You are on page 1of 1

CUPRINS

Răspunderea delictuală

Introducere

1. Generalități privind răspunderea delictuală

1.1. Dispoziții generale cu privire la răspunderea delictuală

1.2. Condițiile angajării răspunderii delictuale și funcțiile ei

1.3. Delimitarea dintre răspunderea delictuală și răspunderea contractuală

1.4. Răspunderea delictuală sub aspect comparat

2. Condițiile generale ale răspunderii delictuale

2.1. Prejudiciul și formele ei

2.2. Fapta ilicită

2.3. Raportul de cauzalitate

2.4. Vinovăția autorului faptei ilicite

3. Formele răspunderii delictuale

3.1. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat în comun și răspunderea comitentului pentru fapta
prepusului

3.2. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de minori și persoane incapabile

3.3. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămarea integrității corporale sau prin deces

3.4. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare și de anchetă

4. Aspecte practice privind răspunderea delictuală

Concluzii generale și recomandări

Bibliografie

Anexe