You are on page 1of 2

Recenzentski obrazac

Autori
Naslov rada
Sekcija
Broj stranica: Broj crteža i grafikona: Broj tablica: Broj slika:

Kategorija Označite križićem


1. Izvorni znanstveni rad
2. Prethodno priopćenje
3. Pregledni rad
4. Stručni rad
Ocjena rada – Potvrditi ili negirati kvalifikacije Da/Ne
1. Naslov rada je jasan i odgovara sadržaju
2. Sažetak jasno prikazuje ciljeve, metode i rezultate
3. Znanstvene metode su ispravno korištene
4. Terminologija je ispravna
5. Rad nema suvišnosti i ne treba ga skratiti
6. Rezultati su jasno predočeni
7. Zaključci su ispravno postavljeni
8. Ključne riječi su dobro odabrane
9. Prilozi (tablice, grafikoni, slike i crteži) su potrebni i jasni
10. Literatura je prikladna
Molimo Vas da u prilogu komentirate razloge za negiranje kvalifikacija
Mišljenje Označite križićem
1. Rukopis u ovom obliku nije prihvatljiv za objavljivanje
2. Rukopis može biti prihvatljiv poslije opsežnih ispravaka
3. Rukopis će biti prihvatljiv poslije manjih ispravaka
4. Rukopis je u ovom obliku prihvatljiv za objavljivanje

Dubrovnik | 12.-17. veljače 2017. | Hrvatska


Poljoprivredni fakultet | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek, Hrvatska
e-mail: sa@pfos.hr | http://sa.pfos.hr
Napomena recenzenta

Podaci o recenzentu
Ime i prezime, znanstveno-nastavno
zvanje
Adresa
Tel./Fax./e-mail
Datum recenziranja
Potpis

Ispunjava uredništvo

Rad primljen Sekcija


(datum)

Recenzent
Poslano na recenziju Primljeno
(datum) (datum)

Opaske tehničkog
urednika
Potpis tehničkog
urednika

Zaključak uredništva
sekcije
Potpis voditelja sekcije

Recenzentski list vratiti na e-mail i poštom (s potpisom).

Adresa:
Prof.dr.sc. Ime Prezime
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: ime.prezime@pfos.hr

Dubrovnik | 12.-17. veljače 2017. | Hrvatska


Poljoprivredni fakultet | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek, Hrvatska
e-mail: sa@pfos.hr | http://sa.pfos.hr