You are on page 1of 313

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων

Αλφαβητικός Κατάλογος για :

Επικεφαλίδα
Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210
(συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.)

Καθιερωµένες & Παραπεµπτικές εγγραφές

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Παραγωγός του έργου


Αικατερίνη Κεράστα, Υπεύθυνη έργου & επιµέλεια έκδοσης
Ελένη Μιµίκου, Βιβλιοθηκονόµος
Σοφία Παπαλουκά, Πληροφορικός

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚ∆Β (Γενικά) σ. ii

Καθιερωµένες Εγγραφές Ονοµάτων Συλλογικών Οργάνων σ. 1

Παραπεµπτικές Εγγραφές Ονοµάτων Συλλογικών Οργάνων σ. 188

Συναντήσεις σ. 272
Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚΔΒ (Γενικά)

• Στην καθιέρωση των authorities είναι απαραίτητη η συνέπεια στις επιλογές μας:
a) για να είναι δυνατή η ευκολότερη, όσο το δυνατόν, και ίσως η μαζική αλλαγή σε περίπτωση
μελλοντικής υιοθέτησης διαφορετικών τρόπων και κανόνων και
b) για να είναι ευκολότερη η ελεγχόμενη διασύνδεση των καθιερωμένων όρων με τις
μονογραφίες κατά την ανταλλαγή δεδομένων

• Στην καθιέρωση των όρων έχει ληφθεί υπόψη:


c) πρωτίστως η δυνατότητα ταύτισης και επιλογής κατά την ελεγχόμενη διασύνδεση των όρων
με τις εγγραφές κατά τις ανταλλαγές
d) οι κανόνες του UNIMARC
e) η βιβλιοθηκονομική εμπειρία και πρακτική
f) Οι κανόνες AACR2 (τ. Β’ εκδ. ΤΕΘ 1997) για τα σημεία πρόσβασης
g) τα authorities της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
h) τα authorities της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου
i) τα authorities των άλλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών
j) τα authorities άλλων Βιβλιοθηκών που διαθέτουν τους καταλόγους τους στο Διαδίκτυο
k) η ανάγκη δημιουργίας καθιερωμένων όρων για δυνατότητα μελλοντικής ανταλλαγής και με
βιβλιοθήκες του εξωτερικού
l) οι ανάγκες και ο τρόπος σκέψης, προσέγγισης και αναζήτησης της πληροφορίας από τον μέσο
αναγνώστη-χρήστη των δημοσίων βιβλιοθηκών
m) οι κανόνες της ελληνικής γλώσσας
n) οι δυνατότητες των Windows και του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5, αλλά και γενικότερα της
σύγχρονης τεχνολογίας

Κάποιοι από τους κανόνες και οδηγίες που ακολουθούν είναι ίσως αυτονόητοι, αλλά στην
πράξη παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις επιλογές των βιβλιοθηκών. Σε
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν υπάρχει σταθερή πολιτική επιλογών ούτε μέσα στην
ίδια βιβλιοθήκη που να ακολουθείται με συνέπεια.

A. Χρησιμοποιούνται οι εξής κατάλογοι σε σχέση με τη γλώσσα: ελληνόγλωσσος και


αγγλόφωνος κυρίως, καθώς και λατινικός και γαλλικός π.χ.
210 02 $aΕθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
300 0_ $a960-7060
410 02 $aΕΒΕ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
710 02 $7ba$aNational Library of Greece (NLG)

210 02 $7ba$aAmerican Library Association (ALA)


410 02 $7ba$aALA (American Library Association)

210 02 $7ba$aAcademia Degli Arcadi

210 02 $7ba$aAcademie de Droit International de la Haye


410 02 $7ba$aHague Academie of International Law

B. Όπου είναι δυνατόν γίνεται χρήση της Δημοτικής γλώσσας π.χ.


250 __ $aΚεφάλι, ανθρώπινο
450 __ $aΑνθρώπινο Κεφάλι
450 __ $aΚεφαλή, Ανθρώπινη
550 __ $aΣώμα, Ανθρώπινο

ii
C. Μετά την τελεία, το κόμμα και την άνω-κάτω στιγμή ακολουθεί κενό διάστημα
(γραμματικός κανόνας) - Εξαίρεση στο "π.Χ."
200 _1 $7ba$aAl-Farabi$bAbu Nasr Muhammad$fπ. 870-950

200 _1 $7ba$aGurevich$bA. I. $g(Aron Iakovlevich)

200 _1 $aΑγαπητός$bΙωσήφ Δ. $f1919-


400 _1 $aΘεοδωρίδης$bΝικήτας Θ. $f1919-

200 _0 $aΑίσωπος$f7ος-6ος αι. π.Χ.

D. Στους όρους που αρχίζουν με κεφαλαίο εφαρμόζεται ο τόνος, καθώς και στις
συντετμημένες λέξεις αν είναι εμφανής π.χ.
210 02 $aΉπειρος (ΟΧΙ: 210 02 $aΗπειρος)
210 02 $a20ός αιώνας
215 __ $aΉπειρος (Ελλάς)$xΙστορία$z19ος-20ός αι.

E. ΟΧΙ κενό πριν και μετά την παύλα, κυρίως στο $a και στο $f των Ονομάτων
Προσώπων (200)

200 _1 $aΔραγούμης$bΙων$f1878-1920
200 _0 $aΦίλων ο Αλεξανδρεύς$f25 π.Χ.-40 μ.Χ.

F. Χρήση της γραφής ($7) σε όλες τις άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής, αρκεί η πρώτη
λέξη στο υποπεδίο $a να μην είναι ελληνική π.χ.
200 _0 $7ba$aCarolus Magnus$cβασιλιάς των Φράγκων (768-814) & ο πρώτος
αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (800-814)
700 _0 $aΚαρλομάγνος$cβασιλιάς των Φράγκων (768-814) & ο πρώτος
αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (800-814)

200 _1 $7ba$aZoelly-Κουταλίδη$bLila

G. Τα πεδία 4xx και 5xx συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη γλώσσα, ελληνική ή
λατινογενή - Εξαίρεση υπάρχει μόνο στα μικτά ονόματα προσώπων π.χ.
200 _1 $7ba$aDeLillo$bDon$f1936-
400 _1 $7ba$aBirdwell$bCleo$f1936-

200 _1 $aΤριανταφυλλίδου-Baladie$bΓιολάντα
400 _1 $7ba$aBaladie$bΓιολάντα Τριανταφυλλίδου-

200 _0 $aΠέτρος$cΑπόστολος (29 Ιουνίου)


400 _0 $aΑπόστολος Πέτρος

H. Στο 4xx ΔΕΝ καταχωρούνται αντίθετοι όροι

iii
I. Χρήση του 7xx όπου είναι δυνατόν, από εκείνη την εγγραφή που θεωρείται ως η 1η
καθιερωμένη προς την άλλη (όχι διπλές καθιερώσεις "από-προς") π.χ.
210 02 $7ba$aGESTAPO (Geheime Staatspolizei)
410 02 $7ba$aGeheime Staatspolizei (GESTAPO)
710 02 $aΚρατική Μυστική Αστυνομία (Γ' Ράϊχ)

210 02 $aΥπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


410 01 $aΕυρωπαϊκή Κοινότητα$bΥπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
710 02 $7ba$aEUR-OP (Office for Official Publications of the EC)

J. Τα γεγονότα που αρχίζουν με τόπο καθιερώνονται στο 250, και όχι στο 215 π.χ.

250 __ $aΒαλτέτσι, Μάχη του, 1821

K. Οι συνθήκες, οι συμφωνίες, τα πρωτόκολλα κλπ. καθιερώνονται ως τίτλοι στο 230


π.χ.
230 __ $aΜάαστριχτ, Συνθήκη του (1992)
300 1_ $aΤο λήμμα χρησιμοποιείται για εργασίες σχετικά με τη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 στο
Μάαστριχτ από τους υπουργούς Εξωτερικών και τους υπουργούς Οικονομίας
και Οικονομικών των δώδεκα κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.
430 __ $aΣυνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
430 __ $aΣυνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)

230 __ $aΛονδίνο, Πρωτόκολλο του (1830)

230 __ $aΣένγκεν, Συμφωνία του (1985)


530 __ $aΣένγκεν, Σύμβαση του (1990)

iv
Καθιερωµένες Εγγραφές

Αλφαβητικός Κατάλογος για :

Επικεφαλίδα

Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210

v
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Οµάδα

+γράµµα 2ο Εσπερινό ΤΕΕ Καβάλας

11η Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών 2ο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Λύκειο


αρχαιοτήτων
2ου Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Πολιτιστική Οµάδα
1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου
4ο Γυµνάσιο Βόλου
1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου
4ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Περιβαλλοντική
1ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου Οµάδα

1ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου--Ιστορία 5ο Γυµνάσιο Σερρών

1ο Γυµνάσιο-Λύκειο Βόλου 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλιάρτου 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου.


Περιβαλλοντική Οµάδα
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παροικιάς (Πάρος)
5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών
70 Πλανήτης
1ο Ενιαίο Λύκειο Λιβαδειάς
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών
1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου
9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά
Abacus
1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά--1997-
1998 Academia Degli Arcadi

1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά--1998- Academia. (κέντρο εκµάθησης ξένων γλωσσών)


1999
Academie de Droit International de la Haye
1ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύµνου Χρησιµοποιείται αντί
< Hague Academie of International Law
1ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου

1ο Λύκειο Μυτιλήνης Acton Society Trust


Βλέπε επίσης
>> Πειραµατικό Ενιαίο Λύκειο Μυτιλήνης Adam

Addison-Welsey
1ο Λύκειο Μυτιλήνης. Βιβλιοθήκη
Adobe
1ο Λύκειο Μυτιλήνης. Βιβλιοθήκη--Χειρόγραφα
Advance publishing
2002
Advanced Research Projects Agency (ARPA).
20ός αιώνας (USA)
Χρησιµοποιείται αντί
24 heures < ARPA (Advanced Research Projects Agency)

2ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. Περιβαλλοντική Οµάδα


African National Congress
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ορχοµενού = Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο

2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Πολιτιστική Οµάδα


Agence de l'Informatique (ADI)
2ο Ενιαίο Λύκειο Θήβας Χρησιµοποιείται αντί
< ADI (Agence de l'Informatique)
2ο Ενιαίο Λύκειο Θήβας. Μαθητές

2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου. Περιβαλλοντική Agricultural Bank of Greece (ΑΤΕ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
1
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Alpha media

Alpha Τράπεζα Πίστεως


Agricultural System for Storing and Βλέπε επίσης
Subsequently Selecting Information (ASSASSIN) << Τράπεζα Πίστεως
Χρησιµοποιείται αντί
< ASSASSIN (Agricultural System for Storing and
Subsequently Selecting Information) ALTEC

Alvin Redman (Hellas)


Air-France. Division Commerciale
American Academy of Arts and Sciences
Al Qaida. (organization)
= Αλ Κάιντα. (οργάνωση) American Accounting Association
Χρησιµοποιείται αντί
< Usama Bin Ladin Organization American Association for Artificial Intelligence
< Al Qaeda, (organization)
< Al-Qaida, (organization) American Association for the Advancement of
< Al-Qaeda, (organization) Science
< Qaida, (organization)
< Qaeda, (organization) American Association of Petroleum Geologists
(AAPG )
Χρησιµοποιείται αντί
Al-Aqsa Intifada. (Organization) < AAPG (American Association of Petroleum Geologists)
= Ιντιφάντα (Οργάνωση)

American Association of School Administrators


Aladdin Paperbacks
American Book Company
Alba
American Bureau Shipping
Albin Michel
American Community Schools
Aldebaran
American Council on Education
Alexander S. Onassis Foundation
= Κοινωφελές Ίδρυµα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" American Economic Association (AEA)
Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
<< Onassis Foundation < AEA (American Economic Association)

Alexandros Soutsos Museum American Enterprice Institute for Public Policy


= Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου Research (AEI)
Χρησιµοποιείται αντί
< AEI (American Enterprice Institute for Public Policy
ALFA PRESS. (τυπογρ.) Research)

Alfred Wegner Institute (AWI)


Χρησιµοποιείται αντί American Fisheries Society (AFS)
< AWI (Alfred Wegner Institute) Χρησιµοποιείται αντί
< AFS (American Fisheries Society)

Algeria. Commission Nationale de la Revolution


Agraire. Secretariat General American heritage

All-Russia Research Institute for Fisheries and American Hotel and Motel Association
Oceanography (VNIRO) Educational Institute
Χρησιµοποιείται αντί
< VNIRO (All-Russia Research Institute for Fisheries American Institute of Certified Public
and Oceanography) Accountants

American Land Development Association


Alliance of Small Island States (USA) (AOSIS)
Χρησιµοποιείται αντί American Library Association (ALA)
< AOSIS (Alliance of Small Island States (USA)) Χρησιµοποιείται αντί
< ALA (American Library Association)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


2 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί
American Management Association < ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)

American Marketing Association


Aquatic Sciences and Fisheries Information
American Museum of Natural History (AMNH) System (ASFIS)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< AMNH (American Museum of Natural History) < ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information
System)

American Oceanographic and Meteorological


Laboratory (AOML) Aquatic Sciences Information Retrieval Center
Χρησιµοποιείται αντί (ASIRC)
< AOML (American Oceanographic and Meteorological Χρησιµοποιείται αντί
Laboratory) < ASIRC (Aquatic Sciences Information Retrieval
Center)

American School of Classical Studies at Athens


ARA. (Φίλοι της Βιβλιοδετικής τέχνης)
American Society for Information Science
Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen
American Society of Ichthyologists and
Herpetologists (ASIH) Arctic Climate System Study (ACSYS)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ASIH (American Society of Ichthyologists and < ACSYS (Arctic Climate System Study)
Herpetologists)

Arcudius
American Society of Limnology and
Oceanography (ASLO) AREIA S. A.
Χρησιµοποιείται αντί
< ASLO (American Society of Limnology and Ares Publishers
Oceanography)
Arrow books

American Sociological Association Ars Longa

American-Hellenic Educational Progressive Art ipedo


Association (AHEPA)
= Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση Art of Text
(ΑΧΕΠΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Art Studio "Est"
< AHEPA (American-Hellenic Educational Progressive
Association) Artfoto

Artigraf
Amitie - Hatier
Artisan Entertainment
Amnesty International
= ∆ιεθνής Αµνηστία Artoon
Χρησιµοποιείται αντί
< Επιχειρήσεις ήχου και εικόνος (Artoon)
Amway. (εταιρεία)

Amway. (εταιρεία)--Ιστορία Asian Development Bank (The Philippines) (ADB)


Χρησιµοποιείται αντί
Anaycom House < ADB (Asian Development Bank (The Philippines)

ANEMOMYLOS
Aspen Institute for Humanistic Studies
Anubis
Aspen Institute for Humanistic Studies. Program
Application Software Development Center in International

Aquarius Aspen Institute for Humanistic Studies. Program


on Justice Society
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
3
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Associated Press Βλέπε επίσης


= Ηνωµένος Τύπος << Athens University of Economics and Business
(AUEB)

Association de Reflection sur les Enseignements


Superieurs et la Recherche Aufbau

Association des Bibliotecaires Francais Aufbau Taschenbuch

Association des Etudes Foncieres (ADEF) Australian Institute of Marine Science (AIMS)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ADEF (Association des Etudes Foncieres) < AIMS (Australian Institute of Marine Science)

Association des Ruralistes Francais Australian National University

Association for the Monetary Union of Europe Australian National University. The Australia-
(AUME) Japan Research Centre
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< AUME (Association for the Monetary Union of Europe) < Australia-Japan Research Centre (Australian National
University) The

Association Internationale d' Etudes du Sud-Est


Europeen Australian Oceanographic Data Centre (AODC)
Χρησιµοποιείται αντί
Association Internationale de Droit Economique < AODC (Australian Oceanographic Data Centre)

Association Internationale de Juristes


Democrates Australian Water Quality Centre (AWQC)
Χρησιµοποιείται αντί
Associazione Italiana per la Documentazione < AWQC (Australian Water Quality Centre)
Avanzata

Ateneul Roman Aventis

Ateneul Roman--Αρχεία Avon books

Athens Centre Academic Press AXON

Athens News Agency (ANA) Badisches Landesumuseum Karlsruhe


= Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ballantine books
< ANA (Athens News Agency)
Baltic Marine Environment Protection
Commission (HELCOM)
Athens University of Economics and Business Χρησιµοποιείται αντί
(AUEB) < HELCOM (Baltic Marine Environment Protection
= Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) Commission)
Βλέπε επίσης
>> AUEB (Athens University of Economics and
Business) Banco Exterior de Espana

Banco Exterior de Espana. Servicio de Estudios


Athens Voice Economicos

Athens voice books Banks Upshaw and Company

Atlantis Banque Agricole de Greece (ΑΤΕ)


= Ατλαντίς = Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

Audio Video Enterprises Bantam Books

Audiovisual Enterprises Bantam edition

AUEB (Athens University of Economics and Bastei-Lubbe


Business)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


4 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Bauhaus. (µουσικό συγκρότηµα) Bibliotheque d'Ouvrages de Droit Social

Beatles. The (µουσικό συγκρότηµα) Bibliotheque de Jean N. Svoronos


= Μπητλς. (µουσικό συγκρότηµα)
Bibliotheque de M. B.

Beautiful America. (εκδοτικός οίκος) Bibliotheque de M. Pierre-Henri Larcher

Behavioral and Social Sciences Survay Comittee. Bibliotheque de Mac-Carthy Reagh


The
Bibliotheque Scientifique de M. M. de Jussieu
Belgique Bibliotheque Royale
Bibliotheques des Ecoles Francaises d'Athenes et
Bell de Rome

BENELUX (Belgique-Netherlanden-Luxemburg) Biogas Transfer in Estuaries (Belgium)


Χρησιµοποιείται αντί (BIOGEST)
< Belgique-Netherlanden-Luxemburg (BENELUX) Χρησιµοποιείται αντί
< Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεµβούργο (BENELUX) < BIOGEST (Biogas Transfer in Estuaries (Belgium))
< BE.NE.LUX. (Belgique-Netherlanden-Luxemburg)

Biopolitics International Organisation (BIO)


Berkley Books = ∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (ΒΙΟ)
Χρησιµοποιείται αντί
Berkley Medalion Book < BIO (Biopolitics International Organisation)

Bertelsmann
Blur. (µουσικό συγκρότηµα)
BIBLIONET
= ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Bodleian Library
Χρησιµοποιείται αντί
< University of Oxford, Bodleian Library
Biblioteca Alexandrina
= Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
Body Shop. The

Biblioteca Apostolica Vaticana Bourrelier


= Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bowiling Green State University

Biblioteca Apostolica Vaticana--Βιβλιογραφία Brimax Books

Biblioteca Apostolica Vaticana--Ιστορία British Academy

Biblioteca Apostolica Vaticana--Μετάλλια British and Foreign Bible Society. The

Biblioteca Apostolica Vaticana--Συλλογές British Antarctic Survey (BAS)


νοµισµάτων Χρησιµοποιείται αντί
< BAS (British Antarctic Survey)
Biblioteca Apostolica Vaticana--Χειρόγραφα

Biblioteca Apostolica Vaticana--Χειρόγραφα, British Association for the Advancement of


Ελληνικά Science

Biblioteca Nazionale Marciana (Βενετία) British Association for the Advancement of


Science. Section F
Biblioteca Nazionale Marciana (Βενετία)--
Κατάλογοι British Broadcasting Corporation (BBC)
= Βρετανικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (BBC)
Biblioteca Vedovato Χρησιµοποιείται αντί
< BBC (British Broadcasting Corporation)
Bibliotheca Auerbachiana

Bibliotheca Bottigeriana British Broadcasting Corporation (BBC).


Συµφωνική Ορχήστρα
Bibliothek des von Thierseh
British Council

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
5
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= Βρετανικό Συµβούλιο

Cal Industries
British Council - Greece
= Βρετανικό Συµβούλιο Ελλάδος Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
Χρησιµοποιείται αντί
< CSA (Cambridge Scientific Abstracts)
British International Studies Association

British Library Cambridge University

British Library Research and Development Cambridge University Press


Deptartment
Canada Privy Council Office
British Library. Department of Manuscripts
Canadian Institute of Marine Engineering,
British Medical Association Canada (CIMarE)
Χρησιµοποιείται αντί
British Medical Association. The < CIMarE (Canadian Institute of Marine Engineering,
Canada)
British Museum (BM)
= Βρετανικό Μουσείο
Χρησιµοποιείται αντί Canadian Society for Computational Studies of
< BM (British Museum) Intelligence

Canongate
British North-America Comittee
Cardiff
British Oceanographic Data Centre (BODC)
Χρησιµοποιείται αντί Carl Hanser
< BODC (British Oceanographic Data Centre)
Carmania Press

British Petroleum Ελλάδος (B.P. Ελλάδος) Carnegie Institute of Technology


Χρησιµοποιείται αντί
< BP Ελλάδος (British Petroleum Ελλάδος) CAS Occasional Paper
< B.P. Ελλάδος (British Petroleum Ελλάδος)
Casterman

British Publishers Guild Center for Advanced Research in Phenomenology

British School at Athens Center for Migration Studies (CMS)


Χρησιµοποιείται αντί
British School at Rome < CMS (Center for Migration Studies)

British School of Archaelogy at Athens. The


Central Bank of Nigeria
British Sociological Association
Central Committee of Korean Writers' Union
British Standards Institution (BSI)
Χρησιµοποιείται αντί Central Intelligence Agency (CIA)
< BSI (British Standards Institution) = Αµερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
Χρησιµοποιείται αντί
< CIA (Central Intelligence Agency)
Brookings Institution. The < United States of America (USA), Central Intelligence
Agency (CIA)
BTB. (εκδοτικός οίκος)

Budapest Sessions. The : (1998 : : Βουδαπέστη) Centre culturel international de Cerisy-la-Salle

Buena Vista Home Entertainment Centre d' Etude et de Promotion de la Lecture

Bundersregierung Centre d'Economie International des Pays


Socialistes
Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei (BF)
Χρησιµοποιείται αντί Centre d'Economie International des Pays
< BF (Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei) Socialistes. Groupe de Recherche sur la Theorie

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


6 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

de l'Economie Socialiste

Centre d'Etude des Collectivites Locales Centre for Contemporary Cultural Studies

Centre d'Etude et de Recherche sur les Centre for Earth Observation [Programme] (CEO)
Civilisations Slaves Χρησιµοποιείται αντί
< CEO (Centre for Earth Observation [Programme])
Centre d'Etudes des Systemes et Technologies
Avancees
Centre for Economic Policy Research (CERP)
Centre d'Etudes Economiques Χρησιµοποιείται αντί
< CEPR (Centre for Economic Policy Research)
Centre d'Etudes et de Recherches sur les
Qualifications (CEREQ)
Χρησιµοποιείται αντί Centre for Educational Research and Innovation
< CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherches sur les (CERI)
Qualifications) Χρησιµοποιείται αντί
< CERI (Centre for Educational Research and
Innovation)
Centre d'Etudes Mediterraneennes du < Centre pour la Recherche et l'Innovation dans
Laboratoire de Geographie l'Enseignement (CERI)

Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations


Internationales (CEPII) Centre for Environmental and Estuarine Studies
Χρησιµοποιείται αντί (CEES)
< CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et Χρησιµοποιείται αντί
d'Informations Internationales) < CEES (Centre for Environmental and Estuarine
Studies)

Centre de Recherche Tsiganes


Centre for European Policy Studies (CEPS)
Centre de Recherches Economiques, Χρησιµοποιείται αντί
Sociologiques, et de Gestion < CEPS (Centre for European Policy Studies)

Centre de Recherches et d'Etudes sur les


Societes Mediterraneennes (CRESM) Centre for European Policy Studies. Financial
Χρησιµοποιείται αντί Markets Unit
< CRESM (Centre de Recherches et d'Etudes sur les
Societes Mediterraneennes) Centre for Research on European Women

Centre for the Economics and Management of


Centre de Recherches Scientifiques Aquatic Resources (CEMARE)
Χρησιµοποιείται αντί
Centre Europeen Culturel de Delphes < CEMARE (Centre for the Economics and Management
= Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών of Aquatic Resources)

Centre Europeen pour le Developpement de la Centre National de Reserches Scientifiques


Formation Professionnelle (CEDEFOP) (CNRS)
= Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Χρησιµοποιείται αντί
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) < CNRS (Centre National de Reserches Scientifiques)
Χρησιµοποιείται αντί
< CEDEFOP (Centre Europeen pour le Developpement
de la Formation Professionnelle) Centre National pour l'Exploitation des Oceans
< European Centre for the Development of Vocational (CNEXO)
Training (CEDEFOP) Χρησιµοποιείται αντί
< CNEXO (Centre National pour l'Exploitation des
Oceans)
Centre for Asia Minor Studies
= Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Centre of Planning and Economic Research
(CPER)
Centre for Co-operation with European = Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
Economies in Transition (ΚΕΠΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Centre pour la Cooperation avec les Economies < KEPE (Centre of Planning and Economic Research)
Europeennes en Transition < CPER (Centre of Planning and Economic Research)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
7
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< COPA (Comite des Organisations Professionnelles


Agricoles de la Communaute Europeenne)
Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie
Commercial Bank of Greece (CBG)
Centro de Informacion Cientifica y Humanistica = Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
(CICH) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < CBG (Commercial Bank of Greece)
< CICH (Centro de Informacion Cientifica y < Emporiki Bank Corporate
Humanistica) < Banque Commercial de Grece (BCG)
< BCG (Banque Commercial de Grece)

Centro Studi di Politica Internazionale


Commission International Olympique (CIO)
Centro Studi Investimenti Sociali Χρησιµοποιείται αντί
< CIO (Commission International Olympique)
Charles Scribner's Son

Charles Scribner's Sons Commission Internationale d'Histoire des


Mouvements Sociaux et des Structures Sociales
Charpentier
Commission of the European Community
Chartered Institute of Management Accountants = Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Χρησιµοποιείται αντί
Chez Firmin Didot < European Community, Commission
< Communaute Europeenne, Commission
Chiesa della Martorana (Παλέρµο) < Commission Europeene des Droits de l'Homme
(ECHR)
Cinar

Cinemarque Entertainent Commission on Storage, Automatic Processing


and Retrieval of Geological Data
Citibank (IUGS/COGEODATA)
Χρησιµοποιείται αντί
Civitas Cociety < IUGS/COGEODATA (Commission on Storage,
Automatic Processing and Retrieval of Geological Data)
Clare Group

Clarendon Press Commission on Tectonics (IUGS/COMTEC)


Χρησιµοποιείται αντί
Clark Boardman Company Limited < IUGS/COMTEC (Commission on Tectonics)

Cle International
Commission pour l'Etude des Communautes
Clisthene Europeennes (CEDECE)
Χρησιµοποιείται αντί
Club d'Information et de Reflexion sur < CEDECE (Commission pour l'Etude des Communautes
l'Economie Mondiale Europeennes)

Club of Rome
Committee for International Coordination on
Cobb Group. The National Research in Demography (CICRED)
Χρησιµοποιείται αντί
Coca Cola corporation < CICRED (Committee for International Coordination on
National Research in Demography)
College of Europe

Comision de Derechos Humanos de El Salvador Committee of the Regions of the European Union

Comitato Cittadino per le Celebrazioni Committee on Taxation, Resources and Economic


Colombiane Development (TRED). (USA)
Χρησιµοποιείται αντί
Comite des Organisations Professionnelles < TRED (Committee on Taxation, Resources and
Agricoles de la Communaute Europeenne (COPA) Economic Development, (USA)
= Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιτροπή Επαγγελµατικών
Γεωργικών Οργανισµών
Χρησιµοποιείται αντί Committee on Technological Innovation in

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


8 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Medicine
Consultans Bureau
Committee on Technological Innovation in
Medicine. Institute of Medicine Contact

Committee on the Exercise of the Inalienable Convention on the Conservation of Antarctic


Rights of the Palestinian People Marine Living Resources (CCAMLR)
Χρησιµοποιείται αντί
Commonwealth Consultative Group on Mineral < CCAMLR (Convention on the Conservation of
Resources and Geology (CCMRG) Antarctic Marine Living Resources)
Χρησιµοποιείται αντί
< CCMRG (Commonwealth Consultative Group on
Mineral Resources and Geology) Copy city

Corgi
Commonwealth Group of Eminent Persons. The
Cornafion Group
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization (CSIRO) Coronation Press
Χρησιµοποιείται αντί
< CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Coronet books
Research Organization)
Corporate Monitor. (Inc.)

Community Research and Development Cosmos Greek-American


Information Service (CORDIS)
Χρησιµοποιείται αντί Council for International Cooperation for the
< CORDIS (Community Research and Development Exploitation of the Cosmos (INTERCOSMOS)
Information Service) Χρησιµοποιείται αντί
< European Community Research and Development < INTERCOSMOS (Council for International Cooperation
Information Service (CORDIS) The for the Exploitation of the Cosmos)

COMPUPRESS Council of Europe


= Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)
Computer Academy Χρησιµοποιείται αντί
< Conseil de l' Europe
Computer Board for Universities and Research
Councils
Council of Europe--Συνθήκες
Computer Technology Research Corp
Council of Europe. Human Rights Documentation
Conceptum Centre
Χρησιµοποιείται αντί
Congress of Local and Regional Authorities of < Human Rights Documentation Centre (Council of
Europe Europe)

Conseil pour la Conservation des Ressources


Halieutiques (Canada) (CCRH) Council of European Municipalities and Regions
Χρησιµοποιείται αντί
< CCRH (Conseil pour la Conservation des Ressources Council of Mutual Economic Aid (COMECON)
Halieutiques (Canada)) = Συµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας
(COMECON)
Χρησιµοποιείται αντί
Consortium for International Earth Science < COMECON (Council of Mutual Economic Aid)
Information Network (CIESIN)
Χρησιµοποιείται αντί
< CIESIN (Consortium for International Earth Science Council of the European Union
Information Network) = Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Χρησιµοποιείται αντί
< Communaute Europeenne, Conseil
Consortium for Research in Elastic Wave < European Community, Council
Exploration Seismology (CREWES Project). The
Χρησιµοποιείται αντί
< CREWES Project (The Consortium for Research in Counsil for the United States and Italy. The
Elastic Wave Exploration Seismology)
Court of Justice of the European Communities

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
9
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Dell Publishing


Χρησιµοποιείται αντί
< Communatue Europeenne, Court de Justice Depeche Mode. (µουσικό συγκρότηµα)
< Cour de Justice de la Communaute Europeenne
< European Communtiy, Court of Justice Dersa

Despec Multimedia Systems


Cure. The (µουσικό συγκρότηµα)
Deutesche Forschungsgemeisnschaft
Cypress House
Deutsche Demokratische Republic
Cyprus Museum
= Κυπριακό Μουσείο Deutsche Gesellschaft fur Operations Research

Deutsche Gesellschaft fur Sozialmedizin und


Cyprus Museum. Departementof Antiquities Pravention

Cyprus. Ministry of Interior. Press and Deutsche Hydrographische Institut (DHI)


Information Office Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < DHI (Deutsche Hydrographische Institut)
< Cyprus PIO
< Cyprus Press and Information Office
Deutsche Institut fϋr Zeitungskunde

Cyprus. Εθνική Φρουρά Deutsche National Bibliothek


Χρησιµοποιείται αντί
< Εθνική Φρουρά Κύπρου Deutsche Staatsbibliothek

Deutscher Katecheten-Verein
Cyprus. Στρατός
Deutscher Taschenbuch Verlag
Cyprus. Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας
Deutsches Bibiotheksinstitut
Cyprus. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Deutsches Institut fuer Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI)
Cyprus. Υπουργείο Εσωτερικών Χρησιµοποιείται αντί
< DIMDI (Deutsches Institut fuer Medizinische
Cyprus. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου Dokumentation und Information)
και Πληροφοριών

Cyprus. Υπουργείο Παιδείας Deutsches Jugendinstitut

Cyprus. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Dian


Υπηρεσία Καθοδηγήσης και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού. ∆ιεύθυνση Μέσης Dian Books
Eκπαίδευσης
Dieterichschen Buchhandlung
Cyprus. Υπουργείο Παιδείας. Μορφωτική
Υπηρεσία Dionysos Books

Danish Centre of Human Rights Diputacio de Barcelona

Darrell Waters Limited Discovery Channel

David Time Share Group. The Discovery Communications

DeAgostini Hellas Discovery. (πλοίο)


= Ντισκάβερυ. (πλοίο)
Delacorte Press

Delco. Κ. Ι. ∆ηµόπουλος Divry D. C.

Dell Doors. (µουσικό συγκρότηµα)

Dell book. A Dorling Kindersley (DK)


Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


10 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< DK (Dorling Kindersley) = Ζαπατίστας (Μεξικό)

Drifters. The (µουσικό συγκρότηµα) ELIT

Droemer Emden. (καταδροµικό)


= Εµντεν. (καταδροµικό)
Droemer Knaur

Dumbarton Oaks EMI record company


Χρησιµοποιείται αντί
Dumbarton Oaks Research Library and Collection < Electrical and Music Industries (EMI record company)
Βλέπε επίσης
Dumbarton Oaks Research Library and >> MINOS-EMI
Collection--Κατάλογοι

DuMont Encyclopedia Britannica. (Inc.)


Χρησιµοποιείται αντί
Dural ΑΕΒΕ < Britannica Encyclopedia, (Inc.)

Dynamo
English School Book Publish
Earthworks Group. The
English Tourist Board Development Guides
Eastern Atlantic Hydrographic Commission
(EAtHC) Enimerossi
Χρησιµοποιείται αντί
< EAtHC (Eastern Atlantic Hydrographic Commission) Environment and Natural Resources
Management (ENRM)
Χρησιµοποιείται αντί
Ecole Francaise d'Athenes < ENRM (Environment and Natural Resources
= Γαλλική Σχολή Αθηνών Management)

Ecole Nationale de la Statistique et de Environment Canada (EC)


l'Administration Economique Χρησιµοποιείται αντί
< EC (Environment Canada)
Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques

Ecological Society of America (USA) (ESA) Epicom


Χρησιµοποιείται αντί
< ESA (Ecological Society of America (USA)) Erasmus Bureau

Ergo
Econometric Society World Congress
Ergonomics Society
Economic History Society
Ernest & Young
Economic Intelligemence Unit. The
Etudes des Droit des Communautes Europeennes
Economic Research Centre
Eupopean Institute of Public Administration
Edition Erde (EIPA)
Χρησιµοποιείται αντί
Editions du Seuil < EIPA (Eupopean Institute of Public Administration)

Edizioni del Grifo


EUR-OP (Office for Official Publications of the
Education Resources Information Center (ERIC) EC)
Χρησιµοποιείται αντί = Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
< ERIC (Education Resources Information Center) Κοινοτήτων (ΥΕΕΕΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
< Office for Publications (EUR-OP)
Efstathiadis Group

Ejircito Zapatista de Liberacion Nacional Euratom Supply Agency (ESA)


(Μεξικό) = Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
11
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= Οργανισµός Εφοδιασµού Euratom Βλέπε επίσης


Χρησιµοποιείται αντί >> European Court of Human Rights (ECHR)
< Agence d'Approvisionnement d' Euratom (ESA)
< ESA (Euratom Supply Agency)
European Convention on Human Rights.
Commission
Eurobank
European Convention on Human Rights. Court
Eurobooks
European Coordination Centre for Research and
Europaverlag Documentation in Social Sciences

European Air Law Association European Court of Auditors


= Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
European Association of Exploration
Geophysicists (EAEG)
Χρησιµοποιείται αντί European Court of Human Rights (ECHR)
< EAEG (European Association of Exploration = Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του
Geophysicist) Ανθρώπου
Χρησιµοποιείται αντί
< Cour Europeenne des Droits de l' Homme
European Association of Marine and Aquatic < ECHR (European Court of Human Rights)
Sciences Libraries and Information Centers Βλέπε επίσης
(EURASLIC) << European Commission on Human Rights (ECHR)
Χρησιµοποιείται αντί << European Convention on Human Rights
< EURASLIC (European Association of Marine and
Aquatic Sciences Libraries and Information)
European Documentation Centres

European Central Bank (ECB) European Economic and Social Committee


= Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) = Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ECB (European Central Bank) < Economic and Social Committee

European Centre for Parliamentary Research and European Economic Community (EEC)
Documentation = Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
European Centre for Parliamentary Research and < EEC (European Economic Community)
Documentation. Working Party on Βλέπε επίσης
Macroeconomic Research << European Union (EU)

European Commission Host Organisation (ECHO)


Χρησιµοποιείται αντί European Environment Agency (EEA)
< ECHO (European Commission Host Organisation) Χρησιµοποιείται αντί
< EEA (European Environment Agency)

European Commission on Human Rights (ECHR)


= Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ∆ικαιωµάτων του European Environment Information and
Ανθρώπου Observation NETwork
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ECHR (European Commission on Human Rights) < EIONET (European Environment Information and
Βλέπε επίσης Observation NETwork)
>> European Court of Human Rights (ECHR)

European Environmental Management


European Community Association (EEMA)
= Ευρωπαϊκή Κοινότητα Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < EEMA (European Environmental Management
< Communaute Europeenne Association)

European Community Studies Association European Foundation for the Improvement of


Living and Working Conditions
European Consortium for Political Research = Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Βελτίωση των Συνθηκών
∆ιαβιώσεως και Εργασίας
European Convention on Human Rights Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


12 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Fondation Europeenne pour l'Amelioration des


Conditions de vie et de Travail
European Monitoring Centre for Drugs and Drugs
Addiction (EMCDDA)
European Free Trade Association (EFTA) Χρησιµοποιείται αντί
= Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) < EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and
Χρησιµοποιείται αντί Drugs Addiction)
< EFTA (European Free Trade Association)

European Observatory on National Family


European Geophysical Society (EGS) Policies
Χρησιµοποιείται αντί
< EGS (European Geophysical Society) European Ombudsman

European Parliament
European Inland Fisheries Advisory Commission = Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(EIFAC) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Parlement Europeen
< EIFAC (European Inland Fisheries Advisory
Commission)
European Police Office (EUROPOL)
Χρησιµοποιείται αντί
European Institute for Information Management < EUROPOL (European Police Office)

European Institute of Public Administration


Χρησιµοποιείται αντί European Research Associates
< Institute Europeen d'Administration Publique
European Roma Rights Center

European Invertebrate Survey (EIS) European Science Foundation (ESF)


Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< EIS (European Invertebrate Survey) < ESF (European Science Foundation)

European Investment Bank (EIB) European Security Study


= Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
Χρησιµοποιείται αντί European Social Fund
< EIB (European Investment Bank )
< Banque Europeenne d'Investissement (BEI) European Society for Philosophy of Medicine and
< BEI (Banque Europeenne d'Investissement) Health Care

European Society of Limnology and


European League for Economic Cooperation Oceanography (ESLO)
= Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονοµικής Συνεργασίας Χρησιµοποιείται αντί
< ESLO (European Society of Limnology and
Oceanography)
European Mediterranean Commission on Water
Planning (EMCWP)
Χρησιµοποιείται αντί European Space Agency - Information Retrieval
< EMCWP (European Mediterranean Commission on System (Italy) (ESA/IRS)
Water Planning) Χρησιµοποιείται αντί
< ESA/IRS (European Space Agency - Information
Retrieval System (Italy))
European Molecular Biology Conference (EMBC)
Χρησιµοποιείται αντί
< EMBC (European Molecular Biology Conference) European Strategy Group (ESG)
Χρησιµοποιείται αντί
< ESG (European Strategy Group)
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Χρησιµοποιείται αντί
< EMBL (European Molecular Biology Laboratory) European Thermographic Association (ETA)
Χρησιµοποιείται αντί
< ETA (European Thermographic Association)
European Molecular Biology Organization
(EMBO)
Χρησιµοποιείται αντί European Union (EU)
< EMBO (European Molecular Biology Organization) = Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
13
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί
< EU (European Union) EXODUS
Βλέπε επίσης
>> European Economic Community (EEC) Explorer

Faber and Faber


European Union of Geosciences (EUG)
Χρησιµοποιείται αντί Facts on File
< EUG (European Union of Geosciences)
Fagotto

European University Institute FAO Fishery Department Small Island Developing


States (SIDS)
European University Institute. Department of Χρησιµοποιείται αντί
European Policy Unit < SIDS (FAO Fishery Department Small Island
Χρησιµοποιείται αντί Developing States)
< European Policy Unit (European University Institute)

FAO Fishery Department The State of World


European University Institute. Department of Fisheries and Aquaculture (SOFIA)
History and Civilization Χρησιµοποιείται αντί
< SOFIA (FAO Fishery Department The State of World
European University Institute. Department of Fisheries and Aquaculture)
Law

European University Institute. Department of FAO Fishery Information, Data and Statistics
Political and Social Sciences Service (FIDI)
Χρησιµοποιείται αντί
European University Institute. Economics < FIDI (FAO Fishery Information, Data and Statistics
Department Service)

European University Institute. European Culture


Research Centre Farrar, Straus and Giroux
Χρησιµοποιείται αντί
< European Culture Research Centre (European Fawcett Crest
University Institute)
Federal Bureau of Investigation (FBI)
= Οµοσπονδιακό Γραφείο Αναζητήσεων (FBI)
European University Institute. European Policy Χρησιµοποιείται αντί
Study Group < FBI (Federal Bureau of Investigation)
Χρησιµοποιείται αντί
< European Policy Study Group (European University
Institute) Federation des Entreprises de Belgique
< Groupe d'Etudes Politiques Europeennes (European = Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου
University Institute)

Federation Europeenne d'Associations


European Water Pollution Control Association Nationales d'Ingenieurs
(EWPCA)
Χρησιµοποιείται αντί Federation Francaise de Cooperation entre
< EWPCA (European Water Pollution Control Bibliotheques
Association)
Federation Internationale de Basketball (FIBA)
= ∆ιεθνής Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΦΙΜΠΑ)
European Wide Service Exchange (EWSE) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < FIBA (Federation Internationale de Basketball)
< EWSE (European Wide Service Exchange)

Federation Internationale de Football


European Youth Parliament (EYP) Association (FIFA)
Χρησιµοποιείται αντί = ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΦΙΦΑ)
< EYP (European Youth Parliament) Χρησιµοποιείται αντί
< FIFA (Federation Internationale de Football
Association)
Europrint

EURYDICE Federation of Astronomical and Geophysical Data

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


14 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Analysis Services (FAGS) Fondation Camille Gutt


Χρησιµοποιείται αντί
< FAGS (Federation of Astronomical and Geophysical Fondation Europeenne de la Culture
Data Analysis Services)
Fondation Nationale de la Recherche Scientifique
Institut de Recherches Byzantines
Financial Accounting Standards Board
Fondation Nationale pour le Droit de l'Entreprise
Financial Forum
Fontana
Financial Publishing Company
Fontana / Collins
Finatec
Food and Agriculture Organisation of the United
FINATEC Multimedia Nations (Italy) (FAO)
Χρησιµοποιείται αντί
Finland. Ministry of Education < FAO (Food and Agriculture Organisation of the United
Nations (Italy))
FINOS-FILM
= ΦΙΝΟΣ-ΦΙΛΜ
Foreign Languages Publishing House

FIR Αθηνών FOTO OFFSET. (τυπογρ.)


Χρησιµοποιείται αντί
< Τοµείς Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών Foto Κλίκ

Fotorama
Fischer S.
Foundation for Hellenic Culture
Fischer Taschenbuch Verlag
Foundation National de la Recherche Scientifique
Fisher Unwin
Foundation National de la Recherche
Fisheries Resource Conservation Council Scientifique. Institut de Recherches Byzantines
(Canada) (FRCC)
Χρησιµοποιείται αντί Foundation of Olympic and Sport Education
< FRCC (Fisheries Resource Conservation Council
(Canada)) France. Conseil Superieur du Tourisme

France. Minirtere de l' Environnement


Fishery Committee for the Eastern Central
Atlantic (CECAF) France. Ministere de l'Agriculture
Χρησιµοποιείται αντί
< CECAF (Fishery Committee for the Eastern Central France. Ministere de l'Agriculture. Commissariat
Atlantic) General du Plan

France. Ministere de l'Agriculture. Commissariat


Flammarion General du Plan. Direction des Industries
Agricoles et Alimentaires
Fleuve noir
France. Ministere de l'Economie et de Finances.
Flight Information Regions (FIR) Direction Generale des Duanes et Droits
= Τοµείς Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) Indirects
Χρησιµοποιείται αντί
< FIR (Flight Information Regions) France. Ministere de l'Economie et des Finances
Το λήµµα χρησιµοποιείται για εργασίες σχετικά µε το
FIR γενικά . Για εργασίες σχετικά µε ειδικά FIR France. Ministere de l'Economie et des Finances.
χρησιµοποιείται το λήµµα µε την τοπική προσθήκη π.χ. Institut National de la Statistique et des Etudes
FIR Αθηνών. Economiques

France. Ministere de l'Environnement et du


Fogg Art Museum Cadre de Vie
= Μουσείο Fogg Art
France. Ministere de la Culture et des Sciences

Fogg Art Museum--Κατάλογοι France. Ministere de la Justice et des Cultes

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
15
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

France. Ministere de la Justice et des Cultes.


Bibliotheque du Comite de la Legislation
Etrangere General Fisheries Council for the Mediterranean
(GFCM)
France. Ministere de la Recherche et de la Χρησιµοποιείται αντί
Technologie < GFCM (General Fisheries Council for the
Mediterranean)
France. Ministere de la Recherche et de la
Technologie. Mission Interministerielle de l'
Information Scientifique et Technique Genetics of Industrial Microorganisms -
International Commission (GIM-IC)
France. Ministere des Affaires Sociales et de la Χρησιµοποιείται αντί
Solidarite Nationale < GIM-IC (Genetics of Industrial Microorganisms -
International Commissio)
France. Ministere des Affaires Sociales et de la
Solidarite Nationale. Service de Statistiques, des
Etudes et des Systemes d'Information GeoHydrodynamics and Environment Research
(Belgium) (GHER)
France. Ministere Royal des Affaires Etrangeres Χρησιµοποιείται αντί
< GHER (GeoHydrodynamics and Environment
Fretz & Wasmuth Research (Belgium))

Friedrich Ebert Stiftung


Georama Books
Friesland
Georg Olms Verlag
Fritz Molden
Georgetown University
Fun in art
Georgetown University. Center for German and
Fund for Public Policy Research European Studies
Χρησιµοποιείται αντί
Funks & Wagnalls < Center for German and European Studies
(Georgetown University)
Futura

Gala Gerard de villiers

Galerie Titanium Germany (West) Bundesministerium fur


Forschung und Technologie
Gallimard
Germany, East. Στρατός
Gamma Institute
Germany, West. Βουλή
Geartner
Germany. Υπουργείο Πολιτισµού
Gedanken und Bilder aus Einer Technischen
Hochschul Gesellschaft fuer Information und
Dokumentation (GID)
GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Χρησιµοποιείται αντί
Prevention and Management of Marine Pollution < GID (Gesellschaft fuer Information und
in the East Asian Seas (MPPEAS) Dokumentation)
Χρησιµοποιείται αντί
< MPPEAS (GEF/UNDP/IMO Regional Programme for
the Prevention and Management of Marine Pollution in GESTAPO (Geheime Staatspolizei)
the East Asian Seas ) = Κρατική Μυστική Αστυνοµία (Γ' Ράϊχ)
Χρησιµοποιείται αντί
< Geheime Staatspolizei (GESTAPO)
Gema

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Giovanis


(οργάνωση) = Γιοβάνης
= Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT).
(οργάνωση)
Χρησιµοποιείται αντί Giulio Einaudi editore
< GATT (General Agreement on Tariffs and Trade),
(οργάνωση) Global Environment Facility (USA) (GEF)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


16 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Great Britain. Υπουργείο Εξωτερικών


< GEF (Global Environment Facility (USA))
Great Britain. Υπουργείο Εξωτερικών--Αρχεία

Global Environmental Information Locator Grecocard


Service (GELOS)
Χρησιµοποιείται αντί Greece. Ministry of Culture
< GELOS (Global Environmental Information Locator = Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού
Service) Χρησιµοποιείται αντί
< Hellenic Ministry of Culture

Global Network of Environment and Technology


(GNET). The Greece. Ministry of the Aegean
Χρησιµοποιείται αντί = Ελλάς. Υπουργείο Αιγαίου
< GNET (The Global Network of Environment and
Technology)
Greek Centre for Development Studies

Global Ocean Observing System (GOOS) Greek Marketing Centre


Χρησιµοποιείται αντί
< GOOS (Global Ocean Observing System) Greek National Line

Greek National Turist Organization (GNTO)


Global Temperature-Salinity Profile Program = Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)
(GTSPP) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < GNTO (Greek National Turist Organization)
< GTSPP (Global Temperature-Salinity Profile Program)

Greek Orthodox Archdiocese of America


Goldmann
Greek Philosophical Society
Graal Α.Ε. = Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία

Graduate School of Industrial Administration


Greek Shipping Co-operation Commitee
Grafil. (τυπογρ.)
Greenpeace (Οργάνωση)
Grafoprint. (τυπογρ.) = Οργάνωση "Greenpeace"

GRAMAK. (τυπογρ.)
Greenpeace (Οργάνωση)--Ιστορία
Granada
Greenwood press
Graphicon
Greko Editions
Graphoton. (τυπογρ.)
Grossegt & Dunlap
Grasset & Fasquelle
Group d'Etudes et de Recherches sur la Strategie
Great Britain. Civil Service Department Sovietique

Great Britain. Foreign & Commonwealth Office Group multimedia systems

Great Britain. Government Statistical Service Groupement pour le Droit des Minorites

Great Britain. Government Statistical Service. Gustav Kiepenheuer


Central Statistical Office
Gutenberg
Great Britain. Ministry of Culture and Science ∆αρδανός Γεώργιος, Καρακατσάνης Χαράλαµπος,
Χρησιµοποιείται αντί ∆αρδανός Χρήστος
< Great Britain, Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών 960-01
Βλέπε επίσης
>> ∆αρδανός Χρήστος Ε.
Great Britain. Ministry of Education >> ∆αρδανός Ευάγγελος Χ.

Great Britain. National Gallery


Hachette

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
17
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής


Hachette Guides Bleus Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
Hamlyn Paperbacks < Hellenic Foundation for Defence and Foreign Policy
(ELIAMEP)
Hansischer Gildenverlag

Hant Conseil du Secteur Public Hellenic Institute of International and Foreign


Law
Happer Collins Publishers = Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιεθνούς και Αλλοδαπού ∆ικαίου
Χρησιµοποιείται αντί
Harlequin Books < Institute Hellenique de Droit International et Etranger

Harmi Press
Hellenic National Intelligence Service (NIS).
Harmonia mundi (1986- )
= Ελλάς. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (1986-
Harper & Row )
Χρησιµοποιείται αντί
Harper Collins Publishers < NIS (Hellenic National Intelligence Service)
< HNIS (Hellenic National Intelligence Service)
HarperPaperbacks

Harpertorch Hellenic Open University (HOU)


= Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)
Harvard University Χρησιµοποιείται αντί
< HOU (Hellenic Open University)
Harvard University. Center for International
Affairs
Hellenic Public Libraries Union Catalogue
Hay McBer Center for Research & Technology (HPLUC)
= Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚ∆Β)
Hebrew University of Jerusaleum Χρησιµοποιείται αντί
< HPLUC (Hellenic Public Libraries Union Catalogue)
Heinemann

Hellenic Association on Environmental Pollution Hellenic Publishing Company


= Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Ελέγχου Ρυπάνσεως
Υδάτων Εδάφους Αέρος (ΕΡΥΕΑ) Hellenic Scientific Society of Information and
Communication Technologies in Education
(HICTE)
Hellenic Banks' Association (HBA) Χρησιµοποιείται αντί
= Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) < HICTE (Hellenic Scientific Society of Information and
Χρησιµοποιείται αντί Communication Technologies in Education)
< HBA (Hellenic Banks' Association)

Helllenic National Line


Hellenic Cancer Society
= Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) Helsinki University. Library

Herb Society's. The


Hellenic Chamber of Shipping
Herder
Hellenic Council for Equality
= Συµβούλιο Ισότητας των ∆ύο Φύλων Heritage Press. The

Herman Mendelssohn
Hellenic Exposition (HELEXPO)
= Ελληνική Έκθεση (HELEXPO) Historical Archives of the European Communities
Χρησιµοποιείται αντί
< HELEXPO (Hellenic Export Promotion Organisation) Hoffmann und Campe
< Hellenic Export Promotion Organisation (HELEXPO)
< HELEXPO (Ελληνική Έκθεση) Hohenheim

Hollywood Pictures
Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy (ELIAMEP) Holy Monastery of St. Gregorios

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


18 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Information System (INFIS)


Home Video Hellas Χρησιµοποιείται αντί
< INFIS (Indonesian Aquatic Sciences and Fisheries
Horst Erdmann Verlag Information System)

Hot Pepper
Industrial News & Research (INR)
Houfhton Mifflin Company Χρησιµοποιείται αντί
< INR (Industrial News & Research)
Hubbard. Ron

Hurst & Company Inernational Federation of Automatic Control

HYPER SYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Infogrames

IAHS International Commission on Continental INFOPUBLICA


Erosion (IAHS-ICCE)
Χρησιµοποιείται αντί Information Market Policty Actions (IMPACT)
< IAHS-ICCE (IAHS International Commission on Χρησιµοποιείται αντί
Continental Erosion) < IMPACT (Information Market Policty Actions)

IAHS International Commission on Groundwater Information Processing Society of Japan


(IAHS-ICGW)
Χρησιµοποιείται αντί Information Retrieval Limited (IRL)
< IAHS-ICGW (IAHS International Commission on Χρησιµοποιείται αντί
Groundwater) < IRL (Information Retrieval Limited)

IAHS International Commission on Water Quality Information Society Project Office (ISPO)
(IAHS-ICWQ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ISPO (Information Society Project Office)
< IAHS-ICWQ (IAHS International Commission on
Water Quality)
Infoγνώµων

ICAP. (Εταιρία Οικονοµικών Πληροφοριών, INFO∆ΟΜΗ


Εκδόσεων και Συµβούλων Επιχειρήσεων)
Institut Agronomique Mediterraneen de
Icomos Montpellier

Icon books Institut Catala d'Anthropologia

IDEA. (εκδοτικός οίκος) Institut d'Economie Regionale du Sud Ouest

Imago. (τυπογρ.) Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux

IMCE Institut Danois des Echanges Internationaux de


Publications scientifiques et Litteraires (IDE)
IMO-FAO-UNESCO-WMO-WHO-IAEA-UN-UNEP Χρησιµοποιείται αντί
Joint Group of Experts on the Scientific Aspects < IDE (Institut Danois des Echanges Internationaux de
of Marine Environmental Protection (GESAMP) Publications scientifiques et Litteraires)
Χρησιµοποιείται αντί
< GESAMP (IMO-FAO-UNESCO-WMO-WHO-IAEA-UN-
UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects Institut de France
of Marine Environmental Protection)
Institut de Gestion de Touraine

Imprimerie de Bethune et plon Institut de l'Entreprise

Imprimerie Jean Nitard Institut de Recherche et d'Histoire des Textes

Imprimerie Pochy Institut Federal de l'Emploi

Indian Statistical Institute Institut Francais d' Athenes (IFA)


= Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA)
Indonesian Aquatic Sciences and Fisheries Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
19
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< IFA (Institut Francais d' Athenes) Χρησιµοποιείται αντί


< Institut fur Europaische Umweltpolitic

Institut Francais d'Athenes (IFA). Centre de


Recherches Neo-Helleniques Institute for Far Eastern Studies (IFES)
Χρησιµοποιείται αντί
Institut Francais de Recherche pour < IFES (Institute for Far Eastern Studies)
l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
Χρησιµοποιείται αντί
< IFREMER (Institut Francais de Recherche pour Institute for Marine and Atmospheric Resesarch
l'Exploitation de la Mer) (The Netherlands) (IMAU). The
Χρησιµοποιείται αντί
< IMAU (The Institute for Marine and Atmospheric
Institut Francais de Thessalonique Resesarch (The Netherlands))

Institut Francais des Relations Internationales


(IFRI) Institute for Marine Dynamics (IMD)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IFRI (Institut Francais des Relations Internationales) < IMD (Institute for Marine Dynamics)

Institut fuer Dokumentationswesen (Germany) Institute for Strategical and Development


(IDW) Studies - Andreas Papandreou
Χρησιµοποιείται αντί = ΙΣΤΑΜΕ - Aνδρέας Παπανδρέου
< IDW (Institut fuer Dokumentationswesen (Germany))

Institute for the American Strategy


Institut fur Weltwirtschaft an der Universitat
Kiel Institute for the Future

Institut International de Planification de Institute of Administrative Management


l'Education
Institute of Antarctic and Southern Ocean
Institut National de la Recherche Agronomique Studies (IASOS)
Χρησιµοποιείται αντί
Institut National de Recherche Agronomique < IASOS (Institute of Antarctic and Southern Ocean
(INRA) Studies)
Χρησιµοποιείται αντί
< INRA (Institut National de Recherche Agronomique)
Institute of British Geographers

Institut Scientifique et Technique des Pêches Institute of British Geographers. Women and
Maritimes (ISTPM) Geography Study Group
Χρησιµοποιείται αντί
< ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Institute of Chartered Accountants in England
Maritimes) and Wales

Institute of Economic Affairs. The


Institute for Balkan Studies (IBS)
= Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών (ΙΒΣ) Institute of European Affairs
Χρησιµοποιείται αντί
< IBS (Institute for Balkan Studies) Institute of Insurance Economics of the St. Gall
School of Economic and Social Sciences

Institute for Byzantine and Modern Greek Institute of International Public Law and
Studies International Relations of Thessaloniki
= Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου ∆ικαίου και ∆ιεθνών
Institute for Contemporary Studies Σχέσεων Θεσσαλονίκης

Institute for East-West Security Studies


Institute of International Relatios
Institute for Ecological Economics (IEE)
Χρησιµοποιείται αντί Institute of Marine Biology of Crete (IMBC)
< IEE (Institute for Ecological Economics) Χρησιµοποιείται αντί
< IMBC (Institute of Marine Biology of Crete)

Institute for European Environmental Policy

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


20 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Institute of Marine Scientific and Technological < ICSPRO (Inter-Secretariat Committee on Scientific
Information (IMSTI) Programmes Relating to Oceanography)
Χρησιµοποιείται αντί
< IMSTI (Institute of Marine Scientific and
Technological Information) Interamerican

Interbooks
Institute of Marine Scientific Research (Belgium)
(NIOZ) Intergovernmental Panel on Climate Change
Χρησιµοποιείται αντί (Switzerland) (IPCC). The
< NIOZ (Institute of Marine Scientific Research Χρησιµοποιείται αντί
(Belgium)) < IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate
Change (Switzerland))

Institute of Marketing
International Agency for Research on Cancer
Institute of Marxism-Leninism (IARC). (World Health Organization)
Χρησιµοποιείται αντί
Instituto de Idiomas < IARC (International Agency for Research on Cancer),
(World Health Organization)
Instituto Historico de Marina

Instituto Italiano di Cultura in Atene International Air Transport Association (IATA)


= Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών = ∆ιεθνής Οργάνωση Εναερίων Μεταφορών (IATA)
Χρησιµοποιείται αντί
< IATA (International Air Transport Association)
Instituto Mobiliare Italiano

Instituto Nacional de Investigacao das Pescas International Amateur Athletic Federation


(INIP) (IAAF)
Χρησιµοποιείται αντί = ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισµού
< INIP (Instituto Nacional de Investigacao das Pescas) (IAAF)
Χρησιµοποιείται αντί
< IAAF (International Amateur Athletic Federation)
Institutul de Studii Istorice si Social-Politice de
pe linga CC al PCR. Biblioteca Centrala
Universitara Bucuresti International Association for Environmental
Hydrology (IAEH)
Inte learn Χρησιµοποιείται αντί
< IAEH (International Association for Environmental
Integrated Global Ocean Services System Hydrology)
(IGOSS)
Χρησιµοποιείται αντί
< IGOSS (Integrated Global Ocean Services System) International Association for Mathematics and
Computers in Simulation

Integrated Technology Consultants, Norway International Association of Biological


(ITC) Oceanography (IABO)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ITC (Integrated Technology Consultants, Norway) < IABO (International Association of Biological
Oceanograph)

Intelearn
International Association of Biological
Inter-American Tropical Tuna Commission (I- Standardization (IABS)
ATTC) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < IABS (International Association of Biological
< I-ATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) Standardizatio)

Inter-Governmental Maritime Consultative International Association of Geophysical


Organization Contractors (IAGC)
Χρησιµοποιείται αντί
Inter-Secretariat Committee on Scientific < IAGC (International Association of Geophysical
Programmes Relating to Oceanography Contractors)
(ICSPRO)
Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
21
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

International Association of Hydraulic Researach < World Bank (IBRD)


[Section on Maritime Hydraulics] (Spain) (IAHR)
Χρησιµοποιείται αντί
< IAHR (International Association of Hydraulic International Biosciences Networks (IBN)
Researach [Section on Maritime Hydraulics] (Spain)) Χρησιµοποιείται αντί
< IBN (International Biosciences Networks)

International Association of Hydrogeologists


(IAH) International Business Machines Corporation
Χρησιµοποιείται αντί (IBM)
< IAH (International Association of Hydrogeologists) Χρησιµοποιείται αντί
< IBM (International Business Machines Corporation)

International Association of Hydrological


Sciences (IAHS) International Center for Advanced
Χρησιµοποιείται αντί Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)
< IAHS (International Association of Hydrological Χρησιµοποιείται αντί
Sciences) < Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier,
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Mediterraneennes (CIHEAM)
International Association of Marine and Aquatic < Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Science Libraries and Information Centres Mediterraneennes (CIHEAM)
(IAMSLIC) < CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes
Χρησιµοποιείται αντί Agronomiques Mediterraneennes)
< IAMSLIC (International Association of Marine and
Aquatic Science Libraries and Information Centres)
International Center for Living Aquatic
Resources Management (ICLARM). The
International Association of Sports Law (IASL) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ICLARM (The International Center for Living Aquatic
< IASL (International Association of Sports Law) Resources Management)

International Association of Theoretical and International Centre for Antarctic Information


Applied Limnology (IAL) and Research (ICIAR)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IAL (International Association of Theoretical and < ICIAR (International Centre for Antarctic Information
Applied Limnology) and Research)

International Association of Universities. The International Centre for Ethnic Studies

International Association of Water Quality International Centre for Ocean Development


(IAWQ) (ICOD)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IAWQ (International Association of Water Quality) < ICOD (International Centre for Ocean Development)

International Association on Water Pollution International Centre of Theoretical Physics (ICTP


Research and Control (IAWPRC) )
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IAWPRC (International Association on Water Pollution < ICTP (International Centre of Theoretical Physics)
Research and Control)

International Chamber of Commerce


International Atomic Energy Agency (IAEA)
Χρησιµοποιείται αντί International Chamber of Shipping. The
< IAEA (International Atomic Energy Agency)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
= ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ)
International Bank for Reconstruction and Χρησιµοποιείται αντί
Development (IBRD) < ICAO (International Civil Aviation Organization)
= Παγκόσµια Τράπεζα (IBRD)
Χρησιµοποιείται αντί
< IBRD (International Bank for Reconstruction and International Co-ordination for the Tsunami
Development) Warning System in the Pacific (ITSU)
< Banque Mondiale (IBRD) Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


22 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ITSU (International Co-ordination for the Tsunami


Warning System in the Pacific)
International Development Research Centre
(Canada) (IDRC)
International Commission for Scientific Χρησιµοποιείται αντί
Exploration of the Mediterranean Sea (CIESM) < IDRC (International Development Research Centre
Χρησιµοποιείται αντί (Canada))
< CIESM (International Commission for Scientific
Exploration of the Mediterranean Sea)
International Ecology Society (IES)
Χρησιµοποιείται αντί
International Commission for the Conservation < IES (International Ecology Society)
of Atlantic Tunas (ICCAT)
Χρησιµοποιείται αντί
< ICCAT (International Commission for the International Economic Association
Conservation of Atlantic Tunas)
International Ergonomics Association

International Commission on Education for the International Federation for Information


Twenty-First Century Processing

International Commission on Snow and Ice International Federation for Information


(ICSI) Processing. Technical Committee
Χρησιµοποιείται αντί
< ICSI (International Commission on Snow and Ice) International Federation of Landscape Architects

International Federation of Library Associations


International Conference on Current Nuclear (IFLA)
Power Plant Safety Issues = ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και
Ινστιτούτων (IFLA)
International Coordination of Space Techniques Χρησιµοποιείται αντί
for Geodesy and Geodynamics (CSTC) < IFLA (International Federation of Library
Χρησιµοποιείται αντί Associations)
< CSTC (International Coordination of Space
Techniques for Geodesy and Geodynamics)
International Federation of Library Associations
(IFLA)--∆ηµοσιεύµατα
International Council for Computer
Communication International Federation of Operational
Research Societies
International Council for the Exploration of the
Sea (ICES) International Food Information System (IFIS)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ICES (International Council for the Exploration of the < IFIS (International Food Information System)
Seas)

International Geographical Union Commission of


International Council Of Museums (ICOM) Geography of Tourism and Leisure
= ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM)
Χρησιµοποιείται αντί International Geological Congress (IGC)
< ICOM (International Council Of Museums) Χρησιµοποιείται αντί
< Conseil International des Musees (ICOM) < IGC (International Geological Congres)

International Council of Museums (ICOM). International Geological Correlation Programme


Ελληνικό Τµήµα (IGCP)
Χρησιµοποιείται αντί
International Council of Scientific Unions (ICSU) < IGCP (International Geological Correlation
Χρησιµοποιείται αντί Programme)
< ICSU (International Council of Scientific Unions)

International Hydrographic Organization (IHO)


International Democritean Foundation Χρησιµοποιείται αντί
< IHO (International Hydrographic Organization)
International Development Association (IDA)
Χρησιµοποιείται αντί
< IDA (International Development Association) International Hydrological Programme (IHP)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
23
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Committee)


< IHP (International Hydrological Programme)

International League for the Rights and


International Industrial Relations Association Liberation of Peoples
= ∆ιεθνής Ένωση για τα ∆ικαιώµατα και την
International Information System for the Απελευθέρωση των Λαών
Agricultural Sciences and Technology (AGRIS)
Χρησιµοποιείται αντί
< AGRIS (International Information System for the International Marine Mammal Association Inc
Agricultural Sciences and Technology) (IMMA)
Χρησιµοποιείται αντί
< IMMA (International Marine Mammal Association Inc)
International Institute for Comparative Social
Research
International Marine Minerals Society (IMMS)
International Institute for Educational Planning Χρησιµοποιείται αντί
< IMMS (International Marine Minerals Society)
International Institute for Hydraulic and
Environmental Engineering (IHE)
Χρησιµοποιείται αντί International Maritime Organization (IMO)
< IHE (International Institute for Hydraulic and = ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός
Environmental Engineering) Χρησιµοποιείται αντί
< IMO (International Maritime Organization)

International Institute for Labour Studies


International Maritime Satellite Organization
International Institute for Strategic Studies (INMARSAT)
Χρησιµοποιείται αντί
International Institute for Sustainable < INMARSAT (International Maritime Satellite
Development (IISD) Organization)
Χρησιµοποιείται αντί
< IISD (International Institute for Sustainable
Development) International Monetary Fund (IMF)
= ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ)
Χρησιµοποιείται αντί
International Institute of Administrative < IMF (International Monetary Fund)
Sciences
Χρησιµοποιείται αντί
< Institut International des Sciences Administratives International Narcotics Control Board

International Network for Information in Science


International Institute of Communications and Technology Education (INISTE)
Χρησιµοποιείται αντί
International Institute of Fisheries Economics < INISTE (International Network for Information in
and Trade (IIFET) Science and Technology Education)
Χρησιµοποιείται αντί
< IIFET (International Institute of Fisheries Economics
and Trade) International North Pacific Fisheries Commission
(INPFC)
Χρησιµοποιείται αντί
International Labour Office < INPFC (International North Pacific Fisheries
= ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας Commission)

International Labour Organization (ILO) International Nuclear Information System (INIS)


= ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < INIS (International Nuclear Information System)
< Organisation International du Travail (OIT)
< ILO (International Labour Organization)
< OIT (Organisation International du Travail) International Ocean Disposal Symposium (IODS)
Χρησιµοποιείται αντί
< IODS (International Ocean Disposal Symposium)
International Lake Environmental Preservation
Committee (ILEC)
Χρησιµοποιείται αντί International Ocean Institute (IOI)
< ILEC (International Lake Environmental Preservation Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


24 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< IOI (International Ocean Institute) International Register of Potentially Toxic


Chemicals (UNEP) (IRPTC)
Χρησιµοποιείται αντί
International Oil Pollution Compensation Fund < IRPTC (International Register of Potentially Toxic
(IOPC Fund) Chemicals (UNEP))
Χρησιµοποιείται αντί
< IOPC Fund (International Oil Pollution Compensation
Fund) International Research and Training Centre on
Erosion and Sedimentation (IRTCES)
Χρησιµοποιείται αντί
International Olympic Committee (IOC) < IRTCES (International Research and Training Centre
= ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) on Erosion and Sedimentation)
Χρησιµοποιείται αντί
< IOC (International Olympic Committee)
< Commission International Olympique (CIO) International Service for Geomagnetic Indices
< CIO (Commission International Olympique) (ISGI)
Χρησιµοποιείται αντί
< ISGI (International Service for Geomagnetic Indices)
International Organazation of Folk Art Greek
= ∆ιεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης (∆ΟΛΤ)
International Shipping Federation

International Organization for Migration (ΙΟΜ) International Society for Environmental


= ∆ιεθνής Οργανισµός Μεταναστεύσεως (∆ΟΜ) Protection (ISEP)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IOM (International Organization for Migration) < ISEP (International Society for Environmental
Protection)

International Organization for Standardization


(ISO) International Society for Fat Research (ISF)
= ∆ιεθνής Οργάνωση Προδιαγραφών (ISO) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ISF (International Society for Fat Research)
< ISO (International Organization for Standardization)
< ISO (International Standards Organization)
< International Standards Organization (ISO) International Society for the Prevention of Water
Pollution (ISPWP)
Χρησιµοποιείται αντί
International Organization of Plant < ISPWP (International Society for the Prevention of
Biosystematists (IOBP) Water Pollution)
Χρησιµοποιείται αντί
< IOBP (International Organization of Plant
Biosystematists) International Society of Development Biologists
(ISDB)
Χρησιµοποιείται αντί
International Penal and Penitentiary Foundation < ISDB (International Society of Development
Biologists)
International Petroleum Exchange (IPE)
Χρησιµοποιείται αντί
< IPE (International Petroleum Exchange) International Society of Invertebrate
Reproduction (ISIR)
Χρησιµοποιείται αντί
International Programme on Chemical Safety < ISIR (International Society of Invertebrate
(IPCS) Reproduction)
Χρησιµοποιείται αντί
< IPCS (International Programme on Chemical Safety)
International Society of Plant Molecular Biology
(ISPMB)
International Publishing Χρησιµοποιείται αντί
< ISPMB (International Society of Plant Molecular
International Red Cross (IRC) Biology)
= ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (∆ΕΣ)
Χρησιµοποιείται αντί
< IRC (International Red Cross) International Sociological Association (ISA)
Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
>> Red Crescent < ISA (International Sociological Association)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
25
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

International Sociological Association (ISA). < GELTSPAP (IOC Group of Experts on Long-Term
Research Committee on the Sociology of Scientific Policy and Planning)
Regional and Urban Development

International Standard Book Number (ISBN) IOC International Oceanographic Data and
= ∆ιεθνής Πρότυπος Αριθµός Βιβλίου (ISBN) Information Exchange (France) (IODE)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ISBN (International Standard Book Number) < IODE (IOC International Oceanographic Data and
Information Exchange (France))

International Standard Book Number (ISBN).


International Agency IOC Scientific Committee for the Global
Investigation of Pollution in the Marine
International Tanker Owners Pollution Environment (GIPME)
Federation Χρησιµοποιείται αντί
< GIPME (IOC Scientific Committee for the Global
International Trade Centre Unctad/Gatt Investigation of Pollution in the Marine Environment)

International Training Centre for Water


Resources Management (ITCWRM) IODE Group of Experts on Marine Information
Χρησιµοποιείται αντί Management (GEMIM)
< ITCWRM (International Training Centre for Water Χρησιµοποιείται αντί
Resources Management) < GEMIM (IODE Group of Experts on Marine
Information Management)

International Union Against Cancer


Ireland. National Board for Science and
International Union of Biological Sciences (IUBS) Technology
Χρησιµοποιείται αντί
< IUBS (International Union of Biological Sciences) Irish Centre for European Law

Irish Republican Army (IRA)


International Union of Geodesy and Geophysics = Ιρλανδικός ∆ηµοκρατικός Στρατός (IRA)
(IUGG) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < IRA (Irish Republican Army)
< IUGG (International Union of Geodesy and
Geophysics)
ISHS Vegetable Virus Working Group
Χρησιµοποιείται αντί
International Union of Geological Sciences < International Society for Horticultural Science
(IUGS) Vegetable Virus Working Group
Χρησιµοποιείται αντί
< IUGS (International Union of Geological Sciences)
Islamic Movement in Iraqi Kurdistan
= Ισλαµικό Κίνηµα στο Ιρακινό Κουρδιστάν
International Water Resources Association
(IWRA)
Χρησιµοποιείται αντί Island
< IWRA (International Water Resources Association)
Island Books

International Weightlifting Federation (ΙWF) Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e


= ∆ιεθνής Οµοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF) Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< IWF (International Weightlifting Federation) < ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica Applicata al Mare)

International Year of the Oceans (IYO)


Χρησιµοποιείται αντί Istituto per la Scienza dell'Amministrazione
< IYO (International Year of the Oceans) Pubblica

Istituto per la Scienza dell'Amministrazione


IntroBooks Pubblica. Dipartimento di Sociologia

IOC Group of Experts on Long-Term Scientific Italy. Presidency of the Council of Ministers
Policy and Planning (GELTSPAP)
Χρησιµοποιείται αντί IUGS Commission for Marine Geology

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


26 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

(IUGS/CGM)
Χρησιµοποιείται αντί Knaur
< IUGS/CGM (IUGS Commission for Marine Geology)
Knopf. Alfred

IUGS Commission on Geological Documentation Kodak


(IUGS/COGEODOC)
Χρησιµοποιείται αντί Kok Yayincilik
< IUGS/COGEODOC (IUGS Commission on Geological
Documentation) Kokkalis

Komitet Gosudarstvennoj Bezopaznosti (KGB)


IVY Books = Επιτροπή για την Ασφάλεια του Κράτους (KGB)
Χρησιµοποιείται αντί
Japan Motor Industrial Federation < Committee for State Security (KGB)
< KGB (Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti)
Jean Monet St Etienne Universite

Jerry Bruckheimer Films Korfi


= Κορφή
Johns Hopkins University. The

Johns Hopkins University. The. Center for Kruger


Metropolitan Planning and Research
Χρησιµοποιείται αντί Kunst
< Center for Metropolitan Planning and Research
(Johns Hopkins University) Kunstmann

Kurdish Democratic Party (KDP)


Joint Global Ocean Flux Study (USA) (JGOFS) = ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Κουρδιστάν
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study (USA)) < KDP (Kurdish Democratic Party)

Joint Research Centre (JRC) L'Harmattan


Χρησιµοποιείται αντί
< JRC (Joint Research Centre) Labor

Laboratoire Halieutique de l'Ecole Nationale


Joint Technical Commission of the Marine Front Superieure Agronomique de Rennes (ENSAR)
(JTCMF) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ENSAR (Laboratoire Halieutique de l'Ecole Nationale
< JTCMF (Joint Technical Commission of the Marine Superieure Agronomique de Rennes)
Front)

Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia


Jove Books University (LDEO)
Χρησιµοποιείται αντί
Joy Division. (µουσικό συγκρότηµα) < LDEO (Lamont Doherty Earth Observatory of
Columbia University)
Junior video

Kabanas Hellas Lancer Books

Kansas City. The Federal Reserve Bank Land Development Institute

Karl Blessing Land-Ocean Interaction Study (LOIS)


Χρησιµοποιείται αντί
Kauffman < LOIS (Land-Ocean Interaction Study)

Kauffmann
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
Keystone (The Netherlands) (LOICZ)
Χρησιµοποιείται αντί
Kindler < LOICZ (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
(The Netherlands))
Kluwer Academic Publishers Group

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
27
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Service
Landesmuseum Mainz
Library of Congress. Congressional Research
Lang Service. Office of Research Coordination

Langenscheidt Library of Congress. Congressional Research


Service. Office of Research Coordination. Senior
Larousse Specialists Section

Le Ballon Library of Congress. Geography and Map Division

Le Conseil Legislatif de la Republique Socialiste Library of Congress. Networik Development and


de Roumanie MARC Standards Office

Le Monde Library of Congress. Reference Department

Leafart Library of Congress. Subject Cataloging Division

League of Nations. International Institute of Library Technology Centre


Intellectual Co-operation
Libro
Learning Plan. Αθανάσιος Σταµούλης
960-85179 Lichtenberg
Βλέπε επίσης
<< Σταµούλης Life Nature Library

Life Science Library


Lector
Lighthouse Publishing
Legato
Liverpool John Moores University
Legend Recordings S.A.
Liverpool John Moores University. European
LIA ∆ιεθνής Αντιαπαγορευτική Ενωση Institute of Urban Affairs
Χρησιµοποιείται αντί
Libra Music < European Institute of Urban Affairs (Liverpool John
Moores University)
Librairie de Guillaumin

Librairie Delagrave Lloyds Register of Shipping

Librairie des champs-Elysees London Business School

Librairie Droz London Business School. Centre for Business


Strategy
Librairie J. - B. Bailliere Χρησιµοποιείται αντί
< Centre for Business Strategy (London Business
Librairie Kauffmann School)

Librairie Larousse
London Festival Orchestra
Library Association. The
London Institute of World Affairs. The
Library of Congress
= Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου London School of Economics and Political
Science

Library of Congress--Ιστορία London School of Economics and Political


Science. Centre for International Studies
Library of Congress--Κατάλογοι Χρησιµοποιείται αντί
< Centre for International Studies (London School of
Library of Congress--Συλλογικός κατάλογος Economics and Political Science)

Library of Congress--Συλλογικός κατάλογος--


Συντοµογραφίες Longman

Library of Congress. Congressional Research Lucasfilm

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


28 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Metadata)
LYRA. (Εταιρία Γενικών Εκδόσεων)

Macmillan Marine Information Service (MARIS)


Χρησιµοποιείται αντί
Magenta < MARIS (Marine Information Service)

Magic editions
Marine Science and Technology Programme
Maison de la Culture de l' Arrondissement de (MAST)
Dinant Χρησιµοποιείται αντί
< MAST (Marine Science and Technology Programme)
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine

Mallard Press Maritime Economic Research Centre

Management Unit of the Mathematical Model of Maspero. Francois


the North Sea (MUMM)
Χρησιµοποιείται αντί Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).
< MUMM (Management Unit of the Mathematical Model The
of the North Sea) Χρησιµοποιείται αντί
< MIT (Massachusetts Institute of Technology )

Mandarin
Masson
Manhattan. (εκδοτικός οίκος)
Master Classic
Marel
Matrix Publishers
Maren Sell
Max Heuber Verlag
Marine and Coastal Technology Information
Service (MACTIS) McGraw-Hill
Χρησιµοποιείται αντί
< MACTIS (Marine and Coastal Technology Information McGraw-Hill Ryerson
Service)
McGraw-Hill. Tata

Marine Biological Association of the United McMillan


Kingdom (MBA)
Χρησιµοποιείται αντί McRae Books
< MBA (Marine Biological Association of the United
Kingdom) Mediterranean and Black Seas Hydrographic
Commission (MBSHC)
Χρησιµοποιείται αντί
Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC) < MBSHC (Mediterranean and Black Seas Hydrographic
Χρησιµοποιείται αντί Commission)
< MEMAC (Marine Emergency Mutual Aid Centre)

Mediterranean Association for Marine Biology


Marine Environment Protection Committee and Oceanology (MAMBO)
(MEPC) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < MAMBO (Mediterranean Association for Marine
< MEPC (Marine Environment Protection Committee) Biology and Oceanology)

Marine Environmental Data Information Referral Mediterranean Models Evaluation Experiment


System. IOC Secretariat (MEDI) (Belgium) (MEDMEX)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< MEDI (Marine Environmental Data Information < MEDMEX (Mediterranean Models Evaluation
Referral System. IOC Secretariat) Experiment (Belgium))

Marine Information Management and Metadata Mediterranean Oceanic Data Base (Belgium)
(MIM) (MOBD). The
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< MIM (Marine Information Management and < MOBD (The Mediterranean Oceanic Data Base

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
29
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

(Belgium))
Multimedia Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Mega Music Multimedia Ηλεκτρονικές Εκδόσεις - Λιβάνης

MEGATYPE. (τυπογρ.) Musee Albert Kahn


= Μουσείο Αλµπέρ Καν της Βουλώνης
Memor

Mentor Book. A Musee Albert Kahn--Κατάλογοι

Metro Goldwyn Mayer Musee de l'Acropole


= Μουσείο της Ακρόπολης
Metropolitan museum of art

Metropolitan Museum of Art. The Musee de Louvre


= Μουσείο του Λούβρου
Metropolitan Society of Kardamylians

MGM/UA home video Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Michigan Press Music Box International (MBI)


Χρησιµοποιείται αντί
Microsoft Corporation < MBI (Music Box International)

Microsoft Corporation--Ιστορία
Mutual Aid Center
Microsoft Press
National Aeronautics and Space Administration
Milady (NASA)
= Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος
Minerva (ΝΑΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Minority Rights Group < NASA (National Aeronautics and Space
Administration)
MINOS-EMI
Βλέπε επίσης
<< EMI record company National Agricultural Library (NAL)
Χρησιµοποιείται αντί
< NAL (National Agricultural Library)
Mitsubishi Heavy Industries

MLS filmware National Aquatic Research Agency (Sri Lanka)


(NARA)
MLS Πληροφορική Χρησιµοποιείται αντί
< NARA (National Aquatic Research Agency (Sri Lanka))
Modern English Publications

Modern Greek Studies Association National Association of Marine Laboratories


(NAML). The
Modern Times Χρησιµοποιείται αντί
= Μοντέρνοι Καιροί < NAML (The National Association of Marine
Laboratories)

Molden
National Atlas Information Service (Canada)
Mondadori (NAIS)
Χρησιµοποιείται αντί
Morrow and Company. William < NAIS (National Atlas Information Service (Canada))

Motor Industry Research Unit


National Bureau of Economic Research
Multieditions
National Central Library of Taiwan
Multimedia center
National Centre for Marine Research (Greece)
Multimedia Corporation. The (NCMR(Greece)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


30 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί
< NCMR(Greece) (National Centre for Marine Research National Marine Fisheries Service (NMFS)
(Greece)) Χρησιµοποιείται αντί
< NMFS (National Marine Fisheries Service)

National Centre of Social Research


National Oceanic and Atmospheric
National Computing Centre Limited Administration (NOAA)
Χρησιµοποιείται αντί
National Congress of Unions in the Sugar < NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Industry of the Philippines (NACUSIP) Administration)
Χρησιµοποιείται αντί
< NACUSIP (National Congress of Unions in the Sugar
Industry of the Philippines) National Oceanographic Data Centre (USA)
(NODC)
Χρησιµοποιείται αντί
National Data Buoy Center (NDBC) < NODC (National Oceanographic Data Centre (USA))
Χρησιµοποιείται αντί
< NDBC (National Data Buoy Center)
National Opinion Research Center

National Economic Research Associates National Szechenyi Library of Hungary

National Gallery of Art. (USA) National Techical Information Service (USA)


(NTIS)
National Geographic Society Χρησιµοποιείται αντί
< NTIS (National Techical Information Service (USA))
National Geographic Society--Συλλογές

National Geographic Television & Film National Technical University of Athens (NTUA)
= Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Geographic Traveler Χρησιµοποιείται αντί
< NTUA (National Technical University of Athens)
National Geophysical Data Center (USA) (NGDC)
Χρησιµοποιείται αντί
< NGDC (National Geophysical Data Center (USA)) NATO's Supreme Allied Commander Atlantic
(SACLANT)
Χρησιµοποιείται αντί
National Health and Medical Research Council < SACLANT (NATO's Supreme Allied Commander
(NHMRC) Atlantic)
Χρησιµοποιείται αντί
< NHMRC (National Health and Medical Research
Council) Natural Environment Research Council (UK)
(NERC)
Χρησιµοποιείται αντί
National Institute of Economic and Social < NERC (Natural Environment Research Council (UK))
Research

National Institute of Oceanography (India) Netherlands Economic Institute


(NIO)
Χρησιµοποιείται αντί New American library
< NIO (National Institute of Oceanography (India))
New England Estuarine Research Society
(NEERS)
National Library of Greece (NLG) Χρησιµοποιείται αντί
= Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) < NEERS (New England Estuarine Research Society)
Χρησιµοποιείται αντί
< NLG (National Library of Greece)
New English Library

National Library of Greece (NLG). Cataloguing New Era


Department. National Bibliography Office
= Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Τµήµα New Era Publications International
Καταλόγων. Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας
New World Pictures

National Library of Singapore New World Publishers

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
31
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

(NATO)
New York Cooperation Committe < North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
< NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
Newspaper Enterprise Association Βλέπε επίσης
<< North Atlantic Assembly (NAA)
Nicholas P. Goulandris Foundation
= Ίδρυµα Νικολάου Π. Γουλανδρή
Χρησιµοποιείται αντί North Atlantic Treaty Organization (NATO).
< Museum of Cycladic Art, Nicholas P. Goulandris Scientific Affairs Division
Foundation
Northwest Atlantic Fisheries Organization
(NAFO)
Nico Graphic Arts Χρησιµοποιείται αντί
< NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization)
Nirvana. (µουσικό συγκρότηµα)

Nisbet James & Co LTD Norton & Company. W. W.

Nobel Foundation Nostos


= Ίδρυµα Nobel
Oasis. (µουσικό συγκρότηµα)

Noir Observatoire des Professions de l'Animation


Βλέπε επίσης
<< Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Observing and Modelling of Eddy Scale
Geostrophic and Ageostrophic Circulation
(OMEGA)
Norsk Oseanografisk Datasenter (Norway) Χρησιµοποιείται αντί
(NOD) < OMEGA (Observing and Modelling of Eddy Scale
Χρησιµοποιείται αντί Geostrophic and Ageostrophic Circulation)
< NOD (Norsk Oseanografisk Datasenter (Norway))

Ocean Drilling Program (ODP)


North Atlantic Assembly (NAA) Χρησιµοποιείται αντί
= Βορειοατλαντική Συνέλευση (NAA) < ODP (Ocean Drilling Program)
Χρησιµοποιείται αντί
< NAA (North Atlantic Assembly)
Βλέπε επίσης Ocean Engineering Centre, Canada (OEC). The
>> North Atlantic Treaty Organization (NATO) Χρησιµοποιείται αντί
< OEC (The Ocean Engineering Centre, Canada)

North Atlantic Assembly (NAA). Civilian Affairs


Committee Ocean Science in relation to Living Resources
(OSLR)
North Atlantic Assembly (NAA). Defence and Χρησιµοποιείται αντί
Security Committee < OSLR (Ocean Science in relation to Living Resources)

North Atlantic Assembly (NAA). Economic


Committee Ocean Science in relation to Non-Living
Resources (OSNLR)
North Atlantic Assembly (NAA). International Χρησιµοποιείται αντί
Secretariat < OSNLR (Ocean Science in relation to Non-Living
Resources)
North Atlantic Assembly (NAA). Political
Committee
ODEON
North Atlantic Assembly (NAA). Scientific and
Technical Committee Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea
(OALOS)
North Atlantic Assembly (NAA). Special Χρησιµοποιείται αντί
Committee on Alliance Strategy and Arms < OALOS (Office for Ocean Affairs and the Law of the
Control Sea)

North Atlantic Treaty Organization (NATO)


= Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου (NATO) Office of Technology Assessment
Χρησιµοποιείται αντί
< Organisation du Τraite de l'Atlantique du Nord Oil Spill Public Information Center (OSPIC)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


32 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Development (France) (OECD)


< OSPIC (Oil Spill Public Information Center) Χρησιµοποιείται αντί
< OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development (France))
Olympic Television Archive Bureau (OTAB)
Χρησιµοποιείται αντί
< OTAB (Olympic Television Archive Bureau) Organization for European Economic Cooperation
(OEEC)
= Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας
Onassis Foundation (ΟΕΟΣ)
= Ίδρυµα Ωνάση Χρησιµοποιείται αντί
Βλέπε επίσης < OEEC (Organization for European Economic
>> Alexander S. Onassis Foundation Cooperation)

Open University Press (OUP) Organization of African Unity


Χρησιµοποιείται αντί = Οργανισµός Αφρικανικής Ενότητας
< OUP (Open University Press)
< Open University Press (OpenUP)
< OpenUP (Open University Press) Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)
= Οργανισµός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ)
Opera Χρησιµοποιείται αντί
< OPEC (Organization of Petroleum Exporting
Opera. (εκδοτικός οίκος) Countries)

Operation Research Society of America


Orion Press
Ordem do templο
Osborne / McGraw-Hill
Organisation Europeenne de Recherches
Spatiales Oslo Commission (OSCOM)
Χρησιµοποιείται αντί
Organisation Mondiale de la Sane. Bureau < OSCOM (Oslo Commission)
Regional de l'Europe

Organisation Mondiale de la Sante OTHISIS. Πέτρος Σαραντάκης

Organisation Mondiale du Tourisme Outdoor Life

Organization for Economic Co-operation and Oxford University


Development (OECD)
= Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Oxford University Press (OUP)
(ΟΟΣΑ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < OUP (Oxford University Press)
< Organisation de Cooperation et de Developpement
Economiques (OECD)
< OECD (Organization for Economic Co-operation and Oργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
Development) (ΟΑΕ∆)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΕ∆ (Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού
Organization for Economic Co-operation and ∆υναµικού)
Development (OECD). Development Centre

Organization for Economic Co-operation and Oργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων


Development (OECD). International Futures (ΟΑΕΠ)
Programme Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΕΠ (Oργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών
Organization for Economic Co-operation and Πιστώσεων)
Development (OECD). Manpower and Social
Affairs Committee
Pacific Estuarine Research Laboratory (PERL)
Organization for Economic Co-operation and Χρησιµοποιείται αντί
Development (OECD). Manpower and Social < PERL (Pacific Estuarine Research Laboratory)
Affairs Committee. Working Party on Migration

Organization for Economic Cooperation and Pacific Islands Marine Resources Information

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
33
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

System (PIMRIS)
Χρησιµοποιείται αντί Perugia
< PIMRIS (Pacific Islands Marine Resources Information
System) Perugia. (Edizioni)

Peter Erd
Pacific Marine Enironmental Lab (PMEL)
Χρησιµοποιείται αντί Peter Owen
< PMEL (Pacific Marine Enironmental Lab)
Phycological Society of America (PSA)
Χρησιµοποιείται αντί
Palaististinian Liberty Organization (PLO) < PSA (Phycological Society of America)
= Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
(PLO)
Χρησιµοποιείται αντί Picador
< PLO (Palaististinian Liberty Organization)
Pierre Belon

Pan Books PIM Ε.Π.Ε.

Panchiaki "Koraes" Society. (Inc.) Pink Floyd. (µουσικό συγκρότηµα)

Panteion University Platters. The (µουσικό συγκρότηµα)


= Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών PlayBoy

Plethora Editions
Pantheon books. (εκδοτικός οίκος)
Plon
Pantheon books. (εκδοτικός οίκος)--Ιστορία
Plot
Panther
Pocket Books
Paramount Pictures
Poetry
Parker Publishing Company
Polaris
Parsec
Policy Studies Institute (PSI)
Parti Socialiste (Γαλλία) Χρησιµοποιείται αντί
= Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα < PSI (Policy Studies Institute)

Partitio Socialista Italiano Polity


= Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα
POTAMITIS PRESS. (τυπογρ.)

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) Potomuc Associates


= Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν
Χρησιµοποιείται αντί Praxis
< PUK (Patriotic Union of Kurdistan)
Prentice Hall

Pendragon Press President's Science Advisory Committee (PSAC).


(USA)
Penguin Books Χρησιµοποιείται αντί
< PSAC (President's Science Advisory Committee),
Pepsi Cola. (εταιρεία) (USA)

Pergamon Infotech
President's Science Advisory Committee (PSAC).
Permanent Peoples' Tribunal (USA). Panel on Youth

Persistent Organic Pollutants (POPs) Press and Information Department


Χρησιµοποιείται αντί
< POPs (Persistent Organic Pollutants) Press de la cite

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


34 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Press Photo Publications


= Φωτογράφος
Red Crescent
= Ερυθρά Ηµισέληνος
Presses Universitaires de France Βλέπε επίσης
<< International Red Cross (IRC)
Primus edizioni

Primuw edizioni kapatu Regina Studies

Princeton University Regional Centre for Training in Aerospace


Surveys (RECTAS)
Princeton University Press Χρησιµοποιείται αντί
< RECTAS (Regional Centre for Training in Aerospace
Princeton University. Center of International Surveys)
Studies
Χρησιµοποιείται αντί
< Center of International Studies (Princeton University) Regional Cooperation in Scientific Information
Exchange in the Western Indian Ocean
(RECOSCIX-WIO)
Principality of Liechtenstein Χρησιµοποιείται αντί
< RECOSCIX-WIO (Regional Cooperation in Scientific
Principality of Liechtenstein. The Goverment Information Exchange in the Western Indian Ocean)
Press and Information Office

Printa Regional Oil Comabting Centre for the


Mediterranean Sea (ROCC)
Professors World Peace Academy Χρησιµοποιείται αντί
< ROCC (Regional Oil Comabting Centre for the
Pronto Mediterranean Sea)

Prooptiki
Regional Organization for the Protection of the
Public Archives of Canada. National Map Marine Environment (ROPME)
Collection Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ROPME (Regional Organization for the Protection of
< Archives Publiques du Canada, Collection Nationale the Marine Environment)
de Cartes et Plans

REM. (µουσικό συγκρότηµα)


Publications Helleniques
Republic of Cyprus
Publish
Responsible National Oceanographic Data
Pugwash Centres (RNODC)
Χρησιµοποιείται αντί
Purnell < RENODC (Responsible National Oceanographic Data
Centres)
Quadrangle

Queen. (µουσικό συγκρότηµα) Reston Publishing Company

Questions Diplomatiques Road

Rageot Road Movies Filmproduktion

Rainbow Computer Rodos Image

Random house Role of the Supreme Courts at the National and


International Level. The : 1997 : Θεσσαλονίκη
RAPID. (the Spokesman's Service of the
European Commission) Rolling Stones. (µουσικό συγκρότηµα)

Rebel Rosenthal-Kamarinea. Isidora


= Ρέµπελ
REBEL PUBLISHING. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΓΛΟΥ Rosili
960-7259

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
35
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Rother Seatrade Compania Maritime S. A.

Rotonda. (τυπογρ.) Secretariat General for Press and Information

Routledge George Service d'Information du Tourisme

Rowohlt Sextant

Royal Geographical Society Ship of Opportunity Programme (SOOP)


Χρησιµοποιείται αντί
Royal Geographical Society. Library < SOOP (Ship of Opportunity Programme)

Royal Greek Embassy. Information Service


Shorter
Royal Institute of International Affairs (RIIA)
Χρησιµοποιείται αντί Siem Ε.Π.Ε.
< RIIA (Royal Institute of International Affairs)
SIGMAPRESS. (τυπογρ.)

Rutten & Loening Signet

Sakkaris Records Signet Book

SALTO Signet Book New American Library


= ΣΑΛΤΟ
Simma Media

Sams. Howard W. Simon and Schuster

SCAD-Plus. (source of information for policies Simple Minds. (µουσικό συγκρότηµα)


and activities within the EU)
= Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτοµατοποιηµένη Κεντρική Singular Computer Applications
Υπηρεσία Τεκµηρίωσης
Singular Publications

Schneekluth Sisters of Mercy. The (µουσικό συγκρότηµα)

Schroder Skira

Science press Smith-Western Co.

Scientific Committee on Oceanic Research Smiths. The (µουσικό συγκρότηµα)


(SCOR) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < The Smiths, (µουσικό συγκρότηµα)
< SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research)

Social Sciences Research Council. (USA)


Scripta
Social Sciences Research Council. (USA).
Sea Air Land Modelling Operational Network Committee on Social and Affective Development
(Project) (Belgium) (SALMON). The during Childhood
Χρησιµοποιείται αντί
< SALMON (The Sea Air Land Modelling Operational Societe Belge de Droit International
Network (Project) (Belgium))
Societe Canadienne pour l'Etude de l'Intelligence
par Ordinateur
Sea Fisheries Institute (SFI)
Χρησιµοποιείται αντί Societe for Economic Anthropology
< SFI (Sea Fisheries Institute)
Societe Francaise pour le Droit International

Sea Fisheries Research Station (Netherlands) Societe Geologique de France


(IZWO)
Χρησιµοποιείται αντί Societe Suisse des Bibliophiles
< IZWO (Sea Fisheries Research Station (Netherlands))
Society for Experimental Biology (SEB)
Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


36 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< SEB (Society for Experimental Biology)


Spring Press Publications

Society for Invertebrate Pathology (SIP) SQED/Pittsburgh


Χρησιµοποιείται αντί
< SIP (Society for Invertebrate Pathology) Stanford University

Stanford University. Financial Services Research


Society for Sedimentary Geology (SEPM) Initiative
Χρησιµοποιείται αντί
< SEPM (Society for Sedimentary Geology) Star book. A

Stara Press Agency


Society for Underwater Technology (SUT)
Χρησιµοποιείται αντί Stat Bank
< SUT (Society for Underwater Technology)
State University of New York (SUNY). The
Χρησιµοποιείται αντί
Society of Exploration Geophysicists (SEG) < SUNY (The State University of New York)
Χρησιµοποιείται αντί
< SEG (Society of Exploration Geophysicists)
Station d'Hydrobiologie Continentale (SHC)
Χρησιµοποιείται αντί
Sofosnet < SCH (Station d'Hydrobiologie Continentale)

SOL. (εκδοτικός οίκος)


Statistical Office of the European Community
Sony Pictures (Eurostat)
= Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
South East Asia Treaty Organization (SEATO) (Eurostat)
= Οργάνωση Συµφώνου Νοτιανατολικής Ασίας (SEATO) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Office Statistique de la Communaute Europeenne
< SEATO (South East Asia Treaty Organization) (Eurostat)
< Eurostat (Statistical Office of the European
Community)
South-East Asian Fisheries Development Center
(SEAFDEC)
Χρησιµοποιείται αντί Steidl
< SEAFDEC (South-East Asian Fisheries Development
Center) Stewart, Tabori & Chang

Stil. (εκδοτικός οίκος)


South-East Asian Fisheries Information System
(SEAFIS) Stockholm International Peace Research
Χρησιµοποιείται αντί Institute (SIPRI)
< SEAFIS (South-East Asian Fisheries Information Χρησιµοποιείται αντί
System) < SIPRI (Stockholm International Peace Research
Institute)

Space
Studio Orlando
Special Committee for the International
Biological Programme (SCIBP) Success Dynamics. Α. Καλογήρου
Χρησιµοποιείται αντί
< SCIBP (Special Committee for the International Sunflower books
Biological Programme)
Supervision

Special Committee for the International Susaeta


Geosphere-Biosphere Programme (Sweden)
(IGBP) Swan Sonnenschein
Χρησιµοποιείται αντί
< IGBP (Special Committee for the International Symphony Orchestra of Bulgaria
Geosphere-Biosphere Programme (Sweden))
Syndicate Press

Sperry Univac Syracuse University

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
37
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Talos Press Titanic. (πλοίο)--Μυθιστόρηµα

Taschen Todtri

Tele-Press-Εγκυκλοπαιδικές Εκδόσεις Toubi's

Telecommunication Advancement Foundation of Toubis


Japan
Touchstone home video
Telegrafnoye Agenstvo Sovjetskowo Sojuza
(TASS) Touchstone Pictures
= Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΤΑΣΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Trans European Policy Studies Association
< TASS (Telegrafnoye Agenstvo Sovjetskowo Sojuza) (TEPSA)
Χρησιµοποιείται αντί
< Association d'Etudes Politiques Transeuropeennes
Ten Cooperative de Conseils (TEPSA)
< TEPSA (Trans European Policy Studies Association)
Tenders Electronic Daily, Supplements to the
Official Journal (TED)
Χρησιµοποιείται αντί Translation Centre for the Bodies of the
< TED (Tenders Electronic Daily, Supplements to the European Union
Official Journal)
Tri-Star Pictures

Terra Nova Triad / Granada

Terzo books TriadGrafton

Terzo Books. (Άρης Τερζόπουλος) Tropical Ocean and Global Atmosphere


= Τερζόπουλος. Αρης Ειδικές εκδόσεις Α.Ε. Programme. WMO, ITPO (TOGA)
Χρησιµοποιείται αντί
< TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere
Tessera multimedia Programme. WMO, ITPO)

Teunber
Twentieth Century Fox Film Corporation
Text Χρησιµοποιείται αντί
< 20th Century Fox
Thelphini Press

Thomas Y. Crowell Company TWI

THX Typo MAN

Tilapia International Foundation (TIF) Typo-Hellinismos. (τυπογρ.)


Χρησιµοποιείται αντί
< TIF (Tilapia International Foundation) Typographic

Tziropoulos. Kostas
Time Life = Τσιρόπουλος. Κώστας

Time World Library


U2. (µουσικό συγκρότηµα)
Time-Life Books
Umschau Verlag
Time-Life International (TLI)
Χρησιµοποιείται αντί UN Commission on Sustainable Development
< TLI (Time-Life International) (USA) (CSD)
Χρησιµοποιείται αντί
< CSD (UN Commission on Sustainable Development
Times books (USA))

Titanic. (πλοίο)
= Τιτανικός. (πλοίο) UNEP International Environmental Technology
Centre (IETC)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


38 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί


< IETC (UNEP International Environmental Technology < Conseil International de la Philosophie et des
Centre) Sciences Humaines (UNESCO)
< International Council for Philosophy and Humanistic
Studies (UNESCO)
UNESCO Intergovenmental Oceanographic
Commission (France) (IOC)
Χρησιµοποιείται αντί United Nations Educational, Scientific and
< IOC (UNESCO Intergovenmental Oceanographic Cultural Organization (UNESCO). International
Commission (France)) Institute for Educational Planning

United Nations Environment Programme (UNEP)


Union de Juristes Algeriens Χρησιµοποιείται αντί
< UNEP (United Nations Environment Programme)
Union Generale d'Editions

Union of European Football Associations (UEFA) United Nations Institute for Training and
= Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαίρου (ΟΥΕΦΑ) Research (UNITAR)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< UEFA (Union of European Football Associations) < Institut des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR)
< UNITAR (United Nations Institute for Training and
Union of Joutnalists of the Athens Daily Research)
Newspapers

United Chios Societies of America United Nations International Children's


Emergency Fund (UNICEF)
United Kingdom Ministry of Agriculture, Fisheries = Οργανισµός Προστασίας Παίδων των Ηνωµένων
and Food (MAFF(UK)) Εθνών (ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< MAFF(UK) (United Kingdom Ministry of Agriculture, < UNICEF (United Nations International Children's
Fisheries and Food) Emergency Fund)

United Nations (UN) United Nations Ocean Economics and Technology


Χρησιµοποιείται αντί Branch (OETB)
< UN (United Nations) Χρησιµοποιείται αντί
< OETB (United Nations Ocean Economics and
Technology Branch)
United Nations Conference of Trade and
Development (UNCTAD)
= Συνδιάσκεψη Εµπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωµένων United Nations Ocean Economics and Technology
Εθνών (UNCTAD) Office (OETO)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< UNCTAD (United Nations Conference of Trade and < OETO (United Nations Ocean Economics and
Development) Technology Office)

United Nations Development Programme (USA) United Nations Office of Legal Affairs/Division
(UNDP) for Ocean Affairs and the Law of the Sea (USA)
Χρησιµοποιείται αντί (UN/DAOLOS)
< UNDP (United Nations Development Programme Χρησιµοποιείται αντί
(USA)) < UN/DAOLOS (United Nations Office of Legal
Affairs/Division for Ocean Affairs and the Law of the
Sea (USA))
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO)
= Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για την Παιδεία, United Nations Organization (UNO)
την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (ΟΥΝΕΣΚΟ) = Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< UNESCO (United Nations Educational, Scientific and < UNO (United Nations Organization)
Cultural Organization) < Nations Unies
< ONU (Organisation des Nations Unies)
< Organisation des Nations Unies (ONU)
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO). International
Council for Philosophy and Humanistic Studies United Nations Organization (UNO). Department

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
39
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

of International Economic and Social Affairs of Art

United Nations Organization (UNO). Department United States of America (USA). Psychosynthesis
of International Economic and Social Affairs. Research Foundation
International Research and Training Institute for
the Advancement of Women Universidad Complutense
Χρησιµοποιείται αντί
< International Research and Training Institute for the Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Advancement of Women (ΟΗΕ) (UNAM)
Χρησιµοποιείται αντί
< UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico)
United Nations Organization (UNO). Department
of International Economic and Social Affairs.
Statistical Office Universita degli Studi di Padova
= Πανεπιστήµιο Πάντοβας
United Nations Organization (UNO). Department Χρησιµοποιείται αντί
of Public Information < Universita di Padova

United Nations Organization (UNO). Department


of Technical Co-operation for Development Universite Catholique de Louvain

United Nations Organization (UNO). Economic Universite de Droit, d' Economie et des Sciences
Commission for Europe d'Aix-Marseille
Χρησιµοποιείται αντί
< Economic Commission for Europen (UNO) Universite de Lausanne

Universite de Lausanne. Ecole des Hautes Etudes


United Nations Organization (UNO). Food and Commerciales
Agriculture Organization
= Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Οργανισµός Universite de Nantes
Τροφίµων και Γεωργίας
Χρησιµοποιείται αντί Universite de Nantes. Faculte de Droit et des
< FAO (Food and Agriculture Organization) (UNO) Sciences Politiques
< Food and Agriculture Organization (UNO)
< Food and Agriculture Organization of the United Universite de Paris I
Nations
Universite des Bruxelles

United Nations Security Council (UNSC) Universite Laval


= Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (UNSC)
Χρησιµοποιείται αντί Universite Laval. Laboratoire d'Etudes Politiques
< UNSC (United Nations Security Council) et Administratives

Universite Libre des Bruxelles


United Nations University
Universite Libre des Bruxelles. Faculte de Droit
United States Information Agency (USIA)
Χρησιµοποιείται αντί Universite Libre des Bruxelles. Institut d'Etudes
< USIA (United States Information Agency) Europeennes
Χρησιµοποιείται αντί
< Institut d'Etudes Europeennes (Universite Libre des
United States of America (USA). Department of Bruxelles)
Agriculture

United States of America (USA). Department of Universite Libre des Bruxelles. Institut de
Agriculture. Economic Research Service Sociologie
Χρησιµοποιείται αντί
United States of America (USA). Environmental < Institut de Sociologie (Universite Libre des Bruxelles)
Protection Agency

United States of America (USA). Information Universiteit van Amsterdam


Agency
Universiteit van Amsterdam. Europa Instituut
United States of America (USA). National Χρησιµοποιείται αντί
Education Association < University of Amsterdam, Europa Institute

United States of America (USA). National Gallery

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


40 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

University Association for Contemporary Studies The, (University of Reading)


European Studies (UACES)
Χρησιµοποιείται αντί
< UACES (University Association for Contemporary University of Rochester
European Studies)
University of South Carolina

University College Dublin University of South Carolina. Institute of


Information Management, Technology and Policy
University College Dublin. Department of Library
and Information Studies University of South Carolina. McKissick Memorial
Library
University College of London
University of Southampton
University of Aizn
University of Southampton. Centre for
University of Alabama International Economics
Χρησιµοποιείται αντί
University of Birmingham < Centre for International Economics (University of
Southampton)
University of Birmingham. Health Services
Management Centre
University of Strathclyde
University of Copenhagen
University of Strathclyde. European Policies
University of Ghent Research Centre
Χρησιµοποιείται αντί
University of Ghent. European Institute < European Policies Research Centre (University of
Χρησιµοποιείται αντί Starthclyde)
< European Institute (University of Ghent)

University of Virginia
University of Hohenhein
University of Virginia. The White Burkett Miller
University of Hohenhein. Institute for Center of Public Affairs
Agricultural Economics Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < White Burkett Miller Center of Public Affairs The,
< Institute for Agricultural Economics (University of (University of Virginia)
Hohenheim)

University of Washington Press


University of Illinois Press
University of Western Ontario
University of Nottingham Treaty Centre
University Studio Press (USP)
University of Pennsylvania Χρησιµοποιείται αντί
< USP (University Studio Press), (εκδ.)
University of Pennsylvania. Foreign Policy
Research Institute
Χρησιµοποιείται αντί US Environmental Protection Agency (EPA)
< Foreign Policy Research Institute (University of Χρησιµοποιείται αντί
Pennsylvania) < EPA (US Environmental Protection Agency)

University of Pennsylvania. University Museum US National Estuary Program (NEP)


Χρησιµοποιείται αντί
University of Pittsburgh < NEP (US National Estuary Program)

University of Pittsburgh. School of Library and


Information Science Usborne

University of Reading USSR. Ακαδηµία Επιστηµών

University of Reading. The Graduate School of USSR. Ακαδηµία Επιστηµών. Ινστιτούτο


European and International Studies Φιλοσοφίας
Χρησιµοποιείται αντί
< Graduate School of European and Intarnational USSR. Ακαδηµία Ιατρικών Επιστηµών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
41
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Warner Books


< Ακαδηµία Ιατρικών Επιστηµών της ΕΣΣ∆
Warner Bros

USSR. Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστηµών Warner Music

USSR. Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Water and Environmental Health at London and
Loughborough (WELL)
USSR. Ινστιτούτο Φιλολογίας Χρησιµοποιείται αντί
< WELL (Water and Environmental Health at London
USSR. Ινστιτούτο Φιλοσοφίας and Loughborough)

Van Leer Jerusalem Foundation. The


Water Resources Document Reference Centre
Vantage Press (WATDOC)
Χρησιµοποιείται αντί
Vaselopulos < WATDOC (Water Resources Document Reference
Centre)
Vefa's House

Verlag Gebr. Mann Wesleyan University Press


Χρησιµοποιείται αντί
< Gebr. Mann Verlag West Publishing Company

Westfalische Wilhelms-Universitat
Verlag Philipp von Zabern
White Star
Vermilion
Wiener Institut fur Internationale
Vertical Wirtschaftsvergleiche
Χρησιµοποιείται αντί
Very Special Arts Hellas < Vienna Istitute for Comparative Economic Studies

Victoria and Albert Museum


= Μουσείο Victoria and Albert Wiesbadeuer Gesprach

Wiley. John
Victory
Wilhelm Heyne
Vierunddreissig
Wilson
Viking
Word Meteorological Organization (Switzerland)
Virtual Reality (WMO)

Vision Roma Wordsworth

Vivliotechnica Hellas World Association of Soil and Water


Conservation (WASWC)
Volcano. (τυπογρ.) Χρησιµοποιείται αντί
< WASWC (World Association of Soil and Water
Volk und Welt Conservation)

Voyager INC - USA


World Association of Veterinarians Specialists in
Waite Group. The Fish Diseases and Productions (WAVSFDP)
Χρησιµοποιείται αντί
Walt Disney Company. The < WAVSFDP (World Association of Veterinarians
Specialists in Fish Diseases and Productions)
Walt Disney Pictures

Warne World Bank (The) (USA) (WB)


Χρησιµοποιείται αντί
Warne. F. < WB (World Bank (The) (USA))

Warner
World Climate Research Programme (WCRP)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


42 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί < UNISIST (World Scientific Information System)


< WCRP (World Climate Research Programme)

World Tourism Organisation


World Confederation of Labour (WCL)
= Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Εργατών (WCL) World Wide Fund for Nature (WWF)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< WCL (World Confederation of Labour) < WWF (World Wide Fund for Nature)

World Congress for Soviet and East European Worldwatch Institute


Studies
Worldwide Romance
World Conservation Monitoring Centre (United
Kingdom) (MCWC) Writings of Mary Baker Eddy. The
Χρησιµοποιείται αντί
< MCWC (World Conservation Monitoring Centre Wunderlich
(United Kingdom))
Yale University

World Conservation Union (Switzerland) (IUCN) Yale University--Βιβλιοθήκες--Κατάλογοι


Χρησιµοποιείται αντί
< IUCN (World Conservation Union (Switzerland)) Yugoslavia. Σύνταγµα--1974

Zeno Booksellers & Publishers


World Data Centre-A for Oceanography (WDC-A)
Χρησιµοποιείται αντί Zentralstelle fuer Maschinelle Dokumentation
< WDC-A (World Data Centre-A for Oceanography) (ZMD)
Χρησιµοποιείται αντί
< ZMD (Zentralstelle fuer Maschinelle Dokumentation)
World Employment Programme

World Federation of Trade Unions (WFTU) Zoe


= Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (WFTU)
Χρησιµοποιείται αντί Zymel
< WFTU (World Federation of Trade Unions)
| Center for Petroleum Engineering (CPE)
Χρησιµοποιείται αντί
World Glacier Monitoring Service (WGMS) < CPE (Center for Petroleum Engineering)
Χρησιµοποιείται αντί
< WGMS (World Glacier Monitoring Service)
| Finnish Museum of Natural History (FMNH)
Χρησιµοποιείται αντί
World Health Organization (WHO) < FMNH (Finnish Museum of Natural History)
= Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)
Χρησιµοποιείται αντί
< WHO (World Health Organization) | International Organization for Biological
Control of Noxious Animals and Plants (IOBC)
Χρησιµοποιείται αντί
World Life Saving (WLS) < IOBC (International Organization for Biological
Χρησιµοποιείται αντί Control of Noxious Animals and Plants)
< WLS (World Life Saving)

| Plankton Reactivity in the Marine Environment


World Metaorogical Organization (PRIME)
Χρησιµοποιείται αντί
World Ocean Circulation Experiment (WOCE) < PRIME (Plankton Reactivity in the Marine
Χρησιµοποιείται αντί Environment)
< WOCE (World Ocean Circulation Experiment)

Α' Νεκροταφείο Αθηνών


World of life Publications Χρησιµοποιείται αντί
< Νεκροταφείο, Α' (Αθήνα)
World Organization of the Scout Movement. The

World Scientific Information System (UNISIST) Α-Α


Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
43
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ααγής

ΑΒ Αγνωστο

Αβακας Αγρα

ΑΒΑΚΙΟ Αγράµπελη

Αβέρωφ. (θωρηκτό) Αγριώνιον Αρχείον Αρχαιολογίας και Ιστορίας ∆.


Χρησιµοποιείται αντί Στερεάς Ελλάδος
< Θωρηκτό "Αβέρωφ"
Αγροτικές Εκδόσεις

Αβραµόπουλος Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις (ΑΣΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιεράς Μητροπόλεως < ΑΣΕ (Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις)
Ιωαννίνων

Αγαθοεργό Ίδρυµα Ευρυτανίας Πάνου Ιω. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)
Βασιλείου = Agricultural Bank of Greece (ΑΤΕ)
Χρησιµοποιείται αντί = Banque Agricole de Greece (ΑΤΕ)
< Ίδρυµα Πάνου Ιω. Βασιλείου Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος)

Αγγελάκης. Εµµανουήλ. Αττικός


Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)--Ιστορία
Αγγελόπουλος. Α.. Γ. Μπρουζιώτης
Χρησιµοποιείται αντί Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)--Ιστορία--
< Α. Αγγελόπουλος - Γ. Μπρουζιώτης 1919-1928

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). Βιβλιοθήκη


Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ).
Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Ρώµης Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι

Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση


Γεωργικών Βιοµηχανιών
Αγέρι
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση
Αγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος Μελετών και Προγραµµατισµού

Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση


960-86970 Μελετών και Προγραµµατισµού. Τµήµα
Στατιστικής

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση


Συνεταιρισµών
Άγιος Σέργιος (Θεολογικό Ινστιτούτο Παρισίων)
Χρησιµοποιείται αντί Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση
< Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδηµία "Άγιος Σέργιος" Φυτικής Παραγωγής
(Παρίσι)
< Ακαδηµία Ορθόδοξης Θεολογίας Παρισίων "Άγιος Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). ∆ιεύθυνση
Σέργιος" (Παρίσι) Φυτικής Παραγωγής. Τµήµα ∆ενδροκοµίας

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ).


Αγκίστρι του Σαρωνικού Μορφωτικό Ινστιτούτο
Χρησιµοποιείται αντί
Άγκυρα (Τουρκία) < Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
960-234, 960-422 < Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ
Χρησιµοποιείται αντί
< Εκδοτικός Οίκος Άγκυρα. ∆ηµ. Α. Παπαδηµητρίου
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). Τµήµα
Γεωργοοικονοµικών Μελετών
Άγνωστη Καντάθ. Η
960-8112 Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων
Χρησιµοποιείται αντί (ΑΣΚΑ) Κασσαβέτειας
< Η Άγνωστη Καντάθ Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


44 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας Τριάς"

Αδελφότητα Πραµαντιωτών
Αγροτικός Εκδοτικός Οίκος
Αδελφότητα Σαµίων Αθηνών
Αγροτουριστική
Αδερφάτο "Η Ανάσταση"
Αγρωστις
Αδερφάτο Εθνικής Γλώσσας
Αγωνιστές. Οι (µουσικό συγκρότηµα)
Αδωνις
Αδάµ
Αερολέσχη
Αδάµας. (τυπογρ.)
Αερόστατο
Αδελφότης "Η Αγία Μακρίνα"
Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου
Αδελφότης "Η Ευσέβεια" Χαλανδρίου
Χρησιµοποιείται αντί
Αδελφότης "Ο Νικηταράς" < ∆ήµος Χαλανδρίου, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Χρησιµοποιείται αντί < Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Χαλανδρίου
< Νικηταράς (Αδελφότης)

Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου


Αδελφότης "Ο Σταυρός" Χαλανδρίου. Βιβλιοθήκη

Αδελφότης Αγιοκοσµιτών Πωγωνίου Αετός

Αδελφότης Θεολόγων "Η Ζωή" Αηδόνι


Χρησιµοποιείται αντί
< Ζωή (Αδελφότης Θεολόγων) Αθανασιάδη. Αφοι

Αθανασίου. Κώστας
Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"
Χρησιµοποιείται αντί Αθανασόπουλος. Α.. Ι. Τσαµούρας
< Σωτήρ (Αδελφότης Θεολόγων) Χρησιµοποιείται αντί
< Α. Αθανασόπουλος - Ι. Τσαµούρας

Αδελφότης Μεταµορφώσεως του Σωτήρος


Ναυπάκτου Αθανασόπουλος. Ν. & Μ.
Χρησιµοποιείται αντί
Αδελφότης Μικροχωριτών < Ν. & Μ. Αθανασόπουλος

Αδελφότης Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού


Μεγάλης Εκκλησίας "Παναγία Η Παµµακάριστος" Αθανασόπουλος. Σ.. Σ. Παπαδάµης. Γ.
Ζαχαρόπουλος
Αδελφότης των εν Αιγύπτω Χίων Χρησιµοποιείται αντί
< Σ. Αθανασόπουλος - Σ. Παπαδάµης - Γ.
Αδελφότης των εν Χίω Ιερέων Ζαχαρόπουλος

Αδελφότης Φιλοδικαίων
Αθηνά
Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας
Αθηνά-Μαυρογιάννη
Αδελφότητα ∆εσποτικού
Αθηναϊκές Εκδόσεις
Αδελφότητα ∆ηµητσανιτών
Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο
Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Αρτας
Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων
Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
Αδελφότητα Κυνουριέων = Athens News Agency (ANA)
Χρησιµοποιείται αντί
Αδελφότητα Μαρµαριωτών < ΑΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων)

Αδελφότητα Περιστερίου Πωγωνίου "Η Αγία

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
45
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Αθηναϊκό τυπογραφείο Ακαδηµία Αθηνών--∆ηµοσιεύµατα της Επιτροπής


Ερευνών
Αθηναίος
Ακαδηµία Αθηνών--∆ίκαιο και νοµοθεσία
Αθηναίς (τυπογρ.)
Ακαδηµία Αθηνών--Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις
Αθηνέξ
Ακαδηµία Αθηνών. Γραφείο ∆ηµοσιευµάτων
Αθλητικός Όµιλος Ελληνικών Ναυπηγείων
(ΑΟΕΝ) Ακαδηµία Αθηνών. Γραφείο Επιστηµονικών Ορων
Χρησιµοποιείται αντί και Νεολογισµών
< ΑΟΕΝ (Αθλητικός Όµιλος Ελληνικών Ναυπηγείων)
Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης της
Ελληνικής κοινωνίας
Αθλητικός Όµιλος Ταταύλα
Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης της
Αθλότυπο Ελληνικής Φιλοσοφίας

Αθως Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης του


Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού
Αϊ-Στράτης. (στρατόπεδο συγκεντρώσεως)
Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρο Συντάξεως του
Αϊβαζής Ν. - Σ. Ζουµπούλης ιστορικού Λεξικού

Αϊβαλής Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας


του Νεωτέρου Ελληνισµού
Αίγαγρος
Ακαδηµία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της
Αιγαίο Ατµόσφαιρας και Κλιµατολογίας

Αιγαίον Ακαδηµία Επιστηµών της Βουλγαρίας

Αιγέας Ακαδηµία Επιστηµών της Βουλγαρίας. Βιβλιοθήκη

Αίγειρος Ακαδηµία Κυδωνιών

Αίγινα Ακαδηµία της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της


Ρουµανίας
Αιγόκερως
Ακίδα
Αίθρα
Ακµή
Αίνος
Ακµή/Κεντικελένη
Αίολος
Ακµων
Αισχύλος
Ακρίτας
Αίσωπος 960-328, 960-7006
Βλέπε επίσης
Αιτωλία << Νέοι Ακρίτες

Αιτωλικές Εκδόσεις
Ακρόαµα
Αιχµή
Ακροκέραµος
Αιώρα
Ακρόνηον
Ακαδηµαϊκός Οµιλος
Ακρόπολις Ελληνικός Βορράς. Γεωργιάδης
Ακαδηµία Αβλαβών-ILLESI
Ακτή
Ακαδηµία Αθηνών (ΑΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ακτή/Οξύ
< ΑΑ (Ακαδηµία Αθηνών) Βλέπε επίσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


46 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

<< Οξύ Αλµανάκ

Αλµπανόπουλος. Νίκος
Αλ Κάιντα. (οργάνωση)
= Al Qaida. (organization) Αλµπατρος
Χρησιµοποιείται αντί
< Κάιντα Αλ, (οργάνωση) Αλµωπία

Αλµωπός
Αλάσια
Αλουµίνιον της Ελλάδος ΑΕ
ΑΛ∆Ε. (Αλέξανδρος ∆εσύλλας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΠΕΣΙΝΕ ΑΕ
Αλέα

Αλεβέβαν Αλτιντζή. Αφοί

Αλεξάκης. Π. Αλτιντζή. Τυπ.

Αλεξάνδρεια Αλτιντζής

Αλέξανδρος Αλφα

Αλεξάνδρου. ∆ηµήτρης Αλφα πι

Αλεξάνδρου. Π. Αλφα-Αλφα
Χρησιµοποιείται αντί
< Π. Αλεξάνδρου Αλφα-∆έλτα

Αλφα-Ι.Μ. Σκαζίκη
Αλεξιάδου. Αλεξία Χρησιµοποιείται αντί
< Σκαζίκη Ι. Μ. "Αλφα"
Αλεξιάδου. Βέφα

Αλεξιάς. Κ.. Ε. ∆ηµητρίου (τυπογρ.) Αλφάβητο


Χρησιµοποιείται αντί
< Κ. Αλεξιάς - Ε. ∆ηµητρίου Αλφειός

Αλως
Αλέτρι
Αµερικανική Γεωργική Σχολή (Θεσσαλονίκη)
Αλευρόπουλος. Ιωάννης (τυπογρ.)
Χρησιµοποιείται αντί Αµερικανική Γεωργική Σχολή (Θεσσαλονίκη)--
< Ιωάννης Αλευρόπουλος Ιστορία

Αµερικανική Επιστηµονική Ένωση


Αλιευτικές Εκδόσεις
Αµερικανική Πρεσβεία (Ελλάς)
Αλικιώτης. Ν.
Χρησιµοποιείται αντί Αµερικανική Πρεσβεία (Ελλάς). Γραφείο
< Ν. Αλικιώτης ∆ηµοσίων Υποθέσεων

Αµερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών


Αλκαίος Χρησιµοποιείται αντί
< Αµερικανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
Αλκηστις < Αµερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών Αθηνών

Αλκίνοος
Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών--
Αλκυών Ιστορία

Αλλη Πλευρά Αµερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)


= Central Intelligence Agency (CIA)
Αλλοι Καιροί Χρησιµοποιείται αντί
< ΣΙΑ (Αµερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών)
Αλµα < Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
47
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αµερικανικό Κολλέγιο Θηλέων. (Pierce College) Ανάκτορο Βερσαλιών


Χρησιµοποιείται αντί
< Pierce College - Αµερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Αναπτυξιακή Καβάλας

Αναπτυξιακή Κοζάνης
Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική
Ένωση (ΑΧΕΠΑ) Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆ήµου Σιάτιστας. 1ο
= American-Hellenic Educational Progressive
Association (AHEPA) Αναστασάκης
Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΧΕΠΑ (Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Αναστασιάδης
Προοδευτική Ένωση)
Αναστασίου

Αµητός Ανατολή. (Σύλλογος Μικρασιατικός)

Αµιλλα Ανατολή. (Σύλλογος Μικρασιατικός)--Αρχεία

Αµµος Ανατολικός

Άµµος/Larousse Ανγύρος. Ν. (τυπογρ.)

Αµόνι. (Χρήστος Σιδέρης) Ανδριάνα


960-88020
Χρησιµοποιείται αντί Ανδρίκος
< Σιδέρης Χρήστος Αµόνι
Ανδροµέδα

Αµοργός Ανδρονάκης

Αµπατζόπουλος Ανέµη

Αµφιτρίτη Ανεµόµυλος

Ανάβαση Ανεπίκαιρες εκδόσεις

Αναγέννηση Ανθέµιον

Αναγέννησις. (τυπογρ.) Ανθοµελίδης

Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Μαρκόπουλου Ανθοφόρος.. Κέντρο προστασίας της ελληνικής


(Αττική) χλωρίδας

Αναγνωστήριο "Η Ανάπτυξη" Αγιάσου Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

Αναγνωστήριο Καλύµνου Ανιχνευτές

Αναγνωστίδης Ανοιξη

Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας Ανοιχτή Πόλη

Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας. Βιβλιοθήκη Ανοιχτό Θέατρο

Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας. Βιβλιοθήκη-- Ανταίος


Κατάλογοι
ΑΝΤΕΝΑ
Αναγνωστόπουλος. Γ. (τυπογρ.) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΑΝΤ1
< Γ. Αναγνωστόπουλος

Αντί
Αναδηµιουργία
Αντιγόνη
Ανάδρασις
Αντιεκδόσεις
Αναζήτηση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


48 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αντίθεση Βλέπε επίσης


>> Μακεδονικό Πανεπιστήµιο, Βιοµηχανική Σχολή
Αντίκοσµοι

Αντίλαλος Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ)


Χρησιµοποιείται αντί
Αντινέα < ΑΒΣΠ (Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς)
Βλέπε επίσης
Αντιπαράλληλα << Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Αντίφωνο
Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών
Αντίφωνον Βλέπε επίσης
>> Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αντωνιάδα << Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Αντωνιάδης
Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων
Αντωνόπουλος. Γεώργιος (τυπογρ.) Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ)
Χρησιµοποιείται αντί
Αντωνοπούλου < Α∆Ε∆Υ (Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων
Βλέπε επίσης Υπαλλήλων)
<< ∆ούρος-Αντωνοπούλου

Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος


Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία (ΑΒΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ανώτατη Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών
< ΑΒΕΕ (Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία)
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Ζυµαρικών < ΑΣΚΤ (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)
(ΑΒΕΖ) < Σχολή Καλών Τεχνών
Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΒΕZ (Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Ζυµαρικών)
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)--1836-
1984
Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ ΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
< ΑΝΕΚ ΑΕ (Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης) Βιβλιοθήκη

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Παρισιού


Ανώνυµοι Αλκοολικοί (ΑΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
< ΑΑ (Ανώνυµοι Αλκοολικοί) Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΣΟΕΕ (Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
Ανώνυµος Γενική Εταιρεία Τσιµέντων "Ηρακλής" Επιστηµών)
Χρησιµοποιείται αντί Βλέπε επίσης
< Τσιµέντα "Ηρακλής", (εταιρεία) << Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Ανώνυµος Γενική Εταιρεία Τσιµέντων "Ηρακλής"- Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
-Λευκώµατα Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Βιβλιοθήκη

Ανώνυµος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών


Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Κέντρο Οικονοµικής
Ανώνυµος Εταιρεία Γεωργικής Βιοµηχανίας Ερευνας

Ανώνυµος Μεταλλευτική Εταιρία Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών


Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Τµήµα Οικονοµικών
Ανώνυµος Μεταλλευτική Εταιρία. Μεταλλεία Επιστηµών
Ερµιόνης
Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Τµήµα Οργανώσεως και
(ΑΒΣΘ) ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΒΣΘ (Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης) Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
49
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος


Ανώτατο Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής "Γκεώργκη
Ντιµιτρώφ" Αποστολική Εκκλησία

Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Αποστολόπουλος. Γ.


(ΑΣ∆Υ)
Χρησιµοποιείται αντί Αποστολόπουλος. Ν. (τυπογρ.)
< ΑΣ∆Υ (Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών)
Απόστροφος

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Αποψη


(ΑΣΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Αραβικός Σύνδεσµος
< ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού)
Αράκυνθος

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Αραπιδιώτης. Γεώργιος (τυπογρ.)


(ΑΣΕΠ)--∆ιαγωνισµοί
Χρησιµοποιείται αντί του: ∆ιαγωνισµοί ΑΣΕΠ Αργοναύτες

Αργυρόπουλος. Γ.
Ανώτερες ∆ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
Αργυρόπουλος. Γ.. Α. Ζουµαδάκης
Ανώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Γ. Αργυρόπουλος - Α. Ζουµαδάκης
< Παρθεναγωγείο Βόλου

Αργυρός. Νικόλαος (τυπογρ.)


Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Χρησιµοποιείται αντί
Καλαµάτας < Νικόλαος Αργυρός, (τυπογρ.)
Χρησιµοποιείται αντί
< Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλαµάτας
Αργύρου. Ν.

Αξιωτέλλης Αργώ

Αουσβιτς. (στρατόπεδο συγκεντρώσεως) Αρδην

Απαθάρειο Μουσείο Αρέθας

Απατσίδης. (τυπογρ.) Αρειος Πάγος

Απειρον Αρειος Πάγος--Ιστορία

Απεραθίτικος Σύλλογος Αρειος Πάγος--Νοµολογία

Απέργη Αριάδνη

Απέργης. ∆.. Κ. Εµµανουήλ Αριστεία


Χρησιµοποιείται αντί
< ∆. Απέργης - K. Εµµανουήλ Αριστον. (τυπογρ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)


Από φωτιά και από σίδερο Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)
Αποκάλυψις < Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήµιο
< Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Απόπειρα

Απόπλους Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης


(ΑΠΘ)--Ιστορία
Αποσπερίτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού (ΑΠΘ)--Ιστορία--1941-1944
= Biblioteca Apostolica Vaticana
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ)--Τηλεφωνικοί κατάλογοι

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


50 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Εργαστήριον Ορυκτολογίας-Γεωλογίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Πετρολογίας Πολυτεχνική Σχολή--∆ιδακτικό προσωπικό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Θεολογική Σχολή Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Μηχανολόγων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Θεολογική Σχολή--Ιστορία Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Θεολογική Σχολή--Ιστορία--1962-1987 Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤ∆Ε
Φλώρινας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Θεολογική Σχολή--Σπουδαστικό κίνηµα--1962 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σπουδαστήριο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Χρησιµοποιείται αντί Σπουδαστήριο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Βιβλιοθήκη
< Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΑΠΘ. ΙΝΣ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σπουδαστήριο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Βιβλιοθήκη--
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Κατάλογοι
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών
Κεντρική Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών--Οδηγοί σπουδών
Κεντρική Βιβλιοθήκη--Περιοδικά--Κατάλογοι
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών. Τµήµα
Κεντρική Βιβλιοθήκη--Χειρόγραφα ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών. Τµήµα
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος--Κτήρια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Μονάδα Ακοής-Οµιλίας στην ΩΡΛ Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σχολή Επιστηµών Υγείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σχολή Επιστηµών Υγείας. Τµήµα Φαρµακευτικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σχολή Θετικών Επιστηµών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Χρησιµοποιείται αντί Τελλόγλειο Ίδρυµα
< Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Τµήµα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας--Ιστορία Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Τµήµα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Παιδαγωγική Σχολή. Τµήµα ∆ηµοτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Εκπαίδευσης Τµήµα Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Φιλοσοφική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Πειραµατικό Σχολείο Φιλοσοφική Σχολή. Μουσείο Εκµαγείων--
Κατάλογοι
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
51
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Φιλοσοφική Σχολή. Τοµέας Παιδαγωγικής Αρχαιολογικό Μουσείο Αστρους--Κατάλογοι

Αριστοτέλειο Φροντιστήριο Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών


Χρησιµοποιείται αντί
Αρίων < Μουσείο ∆ελφών
Βλέπε επίσης
Αρκάδι >> Μαντείο των ∆ελφών

Αρκαδία
Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών--Οδηγοί
Αρκτος
Αρχαιολογικό Μουσείο Εδέσσης
Αρµονία
Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου
Αρµονική Ζωή
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Αρµός
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αρνος
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας
Αρσενίδης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου
Αρσενίδης. Ι. ∆. (Αιτωλοακαρνανία)

Άρτος Ζωής Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθµίων

Αρχαία Μακεδονίαν. ∆ιεθνές συµπόσιο 6ο : 15-19 Αρχαιολογικό Μουσείο Κηφισιάς


Οκτωβρίου : Θεσσαλονίκη
Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου
Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών
Χρησιµοποιείται αντί Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου
< Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
< Αρχαιολογική Εταιρεία Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών


Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών--Βιβλιογραφία
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου
Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών--Βιβλιογραφία--
1837-1989 Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας

Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών--Βιβλιογραφία-- Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου


1837-1993
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών. Βιβλιοθήκη
Χρησιµοποιείται αντί Αρχαιολογικό Μουσείο Σαµοθράκης
< Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Αρχαιολογικό Μουσείο Σικυώνος

Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών. Βιβλιοθήκη-- Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου


Κατάλογοι
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας
Αρχαιολογική Εταιρεία ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος
Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου
Αρχαιολογικό ∆ελτίο
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίνης
Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος ∆. ∆ηµητράκου
Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως Χρησιµοποιείται αντί
Βλέπε επίσης < ∆ηµητράκου Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος ∆.
<< Νέο Μουσείο Ακρόπολης

ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ Γραφικές Τέχνες


Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως--
Φωτογραφικά λευκώµατα Αρχέγονη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία

Αρχαιολογικό Μουσείο Αστρους Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


52 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αξιοκρατία (ΑΣΠΙ∆Α)
Αρχείο Αγίου Βενεδίκτου Κωνσταντινουπόλεως
(ΑΑΒΚ)
Χρησιµοποιείται αντί Ασπιώτη-Ελκα. (τυπογρ.)
< ΑΑΒΚ (Αρχείο Αγίου Βενεδίκτου
Κωνσταντινουπόλεως) Αστάρτη
Βλέπε επίσης
>> Αστέρι
Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών

Αρχείο Θηραϊκών Μελετών Αστέρι


Βλέπε επίσης
Αρχείο Κρήτης Γιώργος και Ηρώ Σγουρδάκη << Αστάρτη

Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου


Αστερίας
Αρχείο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της
Ιερουσαλήµ Αστερισµός. Λίζα Εβερτ
Βλέπε επίσης
<< Ιωαννίτες, (ιππότες) Αστήρ
Χρησιµοποιείται αντί
< Αλ. & Ε. Παπαδηµητρίου
Αρχέτυπο < Παπαδηµητρίου Αλ. & Ε.

Αρχή Βιοµηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου


Αστικόν Παιδαγωγείον Χίου
Αρχηγείο Ναυτικού
Αστραία
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος
Αστρολάβος / Ευθύνη
Αρχηγείον Ενόπλων ∆υνάµεων
Αστροναυτική
Αρχηγείον Λιµενικού Σώµατος
Αστυ
Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΑΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ασυλο Ανιάτων "Η Στέγη της Εκκλησίας"
< ΑΑ (Αρχιεπισκοπή Αθηνών)
Ασυλο Ανιάτων Σπάρτης

Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας Ατέρµων

Αρχιεπισκοπή Αχρίδας Ατλαντίς


= Atlantis
Αρχιεπισκοπή Κύπρου 960-07
Χρησιµοποιείται αντί
Αρχιπέλαγος < Ατλαντίς - Μ. Πεχλιβανίδης & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Βλέπε επίσης
Ασηµάκης >> Πεχλιβανίδης

Ασηµακόπουλος. (Ναύπακτος)
Ατλας
Ασηµακόπουλος. (τυπογρ.)
Ατραπός
Ασκληπιάδες
Αττικα
Ασκληπιείον Τρίκκης (Τρίκαλα, Ελλάς)
Αττικό Μετρό
Ασκληπιός - Καραπαναγιωτίδης Παναγιώτης Θ.. Βλέπε επίσης
(τυπογρ.) << Μετρό Αθήνας
Χρησιµοποιείται αντί
< Καραπαναγιωτίδης Παναγιώτης Θ. "Ασκληπιός"
Αττικός

ΑΣΠΙ∆Α (Αξιωµατικοί Σώσατε Πατρίδα, Ιδέα, Αυγή


∆ηµοκρατία, Αξιοκρατία)
Χρησιµοποιείται αντί Αυγή. (τυπογρ. Κύπρου)
< Αξιωµατικοί Σώσατε Πατρίδα, Ιδέα, ∆ηµοκρατία,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
53
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Αυλός
Βασιλείου. Γ.
Αυτοκρατορικός Ορθόδοξος Παλαιστίνιος
Σύλλογος Βασιλείου. Γεώργιος Ι.

Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο Βασιλείου. Ι. Γ.


= African National Congress
Βασιλείου. Μ. Γ.

Αφροδίτη Βασιλική Αγίου Νικολάου (Μπάρι, Ιταλία)

Αχαϊκές Εκδόσεις Βασιλική Τυπογραφία. (τυπογρ.)

Αχτίδα Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυµα

Αψίδα Βασίλισσα Ολγα. (αντιτορπιλικό)


Χρησιµοποιείται αντί
Βαβέλ < Αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Ολγα"

Βαβέλ/Σέλας
Βασιλόπουλος
Βαγιονάκης
Βασιλόπουλος. Γιάννης
Βαγιονάκης. Ευτ.. Τ. Γρηγορόπουλος
Βασιλόπουλος. Στέφανος
Βακαλόπουλος. (τυπογρ.)
Βατικιώτικη Βιβλιοθήκη
Βακιρτζόγλου. Ιορδάνης
Βαφειαδάκης. Ν.. Σ. Σοφικίτης
Βάκων
Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Βαλανείο των Φιλίππων Θεσσαλονίκης
Χρησιµοποιείται αντί
Βαλεντίνη < ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βαφοπούλειο Πνευµατικό
Κέντρο
Βαλεριάνα Βλέπε επίσης
<< ∆ήµος Θεσσαλονίκης
Βαλκανικές Εκδόσεις

Βαλκανική ΄Ένωση Φιλίας Βέλος (Πολεµικό πλοίο)

Βαλκανικό Κοµµουνιστικό Κίνηµα Βενιζέλειο Σχολείο (Καισαριανή)

Βαλυράκης. Μ.. Μ. Αθανασόπουλος Βεντουράς. ∆ηµ.. Στυλ. Βεντούρα - Χρ. Σπύρου

Βάνιας Βεντουράς. Στ.. Χρ. Σπύρου

Βαρβαρέσος Βεργίνα

Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταµοσχεύσεων Βέργος


και Μικροχειρουργικής Οφθαλµού (ΒΕΜΜΟ)
Χρησιµοποιείται αντί Βησσαρίων
< ΒΕΜΜΟ (Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο
Μεταµοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλµού) Βήτα

Βήτα medical arts


Βαρζελιώτης. ∆.
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Βάρτσος. Ιωάννης (τυπογρ.)
Βιβλία για όλους
Βασδέκης
Βιβλία των Μουσών
Βασιλάκης και Τριπερίνας
Βιβλιεµπορική. Η
Βασιλείου
Βιβλική Εταιρεία
Βασιλείου-Καταιβάτη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


54 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Βιβλικό µήνυµα 960-86880

Βιβλίο Νεοελληνικού Λόγου


Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
Βιβλιογονία = Biblioteca Alexandrina

Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου


Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας--Ιστορία
Βιβλιογραφική Εταιρεία της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
Βιβλιοδεσµός = Library of Congress

Βιβλιοεκδοτική
Βιβλιοθήκη του Ρόδου. (Ρεντζή Θεανώ)
Βιβλιοεκδοτική Θεσσαλονίκης 960-8419

Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση"


960-85985 Βιβλιοθήκη του Σεφ
960-87305

Βιβλιοθήκη Clary Thompson


Χρησιµοποιείται αντί Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής
< Ελληνοαµερικανική Ενωσις, Βιβλιοθήκη Clary 960-87763
Thompson

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Βιβλιοθήκη Guilford = BIBLIONET
960-86648
Βιβλιοθήκη Guilford. Ιστορία Πηγές

Βιβλιοθήκη Άνδρου, Καΐρειος Βιβλιοπέλαγος


960-7709, 960-85177
Χρησιµοποιείται αντί Βιβλιοπωλείο "Η Ζωή"
< Βιβλιοθήκη Ανδρου
< Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου Βιβλιοπωλείο "Η Ζωή"--Κατάλογοι

Βιβλιοπωλείο "Φώτιος ο Κωνσταντινουπόλεως"


Βιβλιοθήκη Άνδρου, Καΐρειος--1990-1991 Χρησιµοποιείται αντί
< Φώτιος ο Κωνσταντινουπόλεως, (βιβλιοπωλείο)
Βιβλιοθήκη Γεωργίου Ι. Θεοτόκη
960-88173
Βιβλιοπωλείο "Φώτιος ο Κωνσταντινουπόλεως"--
Κατάλογοι
Βιβλιοθήκη για όλους
Βιβλιοπωλείο Α.Ε. Βλαστού (Αθήνα)
Βιβλιοθήκη ∆. Ηρακλείου Αττικής
960-87263 Βιβλιοπωλείο Α.Ε. Βλαστού (Αθήνα)--Κατάλογοι
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆. Ηρακλείου Αττικής Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων

Βιβλιοπωλείον των βιβλιοφίλων


Βιβλιοθήκη Επιχειρήσεων
Βιβλιόραµα
Βιβλιοθήκη Ευτυχία Γαλαίου
960-7126 Βιβλιοσυνεργατική

Βιβλιοφιλία
Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων
Βίβλος
Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδου. ΧΕΝ Ν. Φαλήρου
960-88420 Βιοβίβλ

Βιοεκδοτική
Βιβλιοθήκη Κοκκινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών
Βιολάρης
Βιβλιοθήκη Μαθητικού Συνεταιρισµού ∆ηµοτικού
Σχολείου Πυλών Καρπάθου Βιοµηχανική Επιθεώρησις

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
55
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) Βουλή των Ελλήνων--Βιβλία για παιδιά


Χρησιµοποιείται αντί
< ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών) Βουλή των Ελλήνων--∆ίκαιο και νοµοθεσία

Βουλή των Ελλήνων--∆ίκαιο και νοµοθεσία--


Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Κωδικοποίηση
Χρησιµοποιείται αντί
< ΒΕΘ (Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης) Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές

Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1910


Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1977
Βίπερ
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1981
Βιτσικουνάκης
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1981--Χάρτες
Βλαδίκας. Μ.. Π. Νικολάου
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1985
Βλαδίµηρος
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1989
Βλάσση. Αφοι
Χρησιµοποιείται αντί Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1990
< Αφοι Βλάσση
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές--Ιστορία

Βλαστός Βουλή των Ελλήνων--Ιστορία

Βλέσσας Βουλή των Ελλήνων--Κανονισµοί

Βογιατζή Βουλή των Ελλήνων--Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις

Βογιατζής Βουλή των Ελλήνων--Οδηγοί

Βοιωτική Εκδοτική Βουλή των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη


Χρησιµοποιείται αντί
Βοιωτική Ωρα < Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Βολονάκη
Βουλή των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Βολονάκης
Βουλή των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη. Γραφείο
Βολτ ∆ηµοσιευµάτων

Βορειοατλαντική Συνέλευση (NAA) Βουλή των Ελλήνων. ∆ιεύθυνση Επιστηµονικών


= North Atlantic Assembly (NAA) Μελετών
Βλέπε επίσης
>> Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου (NATO) Βουλή των Ελλήνων. Εξεταστική Επιτροπή για το
"Φάκελλο της Κύπρου"

Βορειοελλαδικά Βουλή των Εφήβων

Βοσκάκης. Π. Βουλούκος

Βότσης Βουρκαριανή

Βουκελάτος Βουτεράκος. Ν. Λ.

Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκη--1941-1944 Βρακάς. Ι.

Βουλή των Ελλήνων Βρετανική Ιατρική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί
< Ελλάς, Βουλή Βρετανικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (BBC)
Βλέπε επίσης = British Broadcasting Corporation (BBC)
>> Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Χρησιµοποιείται αντί
Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία < Βρετανικός Ραδιοφωνικός Σταθµός (BBC)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


56 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Βρετανικό Μουσείο Γαλλική Αυτοκρατορία. Ιωνική Γερουσία


= British Museum (BM)
Γαλλική Σχολή Αθηνών
= Ecole Francaise d'Athenes
Βρετανικό Συµβούλιο Χρησιµοποιείται αντί
= British Council < Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή

Βρετανικό Συµβούλιο Ελλάδος Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA)


= British Council - Greece = Institut Francais d' Athenes (IFA)

Βρετός. Α. Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Βροχίδης. Π.. Χρ. Βαϊδης Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα


= Parti Socialiste (Γαλλία)
Βρυέννιος

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών Γαρταγάνης


Χρησιµοποιείται αντί
< Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών Γαύδος
< Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Γεµεντζόπουλος

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Καστοριάς Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Καστοριά, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο < ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Βυζαντινός Αθλητικός Όµιλος (ΒΑΟ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)--2000-2001--


Χρησιµοποιείται αντί Ευρετήρια
< ΒΑΟ (Βυζαντινός Αθλητικός Όµιλος)
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
Βυζάντιο
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.
Βυζαντίς ∆ωδεκανήσου--Κατάλογοι

Γαβριηλίδης Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.


Κερκύρας
Γαβρίλης
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.
Γαϊτάνος Κεφαλονιάς

Γαλαίος Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.


Λακωνίας
Γαλαξίας
Βλέπε επίσης Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.
>> Γαλαξίας-Ερµείας Λάρισας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.


Γαλαξίας-Ερµείας Μεσσηνίας
Βλέπε επίσης
<< Γαλαξίας Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.
<< Ερµείας Ρεθύµνης

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Ν.


Γαλάτεια Σάµου

Γαλάτη "∆ηµιουργία". Ρούλα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Βιβλιοθήκη


Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Ρούλα Γαλάτη - "∆ηµιουργία" < Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους
< ∆ηµιουργία - Ρούλα Γαλάτη

Γενικές Εκδόσεις-∆ραγούνης, Γεώργιος


Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
57
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ∆ραγούνης Γεώργιος Ι. Γενικές εκδόσεις Χρησιµοποιείται αντί


< ΓΣΑΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Αυτοκινητιστών
Ελλάδος)
Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής (ΓΑ∆Α)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΑ∆Α (Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Γενική Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού < ΓΣΕΒΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδας )
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης. ∆ιεύθυνση Αναλύσεων
& Τεκµηρίωσης. Τµήµα Εκδόσεων Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
960-86284, 960-86862, 960-88625 Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΣΕΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος)

Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης


Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)-
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς -Συνέδρια

Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατολικής Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (ΓΤΕ)


Μακεδονίας - Θράκης Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΤΕ (Γενική Τράπεζα Ελλάδας)
Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου < Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (ΓΤΕ)

Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών


Γενική Τράπεζα της Ελλάδος--Απολογισµός
Γενική Εκδοτική Αττικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)
Γενική Εφορία των Αρχαιοτήτων και Μουσείων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)--Ιστορία
Γενική Λέσχη Αξιωµατικών Ξηράς και Θαλάσσης
Γενικό Λύκειο Λέρου
Γενική Λέσχη Αξιωµατικών Ξηράς και Θαλάσσης.
Βιβλιοθήκη Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Μεσόλογγίου
"Χατζη-Κώστα"
Γενική Λέσχη Αξιωµατικών Ξηράς και Θαλάσσης.
Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Λαϊκό"

Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού - ∆.Ε.Η. Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης


(ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ)
Χρησιµοποιείται αντί Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών
< ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ(Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού -
∆.Ε.Η.) Γενικό Πρακτορείο Βιβλίου

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο (ΓΣΝ)


Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT). Χρησιµοποιείται αντί
(οργάνωση) < ΓΣΝ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο )
= General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
(οργάνωση)
Χρησιµοποιείται αντί Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ)
< ΓΣ∆Ε (Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου), Χρησιµοποιείται αντί
(οργάνωση) < ΓΧΚ (Γενικό Χηµείο του Κράτους)

Γενική Σύνοδος της Ελληνικής Ευαγγελικής Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας (ΓΕΑ)


Εκκλησίας Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΕΑ (Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας)
Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων < Ελλάς, Αεροπορία, Γενικό Επιτελείο
Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ) Βλέπε επίσης
Χρησιµοποιείται αντί << Ελλάς, Αεροπορία
< ΓΕΣΑΣΕ(Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Ελλάδας)
Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Αµύνης

Γενική Συνοµοσπονδία Αυτοκινητιστών Ελλάδος Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού (ΓΕΝ)


(ΓΣΑΕ) Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


58 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΓΕΝ (Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού) Βλέπε επίσης


< Ελλάς, Ναυτικό, Γενικό Επιτελείο >> Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ) Γεωργικός Σύνδεσµος Χίου


Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΕΣ (Γενικόν Επιτελείον Στρατού) Γεωργίου
< Ελλάς, Στρατός, Γενικό Επιτελείο
Βλέπε επίσης Γεωτεχνικό Επιµελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ)
<< Ελλάς, Στρατός Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΕΩΤΕΕ(Γεωτεχνικό Επιµελητήριο)

Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ). ∆ιεύθυνσις


Εκδόσεων Γιαλλελής

Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ). ∆ιεύθυνσις Γιαλλελής-Μανωλάκης


Ιστορίας Στρατού
Γιαλλελής. ∆ιον.
Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ). ∆ιεύθυνσις
Ιστορίας Στρατού--Εκδόσεις Γιαλλελής. Π.

Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) Γιαλτουρίδης


Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΟΚ (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός) Γιαννακάκος. Πέτρος

Γιαννίκος
Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Χρησιµοποιείται αντί Γιαννίκος - Καλδής
< ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων)
ΓΙΑΤΙ

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Γιατροί χωρίς σύνορα


960-86960
Γιαχούδη-Γιαπούλη

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι Γιαχούδης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη--Συλλογές τέχνης Γίγας

Γεννάδειος Σχολή Γιοβάνη. Ματούλα Λ.

Γεράρδοι. Αφοί (τυπογρ.) Γιοβάνης


= Giovanis
Γερµανική Σχολή Αθηνών

Γεροντής. Εµµ. Γιοβάνης. Α.. ∆. Στρακάτος

Γεωγραφικό Ινστιτούτο Γιοβάνης. Λ.

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιοβάνης. Χ. Φ.


Βλέπε επίσης
<< Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών Γιοβάννης. Χρ.

Γιοφύρια. Γιώργος
Γεωρβασάκης. Μιχ.
Γιώτα Σίγµα
Γεωργιάδης
Γκαλερί Bernier
Γεωργιάδης. Αθ. Χρησιµοποιείται αντί
< Bernier, Γκαλερί
Γεωργιάδης. Γεράσιµος < Γκαλερί Jean Bernier-Μαρίνα Ηλιάδη
< Γκαλερί Bernier / Eliades
Γεωργιάδης. Κ.

Γεωργιάδης. Στ. Γκαλερί Νέες Μορφές

Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γκαντήραγας. ∆.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
59
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Γράµµατα
Γκιούρδας
960-387: ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Γραµµατολογικό Κέντρο
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Τζουµαγιάς 5, 11362 Αθήνα
Τηλ.: (210) 8223220 Fax: (210) 8223198 Υπεύθ.: Γραµµή (Τέχνη)
Γκιούρδας, Βασίλειος
960-520: ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Τζουµαγιάς 3, 11362 Αθήνα Τηλ.: (210) 8223220 Fax:
(210) 8223198 Υπεύθ.: Γκιούρδας Βασίλειος e-mail: Γραφείον Καλού Τύπου
vgiurdas@otenet.gr
Χρησιµοποιείται αντί Γραφές
< Γκιούρδας Βασίλειος Εκδοτική
< Εκδοτική Γκιούρδας Βασίλειος Γραφή
< Γκιούρδας Βασίλειος - Εκδοτική Μονοπροσωπική
Ε.Π.Ε. Γράφηµα

Γραφικές Τέχνες ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ


Γκιώνα Χρησιµοποιείται αντί
< ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ Γραφικές Τέχνες, (τυπογρ.)
Γκοβόστης

Γκολάντειος Πνευµατικός και Ευαγής Σύλλογος Γραφικές Τέχνες Γράµµα

Γκόνης Γρηγόρη. Κασσάνδρα Μ.

Γκούµας Γρηγόρης

Γκούρας. Ιωσήφ Γρηγόρης. Μιχαήλ

Γλάρος Γρίβας. Σ.

Γλαύκη Γυµνάσιο "Γεώργιος Παπαγεωργίου" (Σιάτιστα)

ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Γυµνάσιο Ανδρου


Χρησιµοποιείται αντί
Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΓΟΧ) < Εµπειρίκειο Γυµνάσιο Ανδρου
Χρησιµοποιείται αντί
< ΓΟΧ (Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί)
Βλέπε επίσης Γυµνάσιο Αρρένων Σερρών
>> Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος
Γυµνάσιο Βαρθολοµιού

Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Γυµνάσιο Βροντάδου


Χρησιµοποιείται αντί
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-- < Ανδρεάδειο Γυµνάσιο Βροντάδου
Γνωµοδοτήσεις

Γνωριµία Γυµνάσιο θηλέων Θεσσαλονίκης

Γνώσεις Γυµνάσιο Καστοριάς

Γνώση Γυµνάσιο Καστοριάς--Ιστορία

Γνώση και Βιβλίο Γυµνάσιο Καστοριάς--Ιστορία--1915-1970

Γνωστική Ροδοσταυρική Αποστολική Εκκλησία Γυµνάσιο Κατερίνης


Χρησιµοποιείται αντί
< Ροδοσταυρική Εκκλησία Γυµνάσιο Κατερίνης--Ιστορία
< Εκκλησία, Ροδοσταυρική
Γυµνάσιο Κατερίνης--Ιστορία--1915-1955

Γοργολή. Αφοί Γυµνάσιο Κοίµησης Σερρών

Γόρδιος Γυµνάσιο Λαµίας

Γράµµα Γυµνάσιο Λεχαινών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


60 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Γυµνάσιο Λιβαδειάς--Ιστορία ∆αµιανός

Γυµνάσιο Ναυπλίου ∆αµιανός. Ν. Α.

Γυµνάσιο Ναυπλίου. Βιβλιοθήκη ∆ανιάς

Γυµνάσιο Ναυπλίου. Βιβλιοθήκη--Ιστορία ∆άνος. Χ. Λ.

Γυµνάσιο Ναυπλίου. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι ∆άρβανος

Γυµνάσιο Νεµέας ∆αρδανός


Βλέπε επίσης
Γυµνάσιο Νέου Σουλίου >> Τυπωθήτω, (Εκδοτικές Επιχειρήσεις Γ. & Κ.
∆αρδανού)
Γυµνάσιο Νιγρίτας--Ιστορία--1921-1944

Γυµνάσιο Πάφου ∆αρδανός. Ευάγγελος Χ.


960-610
Γυµνάσιο Συβρίτου Βλέπε επίσης
<< Gutenberg
Γυµνάσιο Σύρου
Χρησιµοποιείται αντί
< Γυµνάσιο Ερµουπόλεως ∆αρδανός. Χρήστος Ε.
960-380
Βλέπε επίσης
Γυµναστικός Σύλλογος "∆ιαγόρας" (Ρόδος) << Gutenberg

Γυµναστικός σύλλογος Ρεθύµνης


∆αρεµάς
Γυµναστικός σύλλογος Ρεθύµνης--Ιστορία--
1899-1911 ∆αρεµάς. ∆ηµ.

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά ∆ασκαλάκης

Γυναικείος Σύνδεσµος "Φίλοι του Χιώτικου ∆αυλός


Χωριού"
Χρησιµοποιείται αντί ∆άφνη Επικοινωνίες
< Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, (Γυναικείος Σύνδεσµος)
∆εδεµάδης

Γυροσκόπιο ∆εκαεπτά Ογδοα

Γύρω γύρω όλοι ∆εληδηµήτρης. ∆ηµ.

∆. Ω. ∆εληθανάσης
960-7372
∆αβανέλλος. Ταξιάρχης Ν. Χρησιµοποιείται αντί
960-8454, 960-85702, 960-86141, 960-86923 < ∆εληθανάσης Αστέρης

∆αγούνη. Αφοι ∆εληθανάσης - Ερευνητές


960-7340
∆αίδαλος Βλέπε επίσης
<< Ερευνητές
∆αίδαλος - I. Ζαχαρόπουλος
960-227
Χρησιµοποιείται αντί ∆εληκωστόπουλος
< Ζαχαρόπουλος Ι. ∆αίδαλος
< Ι. Ζαχαρόπουλος - ∆αίδαλος ∆εληχρυσό

∆έλτα
∆αµασκός
∆έλτα ∆έλτα Ερµείας
∆αµασκός. Η
∆ελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
∆αµιανάκης Αδάµ Α.Ε.
∆ελφικά τετράδια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
61
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ελφικές Εορτές ∆ηµοκρατική Ένωση Νέων Γυναικών


Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ελφικές Γιορτές ∆ηµοκρατική Κίνηση Ιατρών (∆ΗΚΙ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΗΚΙ (∆ηµοκρατική Κίνηση Ιατρών)
∆ελφική βιβλιοθήκη

∆ελφίνι ∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη


Χρησιµοποιείται αντί
∆ελφίνια < Λαµπράκηδες

∆ελφοί
∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση
∆εναξάς. Ι. ∆ηµ.. Χ. Παπούλια
Χρησιµοποιείται αντί ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού (∆ΚΕΛ)
< Παπούλια Χ. Ι. ∆ηµ. ∆εναξάς Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΚΕΛ (∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού)

∆ενεζάκης. Μ.
∆ηµοκρατικό Κόµµα Ιρανικού Κουρδιστάν
∆έντρο. Το
∆ηµοκρατικό Κόµµα της Αριστεράς (Ιταλία)
∆έρβης
∆ηµοκρατικό Κόµµα του Κουρδιστάν
∆έσµη Εκδοτική = Kurdish Democratic Party (KDP)

∆εσµός
∆ηµοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα (∆ΣΚ)
∆ήλος Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΣΚ (∆ηµοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα)
∆ηµακαράκος. Θ.

∆ηµαρχικό Χηµείο Μυτιλήνης ∆ηµοκρατικοί καιροί

∆ήµητρα ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας (∆ΣΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
∆ηµητράκος < ∆ΣΕ (∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας)

∆ηµητράκος. Π.
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ)
∆ηµητρέλης Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΠΘ (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)
∆ηµητριάδης < Πανεπιστήµιο Θράκης

∆ηµητρίου
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ).
∆ηµιουργία Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

∆ηµοκρατική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζοµένων ∆ηµόκριτος


(∆ΑΚΕ)
Χρησιµοποιείται αντί ∆ηµόπουλος
< ∆ΑΚΕ (∆ηµοκρατική Αγωνιστική Κίνηση
Εργαζοµένων) ∆ηµόπουλος. Α.

∆ηµόπουλος. Γιώργος
∆ηµοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία (∆ΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί ∆ήµος Αγρινίου
< ∆ΑΠ (∆ηµοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία)
∆ήµος Αθηναίων (∆Α)

∆ηµοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών ∆ήµος Αθηναίων--Ιστορία


(∆ΑΚΕ)
Χρησιµοποιείται αντί ∆ήµος Αθηναίων--Ιστορία--1835-1971
< ∆ΑΚΕ (∆ηµοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση
Εκπαιδευτικών) ∆ήµος ΑθηναίωΝ. Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


62 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ήµος Αθηναίων. Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και


Παράδοσης ∆ήµος Ερέτριας

∆ήµος Αθηναίων. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµος Ερµούπολης

∆ήµος Αθηναίων. Πολιτισµικός Οργανισµός ∆ήµος Ζακύνθου

∆ήµος Αιανής ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης

∆ήµος Αλιάρτου ∆ήµος Θεσσαλονίκης


Βλέπε επίσης
∆ήµος Αµφισσας >> Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ)
960-88500 >> Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Θεσσαλονίκης

∆ήµος Αντιρρίου
∆ήµος Θηβαίων
∆ήµος Ανω Σύρου
∆ήµος Ιλίου
∆ήµος Ανωγείων Κρήτης
∆ήµος Ιτέας
∆ήµος Αποδοτίας
∆ήµος Ιωαννίνων
∆ήµος Αράχοβας
960-88542 ∆ήµος Καλαµαριάς
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ήµος Αράχωβας ∆ήµος Καλλιθέας (Αττική)

∆ήµος Καρδαµύλων
∆ήµος Αργοστολίου
∆ήµος Καρπενησίου. Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών
∆ήµος Αργοστολίου. ∆ηµοτική Επιχείριση Ερευνών
Κοινωνικής Ανάπτυξης
∆ήµος Κάσου
∆ήµος Άργους
∆ήµος Κατούνας
∆ήµος Αρχάνων
∆ήµος Κερατσινίου
∆ήµος Αταλάντης
∆ήµος Κερατσινίου--Φωτογραφικά λευκώµατα
∆ήµος Βόλου
∆ήµος Κερκυραίων
∆ήµος Βούλας
∆ήµος Κοζάνης
∆ήµος Γουµένισσας
∆ήµος Κρανιδίου
∆ήµος ∆ερβενοχωρίων (Βοιωτία)
∆ήµος Κω
∆ήµος ∆ερβενοχωρίων (Βοιωτία)--Ιστορία
∆ήµος Λάρισας
∆ήµος ∆ιστόµου
∆ήµος Λάρισας. ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης
∆ήµος ∆οµοκού και Αποχέτευσης

∆ήµος ∆ράµας ∆ήµος Λεβαδέων

∆ήµος ∆ράµας. ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής ∆ήµος Λεβαδέων. Πνευµατικό Κέντρο Λαφυστίου
Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Χρησιµοποιείται αντί
< Πνευµατικό Κέντρο Λαφυστίου
∆ήµος Εγκωµης (Κύπρος)

∆ήµος Εγκωµης (Κύπρος)--Πιστώσεις και ∆ήµος Ληξουρίου-Πάλλης. ∆ηµοτική Επιχείρηση


δαπάνες Κοινωνικής-Πολιτιστικής Ανάπτυξης

∆ήµος Ελληνικού ∆ήµος Λιτοχώρου

∆ήµος Ελυµνίων (Εύβοια) ∆ήµος Μεσολογγίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
63
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ήµος Μιδέας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας
∆ήµος Μυκηναίων
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη ∆ελφών
∆ήµος Μυκονίων
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη ∆ηµητσάνης-Μουσείο και
∆ήµος Μυτιλήνης Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Χρησιµοποιείται αντί
∆ήµος Ν. Ιωνίας Μαγνησίας < ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη ∆ηµητσάνης
< Μουσείο της Ελληνικής Σχολής ∆ηµητσάνης
∆ήµος Ναυπάκτου < Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μουσείο της Ελληνικής Σχολής
∆ήµος Ναυπλιέων ∆ηµητσάνης-Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας

∆ήµος Νιγρίτας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
∆ήµος Ξάνθης
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς--Ιστορία
∆ήµος Οµηρούπολης
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
∆ήµος Παγγαίου (Καβάλα) 960-85446

∆ήµος Παιανίας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
∆ήµος Πατρέων 960-85865

∆ήµος Πειραιά
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μήθυµνας
∆ήµος Πεύκης
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών "Ψυχής άκος"
∆ήµος Πρέβεζας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών "Ψυχής άκος"--
∆ήµος Ρόδου Κατάλογοι

∆ήµος Σάµου ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μολάων, Ρουµάνειος


960-89160
∆ήµος Σερρών Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόσια Ρουµάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων
∆ήµος Σερρών. ∆ΕΠΚΑ < Ρουµάνειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μολάων

∆ήµος Σητείας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
∆ήµος Σιάτιστας
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου
∆ήµος Σουφλίου
∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ)
∆ήµος Τσοτυλίου Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΠΑ (∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) )
∆ήµος Φερών (Θεσσαλία)

∆ήµος Φερών (Θεσσαλία)--Ιστορία ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)


Χρησιµοποιείται αντί
∆ήµος Χαλανδρίου < ∆ΕΗ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού)

∆ήµος Χίου
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)--Ιστορία
∆ήµος Χίου. Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)--
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας Οικονοµική Πολιτική

∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)--


Οικονοµική πολιτική--1950-1952
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, Αιάντειος
Χρησιµοποιείται αντί ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (∆ΕΠ)
< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης Χρησιµοποιείται αντί
< Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης < ∆ΕΠ (∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


64 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης


∆ηµόσια Επιχείρησις Πολεοδοµήσεως Οικισµού
Στεγάσεως ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου,
Παπαχαραλάµπειος
∆ηµόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας 960-85981
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας < ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
< Παπαχαραλάµπειος ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ναυπάκτου
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
960-85917
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο
Παλαµήδης"
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών 960-85652

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ∆ράµας


∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνης
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, 960-85633
Ζωσιµαία Βλέπε επίσης
960-85069, 960-86558, 960-89614 << Φίλοι ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύµνης
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
< Ζωσιµαία Βιβλιοθήκη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
< Ζωσιµαία ∆ηµόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη 960-85947
Ιωαννίνων

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάµου


∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
960-89667 ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
960-85648

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας


960-88376 ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας,
Μανούσειος
960-85465
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαµίας, Τράκειος < Μανούσειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
960-86796
Χρησιµοποιείται αντί
< Τράκειος ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαµίας ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
960-86374

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας


"Κωνσταντίνος Κούµας" ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Λαρίσης ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
"Βασιλικής Πιτόσκα-Βάρνα"
960-85362
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
"Κωνσταντίνος Κούµας"--Κατάλογοι
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
"Κωνσταντίνος Κούµας"--Παλαίτυπα--1513-1863 ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου "Ο Κοραής"
960-85617
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας Χρησιµοποιείται αντί
960-85645, 960-86764 < Βιβλιοθήκη Κοραή
Χρησιµοποιείται αντί < Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής
< ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
< ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη-Μουσείο
ΛηξουρίουΤυπάλδων-Ιακωβάτων
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας. Χρησιµοποιείται αντί
Εφορεία < Μουσείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
65
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κω, Ιπποκράτειος


∆ηµόσια Μέση Εµπορική Σχολή Κοζάνης 960-88565
Χρησιµοποιείται αντί
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισµοί (∆ΕΚΟ) < Ιπποκράτειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κω - Ειδικό
Χρησιµοποιείται αντί Ιστορικό και Λαογραφικό Αρχείο
< ∆ΕΚΟ (∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισµοί )

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων


∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη (∆ΟΛ) 960-88807
960-7538, 960-8162, 960-8380, 960-6731
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΟΛ (∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας


∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής - Μουσείο
Αλέκου Κοντόπουλου ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας Μαγνησίας -
960-86471 Πολιτιστικός Οργανισµός ∆. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου < Πολιτιστικός Οργανισµός ∆. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας
< ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών


∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 960-89537

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµφισσας


∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Περιφερειακό
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆. Ερµούπολης Σύρου Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδος
960-87923
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆. Ζωγράφου ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ερµούπολης

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆. Ιαλυσού "Αθηνά" ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆. Ορχοµενού


960-89275 960-86070

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ράµας ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού Αναψυχής και


Ψυχαγωγίας (∆ΕΠΑΨ) Αργοστολίου
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Εδεσσας Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΠΑΨ (∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού Αναψυχής
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Βικελαία και Ψυχαγωγίας) Αργοστολίου
960-7970
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆.
< Βικελαία Βιβλιοθήκη Ασκληπιείου
< Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
∆ηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού Ανάπτυξης
Πολιτισµού Παγγαίου
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
960-87568 ∆ηµοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθήνας (∆ΕΦΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΦΑ (∆ηµοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθήνας)
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης--Κατάλογοι

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης--Περιοδικά-- ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πατρών


Βιβλιογραφία--Κατάλογοι
∆ηµοτική Πινακοθήκη Ρόδου
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης--Περιοδικά--
Κατάλογοι ∆ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης--Περιοδικά-- ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών


Κατάλογοι--1990-1994
∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών--Ιστορία--1859-
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας 1999
960-85641

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


66 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών--Φωτογραφικά


λευκώµατα
∆ιάγραµµα / Ντουντούµης
∆ηµοτικό Θέατρο Λιβαδειάς Χρησιµοποιείται αντί
< Ντουντούµης / ∆ιάγραµµα
∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης Βλέπε επίσης
(∆ΗΚΙ) Βόλου << ∆ιάγραµµα
960-7764, 960-7797, 960-85703, 960-86742 << Ντουντούµης
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΗΚΙ (∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης)
Βόλου ∆ιαγώνιος

∆ιακάκης. Σωτ.. Βικτ. Καρύδης


∆ηµοτικό Κοιµητήριο Ευαγγελίστριας
(Θεσσαλονίκη) ∆ιαλησµάς

∆ηµοτικό Μουσείο Ιωαννίνων ∆ιαλλαγή

∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα


Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο (∆ΕΠΕΘΕ) Αθηνών
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΠΕΘΕ (∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο) ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων
Σπουδών Αλλοδαπής (∆ΙΚΑΤΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούµελης < ∆ΙΚΑΤΣΑ (∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως
Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής)
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Βροντάδου
Χίου
∆ιάπλαση
∆ηµοτικό Σχολείο Αρτεµώνος (Σίφνος)
∆ιαρκές ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης
∆ηµοτικό Σχολείο Γαλατά (Αιτωλοακαρνανία). (∆∆∆∆)
Περιβαλλοντική Οµάδα Χρησιµοποιείται αντί
< ∆∆∆∆ (∆ιαρκές ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης) )
∆ηµοτικό Σχολείο Μεσορόπης (Καβάλα)

∆ηµοτικό Σχολείο Νέου Πετριτσίου (Σέρρες) ∆ιαρκής Επιτροπή Τοπικών Ραδιοφωνικών


Σταθµών (∆ΕΤΟΡΣ)
∆ηµοτικό Σχολείο Παραλίας Σεργούλας (Φωκίδα) Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΤΟΡΣ (∆ιαρκής Επιτροπή Τοπικών Ραδιοφωνικών
∆ηµοτικό Σχολείο Πεστών (Ιωάννινα) Σταθµών)

∆ηµοτικό Σχολείο Φλαµπούρου


∆ιάστερος
∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ηρακλείου
(∆ΑΟΗ) ∆ιατροφή και Υγεία
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΑΟΗ (∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ηρακλείου) ∆ιάττων

∆ιαύγεια
∆ηµότσης Χρήστος
∆ίαυλος
∆ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό
Κέντρο (∆ΙΠΕΚ) ∆ιαχρονικές Εκδόσεις
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΙΠΕΚ (∆ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό ∆ιαχρονική
Κέντρο)
∆ίβρης

∆ιαβαλκανικό Κέντρο Πολιτισµού και Βιβλίου ∆ιδασκαλείο Αλεξανδρουπόλεως

∆ιαγόρας ∆ιδασκαλείο Ιωαννίνων

∆ιάγραµµα ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (∆ΜΕ)


Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
>> ∆ιάγραµµα / Ντουντούµης < ∆ΜΕ (∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
67
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος (∆ΟΕ) ∆ιεθνές Ολυµπιακό Κέντρο Ειρήνης και


Χρησιµοποιείται αντί Πολιτισµού (∆ΟΚΕΠ)
< ∆ΟΕ (∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος) Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΟΚΕΠ (∆ιεθνές Ολυµπιακό Κέντρο Ειρήνης και
Πολιτισµού)
∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος (∆ΟΕ)--1921-
1944
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου
∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος (∆ΟΕ)--1922-
1927 ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM)
= International Council Of Museums (ICOM)
∆ίδυµοι Χρησιµοποιείται αντί
< ICOM (∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων)
∆ιεθνείς Ναυτικές Εκδόσεις

∆ιεθνές Βήµα ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM). Ελληνικό


Τµήµα
∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
= International Labour Office ∆ιεθνές Συµπόσιο"Οι δρόµοι του ορθόδοξου
µοναχισµού: Πορευθέντες µάθετε". Θεσ /νίκη :
28 Σεπτεµβρίου-2 Οκτωβρίου 1994
∆ιεθνές ∆ηµοκρίτειο Ίδρυµα
∆ιεθνές Ταµείο Αναπτύξεως (∆ΤΑ)
∆ιεθνές Εκδοτικό Κέντρο Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΤΑ (∆ιεθνές Ταµείο Αναπτύξεως)
∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο

∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο. Εθνική Ελληνική ∆ιεθνή παιδικά βιβλία


Επιτροπή
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ)
∆ιεθνές Ίδρυµα Γιάννη Κουτσόχερα και Λένας
Στρέφη-Κουτσόχερα ∆ιεθνής Αµνηστία
= Amnesty International
∆ιεθνές Ινστιτούτο Καλίου

∆ιεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών ∆ιεθνής Αµνηστία. Ελληνικό Τµήµα


Βλέπε επίσης
∆ιεθνές Ινστιτούτο Φρουρίων << Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς Αµνηστίας

∆ιεθνές Κέντρο "Παιδιά της Ειρήνης"


∆ιεθνής Βιβλιοθήκη
∆ιεθνές Κέντρο Βιβλίου
∆ιεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ)
∆ιεθνές Κέντρο Εκφρασιολογίας Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΘ (∆ιεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης)
∆ιεθνές Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισµού

∆ιεθνές Κέντρο Πλατωνικών και Αριστοτελικών ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων - Ποτών (∆ΕΤΡΟΠ)
Σπουδών Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΤΡΟΠ (∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων - Ποτών)
∆ιεθνές Κέντρο Φιλοσοφικής και ∆ιεπιστηµονικής
Ερευνας
∆ιεθνής Ένωση για τα ∆ικαιώµατα και την
∆ιεθνές Κέντρο Χορού Καλαµάτας Απελευθέρωση των Λαών
= International League for the Rights and Liberation of
∆ιεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Peoples
Πολιτισµού

∆ιεθνές Μικτόν Τεκτ. Τάγµα "Το Ανθρώπινο ∆ιεθνής Ένωση Πλαστικοµοντελιστών Ελλάδας
∆ίκαιο"
∆ιεθνής Επικαιρότητα
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ)
= International Monetary Fund (IMF) ∆ιεθνής Επιτροπή Αρδεύσεων και
Χρησιµοποιείται αντί Αποστραγγίσεων
< ∆ΝΤ (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


68 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆ιεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο < ΦΙΜΠΑ (∆ιεθνής Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης)
Αιώνα

∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (∆ΕΣ) ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΦΙΦΑ)


= International Red Cross (IRC) = Federation Internationale de Football Association
Χρησιµοποιείται αντί (FIFA)
< ∆ΕΣ (∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός) Χρησιµοποιείται αντί
< Ερυθρός Σταυρός < ΦΙΦΑ (∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου)
Βλέπε επίσης < ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
>> Ερυθρά Ηµισέληνος (ΦΙΦΑ)
Το λήµµα χρησιµοποιείται για εργασίες σχετικά µε τις
δραστηριότητες ανθρωπιστικού χαρακτήρα του
Ερυθρού Σταυρού σαν ∆ιεθνούς Οργανισµού. Για ∆ιεθνής Οµοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών
εργασίες σχετικά µε συγκεκριµένες εθνικές οργανώσεις
ή τοπικά παραρτήµατα του Ερυθρού Σταυρού ∆ιεθνής Οµοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών.
χρησιµοποιείται το κατάλληλο κατά περίπτωση σχετικό Τοµέας Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Κρήτης
λήµµα π.χ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)
∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
∆ιεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (∆ΕΕΛ) < ∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας)
960-528
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΕΛ (∆ιεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών) ∆ιεθνής Οργανισµός Μεταναστεύσεως (∆ΟΜ)
= International Organization for Migration (ΙΟΜ)
Χρησιµοποιείται αντί
∆ιεθνής Εταιρεία Κοινωνικής Αµύνης < ∆ΟΜ (∆ιεθνής Οργανισµός Μεταναστεύσεως)

∆ιεθνής Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών


∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας
∆ιεθνής Εταιρία Μελετών Χωροταξίας και (∆ΟΠΑ)
Περιφερειακής Ανάπτυξης = International Civil Aviation Organization (ICAO)
Χρησιµοποιείται αντί
∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός < ∆ΟΠΑ (∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας)
= International Maritime Organization (IMO)

∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (ΒΙΟ)


∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός--Εκδόσεις = Biopolitics International Organisation (BIO)
Χρησιµοποιείται αντί
∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία < BIO (∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής)
Χρησιµοποιείται αντί
< Ακαδηµία, ∆ιεθνής Ολυµπιακή
∆ιεθνής Οργάνωση Εναερίων Μεταφορών (IATA)
= International Air Transport Association (IATA)
∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) Χρησιµοποιείται αντί
= International Olympic Committee (IOC) < ∆ιεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΟΕ (∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή)
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ)
= International Labour Organization (ILO)
∆ιεθνής Οµοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF) Χρησιµοποιείται αντί
= International Weightlifting Federation (ΙWF) < ∆ΟΕ (∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας)

∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και ∆ιεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης (∆ΟΛΤ)
Ινστιτούτων (IFLA) = International Organazation of Folk Art Greek
= International Federation of Library Associations Χρησιµοποιείται αντί
(IFLA) < ∆ΟΛΤ (∆ιεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης)

∆ιεθνής Οµοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισµού ∆ιεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης (∆ΟΛΤ).


(IAAF) Ελληνικό Τµήµα
= International Amateur Athletic Federation (IAAF)
∆ιεθνής Οργάνωση Προδιαγραφών (ISO)
= International Organization for Standardization (ISO)
∆ιεθνής Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΦΙΜΠΑ)
= Federation Internationale de Basketball (FIBA)
Χρησιµοποιείται αντί ∆ιεθνής Πρότυπος Αριθµός Βιβλίου (ISBN)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
69
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= International Standard Book Number (ISBN) ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


Χρησιµοποιείται αντί = Court of Justice of the European Communities
< ISBN (∆ιεθνής Πρότυπος Αριθµός Βιβλίου) Χρησιµοποιείται αντί
< Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο

∆ιεθνής Συµβουλευτική Επιτροπή Εκδόσεων


∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων--∆ίκαιο
∆ιεθνής της Αγάπης και νοµοθεσία--Κωδικοποίηση

∆ιεθνής Τράπεζα Ανόρθωσης και Ανάπτυξης ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων--


(∆ΤΑΑ) Νοµολογία
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΤΑΑ (∆ιεθνής Τράπεζα Ανόρθωσης και Ανάπτυξης) ∆ικηγορικό Γραφείο Α. Οικονοµίδη

∆ικηγορικός Σύλλογος Αθήνας


∆ιεθνιστής
∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Ερευνών (∆ΙΠΕ) ∆ικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΙΠΕ (∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών ∆ικηγορικός Σύλλογος Λεβαδείας
Ερευνών)
∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

∆ιερευνητική Μάθηση ∆ικηγορικός Σύλλογος Χανίων

∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων ∆ίκτυο ENATT / EUROFORM


Εµπρησµού (∆ΑΕΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Κατάρτιση στις
< ∆ΑΕΕ (∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Προωθηµένες Τεχνολογίες
Εµπρησµού) < ENATT / EUROFORM, (∆ίκτυο)
Το λήµµα αυτό χρησιµοποιείται για ένα συγκεκριµένο
ευρωπαϊκό διακρατικό δίκτυο εκπαιδευτικής
∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων συνεργασίας που δηµιούργησε το ΤΕΙ Αθήνας σε
Βίας (∆ΑΕΕΒ) συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα και σε άλλα κράτη-µέλη
Χρησιµοποιείται αντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
< ∆ΑΕΕΒ (∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών
Εγκληµάτων Βίας)
∆ιµελή
Βλέπε επίσης
∆ιεύθυνση Γεωργίας Ευρυτανίας << Ιδεοθέατρον

∆ιεύθυνση Γεωργίας Σάµου


∆ιογένης
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν.
Καβάλας ∆ίοδος

∆ιεύθυνση Εµπορικού Ναυτικού ∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστηµίου


Αθήνας (∆ΕΣΠΑ)
∆ιεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΕΣΠΑ (∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ) Πανεπιστηµίου Αθήνας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΟΥ (∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών)
∆ίον

∆ιήγηση ∆ιόνικος

∆ιηνεκής ∆ιόνυσος

∆ικαίος. Ι. ∆ιόπτρα

∆ικαστήριο Αγώνων Κακοδικίας ∆ιοτίµα


Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ΑΚ (∆ικαστήριο Αγώνων Κακοδικίας) ∆ίπτυχο

∆ίφρος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


70 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Εκδοτικός Οίκος ∆ωρικός. Αρ. Ι. Κλάδης & Σια


∆ιώνη < Κλάδης Αρ. Ι.

∆οµή
∆ώτιον
∆οµική
Εγνατία
∆οµική Ενηµέρωση
Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών
∆οµινικανοί Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΑΓΕ (Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών)
< Ιακωβίνοι (∆οµινικανοί)
< Άγιος ∆οµίνικος, Τάγµα του
Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής (ΕΑΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
∆όµος < ΕΑΣΑ (Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής)

∆όξα ∆ράµας--Ιστορία--1918-1965--
Φωτογραφικά λευκώµατα Εθνική Ασφαλιστική
Χρησιµοποιείται αντί
∆ούβαλης. Γ.. Ε. Αποστόλου-Κ. Πασχάλης < Ανώνυµος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών

∆ούρος
Βλέπε επίσης Εθνική Ασφαλιστική--Εργαζόµενοι--Επιµόρφωση
<< ∆ούρος-Αντωνοπούλου
Εθνική Ασφαλιστική--Ιστορία

∆ούρος-Αντωνοπούλου Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)


Βλέπε επίσης = National Library of Greece (NLG)
>> ∆ούρος 960-7060
>> Αντωνοπούλου Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΕ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)

∆ραγούνης. Ι. Γ.
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--
∆ρακόπουλος. Τ. Αυτοµατισµός

∆ράση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--Εκθέσεις

∆ροµεύς Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--Ιστορία

∆ροµοκαϊτειο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--


Χρησιµοποιείται αντί Κανονισµός λειτουργίας
< ∆ροµοκαϊτειο Θεραπευτήριον
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--
Κατάλογοι
∆ρόµων
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--Περιοδικά
∆ρούγκας
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--
∆ρούκας Π. -Κόνσολας Ν. Περιοδικά--Βιβλιογραφία

∆ρυµός Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--


Περιοδικά--Βιβλιογραφία--Κατάλογοι
∆ρώµενα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)--
∆υναµική της επιτυχίας. Η Χειρόγραφα

∆ωδεκάτη Ωρα Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Τµήµα


Εισαγωγής
∆ωδώνη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Τµήµα
∆ώµα Καταλόγων

∆ωρικός Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Τµήµα


960-279 Καταλόγων. Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας
Χρησιµοποιείται αντί = National Library of Greece (NLG). Cataloguing

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
71
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Department. National Bibliography Office

Εθνική Οργάνωση Κύπριων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)--


Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Θεατρικά έργα
(ΕΓΣΣΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Εθνική Οργάνωση Κύπριων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)--
< ΕΓΣΣΕ (Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας) Συνέδρια

Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ)


Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Χρησιµοποιείται αντί
Θυµάτων Πολέµου Ελλάδας (ΕΓΣΑΘΠΕ) < ΕΟΝ (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας)
Χρησιµοποιείται αντί < Νεολαία της 4ης Αυγούστου
< ΕΓΣΑΘΠΕ (Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδας)
Εθνική Πινακοθήκη
Βλέπε επίσης
Εθνική Ελλάδος >> Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Εθνική Ελληνική Λαοκρατία


Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕΝ)
Εθνική Ελληνική Σχολή βιβλίων Βιέννης Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΠΕΝ (Εθνική Πολιτική Ένωσις)
Εθνική Ελληνική Σχολή βιβλίων Βιέννης.
Βιβλιοθήκη
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ)
Εθνική Ελληνική Σχολή βιβλίων Βιέννης. Χρησιµοποιείται αντί
Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι < ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση)

Εθνική Ενωσις Βορείων Ελλήνων


Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων (ΕΡΕΝ)
Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΡΕΝ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων)
Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών (ΕΚΟΦ) < ΕΣΕΕ (Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΟΦ (Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών)
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ) < ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΤΕ (Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος)
< Κτηµατική Τράπεζα Εθνική Στεγαστική Τράπεζα

Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας


Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ)--
Ιστορία Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής
Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ)
Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής
< ΕΛΣ (Εθνική Λυρική Σκηνή) Αναπτύξεως)

Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)--Ιστορία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία < ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος)

Εθνική Οµοσπονδία Πυγµαχίας (ΕΟΠ)


Χρησιµοποιείται αντί Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (Σαντορίνη)
< ΕΟΠ (Εθνική Οµοσπονδία Πυγµαχίας)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)--Απολογισµός

Εθνική Οργάνωση Κύπριων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)--Ιστορία
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κύπριων Αγωνιστών) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)--Ιστορία--

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


72 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

1993-1996 Χρησιµοποιείται αντί


< ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Ερευνας)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Μελετών
Εθνικό Ίδρυµα Αµύνης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). ∆ιεύθυνση
Σχεδιασµού και Οικονοµικού Ελέγχου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Μορφωτικό < ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών)
Ίδρυµα--Συλλογές Τέχνης < Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Πολιτιστικό


Κέντρο Βορείου Ελλάδος Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)--Βιβλιογραφία

Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
(ΝΑΣΑ) Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)
= National Aeronautics and Space Administration Χρησιµοποιείται αντί
(NASA) < ΙΒΕΒ (Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών &
Χρησιµοποιείται αντί Βιοτεχνολογίας)
< ΝΑΣΑ (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και < Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας
∆ιαστήµατος) (ΕΙΕ. ΙΒΕΒ)

Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και διαστήµατος Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
(ΝΑΣΑ)--Ιστορία Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Φαρµακοβιοµηχανία < Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΕΙΕ. ΚΒΕ)
< Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΕΙΕ. ΙΒΕ)
Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας) Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος (ΙΕΡΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνική Χαρτοθήκη < ΙΕΡΑ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο
Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος)
Εθνικό Αγροτικό Οικοτροφείο Αρρένων < Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος (ΕΙΕ.
Ιωαννίνων ΙΕΡΑ)
< Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας (ΕΙΕ.
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) ΚΕΡΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο)
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
Θεωρητικής & Φυσικής Χηµείας (ΙΘΦΧ)
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)-- Χρησιµοποιείται αντί
Συνέδρια < Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χηµείας (ΙΘΦΧ)
< ΙΘΦΧ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεωρητικής & Φυσικής Χηµείας)
Χρησιµοποιείται αντί
< Εθνικό Μουσείο
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο--Βιβλία για παιδιά Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών), ΙΝΕ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο--Οδηγοί < ΙΝΕ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Ερευνών)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΘ) < Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΕΙΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Βλέπε επίσης
< ΕΑΑ (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) << Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ)

Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας


Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο
Εθνικό Θέατρο Οργανικής & Φαρµακευτικής Χηµείας (ΙΟΦΧ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνικό Ίδρυµα "Ο Βασιλεύς Παύλος" < Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρµακευτικής Χηµείας (ΕΙΕ.
ΙΟΦΧ)
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) < ΙΟΦΧ (Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρµακευτικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
73
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χηµείας)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)--Σπουδαστήρια--Βιβλιοθήκες
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Χρησιµοποιείται αντί (ΕΚΠΑ)--Σπουδαστήρια--Βιβλιοθήκες--1837-
< Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (ΕΙΕ. ΚΝΕ) 1902
< ΚΝΕ / ΕΙΕ (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών)
< ΚΝΕ (ΕΙΕ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
< Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα (ΕΚΠΑ). Ανεξάρτητα τµήµατα Επιστηµών Υγείας.
Ερευνών Τµήµα Νοσηλευτικής
Βλέπε επίσης
>> Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) (ΕΚΠΑ). Ανεξάρτητα τµήµατα Επιστηµών Υγείας.
Τµήµα Νοσηλευτικής. Τοµέας Βασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας Θράκης (ΕΚΠΑ). Θεολογική Σχολή

Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας Κωφαλάλων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών


(ΕΚΠΑ). Θεολογική Σχολή--Ιστορία--1962-1987
Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης
Αποδήµων και Παλιννοστούντων Οµογενών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ελλήνων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ) (ΕΚΠΑ). Ιατρική Σχολή
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΙΥΑΑΠΟΕ (Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αποκατάστασης Αποδήµων και Παλιννοστούντων (ΕΚΠΑ). Ιατρική Σχολή--Σπουδαστήρια--
Οµογενών Ελλήνων) Βιβλιοθήκες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών


Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης (ΕΚΠΑ). Ιατρική Σχολή. Εδρα Οφθαλµολογίας--
Παλινοστούντων και Αποδήµων Οµογενών Ιστορία
Ελλήνων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών
(ΕΚΠΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
< ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο (ΕΚΠΑ). Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών και
Αθηνών) Τεκµηρίωσης
Βλέπε επίσης
>> Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ). Νοµική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)--Βραβεία (ΕΚΠΑ). Πανεπιστηµιακή Λέσχη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)--∆ιδακτικό προσωπικό (ΕΚΠΑ). Σπουδαστήριο Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)--Ευεργέτες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πολιτικών Επιστηµών
(ΕΚΠΑ)--Ιστορία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και
(ΕΚΠΑ)--Κληροδοτήµατα Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Νοµικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)--Κληροδοτήµατα--Βιβλιοθήκες (ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Νοµικής. Τοµέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ∆ιεθνών Σπουδών
(ΕΚΠΑ)--Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και
(ΕΚΠΑ)--Σπουδαστήρια Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Νοµικής. Τοµέας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


74 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ποινικών Επιστηµών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών < ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)
(ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και < ΕΚΚΕ (Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)
Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Πολιτικής < Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
(ΕΚΠΑ). Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Βιβλιοθήκη
Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τοµέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ)


(ΕΚΠΑ). Ταµείο Αρωγής Φοιτητών Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΚΤ / ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)
< Ταµείο Αρωγής Φοιτητών Πανεπιστηµίου Αθηνών < ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών), ΕΚΤ
< ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών


(ΕΚΠΑ). Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό Κόµµα Ελλάδος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
(ΕΚΠΑ). Φιλοσοφική Σχολή Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ). Φιλοσοφική Σχολή. Ιστορικό
σπουδαστήριο--Εκδόσεις--Κατάλογοι Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
= National Technical University of Athens (NTUA)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χρησιµοποιείται αντί
(ΕΚΠΑ). Φιλοσοφική Σχολή. Ιστορικό < ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
σπουδαστήριο. Βιβλιοθήκη < Πολυτεχνείο
< Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών < Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΚΠΑ). Φιλοσοφική Σχολή. Σύλλογος ∆ιδακτικού Το λήµµα χρησιµοποιείται για εργασίες σχετικά µε την
Προσωπικού ιστορία, οργάνωση και λειτουργία του Πολυτεχνείου ως
εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Για εργασίες σχετικά µε τα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973
(ΕΚΠΑ). Φυσικοµαθηµατική Σχολή χρησιµοποιεται το λήµµα 250 : Πολυτεχνείο 1973

Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)--Αφίσες
Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Χρησιµοποιείται αντί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)--Εξετάσεις
< ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)--Συλλογές
Τέχνης--Εκθέσεις--Αφίσες
Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)--
Αυτοµατισµός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Βιβλιοθήκη

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).


Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
Χρησιµοποιείται αντί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
< ΕΚΕΒΙ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου
< Ελλάς, Υπουργείο Πολιτισµού, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων-Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).


Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις

Εθνικό Κέντρο ∆ιαστηµικών Ερευνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).


Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή
< ΕΚΘΕ (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
75
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χηµικών Μηχανικών
Εθνικός Αστέρας Καισαριανής--Ιστορία--1927-
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τµήµα 1991
Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικός Γυµναστικός Σύλλογος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών. Tοµέας ∆οµοστατικής Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος
(Ε∆ΕΣ)
Εθνικό Μουσείο Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΕΣ (Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος)
Εθνικό Οικοτροφείο Κερκύρας

Εθνικό Οικοτροφείο Κερκύρας--Ιστορία--1923- Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)


1932 Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΑΣ (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός)
Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων

Εθνικό Πολωνικό Μουσείο του Ράππερσβιλ Εθνικός Οργανισµός Ελληνικής Χειροτεχνίας


(Ελβετία) (ΕΟΕΧ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο (ΕΡΣ) < ΕΟΕΧ (Εθνικός Οργανισµός Ελληνικής Χειροτεχνίας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΡΣ (Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο)
Εθνικός Οργανισµός Καπνού

Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών Εθνικός Οργανισµός Καπνού. ∆ιεύθυνση


Εµπορίου
Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Εθνικός Οργανισµός Καπνού. Καπνολογικό
Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) Ινστιτούτο της Ελλάδος
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΥΠ (Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας) < Καπνολογικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΡ (Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων)
Εθνικό Σφραγιστήριο

Εθνικό Σφραγιστήριο--∆ίκαιο και νοµοθεσία Εθνικός Σύνδεσµος Αναπήρων Πολέµου (ΕΣΑΠ)


Χρησιµοποιείται αντί
Εθνικό Σφραγιστήριο--Ιστορία < ΕΣΑΠ (Εθνικός Σύνδεσµος Αναπήρων Πολέµου)

Εθνικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυµοτοµικών και


Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) Εθνικός Φρουρός Λακωνίας
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΤΕΡΠΣ (Εθνικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυµοτοµικών και ΕΘΝΟDATA
Πολεοδοµικών Σχεδίων)
Ειδικές Εκδόσεις Λαµπρόπουλος

Εθνικό Τυπογραφείο Ειδικές Κατασταλτικές Μονάδες (ΕΚΑΜ)


Χρησιµοποιείται αντί
Εθνικό Τυπογραφείο--∆ίκαιο και νοµοθεσία < ΕΚΑΜ (Ειδικές Κατασταλτικές Μονάδες)

Εθνικό Τυπογραφείο--Ιστορία
Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών
Εθνικόν Ιωακείµειον Παρθεναγωγείον (ΕΜΑΚ)
Κωνσταντινουπόλεως Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΜΑΚ (Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης
Εθνικόν Ιωακείµειον Παρθεναγωγείον Καταστροφών)
Κωνσταντινουπόλεως--1882-1988

Εθνικός Αγών Ειδική Εκδοτική

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής Ειδικό Ανακριτικό Τµήµα (ΕΑΤ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


76 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Εκδόσεις της Μέσα Πατρίδος


< ΕΑΤ (Ειδικό Ανακριτικό Τµήµα)
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
Χρησιµοποιείται αντί
Ειδικό ∆ικαστήριο Κακοδικίας < Εικοστός πρώτος, (εκδ.)

Ειδικό Ταµείο Μηχανηµάτων Λιµενικών Έργων


(ΕΤΜΛΕ) Εκδόσεις των Ποταµοπλοίων
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΤΜΛΕ (Ειδικό Ταµείο Μηχανηµάτων Λιµενικών Εκδόσεις των φίλων. Οι
Έργων)
Εκδόσεις Φίλων της Αρχιτεκτονικής Τέχνης

Ειδικό Ταµείο Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθήνας Εκδοτικές Τοµές


(ΕΤΜΟΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Εκδοτικές Τοµές - Ορόσηµο
< ΕΤΜΟΑ (Ειδικό Ταµείο Μονίµων Οδοστρωµάτων
Αθήνας) Εκδοτική

Εκδοτική - Τυπογραφική
Ειδικός Λογαριασµός Οικογενειακών Επιδοµάτων
Ναυτικών Εκδοτική Αγροτεχνική

Εικόναχος Εκδοτική Αθηνών

Ειρήνη Εκδοτική Αλφα

Ειρµός Εκδοτική Αµαλιάδος

Εισαγωγή Εκδοτική Ελλάδος

Εκάτη Εκδοτική Ένωση Ζακυνθίων Αθηνών

Εκδόσεις 2002 Εκδοτική Εστία

Εκδόσεις Αυτοκινήτου "Οδηγός" Εκδοτική Εταιρεία Αθηνών

Εκδόσεις Ελληνοφρόνων Εκδοτική Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Επεγνωσµένου Χριστιανισµού Εκδοτική Οµάδα

Εκδόσεις Εποχής Εκδοτική Οµάδα Γυναικών

Εκδόσεις Εργατικού και Ασφαλιστικού ∆ικαίου Εκδοτική Περιοδική

Εκδόσεις Ευεργέτιδος Εκδοτική Τουριστική

Εκδόσεις Ιστορίας και Τέχνης Εκδοτική Φιλολογική Εταιρία

Εκδόσεις και Τύπος Εκδοτικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας

Εκδόσεις Καρδιάς Εκδοτικό Τυπογραφείο

Εκδόσεις Κυκλαδικές Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών

Εκδόσεις Μεγάλου Συναξαριστή Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη


Βλέπε επίσης
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών >> Φέξης

Εκδόσεις Ουτοπιστικής Νοήσεως


Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Κ. Ράνου
Εκδόσεις Τέχνης
Εκδοτικός Οίκος Χάρη Πάτση
Εκδόσεις της Γαίας Βλέπε επίσης
<< Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη-Τζο Πάτση
Εκδόσεις της Ευρώπης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
77
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Εκδοτικός Οµιλος Ιων


960-286
Βλέπε επίσης Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της Καρύτσας
>> Ελλην ∆ολόπων
>> Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
>> Μακεδονικές Εκδόσεις Εκκρεµές
>> Ιων
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα

Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη

Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων Καθηγητών Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα


Χρησιµοποιείται αντί
Εκδοτικός Οργανισµός Θεσσαλονίκης < Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα

Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη


960-14, 960-236 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (Θεσσαλονίκη)
Χρησιµοποιείται αντί
< Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη Εκπαιδευτικά Βιβλία και ∆ίσκοι
< Οργανισµός Λιβάνη
< Α.Α. Λιβάνης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις
< Λιβάνης Α.Α.
< Λιβάνης Εκπαιδευτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις
< Λιβάνη
Βλέπε επίσης Εκπαιδευτική Υδρία
>> Κλειδί Το, (Π.Α. Λιβάνης)
>> Noir Εκπαιδευτικό Σύστηµα ∆εξιοτήτων Πωλήσεων
>> Νέα Σύνορα, (Α.Α. Λιβάνης)
<< Μύθος, (Η.Α. Λιβάνης) Εκπαιδευτικός ΄Οµιλος

Εκπαιδευτικός Μεταρρυθµιστικός Όµιλος Κύπρου


Εκδροµικός Όµιλος Χίου
Εκπαιδευτικός Οµιλος Οριον - IDEF
Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος
Βλέπε επίσης Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάστρου
<< Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΓΟΧ)
Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος της
Αίγινας
Εκκλησία Ιεροσολύµων
Χρησιµοποιείται αντί Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
< Ιεροσόλυµα, Εκκλησία των Χορηγού

Εκπολιτιστικός Μορφωτικός και Φιλαθλητικός


Εκκλησία της Κρήτης Σύλλογος Ταταυλιανών και Πειραιωτών
Βλέπε επίσης
>> Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καππασιωτών Αθήνας

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελαµπών


Εκκλησία της Κρήτης--Ιστορία
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Οµαλής-Γλυκοκερασιάς
Εκκλησία της Σουηδίας
Εκπολιτιστικός, Εξωραϊστικός, Μορφωτικός
Εκκλησία της Σουηδίας--Κλήρος Σύλλογος Ποσειδωνίας Κορίνθου

Εκκλησία του Malabar Εκτυπωτική

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας Εκτυπωτική Καρδίτσας

Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου Εκφραση

Εκκλησιαστικό Ίδρυµα "Ο Ευαγγελιστής Μάρκος" ΕΛ.ΝΑ.ΒΙ.. (εκδ.)

Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως Ελαϊς

Εκκλησιαστικό Μουσείο Μαρπήσσης (Πάρος) Ελαφάκι


Χρησιµοποιείται αντί
< Μάρπησσα (Πάρος), Εκκλησιαστικό Μουσείο Ελαφος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


78 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

ΕΛΕΑ Ελλάς. Αεροπορία--Ιστορία--1911-1998

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) Ελλάς. Αεροπορία--Ιστορία--1912-1932


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣ (Ελεγκτικό Συνέδριο) Ελλάς. Αεροπορία--Ιστορία--1936-1955--
Προσωπικές αφηγήσεις

Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων, Εδάφους, Αέρα Ελλάς. Αεροπορία--Ποίηση


(ΕΡΥΕΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελλάς. Αεροπορία. ∆ιεύθυνση Ασφαλείας
< ΕΡΥΕΑ (Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων, Εδάφους, Αέρα) Πτήσεων Εδάφους

Έλλάς. Αρχηγείο Στόλου. Πολεµικό Ναυτικό


ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ
Ελλάς. Αστυνοµία
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛΑΣ)
< ΕΑΕΠ (Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής) < ΕΛΑΣ (Ελληνική Αστυνοµία)
< ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνοµία)
Βλέπε επίσης
Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία << Ελλάς, Χωροφυλακή

Ελεύθερη Σκέψις
Ελλάς. Αστυνοµία--∆ίκαιο και νοµοθεσία
Ελευθερία
Ελλάς. Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού
Ελεύθερο Πνεύµα
Ελλάς. Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.
Ελευθερουδάκης Τµήµα Εκδόσεων
Βλέπε επίσης
>> Ελευθερουδάκης-Νίκας Ελλάς. ∆ηµοκρατικός Στρατός

Ελλάς. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)


Ελευθερουδάκης-Νίκας (1986- )
Βλέπε επίσης = Hellenic National Intelligence Service (NIS). (1986-
<< Ελευθερουδάκης )
<< Νίκας Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών)
< Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)
Ελευσίς Βλέπε επίσης
>> Ελλάς, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ),
Ελι-Φώτο (1926-1986)

Ελικών
Ελλάς. Ελεγκτικό Συνέδριο
Ελίµεια Χρησιµοποιείται αντί
< Ελεγκτικό συνέδριο (Ελλάς)
Ελιξ

Ελλα Ελλάς. Ελεγκτικό συνέδριο--Αρχεία

Ελλάς-Αµερική Ελλάς. Ελεγκτικό Συνέδριο--Ιστορία

Ελλάς. Αεροπορία Ελλάς. Ελεγκτικό Συνέδριο--Νοµολογία


Χρησιµοποιείται αντί
< Ελλάς, Πολεµική Αεροπορία Ελλάς. Ελεγκτικό Συνέδριο--Νοµολογία,
Βλέπε επίσης Συνταξιοδοτική
>> Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας (ΓΕΑ)
>> Υπηρεσία Ιστορίας Πολεµικής Αεροπορίας Ελλάς. Ελεγκτικό Συνέδριο--Νοµολογία--1984-
1985

Ελλάς. Αεροπορία--Αφίσες Ελλάς. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ)


(1926-1986)
Ελλάς. Αεροπορία--Ιστορία Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών)
Ελλάς. Αεροπορία--Ιστορία--1908-1998 < Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), (1926-1986)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
79
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί


<< Ελλάς, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), < Πυροσβεστικό Σώµα (Ελλάς)
(1986- )

Ελλάς. Πυροσβεστικό Σώµα--Ιστορία


Ελλάς. Μόνιµη Αντιπροσωπεία στο Συµβούλιο της
Ευρωπαικής Κοινότητας Ελλάς. Πυροσβεστικό Σώµα. Αρχηγείο

Ελλάς. Ναυτικό Ελλάς. Στρατός


Χρησιµοποιείται αντί Βλέπε επίσης
< Ελλάς, Πολεµικό Ναυτικό >> Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ)

Ελλάς. Ναυτικό--Αγορεύσεις στη Βουλή Ελλάς. Στρατός--∆ίκαιο και νοµοθεσία

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία Ελλάς. Στρατός--∆ιοίκηση και οργάνωση

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1776-1831 Ελλάς. Στρατός--Ιστορία

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1829-1999 Ελλάς. Στρατός--Ιστορία--1821-1832

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1830-1979 Ελλάς. Στρατός--Ιστορία--1833-1843

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1910-1914 Ελλάς. Στρατός--Ιστορία--1923-1940

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1923-1939 Ελλάς. Στρατός--Μετάλλια, παράσηµα, κλπ.

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1940-1944 Ελλάς. Στρατός--Μεταφορές

Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1940-1944-- Ελλάς. Στρατός--Μητρώα νεκρών


Προσωπικές αφηγήσεις
Ελλάς. Στρατός--Μητρώα νεκρών--1940-1945
Ελλάς. Ναυτικό--Ιστορία--1973
Ελλάς. Στρατός--Φυσική αγωγή
Ελλάς. Ναυτικό--Στολές
Ελλάς. Στρατός. Γεωγραφική Υπηρεσία
Ελλάς. Ναυτικό--Στρατιωτική ζωή Χρησιµοποιείται αντί
< Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)
Ελλάς. Ναυτικό. Αρχηγείο Στόλου < ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού)

Ελλάς. Ναυτικό. Υγειονοµική Υπηρεσία


Ελλάς. Στρατός. Γεωγραφική Υπηρεσία--Ιστορία
Ελλάς. Ναυτικό. Υγειονοµική Υπηρεσία--Ιστορία
Ελλάς. Στρατός. Εκστρατευτικό Σώµα Κορέας
Ελλάς. Ναυτικό. Υγειονοµική υπηρεσία--Ιστορία- Χρησιµοποιείται αντί
-1821-1965 < Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώµα Κορέας

Ελλάς. Ναυτικό. Υπηρεσία Φάρων


Ελλάς. Στρατός. Ιππικό
Ελλάς. Πολεµική Αεροπορία. Υπηρεσία
Αεροπορικών Εκδόσεων Ελλάς. Στρατός. Ιππικό--Ιστορία

Ελλάς. Πολεµικό Ναυτικό Ελλάς. Στρατός. Πεζικό--1901

Ελλάς. Πολεµικό Ναυτικό--Ιστορία Ελλάς. Συµβούλιο της Επικρατείας


Χρησιµοποιείται αντί
Ελλάς. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας < Συµβούλιο της Επικρατείας (Ελλάς)

Ελλάς. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας--Αρχεία


Ελλάς. Συµβούλιο της Επικρατείας--∆ίκαιο και
Ελλάς. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας. Στρατιωτικό νοµοθεσία
Γραφείο
Ελλάς. Συµβούλιο της Επικρατείας--Νοµολογία
Ελλάς. Προεδρία της Κυβέρνησης. Γενική
∆ιεύθυνσις Τύπου. ∆ιεύθυνσις Εσωτερικού Τύπου Ελλάς. Συµβούλιο της Επικρατείας--Νοµολογία,
Εκκλησιαστική (1974-1978)
Ελλάς. Πυροσβεστικό Σώµα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


80 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ελλάς. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων Γεωργικής Εκπαίδευσης και Πληροφοριών


Μέσης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. ∆ιεύθυνση ∆ασών
Ελλάς. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Ινστιτούτο Αµπέλου
Βλέπε επίσης
<< Ελλάς, Υπουργείο Γεωργίας Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Ινστιτούτο ∆ασικών
Ερευνών

Ελλάς. Υπουργείο Αεροπορίας Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Ινστιτούτο ∆ασικών


Ερευνών. Γενική ∆ιεύθυνσις ∆ασών
Ελλάς. Υπουργείο Αεροπορίας. Μετεωρολογική
Υπηρεσία Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Σχέσεων
Ελλάδος-Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ελλάς. Υπουργείο Αιγαίου
= Greece. Ministry of the Aegean Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
Βλέπε επίσης
>> Ελλάς, Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων

Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων. Γενική


Ελλάς. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Εργων
Πολιτικής
Βλέπε επίσης Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων. Γενική
<< Ελλάς, Υπουργείο Αιγαίου ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Εργων. Τµήµα
Εκπαιδεύσεως

Ελλάς. Υπουργείο Αιγαίου. ∆ιεύθυνση Πολιτισµού Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων. Γενική
∆ιεύθυνση Οικισµού
Ελλάς. Υπουργείο Ανάπτυξης
Ελλάς. Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων. Γενική
Ελλάς. Υπουργείο Ανοικοδοµήσεως ∆ιεύθυνση Οικισµού. ∆ιεύθυνση Ρυθµιστικών
Σχεδίων
Ελλάς. Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας Ελλάς. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

Ελλάς. Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Αµυνας


Τεχνολογίας. Γενική Γραµµατεία Ερευνας και
Τεχνολογίας Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Χρησιµοποιείται αντί
< Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
Χρησιµοποιείται αντί
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας < Ελλάς, ΥΠΕΠΘ
Βλέπε επίσης
>> Ελλάς, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων--Αρχεία

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας--Τεχνικές Υπηρεσίες Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και


∆ασών Θρησκευµάτων--Γνωµοδοτήσεις

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. ∆ασική Υπηρεσία Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Χρησιµοποιείται αντί Θρησκευµάτων--Ιστορία
< ∆ασική υπηρεσία (Ελλάς)
< ∆ασαρχείο (Ελλάς) Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
< Ελλάς, ∆ασική Υπηρεσία Θρησκευµάτων. Γενικόν Συµβούλιον
< Ελλάς, ∆ασαρχείο Βιβλιοθηκών

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και


Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. ∆ιεύθυνση Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης Εκπαιδευτικών Σχέσεων

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. ∆ιεύθυνση Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και


Αγροτικής Πολιτικήςκαι Τεκµηρίωσης. Τµήµα Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών
Τεκµηρίωσης Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Τµήµα Β'

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. ∆ιεύθυνση Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
81
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής Ελλάς. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Νοµική


∆ιεύθυνση
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Ελλάς. Υπουργείο Εµπορίου
Ραδιοτηλεόρασης
Ελλάς. Υπουργείο Εµπορίου. ∆ιεύθυνση Χηµικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Εργαστηρίων
Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης Ελλάς. Υπουργείο Εµπορίου. ∆ιεύθυνση Χηµικών
Προϊόντων
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Σπουδών Ελλάς. Υπουργείο Εµπορίου. Ειδικό Πειραµατικό
Εργαστήριο
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών--Αρχεία


Θρησκευµάτων. ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών-
-Αρχεία Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών. ∆ιεύθυνση
Αποδήµων Ελλήνων
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Χρησιµοποιείται αντί
Θρησκευµάτων. Ειδική Γραµµατεία Εποπτικών < ∆ιεύθυνση Αποδήµων Ελλήνων
Μέσων ∆ιδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης,
Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων
Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
Θρησκευµάτων. Ειδική Υπηρεσία διαχείρησης
ΕΠΕΑΕΚ. Μονάδα ∆'. Γραφείο ΟΠΣ Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Θρησκευµάτων. Ειδική Υπηρεσία ΕΠΕΑΕΚ Ασφαλίσεων
Χρησιµοποιείται αντί
< Ειδική Υπηρεσία ΕΠΕΑΕΚ Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Ασφαλίσεων. ∆ιεύθυνση Οικονοµικού
Θρησκευµάτων. Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ. Τµήµα
Προγραµµάτων-Μελετών Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας. ∆ιεύθυνση
Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταµείου
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ. Τµήµα Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας. ∆ιεύθυνση Σχέσεων
Προγραµµάτων-Μελετών µε τις Ευρωπαικές Κοινότητες

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Ελλάς. Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας
Θρησκευµάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Βλέπε επίσης
Θρησκευµάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών << Ελλάς, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Επιµορφώσεως και Αποκέντρωσης

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και


Θρησκευµάτων. Τµήµα Αρχαιολογικό Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Βλέπε επίσης
Θρησκευµάτων. Τµήµα Βιβλιοθηκών >> Ελλάς, Υπουργείο Εσωτερικών

Ελλάς. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας


Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
Ελλάς. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Λιµενικό ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ∆ιεύθυνση
Σώµα Οργάνωσης και λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ελλάς. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Λιµενικό
Σώµα--Ιστορία Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών. Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοικήσεως

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


82 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Λακωνίας


Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών. Τµήµα ∆ηµοτικής
και Κοινοτικής ∆ιευθύνσεως Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων. Τµήµα Πολεοδοµίας και
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών. Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Λακωνίας--Αρχεία
Υγειονοµικού
Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού
Ελλάς. Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων = Greece. Ministry of Culture
Βλέπε επίσης
Ελλάς. Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών << Ελλάς, Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών

Ελλάς. Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Γενική


∆ιεύθυνση Υγιεινής Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών
Βλέπε επίσης
Ελλάς. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης >> Ελλάς, Υπουργείο Πολιτισµού

Ελλάς. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Γενική


Γραµµατεία Παλιννοστούντων Οµογενών Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. Αρχαιολογική
Υπηρεσία
Ελλάς. Υπουργείο Ναυτικών Χρησιµοποιείται αντί
< Αρχαιολογική Υπηρεσία (Ελλάς)
Ελλάς. Υπουργείο Ναυτιλίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. Αρχαιολογική
Ελλάς. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Υπηρεσία--∆ιοίκηση και Οργάνωση--Συνέδρια
Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών
∆ηµοσίου Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. Γενική ∆ιεύθυνσις
Πολιτιστικών Υποθέσεων
Ελλάς. Υπουργείο Οικονοµικών
Βλέπε επίσης Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. ∆ιεύθυνση
>> Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονοµικών Γραµµάτων
(ΚΕΠΥΟ)
>> Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονοµικών Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. Στέγη Καλών
(ΜΗΚΥΟ) Τεχνών και Γραµµάτων

Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισµού. Ταµείο


Ελλάς. Υπουργείο Οικονοµικών. Γενική Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
∆ιεύθυνση Φορολογίας και ∆ηµοσίας Περιουσίας
Ελλάς. Υπουργείο Προγραµµατισµού και
Ελλάς. Υπουργείο Οικονοµικών. Γενική Κυβερνητικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Φορολογίας. ∆ιεύθυνση Φορολογίας
Κεφαλαίου Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως--
Εκδόσεις
Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Χρησιµοποιείται αντί Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών
< Ελλάς, ΥΠΕΧΩ∆Ε
Βλέπε επίσης Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
>> Ελλάς, Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου
Περιβάλλοντος
Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου. ∆ιεύθυνση Μελετών
Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων. Βιβλιοθήκη Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Τύπου
Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης

Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
∆ηµοσίων Εργων. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Γενική Γραµµατεία Ισότητας των ∆ύο Φύλων
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου-ΠΕΡΠΑ Χρησιµοποιείται αντί
< Γενική Γραµµατεία Ισότητας των ∆ύο Φύλων
Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων. ∆ιεύθυνση Κατασκευής Εργων
Ελλάς. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Ελλάς. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως
∆ηµοσίων Εργων. Τµήµα Πολεοδοµίας και

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
83
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών

Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών. Χαρτογραφική Ελλάς. Χωροφυλακή--Ιστορία


Υπηρεσία
Ελλέβορος
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού
Ελλην
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Βιβλιοθήκη 960-286
Βλέπε επίσης
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Βιβλιοθήκη-- << Εκδοτικός Οµιλος Ιων
Κατάλογοι

Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Γενική Έλληνες Πραγµατογνώµονες Λογιστές (ΕΠΛ)


Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΠΛ (Έλληνες Πραγµατογνώµονες Λογιστές)
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Γενική
∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών
Ελληνικά Γράµµατα
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. ∆ιεύθυνση
Συναλλαγών ∆ηµοσίου και Ιδιωτικών Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ∆Α)
Κοινωφελών Ιδρυµάτων Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛ∆Α (Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου)
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Συντονιστική
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων
Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ)
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισµού. Υπηρεσία Χρησιµοποιείται αντί
Επιστηµονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας < ΕΚΟ (Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια)

Ελλάς. Υπουργείο Τουρισµού. Γραφείο


Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελλάς. Υπουργείο Τύπου < ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδροµεία)

Ελλάς. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και


Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελληνικές Αλυκές
Χρησιµοποιείται αντί
< Ελλάς, Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελληνικές Εκδόσεις

Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις


Ελλάς. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ∆ιεύθυνση Προστασίας Ελληνικές Εργατικές Εκδόσεις
Ηλικιωµένων
Ελληνικές Οργανώσεις Αµερικής
Ελλάς. Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος Ελληνικές Πανεπιστηµιακές εκδόσεις
Χρησιµοποιείται αντί
< Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος Ελληνικές Τεχνολογικές Εκδόσεις
(ΥΧΟΠ)
< ΥΧΟΠ (Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας
Περιβάλλοντος)
Βλέπε επίσης Ελληνική Αεροπορική Αστυνοµία (ΕΑΘ)
<< Ελλάς, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Χρησιµοποιείται αντί
∆ηµοσίων Εργων < ΕΑΑ (Ελληνική Αεροπορική Αστυνοµία)

Ελλάς. Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ)


Περιβάλλοντος. Βιβλιοθήκη Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία)
Ελλάς. Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία
Ελλάς. Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης

Ελλάς. Χωροφυλακή Ελληνική Ακαδηµία Οίνου


Βλέπε επίσης
>> Ελλάς, Αστυνοµία Ελληνική Αναγέννησις

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


84 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία


= Hellenic Cancer Society
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Εθνική Γραµµή
< ΕΑΕ (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία)
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Παγκόσµια
Συνέλευση Γήρατος
Ελληνική Αρχαιοµετρική Εταιρεία
Ελληνική Εκδοτική
Ελληνική Αρχειακή Εταιρία (ΕΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία
< ΕΑΕ (Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία)
Ελληνική Εκδοτική Σχολή

Ελληνική Βιβλική Εταιρία Ελληνική Έκθεση (HELEXPO)


Χρησιµοποιείται αντί = Hellenic Exposition (HELEXPO)
< Ελληνική Βιβλική Εταιρεία Χρησιµοποιείται αντί
< HELEXPO (Ελληνική Έκθεση)

Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος (ΕΒΓΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία
< ΕΒΓΑ (Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος)
Ελληνική Εµπορική Κοινότητα (Νίζνα, Ουκρανία)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) < Εµπορική Κοινότητα Ελλήνων (Νίζνα, Ουκρανία)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΖ (Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης)
Ελληνική Ενωσις Ναυτικού ∆ικαίου

Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (ΕΒΟ) Ελληνική Επιµορφωτική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΟ (Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων) Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
(ΕΤΠΕ)
Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών
< ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων) Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση)

Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία. ∆ιπλάρειος Σχολή Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ηλιακής και
Χρησιµοποιείται αντί Αιολικής Ενέργειας (ΕΕΕΗΑΕ)
< ∆ιπλάρειος Σχολή Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕΕΗΑΕ (Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ηλιακής και
Αιολικής Ενέργειας)
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

Ελληνική Γεωργική Εταιρεία Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Υφεση και


Ειρήνη
Ελληνική ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Επιτροπή δια την ∆ιεθνή Υφεση και την
< Ε∆Α (Ελληνική ∆ηµοκρατική Αριστερά) Ειρήνη. Λογοτεχνικό Τµήµα

Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς Αµνηστίας


Ελληνική ∆ηµοκρατική Νεολαία (Ε∆ΗΝ) Βλέπε επίσης
Χρησιµοποιείται αντί >> ∆ιεθνής Αµνηστία, Ελληνικό Τµήµα
< Ε∆ΗΝ (Ελληνική ∆ηµοκρατική Νεολαία)

Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής


Ελληνική ∆ηµοκρατική Νεολαία (Ε∆ΗΝ)-- Αλληλεγγύης (ΕΕ∆∆Α)
Συνέδρια Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕ∆∆Α (Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής
Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ) Αλληλεγγύης)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛ∆ΥΚ (Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου)
Ελληνική Επιτροπή Εκδόσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
85
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

∆εοντολογίας
Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας
Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Επαγγελµατικής και Βιοµηχανικής Υγιεινής
Ευρώπης (ΕΕΣΝΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνικη Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών
< ΕΕΣΝΕ (Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης) Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιµετώπισης


Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας του AIDS

Ελληνική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Οικονοµικών Επιστηµών

Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών (ΕΛΕΠΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Εταιρεία Αµερικανικών Σπουδών < ΕΛΕΠΕ (Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών)

Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης
Ελληνική Εταιρεία Βιοµηχανικών και
Μεταλλευτικών Επενδύσεων (ΕΛΕΒΜΕ) Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΕΒΜΕ (Ελληνική Εταιρεία Βιοµηχανικών και Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και
Μεταλλευτικών Επενδύσεων) Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΕΠΑΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών)
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική Εταιρεία ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιεθνών Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Σχέσεων Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Εταιρεία ∆ικαίου του Περιβάλλοντος < ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης)
Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΕ∆Ε)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ) (
< ΕΕ∆Ε (Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕΥ (Ελληνική Εταιρεία Υδάτων)

Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας


Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών
Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Η/Υ και
Πληροφορικής Ελληνική Εταιρεία Χαρτογραφίας

Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Ελληνική Εταιρεία Χηµειοθεραπείας


(ΕΕΕΕ) (ΕΕΕΕ
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και
< ΕΕΕΕ (Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών) Νευροψυχιατρικής του Παιδιού

Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας


Ελληνική Εταιρεία Ερευνας Συµπεριφοράς
Ελληνική Εταιρία ∆ηµογραφικών Μελετών
Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης
Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Ελέγχου Ρυπάνσεως
Υδάτων Εδάφους Αέρος (ΕΡΥΕΑ) Ελληνική Εταιρία Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης
= Hellenic Association on Environmental Pollution και Εκπαίδευσης
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΡΥΕΑ (Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Ελέγχου Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσεως
Ρυπάνσεως Υδάτων Εδάφους Αέρος)
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής και

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


86 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ελληνική Ευρωεκδοτική

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία < Κτηνιατρική Εταιρεία

Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία


Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία (ΕΙΟ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Λέσχη Βιβλίου
< ΕΙΟ (Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία)
Ελληνική Λέσχη ∆ηµοσιότητας

Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (Αίγυπτος) Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου


(ΕΛΠΑ)
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (Αίγυπτος)-- Χρησιµοποιείται αντί
Ιστορία < ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων και
Αυτοκινήτου)
Ελληνική Κοινότητα Βενετίας (Ιταλία)

Ελληνική Κοινότητα Βενετίας (Ιταλία)--Ιστορία Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου


(ΕΛΠΑ)
Ελληνική Κοινότητα Βενετίας (Ιταλία)--Ιστορία-- Χρησιµοποιείται αντί
1768-1797 < ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου)

Ελληνική Κοινότητα Καΐρου


Ελληνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)
Ελληνική Κοινότητα Καΐρου (Αίγυπτος)-- Χρησιµοποιείται αντί
Ισολογισµός < ΕΛΣ (Ελληνική Λυρική Σκηνή)

Ελληνική Κοινότητα Λιβόρνου (Ιταλία)


Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία
Ελληνική Κοινότητα Οδησσού (Ουκρανία)
Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Ελληνική Κοινότητα Πίτσµπουργκ (ΗΠΑ) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΜΥ (Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)
Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης (Ιταλία)

Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης (Ιταλία)-- Ελληνική Μορφωτική Εστία


Βιβλιογραφία
Ελληνική Ναυτική Αστυνοµία (ΕΝΑ)
Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης (Ιταλία)-- Χρησιµοποιείται αντί
Εκδόσεις < ΕΝΑ (Ελληνική Ναυτική Αστυνοµία)

Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης (Ιταλία)--Ιστορία


Ελληνική Νοµισµατική Εταιρεία
Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης (Ιταλία).
Βιβλιοθήκη Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Φιλάθλων Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία


(ΕΚΟΦ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Οµοσπονδία Αρχαίων Ολυµπιακών
< ΕΚΟΦ (Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Αθληµάτων
Φιλάθλων)
Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Ελληνική Κοµουνιστική Οργάνωση Νεολαίας Ελληνική Οµοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου


(ΕΚΟΝ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης
< ΕΚΟΝ (Ελληνική Κοµουνιστική Οργάνωση Νεολαίας)
Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Κατασκευών < ΕΟΠΕ (Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης) )
(ΕΚΕΤΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΕΤΚ (Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Ελληνική Οµοσπονδία Σύγχρονης Τεχνολογίας
Κατασκευών)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
87
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρύχιας


∆ραστηριότητας και Αθληµάτων Αλιείας Ελληνική Τηλεόραση (ΕΤ)
(ΕΟΥ∆ΑΑ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΤ (Ελληνική Τηλεόραση)
< ΕΟΥ∆ΑΑ (Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρύχιας
∆ραστηριότητας και Αθληµάτων Αλιείας)
Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως
(ΕΤΒΑ)
Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης (ΕΟΦΠ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως)
< ΕΟΦΠ (Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης)

Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως


Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης (ΕΤΒΑ). ∆ιεύθυνση Μελετών

Ελληνική Ορθοπεδική Εταιρεία Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως


(ΕΤΒΑ). Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Χρησιµοποιείται αντί
< Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ
Ελληνική Παιδεία
Βλέπε επίσης
<< Νίκας Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης
(ΕΤΒΑ)

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης


(ΕΦΟΑ)
Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΦΟΑ (Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης)
Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Σητείας

Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ) Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Επιτραπέζιας


Χρησιµοποιείται αντί Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΑ)
< ΕΠΟ (Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΦΟΕΑ (Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης)
Ελληνική Πολιτεία

Ελληνική Πολιτική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί = Greek Philosophical Society
< ΕΠΟΝ (Ελληνική Πολιτική Οργάνωση Νέων)

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία


Ελληνική Ραδιοφωνία (ΕΡΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Αµερικής
< ΕΡΑ (Ελληνική Ραδιοφωνία)
Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) Ελληνική Χριστιανοσοσιαλιστική Οργάνωση Νέων
(ΕΧΟΝ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία < ΕΧΟΝ (Ελληνική Χριστιανοσοσιαλιστική Οργάνωση
Νέων)
Ελληνική Σηµειωτική Εταιρεία

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Ελληνική Χριστοπολιτεία

Ελληνική Στρατιωτική Αστυνοµία (ΕΣΑ) Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΑ (Ελληνική Στρατιωτική Αστυνοµία) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)
= Hellenic Open University (HOU)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνική Σχολή ∆ηµητσάνης < ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) )
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµητσάνα, Ελληνική Σχολή της
Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


88 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Συνεργασίας)
Ελληνικό Βιβλίο. Το

Ελληνικό Θέατρο για το Παιδί και τα Νιάτα Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής < ΕΚΕΜ (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών)
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
= Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
(ELIAMEP) Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου για τα Παιδιά και τους
Χρησιµοποιείται αντί Νέους
< Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ) Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (ΕΚΚ)
< ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Χρησιµοποιείται αντί
Εξωτερικής Πολιτικής) < ΕΚΚ (Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου)

Ελληνικό Ίδρυµα Ρευµατολογικών Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur < ΕΛΚΕΠΑ (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας)
Βλέπε επίσης
<< Ινστιτούτο Pasteur
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ).
Ινστιτούτο Μάνατζµεντ
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ).
Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Μονάδα Τεκµηριώσεως και Πληροφοριών

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών & Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Πουλιών (ΕΚΠΑΖΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας < ΕΚΠΑΖΠ (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
και Πουλιών)

Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιεθνούς και Αλλοδαπού


∆ικαίου Ελληνικό Κέντρο Ποίησης και Θεάτρου
= Hellenic Institute of International and Foreign Law
Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονης Κοινωνικής
Αντίληψης
Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιεθνών και Στρατηγικών
Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Φελντεκράις

Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης & Έρευνας των Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας


∆υσκολιών Μάθησης
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών < ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)
< Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Αρχείου (ΕΛΙΑ)
Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) < ΕΛΙΑ (Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού
Χρησιµοποιείται αντί Αρχείου)
< ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και < ΕΕΛΙΑ (Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και
Ασφάλειας της Εργασίας) Ιστορικού Αρχείου)

Ελληνικό Κέντρο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο


(ΕΛΙΑ). Βιβλιολογικό Εργαστήρι
Ελληνικό Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών
Ελληνικό Μεσογειακό Κέντρο Αραβικών και
Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων Ισλαµικών Σπούδων

Ελληνικό Κέντρο ∆ιανοητικής και Σαηεντολογίας Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Έρευνας και Ελληνικό Παιδικό Μουσείο--Οδηγοί


Συνεργασίας (ΕΚ∆ΕΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνικό Παιδικό Μουσείο--Οδηγοί--Βιβλία για
< ΕΚ∆ΕΣ (Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Έρευνας και Παιδιά

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
89
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνηµα < ΕΟΒ (Ελληνικός Οργανισµός Βάµβακος)

Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής


Αµύνης Ελληνικός Οργανισµός Εθελοντικής Μη
Χρησιµοποιείται αντί Κερδοσκοπικής Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
< ∆ιεθνής Εταιρεία Κοινωνικής Αµύνης, Ελληνικό Τµήµα
Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ΕΟΜΜΕΧ)

Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων


Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
Ελληνικό Φροντιστήριο του Αγίου Αθανασίου (ΕΟΜΜΕΧ). Βιβλιοθήκη
(Ρώµη)
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
< Collegio Greco Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
< Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου (Ρώµη) (ΕΟΜΜΕΧ). Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
< Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου (Ρώµη)
< Φροντιστήριο του Αγίου Αθανασίου (Ρώµη) Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
< Ελληνοµουσείο του Αγίου Αθανασίου (Ρώµη) Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ). ∆ιεύθυνση Βιοτεχνικής Ανάπτυξης
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικό Φροντιστήριο Τραπεζούντας < ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)
Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι (ΕΗΣ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΗΣ (Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι) Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ). ∆ιεύθυνση Βιοτεχνικής Ανάπτυξης.
Ελληνικόν Φως Τµήµα Γενικών Μελετών

Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσµος Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων


Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
Ελληνικός Γλωσσικός Όµιλος (ΕΓΟ) (ΕΟΜΜΕΧ). Υπηρεσία Βιοτεχνίας
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΓΟ (Ελληνικός Γλωσσικός Όµιλος) Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ). Υπηρεσία Βιοτεχνίας. Τµήµα
Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισµός Τεκµηρίωσης-Πληροφόρησης

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)


Χρησιµοποιείται αντί = Greek National Turist Organization (GNTO)
< ΕΕΣ (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της Νεότητος


Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Ελληνικός Λόγος Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης)
Ελληνικός Ναυτικός Όµιλος Αιγυπτιωτών (ΕΝΟΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΝΟΑ (Ελληνικός Ναυτικός Όµιλος Αιγυπτιωτών) Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσµος Αθηνών

Ελληνικός Πνευµατικός Όµιλος Κύπρου


Ελληνικός Όµιλος Φιλάθλων Αλεξανδρείας
Χρησιµοποιείται αντί Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής
< Όµιλος Φιλάθλων Αλεξανδρείας
Ελληνικός Συλλεκτικός Κύκλος

Ελληνικός Όµιλος Φιλάθλων Αλεξανδρείας. Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Αγωγής


Βιβλιοθήκη Carl Orff

Ελληνικός Όµιλος Φιλάθλων Αλεξανδρείας. Ελληνικός Συναγερµός


Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοτεχνών Τυποποίησης
Ελληνικός Οργανισµός Βάµβακος (ΕΟΒ) Ελαιολάδου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


90 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)


Ελληνικός Συνεκδοτικός Οργανισµός = Commercial Bank of Greece (CBG)
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος < ΕΤΕ (Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος)
< ΕµΤΕ (Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος)
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως
Χρησιµοποιείται αντί Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)--
< Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Ισολογισµός
Σύλλογος
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Ίδρυµα
Ερευνας και Παιδείας
Ελληνισµός του εξωτερικού. Ο (τυπογρ.) Χρησιµοποιείται αντί
< Ίδρυµα Ερευνας και Παιδείας Εµπορικής Τράπεζας
Ελληνισµός. Ο (τυπογρ.) Ελλάδος

Ελληνο-Αυστραλιανό Αρχείο
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Ιστορικό
Ελληνοαµερικάνικη Ένωση Αρχείο

Ελληνοαµερικάνικο Επιµορφωτικό Ινστιτούτο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΒΕ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνοαµερικανικό Επιµορφωτικό Ινστιτούτο. < ΕΒΕ (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο)
Βιβλιοθήκη
Χρησιµοποιείται αντί
< Ελληνοαµερικανική Βιβλιοθήκη Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
(EBEA)--Ιστορία
Χρησιµοποιείται αντί
Ελληνοαµερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυµα < ΕΒΕ (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο)

Ελληνοβρετανική Σχολή Αθηνών


Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό (ΕΒΕΑ)
Επιµελητήριο Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΕΑ (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ελληνοεκδοτική Αθηνών)

Ελληνοκαναδικό Βήµα
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ελληνοκυπριακαί Εθνικαί Εκδόσεις Κυοριακής ∆ωδεκανήσου (ΕΒΕ∆)
∆ραστηριότητος Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΕ∆ (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ελληνοµουσείον (Πνευµατικό Κέντρο ∆ωδεκανήσου)
Καρπενησίου)

Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσµος Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο


Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Έλλογος Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΒΕΘ (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ελλοικος Θεσσαλονίκης)

Ελυτρο
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς
Ελυτρον Εκδόσεις
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ρόδου
Εµανον
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Χανίων
Εµβόλιµον
Εµπορικός Παρεµβατικός Οργανισµός (ΕΜΠΟ)
Εµµανουήλ. Κ.. ∆. Κίτσιας Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΜΠΟ (Εµπορικός Παρεµβατικός Οργανισµός)
Εµντεν. (καταδροµικό)
= Emden. (καταδροµικό)
Εµπορικός Σύλλογος Αθήνας (ΕΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εµπειρία Εκδοτική < ΕΣΑ (Εµπορικός Σύλλογος Αθήνας)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
91
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Εµπορικός Σύλλογος Λεβαδείας Ενιαίος ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός


960-86585 Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
(Ε∆ΟΕΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
Εµπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ) < Ε∆ΟΕΑΠ (Ενιαίος ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός
Χρησιµοποιείται αντί Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης)
< ΕΣΠ (Εµπορικός Σύλλογος Πειραιά)

Ενιαίος Κωδικός Αριθµός Μητρώου (EKAM)


Εν Αθήναις Επιστηµονική Εταιρεία. Η Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΑΜ (Ενιαίος Κωδικός Αριθµός Μητρώου)
Εν Αθήναις Σύλλογος Αραχωβιτών

Ενάλιος Εννοια

Εναλλακτικές Εκδόσεις Ενοποιηµένο Κοινό Ταµείο Εισπράξεων


Λεωφορείων (ΕΚΤΕΛ)
Εναστρον Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΤΕΛ (Ενοποιηµένο Κοινό Ταµείο Εισπράξεων
Ενδοχώρα Λεωφορείων)

Ενδυµίων
Ενορία Αγίου Γεωργίου Γριζάνου Τρικάλων
Ενηµέρωση
Εντασις
Ένθετο
Εντευκτήριο
Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α)
Χρησιµοποιείται αντί Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος
< Ε∆Α (Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά)
Εντοπία

Ενιαία ∆ηµοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (Ε∆ΟΝ) Εντός


Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΟΝ (Ενιαία ∆ηµοκρατική Οργάνωση Νεολαίας) Εντροπία

Έντυπο
Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
Χρησιµοποιείται αντί Ενωµένη Εθνική Αντίσταση
< ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων)
Ενωµένοι Εκδότες

Ενιαία Σοσιαλιστική Παράταξη Ελλάδας (ΕΣΠΕ) Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΠΕ (Ενιαία Σοσιαλιστική Παράταξη Ελλάδας) Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Ναυτικού
(ΕΑΑΝ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ενιαία Συνδικαλιστική Αγωνιστική Κίνηση- < ΕΑΑΝ (Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Ναυτικού)
Συνεργαζόµενοι (ΕΣΑΚ-Σ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΑΚ-Σ (Ενιαία Συνδικαλιστική Αγωνιστική Κίνηση- Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Στρατού
Συνεργαζόµενοι) (ΕΑΑΣ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΑΑΣ (Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Στρατού)
Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνηµα (ΕΝΕΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΝΕΚ (Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνηµα) Ένωση Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής
Κορίνθου

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Κορυδαλλού κλαδικό Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
Λύκειο Κορυδαλλού Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος)
< ΕΠΛ Κορυδαλλού

Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ)


Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ρεθύµνου Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


92 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΕΒΗΕ (Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας)


Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ)--Απολογισµός

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΕΓΣ) Ένωση Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΓΣ (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών) Ενωση Ελλήνων Ασφαλιστικών Εταιριών

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόµων και


Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) Επιστηµόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΓΕ (Ένωση Γυναικών Ελλάδας) < ΕΕΒΕΠ (Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόµων και
Επιστηµόνων Πληροφόρησης)
Βλέπε επίσης
Ένωση Γυναικών Κρήτης >> Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων (ΕΕΒ)

Ένωση ∆ηµιουργών Ελληνικού Τραγουδιού


(Ε∆ΕΤ) Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων (ΕΕΒ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΕΤ (Ένωση ∆ηµιουργών Ελληνικού Τραγουδιού) < ΕΕΒ (Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων)
Βλέπε επίσης
<< Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόµων και Επιστηµόνων
Ένωση ∆ηµοκρατικής Νεολαίας (Ε∆ΗΝ) Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ)

Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου (Ε∆ΗΚ)


Χρησιµοποιείται αντί Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
< Ε∆ΗΚ (Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου)
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου (Ε∆ΗΚ). Γραφείο Ένωση Ελλήνων Μουσουργών


Τύπου
Ένωση Ελλήνων Μουσουργών--Ιστορία
Ένωση ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου (Ε∆ΙΠΤ) Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆. Ευρώπης
Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΙΠΤ (Ένωση ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Περιοδικού Τύπου)
Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Παράρτηµα
Ανατολικής Αττικής
Ένωση ∆ηµοσιογράφων και Συγγραφέων
Τουρισµού Ελλάδος Ένωση Ελλήνων Χηµικών

Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας (Ε∆ΕΕ) Ένωση Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας (ΕΕΣΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΕΕ (Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας) < ΕΕΣΕ (Ένωση Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας)

Ένωση ∆ικαίου Περιβάλλοντος Ένωση Ενοριτών Ελαιώνα Χαϊδαρίου

Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων (Ε∆Ε) Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης "Η


Χρησιµοποιείται αντί Αλληλοβοήθεια"
< Ε∆Ε (Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων)
Ένωση Εργατών Τύπου (ΕΕΤ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ένωση ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Ανθρώπου < ΕΕΤ (Ένωση Εργατών Τύπου)
(Ε∆ΟΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΟΣΑ (Ένωση ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Ένωση Ευρυτάνων Αµερικής "Το Βελούχι"
Ανθρώπου)
Ένωση Ζακυνθίων Αθήνας

Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών Ένωση Ιατρών Βόρειας Ελλάδας και Θεσσαλίας
(ΕΙΝΒΕΘ)
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) Χρησιµοποιείται αντί
= Hellenic Banks' Association (HBA) < ΕΙΝΒΕΘ (Ένωση Ιατρών Βόρειας Ελλάδας και
Χρησιµοποιείται αντί Θεσσαλίας)
< ΕΕΤ (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
93
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας και Πειραιά Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών
(ΕΙΝΑΠ) (ΕΠΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας και < ΕΠΑΕ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών)
Πειραιά)

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων


Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθήνας (ΕΙΗΕΑ) Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηπείρου
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΙΗΕΑ (Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Ένωση Ποτιδανείων
Αθήνας)
Ένωση Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών (ΕΠΗΕΑ)
Ένωση Ιπταµένων Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΙΠΑ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΠΗΕΑ (Ένωση Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
< ΕΙΠΑ (Ένωση Ιπταµένων Πολιτικής Αεροπορίας) Αθηνών)

Ένωση Ιπταµένων Συνοδών και Φροντιστών Ένωση Σµυρναίων


(ΕΙΣΦ)
Χρησιµοποιείται αντί Ένωση Σπάρτακος
< ΕΙΣΦ (Ένωση Ιπταµένων Συνοδών και Φροντιστών)
Ένωση Συµπολεµιστών Εθνικού Αγώνος

Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" Ένωση Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου (ΕΣΑΤ)
(ΕΚΠΟΙΖΩ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΣΑΤ (Ένωση Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου)
< ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της
Ζωής")
Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου

Ένωση Κάτω Παναγιάς Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων


Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
Ένωση Κυδωνιατών Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων
Ένωση Κυπρίων Ελλάδας Αθηνών)

Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (ΕΛ∆)


Χρησιµοποιείται αντί Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων
< ΕΛ∆ (Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΗΕΜ-Θ (Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων
Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΛΜΕ (Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης)
Βλέπε επίσης Ένωση Συντακτών Κύπρου
>> Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ) Ένωση Σφακιανών της Αθήνας

Ένωση Τεχνικών Εναέριων Μεταφορών (ΕΤΕΜ)


Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Ηρακλείου < ΕΤΕΜ (Ένωση Τεχνικών Εναέριων Μεταφορών)

Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου


Ένωση τέως Βουλευτών
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας (ΕΤΕ)
Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδας Χρησιµοποιείται αντί
(ΕΜΣΕ) < ΕΤΕ (Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΜΣΕ (Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών
Ελλάδας) Ένωση Τριπολιτών Αττικής

Ένωση Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΧΠΑ)


Ένωση Νέων Ελλήνων Λογοτεχνών Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΧΠΑ (Ένωση Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


94 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Επιµορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων

Ένωση Χριστιανών Επιστηµόνων Ν. Μαγνησίας Επισκοπή Ζητουνίου (Λαµίας)


Χρησιµοποιείται αντί
Ενωσις Ανδρίων < Επισκοπή Λαµίας

Ενωσις Βυζικιωτών "Ο Άγιος Νικόλαος"


Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων
Ενωσις Ελλήνων Θεολόγων
Επισκοπή Πλαταµώνος και Λυκοστοµίου
Ενωσις Συµµάχων Πολεµιστών και Φίλων αυτών
Μακεδονικού Μετώπου 1916-1918 Επισκοπή Ρέοντος και Πραστού

Ενωσις Τεχνιτών και Εργατών Χίου Επιστήµη και Ζωή

Ενωσις Φορτοεκφορτωτών Εργατών Λιµένος Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-


Χίου Βελεστίνου-Ρήγα"

Ενωτική Πορεία Συγγραφέων Επιστηµονική Φυσιολατρική Ένωση

Ενωτικός Σύνδεσµος Αιτωλοακαρνάνων Επιστηµονικός Κόσµος


Αντιστασιακών
Επιστηµονικός Σύλλογος Νέων Αθηνών
Εξάντας
Επιτροπή Ανάπτυξης Θησαυρού
Εξοδος (Βιβλιοθηκονοµικού)
Χρησιµοποιείται αντί
Εξόριστη Θυµέλη < ΕΑΘ (Επιτροπή Ανάπτυξης Θησαυρού
(Βιβλιοθηκονοµικού))
Επαγγελµατική Σχολή Θεάτρου

Επαναστατικό Κοµουνιστικό Κίνηµα Ελλάδας Επιτροπή Αναστολών Συµβουλίου της


(ΕΚΚΕ) Επικρατείας (ΕΑΣΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΚΕ (Επαναστατικό Κοµουνιστικό Κίνηµα Ελλάδας) < ΕΑΣΕ (Επιτροπή Αναστολών Συµβουλίου της
Επικρατείας)

Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης
< ΕΛΑ (Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΑΘ (Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης)

Επεγνωσµένος Χριστιανισµός
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων(ΕΑΠ)
Επέκταση Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων)
Επί χάρτου

Επικαιρότητα Επιτροπή για την Ασφάλεια του Κράτους (KGB)


= Komitet Gosudarstvennoj Bezopaznosti (KGB)
Επίκεντρο

Επικοινωνία Επιτροπή για την προστασία της πολιτιστικής


κληρονοµιάς της Κύπρου
Επικοινωνία και Κουλτούρα
Επιτροπή Ειρήνης ∆ιανοουµένων και
Επίκουρος Καλλιτεχνών

Επιλογή Επιτροπή ειρήνης λογοτεχνών

Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Επιτροπή Ελλήνων Μερφολόγων (ΕΕΜ)


Νησιών Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕΜ (Επιτροπή Ελλήνων Μερφολόγων)
Επιµελητήριο Βοιωτίας

Επιµελητήριο Μεσσηνίας Επιτροπή Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
95
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Επιτροπή Ενηµερώσεως για τα Εθνικά Θέµατα < ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών)

Επιτροπή Ζακύνθου Εορτασµού


Εκατονταετηρίδος Σολωµού Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης
(ΕΠΑ)
Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης)
Επιτροπή Κοινοφελών Σκοπών Χίου

Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και


Χρησιµοποιείται αντί Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση" (ΕΠΕΑΕΚ)
< ΕΟΑ (Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση")
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (ΕΟΑ)--Ιστορία

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΜΟΠ Αττικής Εποπτεία

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (ΕΠΜ) Επος - Ανάδρασις


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΠΜ (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών) Επτάλοφος

Επτανησιακά Φύλλα
Επιτροπή Συµαϊκών Εκδόσεων
Επτανησιακή Γραµµατεία Ελληνιστών
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
= Commission of the European Community Επτάπυλο
Χρησιµοποιείται αντί
< Επιτροπή της Ευρωπαικής Κοινότητας Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία Ελλάδος
< Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Επιτροπή
< Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρία Ελλάδος--
Βλέπε επίσης Αρχεία
<< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)
Ερατώ

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-- Εργάνη


Οργανογράµµατα
Εργασίαι Τύπου
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βιβλιοθήκη Εργαστήρι ειδικής αγωγής "Μαργαρίτα"

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γενική Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων


∆ιεύθυνση "Πίστη και επενδύσεις"
Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης ∆ιεθνούς
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γενική Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας
∆ιεύθυνση "Προσωπικό και διοίκηση"
Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γενική
∆ιεύθυνση Ενέργειας (Γ.∆. XVII) Εργατική Εστία

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γραφείο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)


Αθηνών Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιτροπή

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νοµική Εργατικόν Κέντρον Χίου


Υπηρεσία
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου
Επιτροπή Υδρεύσεως
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Επιτροπή Φίλαθλης Ιδιότητας (ΕΦΙ)
Χρησιµοποιείται αντί Έργον
< ΕΦΙ (Επιτροπή Φίλαθλης Ιδιότητας)
Έρεισµα

Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) Ερευνα


Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


96 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ερευνητές
960-368, 960-7243
Βλέπε επίσης Εταιρεία Αιολικών Μελετών
>> ∆εληθανάσης - Ερευνητές
Εταιρεία Αιτωλοακαρνανικών Σπουδών

Ερευνητές. Multimedia Εταιρεία Αιτωλοακαρνανικών Σπουδών--Αρχεία

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου


Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
Χρησιµοποιείται αντί Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας
< ΕΑΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
Τεχνολογίας Υπολογιστών)
Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών "Το Λύκειον"

Ερέχθειο (Ακρόπολις Αθηνών) Εταιρεία Αρωµάνικου (Βλάχικου) Πολιτισµού

Ερέχθειο (Ακρόπολις Αθηνών)--Συντήρηση και Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών


αποκατάσταση
Εταιρεία Βοτάνων
Εριφύλη
Εταιρεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Ερκυνα Μελετών

Ερµείας Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών


Βλέπε επίσης
>> Γαλαξίας-Ερµείας Εταιρεία Γραµµάτων και Τεχνών Πειραιά

Εταιρεία ∆ηµιουργικής Εκκλησιαστικής Μουσικής


Ερµής
Εταιρεία ∆ιάσωσης Ιστορικών Αρχείων
Ερυθρά Ηµισέληνος
= Red Crescent Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου
Βλέπε επίσης Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ε∆ΕΜΕ∆)
<< ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (∆ΕΣ) Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΕΜΕ∆ (Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου
Ελληνικού ∆ηµοσίου)
Ερυθρές Ταξιαρχίες. (οργάνωση)

Ερωδιός Εταιρεία ∆ιαχείρισης Υπέγγυων Προσόδων


(Ε∆ΥΠ)
Εσκοριάλ (Ισπανία). (ανάκτορο και µοναστήρι) Χρησιµοποιείται αντί
< Ε∆ΥΠ (Εταιρεία ∆ιαχείρισης Υπέγγυων Προσόδων)
Έσοπτρον

Έσπερος Εταιρεία Ειδικών Εκδόσεων

Εστία Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων


960-05, 960-18
Χρησιµοποιείται αντί Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
< Βιβλιοπωλείον της Εστίας -Ι.∆. Κολλάρος & ΣΙΑ Ο.Ε.
< Κολλάρος Ι.∆. Εταιρεία Ελληνο-Αιθιοπικών Σπουδών
< Κολλάρος
< Βιβλιοπωλείον της Εστίας Εταιρεία Ελληνοϊταλικής Φιλίας και Ερευνας

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων


Εστία Εκδοτική Μονοπρόσωπη (ΕΕΘΣ)
960-89916 Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕΘΣ (Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων)
Βλέπε επίσης
Εστία Θεολόγων Χάλκης << Κέντρο Μελέτης & Ερευνας του Ελληνικού Θεάτρου
– Θεατρικό Μουσείο (ΚΜΕΕΘ–ΘΜ)
ΕΤ2
Χρησιµοποιείται αντί
< Ελληνική Τηλεόραση 2 Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ)
Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
>> Νέα Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ) < ΕΕΛ (Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
97
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας


Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (ΕΜΝΕ)
< ΕΕΣ (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών) Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΜΝΕ (Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού)

Εταιρεία Επιστηµών Αγωγής ∆ράµας


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (ΕΜΝΕ-
Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών Μνήµων)
Χρησιµοποιείται αντί
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών < ΕΜΝΕ-Μνήµων
< Μνήµων
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών--∆ιοίκηση και
οργάνωση
Εταιρεία Μελέτης Προβληµάτων Κερατσινίου
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστηµόνων
Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών Τεχνολογίας

Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής


Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ)
Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΕΜΑΕΤ (Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής
< ΕΘΕΛ (Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων) Τεχνολογίας)

Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών Εταιρεία Μελετών Ανατολικού Αιγαίου

Εταιρεία Θρακικών Μελετών Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής

Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών

Εταιρεία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών--Περιοδικά


Αταλάντης
Εταιρεία Νισυριακών Μελετών
Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών
Εταιρεία Νοµικών Βορείου Ελλάδος
Εταιρεία Καρδιολογίας Βόρειας Ελλάδας
Εταιρεία Παιδαγωγικών Εκδόσεων
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστηµών Κοµοτηνής
Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών
Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών
Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Εταιρεία Περιβάλλοντος Ν. Μαγνησίας
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών
Εταιρεία Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα
Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών Γενικής Παιδείας
Βλέπε επίσης
Εταιρεία Λαογραφικών Μελετών << Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραίτη
<< Σχολή Μωραϊτη
Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Εταιρεία Σπουδων Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Εταιρεία Σπουδών Οικονοµικής Αναπτύξεως


(ΕΣΟΑ)
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών--Αφίσες Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΣΟΑ (Εταιρεία Σπουδών Οικονοµικής Αναπτύξεως)
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών--Εκδόσεις

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Βιβλιοθήκη Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραίτη


Βλέπε επίσης
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας >> Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


98 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Γενικής Παιδείας
<< Σχολή Μωραϊτη Εταιρία Ελληνικών Σπουδών

Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών


Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Εταιρεία Στήριξης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
"Αγ. Τίτος" Εταιρία Λευκαδικών Μελετών

Εταιρεία Στήριξης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Εταιρία Μελέτης Ιµβρου και Τενέδου
Περιφέρειας Κρήτης
Εταιρία Σύγχρονων εκδόσεων
Εταιρεία Συγγραφέων
Ετερόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία (ΕΕΕ)
Εταιρεία Συλλογής ∆ιάσωσης Ιστορικών Αρχείων Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΕΕ (Ετερόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία)
Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εταιρεία των Φίλων του Λαού Ετοιµασία

Εταιρεία των Φίλων του Πολεµικού Μουσείου Ευαγγελίου. Μ.. Π. Κυριακόπουλος (τυπογρ.)
Χρησιµοποιείται αντί
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης < Τυπογραφείο Ευαγγελίου Μ. / Κυριακόπουλος Π.
Πρωτεύουσας (ΕΥ∆ΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΥ∆ΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ευγενίδειο Ίδρυµα
Πρωτεύουσας)
Εύδια

Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου Ευεργετικός και Θρησκευτικός Σύλλογος


Χρησιµοποιείται αντί Παχτουρίου
< Εταιρεία Φίλων Παν. Κανελλόπουλου
Ευθύνη

Εταιρεία Φίλων της Μεγάλης Ιδέας Ευκλείδης

Εταιρεία Φίλων του Περιοδικού Σκυβόλος και των Ευρασία


Εκδόσεων το Ροδακιό
Εύριπος Εκδοτική
Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισµού
Ευρύαλος
Εταιρεία Φωκικών Μελετών
Ευρωεκδοτική
Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών
Ευρωκοινοτικές Εκδόσεις
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και
του Εφήβου Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
960-331
Εταιρεία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Χρησιµοποιείται αντί
Παιδιού < Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις. Εκδοτικός Όµιλος
Ίων
Εταιρεία Ψυχοφυσιολογίας. (Ψυχ. Ερευνών) Βλέπε επίσης
<< Εκδοτικός Οµιλος Ιων
Εταιρία Αιολικών Μελετών

Εταιρία Γενικών Εκδόσεων Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα (ΕΑΚ)


Χρησιµοποιείται αντί
Εταιρία Γραµµάτων και Τεχνών Πειραιά < ΕΑΚ (Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα)

Εταιρία ∆ηµογραφικών Μελετών (Ε∆ΗΜ)


Χρησιµοποιείται αντί Ευρωπαϊκή Ένωση
< Ε∆ΗΜ (Εταιρία ∆ηµογραφικών Μελετών) = European Union (EU)
Χρησιµοποιείται αντί
< Ένωση, Ευρωπαϊκή
Εταιρία ∆ιαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου < Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Βλέπε επίσης
Εταιρία Ελληνικού Βιβλίου >> Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
99
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

<< Ευρωπαϊκή Κοινότητα


<< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)
Το λήµµα χρησιµοποιείται για εργασίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση--Οικονοµική πολιτική--Αφίσες
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), όπως µετονοµάστηκε η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την 1/11/1993, ηµεροµηνία Ευρωπαϊκή Ένωση--Περιβαλλοντική πολιτική
κατά την οποία επικυρώθηκε απ' όλα τα κράτη-µέλη
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Ενωση--Περιοδικά
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως
Συνθήκη του Μάαστριχτ). Ευρωπαϊκή Ένωση--Πολιτική και διακυβέρνηση

Ευρωπαϊκή Ένωση--Πολιτισµός
Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονοµικής Συνεργασίας
= European League for Economic Cooperation Ευρωπαϊκή Ένωση--Πολιτιστική πολιτική

Ευρωπαϊκή Ένωση--Προγράµµατα
Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονοµικής Συνεργασίας-- Βλέπε επίσης
Ιστορία >> Ευρωπαϊκή Ένωση--Οικονοµική πολιτική

Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαίρου (ΟΥΕΦΑ)


= Union of European Football Associations (UEFA) Ευρωπαϊκή Ένωση--Προγράµµατα--Κοινοτικό
Χρησιµοποιείται αντί Πλαίσιο Στήριξης
< ΟΥΕΦΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαίρου) Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης)
< Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)
Ευρωπαϊκή Ένωση--Αποδηµία και εποίκηση < ΚΠΣ (Κοινοτικό Πρόγραµµα Στήριξης)
< Κοινοτικό Πρόγραµµα Στήριξης (ΚΠΣ)
Ευρωπαϊκή Ένωση--Αποδηµία και εποίκηση--
Συνέδρια
Ευρωπαϊκή Ένωση--Συνέδρια
Ευρωπαϊκή Ένωση--Βιβλία για παιδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση--Συνθήκες
Ευρωπαϊκή Ένωση--Βιβλιογραφία
Ευρωπαϊκή Ένωση--Σχέσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση--Γεωργική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση--Σχέσεις--Ελλάς
Ευρωπαϊκή Ένωση--Γλώσσα
Ευρωπαϊκή Ένωση--Σχέσεις--Σοβιετική Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση--Γλώσσα--Συνέδρια
Ευρωπαϊκή Ένωση--Σχέσεις--Συνέδρια
Ευρωπαϊκή Ένωση--∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις
Ευρωπαϊκή Ενωση. Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκή Ένωση--∆ίκαιο και νοµοθεσία
Ευρωπαϊκή Ενωση. Ταµείο Συνοχής
Ευρωπαϊκή Ένωση--∆ίκαιο και νοµοθεσία--
Συνέδρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σκυροδέµατος

Ευρωπαϊκή Ένωση--Εµπορική πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ∆ικαιωµάτων του


Ανθρώπου
Ευρωπαϊκή Ένωση--Ιστορία = European Commission on Human Rights (ECHR)

Ευρωπαϊκή Ένωση--Κοινωνικές συνθήκες


Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)
Ευρωπαϊκή Ένωση--Κοινωνική πολιτική = European Free Trade Association (EFTA)
Χρησιµοποιείται αντί
Ευρωπαϊκή Ένωση--Κοινωνική πολιτική-- < ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών)
Συνέδρια

Ευρωπαϊκή Ένωση--Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)


= European Central Bank (ECB)
Ευρωπαϊκή Ένωση--Οικονοµική Ενοποίηση Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
Ευρωπαϊκή Ένωση--Οικονοµική ενοποίηση--
Συνέδρια
Ευρωπαϊκή Κίνηση. Ελληνική Επιτροπή για την
Ευρωπαϊκή Ένωση--Οικονοµική πολιτική Ευρωπαϊκή Ενωση
Βλέπε επίσης
<< Ευρωπαϊκή Ένωση--Προγράµµατα Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


100 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= European Community Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, Χώρες της-


Βλέπε επίσης Οικονοµικές συνθήκες
>> Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) Χρησιµοποιείται αντί
>> Ευρωπαϊκή Ένωση < ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα)
< Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά
< Κοινή Αγορά
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Βλέπε επίσης
(ΕΚΑΧ) >> Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση
Χρησιµοποιείται αντί >> Ευρωπαϊκή Ένωση
< ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) >> Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
<< Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας


(Ευρατόµ) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), Χώρες
= Euratom Supply Agency (ESA) της--Βιοµηχανίες
Χρησιµοποιείται αντί
< Ευρατόµ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), Χώρες
της--Οδηγοί

Ευρωπαική κοινότητα--Βιβλία για παιδιά Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--


Βιβλιογραφία
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτοµατοποιηµένη
Κεντρική Υπηρεσία Τεκµηρίωσης Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
= SCAD-Plus. (source of information for policies and Γεωργική πολιτική
activities within the EU)
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--∆ασική
πολιτική
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιτροπή Επαγγελµατικών
Γεωργικών Οργανισµών Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
= Comite des Organisations Professionnelles Agricoles ∆ηµοσιονοµική πολιτική--1992
de la Communaute Europeenne (COPA)
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--∆ίκαιο
και νοµοθεσία
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση
Βλέπε επίσης Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--∆ίκαιο
<< Ευρωπαϊκή Ένωση και νοµοθεσία--Σπουδή και διδασκαλία
<< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) (Ανώτατη)

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--


Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
= European Economic and Social Committee
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Εκδόσεις
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Συµβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Εκπαιδευτική πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)
= European Economic Community (EEC) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Το λήµµα χρησιµοποιείται για εργασίες σχετικά µε την Ελευθερίες
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα θεωρουµένη ως ένας
διεθνής οργανισµός. Για να υποδηλωθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας µε συγκεκριµένες Εµπορική πολιτική
περιοχές ή χώρες γίνεται λήµµα του τύπου :Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα-Σχέσεις-[τοπική υποδιαίρεση] Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
π.χ. Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα-Σχέσεις-Ελλάς. Ιστορία
Στην τελευταία περίπτωση γίνεται και ένα δεύτερο
λήµµα του τύπου 215 :[τόπος]-Σχέσεις-Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Οικονοµική Κοινότητα π.χ. Ελλάς-Σχέσεις-Ευρωπαϊκή Κοινωνική πολιτική
Οικονοµική Κοινότητα. Για εργασίες που αναφέρονται
συνολικά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Κοινότητας θεωρούµενα ως µια γεωγραφική περιοχή Ναυτιλιακή πολιτική
χρησιµοποιείται το λήµµα 215: Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, Χώρες της. Αυτό το λήµµα µπορεί να Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--Οδηγοί
χρησιµοποιηθεί σαν τοπική υποδιαίρεση κάτω από
συγκεκριµένα θέµατα ή να δεχθεί θεµατικές Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
υποδιαιρέσεις π.χ. 250: Ασφαλιστικές εταιρείες- Οικονοµική Ενοποίηση
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, Χώρες της ή 215: Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
101
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--Οικονοµική = European Investment Bank (EIB)


ολοκλήρωση Χρησιµοποιείται αντί
< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- < ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
Νοµισµατική πολιτική
< Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--Ενιαία Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του
εσωτερική αγορά Ανθρώπου
= European Court of Human Rights (ECHR)

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--


Οικονοµική ενοποίηση--Συνέδρια Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
= European Court of Auditors
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Οικονοµική πολιτική
Χρησιµοποιείται αντί Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Βελτίωση των
< Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Συνθηκών ∆ιαβιώσεως και Εργασίας
Νοµισµατική πολιτική = European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--


Περιβαλλοντική πολιτική Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- = Centre Europeen pour le Developpement de la
Πολιτική προστασίας και ενηµερώσεως των Formation Professionnelle (CEDEFOP)
καταναλωτών

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης


Πολιτιστική πολιτική
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- = European Parliament
Συνέδρια Χρησιµοποιείται αντί
< Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Συνθήκες
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εγγραφα και
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--Σχέσεις αλληλογραφία

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εγγραφα και


Σχέσεις--Ελλάς αλληλογραφία--Οδηγοί

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εκλογές


Σχέσεις--Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εκλογές, 1981
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)--
Σχέσεις--Σοβιετική Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εκλογές, 1984

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο--Εκλογές, 1989


Σχέσεις--Συµβούλιο οικονοµικής αλληλοβοήθειας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική ∆ιεύθυνση
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ)-- Μελετών
Τουριστική πολιτική
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική ∆ιεύθυνση
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μελετών. Τµήµα για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Μηχανικών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική ∆ιεύθυνση
Ευρωπαϊκή Πολιτική ΄Ένωση Πληροφοριών και ∆ηµοσίων Σχέσεων

Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Ανθρωπίνων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική ∆ιεύθυνση


∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, Πληροφοριών και ∆ηµοσίων Σχέσεων. Υπηρεσία
1950 ∆ηµοσιεύσεων και ∆ελτίων Τύπου
Χρησιµοποιείται αντί
< Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτροπή Θεσµικών
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών, Υποθέσεων
1950
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτροπή Νοµικών
Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


102 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (ΕΚΤ) Εφηµερίδα "Εβδοµάδα"


Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο) Εφηµερίδα "Ελεύθερη Ωρα"

Εφηµερίδα "Ελεύθερος Τύπος"


Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ) 960-85698, 960-85814, 960-86781, 960-89794, 960-
Χρησιµοποιείται αντί 6756
< ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα) Χρησιµοποιείται αντί
< 'Ιδρυµα Τύπου Α.Ε. Εφηµερίδα Ελεύθερος Τύπος

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο (ΕΝΤ)


Χρησιµοποιείται αντί Εφηµερίδα "Ελευθεροτυπία"
< ΕΝΤ (Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο)
Εφηµερίδα "Ελευθεροτυπία"--Αφιερώµατα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών Εφηµερίδα "Εµπρός"


= Centre Europeen Culturel de Delphes
Εφηµερίδα "Η Καθηµερινή"
Χρησιµοποιείται αντί
Ευρωπαϊκό Πολιτιστκό Κέντρο ∆ελφών < Εφηµερίδα Η Καθηµερινή
< Εφηµερίδα Καθηµερινή
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα.
Κοινοβουλευτική οµάδα
Βλέπε επίσης Εφηµερίδα "Η Μικρά της Ελασσόνος"
>> Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑΣΟΚ),
Κοινοβουλευτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εφηµερίδα "Η Μυκονιάτικη"

Εφηµερίδα "Η Νέα Φωνή του Πωγωνίου"


Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) Εφηµερίδα "Η Ξάστερη"
Χρησιµοποιείται αντί
< ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Εφηµερίδα "Η Τόλµη"

Εφηµερίδα "Κρητικά Επίκαιρα"


Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών.
Ελληνικό Τµήµα Εφηµερίδα "Κυθηραϊκά"

Ευρώπη Εφηµερίδα "Λευκάς"

Ευρώτας Εφηµερίδα "Λιβάδι Ολύµπου"

Ευσταθιάδης Εφηµερίδα "Μέλισσα"

Ευσταθίου. Παντελής Εφηµερίδα "Νουµάς"

Εφεσος Εφηµερίδα "Προοδευτική Εύβοια"

Εφηβικό Θέατρο Εφηµερίδα "Ριζοσπάστης"

Εφηµερίδα "New York Times" Εφηµερίδα "Στόχος"

Εφηµερίδα "Ανέσπερη" Εφηµερίδα "Στρατιωτικά νέα"

Εφηµερίδα "Αργειακόν Βήµα" Εφηµερίδα "Τα Νέα"

Εφηµερίδα "Βιαννίτικα Νέα" Εφηµερίδα "Το Βήµα"

Εφηµερίδα "Βοιωτική Ώρα" Εφηµερίδα "Το Κράτος"


960-86177
Εφηµερίδα "Το Ποντίκι"

Εφηµερίδα "Βόρειοι Σποράδες" Εφηµερίς της Εράτυρας

Εφηµερίδα "Γνώµες και ∆ιάλογοι" Εψιλον

Εφηµερίδα "Γορτυνιακά Νέα" Ζάβαλλης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
103
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ζάβρας. Ι. . Αφοι Βασιλείου


Ζοµπολάς. Ελ.
Ζαπατίστας (Μεξικό)
= Ejircito Zapatista de Liberacion Nacional (Μεξικό) Ζούλια

Ζουµαδάκης
Ζάππειο Μέγαρο
Ζυγός
Ζάρβανος
Ζυγός. (Θεσσαλονίκη)
Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδηµία
Αλεξανδρουπόλεως Ζωγράφεια ∆ιδασκαλεία (Αργυρόκαστρο)
Χρησιµοποιείται αντί
Ζαχαρόπουλος < ∆ιδασκαλεία, Ζωγράφεια (Αργυρόκαστρο)

Ζαχαρόπουλος. Ζ. & Γ.
960-281 Ζωγράφειο Γυµνάσιο (Κωνσταντινούπολη)

Ζωγράφειο Γυµνάσιο (Κωνσταντινούπολη)--


Ζαχαρόπουλος. Ηλίας Γ. Απόφοιτοι
960-85324
Ζώδιο

Ζαχαρόπουλος. Ι. Ζωή

Ζαχαρόπουλος. Ι. Ν. Ζωρζ

Ζαχαρόπουλος. Ιωάννης & Π. Ζως του παιδιού


Χρησιµοποιείται αντί
< Ζαχαρόπουλος Ι. & Π. Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακαδηµία

Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων


Ζαχαρόπουλος. Σ. Ι.
960-208 Ηβος

Ηγεµονική Ακαδηµία του Αγίου Σάββα


Ζεβελεκάκης (Ρουµανία)
Χρησιµοποιείται αντί
Ζεβρόδειλος < Ακαδηµία του Αγίου Σάββα (Ρουµανία)

Ζερµινάλ
Ηγεµονική Ακαδηµία του Αγίου Σάββα
Ζερµπίνης. Αλεξ. Κ. (Ρουµανία)--Ιστορία

Ζευς Ηδωνός

Ζέφυρος Ηλέκτρα

Ζήδρος Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (ΗΕΜ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ζηκάκης < ΗΕΜ (Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών)

Ζήσιµος
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς
Ζησούλης. Χρ. (ΗΣΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ζήτα < ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς)
Βλέπε επίσης
Ζήτη << Μετρό Αθήνας

Ζήτη. Π. (τυπογρ.)
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς
Ζήτρος (ΗΣΑΠ)--Ιστορία

Ζιγκ Ζαγκ. (µουσικό συγκρότηµα) Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών


Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ)
Ζολινδάκης Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


104 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών


Πειραιώς) Θαλάσσια Οικονοµική Αστυνοµία (ΘΟΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΘΟΑ (Θαλάσσια Οικονοµική Αστυνοµία)
Ηλεκτρονικές τέχνες

Ηλιάδης Θαλασσινός

Ηλίανθος Θεατρική Εταιρία Στοά

Ηλίβατον Θεατρικό Εργαστήρι Ηπείρου

Ηλιοδρόµιο Θεατρικός Όµιλος Κορίνθου

Ηλιοσκόπιο Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου (ΘΟΚ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ηλιοτρόπιο < ΘΟΚ (Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου)

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (ΗΑΕ)


Χρησιµοποιείται αντί Θεατρικός Πολιτιστικός Όµιλος Σύρου "Απόλλων"
< ΗΑΕ (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα)
Θεατρικός Πολιτιστικός Όµιλος Σύρου
"Απόλλων"--Φωτογραφικά λευκώµατα
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής--Σύνταγµα, 1787
Θέατρο
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ναυτικό
Θέατρο "∆όρα Στράτου"
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Στρατός--∆ιοίκηση Χρησιµοποιείται αντί
και οργάνωση < Θέατρο Ελληνικών Χορών "∆όρα Στράτου"

Ηνωµένοι Φωτορεπόρτερ
Θέατρο ∆ιονύσου (Ακρόπολις Αθηνών)
Ηνωµένος Τύπος
= Associated Press Θέατρο Στοά--Ιστορία

Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν


Ήπειρος
Θέατρο της Κέρκυρας
Ηπειρωτική Εστία
Θέµα
Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών
Θέµατα
Ηπειρωτική Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών
Θεµελής. Ε.
Ηρα
Θεµέλιο
Ηραίο (Σάµος). (αρχαίος ναός)
Θεοδωρίδης. (τυπογρ.)
Ηράκλειτος
Θεοδωρόπουλος. Θ.. Τ. Νάγιας
Ηριδανός
Θεολογική Σχολή Τιµίου Σταυρού (Ιεροσόλυµα)
Ηρόδοτος Χρησιµοποιείται αντί
960-7290, 960-8256 < Θεολογική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου
Χρησιµοποιείται αντί Τάφου (Ιεροσόλυµα)
< Σταµούλης ∆ηµήτριος Κ.

Θεολογική Σχολή Χάλκης


Ησυχαστήριο "Ο Προφήτης Ιωήλ" (Καλαµάτα) Χρησιµοποιείται αντί
< Σχολή Χάλκης
Ηχος & Hi-Fi < Χάλκη, Θεολογική Σχολή
< Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης
Ηχόχρωµα

Ηώς Θεολογική Σχολή Χάλκης--Ιστορία--1844-1994

Θαβώρ Θεολογική Σχολή Χάλκης--Καθηγητές

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
105
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ιανός
Θεολογική Σχολή Χάλκης. Βιβλιοθήκη
Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη
ΘΕΟΠΡΕΣ
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Θεοφάνης. Περικλής
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών--Ιστορία
Θεοφανίδης. Χουρµούζης Τ.
Ιατρική Εταιρεία Χανίων
Θεόφραστος
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Θεοχαρίδης. Κωνσταντίνος
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
Θεραπευτήριο "Ο Ευαγγελισµός" (Αθήνα) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)
< Νοσοκοµείο "Ο Ευαγγελισµός" (Αθήνα)
Βλέπε επίσης
<< Σχολή Αδελφών Νοσοκόµων Ευαγγελισµού Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ιατρικός Σύλλογος Χίου


Θεραπευτήριο "Ο Ευαγγελισµός" (Αθήνα).
Βιβλιοθήκη ΙΑΤΡΟΤΕΚ. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

Θερβάντες Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Θερµοπύλες Ιβυκος

Θέσις Ιδεόγραµµα

Θεσσαλική Εστία Ιδεοθέατρον


Βλέπε επίσης
Θεσσαλονίκη >> ∆ιµελή

Θετίλη
Ιδιοµορφή
Θεωρία
Ιδιωτική Οδός
Θουκυδίδης
Ιδιωτικός Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Θρακικά Χρονικά Βιβλίων Θεσσαλονίκης

Θρακική Εστία Βέροιας Ιδµων

Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης Ίδρυµα ATEF DANIAL

Θρακική Εταιρεία Ίδρυµα Friedrich Naumann

Θρησκευτική Υπηρεσία Αρχηγείου Χωροφυλακής Ίδρυµα Fulbright

Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛΑΣ Ίδρυµα Nobel


= Nobel Foundation
Θριάσιο Νοσοκοµείο (Ελευσίνα) Χρησιµοποιείται αντί
< Ίδρυµα Νόµπελ
Θυµάρι

Θυµέλη Ίδρυµα Nuffield

Θύραθεν Ίδρυµα Αναστασίου Γ. Λεβέντη. (Κύπρος)

Ιακωβίδης. Α. Ε. (τυπογρ.) Ίδρυµα Ανδρέα Παπανδρέου (ΙΑΠ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ιάµβλιχος < ΙΑΠ (Ίδρυµα Ανδρέα Παπανδρέου)

Ιαµβος
Ίδρυµα Αντιµετώπισης ∆ηµογραφικού
Ιαµος Προβλήµατος (ΙΑ∆ΗΠ)
Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


106 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Ίδρυµα Αντιµετώπισης του ∆ηµογραφικού Ίδρυµα Ευρώπης ∆ΡΑΓΑΝ


Προβλήµατος (ΙΑ∆ΗΠ)
< ΙΑ∆ΗΠ (Ιδρυµα για την Αντιµετώπιση του Ίδρυµα Θήρας
∆ηµογραφικού Προβλήµατος)
Ίδρυµα Θωµά και Βάντας Επιφανιάδη Σκιάθου

Ίδρυµα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

Ίδρυµα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών Ίδρυµα Κ. και Μ. Ζηµάλη. Μουσείο Φυσικής


Ιστορίας Αιγαίου
Ίδρυµα Βυζαντινής Μουσικολογίας
960-86798, 960-88352 Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΚΑ (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Ίδρυµα Γ. Αγγελίνη

Ίδρυµα Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη-Νόβα Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)--


960-7899, 960-5755 Απολογισµός

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)--∆ίκαιο


Ιδρυµα για την Αντιµετώπιση του ∆ηµογραφικού και Νοµοθεσία
Προβλήµατος (ΙΑ∆ΗΠ)
960-85067, 960-85775 Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)--
Χρησιµοποιείται αντί Στατιστική
< Ίδρυµα Αντιµετώπισης του ∆ηµογραφικού
Προβλήµατος (ΙΑ∆ΗΠ) Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)--
< ΙΑ∆ΗΠ (Ιδρυµα για την Αντιµετώπιση του Τηλεφωνικοί Κατάλογοι
∆ηµογραφικού Προβλήµατος)
Ίδρυµα Κορινθιακών Μελετών

Ιδρυµα για το Παιδί και την Οικογένεια Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ίδρυµα Γιάννη Τσαρούχη < ΙΚΥ (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών)

Ίδρυµα Γληνού
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)--Ιστορία
Ίδρυµα Γουλανδρή-Χορν
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)--Ιστορία--
Ίδρυµα ∆ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 1961-1967

Ίδρυµα ∆ηµητρίου και Αίγλης Μπότσαρη Ίδρυµα Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής

Ίδρυµα ∆ηµοσιογραφίας Μπότση Ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης

Ίδρυµα Εθνικού και Θρησκευτικού Ίδρυµα Κωνσταντίνου Κατσάρη


Προβληµατισµού
Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Ίδρυµα Ελένης Νάκου Χρησιµοποιείται αντί
< Ίδρυµα Ουράνη
Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού

Ίδρυµα Ερευνών για το Παιδί "Σπύρος ∆οξιάδης" Ίδρυµα Κωστή Παλαµά

Ίδρυµα Ετς-Αχάιµ Ίδρυµα Λ. Ζαφείρη

Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου Ίδρυµα Λουκά και Ευάγγελου Μπελλωνία

Ίδρυµα Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα Ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη


960-7694, 960-85143 Χρησιµοποιείται αντί
< Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυµα Μανώλη
Ίδρυµα Ευάγγελου ∆. Γιαλουρή Τριανταφυλλίδη

Ίδρυµα Ευγενίδου
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ίδρυµα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι Ανθρώπου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
107
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού Ίδρυµα Πολιτικών Μελετών και Επιµόρφωσης

Ίδρυµα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου Ίδρυµα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευµατικών
Αξιών
Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη
Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα
Ίδρυµα Μελετών του ∆ικαίου των Επιχειρήσεων
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος
Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Ίδρυµα Σχολής Μωραϊτη
< Ι.Μ.Χ.Α. (Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου)
< ΙΜΧΑ (Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας
< Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ)
Βλέπε επίσης Ίδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας. Ινστιτούτο
>> Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών (ΙΒΣ) Υπολογιστικών Μαθηµατικών

Ίδρυµα Τεχνολογικών Ερευνών (ΙΤΕ)


Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ). Χρησιµοποιείται αντί
Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι < ΙΤΕ (Ίδρυµα Τεχνολογικών Ερευνών)

Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη


Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία
960-88397, 960-89284, 960-6757
Ίδρυµα Μποδοσάκη Χρησιµοποιείται αντί
< Βουλή των Ελλήνων, Ίδρυµα για τον
Ίδρυµα Μποδοσάκη. Βιβλιοθήκη Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία
< Ίδρυµα για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία
Ίδρυµα Μποδοσάκη. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι Βλέπε επίσης
<< Βουλή των Ελλήνων
Ίδρυµα Νεοελληνικών Σπουδών

Ίδρυµα Νικολάου Π. Γουλανδρή Ίδρυµα Χανς Χέρτερ


= Nicholas P. Goulandris Foundation
Χρησιµοποιείται αντί Ίδρυµα Χαριλάου Κ. Κεραµέως
< Ίδρυµα Νικολάου Π. Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης Ίδρυµα Ωνάση
= Onassis Foundation
960-5837
Ίδρυµα Νικολάου Π. Γουλανδρή--Κατάλογοι Χρησιµοποιείται αντί
< Επιχειρηµατικό Ίδρυµα Ωνάση
Ίδρυµα Νοσηλευτικών Σπουδών < Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης
Βλέπε επίσης
Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών >> Κοινωφελές Ίδρυµα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης"
(ΙΟΒΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους
Ερευνών)
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Ίδρυµα Ολυµπιακής και Αθλητικής Παιδείας Ιερά Μονή Τιµίου Σταυρού (Σάµος)

Ίδρυµα Οσιος Ιωάννης ο Ρώσος Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ίδρυµα Π. & Μ. Κυδωνιέως Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της


960-85883, 960-86031 Ελλάδος
Χρησιµοποιείται αντί
< Κυδωνιέως Ίδρυµα Π. & Μ. Ιεραποστολικός Σύλλογος Αµφιλοχίας "Ο
Κυρηναίος"

Ίδρυµα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή Ιερατική Αδελφότης

Ίδρυµα Πέτρος Κόκκαλης Ιερατική Σχολή "Απόστολος Βαρνάβας"--


Προγράµµατα µαθηµάτων
Ίδρυµα Πνευµατικού και Παραγωγικού Κέντρου
Καρδίτσης Ιερατικός Σύνδεσµος Χίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


108 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ιερή Μονή Αµπελακιώτισσας Ναυπακτίας


Ιλίου Μέλαθρον
Ιερή Μονή Πανορµίτου Σύµης
Ινδικτος
Ιερό Γυν. Ησυχαστήριο Αναλήψεως Κοζάνης
Ινστιτούτο Goethe
Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο "Παναγία, η φοβερά Χρησιµοποιείται αντί
προστασία" < Ινστιτούτο Γκαίτε

Ιερό ∆ήµητρας και Περσεφόνης (Κυρήνη, Λιβύη)


Ινστιτούτο Goethe. Βιβλιοθήκη
Ιερό ∆ιονύσου (Ακρόπολις Αθηνών)
Ινστιτούτο Goethe. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Ιερό Ησυχαστήριο "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο
Θεολόγος" Ινστιτούτο Pasteur
Χρησιµοποιείται αντί
Ιερό Ησυχαστήριο "Ο Προφήτης Ιωήλ" < Ινστιτούτο Παστέρ
Βλέπε επίσης
Ιερό Ησυχαστήριο Κεχαριτωµένης Θεοτόκου >> Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur
Τροιζήνος

Ιερό Ίδρυµα ο Άγιος Νεκτάριος Ινστιτούτο Worldwatch

Ιερό Καθίδρυµα Αγίου Βασιλείου "Βασιλειάδα" Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισµού της Θεοτόκου < ΙΑΑ (Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων)
Ορµύλια

Ιερό Κουτλουµουσιανό Κελλί "Άγιος Ιωάννης ο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και
Θεολόγος" Επιχειρηµατιών (ΙΑΓΜΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ιερό Προσκύνηµα Αγίου Ακακίου < ΙΑΓΜΕ (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και
Επιχειρηµατιών)
Ιερό Προσκύνηµα Αγίου Ρηγίνου του Λεβαδέως

Ιερό Τάγµα Αγίου Παντελεήµονος Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής


Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ)
Ιερό Τάγµα Αγίου Παντελεήµονος. Βιβλιοθήκη Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΑΑΚ (Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής
Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Κοινωνιολογίας)

Ιεροδιδασκαλείο Κερκύρας
Χρησιµοποιείται αντί Ινστιτούτο Βαλκανικών Μελετών
< Κέρκυρα, Ιεροδιδασκαλείο
Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών (ΙΒΣ)
= Institute for Balkan Studies (IBS)
Ιεροδιδασκαλείο Κερκύρας--Ιστορία--1923-1932 Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΒΣ (Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών)
Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών (Ι∆ΕΑ) Βλέπε επίσης
Χρησιµοποιείται αντί << Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ)
< Ι∆ΕΑ (Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών)

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης


Ιερός Λόχος, 1821
Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης
Ιερός Λόχος, 1821--Μυθιστόρηµα
Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών
Ιερός Λόχος, 1941-1944
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ιθάκη Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ιθακός < ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών)
Ικαρος
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΚΑΡΟΣ Εκδοτική Εταιρεία Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΙΓΜΕ). Βιβλιοθήκη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
109
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής


Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών (ΙΓΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής
< ΙΓΕ (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών) Υγιεινής

Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ)


Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (Ι∆Ε) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών)
< Ι∆Ε (Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών)

Ινστιτούτο Κινήτρων Αγωγής και Επικοινωνίας


Ινστιτούτο ∆ιαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της
Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου ∆ικαίου και Φραγκφούρτης
∆ιεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
= Institute of International Public Law and International Ινστιτούτο Μελέτης Παιδιού και Οικογένειας
Relations of Thessaloniki Πατρών
Χρησιµοποιείται αντί
< Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ιεθνών Ινστιτούτο Μελέτης της Ελληνικής Οικονοµίας
Σχέσεων (ΙΜΕΟ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΜΕΟ (Ινστιτούτο Μελέτης της Ελληνικής Οικονοµίας)
Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων

Ινστιτούτο Ελληνορωσικού Πολιτισµού Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της
Ιστορίας των Επιχειρήσεων
Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών
(ΙΕΝΑΕ) Ινστιτούτο Μελετών Οικονοµικής Πολιτικής
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΕΝΑΕ (Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών) Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών
Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών
Προϊόντων
Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ)
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΙΝΣ (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών)
< ΙΕΚ (Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης)

Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών


Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Όµηρος (ΙΞΓΦ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) < ΙΞΓΦ (Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου)
Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών
< ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας) Ερευνών)

Ινστιτούτο Ερευνας και θεραπείας της Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών


συµπεριφοράς (ΙΕΘΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Ινστιτούτο Προγραµµατισµού Ζωής
< Ινστιτούτο Ερευνας Συµπεριφοράς
< ΙΕΘΣ (Ινστιτούτο Ερευνας και θεραπείας της Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και
συµπεριφοράς) Μελετών

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)


Ινστιτούτο Ερευνας Μουσικής και Ακουστικής Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)
Ινστιτούτο Ερεύνης Κτηνοτροφικών Φυτών

Ινστιτούτο Ερευνών για το Παιδί Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ)


Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


110 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Ιπποκράτειο Κέντρο Ελλάδος


< Ελλάς, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιριδα

Ίρις
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ)--
Απολογισµός Ιρλανδικός ∆ηµοκρατικός Στρατός (IRA)
= Irish Republican Army (IRA)
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαµίτσα
Χρησιµοποιείται αντί
< Ινστιτούτο του βιβλίου Μ. Καρδαµίτσα Ισλαµικό Κίνηµα στο Ιρακινό Κουρδιστάν
< Ινστιτούτο του βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα = Islamic Movement in Iraqi Kurdistan
Βλέπε επίσης
<< Καρδαµίτσα
Ισοκράτης

Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων Ισόρροπον

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ισπανικό Μορφωτικό Ίδρυµα

Ινστιτούτο Χηµείας και Γεωργίας "Νικόλαος Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης


Κανελλόπουλος"
ΙΣΤΑΜΕ - Aνδρέας Παπανδρέου
Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών = Institute for Strategical and Development Studies -
Ερευνών Andreas Papandreou
Χρησιµοποιείται αντί
Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών < Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών -
Ερευνών. Βιβλιοθήκη Ανδρέας Παπανδρέου

Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών


Ερευνών. Βιβλιοθήκη Κατάλογοι Ιστιοφόρο

Ιντιφάντα (Οργάνωση) Ιστορητής


= Al-Aqsa Intifada. (Organization)
Ιστορία και Τέχνη

Ιόλη Ιστορία. (εκδ.)

Ιόνα travel Ιστορικές εκδόσεις Στέφανος ∆. Βασιλόπουλος

Ιονία. Η Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία ∆υτικής Στερεάς


Ελλάδας
Ιονική Τράπεζα
Χρησιµοποιείται αντί Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηλεών
< Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος
Ιστορική Βιβλιοθήκη. (εκδ.)

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος


(ΙΕΕΕ)
Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Επιτροπή Ερευνών Χρησιµοποιείται αντί
< ΙΕΕΕ (Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος)
Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Τµήµα Μουσικών Σπουδών

Ιόνιος Ακαδηµία Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος


Χρησιµοποιείται αντί (ΙΕΕΕ). Μουσείο
< Ακαδηµία, Ιόνιος
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών

Ιόνιος Ακαδηµία--Ιστορία Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνης

Ιόνιος Εκκλησία Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-


Χρησιµοποιείται αντί Μελενίκου
< Εκκλησία, Ιόνιος
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των
Θεσσαλών
Ιππόκαµπος
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
111
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Θεσσαλών εν Αθήναις. Τµήµα ∆ιαλέξεων


Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής = Instituto Italiano di Cultura in Atene
Χρησιµοποιείται αντί
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών- < Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Μελενίκου

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Νοµού Λασιθίου Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα


= Partitio Socialista Italiano
Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνης

Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού Ιταµος

Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία ΙΤΑΝΟΣ


Κρήτης
Ιφιτος
Ιστορικό Αρχείο ∆ήµου Πειραιά
Ιχώρ
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ)
Χρησιµοποιείται αντί Ιωακείµειον Παρθεναγωγείον
< ΙΑΕΝ (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας) Κωνσταντινουπόλεως

Ιωαννίδη. Αφοι Θ. και Αθ.


Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ).
Επιτροπή Ιωαννίτες. (ιππότες)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας < Οσπιτάλιοι του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήµ
< Ιππότες της Μάλτας
< Ιππότες της Ρόδου
Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας Βλέπε επίσης
>> Αρχείο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης Ιερουσαλήµ

Ιστορικό Αρχείο Νέας Γενιάς (ΙΑΝΓ)


Χρησιµοποιείται αντί Ιωαννίτες. (ιππότες)--Ευρώπη--Ιστορία
< ΙΑΝΓ (Ιστορικό Αρχείο Νέας Γενιάς)
Ιωαννίτες. (ιππότες)--Ιστορία

Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ιωαννίτες. (ιππότες)--Ιστορία--Μέχρι το 1500

Ιστορικό Αρχείο Σάµου Ιωάννου

Ιστορικό Αρχείο Υδρας Ιωάννου. Π.

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας Ιωλκός

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης Ιων


Χρησιµοποιείται αντί
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Ηράκλειο) < Εκδόσεις Ίων. Εκδοτικός Όµιλος Ίων
Χρησιµοποιείται αντί Βλέπε επίσης
< Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο << Εκδοτικός Οµιλος Ιων

Ιστορικό Φιλολογικό Ινστιτούτο Γιάνης Κορδάτος Ιωνία

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου Βάσου Κ. Μ.


Πετροπούλου
Κάβειρος
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης
Καγιάφας. Χαρ. & Ιω.
Ιστορικολαογραφική Εταιρεία Κερκύρας
Κάδµος
Ιστοριογνωσία
Καζαντζάκη
Ιστός
Καζαντζάκη. (Πάτροκλος Σταύρου)
Ιταλική Σχολή Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


112 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Καθολική Εκκλησία Καλαµάς


Χρησιµοποιείται αντί
< Εκκλησία, Καθολική Κάλβος
< Ρωµαιοκαθολική εκκλησία
Καλειδοσκόπιο

Καθολική Εκκλησία, Κοπτική Καλέντης


Βλέπε επίσης
>> Κοπτική Εκκλησία Καλκαντζάκος

Καλκαντζάκος. Ηλίας
Καθολική Εκκλησία--Βιβλιογραφία
Καλκατζάκος. Π.
Καθολική Εκκλησία--Ελλάς
Καλλέργης. Γ. (τυπογρ.)
Καθολική Εκκλησία--Ελλάς--∆ίκαιο και νοµοθεσία
Καλλέργης. Μιχάλης
Καθολική Εκκλησία--Ελλάς--Ναύπλιο
Καλλίστη
Καθολική Εκκλησία--Ιεραποστολές
Καλλιτεχνικαί Εκδόσεις Ι. Μ. Αγ. Αικατερίνης Σινά
Καθολική Εκκλησία--Ιστορία
Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΚΕΕ)
Καθολική Εκκλησία--Ιστορία--1150-1550 Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΕ (Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας)
Καθολική Εκκλησία--Ιστορία--Μεσαίωνας

Καθολική Εκκλησία--Κατηχήσεις Καλλιτεχνικό τυπογραφείο

Καθολική Εκκλησία--Κλήρος Καλλιτεχνικός Οργανισµός Ποντίων Αθηνών

Καθολική Εκκλησία--Κλήρος--Ιστορία Καλογήρου

Καθολική Εκκλησία--Κωνσταντινούπολη Καλοκάθη

Καθολική Εκκλησία--Λειτουργία και τυπικό Καλοκάθης

Καθολική Εκκλησία--Μυθιστόρηµα Καλοκαιρινός. Α. Κ.

Καθολική Εκκλησία--Σχέσεις Καλός Τύπος


Χρησιµοποιείται αντί
< Καθολική Εκκλησία--Σχέσεις (Εκκλησιαστικές) Καλούδας. Π.

Καλοφωλιάς
Καθολική Εκκλησία--Σχέσεις--Ορθόδοξη
Ανατολική Εκκλησία Καλυµνιακή Καλλιτεχνική Σχολή

Καθολική Εκκλησία--Σχέσεις--Ορθόδοξη Καλώδιο. Το


Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική
Κάµειρος
Καθολική Εκκλησία--Υµνοι
Καµηνα. Αφοι (τυπογρ.)
Καθολική Εκκλησία. Πάπας (1978-2005: Ιωάννης
Παύλος Β') Καµπανάς

Καινούργια Γη Καµπανάς. Ηλίας

Καινούρια Εποχή Καµπανάς. Ιω.

Καϊτατζή. Αφοί Καµπέρειο Πνευµατικό Ιδρυµα

Κακουλίδης Κανάκη
960-7420, 960-736
Κακουλίδης. Κ. Εκδόσεις Κανάκη, Α. Κανάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Κάκτος
Κανάκης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
113
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

960-90244 ΚΑΡΒΕΝ. (εκδ.)


Χρησιµοποιείται αντί
< Κανάκης Άγγελος Βασιλική Κανάκη Καρδαµίτσα
960-354, 960-7262
Βλέπε επίσης
Κανελλόπουλος. Γ. Χ. >> Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαµίτσα

Καννάς
Καρδιά
Κάουφµαν
Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Κάπα
Καρζής
Καπάτος
Καριωτέλλης. Σ. . Μ. Κελαϊδίτης
Καποδιστριακή Πνευµατική Στέγη Σπετσών
Καρµάνωρ
Καπόν
Καρούζης
Καπόπουλος
Καρπούζη. Αριστέα Ι.
Καπόπουλος. Κ.
Καρπούζης. Ι.
Καποράπτες Ευρυτανίας. (Συντεχνία)
Καρρέ
Καπρανίδης
Καρυάτιδες
Καραβάκος
Καρυδάκης. Στέφανος
Καραβάκος. Πέτρος ∆.
Καρύδης
Καραβασίλης
Κασδόνης
Καράβι και Τόξο
Κασιγόνης. Α.
Καραβίας
Κασιµάτης. Θ.
Καραβίας. Α.
Κασίµης
Καραβίας. Νότης
Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή (Αϊδίνιο, Μαγνησία)
Καραγκούνης
Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή (Αϊδίνιο,
Καρακώστα. Ευγενία Μαγνησία)--Ιστορία

Καρακώτσογλου Κάσσης. Θ.

Καράλης. (τυπογρ.) Κασσιµάτης Α.Ε.. Τυπογραφείο

Καράλης. Νικήτας Κ. Κασσιώτης. Νίκος Α.

Καραµαλέγκος. (τυπογρ.) Κασταλία

Καραµαύρος Καστανιώτης

Καραµήτσας. Πάρης Καστελλιώτικα νέα

Καραµπερόπουλος Καστούµης

Καραµπίνειο ∆ηµοτικό Σχολείο (Ζάκυνθος) Κάστωρ

Καρανάσης Κατάρτι

Καράς. Νίκος Κατάστηµα "Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος"


(Κωνσταντινούπολη)
Καρατζάς. Αριστείδης ∆.
Κατάστηµα "Μινιόν" (Αθήνα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


114 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα


< Μινιόν (Αθήνα), (κατάστηµα)
Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων (ΚΕΓΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κατηχητική Μορφωτική Σχολή Χαλκίδος < ΚΕΓΕ (Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων)

Κάτοπτρο
Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Τιµών Εισαγωγής
Κατσάµπειο Ίδρυµα (ΚΕΕΤΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κατσάνος < ΚΕΕΤΕ (Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Τιµών
Εισαγωγής)
Κατσουγκρής. Επ.

Καυκάς Κεντρική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης


(ΚΕΤΑ)
Καφέ Σχολειό Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΤΑ (Κεντρική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Καφέ-Σχολειό

Καχραµάνης Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του 6ου


Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Στίβου "Αθήνα '97"
Καψάσκης
Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχώριας
Κέδρος Σιτοπαραγωγής (ΚΥ∆ΕΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Cedar books < ΚΥ∆ΕΣ (Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχώριας
< Κέδρος, Cedar Books Σιτοπαραγωγής)

Κείµενα Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχωρίων


Προϊόντων (ΚΥ∆ΕΠ)
Κεκές. Κωνσταντίνος Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΥ∆ΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχωρίων
Κέκροψ Προϊόντων)

Κεντάκας
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ)
Κένταυρος Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο)
Κεντικελένη

Κέντρo Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο


(ΚΑΠΗ) Α' ∆ήµου Ελληνικού
Κεντρικό Οικονοµικό Συµβούλιο (ΚΟΣ)
Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Χρησιµοποιείται αντί
Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) < ΚΟΣ (Κεντρικό Οικονοµικό Συµβούλιο)

Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΚΑΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης
< ΚΑΑ (Κεντρική Αγορά Αθηνών)
Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών < ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας)
Οργανώσεων Ελλάδας (ΚΕΟΣΟΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Κεντρικό Σχολείο Αιγίνης
Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας) Χρησιµοποιείται αντί
< Αίγινα, Κεντρικό Σχολείο

Κεντρική Ενωσις ∆ήµων και Κοινοτήτων της


Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας
Χρησιµοποιείται αντί Εκπαίδευσης (ΚΥΣ∆Ε)
< ΚΕ∆ΚΕ (Κεντρική Ενωσις ∆ήµων και Κοινοτήτων της Χρησιµοποιείται αντί
Ελλάδος) < ΚΥΣ∆Ε (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
115
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΚΑΑΝΑ (Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Νοµού


Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Αττικής)
Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΥΣΠΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Κέντρο Αποκαταστάσεως Τραυµατιών (ΚΑΤ)
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΑΤ (Κέντρο Αποκαταστάσεως Τραυµατιών)

Κεντρικός Αερολιµένας Αθηνών (ΚΑΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Αρχαιολογικών, Ιστορικών και
< ΚΑΑ (Κεντρικός Αερολιµένας Αθηνών) Θεολογικών Μελετών

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Παράδοσης Σερρών


Κεντρικός Πατριωτικός Σύλλογος ''∆ολιανά
Κυνουρίας'' Κέντρο Βιοτεχνικής Ανάπτυξης (ΚΒΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κέντρο Αγιολογικών Μελετών < ΚΒΑ (Κέντρο Βιοτεχνικής Ανάπτυξης)

Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΑΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Γαία
< ΚΑΑ (Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης)
Κέντρο Γερµανικής Γλώσσας

Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Κέντρο Γεωργικών Εφαρµογών (ΚΕΓΕ)


Μουσικολογικών Ερευνών (ΚΑΛΜΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΚΕΓΕ (Κέντρο Γεωργικών Εφαρµογών)
< ΚΑΛΜΕ (Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και
Μουσικολογικών Ερευνών)
Κέντρο Γλωσσοεκφραστικών Σπουδών

Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ∆ιοτίµα
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΑΒ (Κέντρο Άµεσης Βοήθειας) Κέντρο ∆ασικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος

Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς


Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Τµήµα (ΚΕ∆ΑΚ)
Εκπαίδευσης. ∆ιεύθυνση ∆ιάδοσης, marketing Χρησιµοποιείται αντί
και τεκµηρίωσης < ΚΕ∆ΑΚ (Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης
Κληρονοµιάς)
Κέντρο Ανάπτυξης και Ανάπλασης ∆υτικής και
Νότιας Επαρχίας Θήβας
960-87437 Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
∆ικαίου

Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµού Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Ερευνών Μάνατζµεντ

Κέντρο Ανθρ. και Νεο-Ραϊχικής Ψυχολ.- Κέντρο Εκπαίδευσης Βαρέων Όπλων Πεζικού
Ψυχοθεραπείας (ΚΕΒΟΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής < ΚΕΒΟΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Βαρέων Όπλων
Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ) Πεζικού)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΑΤΕΕ (Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως) Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασµού και
Βλέπε επίσης Μεταφορών (ΚΕΕΜ)
<< Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΕΜ (Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασµού και
Μεταφορών)
Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας
(ΚΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ)
< ΚΑΕ (Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΝ (Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων)

Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Νοµού


Αττικής (ΚΑΑΝΑ) Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


116 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< ΚΕΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού)


Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών

Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας (ΚΕΕ) Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής


Χρησιµοποιείται αντί Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
< ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης)
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Οµάδα
εργασίας
Κέντρο Ερευνας και Μελέτης Ελληνισµού
Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας,
Τεκµηρίωσης και Επιµόρφωσης (ΚΕΠΕΤΕ) Κέντρο Ερευνας Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χρησιµοποιείται αντί "Ιερώνυµος Πίντος"
< ΚΕΠΕΤΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας,
Τεκµηρίωσης και Επιµόρφωσης) Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου
Ελληνισµού

Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου
Επιµόρφωσης (ΚΕΜΕ) Ελληνισµού
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων
Επιµορφώσεως)
Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη-Τζο Πάτση
960-7988, 960-6696
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (ΚΕΕΛ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Πάτσης Χάρης
< ΚΕΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων) Βλέπε επίσης
>> Εκδοτικός Οίκος Χάρη Πάτση

Κέντρο Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)


Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Εφαρµοσµένης Φιλοσοφίας Ελλάδας
< ΚΕΚ (Κέντρο Ελέγχου Καυσαερίων)
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Κοινωνικών < ΚΙΘ (Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του ∆ήµου
Σπουδών Θεσσαλονίκης)
< Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του ∆ήµου
Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Κοινωνικών Θεσσαλονίκης
Σπουδών--Οδηγοί σπουδών Βλέπε επίσης
<< ∆ήµος Θεσσαλονίκης
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ινστιτούτο Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών της Υγείας


Νεοελληνικών Σπουδών
Κέντρο Λαογραφικών και Ιστορικών Μελετών
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού "Ευγένιος Γιαννούλης και ο Κοσµάς ο Αιτωλός"
Μεγαδέντρου Αιτωλίας
Κέντρο Ελληνικών ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
Κέντρο Λεξικολογίας
Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Λόγου και Τέχνης "∆ιέξοδος"
< ΚΕΕΜ (Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών)
Κέντρο Μαθηµατικών Μελετών

Κέντρο Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ)


(ΚΕΤΕ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΚΜΕ (Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών)
< ΚΕΤΕ (Κέντρο Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών (ΚΜΑΣ)


Κέντρο Επιστηµονικής Προστασίας και Χρησιµοποιείται αντί
Ενηµέρωσης Καταναλωτή (ΚΕΠΕΚ) < ΚΜΑΣ (Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Επιστηµονικής Προστασίας και
Ενηµέρωσης Καταναλωτή) Κέντρο Μελέτης & Ερευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο (ΚΜΕΕΘ–ΘΜ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
117
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΜΕΕΘ-ΘΜ (Κέντρο Μελέτης & Ερευνας του Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιµόρφωσης
Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο) (ΚΠΕΕ)
< Θεατρικό Μουσείο Χρησιµοποιείται αντί
Βλέπε επίσης < ΚΠΕΕ (Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιµόρφωσης)
>> Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ)

Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών Αγιοι Κύριλλος και


Κέντρο Μελέτης Μεσογειακών Θεµάτων Μεθόδιος

Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισµού Κέντρο Ποντιακών Μελετών

Κέντρο Μελετών Ιονίου Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών


Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Κέντρο Μελετών και Αυτοµόρφωσης (ΚΕΜΕΑ) = Centre of Planning and Economic Research (CPER)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών και Αυτοµόρφωσης) < ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών)

Κέντρο Μελετών και Ερευνών των Εργων του


Οσίου Εφραίµ του Σύρου Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ). Βιβλιοθήκη
Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης
Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Κέντρο Μεσογειακών Μελετών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι

Κέντρο Μεταφυσικής Ενηµέρωσης Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών


Ερευνών (ΚΕΠΕ). Επιτροπή Ελληνισµού
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Εξωτερικού
= Centre for Asia Minor Studies
960-85021, 960-85976, 960-87610 Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "∆ηµόκριτος"
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµόκριτος (Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών)
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μουσικό
Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ
Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "∆ηµόκριτος".
< Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ Βιβλιοθήκη

Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "∆ηµόκριτος".


Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Β. Ι. Ε. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι

Κέντρο Νεότητας Θηβών Κέντρο Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας και


Πολιτισµού
Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών
Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης
Κέντρο Οµοιοπαθητικής Ιατρικής
Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης. Βιβλιοθήκη
Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων
Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης. Βιβλιοθήκη--
Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Κατάλογοι
Σουφλίου
Χρησιµοποιείται αντί Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού "Πίνδος"
< ΚΠΕ Σουφλίου
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Τούντα

Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονοµικών Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων


(ΚΕΠΥΟ) Μεταναστών
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΕΠΥΟ (Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης
Οικονοµικών) (ΚΣΕ∆)
Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
<< Ελλάς, Υπουργείο Οικονοµικών < ΚΣΕ∆ (Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης)

Κέντρο Πνευµατικής και Σωµατικής Αναγέννησης Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κέντρο Πολιτικής Ερευνας και Επιµορφώσεως

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


118 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας Κίνηση Καθολικών Επιστηµόνων και


∆ιανοουµένων
Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ)
Χρησιµοποιείται αντί Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού
< ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων)
Κίνητρο

Κέντρο Φιλολογικών Σπουδών Κινύρας

Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών Κίρκη

Κέντρο Χηµείας Κισσός

Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και


Χρησιµοποιείται αντί Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της
< ΚΨΜ (Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας) Ελλάδος

Κλαµπ 2001
Κέντρο Ψυχικής Υγείας ∆υτικού Τοµέα
Θεσσαλονίκης Κλαπάκης

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Κλασσικές Eκδόσεις

Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών Κλειδάριθµος

Κεραµεύς. Ο Κλειδί. Το (Π.Α. Λιβάνης)


ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι. Π. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κεράνης 960-237
Χρησιµοποιείται αντί
Κέρκουρος < Κλειδί Το Λιβάνης
< Το Κλειδί - Λιβάνης
Κέρκυρα Βλέπε επίσης
<< Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη
Κέρκυρα. (εκδ.)

Κερκυραϊκά Χρονικά Κλεινίας

Κερκυραϊκές Εκδόσεις Κλεισιούνης

Κερύνεια Κλεισιούνης. Α. & Π.

Κεσόπουλος Κλεισιούνης. Αγγελος

Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων Κλεισιούνης. Π.

Κιβώτιο Κλειώ

Κιβωτός Κλεψύδρα

Κιλκισιακός. (ποδοσφαιρική οµάδα) Κνωσός

Κίνηµα αντιπαγκοσµιοποίησης ΚΟΑΝ

Κίνηµα των Καρµανιόλων Κοβάνης

Κίνηµα των Πράσινων Κοβάνης. Ιατρικά Βιβλία


Χρησιµοποιείται αντί
< Πράσινοι Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Κίνηση Αντιστασιακών Εκπαιδευτικών

Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών (Κ∆Γ) Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης--


Χρησιµοποιείται αντί Κατάλογοι
< Κ∆Γ (Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών)
ΚΟΙΑΝΑΞ. (εκδ.)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
119
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Κοινωνία και φύση


Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΤΕΛ (Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων) Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚτΕ (Κοινωνία των Εθνών)
Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Υπεραστικών
Λεωφορείων (ΚΤΕΥΛ)
Χρησιµοποιείται αντί Κοινωνιολογία
< ΚΤΕΥΛ (Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Υπεραστικών
Λεωφορείων) Κοινωφελές Ίδρυµα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης"
= Alexander S. Onassis Foundation
Χρησιµοποιείται αντί
Κοινό Ταµείο Ενώσεων Φορτηγών Αυτοκινήτων < Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης
(ΚΤΕΦΑ) Βλέπε επίσης
Χρησιµοποιείται αντί << Ίδρυµα Ωνάση
< ΚΤΕΦΑ (Κοινό Ταµείο Ενώσεων Φορτηγών
Αυτοκινήτων)
Κοινωφελές Λουρίδειο Ίδρυµα και Πνευµατικό
Κέντρο-Μνήµες της Πόλης
Κοινό Ταµείο Στρατού (ΚΤΣ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Λουρίδειο Ίδρυµα
< ΚΤΣ (Κοινό Ταµείο Στρατού)

Κοινωφελή Ιδρύµατα και Κληροδοτήµατα


Κοινόβιο Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Ορµύλια, Ναυπάκτου
Χαλκιδική)
Κοινωφελής Επιστηµονική Εταιρεία Ερεύνης του
Κοινοπραξία Επαγγελµατιών Τουριστικών Ελληνορθόδοξου Βυζαντινού Πολιτισµού
Αυτοκινήτων (ΚΕΤΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Κοινωφελής Επιστηµονική Εταιρεία Ερεύνης του
< ΚΕΤΑ (Κοινοπραξία Επαγγελµατιών Τουριστικών Ελληνορθόδοξου Βυζαντινού Πολιτισµού--
Αυτοκινήτων) ∆ιοίκηση και οργάνωση

Κοκκώνης. Αλεξ. Ι.
Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων
(ΚΙΦΑ) Κοκονέτση. Ηλέκτρα. "Γαϊτάνος"
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΙΦΑ (Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολλέγιο Αθηνών
Αυτοκινήτων)
Κοµίνης

Κοινότητα Αντίκυρας (Βοιωτία) Κοµινφόρµ


Χρησιµοποιείται αντί
Κοινότητα Βουλιαγµένης < Γραφείο Πληροφόρησης των Κοµµουνιστικών και των
Εργατικών Κοµµάτων
Κοινότητα Ζίτσας < Κοµµουνιστικό Γραφείο Πληροφοριών
< ΙΝΦΟΡΜΠΙΡΟ
Κοινότητα Κορυσχάδων Ευρυτανίας Βλέπε επίσης
<< Κοµµουνιστική διεθνής 3η
Κοινότητα Κυριακίου

Κοινότητα Μακρυνίτσας Κόµµα ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού (ΚΟ∆ΗΣΟ)


Χρησιµοποιείται αντί
Κοινότητα Νεοχωρίου Παραχελωίτιδος < ΚΟ∆ΗΣΟ (Κόµµα ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού)

Κοινότητα Νικητής
Κόµµα Εργασίας Αλβανίας
Κοινότητα Ροδωπού Κισάµου
Κόµµα των Φιλελευθέρων
Κοινότητα Τρικερίου
Κοµµούνα
Κοινότητα Υδρας
Κοµµουνιστική διεθνής
Κοινοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίτσας
960-86361 Κοµµουνιστική διεθνής 3η
Χρησιµοποιείται αντί
< Οµοσπονδία Εθνικών Κοµµουνιστικών Κοµµάτων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


120 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Γ΄ ∆ιεθνής Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ). Επιτροπή


< Κοµιντέρν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες '96
Βλέπε επίσης
>> Κοµινφόρµ Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ).
Οικονοµικό τµήµα της Κ. Ε.

Κοµµουνιστική διεθνής 3η--Λόγοι, δοκίµια, Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού ( ΚΚΕ


διαλέξεις Εσ. )
Χρησιµοποιείται αντί
Κοµµουνιστική διεθνής 3η--Σοβιετική Ένωση < ΚΚΕ Εσ. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος Εσωτερικού)

Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ)


Χρησιµοποιείται αντί Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ)--Αρχεία
< ΚΝΕ (Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας)
Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ)--Αφίσες < ΚΚΣΕ (Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης)

Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα Ελλάδας


(Κ∆ΚΕ) Κονδύλης
Χρησιµοποιείται αντί
< Κ∆ΚΕ (Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα Ελλάδας) Κονιδάρης
960-392, 960-7136

Κοµµουνιστικό Κόµµα Βουλγαρίας


Κοντέος. Γιώργος
Κοµµουνιστικό Κόµµα Βουλγαρίας--Ιστορία
Κοντοέ. Αφοι Ν.
Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας
Κοντοµάρης
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Κόντος
< ΚΚΕ (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος)
< ΚΚΕ (Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) Κόντος - Φυλακτός. (βιβλιοπωλείο)

Κοπτική Εκκλησία
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ανέκδοτα, Βλέπε επίσης
σάτιρες, κλπ. << Καθολική Εκκλησία, Κοπτική

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Εκδότες


και εκδόσεις Κοραής

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία Κοργιαλένειο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κεφαλληνίας

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία-- Κοργιαλένειο Μουσείο


1918-1949
ΚΟΡΕΛΚΟ
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία-- Χρησιµοποιείται αντί
1940-1945 < Εκπαιδευτικός Όµιλος ΚΟΡΕΛΚΟ

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία--


1940-1945--Προσωπικές αφηγήσεις Κόρη

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία-- Κορινθιακό Θέατρο "Βασίλης Ρώτας"


1941-1949
Κοροµηλάς. ∆ιονύσιος
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία--
1949 Κοροντζής

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία-- Κορόντζης. ∆.


1950-1960
Κορυδαλός
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Ιστορία--
Πηγές Κορφή
= Korfi
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)--Συνέδρια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
121
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Κοσµαδάκης

Κόσµος Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρµάκων (ΚΕΕΦ)


Χρησιµοποιείται αντί
Κόσσυβας < ΚΕΕΦ (Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρµάκων)

Κοτής
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)
Κότινος Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΘΒΕ (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
Κοτσιώρης. Θ

Κουκίδα Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου


Χρησιµοποιείται αντί
Κουκλάκης. Ι. . ∆. Λυκάκης < Ασυλο Λέρου
< Ψυχιατρείο Λέρου
Κουλεδάκης. Θ.

Κούλης. (τυπογρ.) Κράτσης. Αγαπητός Σ.

Κουλουµπής. (τυπογρ.) Κρήνη

Κουλουµπής. Αγγ. Κρήτη. (αντιτορπιλικό)


Χρησιµοποιείται αντί
Κουλουφάκος. Κώστας < Αντιτορπιλικό "Κρήτη"

Κουλτούρα
Κρητικός Φιλολογικός Σύλλογος
Κουµουνδουρέας
Κριτικά Φύλλα
Κουντούρης
Κριτική
Κουρδικός Οίκος Ελλάδας
Κριτονού
Κούριερ Εκδοτική
Κροµµυδάκης. Π.
Κούρος
Κρύσταλλο
Κούστας
Κτενάς
Κουτσουµπός
Κτήµα Εύχαρις
Κουτσουµπός. Π.
Κτήµα Χατζηµιχάλη
Κοχλίας
Κτίστη
Κραναός
Κυβέλη
Κρατική Μυστική Αστυνοµία (Γ' Ράϊχ) 960-7486, 960-8321: ΤΡ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ
= GESTAPO (Geheime Staatspolizei) ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
Χρησιµοποιείται αντί
< Μυστική Κρατική Αστυνοµία (GESTAPO)
Κυβέλη Λάγια Εκδοτική
960-88421, 960-630
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΟΑ (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών) Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Άµυνας (ΚΥΣΕΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Άµυνας)
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΚΟΘ (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) Κυδωνία

Κυθηραϊκή Αδελφότης Πειραιώς-Αθηνών


Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης
Χρησιµοποιείται αντί Κυκλαδίτισσα
< Αθήνα, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


122 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Κύκλος Λαβύρινθος

Κύκλος Εννέα Λαγουδέρα

Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Λαδιάς

Κυλινδρόµυλος Λούλη Λαδιάς. Γεώργιος

Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων Λάζος

Κυπραίος. Γ. ∆. Λάζος. Ευάγγελος Κων/νου

Κυπριακά Γράµµατα Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας

Κυπριακή Βιβλιοθήκη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας--Ιστορία

Κυπριακή Ένωση Επαγγελµατιών Βιβλιοθηκαρίων Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καρδίτσας "Η Αθηνά"


960-87726
Κυπριακό Ιστορικό Μουσείο και Αρχείο

Κυπριακό Μουσείο Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου


= Cyprus Museum
Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Βιβλιοθήκη

Κυριάκης Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Πολιτιστικό Κέντρο


Χρησιµοποιείται αντί
Κυριακίδη. Αφοί < Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου
960-343
Χρησιµοποιείται αντί
< Αφοι Κυριακίδη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Πολιτιστικό Κέντρο--
< Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι

Λαϊκό ∆ιδασκαλείο Πελοποννήσου


Κυριακίδης. Β.
Λαϊκό Πανεπιστήµιο
Κυριακός
Λαϊκός Λόγος
Κυριακούλλης. Κ.
Λακωνικές Εκδόσεις
Κυροµάνος
Λαµιακός Τύπος
Κύτταρο
Λαµπαδίας
Κυψέλη
Λαµπάκης
Κώδικας
Λαµπρινού. Αφοι
Κώµος
Λαµπρόπουλος
Κώνος
Λαµπρόπουλος. Α. Θ.
Κωνσταντινίδη. Αφοι
Λάµπρου. Μιχ.
Κωνσταντινίδης
Λάµψη
Κωνσταντινίδης. Φ.. Κ. Μιχαλάς
Λαναράς. ∆ηµ.
Κωνσταντινόπουλος. Στ.. Αθ. Μαγγανιάς
Λάντας. Φώτης. Γιώργος Μεθενίτης
Κωνσταντίνου. Ι.
Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας
Κωσταράκης
Λαογραφική Εταιρεία Νοµού Πέλλας
Κωστόγιαννος
Λαογραφική Οικονοµική
Κωστόπουλοι. Αφοι
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
123
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Λέσχη Αθηνών


< Λάρισα, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Λέσχη Αστυνοµικών Συγγραφέων του Λονδίνου

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Λέσχη Λαϊονές Ηρακλείου


Μακεδονίας-Θράκης
Λέσχη ο Ζάκυνθος
Λαογραφικό Μουσείο Αρτας Χρησιµοποιείται αντί
< Ρωµιάνικο Καζίνο
Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου

Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς Λέσχη ο Ζάκυνθος--Ιστορία

Λαογραφικό Μουσείο Κύµης Λέσχη του ∆ίσκου

Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου Λέσχη των Νέων Ελλήνων

Λαογραφικό Μουσείο Ναυπλίου Λέσχη Φιλελευθέρων

Λαογραφικό Μουσείο Στεµνίτσας Λευκωσία. (τυπογρ.)

Λαογραφικό Μουσείο Φολεγάνδρου Λέων

Λαογραφικό Μουσείο Φωκίδας Λεωνής

Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας Λήδρα


Χρησιµοποιείται αντί
< Χαλκίδα, Λαογραφικό Μουσείο Λήθη

Λιαναρίδης
Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας--∆ιοίκηση και
οργάνωση Λιβάνειο Γυµνάσιο Καρδαµύλων

Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος "Η Λάβα" Λιβάνης. Νικόλαος Ι.


960-90619
Λαογραφικός Όµιλος "Κρυστάλλης"

Λαογραφικός-Μορφωτικός Σύλλογος Μετσόβου Λίβιος

Λάρισα (Ακρόπολη του Αργους) Λιθογραφική Σερρών

Λασκαρίδης. Σ.. Π. Αλεξιάδης Λιµενικό Ταµείο Λέσβου

Λαφονησιώτικη Βιβλιοθήκη Λιναρδάτος

Λέβαδος Λίνος

Λειβαδιώτης. Σ. Λίτινας. Σπύρος Τίτου

Λειψία. (εκδοτικός οίκος) Λίτσας


Χρησιµοποιείται αντί
< Λιψία, (εκδοτικός οίκος) Λοβέρδος. Κ.

Λογοθέτης
Λένη. Σ.. Α. Ράλλη
Λόγοι Ζωής
Λένης. Σπύρος
Λόγος
Λεοντακιανάκος. Γ.
Λόγος και Αντίλογος
Λεόντειο Λύκειο
Χρησιµοποιείται αντί Λογοσοφία
< Μαριανό Σχολείο
Λογοτεχνική Γωνιά

Λέσχη "Οι Φίλοι του Βιβλίου" Λογοτεχνική Συντροφιά Ρόδου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


124 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Λόγχη Μαγκανιάς

Λονδίνειος Επιτροπή Μαθητής

Λουκόπουλος. ∆. & Β. Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση (ΜΑΚΙ)


Χρησιµοποιείται αντί
Λουρίδειο Ίδρυµα < ΜΑΚΙ (Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση)

Λόχος Εφοδιασµού Μεταφορών (ΛΕΜ)


Χρησιµοποιείται αντί Μαθητική Εστία
< ΛΕΜ (Λόχος Εφοδιασµού Μεταφορών)
Μαθιουλάκης

Λόχος Ορεινών Καταδροµών (ΛΟΚ) Μαθιουλάκης. ∆. & Ι.


Χρησιµοποιείται αντί
< ΛΟΚ (Λόχος Ορεινών Καταδροµών) Μαίανδρος

Μαΐστρος
Λόχος Ορεινών Μεταφορών (ΛΟΜ)
Χρησιµοποιείται αντί Μακεδονικές Εκδόσεις
< ΛΟΜ (Λόχος Ορεινών Μεταφορών) 960-319
Χρησιµοποιείται αντί
< Μακεδονικές Εκδόσεις. Εκδοτικός Όµιλος Ίων
Λόχος Υποψηφίων Βαθµοφόρων (ΛΥΒ) Βλέπε επίσης
Χρησιµοποιείται αντί << Εκδοτικός Οµιλος Ιων
< ΛΥΒ (Λόχος Υποψηφίων Βαθµοφόρων)

Μακεδονικές Μελέτες
Λυκαβηττός
Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος
Λύκεια ∆οκίµων Αξιωµατικών Εµπορικού
Ναυτικού Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Λύκειο "Γεώργιος Παπαγεωργίου" (Σιάτιστα) Μακεδονικό Πανεπιστήµιο

Λύκειο Αυλωναρίου Μακεδονικό Πανεπιστήµιο. Βιοµηχανική Σχολή


Χρησιµοποιείται αντί
Λύκειο Ελληνίδων < ΑΒΣΘ (Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης)
Βλέπε επίσης
Λύκειο Ελληνίδων Καλύµνου << Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ)

Λύκειο Ελληνίδων Σητείας


Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΜΠΕ)
Λύκειος Απόλλων Χρησιµοποιείται αντί
< ΜΠΕ (Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων)
Λυµπέρης

Λυνξ Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος

Λύρα Μακέδος

Λυρική Κύπρος Μακρή

Λυρούδιας Μακρής. Ι.

Λυχνάρι Μακρής. Μ. . Εκτυπωτική

Λύχνος Μακρίδης

Λυχνοστάτης. (Κατάστηµα) Μακροποδαράς. Αντ.

Λωτός Μακρυγιάννης

Μάγγος. Ν. Μαλακόζης. Κ.

Μάγια Μαλίς

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
125
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μαλκογιάννη-Μούτσου Ματσούκας. Χρήστος

Μαλλιάρης-Παιδεία Μαυράκης
Χρησιµοποιείται αντί
< Α. Μαλλιάρης -Παιδεία Μαύρη λίστα
< Μαλλιάρης Α., Παιδεία
Μαυρίδης

Μαµάκος Μαυρίδης. Α.

Μαµούθ comix Μαυρίκης

Μανδραγόρας Μαυρογεώργης. Γ.. Κ. Πουρνατζής

Μανεδάκης. Γεωρ.. Ειρ. Ανανιάδου Μαυρογιάννης

Μανεµβασιώτικος Οµιλος Μαυρογιώργης. Γερ.

Μανιατέας. Η. Μαυροµµάτη. ∆έσποινα

Μανουσαρίδης. Χ. Μαυροµµάτης

Μανούτιος Μαυροµµάτης. ∆.

Μαντά. Μ. Μαυροµµάτης. Ν.

Μαντάς. Μ. Μαύρος Ηλιος

Μαντείο της ∆ωδώνης Μαυσωλείο Heinrich Schliemann

Μαντείο του Τροφωνίου Μάχη

Μαντείο των ∆ελφών Μέγαρο Μελά


Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ελφικό Μαντείο Μέγαρο Μελά--Συντήρηση και αποκατάσταση
Βλέπε επίσης
<< Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών Μέγας Σείριος

Μέδουσα
Μαντζαράκης
Μέδουσα - Σέλας
Μάντζιος. Κ.
Μελάνι
Μαραγκός
Μελέαγρος
Μαραθιάς
Μελετζής. Σ. . Ε. Παπαδάκης
Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδηµία
Μελία
Μαργαρίτα
Μέλισσα
Μαρής
Μελισσοκοµική Επιθεώρηση
Μαρκεζίνης
Μελισσοκοµική Εταιρεία "Αττική"
Μάρκελλος
Μέρλιν
Μαρκόπουλος και Σια
Μέρµηγκας
Μάρκου
Μεσθενές. ∆ηµήτριος
Μαστορίδης
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων
Ματαράγκας. Ανδρέας (ΜΑΙΧ)
Χρησιµοποιείται αντί
Μάτι < ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


126 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μεταίχµιο Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας


960-86249
Μεταξάς-Μητρόπουλος. (τυπογρ.)

Μεταξάς. (τυπογρ.) Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας


Χρησιµοποιείται αντί
Μετείκασµα < Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας

Μετεωρολογικό Κέντρο Ελληνικού (ΜΚΕ)


Χρησιµοποιείται αντί Μητρόπολη Ιωαννίνων
< ΜΚΕ (Μετεωρολογικό Κέντρο Ελληνικού)
Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Μετόπη Μητρόπολη Κασσανδρείας--Εγγραφα και


αλληλογραφία
Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
Χρησιµοποιείται αντί Μητρόπολη Κασσανδρείας--Εγγραφα και
< ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων) αλληλογραφία--1907-1925

Μητρόπολη Καστοριάς
Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ)
Χρησιµοποιείται αντί Μητρόπολη Κισάµου και Σελίνου
< ΜΤΣ (Μετοχικό Ταµείο Στρατού)
Μητρόπολη Κορίνθου

Μετρό Αθήνας Μητρόπολη Κώου


Βλέπε επίσης
>> Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ) Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας
>> Αττικό Μετρό
Μητρόπολη Μαρωνείας και Κοµοτηνής

Μέτρον Μητρόπολη Μεσσηνίας

Μετρονόµος Μητρόπολη Μονεµβασιάς και Σπάρτης

Μηδέν ΟΙΟ ∆έκα Μητρόπολη Μονεµβασιάς και Σπάρτης. Μουσείο


Εκκλησιαστικής Τέχνης
Μήνυµα
Μητρόπολη Μυτιλήνης
Μητρέλης
Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Μητρόπολη Αδριανουπόλεως--Χειρόγραφα
Μητρόπολη Νέας Σµύρνης
Μητρόπολη Αττικής
Μητρόπολη Νευροκοπίου
Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης
Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης
Μητρόπολη ∆ηµητριάδος
Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Οινουσσών
Μητρόπολη ∆ράµας
Χρησιµοποιείται αντί Μητροπολιτικό µουσείο τέχνης Νέας Υόρκης
< Ιερά Μητρόπολις ∆ράµας
Μητροπολιτικός Ναός Χίου

Μητρόπολη ∆ράµας--Ιστορία Μητρόπουλος. (τυπογρ.)

Μητρόπολη ∆ράµας--Ιστορία--Πηγές Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου


Οικονοµικών (ΜΗΚΥΟ)
Μητρόπολη ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Χρησιµοποιείται αντί
Κονίτσης < ΜΗΚΥΟ (Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου
Οικονοµικών)
Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλµωπίας Βλέπε επίσης
<< Ελλάς, Υπουργείο Οικονοµικών
Μητρόπολη Ηλείας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
127
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Νοσοκοµείου Αττικής)
Μιαούλεια (Εκδηλώσεις)--Αφίσες

Μικρή Αρκτος Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης (ΜΑΤ)


Χρησιµοποιείται αντί
Μικρή Εγνατία. Η < ΜΑΤ (Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης)

Μικρή Μίλητος
Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)
Μικρή Φιλολογική Χρησιµοποιείται αντί
< ΜΑΥ (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου)
Μικρός Εσκιµώος

Μικρός Ναυτίλος Μοναί Αγίων Μετεώρων

Μικρός Πρίγκηπας Μονεµβασιώτικος Οµιλος

Μικρός Ρωµηός Μονή Brancoveanu (Ρουµανία)

Μικτή Οµάδα Μηχανηµάτων Ανασυγκρότησης Μονή Cetatuia (Ρουµανία)


(ΜΟΜΑ)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Dintr-un Lemn (Ρουµανία)
< ΜΟΜΑ (Μικτή Οµάδα Μηχανηµάτων
Ανασυγκρότησης) Μονή Dragomirna (Ρουµανία)

Μονή Humor (Ρουµανία)


Μίλητος
Μονή Lainici (Ρουµανία)
Μιµόζα
Μονή Lubik (Πολωνία)
Μίνωας
Μονή Moldovita (Ρουµανία)
Μιστράλ Ελλάς
Μονή Probota (Ρουµανία)
Μίτος
Μονή Putna (Ρουµανία)
Μιχαηλίδης
Μονή Rohia (Ρουµανία)
Μιχαηλίδης. Αρης
Μονή Vardzia (Ρωσία)
Μιχαλάς
Μονή Voronet (Ρουµανία)
Μιχαλάς. Κ.
Μονή Αγίας Αικατερίνης (Σινά)
Μιχαλάς. Τάκης
Μονή Αγίας Αικατερίνης (Σινά)--Χειρόγραφα
Μνηµείο Τηλεµάχου
Μονή Αγίας Ζώνης (Σάµος)
Μνήµες
Μονή Αγίας Θεοδοσίας (Κωνσταντινούπολη)
Μνήµη Χρησιµοποιείται αντί
< Γκιούλ Τζαµί (Κωνσταντινούπολη)
Μνηµοσύνη

Μοισιόδαξ Μονή Αγίας Κυριακής (Σέρρες)

Μόκας-Μορφωτική Μονή Αγίας Λαύρας (Αρκαδία)

Μον Ρεπό. (ανάκτορο) Μονή Αγίας Παρασκευής (Νεοχωράκι Θηβών)


Χρησιµοποιείται αντί
< Ανάκτορο Μον Ρεπό Μονή Αγίας Τριάδας (Άγιος Νεκτάριος) Αιγίνης
Χρησιµοποιείται αντί
< Κοινοβιακή Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης, (Άγιος
Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Νεκτάριος)
Αττικής "18 ΑΝΩ" < Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Τριάδος (Άγιος
Χρησιµοποιείται αντί Νεκτάριος) Αιγίνης
< 18 ΑΝΩ, (Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


128 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μονή Αγίου Νικολάου Υψηλάντη Βοιωτίας


Μονή Αγίας Τριάδας (Λαριού, Κοζάνη) 960-89185
Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Λαριούς (Κοζάνη)
Μονή Αγίου Πνεύµατος (Κισσός, Ρέθυµνο)

Μονή Αγίας Τριάδας Αρετίου (Επαρχία Μονή Αγίου Πνεύµατος (Σέρρες)


Μιραµπέλλου, Κρήτη)
Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (Καλαµάτα)

Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου--Τέχνη Μονή Αντίνιτσας

Μονή Αγίας Τριάδας Τούµπας (Σέρρες) Μονή Απ. Ανδρέα (Μηλαπιδιά, Κεφαλονιά)

Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού Μονή Αρκαδίου (Ρέθυµνο, Κρήτη)

Μονή Αγίου Γεωργίου (Μαλεσίνα, Λοκρίδα) Μονή Αρκαδίου (Ρέθυµνο, Κρήτη)--Επέτειοι, κλπ.
Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Μαλεσίνας Λοκρίδος Μονή Αρχάγγελου Μιχαήλ (Αναλιόντας, Κύπρος)

Μονή Ασκητού (Γούµερο, Ηλεία)


Μονή Αγίου Γεωργίου (Μυρόφυλλο Τρικάλων)
Μονή Βαρλαάµ (Μετέωρα)
Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερώτα (Ροδοχώρι,
Νάουσα) Μονή Βαρλαάµ (Μετέωρα)--Εικονογραφηµένα
έργα
Μονή Αγίου ∆ηµητρίου (Στεφάνι, Κόρινθος)
Μονή Βαρλαάµ (Μετέωρα)--Χειρόγραφα
Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόµου (Καρέας,
Αττική) Μονή Βαρνάκοβας (∆ωρίδα)
Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Καρέα Μονή Βαρνάκοβας (∆ωρίδα)--Ιστορία

Μονή Βατοπεδίου (Αγιο Ορος)


Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος)
Μονή Βατοπεδίου (Αγιο Ορος)--Χειρόγραφα
Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος).
Βιβλιοθήκη Μονή Βλατάδων (Θεσσαλονίκη)
Χρησιµοποιείται αντί
Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Υµηττός, < Μονή Βλατέων (Θεσσαλονίκη)
Αττική) < Τσαούς Μοναστήρι (Θεσσαλονίκη)

Μονή Αγίου Κοσµά του Αιτωλού (Μέγα ∆ένδρο)


Μονή Βλατάδων (Θεσσαλονίκη)--Κώδικες
Μονή Αγίου Μελετίου (Kιθαιρώνα Aττικής)
Μονή Βλατάδων (Θεσσαλονίκη)--Συνέδρια
Μονή Αγίου Νικοδήµου Ελληνικού Γορτυνίας
Μονή Βουλκάνου (Μεσσηνία)
Μονή Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου
Μονή Βροντίσι (Κρήτη)
Μονή Αγίου Νικολάου (Πόρτο Λάγος, Ξάνθη) Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Βροντήσι (Κρήτη)
Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών (Μαντίνεια, < Μονή Σαντριβανλή Κρήτη)
Αρκαδία)

Μονή Αγίου Νικολάου του Ντίλιου Μονή Βυλίζης (Ιωάννινα)


Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Ντίλιου Μονή Βύσσιανης (Σέρρες)

Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας)


Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών
(Ιωάννινα) Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Καρδιωτίσσης
Χρησιµοποιείται αντί (Κεράς, Κρήτη)
< Μονή των Φιλανθρωπηνών
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου (Ντάρδιζα, Πάρνηθα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
129
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μονή Γηροκοµείου (Πάτρα)


Χρησιµοποιείται αντί Μονή Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Καλολιβαδίου
< Μονή Παναγίας της Γεροκοµιώτισσας (Πάτρα) (Αττική)

Μονή Ευαγγελιστρίας (Βοιωτία)


Μονή Γοργοεπηκόου (Νεστάνη, Αρκαδία)
Μονή Ευαγγελιστρίας (∆άφνη, Καλάβρυτα)
Μονή Γουβερνέτου (Χανιά, Κρήτη)
Μονή Ευαγγελιστρίας Βύλιζας (Ματσούκι,
Μονή Γωνιάς (Κρήτη) Ιωάννινα)

Μονή ∆αµάστας (Φθιώτιδα) Μονή Ζερµπίτσης (Λακωνία)


Χρησιµοποιείται αντί
< ∆αµάστα, Μονή της (Φθιώτιδα) Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μοσχοπόδι Θηβών)

Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας (Πάρος)


Μονή ∆αφνίου (Αττική)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Ζωοδόχου Πηγής Χελιδονούς (Κηφισιά)
< ∆αφνί, Μονή του (Αττική)
Μονή Ιβήρων (Αγιο Ορος)

Μονή ∆αφνίου (Αττική)--Συντήρηση και Μονή Ιβήρων (Αγιο Ορος)--Χειρόγραφα


αποκατάσταση
Μονή Ιερουσαλήµ (∆αύλεια, Βοιωτία)
Μονή ∆ερβέκιστας (Ανάληψη, Τριχωνίδα) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Μονή ∆αύλειας (Βοιωτία)
< Μονή Τιµίου Προδρόµου (Ανάληψη, Τριχωνίδα)

Μονή Ιερουσαλήµ (∆αύλεια, Βοιωτία)--Ιστορία


Μονή ∆ήµιοβας (Μεσσηνία)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος)
< Ντίµιοβα, Μονή της (Μεσσηνία)
< ∆ήµιοβα, Μονή της (Μεσσηνία) Μονή Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος)--Αρχεία
< Μονή Ντίµιοβας (Μεσσηνία)
Μονή Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος)--
Συνέδρια
Μονή ∆ιονυσίου (Αγιο Ορος)
Μονή Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος).
Μονή ∆ιονυσίου (Αγιο Ορος)--Αρχεία Βιβλιοθήκη

Μονή ∆ιονυσίου (Αγιο Ορος)--Χειρόγραφα Μονή Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτµος).


Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι
Μονή ∆οχειαρίου (Αγιο Ορος)
Μονή Καλογραιών (Καλαµάτα)
Μονή Εικοσιφοινίσσης (Παγγαίο, ∆ράµα)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Καλόειδαινας (Ανω Μέρος Αµαρίου, Κρήτη)
< Μονή Θεοτόκου Αχειροποιήτου (Παγγαίο, ∆ράµα)
< Μονή Κοσίνιτσας (Παγγαίο, ∆ράµα) Μονή Κανακαρίας (Καρπασία, Κύπρος)
< Μονή Παναγίας Αχειροποιήτου (Παγγαίο, ∆ράµα)
Μονή Κανακαρίας (Καρπασία, Κύπρος)--Αρχεία

Μονή Εικοσιφοινίσσης (Παγγαίο, ∆ράµα)--Ονοµα Μονή Καρακάλλου (Άγιο Όρος)

Μονή Εικοσιφοινίσσης (Παγγαίο, ∆ράµα)-- Μονή Καστρίτσας (Ιωάννινα)


Χειρόγραφα
Μονή Καταφυγίου (∆ρυµών, Αιτωλοακαρνανία)
Μονή Εικοσιφοινίσσης (Παγγαίο, ∆ράµα)-- Χρησιµοποιείται αντί
Χειρόγραφα--Κατάλογοι < Μονή Καταπίνας (∆ρυµών, Αιτωλοακαρνανία)

Μονή Ελώνης (Κοσµάς, Κυνουρία)


Μονή Κεχροβουνίου (Τήνος)
Μονή Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Ιεριχώ)
Μονή Κηπουρίων (Κεφαλληνία)
Μονή Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Σκιάθος)
Μονή Κλειστών (Φυλή, Πάρνηθα)
Μονή Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και Αγίου
Εφραίµ (Αττική) Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Κεχροβούνι,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


130 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Τήνος)
Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Αγίας Πελαγίας (Κεχροβούνι, Τήνος) Μονή Μεγίστης Λαύρας (Αγιο Ορος)
Χρησιµοποιείται αντί
< Καυσοκαλύβια (Αγιο Ορος)
Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Λαδάς,
Μεσσηνία)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Μεταµορφώσεως (Καϊµακλί, Κύπρος)
< Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Λαδάς, Μεσσηνία)
< Μονή Παναγίας της Κουρτζένης (Λαδάς, Μεσσηνία) Μονή Μεταµορφώσεως (Καµένα Βούρλα)

Μονή Μεταµορφώσεως (Μετέωρα)


Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Λέχοβα, Χρησιµοποιείται αντί
Κορινθία) < Μονή Μεγάλου Μετεώρου

Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Μικρόκαστρο,


Σιάτιστα) Μονή Μεταµορφώσεως (Μετέωρα)--Αρχεία

Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Προσήλιο, Μονή Μεταµορφώσεως (Μετέωρα)--Χειρόγραφα


Φωκίδα)
Μονή Μεταµορφώσεως Σωτήρος (Ναύπακτος)
Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου
(Ηράκλειο, Κρήτη) Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Κύµη,
Χρησιµοποιείται αντί Εύβοια)
< Μονή Αγκαράθου (Ηράκλειο, Κρήτη)
Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Κυνουρία)
Χρησιµοποιείται αντί
Μονή Κόκκινης Πέτρας (Ανθοχώρι Μετσόβου) < Μονή Λουκούς (Κυνουρία)

Μονή Κορώνης (Πίνδος)


Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Λιβανάτες,
Μονή Κουτλουµουσίου (Αγιο Ορος) Φθιώτιδα)

Μονή Κρυπτοφέρρης (Ρώµη, Ιταλία) Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Χριστού


Χρησιµοποιείται αντί (Γαλαξείδι)
< Κρυπτοφέρρη, Μονή (Ρώµη, Ιταλία)
< Ιερά Βυζαντινή Μονή της Αειπαρθένου Μαρίας της Μονή Μουνδών (Χίος)
Κρυπτοφέρρης (Ρώµη, Ιταλία)
Μονή Μυρσινιωτίσσης Καλλονής (Λέσβος)

Μονή Κύκκου (Κύπρος) Μονή Νέα Ιερουσαλήµ (Κεφαλλονιά)

Μονή Κύκκου (Κύπρος)--Αρχεία Μονή Ξενοφώντος (΄Αγιο ΄Ορος)

Μονή Κύκκου (Κύπρος)--Ιστορία Μονή Ξηροποτάµου (Άγιο Όρος)

Μονή Κύκκου (Κύπρος)--Ιστορία--Πηγές Μονή Οδηγήτριας (Κρήτη)

Μονή Κυρίας Βρυσιανής (Σίφνος) Μονή Ολυµπιωτίσσης (Ελλασόνα)


Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή του Γενεθλίου της Θεοτόκου (Σίφνος) < Μονή Παναγίας Ολυµπιωτίσσης (Ελλασόνα)

Μονή Κωσταµονίτου (Αγιο Ορος) Μονή Ολυµπιωτίσσης (Ελλασόνα). Βιβλιοθήκη


Χρησιµοποιείται αντί
< Μονή Κασταµονίτου (Αγιο Ορος) Μονή Ολυµπιωτίσσης (Ελλασόνα). Βιβλιοθήκη--
Κατάλογοι

Μονή Λατόµου (Θεσσαλονίκη) Μονή Οµπλού (Πάτρα)

Μονή Λειµώνος Καλλονής (Λέσβος) Μονή Οσίου Γρηγορίου

Μονή Μεγάλης Παναγίας (Σάµος) Μονή Οσίου Γρηγορίου (Άγιο Όρος)

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου (Καλάβρυτα) Μονή Οσίου Λουκά (Βοιωτία)


Χρησιµοποιείται αντί
< Μέγα Σπήλαιο, Μονή του (Καλάβρυτα) Μονή Οσίου Λουκά (Βοιωτία)--Ιστορία

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
131
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μονή Οσίου Λουκά (Βοιωτία)--Φωτογραφικά Μονή Παναγίας της Μακεδονίτισσας (Λευκωσία,


λευκώµατα Κύπρος)

Μονή Παλαιοκαστρίτσας (Κέρκυρα) Μονή Παναγίας της Σπηλιώτισσας (Αργιθέα)

Μονή Παλιοκαρυάς (Κρανιά Ελασσόνας) Μονή Παναγίας της Σπηλιώτισσας (Ζάκυνθος)

Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας (Φωκίδα, Ευπάλιο) Μονή Παναγίας της Χοζοβιώτισσας (Αµοργός)
Χρησιµοποιείται αντί
Μονή Παναγίας Βλαχερνών (Κυλλήνη, Ηλεία) < Χοζοβιώτισσα, Μονή της (Αµοργός)

Μονή Παναγίας Βοήθειας (Χίος)


Μονή Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας (Κάτω
Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου (Μάνδρα, Αττική) ∆ευτερά)

Μονή Παναγίας Γουµερά (Χαλδία, Πόντος) Μονή Παναγίας του Φαρµακά (Αργολίδα)

Μονή Παναγίας Καµαριωτίσσης (Χάλκη) Μονή Παναγίας Φανερωµένης (Αναβρυτή,


Λακωνία)
Μονή Παναγίας Κατσιµικάδας (Κυπαρισσία)
Μονή Παναγίας Φανερωµένης (Χιλιοµόδι,
Μονή Παναγίας Κουτσουριώτισσας (Φωκίδα) Κορινθία)

Μονή Παναγίας Κρουσταλλένιας (Λασήθι) Μονή Παναγιάς Χελιδονούς (Αχαρνές, Αττική)

Μονή Παναγίας Λυκούρεση (Βοιωτία) Μονή Πανορµίτου (Σύµη)


Χρησιµοποιείται αντί
Μονή Παναγίας Μυριοκεφάλων (Κρήτη) < Πανορµίτης, Μονή του (Σύµη)
Χρησιµοποιείται αντί
< Παναγία Μυριοκεφάλων, Μονή της (Κρήτη)
Μονή Παντοκράτορος (Αγιο Ορος)

Μονή Παναγίας Προυσού (Ευρυτανία) Μονή Παντοκράτορος (Αγιο Ορος)--Αρχεία


Χρησιµοποιείται αντί
< Προυσσός, Μονή του (Ευρυτανία) Μονή Παντοκράτορος (Κωνσταντινούπολη)
< Μονή Προυσού (Ευρυτανία)
Μονή Παρακλήτου (Ωρωπός)

Μονή Παναγίας Σουµελά (Καστανιά, Βέροια) Μονή Προφήτη Ηλία (∆εσποτικό, Ιωάννινα)
Χρησιµοποιείται αντί
< Σουµελά, Μονή (Καστανιά, Βέροια) Μονή Προφήτη Ηλία (∆εσποτικό, Ιωάννινα)--
< Ιερά Μονή Παναγίας Σουµελά (Καστανιά, Βέροια) Ιστορία
< Παναγία Σουµελά (Καστανιά, Βέροια)
Μονή Προφήτη Ηλία (Παρνασσίδα, Φωκίδα)

Μονή Παναγίας Σουµελά (Πόντος) Μονή Προφήτη Ηλία (Παρνασσίδα, Φωκίδα)--


Χρησιµοποιείται αντί Ιστορία
< Μονή Σουµελά (Πόντος)
Μονή Προφήτη Ηλία (Σαντορίνη)

Μονή Παναγίας Σπηλιανής (Νίσυρος) Μονή Προφήτη Ηλία (Σέρρες)

Μονή Παναγίας Τατάρνας (Ευρυτανία) Μονή Προφήτη Ηλιού Ρουστίκων (Κρήτη)


Χρησιµοποιείται αντί
Μονή Παναγίας της Βλαχέρνας (Βλαχέρνα, < Προφήτης Ηλίας Ρουστίκων, Μονή του (Κρήτη)
Αρκαδία)

Μονή Παναγίας της Ελωνας (Αρκαδία) Μονή Ραβενίων (∆ρόµπολη, Βόρειος Ήπειρος)

Μονή Παναγίας της Κατουσιώτισσας (Ανθηρό, Μονή Ρεντίνας (Καρδίτσα)


Καρδίτσα)
Χρησιµοποιείται αντί Μονή Ροβελίστης (Ραδοβίζι, Αρτα)
< Μονή Κατουσίου (Ανθηρό, Καρδίτσα)
Μονή Ροδίνης (Ρόδος)

Μονή Παναγίας της Κουνίστρας (Σκιάθος) Μονή Σαγµατά (Βοιωτία)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


132 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μονή Σέλτου (Πίνδος) Μορφωτική Ένωση Λεχαινών "ο Αντρέας


Χρησιµοποιείται αντί Καρκαβίτσας"
< Σέλτσο, Μονή του (Πίνδος)
< Σέλτο, Μονή του (Πίνδος) Μορφωτική Εστία
< Μονή Σέλτσου (Πίνδος)
Μορφωτική Εταιρεία

Μονή Σιδερόπορτας (Καρβελαία, Μεσσηνία) Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας

Μονή Σταυρονικήτα (Άγιο Όρος) Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)


Χρησιµοποιείται αντί
Μονή της Χώρας (Κωνσταντινούπολη) < ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης)
Χρησιµοποιείται αντί < Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), Μορφωτικό
< Καχριέ-Τζαµί (Κωνσταντινούπολη) Ίδρυµα

Μονή Τιµίου Προδρόµου (Αρτοτίνα) Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ).


Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο--Αφίσες
Μονή Τιµίου Προδρόµου (Σέρρες)
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ).
Μονή Τιµίου Προδρόµου (Σέρρες)--Κατάλογοι Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο--Ευρετήρια
ηγουµένων
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ).
Μονή Τιµίου Προδρόµου (Σέρρες)--Συνέδρια Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο--Κατάλογοι

Μονή Τιµίου Προδρόµου (Σέρρες)--Χειρόγραφα Μορφωτικό Ινστιτούτο

Μονή Τοπλού (Κρήτη) Μορφωτικό Κέντρο Εκδηλώσεων-Οµιλιών

Μονή Τοπλού (Κρήτη)--Συλλογές τέχνης Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος


Γυναικών Άσπρων Σπιτιών
Μονή του Τιµίου Σταυρού (Οµοδος, Κύπρος) 960-85688

Μονή Τουρλιανής (Ανω Μερά, Μύκονος)


Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Πετροκέρασων
Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα (Λακωνία)
Μορφωτικός Εκδροµικός Σύνδεσµος "Ο
Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου-Πάλλης Αριστεύς"
(Κεφαλονιά) Χρησιµοποιείται αντί
< Σύνδεσµος "Ο Αριστεύς"
Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου της Πηγανούσης της
Ορείνας (Ροϊνό Μαντινείας)
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος ∆αύλειας
Μονή Φανερωµένης (Σαλαµίνα) "Ο Παρνασσός"
960-85757
Μονή Φιλοσόφου (∆ηµητσάνα, Αρκαδία)

Μονή Φωτοδότη (Νάξος) Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρυών

Μονή Χαλεβή (Ρέθυµνο) Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τσάκωνης

Μονή Χιλιανδαρίου (Αγιο Ορος) Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος των


Απανταχού Κρανιδιωτών
Μονόπτερος
Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύµης
Μοντέρνοι Καιροί
= Modern Times Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Λεβαδείας

Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μορφωτικός Όµιλος Σερβίων "Τα κάστρα''

Μοριάς Μορφωτικός Σύλλογος Αιγίνης

Μορφή Μορφωτικός Σύλλογος Αφάντου

Μόρφωση Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδείας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
133
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

960-87340

Μουσείο Εθνικού Αγώνος (Λευκωσία)--Οδηγοί


Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Μορφωτικός Σύνδεσµος Βαρβασίου Χίου.
Βιβλιοθήκη "Ο Φάρος" Μουσείο Ελληνικού Προσκοπισµού

Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας Μουσείο Επιστηµών του Λονδίνου

Μουζάκης Μουσείο Ερµιτάζ

Μουρλάς. Γιάννης Μουσείο Θυρρείου (Ακαρνανία)

Μουσείο "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής (Πάτρα)

Μουσείο Design (Θεσσαλονίκη) Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών


Χρησιµοποιείται αντί
< Θεσσαλονίκη, Μουσείο Design Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστώνης

Μουσείο Καλών Τεχνών Βουδαπέστης


Μουσείο Fogg Art Χρησιµοποιείται αντί
= Fogg Art Museum < Βουδαπέστη, Μουσείο Καλών Τεχνών

Μουσείο Victoria and Albert Μουσείο Κανελλόπουλου


= Victoria and Albert Museum
Μουσείο Κέρινων Οµοιοµάτων "Βρέλλη"

Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου Μουσείο Κρήτης Εθνολογίας


= Alexandros Soutsos Museum
Βλέπε επίσης Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
<< Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Λαϊκης Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου--Εκθέσεις Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου--Κατάλογοι Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο Αλµπέρ Καν της Βουλώνης Μουσείο Μπενάκη--Εκθέσεις


= Musee Albert Kahn
Μουσείο Μπενάκη--Ιστορία

Μουσείο Ατλαντίδας Μουσείο Μπενάκη--Οδηγοί

Μουσείο Βορρέ Μουσείο Μπενάκη--Συλλογές

Μουσείο Βούρου-Ευταξία Μουσείο Μπενάκη--Χειρόγραφα


Χρησιµοποιείται αντί
< Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Μουσείο Μπενάκη. Βιβλιοθήκη

Μουσείο Μπενάκη. Βιβλιοθήκη--Κατάλογοι


Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Μουσείο Γαλαξειδίου
Χρησιµοποιείται αντί Μουσείο Νυµφαίου
< Μουσείο Γαλαξιδίου
Μουσείο Πολιτισµού και Ιστορίας της Πόλης του
Ντούισµπουργκ
Μουσείο Γλυπτών και Οµοιωµάτων "Λουκία
Γεωργαντή" Μουσείο Σολωµού (Ζάκυνθος)

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη Teriade (Μυτιλήνη)

Μουσείο Εθνικού Αγώνος (Λευκωσία) Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Άνδρος)


Χρησιµοποιείται αντί
< Μουσείο Αγώνος (Λευκωσία) Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ανδρος)--Εκθέσεις

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


134 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών Μπάστας-Πλέσσας

Μουσείο της Ακρόπολης Μπάτη


= Musee de l'Acropole
Μπάυρον

Μουσείο του Λούβρου Μπαχαράκης


= Musee de Louvre
Μπαχαρίδης

Μουσείο Υστερνιωτών Καλλιτεχνών (Τήνος) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο


Χρησιµοποιείται αντί
Μουσείο Φαλτάιτς (Σκύρος) < Μπενάκειο Ινστιτούτο Φυτοπαθολογικό

Μουσείο Φίλιππου Αργέντη


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Μουσείο Φίλιππου Αργέντη--Κατάλογοι Βιβλιοθήκη

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου Μπενακόπουλος. Τάκης


∆άσους Λέσβου
Μπένος
Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεµκερής"
Μπένος. Γ.
Μουσείον Νικήτης
Μπένου. Ευγ.
Μουσικά χρονικά
Μπεργαδής
Μουσική Εταιρεία Tελέσιλα
Μπερτσιάς. (τυπογρ.)
Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Μπετσάκος. Μ
Μουσική Εταιρία "Λαυράγκας"
Μπετσάκος. Μ. . Π. Γ.
Μουσικό Σχολείο Σερρών
Μπητλς. (µουσικό συγκρότηµα)
Μουσικοφιλολογικός Όµιλος "Ορφεύς" Λευκάδας = Beatles. The (µουσικό συγκρότηµα)
Χρησιµοποιείται αντί
< Ορφεύς (Μουσικοφιλολογικός Όµιλος Λευκάδας)
Μπιλιέτο

Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Αρτας "Ο Μπίµπης


Σκουφάς"
Μπίνη-Λωρέντη
Μουσουλιώτης. Μ.
Μπίρης
Μπαζαίος
Μπίρκεναου. (στρατόπεδο συγκεντρώσεως)
Μπαλίδης. Θ.
Μπιστικέας
Μπαλλέτο Μπολσόι
Μπλούµης
Μπάλντερ
Μπόλαρης. Π.
Μπάλτερ
Μπόµπολης
Μπάµπαης. Κ.. Ε. Μπάρµπης
Μπούζας
Μπαρµπερόπουλος. Γ. Σ.
Μπούκας
Μπαρµπουνάκης
Μπουκέτο
Μπαρτ και Χιρστ
Μπουκουµάνης
Μπαρτζουλιάνος
Μπούκουρης. Φρίξος
Μπάστας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
135
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Μπουλούκος. Λογοθέτης
Ναός Αγίας Αικατερίνης (Κέρκυρα)
Μπούρας
Ναός Αγίας Αικατερίνης (Σητεία, Λασήθι)
Μπουρής. Β.
Ναός Αγίας Άννας (Μεταµόρφωση Αττικής)
Μπούρης. ∆ηµήτρης
Ναός Αγίας Ελεούσας (Θήβα)
Μπουρής. Π. . Π. Στράτος
Ναός Αγίας Θεοδώρας (Αρκαδία)
Μπουτάρης. Ι.
Ναός Αγίας Θεοδώρας (Αρκαδία)--Αφίσες
Μπούχενβαλτ. (στρατόπεδο συγκεντρώσεως)
Ναός Αγίας Παρασκευής (Άγιο Πνεύµα, Σέρρες)
Μπρανώφ. Σοφία
Ναός Αγίας Παρασκευής (Αχλαδόκαµπος)
Μπρατζιώτη. Λούση
Ναός Αγίας Παρασκευής (Βαρούσι, Τρίκαλα)
Μπρουζιώτης. Γ.. Γ. Κατσαρός
Ναός Αγίας Παρασκευής (Γεροσκήπου, Κύπρος)
Μυγδονία
Ναός Αγίας Παρασκευής (Κουντοβάσδα, Τρίκαλα)
Μύθος. (Η.Α. Λιβάνης)
960-238 Ναός Αγίας Πρίσκιλλας (Ρώµη)
Βλέπε επίσης
>> Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Ναός Αγίας Σοφίας (Αρτα)

Ναός Αγίας Σοφίας (Κωνσταντινούπολη)


Μυλλέρος. Φραγκούλης
Ναός Αγίας Σοφίας (Κωνσταντινούπολη)--
Μυρτιά Ιστορία

Μυρτίδης Ναός Αγίας Τριάδας (Αχλαδόκαµπος)

Μυρτίδης. Ιορδάνης Ναός Αγίας Τριάδας (Καλόξυλο, Νάξος)

Μυρτίδης. Μηνάς Ναός Αγίας Τριάδας (Καρδιανή, Τήνος)

Μύρτος Ναός Αγίας Τριάδας (Σελλασία, Λακωνία)

Μυτακίδης Ναός Αγίας Τριάδος (Αργυρούπολη, Αττική)

Μυτιληναίος. Βαγγέλης Ναός Αγίας Τριάδος (Αργυρούπολη, Αττική)--


Ιστορία
Μωρεσόπουλος
Ναός Αγίας Φωτεινής (Μαντίνεια, Αρκαδία)
Ναγόπουλος. Βασίλης
Ναός Αγίου Αθανασίου (∆οµνίστα, Ευρυτανία)
Νάκας
Ναός Αγίου Αθανασίου (Ελάτεια, Φθιώτιδα)
Ναός "Αρχοντική" Λαµίας
Ναός Αγίου Αθανασίου (Ντουρµάνι, Βέροια)
Ναός "Κυρία των Αγγέλων" (Ρέθυµνο)
Ναός Αγίου Αθανασίου (Ραψάνη)
Ναός "Το Γενέσιον της Θεοτόκου" (Πλατανάκι,
Κυνουρία) Ναός Αγίου Αθανασίου (Χαλανδρίτσα, Αχαΐα)
Χρησιµοποιείται αντί
< Παναγία η Πλατανιώτισσα (Πλατανάκι, Κυνουρία) Ναός Αγίου Ανδρέα (Χαϊδάρι, Αττική)

Ναός Αγίου Αχιλλίου (Λάρισα)


Ναός Arbore (Ρουµανία)
Ναός Αγίου Βλασίου (Αχαρνές)
Ναός Nahariya (Ισραήλ)
Ναός Αγίου Γεωργίου (Αµπελάκια, Θεσσαλία)
Ναός S. Esuperanzio (Τσίνγκολι, Ιταλία)
Ναός Αγίου Γεωργίου (Άµφισσα)
Ναός Sremska Kamenica (Σερβία)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


136 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Βροντάδο, Χίος)


Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου (Απέρι,
Ναός Αγίου Γεωργίου (Γουµένισσα, Κιλκίς) Κάρπαθος)

Ναός Αγίου Γεωργίου (∆ρακαίοι, Σάµος) Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου (Μεγάλη
Καστανιά, Μάνη)
Ναός Αγίου Γεωργίου (Θεσσαλονίκη)
Χρησιµοποιείται αντί Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου (Μεγάλη
< Ροτόντα (Θεσσαλονίκη) Καστανιά, Μάνη)--Τοιχογραφίες

Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Αρτεµώνας, Σίφνος)


Ναός Αγίου Γεωργίου (Θήβα)
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (Νέο
Ναός Αγίου Γεωργίου (Θήβα). Φιλόπτωχο Ταµείο Βυζάντιο Ναυπλίου)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Κάτω Λαψίστα, Ιωάννινα) Ναός Αγίου Λαζάρου (Λάρνακα, Κύπρος)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Κοµπότι, Αρτα) Ναός Αγίου Μάρκου (Βενετία)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Κουβαρά, Καλύβια) Ναός Αγίου Μάρκου (Βενετία)--Ψηφιδωτά

Ναός Αγίου Γεωργίου (Μάσαρη, Ρόδος) Ναός Αγίου Μηνά (Μονοδένδρι, Ιωάννινα)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Νιγρίτα) Ναός Αγίου Νικολάου (Βελβεντό)

Ναός Αγίου Γεωργίου (Τουρκοβούνια) Ναός Αγίου Νικολάου (Βίτσα, Ιωάννινα)


Χρησιµοποιείται αντί
< Οµορφη Εκκλησία (Τουρκοβούνια) Ναός Αγίου Νικολάου (Γαλαξείδι)

Ναός Αγίου Νικολάου (Ερµούπολη, Σύρος)


Ναός Αγίου Γεωργίου Κουταλά (Υµηττός)
Ναός Αγίου Νικολάου (Θεσσαλονίκη)
Ναός Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων (Βενετία)
Ναός Αγίου Νικολάου (Ιστιαία, Εύβοια)
Ναός Αγίου Γορδίου (Κέρκυρα)
Ναός Αγίου Νικολάου (Μύρα, Λυκία)
Ναός Αγίου ∆ηµητρίου (Μακρυχώρι, Εύβοια)
Ναός Αγίου Νικολάου (Πευκάκια, Αθήνα)
Ναός Αγίου ∆ηµητρίου (Μαυρίλο, Φθιώτιδα)
Ναός Αγίου Νικολάου (Φραΐπουργκ)
Ναός Αγίου ∆ηµητρίου (Σιάτιστα)
Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού (Θεσσαλονίκη)
Ναός Αγίου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου (Αθήνα)
Χρησιµοποιείται αντί Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού (Θεσσαλονίκη)--
< Καθεδρικός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου Τοιχογραφίες
(Αθήνα)
Ναός Αγίου Νικολάου του Πριναρίτη
(Καρδάµυλα)
Ναός Αγίου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου (Αθήνα)-
-Ιστορία Ναός Αγίου Σεβαστιανού (Σύρος)

Ναός Αγίου Ελευθερίου (Αλεξανδρούπολη) Ναός Αγίου Σπυρίδωνα (Αρτεµώνας, Σίφνος)

Ναός Αγίου Ελευθερίου (Σύρος) Ναός Αγίου Σπυρίδωνα (Ναύπλιο)

Ναός Αγίου Ελευθερίου (Χαϊδάρι, Αττική) Ναός Αγίου Στεφάνου (Κωνσταντινούπολη)

Ναός Αγίου Εφραίµ (Σύρος) Ναός Αγίων Γεωργίου και Φιλαρέτου (Μονγκού,
Σίφνος)
Ναός Αγίου Θεράποντος (Μυτιλήνη)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Ρόδος)
Ναός Αγίου Ιακώβου (Αµπελιώνα, Μεσσηνία)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Σέρρες)
Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μουγκού
(Σίφνος) Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(Πασάβαξε, Βόσπορος)
Ναός Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου (Σαλαµίνα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
137
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ναός Αγίων Πάντων Μονής Οµολογητών (Αθήνα) Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Κρεµαστή,
Χρησιµοποιείται αντί Ρόδος)
< Αγιοι Πάντες, Ναός των (Αθήνα)
Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Λίνδος, Ρόδος)

Ναός Αγίων Τιµοθέου και Μαύρας (Ηλιούπολη) Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Μενετές,
Κάρπαθος)
Ναός Αθηνάς Νίκης (Ακρόπολις Αθηνών)
Χρησιµοποιείται αντί Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Οξύλιθος,
< Αθήνα, Ναός Αθηνάς Νίκης Εύβοια)
< Ναός Απτέρου Νίκης (Ακρόπολις Αθηνών)
Ναός Κοιµήσης της Θεοτόκου (Τουρκολέκα)

Ναός Αθηνάς Νίκης (Ακρόπολις Αθηνών)-- Ναός Κοίµησης της Παναγίας (Χρύσαφα,
Συντήρηση και αποκατάσταση Λακωνία)

Ναός Αναστάσεως Χριστού (Σπάτα, Αττική) Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Αθήνα)
Χρησιµοποιείται αντί
Ναός Ανγκορ Βατ (Καµπότζη) < Άγιος Σώστης (Αθήνα)

Ναός Απόλλωνα (Μητρόπολη, Καρδίτσα)


Ναός Οσίου Μελετίου (Σεπόλια, Αττική)
Ναός Απόλλωνα (Μητρόπολη, Καρδίτσα)--Βιβλία
για παιδιά Ναός Παµµακαρίστου (Κωνσταντινούπολη)

Ναός Απόλλωνα Υλάτη (Κούριον, Κύπρος) Ναός Παµµεγίστων Ταξιαρχών (Μανταµάδος,


Λέσβος)
Ναός Αρτέµιδος (Κέρκυρα)
Ναός Παµµεγίστων Ταξιαρχών (Σχολές Ελ.
Ναός Αρτέµιδος Μουνιχίας Αστυνοµίας, Αθήνα)

Ναός Αφαίας (Αίγινα) Ναός Παµµεγίστων Ταξιαρχών και Αγίων Πάντων


(Μηλιές, Πήλιο)
Ναός Αχειροποιήτου (Θεσσαλονίκη)
Ναός Παναγίας "Ντινιούς" (Ιστιαία, Εύβοια)
Ναός Εισοδίων Θεοτόκου (Πάτρα)
Ναός Παναγίας "Ρόδον το Αµάραντον" (Σίφνος)
Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου (Ρέθυµνο)
Ναός Παναγίας (Αιγάνη, Λάρισα)
Ναός Ελευθερώτριας (Κοκκιναράς)
Ναός Παναγίας (Αρχάνες, Κρήτη)
Ναός Επικουρίου Απόλλωνος (Βάσσες)
Ναός Παναγίας (Επισκοπή, Ευρυτανία)
Ναός Επικουρίου Απόλλωνος (Βάσσες)--
Αρχιτεκτονικά σχέδια Ναός Παναγίας (Επισκοπή, Θήρα)

Ναός Επικουρίου Απόλλωνος (Βάσσες)-- Ναός Παναγίας (Θεσπρωτικό, Πρέβεζα)


Συντήρηση και αποκατάσταση Χρησιµοποιείται αντί
< Ναός "Το Γενέσιον της Θεοτόκου" (Θεσπρωτικό,
Ναός Επικουρίου Απόλλωνος (Βάσσες)-- Πρέβεζα)
Συντήρηση και αποκατάσταση--Συνέδρια

Ναός Ευαγγελιστού Λουκά Λαµπρικών (Κορωπί) Ναός Παναγίας (Καρπενήσι)

Ναός Ευαγγελιστρίας (Τήνος) Ναός Παναγίας Αγιάσου (Λέσβος)

Ναός Ζωοδόχου Πηγής (Παιανία) Ναός Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας (Νάξος)

Ναός Ζωοδόχου Πηγής Ελαιοφύτου (Σγράπα, Ναός Παναγίας Βελλάς (Ήπειρος)


Μεσσηνία) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Κόκκινη Εκκλησιά (Βελλά, Ήπειρος)
< Ναός Παναγίας Σγράπας (Μεσσηνία)

Ναός Παναγίας ∆ραπανιώτισσας (Κεφαλληνία)


Ναός Η Κοίµησις της Θεοτόκου και ο Άγιος
Νικόλαος (Άµφισσα). Ενοριακή Ηχώ Ναός Παναγίας Εκατονταπυλιανής (Πάρος)
Χρησιµοποιείται αντί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


138 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

< Ναός Εκατονταπυλιανής (Πάρος) Νάστοι. Αφοί

Νάστος
Ναός Παναγίας Ελεούσας (Σουβάλα, Παρνασσός)
Ναύπακτος-Πολιτιστικές ∆ιαδροµές. (εκδ.)
Ναός Παναγίας Θυµιανής (Σφακιά)
Χρησιµοποιείται αντί Ναυσικά
< Παναγία Θυµιανή (Σφακιά)
Ναυτική Ακαδηµία Πολέµου (ΝΑΠ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ναός Παναγίας Κανακαριάς (Λυθράγκωµη, < ΝΑΠ (Ναυτική Ακαδηµία Πολέµου)
Κύπρος)

Ναός Παναγίας Κεχαριτωµένης (Χώρα, Κάλυµνος) Ναυτική ∆ιοίκηση Βόρειου Αιγαίου (Ν∆ΒΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Ναός Παναγίας Κουµπελίδικης (Καστοριά) < Ν∆ΒΑ (Ναυτική ∆ιοίκηση Βόρειου Αιγαίου)

Ναός Παναγίας Σκαραµαγκούς (Χίος)


Ναυτική ∆ιοίκηση Νότιου Αιγαίου (Ν∆ΝΑ)
Ναός Παναγίας της Μαυριώτισσας (Καστοριά) Χρησιµοποιείται αντί
< Ν∆ΝΑ (Ναυτική ∆ιοίκηση Νότιου Αιγαίου)
Ναός Παναγίας της Ρεµατούσας (Αµφισσα)

Ναός Παναγίας της Υπαπαντής (Καλαµάτα) Ναυτική Λέσχη Χίου

Ναός Παναγίας του Αρακα (Κύπρος) Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ)


Χρησιµοποιείται αντί
Ναός Παναγίας του Μπρίπη (Μαγουλίτσα, < ΝΑΤ (Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο)
Καρδίτσα)

Ναός Παναγίας των Βλαχερνών (Αθήνα) Ναυτικό Γυµνάσιο Οινουσσών

Ναός Παναγίας Χρυσοκαστριώτισσας (Πλάκα, Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος


Αθήνα)
Ναυτικό Μουσείο (Παρίσι)
Ναός Ποσειδώνος (Σούνιο) Χρησιµοποιείται αντί
< Μουσείο, Ναυτικό (Παρίσι)
Ναός Ποσειδώνος (Σούνιο)--Οδηγοί

Ναός Προφήτη Ηλία (Κοζάνη) Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου

Ναός Ταξιαρχών (Ανατολική Κορινθία) Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Ναός Ταξιαρχών (Κοινότητα Μαριτσών, Ρόδος) Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών


Χρησιµοποιείται αντί
Ναός του Σολοµώντος < Μουσείο Οινουσσών, Ναυτικό

Ναός του Σωτήρα (Αλεποχώρι)


Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
Ναός του Σωτήρα (Αλεποχώρι)--Τοιχογραφίες
Ναυτικό Μουσείο Χίου
Ναός των Παµµεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ (Σέρρες) Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης

Ναός Υπαπαντής του Χριστού (Θεσσαλονίκη) Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης--Ιστορία--1969-


1999
Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου (∆ράπανο, Κεφαλονιά)
Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσµος (ΝΑΣ)
Ναός Φανερωµένης (Ζάκυνθος) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΝΑΣ (Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσµος)
< Ναός Παναγίας της Φανερωµένης (Ζάκυνθος)

Ναυτικός Όµιλος Βουλιαγµένης


Νάρκισσος
Ναυτικός Όµιλος Χίου (ΝΟΧ)
Νάσος Χρησιµοποιείται αντί
< ΝΟΧ (Ναυτικός Όµιλος Χίου)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
139
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Νέα Τέχνη
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου
Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Μητροπολιτικό Μουσείο
Ναυτίλος Τέχνης

Νέα Ακαδήµεια Μοσχοπόλεως Νέα Φιλική Εταιρεία

Νέα Ακρόπολη Νεάνες

Νέα Γράµµατα Νεανικός Επιµορφωτικός Όµιλος Σύρου

Νέα Γραµµή Νέες Ιδέες

Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆) Νέες Μορφές


Χρησιµοποιείται αντί
< Ν∆ (Νέα ∆ηµοκρατία) Νέες Τεχνολογίες

Νεζερίτης. Άγγελος
Νέα Ελληνικά
ΝΕΛΕ Αθήνας
Νέα Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ)
< ΝΕΤ (Νέα Ελληνική Τηλεόραση) Αθήνας
Βλέπε επίσης
<< ΕΤ2
ΝΕΛΕ Έβρου

Νέα Εποχή ΝΕΛΕ Ηλείας


Χρησιµοποιείται αντί
Νέα Εστία < ΝΕΛΕ Ηλείας (Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής
Επιµόρφωσης Ηλείας)
Νέα Ζωή Α. Χ. Ε.

Νέα Ηχώ ΝΕΛΕ Χίου

Νέα Θέσις ΝΕΜΙ

Νέα Ιθάκη Νέο Μουσείο Ακρόπολης


Βλέπε επίσης
Νέα λογοτεχνία >> Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως

Νέα Μονή (Χίος)


Χρησιµοποιείται αντί Νέο Μουσείο Ακρόπολης--Αρχιτεκτονικά σχέδια
< Μονή, Νέα (Χίος)
Νέο Σχολείο

Νέα Οικολογία Νεο-∆ηµοκρατικό Φοιτητικό Κίνηµα (Ν∆ΦΚ)


Χρησιµοποιείται αντί
Νέα Παιδεία < Ν∆ΦΚ (Νεο-∆ηµοκρατικό Φοιτητικό Κίνηµα)

Νέα Πορεία
ΝΕΟ∆ΙΣΚ
Νέα Σκέψη
Νεοεκδοτική
Νέα Στενήµαχος
Νεοελληνικά Γράµµατα
Νέα Σύνορα. (Α.Α. Λιβάνης)
Χρησιµοποιείται αντί Νεοελληνικός Λόγος
< Α.Α. Λιβάνης - Νέα Σύνορα
< Λιβάνης A. A. Νέα Σύνορα Νέοι Ακρίτες
< Νέα Σύνορα - Λιβάνης 960-328
Βλέπε επίσης Βλέπε επίσης
<< Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη >> Ακρίτας

Νέα Σύνορα. (∆ηµήτρης Βαλασκαντζής) Νέοι Καιροί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


140 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Νοµαρχία Αιτωλοακαρνανίας
Νέοι Καιροί Ελλάδας
Νοµαρχία Αργολίδας
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
Νοµαρχία Αρκαδίας
Νέος τύπος
Νοµαρχία Αρτας
ΝΕΟΤΥΠ
Νοµαρχία Αττικής
Νεόφυτος. Μανόλης Ε.
Νοµαρχία Αχαϊας
Νέστορας
Νοµαρχία Βοιωτίας
Νέστωρ
Νοµαρχία Γρεβενών
Νεφέλη
Νοµαρχία ∆ράµας
Νεώριον Νέα Α.Ε. Ναυπηγείων Σύρου
Νοµαρχία ∆ωδεκανήσων
Νεώριον Νέα Α.Ε. Ναυπηγείων Σύρου--
Φωτογραφικά λευκώµατα Νοµαρχία Έβρου

Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου Νοµαρχία Ευρυτανίας

Νηπιακό Επιµελητήριο Μελά Νοµαρχία Ζακύνθου

Νηρεύς Νοµαρχία Ηλείας

Νησίδες Νοµαρχία Ηµαθίας

Νήσος Νοµαρχία Ηρακλείου

Νήσος του Πατρόκλου Νοµαρχία Θεσπρωτίας

Νιάρχου Νοµαρχία Θεσσαλονίκης

Νίκας Νοµαρχία Ιωαννίνων


Βλέπε επίσης
>> Ελευθερουδάκης-Νίκας Νοµαρχία Καβάλας
>> Ελληνική Παιδεία
>> Τεγόπουλος-Νίκας Νοµαρχία Καβάλας. Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Νοµαρχία Καρδίτσας
Νίκη
Νοµαρχία Καστοριάς
Νικόδηµος
Νοµαρχία Κερκύρας
Νικόδηµος. Στέργιος Π.
Νοµαρχία Κεφαλληνίας
Νικολαΐδη
Νοµαρχία Κιλκίς
Νικολαϊδης. Ε. Ν.
Νοµαρχία Κοζάνης
Νικολαϊδης. Ν.
Νοµαρχία Κορίνθου
Νικολάου. Τάκης
Νοµαρχία Κυκλάδων
Νικολετάκης
Νοµαρχία Λακωνίας
Νικολετάκης. Γεώργιος (τυπογρ.)
Νοµαρχία Λάρισας
Νικολόπουλοι. Αφοί
Νοµαρχία Λασιθίου
Νικολοπούλου. Τ.
Νοµαρχία Λέσβου
Νιφλής. Μιχ (τυπογρ.)
Νοµαρχία Λευκάδας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
141
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Νοµαρχία Μαγνησίας Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

Νοµαρχία Μεσσηνίας Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους--Γνωµοδοτήσεις-


-1970-75
Νοµαρχία Ξάνθης
Νοµικόν Φροντιστήριον Ηλία Κρίσπη
Νοµαρχία Πέλλας
Νοµικός
Νοµαρχία Πιερίας
Νοµικός. Εµµ.
Νοµαρχία Πρεβέζης
Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών
Νοµαρχία Ρεθύµνου Χρησιµοποιείται αντί
< Εθνικό Νοµισµατικό Μουσείο
Νοµαρχία Ροδόπης

Νοµαρχία Σάµου Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών--Κατάλογοι

Νοµαρχία Σερρών Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη


Μεταρρύθµιση του ∆ικαίου της Επιτροπείας
Νοµαρχία Τρικάλων
Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών
Νοµαρχία Φθιώτιδας
Νοσηλευτικό Ίδρυµα Εκκλησίας Ελλάδας (ΝΙΕΕ)
Νοµαρχία Φλώρινας Χρησιµοποιείται αντί
< ΝΙΕΕ (Νοσηλευτικό Ίδρυµα Εκκλησίας Ελλάδας)
Νοµαρχία Φωκίδας

Νοµαρχία Χαλκιδικής Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου


Στρατού (ΝΙΜΤΣ)
Νοµαρχία Χανίων Χρησιµοποιείται αντί
< ΝΙΜΤΣ (Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου
Νοµαρχία Χίου Στρατού)

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας


Νοσοκοµείο "Η Σωτηρία" (Αθήνα)
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας Χρησιµοποιείται αντί
960-87436 < Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών "Η
Βλέπε επίσης Σωτηρία"
>> Οργανισµός Νεότητας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Βοιωτίας
Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών "Παν. και Αγλαΐας
Κυριακού" (Αθήνα)
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας Χρησιµοποιείται αντί
< Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων "Παν. και Αγλαΐας Κυριακού"

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης


Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών "Παν. και Αγλαΐας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Κυριακού" (Αθήνα). Κέντρο ∆ηλητηριάσεων

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου Νόστος

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Νότος

Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Άργους Νουµάς

Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Άργους-- Ντάπια


Ιστορία--1997-2001
Ντεκαµερέ. (στρατόπεδο συγκεντρώσεως)
Νοµαρχιακό Συµβούλιο Πιερίας. Επιτροπή
Παιδείας Ντέτσικας

Νοµική Ντέφι

Νοµική Βιβλιοθήκη Ντισκάβερυ. (πλοίο)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


142 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

= Discovery. (πλοίο) Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ΟΚΣ)


Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΚΣ (Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο)
Ντο-Ρε-Μί

Ντούζγος. Κ. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ)


= Athens University of Economics and Business (AUEB)
Ντουντούµης Χρησιµοποιείται αντί
Βλέπε επίσης < ΟΠΑ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)
>> ∆ιάγραµµα / Ντουντούµης Βλέπε επίσης
>> Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ)
Ντουντούµης. Γ.

Νυχτερίδα Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ).


Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ
Ξάστερη. Η
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Κέντρο
Ξενίδης. Α. Ερευνας

Ξενόγλωσσες Εκδόσεις Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα


∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα
< ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος) ∆ιοικητικής Επιστήµηςκαι Τεχνολογίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα


Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία" Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

Ξενοφών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα


Οικονοµικών Επιστηµών
Ξύλο-Έπιπλο
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα
Ο Άγιος Σέργιος. (Μετόχι Οικουµενικού Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πατριαρχείου Μόσχας)
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα
Οδηγητής Πληροφορικής

Οδηγός Κοινοτικών Προγραµµάτων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τµήµα


Στατιστικής
Οδοντιατρικές εκδόσεις. (Σπύρος Ζαχαρόπουλος)
960-85075 Οικονοµικό. Το
Χρησιµοποιείται αντί
< Ζαχαρόπουλος Σπύρος, Οδοντιατρικές εκδόσεις Οικονόµου

Οικονόµου. Π.
Οδός
Οίνος ο αγαπητός
Οδός Πανός
Ολκός
Οδυσσέας
Ολύµπια
Οδυσσέας-Φόρµιγξ
Ολυµπιακή Αεροπορία (ΟΑ)
Οικολογική Κίνηση ∆ράµας Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑ (Ολυµπιακή Αεροπορία)
Οικονοµάκου

Οικονόµειος Βιβλιοθήκη Τσαριτσάνης Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ)


Χρησιµοποιείται αντί
Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) < ΟΑΚΑ (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΝΕ (Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση)
Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ)--
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας
Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
143
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

(ΟΣΦΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Όµιλος για την Παράδοση της Ρωµιοσύνης
< ΟΣΦΠ (Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς)
< Ολυµπιακός ΣΦΠ Όµιλος Εκδροµών
< ΠΑΕ Ολυµπιακός
Όµιλος Ελληνικών Λαϊκών Χορών "Ελένη
Τσαούλη"
Ολυµπιάς
Όµιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
Ολυµπος (ΟΜΕΠΟ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οµάδα Ελλήνων Φοιτητών Εξωτερικού < ΟΜΕΠΟ (Όµιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών
∆ραστηριοτήτων)
Οµάδα Εργασίας Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
Οµιλος Εξυπηρετητών
Οµάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου(ΟΚΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Όµιλος Εταιρειών Λούλη
< ΟΚΕ (Οµάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου)
Όµιλος Εταιρειών Λούλη--Ιστορία

Οµάδα Συγγραφέων "Νικόδηµος" Όµιλος Εταιριών Εµπορικής Τράπεζας

Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος Όµιλος Εφετών


Χρησιµοποιείται αντί
< Χριστιανοδηµοκρατική Οµάδα Όµιλος Μακροχωριτών

Όµιλος Μελέτης του Ελληνικού ∆ιαφωτισµού


Οµάδα Ψυχοκοινωνικών Ερευνών
Όµιλος πολιτών "Φθιώτιδα 21ος αιώνας"
Οµακοείο Αθήνας
Όµιλος Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό
Οµακοείο Τρικάλων της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οµβρος < ΟΠΕΚ (Όµιλος Προβληµατισµού για τον
Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας)
Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο (Χίος)

Όµηρος Όµιλος Φιλάθλων Ηρακλείου (ΟΦΗ)


Χρησιµοποιείται αντί
Οµικρον < ΟΦΗ (Όµιλος Φιλάθλων Ηρακλείου)

Όµιλος "Ορφέας" Σερρών


Χρησιµοποιείται αντί Όµιλος Φίλων Αγίου Ορους "Άγιος Αθανάσιος ο
< Ορφέας Σερρών Αθωνίτης"

Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Ελλάδας


Όµιλος Αντισφαιρίσεως Αθηνών (ΟΒΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
Όµιλος Αντισφαιρίσεως Αθηνών--Ιστορία < ΟΒΣΑ (Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Ελλάδας)

Όµιλος Αντισφαίρισης Αθήνας (ΟΑΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Οµοσπονδία Βιοτεχνών και Επαγγελµατιών Χίου
< ΟΑΑ (Όµιλος Αντισφαίρισης Αθήνας)
Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Όµιλος Βανδάλων της Θεσσαλονίκης < ΟΓΕ (Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδος)

Όµιλος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών


Παναιτωλικού Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας
(Ο∆ΠΕ)
Όµιλος για την Επικοινωνία Πολιτιστικών και Χρησιµοποιείται αντί
Οικονοµίας (ΟΜΕΠΟ) < Ο∆ΠΕ (Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου
Χρησιµοποιείται αντί Ελλάδας)
< ΟΜΕΠΟ (Όµιλος για την Επικοινωνία Πολιτιστικών και
Οικονοµίας)
Οµοσπονδία ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


144 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Θεσσαλονίκης
Οµοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων
Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδας
(ΟΕΣΕ) Οµοσπονδία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
Χρησιµοποιείται αντί ∆ικαίου (ΟΝΠ∆∆)
< ΟΕΣΕ (Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΝΠ∆∆ (Οµοσπονδία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου)
Οµοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών
Οργανώσεων (ΟΕΝΟ)
Χρησιµοποιείται αντί Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηροµέρου
< ΟΕΝΟ (Οµοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών
Οργανώσεων) Οµοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας

Οµοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής


Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ)
Κοινοτήτων Σουηδίας Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΣΥΠΑ (Οµοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής
Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Αεροπορίας)
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΝΓΕ (Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατρών Ελλάδας) (ΟΣΠΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΣΠΑ (Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Αεροπορίας)
Αθήνας (ΟΕΒΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΒΑ (Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Οµοσπονδία Ταχυδροµικών Υπαλλήλων (ΟΤΥ)
Αθήνας) Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΤΥ (Οµοσπονδία Ταχυδροµικών Υπαλλήλων)

Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου


= Federation des Entreprises de Belgique Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Ελλάδας (ΟΤΟΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών < ΟΤΟΕ (Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) Οργανώσεων Ελλάδας)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΙΕΛΕ (Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδας) Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού
Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οµοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής < ΟΥΠΑΕ (Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού
Αυτοκινήτων Ελλάδος)
Οµοσπονδία Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας
(ΟΚΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Οµοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών
< ΟΚΕ (Οµοσπονδία Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας) (ΟΥΕΤ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΥΕΤ (Οµοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών)
Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας
(ΟΚΝΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Οµοσπονδία Χάντµπολ Ελλάδας (ΟΧΕ)
< ΟΚΝΕ (Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαιών Χρησιµοποιείται αντί
Ελλάδας) < ΟΧΕ (Οµοσπονδία Χάντµπολ Ελλάδας)

Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Οµοσπονδία Χιακών Συλλόγων Νέας Υόρκης


(ΟΛΜΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών
< ΟΛΜΕ (Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Οργανώσεων (ΟΕΤΟ)
Βλέπε επίσης Χρησιµοποιείται αντί
<< Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) < ΟΕΤΟ (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών
Οργανώσεων)

Οµοσπονδία Ληµνιακών Συλλόγων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
145
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών Υπαλλήλων Χρησιµοποιείται αντί


(ΟΕΤΥ) < ΟΑΠ (Οργανισµός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΤΥ (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών
Υπαλλήλων) Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΘ (Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)
Οµοσπονδιακό Γραφείο Αναζητήσεων (FBI)
= Federal Bureau of Investigation (FBI)
Οργανισµός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών
Χωρών (ΟΑΠΕΧ)
Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης-- Χρησιµοποιείται αντί
Σπουδαστές < ΟΑΠΕΧ (Οργανισµός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών
Χρησιµοποιείται αντί Χωρών)
< Ζυρίχη, Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο--Σπουδαστές

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών


Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο (ΟΑΣΑ)
Γερµανίας Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΟΑΣΑ (Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών)
< ∆ικαστήριο Γερµανίας, Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών


Οµπρέλα Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οξύ < ΟΑΣΘ (Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών
Βλέπε επίσης Θεσσαλονίκης)
>> Ακτή/Οξύ

Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων


Οραµα Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οργανισµός ΑΘΗΝΑ 2004 < ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων
Βλέπε επίσης Επαγγελµατιών)
<< Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ
2004
Οργανισµός Αφρικανικής Ενότητας
= Organization of African Unity
Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
(ΟΑΕ)
Χρησιµοποιείται αντί Οργανισµός Βάµβακος
< ΟΑΕ (Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων)
Οργανισµος Βάµβακος. ∆ιεύθυνση Εµπορίου

Οργανισµός Ανέλκυσης Ναυαγίων (ΟΑΝ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΟΒΑ)


Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΝ (Οργανισµός Ανέλκυσης Ναυαγίων) < ΟΒΑ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης)

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας


Προστασίας
Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου
Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (NATO)
(ΟΑΕ∆) = North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΕ∆ (Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού < Βορειοατλαντικό Σύµφωνο (NATO)
∆υναµικού) < Βορειοατλαντική Συµµαχία (NATO)
< ΝΑΤΟ (Βορειοατλαντική Συµµαχία)
Βλέπε επίσης
Οργανισµός Απασχόλησης και Ασφάλισης << Βορειοατλαντική Συνέλευση (NAA)
Ανέργων (ΟΑΑΑ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΑΑΑ (Οργανισµός Απασχόλησης και Ασφάλισης Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
Ανέργων) Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΓΑ (Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων)

Οργανισµός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΟΑΠ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


146 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Οργανισµός Γραµµάτων & Τεχνών = Organization for European Economic Cooperation


(OEEC)
Οργανισµός ∆ηµητρέλη Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΟΣ (Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Οργανισµός ∆ιαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου Συνεργασίας)

Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού


(Ο∆∆Υ) Οργανισµός Ευρωπαϊκών Εκδόσεων
Χρησιµοποιείται αντί
< Ο∆∆Υ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού) Οργανισµός Εφοδιασµού Euratom
= Euratom Supply Agency (ESA)

Οργανισµός ∆ιαχείρισης Συµµαχικού Υλικού


(Ο∆ΙΣΥ) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)
Χρησιµοποιείται αντί = United Nations Organization (UNO)
< Ο∆ΙΣΥ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης Συµµαχικού Υλικού) Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΗΕ (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών)
< Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ)
Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας < ΗΕ (Ηνωµένα Έθνη)
(Ο∆ΙΕ) < Ηνωµένα Έθνη (ΗΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< Ο∆ΙΕ (Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδας) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--
∆ιευθύνσεις

Οργανισµός ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--Εκδόσεις


Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆∆ΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--Εκδόσεις--
< Ο∆∆ΕΠ (Οργανισµός ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως Κατάλογοι
Εκκλησιαστικής Περιουσίας)
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--
Κυβερνητικές εκδόσεις
Οργανισµός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--
Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων Περιβαλλοντική πολιτική
(ΟΕ∆Β)
Χρησιµοποιείται αντί Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--
< ΟΕ∆Β (Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων) Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της--Οδηγοί

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--Υπηρεσίες


Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ) πληροφοριών
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΣΒ (Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)--Υπηρεσίες
πληροφοριών--Οδηγοί

Οργανισµός Ελέγχου Αυτοκινητικών Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Βιβλιοθήκη


Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) (Γενεύη)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΑΣ (Οργανισµός Ελέγχου Αυτοκινητικών Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). ∆ιακρατική
Συγκοινωνιών) Επιτροπή Υπερεθνικών Εταιρειών

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ).


Οργανισµός Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιακυβερνητική Ναυτιλιακή Συµβουλευτική
(ΟΕΦΑ) Οργάνωση
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΦΑ (Οργανισµός Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). ∆ιεθνές
Σύµφωνο Οικονοµικών, Κοινωνικών και
Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων
Οργανισµός Εργατικής Εστίας Χρησιµοποιείται αντί
< ∆ιεθνές Σύµφωνο Οικονοµικών, Κοινωνικών και
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΕΚ (Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας)
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Οικονοµική
Επιτροπή για την Ευρώπη
Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Οικονοµικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
147
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

και Κοινωνικό Συµβούλιο


Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Πόντου (ΟΟΣΕΠ)
Οργανισµός Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΟΣΕΠ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Ευξείνου Πόντου)
Οργανισµός Βιοµηχανικής Αναπτύξεως--Τεχνική < Οικονοµική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου
βοήθεια < Οργανισµός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
< Οργανισµός Παρευξείνιας Οικονοµικής Συνεργασίας
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ).
Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας
= United Nations Organization (UNO). Food and Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και
Agriculture Organization Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Χρησιµοποιείται αντί = Organization for Economic Co-operation and
< Οργανισµός Γεωργίας και ∆ιατροφής (ΟΗΕ) Development (OECD)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Ανάπτυξης)
Πανεπιστήµιο
Χρησιµοποιείται αντί
< Πανεπιστήµιο Ηνωµένων Εθνών Οργανισµός Ορχηστρικής Τέχνης Βορείου
Ελλάδος

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Σύµβαση Οργανισµός Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου
για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (ΟΠΕΒ)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της < ΟΠΑΕΒ (Οργανισµός Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου)
Θάλασσας

Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών


Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Συµβούλιο (ΟΠΕΒ)
για τη Ναµίµπια Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΠΕΒ (Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Βιβλιοθηκών)
Υποεπιτροπή Αποτροπής των ∆ιακρίσεων και
Προστασίας των Μειονοτήτων
Οργανισµός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ)
Οργανισµός Κλασσικών Εκδόσεων = Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)
Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Χρησιµοποιείται αντί
Χρησιµοποιείται αντί < ΟΠΕΚ (Οργανισµός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών)
< ΟΛΘ (Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης) < Οργανισµός των Πετρελαιο-Εξαγωγικών Χωρών
(ΟΠΕΚ)
< Οργανισµός Χωρών που εξάγουν πετρέλαιο (ΟΠΕΚ)
Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) < ΟΠΕΚ (Οργανισµός Χωρών που εξάγουν πετρέλαιο)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΛΠ (Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς)
Οργανισµός Πολεµικών Εκδόσεων

Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της


Χρησιµοποιείται αντί Ευρώπης
< Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Οργανισµός)
< ΟΜΜΑ (Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών) Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
β.ε. 250 - "Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (κτήριο)" Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997"
Χρησιµοποιείται αντί
< Θεσσαλονίκη, Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών της Ευρώπης (1997)
(ΟΜΜΑ)--Προγράµµατα

Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της


Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997"--∆ιοίκηση και
Οργανισµός Νεότητας Νοµαρχιακής οργάνωση
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας
960-87443 Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού
Βλέπε επίσης
<< Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


148 31/8/2008
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Χρησιµοποιείται αντί Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ)


< ΟΠΑΠ (Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Χρησιµοποιείται αντί
Ποδοσφαίρου) < ΟΥΘ (Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης)

Οργανισµός Προστασίας Παίδων των Ηνωµένων Οργανισµός Χρηµατοδότησης Οικονοµικής


Εθνών (ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ) Ανάπτυξης (ΟΧΟΑ)
= United Nations International Children's Emergency Χρησιµοποιείται αντί
Fund (UNICEF) < ΟΧΟΑ (Οργανισµός Χρηµατοδότησης Οικονοµικής
Χρησιµοποιείται αντί Ανάπτυξης)
< ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ (Οργανισµός Προστασίας Παίδων των
Ηνωµένων Εθνών)
< ∆ιεθνές Ταµείο Αρωγής του Παιδιού Οργάνωση "17 Νοέµβρη"
Χρησιµοποιείται αντί
< 17 Νοέµβρη, (οργάνωση)
Οργανισµός Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕ)
Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΠΕ (Οργανισµός Προωθήσεως Εξαγωγών) Οργάνωση "1η Μάη"
Χρησιµοποιείται αντί
< 1η Μάη, (οργάνωση)
Οργανισµός Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕ).
Κέντρο Ερευνών και Πληροφοριών (ΚΕΠ)
Χρησιµοποιείται αντί Οργάνωση "Greenpeace"
< Κέντρο Ερευνών και Πληροφοριών (ΟΠΕ. ΚΕΠ) = Greenpeace (Οργάνωση)
Χρησιµοποιείται αντί
< Γκρήνπιις, (οργάνωση)
Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) Οργάνωση "Greenpeace"--Ηµερολόγια


Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΣΕ (Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος) Οργάνωση "Γιατροί του Κόσµου"
Χρησιµοποιείται αντί
< Γιατροί του Κόσµου, (οργάνωση)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ)--
Ιστορία
Οργάνωση "ΕΛΑ"
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ)--
Πειθαρχικός έλεγχος Οργάνωση για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης (PLO)
Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) = Palaististinian Liberty Organization (PLO)
Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΣΚ (Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων) < ΟΑΠ (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης)

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)


Χρησιµοποιείται αντί Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως
< ΟΤΕ (Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος)
Οργάνωση Μέσων Ερµηνείας Περιβάλλοντος

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Οργάνωση Νέων Ενώσεως Κέντρου


Βιβλιοθήκη
Οργάνωση Νέων Ενώσεως Κέντρου--Συνέδρια
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).
Βιβλιοθηκη--Κατάλογοι Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου (ΟΝΕΚ)
Χρησιµοποιείται αντί
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). < ΟΝΕΚ (Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου)
Χορωδία

Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Οργάνωση Νέων Νέας ∆ηµοκρατίας (ΟΝΝΕ∆)


Χρησιµοποιείται αντί Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΤΑ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) < ΟΝΝΕ∆ (Οργάνωση Νέων Νέας ∆ηµοκρατίας)

Οργανισµός Τουριστικών Εκδόσεων Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα


(ΟΠΛΑ)
Οργανισµός Τουριστικών Εκδόσεων "Ελλάδα" Χρησιµοποιείται αντί
< ΟΠΛΑ (Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


31/8/2008
149
210 - Όνοµα Συλλογικού Οργάνου
(Καθιερωµένες εγγραφές)

Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Αρµενική

Οργάνωση Πολυτέκνων Πατρών και Περιχώρων Ορθόδοξη Ανατολική