You are on page 1of 1

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI AMBAWANG
JL. MANUNGGAL XVIII Kec. Sungai Ambawang Kode Pos 78393

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN ORIENTASI

PETUGAS PETUGAS YANG
NO WAKTU TEMPAT MATERI HASIL
PENGORIENTASI DIORIENTASI
Puskesmas
Penjelasan mengenai Penanggungjawab upaya yang baru belum memahami
1 Sungai
tugas pokok fungsi keseluruhan program-program upaya Promkes
Ambawang
Puskesmas
Penjelasan mengenai Penanggungjawab upaya yang baru telah memahami
2 Sungai
informasi program program-program dari upaya Promkes
Ambawang
Balai Desa
Praktek pelaksanaan Penanggungjawab upaya promkes yang baru telah memulai
3 Sungai
kegiatan SMD praktek penyuluhan pada masyarakat
Ambawang
Puskesmas Penanggungjawab upaya promkes yang baru telah
Evaluasi kegiatan
4 Sungai memahami dan menguasai kemampuan memfasilitasi
praktek
Ambawang kegiatan SMD/permasalahan kesehatan masyarakat
Puskesmas Penanggungjawab upaya telah mampu melaksanakan
Penyusunan rencana
5 Sungai kegiatan Promkes. Dan akan terus meningkatkan
tindak lanjut evaluasi
Ambawang kemampuan penguasaan kegiatan promkes
Puskesmas
Kegiatan pencatatan dan Penanggungjawab upaya promkes yang baru menyusun hasil
6 Sungai
pelaporan kegiatan orientasi
Ambawang

Petugas yang mengorientasi Petugas yang diorientasi