BOOK REPORT IN ENGLISH

Submitted By: Sthefanie Mae E. Davocol Grade III- I

Submitted To: Mrs. Juliet S. Pedrita

He shouted to them that it should be three times many. the roundest pigs. the finest silk. the juiciest melons. It must have more cushions and woven with golden thread that glitters at night. he saw the whitest of clouds above him in the blue sky. One day. The following day. He said if they don’t make away on how he could get it by daybreak he will send them hanging on a pole bitten by the reddest ants. No one disobeyed him because he had the fiercest soldiers that had the sharpest spears. and the purest of silver and gold. He called to his guards and shouted at them to tell the wisest men on how he could get the whitest of clouds. . He asked the rajah to build the biggest kite so he could go up into the sky and grab the whitest cloud and his people will bring back to land. while the rajah was sitting beside his biggest window in his largest palace.Title: The Greediest of Rajahs and the Whitest of Clouds Characters: Greediest of Rajahs People of the kingdom Soldiers Wisest of the wise Little boy Setting: A palace or kingdom Summary: Once there lived the greediest of rajahs he wanted the fattest cow. He replied that the only one who could got o the home of Allah which is the sky is one who is pure and the great and there is no else greater than him. He took everything. The people were amazed except the rajah.. the wisest of the wise men reported on how he could get the wisest cloud. He thought that it was more pure than the carabao’s milk and pluffier than the softest pillow. his people were the poorest and saddest. The sweetest sugar.

Well. you should do something good like when you want to have a high grade you should study well. Never be too greedy 2. If you want something. They shouted with their loudest shouts. Even the men who are holding the kite let go of the rope to get some share. They didn’t notice that the rajah was flying away. the largest kite was done. Moral Lesson: 1. A boy shouted that the rajah was gone. It is the rajah still looking for the whitest cloud.At last. He came nearer and nearer until suddenly he stopped the jewels. 3. if you look clearly at the sky. The people rushed out to get some. He went outside and the strongest wind blew. Do not cheat. Try working hard to earn what you want.. . you’ll see a formation of stars like kite. 4. Never push anyone to hard when you want them to do something to you (don’t be harsh).

Pedrita . Juliet S.I Submitted To: Mrs. Davocol Grade III.BOOK REPORT IN FILIPINO Submitted By: Sthefanie Mae E.

Kahit minsan lamang ito magsalita.ama ni Gerry at asawa ni Garcia. Sunud sunuran ito sa kanyang ina.panganay na naak na babae nina Salvador at caridad.Sila ay isang pamilyang may pagkakaisa at unawaan para sa isa’t isa. Matalino rin si Leni at sa katunayan ay isa pa ang nakakuha ng unang puwesto sa Medical Board Exam. Mahilig sa Junior makipag usap lalo na kung tungkol sa pulitika at gobyerno. Hindi siya agad agad nagpapatinag sa mga problemang kanyang hinaharap. Ang tunay talagagng nanis ni Junior ay ang kumuha ng abogasya ngunit tinutulan ito ng kanyang mga magulang. Junior. Salvador.and padre de pamilya at mabuting aswa ni caridad.asawang hiniwalayan ni Victor dahil sa kaustuhan ng inang si Nyora Tentay . Titulo :Anal Dela Reina II. Espesiyalidad nito ang Pediatrics at talga naming makikita ang husay ni Lenis a panggagamot. Pamilyang Marcial.I. talagang may kabuluhan at may lalim naman ito. Leni. Tahimik lang ito at minsanan lamang kung magsalita.Madalas din siyang sumasang ayon sa mga desisyon ni Caridad lalo na’t kung sa tingin niya’y ito’y tama at para sa ikabubuti ng asawa. Gracia. Victor. Mabuting anak si Junior at lagging sinusunod ang kanyang mga magulang. Wla kasi silang maayos na kuminikasyon.huling myembro ng pamilya. CAridad.ang pamilyang ito ay puno ng kaguluhan.isang napakamaunawaing ina sa kanyang pamilya.Isa siyangbabaeng may malakas at matibay na loob. Masasabing isa silang halimbawa ng maayos at halos perpektong pamilya. Malaki ang pagmamahal at pagaalala niya sa kanyang aswa lalo na sa kanyang mga anak na si Leni at Junior. Hindi man kita ay mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Kasalukuyang kumukuha ng kursong Architecture sa isang Unibersidad. Nagtapos ito ng medisina at kasalukuyang nag-iinternong doctor. Tauhan: PAmillyang De los Angeles. Hindi pinapakinggan ni Nyora tentay ang kanyang anak na si Victor at pilit na pinasusunod ito sa kanyang mga nais kahit na ayaw naman nito.

Nakikita rin dito ang kahirapan dahil mayroong mga katiwalian at bayaran sa mga opisyal. Kasukdulan: Ang kalutusan ng nobela ay naging maayos at masaya . di umano ni Nyora Tentay mula sa dating katiwala nila na si Osyong. Tunggalian: Nalaman ni Caridad na binili ang kanyang lupa.Gerry. hindi naiwassang magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalwa. mabaho. Suliranin: Ang Suliranin ay naguumpisa nang malaman ni CAridad na bnili ang kanyang lupa. Ang lugar na ito ay simbolo ng mga lunggati ng bawat isa. Imbes na tulungan niya ang mga ito ay tinatapalan pa niya ng malaking intere ang mga uuutang.Dahil sa mga pangyayaring ito. at si Nyora Tentay ang nagmimistulang pinuno nito. di umano’y ni Nyora Tentay mula sa dating katiwala nila ni si Osyong. IV. hindi naiwasang magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. . Nagkakaroon ng relasyon ang mga tauhan sa Tagpuang Canal de Reina dahil ang lupang pagmamay-ari ni Caridad ay nandiriro. Gitna Saglit na Kasiglahan Sa bayan ng Canal De la Reina si Nyora Tentay ang may kaya sa buhay kung kaya’t siya ang nilapitan ng lahat ng naninitahan doon upang umutang dahil sa kakapusan ng pera.Ang lahat ay nagdiwang dahil ang kanilang mga suliranin ay natapos sa isang maayos at mapayapang paraan. Nag pasya silang mag umpisa ng bagong buhay at mga pangarap sa kanilang lupa sa Canal de la Reina. Dahilsa mga pangyayaring ito. at pinamumutikan ng mga iskwater. Tagpuan: Inilarawan ang tagpuan bilang isang maburak. Ipinapakita nito na hindi lamang mga bagay o mga tao ang maaring maging simbolo ng pagbabago. lalo na ng mga mahihirap.anak ni Victor at Gracia III. Maraming pangyayari ang naganap sa lugar na ito at dito umiikot ang pinaka lamnan ng nobela. Si junior ay pinayagan nang kumuha ng abogasya at si LEni at gerry naman ay nagpakasal na.

Buhay ng mga mamamayan ang naapektuhan. Bumababa na rin tuloy ang ekonomiya at hindi naging maayos ang pamamalakad ng batas ng ating bansa. Dahil dito. V. Makikita rito na ang tao ay maaring magbago para sa ikabubuti nito. Tinggap nito ang kanyang pagkatalo at ibinabalik ang lupa sa tunay na nagmamay-ari.Wakas: Nagkaroon ng solusyon ang suliranin nang isang araw ay may dumating na napakalakas na bagyo sa bansa. Hindi lahat ay isinilang na masama dahil tayo ay nilikha ayon sa katangian ng Diyos. Sa di inaasahang pangyayari ay napunta sa pamilyang de los Angeles ang mga papeles ni Nyora Tentay sa pamamagitan ni Ingga ngunit pinipili pa rin itong isauli ng pamilya dahil nais nilang maging patas. Hangang sa ngayon ay nagaganap pa rin nito sa iba’t ibang panig ng ating bansa. Naging dulot nito ay ang pagkakatangay sa baha ng mga naninirahan sa Canal de la Reina at kasama rito si Nyora Tentay. Mensahe: Maraming nakikitang isyung panlipunan sa nobela. Maliit man o matataas na tao ay nasasangkot sa ganitong mga gawain. Kahit kalian ay hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. . Dahil na rin siguro sa mga panyayari ay naisip na ni Nyora Tentay na masama ang kanyang mga ginagawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.