You are on page 1of 2

Persoalan Destinasi Impian – Novel Tingkatan 1

i. Jiwa remaja yang mudah memberontak 容易发火的青少年


Contoh: Firdaus seorang anak muda yang cepat mengalah dan tidak tahan menerima cabaran.
Akibatnya dia selalu sahaja merungut dan memberontak apabila mengalami kesusahan.
Firdaus 是一个容易认输和不能接受挑战的青少年。最后他时常在有难的时候发火

ii. Keprihatinan dan kemurahan hati terhadap insan lain. 对别人的关心/关怀


Contoh: Johari sentiasa membantu sepupunya apabila ditimpa kemalangan. Beliau cepat-cepat
datang memberi bantuan kepada Firdaus dan Azlina ketika jatuh dari basikal.
Johari 在 Azlina 发生意外时给予帮助。当 Firdaus 和 Azlina 从脚踏车仆街时, Johari 就帮忙他们

iii. Keberanian mengharungi / berdepan dengan rintangan / cabaran 敢敢面对挑战


Contoh: Azlina seorang perempuan berumur 16 tahun, pelajar tingkatan 4 sanggup menerima
cabaran untuk mengayuh basikal sejauh 50 kilometer. Sebagai seorang pelajar, dia mempunyai
daya juang yang tinggi dan penyabar.
Azlina , 16 岁的女生,高中四的学生接受挑战骑脚踏车 50 公里。身为一位学生,他拥有很高的毅力
和耐心。

iv. Keinsafan setelah sedar dari kesilapan 勇于认错,知错能改


Contoh: Firdaus akhirnya menyesal apabila sedar dari melakukan kesilapan. Beliau seorang yang
panas baran, pembohong dan bersifat angkuh. Selepas peristiwa lemas di pantai, dia mula sedar
dan insaf dari kesalahannya.
Firdaus 在做错事情后后悔。他是一个很容易生气的人,骗子和骄傲。在海边溺毙事件后,他从中醒
悟过来。

v. Usaha dan kerjasama menghasilkan kejayaan 努力+合作=成功


Contoh: Johari, Firdaus dan Azlina berjaya mengayuh basikal dan sampai ke destinasi Pantai Morib
Baru. Mereka berjaya kerana usaha yang gigih dan bekerjasama semasa dalam perjalanan.
Johari, Firdaus 和 Azlina 成功起轿车到达 Pantai Morib Baru. 他们能够成功因为他们在途中一起努力
和合作。

- - - - - - - - - - -我 是 分 隔 线 - - - - - - - - - - -

Soalan:
Berdasarkan novel yang anda kaji, iaitu Destinasi Impian, huraikan 3 persoalan yang terdapat
dalam novel tersebut.

Novel yang saya kaji ialah Destinasi Impian, karya Mohd Ismail Sarbini.

Persoalan pertama dalam novel ini ialah keberanian mengharungi / berdepan dengan
rintangan / cabaran. Azlina seorang perempuan berumur 16 tahun, pelajar tingkatan 4 sanggup
menerima cabaran untuk mengayuh basikal sejauh 50 kilometer.

Selain itu, persoalan kedua dalam novel ini ialah Keinsafan setelah sedar dari kesilapan.
Firdaus seorang yang asalnya panas baran akhirnya menyesal apabila sedar dari melakukan
kesilapan.

Persoalan terakhir / ketiga novel ini ialah Usaha dan kerjasama menghasilkan kejayaan.
Johari, Firdaus dan Azlina berjaya mengayuh basikal dari rumah mereka ke Pantai Morib Baru
kerana usaha yang gigih dan tidak berputus asa.
FORMULA: 开头选小说,之后回答问题。分段最好。

1 point + 1 huraian / contoh