni presek mm2 3x1. liftovima. (019) 424 922. o održanje izolacije FE 180 (u slučaju požara zahtevi za izolaciju održavaju se 180 minuta). Za fiksne instalacije na i ispod maltera. • Karakteristike: o smanjena gorivost (nisu izvor niti šire požar).56 108. o jezgro kabla prekriveno je vatro-otpornim materijalom. o ne oslobađaju korozivne gasove u toku požara (nisu štetni po okolinu).44 516. 19000 Zaječar. • Pakovanje: Na koturove ili drvene doboše.RTB Bor Grupa . na zid od cigala ili betona. o Urađeni su tako da smanjuju opasnost od požara u zgradama gde se nalazi puno ljudi i veoma osetljiva oprema.51 19. o Ovaj tip kabla u slučaju požara zadržava svoje radno stanje 180 minuta. (019) 420 747. o izolacija je od umrežene bezhalogene polimerne mešavine. civilnim skloništima itd.

136 0.1 7.2940 0. Jugoslavija.149 0.592.268 0.20 752.95 27.70 325.094 0.61 3.78 732.570 0.0601 33 43 57 72 99 131 177 217 265 336 415 485 557 646 774 901 1 Broj žila u kablu 2 3 0. (019) 420 747.792 0.16 16.33 17.193 0.2568 0.88 36.46 30.5 2.72 1.15 15.126 0.2784 0.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Negotinski put bb.3086 0.Fabrika kablova Zaječar Broj žila i nazivni presek mm2 1x16 5x16 1x25 1x35 4x35 3x35+16 1x50 4x50 3x50+25 • Energetski kablovi – Izvozno tržište Spoljni prečnik Neto težina bakra Ukupna težina Doboš mm 12.RTB Bor Grupa . (019) 424 922.64 1.82 465.078 0.3026 0.15 0.56 2.122 0.77 kg/km 148.65 1.3191 Izmerena struja (A) 24 32 42 53 74 98 133 162 197 250 308 359 412 475 564 649 26 34 44 56 77 102 138 170 207 263 325 380 437 507 604 697 Radni kapacitet: Presek mm2 1.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Ω/km 12.422.17 N° 9 16 10 12 18 16 12 20 18 Izmereno strujno opterećenje kabla u vazduhu: Uređenje • Presek Otpornost mm2 1.727 0.157 0.3119 0.439 0.37 1.2977 0.08 1.361 0.2789 0.967.010.163 0. 19000 Zaječar.077 0.136 0.798.814 0. Fax.692.313 0.2064 0.960 0.387 0.1907 0. Tel.1564 0.5 2.153 0.159 0.83 1. 423 530 152 .900 0.152 0.147 0.139.694 0.2639 0.10 1.606 0.245.77 443.58 3.50 34.524 0.267 0.15 577.086 0.124 0.165 0.227 0.0754 0.09 243.02 1.3173 0.70 kg/km 329.93 2.2278 0.979 µF/km 0.841 0.48 31.1737 0.687 0.322.917 0.105 0.0991 0.41 4.

Telekomunikacioni kablovi Izvozno tržište .

o ekran od Al-poliester trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice. o PVC omotač sive boje. Tel. o izolacija od PVC-mase. (019) 420 747. 423 530 154 .8 mm. • Upotreba: Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos telefonskih i drugih električnih signala i predviđeni su za stalne instalacije u i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama. o jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva. o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište J-Y(St)Y Instalacioni kabl sa izolacijom i omotačem od PVC-mase Standard: VDE 0815 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0.RTB Bor Grupa . Fax. (019) 424 922.6 mm i 0. Jugoslavija. 19000 Zaječar. • Obeležavanje žila: o Za dve parice: I parica II parica a-žila b-žila o Preko dve parice: a-žila prva parica u sloju ostale parice u sloju b-žila ponavljanje Negotinski put bb. o žile su upredene u parice.

423 530 Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 6.0 10.5 15.5 6.6 4x2x0.Fabrika kablova Zaječar • Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (2 sec. DC) Radni napon (max) Ω/km MΩ/km nF/km kV V~ 0.6 130 0.2 100 90 100 800/800 300 TEHNIČKI PODACI Konstrukcija 2x2x0. Jugoslavija.0 9. 19000 Zaječar.8 10x2x0.5 17. (019) 420 747.0 13.6 30x2x0.5 7.0 10.8 73. Fax.8 Negotinski put bb.5 9.6 24x2x0.6 20x2x0.6 10x2x0.5 12.8 20x2x0.6 16x2x0.0 20.0 19.8 24x2x0. (019) 424 922.6 6x2x0.5 13.5 11.5 60 105 145 225 330 395 480 580 155 .8 16x2x0.6 Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 4.8 4x2x0.8 30x2x0. Tel.5 35 60 80 120 170 205 235 295 Konstrukcija 2x2x0.8 6x2x0.RTB Bor Grupa .

6.7 mm. c-žila d-žila Obeležavanje – koncentrično použavanje: Parica a-žila b-žila Početna Za smer Neparna Parna Negotinski put bb.4 mm.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište TPP Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena Standard: GOST 22498-88 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0. (019) 424 922. 5. 9. o žile su použene u parice. Tel. Jugoslavija. 0. (019) 420 747. 2. 7. • Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale. o jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa. 10. • Obeležavanje – grupno použavanje: Parica • a-žila b-žila Parica 1. 3. o plašt od polietilena.RTB Bor Grupa . 19000 Zaječar. o izolacija od masivnog polietilena. 4. Fax. o pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva. 8. 423 530 156 . o ekran od aluminijumske trake ispod koje je bakarni provodnik.5 mm i 0.

0 18.5** 200x2x0.0 46.390 (*) na drvene doboše po 1.4** 700x2x0.000 V TEHNIČKI PODACI Konstrukcija 10x2x0.5* 50x2x0. 423 530 157 .4* 20x2x0.0 45.305 3. Jugoslavija.220 1.385 2.790 2.0 30.5 16.4 139K9 0.5 70 105 165 240 355 670 985 1.RTB Bor Grupa .000 m. 19000 Zaječar.715 3.7* 30x2x0. Fax.4* 100x2x0.5 13.0 160 285 400 645 1.0 80 120 165 250 465 650 865 1.4** 1000x2x0.4** Pakovanje: Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 9.4** 500x2x0.0 15. (019) 424 922.5 32.Fabrika kablova Zaječar • Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (2 min.0 52.7** 150x2x0. (**) na drvene doboše po 500 m.0 10.7* 100x2x0.5 18. Negotinski put bb.215 1.0 21.500 45 0.5 13.000 2.5 11. Tel.7* 20x2x0.7** 12.5 25.5** 150x2x0.7* 50x2x0.0 16.5* 10x2x0.260 1.5 57.4** 150x2x0.4** 900x2x0.5 33.4* 30x2x0.390 3.5* 100x2x0.0 34.5** 300x2x0.0 43.055 3.850 2.4** 400x2x0.5 38.5** 500x2x0.4** 600x2x0.305 2.620 1.0 52.5 24.4** 200x2x0.4** 300x2x0.5** Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 9. (019) 420 747.5 28.5* 20x2x0.5 23.0 49.7 45K3 1.980 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 10x2x0.5 42. AC) žila/žila žila/ekran Ω/km MΩ/km nF/km 0.0 38.5** 400x2x0.6 90K6 6.0 54.725 Konstrukcija 5x2x0.965 2.4* 50x2x0.7** 300x2x0.0 51.0 41.4** 800x2x0.7** 200x2x0.5* 30x2x0.

10. 19000 Zaječar. 7. 5. c-žila d-žila Obeležavanje – koncentrično použavanje: Parica a-žila b-žila Početna Za smer Neparna Parna Negotinski put bb. Fax. Tel. o ekran od aluminijumske trake. 6. o žile su použene u parice. presvučene sa jedne strane slojem kopolimera. (019) 420 747. o jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa.RTB Bor Grupa . (019) 424 922. Jugoslavija. 4. • Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju. o plašt od polietilena. 8. 9.Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište TPPep Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena Standard: GOST 22498-88 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C • Konstrukcija: o bakarni provodnik 0.5 mm i 0. 0. o pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva. o izolacija od masivnog polietilena.7 mm.4 mm. 2. 3. 423 530 158 . • Obeležavanje – grupno použavanje: Parica • a-žila b-žila Parica 1.

5 45.285 1.090 3.815 2.4** 400x2x0.750 3. 19000 Zaječar.770 Pakovanje: Konstrukcija 5x2x0.0 39.5 34.5 52.0 80 120 180 255 375 690 1.5 16.5* 50x2x0.Fabrika kablova Zaječar • Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište Električne karakteristike na 20°C: Otpornost petlje (max) Otpornost izolacije (min) Radni kapacitet (max) Ispitni napon (2 min.335 3. (019) 424 922.5** 400x2x0.4* 20x2x0.885 2.4** 900x2x0. Jugoslavija.435 3.7* 50x2x0.0 24.0 29.5 22.4** 200x2x0.5* 100x2x0.7** 150x2x0.5 41.4 139K9 0.240 1.7 45K3 1.4* 100x2x0.000 2. (**) na drvene doboše po 500 m.500 45K5 0.4** 500x2x0. Negotinski put bb.5 175 300 415 665 1.4* 30x2x0.250 1.4** 150x2x0. Tel.7* 20x2x0.430 (*) na drvene doboše po 1.000 V TEHNIČKI PODACI Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 10x2x0.345 2.5* 10x2x0.4** 600x2x0.5 11.5 52.4** 300x2x0.4** 10.0 13. 423 530 159 .7* 30x2x0.4** 1000x2x0.5 52.010 1. (019) 420 747.5** 150x2x0.000 2.7** 13.650 2.5 55. AC) žila/žila žila/ekran Ω/km MΩ/km nF/km 0.5 46.5 16.5** 500x2x0.5** 300x2x0.0 57.5** 200x2x0.5* 30x2x0.4** 800x2x0.5 38. Fax.0 32.4* 50x2x0.5* 20x2x0.0 25.0 34.0 19.7** 200x2x0.4** 700x2x0.5 19.5 49.5 43.6 90K6 6.420 3.0 13.0 42.5 30.0 12.5** Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 9.RTB Bor Grupa .0 16.000 m.7** 300x2x0.0 25.7* 100x2x0.5 90 135 175 265 485 670 890 1.020 Konstrukcija Prečnik kabla Masa kabla mm kg/km 10x2x0.

Tel.Fabrika kablova Zaječar Autori AUTORI IDEJA: Dragan Petrović – rukovodilac sektora informacionog sistema Dragan Milisavljević – programer analitičar Žarko Stojković – samostalni referent marketinga REALIZACIJA: Dragan Milisavljević – programer analitičar Velibor Colović – veb dizajner Negotinski put bb. 19000 Zaječar. Jugoslavija. (019) 424 922. Fax. (019) 420 747. 423 530 160 .RTB Bor Grupa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful