You are on page 1of 2

2.

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


MENENGAH (KSSM)

3. SAINS, TECHNOLOGY, ENGINERING


MATHEMATICS (STEM)

 Dijalankan secara berterusan untuk mengesan


perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

 Menggunakan kaedah penilaian yang pelbagai

 Bersifat autentik dan holistic


3. HIGHLY IMMERSIVE PROGRAM

2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


(PBS / PBD)

1. DUAL LANGUAGE PROGRAM (DLP)

 Program ini diperkenalkan di bawah dasar Memartabatkan


Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

 Sekolah diberi pilihan untuk menggunakan bahasa Inggeris


sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP)
mata pelajaran Sains, Kejuruteraan, Teknologi dan
Matematik (STEM).
TAKWIM PIBG 2018

TARIKH NAMA PROGRAM

14 APRIL 2018 BOOK TRADE FAIR


12 – 13 MEI 2108 PESTA RIAM
6 – 7 JULAI 2018 KEMPEN KITAR SEMULA 3R
28 JULAI 2018 KONSERT PELANCARAN ALUMNI RIAM
8 SEPTEMBER 2018 GOTONG ROYONG PERDANA

PROGRAM – PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


TEMPOH NAMA PROGRAM
MASA
SEDANG PROGRAM INTERVENSI PANITIA
BERLANGSUNG (HUJUNG MINGGU / CUTI)
SEMINAR AKADEMIK ANJURAN PIHAK LUAR VISI
BULAN AKADEMIK Insan Terdidik, SMK Riam Gemilang
JUN - OGOS BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN PT3 /
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG
SPM MISI 2018
JULAI KELAS LATIH TUBI Melahirkan insan yang berjati diri dan bersemangat juang
JULAI PROGRAM GILAP PERMATA ‘FLY RIAM FLY” dalam menghadapi pelbagai cabaran untuk
OGOS KEM JIWA MURNI / SOLAT HAJAT mencapai kesejahteraan diri demi agama, bangsa dan negara TARIKH
SEPTEMBER PROGRAM GERAK GEMPUR GEMILANG (PT3) sejajar dengan Wawasan 2020.
10 Mac 2018
OKTOBER PROGRAM KEY 2 SUCCESS (SPM)
PERWATAKAN SEKOLAH
Kenyalang Menggapai Bintang MASA
SLOGAN SEKOLAH
8.00 – 1.00 petang
Fly Riam Fly, Fly High”
TEMPAT
5 BUDAYA RIAM
Ajaran Tuhan Kami Junjung
Ruang Legar A, SMK Riam
Nasihat Ibubapa Kami Agung
Ilmu Guru Kami Sanjung
Amanat Bangsa Kami Renung
Budaya Bangsa Kami Dukung

~Selamat Datang Ke SMK Riam~


Welcome To SMK Riam
LAMAN WEB SEKOLAH:
SILA LAYARI LAMAN WEB: www.smkriam.edu.my
https://www.moe.gov.my/images/KPM/UKK/2018/01%20Jan/TE
KS%20YBM%20PERUTUSAN%20TAHUN%20BAHARU%202018.pdf TEL / FAX : 085 – 615033

PERUTUSAN TAHUN BARU MENTERI PENDIDIKAN KOD SEKOLAH


(YB DATO' SERI MAHDZIR BIN KHALID) YEA4105

Fly Riam Fly - Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly, Fly High Fly Riam Fly,