You are on page 1of 66

evoluţie și preferinţe privind mass

media din Republica Moldova


Republica Moldova

Mar0e 2018

Raport elaborat de:


Doru Petruţi – doru.petru0@imas.md
Viorelia Zaharco – viorelia.zaharco@imas.md
Alexandru Criviţchi – alexandru.crivitchi@imas.md

www.imas.md

Sondajul a fost realizat la comanda Asociaţiei pentru Dezvoltare și Cooperare Moldova.


Acest sondaj a fost realizat cu suportul Suediei și Statelor Unite ale Americii.
metodologie

eşanAonare:
stra0ficat, probabilist, tri-stadial;

volum eşanAon:
1513 respondenţi, 18 ani şi peste;

criterii de straAficare:
12 unităţi administra0v-teritoriale (UAT). mediu rezidenţial (urban-rural). mărimea
localităţilor urbane (3 0puri). 0pul localităţilor rurale (centru de comună/sat
aparţinător);

stadii de randomizare:
localitatea (96 localităţi selectate), gospodăria,persoana;

reprezentaAvitatea:
eşan0onul este reprezenta0v pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv
Transnistria;
eroarea maximă de eşan0onare este de ±2.5%;

interviurile:
au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 98 operatori din reţeaua [imas],
în limbile română şi rusă;

perioada de culegere a datelor:


09 februarie – 04 mar0e 2018;

denumire completă: IMAS INVEST SRL

denumire scurtă: imas

director general: Doru PETRUŢI

date de contact: www.imas.md, office@imas.md, (+373 22) 26-00-96;

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 2
structură eşanAon
…profil socio-demografic
variabila grup număr de persoane procent

masculin 728 48.1%


gen
feminin 785 51.9%
18-25 ani 178 11.8%
26-40 ani 436 28.8%
vârsta 41-55 ani 366 24.2%
56-70 ani 403 26.6%
peste 71 ani 130 8.6%
studii medii incomplete 502 33.2%
șc. generală sau profesională 403 26.6%
educaţie
liceu/șc. postliceală/colegiu 262 17.3%
studii superioare 346 22.9%
încadrat în câmpul muncii 613 40.5%
temporar nu lucrează 236 15.6%
ocupaţie
nu lucrează 660 43.6%
nu răspunde 4 0.3%
moldovean/român 1272 84.1%
naţionalitate altele (rus, ucrainean etc.) 240 15.8%
nu șAe/nu răspunde 1 0.1%
presa scrisă 31 2.0%
radioul 107 7.1%
sursa principală televiziunea 855 56.5%
de informare mediul online 472 31.2%
ceea ce spun alţi oameni 32 2.1%
nu șAe/nu răspunde 16 1.1%
da 939 62.1%
uAlizarea
internetului nu 573 37.8%
nu șAe/nu răspunde 1 0.1%
municipii 352 23.3%
mediu rezidenţă alte orașe 333 22.0%
sate 828 54.7%
total 1513 100.0%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 3
principalele concluzii

Acces și consum media

Televiziunea
Majoritatea respondenţilor (95%) au cel puţin un aparat TV în locuinţă. Cei mai mulţi dintre cei care au televizor
(și s-au uitat la TV în ul0mele 30 de zile) au de asemenea acces şi la o receptare modernă a canalelor de
televiziune. Asmel, 61% dintre aceș0a au acces la televiziune prin cablu, 38% prin IPTV, 18% au instalaţie de
recepţie prin satelit/antenă parabolică etc. Ca urmare a accesului extrem de ridicat la canalele TV, cea mai mare
parte a populaţiei (73%) se uită 6-7 zile pe săptămână la televizor (încă 7% 3-5 zile pe săptămână; doar 9% deloc).
Durata zilnică medie alocată consumului TV este de 3 ore şi 9 minute într-o zi obișnuită de lucru (189 minute) şi
de 4 ore şi 23 de minute într-o zi de week-end (263 minute). Variaţiile dintre consumatori sunt însă destul de
mari, inclusiv funcţie de categoria socio-demografică din care face parte respondentul. În 0mpul săptămânii, de
exemplu, 21% se uită mai puţin de 60 minute, 27% între 60 şi aproape 120 minute, 31% între 120 şi aproape 240
minute, iar 21% se uită 240 minute sau mai mult.
Grafic 1. Variaţia 3mpului alocat pentru vizionarea programelor TV (număr minute calculate pentru cei care au declarat
că s-au uitat la televizor în ul3mele 30 de zile, 84% din total eșan3on, 1276 dintre respondenţi)
O zi din Ampul săptămânii O zi din weekend
masculin 178 252
feminin 200 274
18-25 ani 157 224
26-40 ani 171 256
41-55 ani 183 263
56-70 ani 205 275
peste 71 ani 254 288
studii medii incomplete 197 269
șc. generală sau profesională 195 278
liceu/șc. postliceală/colegiu 190 267
studii superioare 173 234
încadrat în câmpul muncii 160 245
temporar nu lucrează 192 271
nu lucrează 218 279
moldovean/român 188 264
altele (rus, ucrainean etc.) 196 258
sursă informare - presa scrisă 194 254
sursă informare - radioul 168 212
sursă informare - televiziunea 204 288
sursă informare - mediul online 163 216
sursă informare - alţi oameni 152 256
u0lizator Internet - da 180 259
u0lizator Internet - nu 204 269
rezident - municipii 188 264
rezident - alte orașe 194 273
rezident - sate 188 258

0 60 120 180 240 300 0 60 120 180 240 300


evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 4
Internet

Pentru a putea u0liza internetul este necesar să ai acces la internet (în gospodărie sau pe telefonul mobil), dar şi
să deţii un computer, tabletă sau telefon mobil cu posibilitate de conectare la internet). Iată care este situaţia în
rândul respondenţilor din aceste puncte de vedere: 68% din respondenţi au declarat că au acces la internet în
propria gospodărie, 58% având acces la internet prin intermediul unui telefon mobil; din combinaţia celor două
modalităţi, rezultă că 73% din totalul par0cipanţilor la sondaj au acces la internet. Nu toţi din cei care au acces la
acest serviciu îl și u0lizează, 62% fiind ponderea celor care l-au u0lizat în ul0mele 30 de zile (40% de 5-7 ori pe
săptămână, 7% de 3-5 ori pe săptămână, 5% de 1-2 ori pe săptămână, iar 10% mai rar). Mai bine de două treimi
(68%) deţin în gospodărie un computer, iar 29% deţin o tabletă.

Cei care u0lizează internetul alocă pentru această ac0vitate într-o zi obișnuită de lucru în medie două ore şi 55 de
minute (175 minute), iar în 0mpul unei zile de week-end trei ore și 30 de minute (210 minute). Timpul alocat
u0lizării internetului diferă de asemenea în funcţie de caracteris0cile socio-demografice ale respondenţilor.
Asmel, într-o zi obișnuită din 0mpul săptămânii folosesc mai mult internetul cei 0neri (18-25 ani: 252 minute)
decât cei mai în vârstă (56-70 de ani: circa 132 minute; cei peste 70 de ani: circa 83 minute), cei din municipii
(202 minute) mai mult de cât cei din rural (161 minute), mai mult cei care au ca sursă principală de informare
mediul online (222 minute) decât restul.

Grafic 2. Variaţia 3mpului alocat pentru u3lizarea internetului (număr minute calculate pentru cei care au declarat că au
u3lizat internetul în ul3mele 30 de zile, 62% din total eșan3on, 939 dintre respondenţi)

O zi din Ampul săptămânii O zi din weekend


masculin 170 214
feminin 180 206
18-25 ani 252 285
26-40 ani 182 218
41-55 ani 148 186
56-70 ani 132 163
peste 71 ani 83 93
studii medii incomplete 172 216
șc. generală sau profesională 177 215
liceu/șc. postliceală/colegiu 167 210
studii superioare 183 201
încadrat în câmpul muncii 172 199
temporar nu lucrează 172 233
nu lucrează 182 215
moldovean/român 179 213
altele (rus, ucrainean etc.) 158 195
sursă informare - presa scrisă 128 166
sursă informare - radioul 154 183
sursă informare - televiziunea 130 167
sursă informare - mediul online 222 257
sursă informare - alţi oameni 142 126
rezident - municipii 202 226
rezident - alte orașe 171 200
rezident - sate 161 205

0 60 120 180 240 300 0 60 120 180 240 300


evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 5
Radio

În aproxima0v două treimi din situaţii respondenţii declară că au în gospodărie un aparat de radio în funcţiune
sau deţin unul în mașina pe care o posedă ei sau un membru al gospodăriei; în plus, chiar dacă nu au un aparat
de radio, alţi 3% din respondenţi spun că obișnuiesc să asculte radioul prin intermediul internetului. Ca urmare a
acestui nivel de acces la posturile de radio, 28% ascultă radioul 6-7 zile pe săptămână (încă 7% ascultă 3-5 zile pe
săptămână; 43% deloc). Durata zilnică medie alocată consumului radio este de 2 ore și 46 minute într-o zi
obişnuită de lucru (166 minute) şi de două ore și 47 minute într-o zi de week-end (147 minute). Variaţiile dintre
consumatori sunt însă destul de mari și în cazul consumatorilor de programe radiofonice, așa cum poate fi
observat și în graficul de mai jos. În 0mpul săptămânii, de exemplu, 44% ascultă mai puţin de 60 de minute, 18%
între 60 şi aproape 120 minute, 14% între 120 şi aproape 240 minute, iar 23% ascultă radioul 240 de minute sau
mai mult.

Compara0v cu consumul TV, diferenţele sunt și mai ușor de observat în privinţa volumului de 0mp zilnic alocat
pentru a asculta radioul: în primul rând, putem sublinia un consum semnifica0v diferit funcţie de mediul de
rezidenţă, un locuitor din sat ajungând la un consum aproape dublu în zilele de weekend faţă de un locuitor din
municipii. De asemenea, un comportament de ascultare a programelor radion semnifica0v mai ridicat s-a
înregistrat în rândul celor care nu sunt u0lizatori de internet, în rândul celor cu studii scăzute, a celor care nu
lucrează, a celor de peste 55 de ani și în rândul persoanelor de gen feminin.

Grafic 3. Variaţia 3mpului alocat pentru ascultarea programelor radio (număr minute calculate pentru cei care au
declarat că au ascultat un post de radio în ul3mele 30 de zile, 42% din total eșan3on, 641 dintre respondenţi)

O zi din Ampul săptămânii O zi din weekend


masculin 158 135
feminin 177 160
18-25 ani 137 108
26-40 ani 163 128
41-55 ani 154 135
56-70 ani 179 177
peste 71 ani 207 191
studii medii incomplete 175 164
șc. generală sau profesională 190 158
liceu/șc. postliceală/colegiu 153 145
studii superioare 139 114
încadrat în câmpul muncii 158 125
temporar nu lucrează 157 136
nu lucrează 180 176
moldovean/român 172 152
altele (rus, ucrainean etc.) 118 99
sursă informare - presa scrisă 176 140
sursă informare - radioul 255 215
sursă informare - televiziunea 162 148
sursă informare - mediul online 133 114
sursă informare - alţi oameni 84 82
u0lizator Internet - da 145 120
u0lizator Internet - nu 204 194
rezident - municipii 131 86
rezident - alte orașe 166 143
rezident - sate 179 170

0 60 120 180 240 300 0 60 120 180 240 300


evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 6
Accesul la mass media prin internet

Așa cum putem constata în graficul de mai jos, o mare parte a 0mpului alocat u0lizării internetului este folosit
pentru navigarea pe internet pentru a căuta informaţii generale (86% din cei care au u0lizat internetul în ul0mele
30 de zile), pentru discuţii pe chat cu prieteni, rude, cunoscuţi (81%) și pentru diver0sment (77%). Totuși, un
număr considerabil de respondenţi folosesc acest mediu pentru a obţine informaţiile privind domeniul social,
economic sau poli0c; asmel, 69% au declarat că obișnuiesc să acceseze diverse portaluri de ș0ri, 46% pentru a
urmări programe TV, 37% pentru a accesa informaţii de pe site-urile ziarelor, iar 23% pentru a asculta radioul
(dacă raportăm aceste ponderi la întreg eșan0onul, nu doar la cei care au u0lizat internetul în ul0mele 30 de zile,
situaţia arată în felul următor: 43% din total respondenţi accesează portaluri de ș0ri, 28% urmăresc programe TV,
23% citesc ș0ri de pe siteurile ziarelor, iar 14% ascultă posturi de radio în regim online).

Chiar dacă programele TV sau ascultarea radioului pot fi direcţionate mai mult spre diver0sment decât spre ș0ri,
am încercat să construim un profil al celor care accesează informaţiile furnizate de mass-media prin intermediul
internetului. Datele studiului nostru au relevat faptul că mai interesaţi de vizionarea programelor TV prin
intermediul internetului sunt mai degrabă persoanele 0nere (18-25 de ani - 58% dintre ei), de accesarea
portalurilor de ș0ri sunt adulţii (26-40 de ani - 47%), cei ac0vi ocupaţional (75%) și care au o educaţie superioară
(81%), în 0mp ce grupul ţintă pentru accesarea site-urilor ziarelor este cons0tuit mai degrabă din locuitorii
municipiilor (43%), a celor care lucrează (43%) și au o educaţie superioară (47%).

Grafic 4. Modalităţi privind u3lizarea internetului (procente calculate pentru cei care au declarat că au u3lizat internetul
în ul3mele 30 de zile, 62% din total eșan3on, 939 dintre respondenţi)
Da Nu NŞ/NR

Pentru a căuta informaţii de interes general 86 14 0


Pentru a discuta cu prieteni, rude, cunoscu0 

81 19 0
pe skype sau alte 0puri de chat-uri
Diver0sment (filme, muzică, jocuri etc.) 77 23 0
Pentru a mă informa de pe 

69 30 1
diverse portaluri de ş0ri
Pentru a căuta informaţii de interes profesional

68 31 1
(inclusiv pentru şcoală, facultate)
Poştă electronică (email) 63 36 1

Pentru a ci0 informaţii de pe blogguri 46 53 1

Pentru a mă uita la programele televiziunilor 46 54 0


Pentru a ci0 ş0ri şi informaţii 

37 62 1
pe siteurile ziarelor
Pentru a asculta radioul 23 77 0

0 20 40 60 80 100
Dintre u0lizatorii de internet, o pondere însemnată (64%) accesează site-urile moldoveneș0 pentru a căuta ș0ri
cu carcater socio-poli0c, dar influenţa informaţiilor de acest 0p de pe site-urile ruseș0 are o pondere deloc
neglijabilă (55%), în 0mp ce site-urile europene atrag o treime din u0lizatori, iar cele din România pe 28%.
Interesante sunt și ponderile care fac și mai multă lumină în privinţa influenţei provenite din mediul online cu
referire la ș0rile socio-poli0ce: 28% u0lizează site-urile moldoveneși, dar nu și de pe cele ruseș0; 18% le preferă
doar pe cele ruseș0, nu și pe cele moldoveneș0, în 0mp ce 36% se informează ast din site-uri moldoveneș0 cât și
din cele ruseș0.
Chiar dacă raportul u0lizatorilor de site-uri de socializare este în avantajul Odnoklassniki (74% din u0lizatorii de
internet) versus u0lizatorii Facebook (64%), atunci când vine vorba despre cei care folosesc aceste medii pentru a
se informa referitor la situaţia socio-poli0că din ţara noastră (45% din u0lizatorii de internet), raportul de
influenţă se răstoarnă în favoarea Facebook (64%) versus Odnoklassniki (29%). Mai mult decât atât, cele două
site-uri de socializare își delimitează destul de clar ariile socio-demografice în care își manifestă popularitatea:
dacă Facebook e pe placul locuitorilor din orașele mari, a celor cu studii superioare, 0neri, vorbitori de limbă
română, u0lizatorii Odnoklassniki pot fi mai ușor găsiţi la sate, în rândul celor cu studii medii, mai mult în rândul
persoanelor adulte, fiind mai mult vorbitori de limbă rusă.
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 7
Climat general

Nivelul de sa0sfacţie al consumatorilor moldoveni faţă de mass media nu este la cote foarte înalte, doar 3%
declarându-se foarte mulţumiţi, iar alţi 37% destul de mulţumiţi de mass media. Tot 3% este ponderea celor care
susţin că presa este “complet independentă”, alţi 12% crezând că ea este “mai degrabă independentă”, în 0mp ce
59% o plasează în zona “complet sau mai degrabă dependentă”. Mai mult chiar, doar 1% consideră că ceea ce
prezintă mass media din Republica Moldova corespunde în foarte mare măsură realităţii; acestora li se adaugă
alţi 21% care au afirmat în 0mpul sondajului că relatările din mass media corespund în mare măsură realităţii -
curentul majoritar de opinie este însă a celor care sancţionează mass media pentru distorsionarea realităţilor
(75%). Profilul celui care are păreri foarte cri0ce la adresa mass mediei: este bărbat, lucrează, are studii
superioare, se informează îndeosebi din mediul online și locuiește în orașele mari sau municipii.

În aceste condiţii, percepţia gradului de informare înregistrează și ea rezultate destul de modeste; dacă în ceea ce
privește informarea legată de ceea ce se însmplă în ţara noastră putem vorbi de un echilibru (49% informaţi, iar
alţi 49% considerându-se mai degrabă lipsiţi de informaţiile de care ar avea nevoie), atunci când ne referim la
realităţile din localităţi sau regiuni ale ţării, lucrurile sunt mai degrabă necunoscute publicului larg. Și mai rău stau
lucrurile atunci când vine vorba despre gradul perceput privind realităţile din ţările vecine ca România sau
Ucraina (20%, respec0v 18% declarându-se suficient de informaţi referitor la situaţiile din aceste două ţări).

Respondenţii nu simt că mass media acţionează în interesul lor sau al societăţii per ansamblu, 50% afirmând că
prioritate au interesele poli0cienilor, 15% spun că mass media acţionează funcţie de interesele patronului care
deţine acea ins0tuţie mass media, 9% afirmă că prioritate ar avea interesele oamenilor de afaceri, iar 3% cred că
mass media din ţara noastră e preocupată mai mult de interesele ţărilor străine.

Profesionalism și parAzanat

Imaginea publică a întregului domeniu mass media şi percepţia populaţiei asupra oamenilor de presă sunt fapte
sociale cu o miză mare, nu doar pentru angajaţii mass-media, ci pentru societatea în ansamblul său. Jurnaliș0i
sunt elemente cheie în difuzarea informaţiei în societate şi au rol de formatori de opinie. Un canal de presă per-
ceput de public ca fiind aservit intereselor unor grupuri nu va mai cons0tui o sursă credibilă de informaţii pentru
societate. Dincolo de pierderea audienţei, fapt care afectează în mod direct pe jurnaliş0i implicaţi, pierderea
credibilităţii mass media în ochii publicului reprezintă un joc periculos pentru întreaga societate. Pornind de la
această premisă, studiul de faţă a încercat să evalueze modul în care este percepută mass media din Republica
Moldova și actorii ei principali, jurnaliș0i.

Opinia dominantă care se desprinde din analiza datelor este că mass media din Republica Moldova este contro-
lată sau influenţată de poli0cieni sau interesele acestora. Mai departe, imaginea publică a presei duce cu gândul
la un instrument folosit fie pentru a avantaja, fie pentru a dezavantaja un actor poli0c și chiar ca instrument de
răfuială cu anumiţi poli0cieni; așadar, un instrument în mâna unor poli0cieni, instrument îndreptat împotriva
altor poli0cieni. U0lizarea unor 0tluri senzaţionale sau folosirea necorespunzătoare a opiniilor unui expert sunt
alte modalităţi percepute de respondenţi ca fiind specifice mass mediei moldoveneș0, chiar dacă balanţa nu este
foarte mult înclinată spre aceste curente de opinie. Chiar dacă nu toată informaţia ce ajunge la consumatori este
considerată a fi falsă, îngrijorează totuși ponderea celor care cred că informaţia din mass media este complet
falsă (35%) sau a celor care cred că acţionează la comanda altor ţări sau organizaţii internaţionale (44%).

Așa cum rezultă din analizele mai aprofundate, populaţia urbană și cea rurală percepe diferit lucrurile, populaţia
urbană (mai ales cea din municipii) arătându-se a fi semnifica0v mai cri0că la adresa mass mediei autohtone.
Orășenii consideră în mai mare măsură că presa este controlată/influenţată de factorul poli0c, că discreditează,
că este coruptă etc., singurul criteriu la care nu există diferenţe de percepţie fiind afirmaţia conform căreia mass
media prezintă informaţie complet falsă. Nivelul mai ridicat al educaţiei, u0lizarea internetului, statutul
ocupaţional/veniturile, gradul mai ridicat de acces la informaţie sunt alte variabile care conduc de asemenea la
diferenţe de percepţie și care fac, inclusiv populaţia urbană, să fie semnifica0v mai cri0că la adresa mass mediei.
În concluzie, datele studiului arată că sătenii sunt mai deschişi faţă de informaţiile vehiculate prin canalele de
informare în masă, dând crezare la„ceea ce se spune la televizor”, în 0mp ce populaţia urbană este mai re0centă,
fiind de aşteptat ca orice campanie de informare, derulată prin mass-media să aibă impact diferit în funcţie de
mediul rezidenţial.
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 8
Tabel 1. Percepţii privind mass media din Republica Moldova. Indexul a fost compus din: (Acord - Dezacord) x (Total -
Neutri) x 100. Acest index variază între - 100 și + 100; cu cât valoarea este mai mare, cu atât ea indică un curent de opinie
dominant.

Indexul opiniei
Acord Neutri Dezacord
dominante

Mass media din Republica Moldova este controlată/influenţată de


76 9 15 55
poli0cieni, par0de sau interesele acestora
Ş0rile au o orientare care avantajează sau dezavantajează o persoană
66 11 23 38
publică sau poli0cian

Ins0tuţiile mass media folosesc elemente extrase din context care


62 9 29 30
induc oamenii în eroare
Ins0tuţiile mass media discreditează (răfuială poli0că) pe nedrept
60 11 29 28
anumiţi poli0cieni

Ins0tuţiile mass media sunt corupte 58 16 26 27


Ins0tuţiile mass media folosesc în mod manipulatoriu opiniile unui
53 18 29 19
expert

Ins0tuţiile mass media folosesc 0tluri de senzaţie 52 22 26 21


Ins0tuţiile mass media prezintă într-un mod exagerat o informaţie
48 11 41 6
neimportantă

Ins0tuţiile mass media acţionează la comanda ţărilor sau organizaţiilor


44 19 37 6
din exteriorul Rep. Moldova

Ins0tuţiile mass media prezintă o informaţie complet falsă 35 10 55 -17

Imaginea nega0vă a întregului domeniu, desigur că se resfrânge și asupra jurnaliș0lor, dar lucrurile stau ceva mai
nuanţat în privinţa lor, situaţie de înţeles și pentru că percepţiile faţă de o ins0tuţie sunt, de obicei, mult mai
nega0ve decât percepţiile faţă de o anumită persoană sau grup profesional.

Datele avute la dispoziţie arată că par0cipanţii la sondaj cred că jurnaliș0i sunt bine pregă0ţi din punct de vedere
profesional (49% cred că mulţi, toţi sau aproape toţi jurnaliș0i moldoveni sunt în această situaţie), însă șefii lor le
influenţează semnifica0v munca (52% afirmă că mulţi, toţi sau aproape toţi jurnaliș0i moldoveni se lasă
influenţaţi de șefii lor), iar de aici până la a favoriza un lider poli0c prin manipulare sau dezimformare nu e decât
un singur pas (53% plasează majoritatea jurnaliș0lor în asemenea context).

Sunt și alte lucruri care li se reproșează jurnaliș0lor legate de faptul că prezintă doar o parte din informaţia pe
care o deţin (43% spun că mulţi sau aproape toţi jurnaliș0i fac asta), prezintă păr0nitor unele ș0ri (42%), nu
verifică informaţiile din mai multe surse (doar 25% cred că jurnaliș0i fac asta), nu respectă dreptul la viaţă privată
a celor despre care scriu (doar 22% cred că jurnaliș0i fac asta) sau că prezintă subiecte care nu sunt de interes
public (39%).

Dincolo de opiniile ambivalente cu privire la profesionalismul jurnaliș0lor, părerile cu privire la profesionalismul şi


gradul de par0zanat al mass-media variază ca și în cazul imaginii întregului sistem mass media funcţie de anumite
caracteris0ci individuale. Asmel, cei mai educaţi, cu status ocupaţional/venituri mai mari, locuitorii spaţiilor
urbane sunt mai cri0ci la adresa gradului de profesionalism şi de par0zanat a jurnaliş0lor, în 0mp ce persoanele
care locuiesc în mediul rural sunt mai înclinaţi spre o a0tudine favorabilă faţă de presa moldovenească.

În concluzie, datele sondajului arată că există o percepţie majoritară a fenomenului de par0zanat pe care mass
media moldovenească îl face în primul rând la adresa poli0cienilor/par0delor. În ciuda unei bune pregă0ri
profesionale a jurnaliș0lor, majoritatea celor intervievaţi fac trimitere la o imagine publică a unei ins0tuţii
aservite poli0c, cu jurnaliș0 ușor influenţabili, care protejează interesele celor care îi plătesc, jurnaliș0 care trec
cu ușurinţă peste interesul general al societăţii. Speranţe ar mai fi, 61% afirmând că ar mai exista jurnaliș0, chiar
dacă puţini, care se pot desprinde de asmel de prac0ci nefaste și care încă își pot manifesta independenţa.

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 9
Grafic 5. Percepţii privind jurnaliș3i din Republica Moldova (“Câţi dintre jurnaliş3i din Republica Moldova credeţi că …?”)
(Aproape) Nici unul Unii dintre ei Mare parte din ei (Aproape) Toţi NŞ/NR
… acţionează la comanda şefilor sau liderilor 

poli0ci manipulând, dezinformând sau 
 1 25 44 19 11
prezentând realitatea în avantajul cuiva
… se lasă influenţaţi de şefii lor 

2 24 44 18 12
atunci când transmit o ş0re

… sunt bine pregă0ţi profesional 2 39 37 12 10

… dau mai multă importanţă decât 3 37 38 7 15
trebuie unor subiecte
... prezintă doar o parte din 

3 39 36 7 15
informaţia pe care o deţin

… prezintă păr0nitor unele ş0ri 2 32 34 8 24

… prezintă multe subiecte care 5 42 34 5 14
nu sunt de interes public

... încalcă adesea e0ca şi deontologia profesională 5 39 28 9 19

… transmit corect informaţiile pe care le află 6 55 23 5 11

… verifică informaţiile în mai multe surse 7 46 20 5 22

… respectă dreptul la in0mitate al persoanelor şi 
 12 49 19 3 17


viaţa privată a celor despre care scriu, relatează
0 20 40 60 80 100
De ce consumă moldovenii media?

O listă a principalelor mo0ve ar include cu siguranţă nevoia de informare, de distracţie, de formare/educare,


evitare a plic0selii sau chiar unele mai puţin evidente şi măsurabile precum obişnuinţa şi evaziunea („a evada”
dintr-un mediu mai puţin favorabil, a trăi vieţi, experienţe plăcute şi dezirabile social). Detaşat, principala
mo0vaţie oferită de populaţie pentru consumul media (indiferent de 0pul de media) este nevoia de informare
(67%-80% declară acest lucru). Pe locul secund se situează dorinţa de a se distra, de a învîţa ceva şi obişnuinţa în
cazul televiziunii (în jurul a 50% strînge fiecare din aceste mo0vaţii). Dorinţa de evitare a plic0selii este și ea
destul de bine reprezentată (44%), în 0mp ce mo0vaţia de evadare din social este menţionată de aproxima0v o
treime din cei care se uită la televizor.
În tabelul de mai jos poate fi remarcat nivelul ridicat de așteptare al respondenţilor care apelează la TV, radio și
ziare în primul rând pentru a căuta informaţie; în același 0mp, evidenţiem o diferenţă de cîteva zeci de procente
în privinţa reușitei mass mediei din Republica Moldova de a răspunde acestei necesităţi. Același decalaj poate fi
observat și în privinţa celor care așteaptă din partea mass mediei îndeplinirea unui rol educaţional. Mass media
pare însă să răspundă mult mai bine necesităţii de distracţie, de petrecere a 0mpului liber.
Tabel 2. MoNvaţiile asociate consumului media (% calculate pentru cei care au răspuns “în mare măsură” sau “în foarte
mare măsură” pentru cei care consumă media respecNvă)
Reușita mass
TV Radio Ziare
mediei
... a vă informa 80 67 75 53
... din obişnuinţă 51 55 36 -
... distracţie, plăcere 49 71 32 44
... a învăţa ceva/educaţie 50 40 48 26
... a vă umple 0mpul liber, de plic0seală 44 53 31 -
... pentru a mai uita de problemele din viaţa de zi cu zi 33 - - 21
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 10
Mo0vele pentru care se consumă media pot diferi de la o categorie de populaţie la alta. Asmel, nevoia de
informare este menţionată mai frecvent de populaţia din mediul rural, indiferent că vorbim despre consumul de
programe TV, radio sau ziare. De almel, în sate prin acest 0p de consum se încearcă de fapt rezolvarea mai multor
probleme - având mai mult 0mp la dispoziţie, a devenit în primul rând o obișnuinţă ca cei de la sate să se uite la
TV, să asculte radioul sau să citească un ziar, încercând asmel chiar să acumuleze unele cunoș0nţe. Veniturile
semnifica0v mai scăzute, îi fac pe cei de la sat să folosească aceste modalităţi inclusiv pentru a evada din ru0na
zilnică, de a-și lua gândurile de la problemele de zi cu zi. Aceste comportamente și mo0vaţii de consum pot fi
regăsite într-o mai mare măsură la cei de peste 55 de ani, cu o educaţie medie sau scăzută, iar consumul de
câteva ore zilnic alocat acestor medii tradiţionale de informare este jus0ficat și de statutul ocupaţional al acestor
persoane, cele mai multe dintre ele neavând la sat un loc de muncă. Mediul rural este apanajul și pentru
umplerea 0mpului liber printr-un consum mai ridicat de media pentru că acest consum este ie{in (“nu costă”),
iar posibilităţile de alterna0vă din acest punct de vedere sunt foarte reduse. O altă diferenţă interesantă
remarcată sub aspectul mo0vaţiilor este pe linia etnică, moldovenii fiind cei care încearcă să acumuleze mai mult
cunoș0nţe urmărind programe TV, ascultând radioul sau ci0nd un ziar.

Consumul repetat al anumitor substanţe poate crea în 0mp dependenţă. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul
media, televiziunii în special (dat fiind faptul că majoritatea populaţiei se uită zilnic la televizor câteva ore pe zi în
medie). Dependenţa poate fi rela0v la privitul la televizor în general sau la anumite emisiuni. Pot fi considerate
semne ale dependenţei frecvenţa cu care este urmărită o anumită emisiune (de obicei), existenţa unei emisiuni în
funcţie de care populaţia îşi aranjează programul zilnic, pe care aşteaptă cu nerăbdare să o vadă sau despre care
obişnuiesc să discute cu ceilalţi.

Circa trei din patru moldoveni au o emisiune/serial/transmisiune spor0vă/vreun program anumit la care se uită
aproape de fiecare dată, alţii (56%) afirmă că au o emisiune pe care o aşteaptă cu nerăbdare sau despre care
discută cu ceilalţi (51%) şi o pondere de asemenea însemnată (46%) îşi aranjează programul în funcţie de o
anumită emisiune. Pe baza acestor patru indicatori am construit o măsură sinte0că a dependenţei de TV (ia valori
în intervalul 0-100, unde 0 semnifică absenţa dependenţei, iar 100 dependenţă maximă). La nivelul populaţiei
această măsură ia valoarea 47, dar variază de la o subpopulaţie la alta (28% dintre respondenţi au înregistrat
valoarea maximă de 100 pentru acest indicator, în 0mp ce 34% au declarat că nu au nici o dependenţă de acest
0p). Asmel, dependenţa este mai mică în cazul persoanelor 0nere de sub 40 de ani (pentru cei de 18-25 ani
indicatorul privind dependenţa ia valoarea 39, pentru 26-40 de ani - 40) și mult mai ridicată pentru cei de peste
55 de ani (valoarea dependentei 56). O dependenţă semnifica0v mai mare s-a înregistrat pentru locuitorii satelor
(51) spre deosebire de cei din municipii (42).

Care sunt însă genurile de emisiuni care atrag cel mai mult interesul respondenţilor? Din nou, cel mai frecvent
menţionate sunt ș0rile (24% din răspunsuri, în condiţiile unei întrebări deschise). Chiar dacă la nivel declara0v
principalul mo0v pentru care moldovenii consumă emisiuni TV îl cons0tuie nevoia de informare, datele cu privire
la comportamentele de dependenţă arată o imagine diferită, diferenţa până la 100% fiind ocupată de multe
programe de diver0sment, filme, seriale, reality show-uri, transmisiuni spor0ve etc.

Preferinţe consum media

Mediul online își con0nuă cursa de urmărire și crește faţă de măsurătorile sociologice din anii trecuţi la 26%
pondere ca sursă principală de informare și cam la același nivel privind credibilitatea fiind, fără îndoială, media
viitorului. Sursa principală de informare rămâne televiziunea (57%), dar diferenţa faţă de ponderea înregistrată
pentru încredere (49%) confirmă încă o dată trendul menţionat mai sus. Mai mult decât atât, site-urile de
socializare 0nd să se transforme ele singure în agenţii de ș0ri, cota lor de 5% rivalizează de fapt în acest moment
cu radioul sau presa scrisă, presă ce 0nde să iasă de tot din schema peisajului informaţional oferind tot mai
puţină credibilitate și atrac0vitate pentru publicul larg.

Mediul online are un handicap (deocamdată) în mediul rural, unde TV-ul „bate” de la distanţă orice alt 0p de
media. Tinerii, cei cu studii superioare, ac0vi din punct de vedere ocupaţional, locuitorii orașelor mari sunt fără
îndoială publicul mediului online, inclusiv al site-urilor de socializare, medii din care aceș0a își iau un volum zilnic
considerabil de informaţii socio-poli0ce. Celelalte medii rămân cu nișe foarte înguste în care punctează - spre
exemplu, ziarele și radioul rămân mai degrabă preferinţa celor de peste 55 de ani, a celor care nu lucrează și sunt
situaţi în satele Moldovei.
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 11
Grafic 6. Preferinţe privind sursa informării versus credibilitate

Sursa de cea mai mare încredere Principala sursă de informare

57
49

25 26

7 8
6 4 4 5
2 3 2 1 0 1
Televiziunea Internetul Radioul Presa scrisă 0părită Site-uri socializare Alţi oameni Bloggurile NŞ/NR

Local versus internaţional

Limba, ca principal predictor de consum media, a generat de asemenea analize u0le; asmel, din datele sondajului
aflăm că competenţele lingvis0ce ale populaţiei con0nuă să fie mai ridicate în privinţa limbii ruse (91% afirmând
că ar înţelege totul sau aproape totul dacă un program TV ar fi difuzat în limba rusă) faţă de percepţia
competenţelor privind limba moldovenească (82%) sau română (74%). Preferinţa pentru limba rusă este și mai
bine evidenţiată dacă analizăm graficul de mai jos de unde putem concluziona că mai ales preferinţa pentru
programele de diver0sment, filme și seriale este clar în favoarea celor care se difuzează în limba rusă; lucrurile
stau ceva mai echilibrat în privinţa jurnalelor de ș0ri și dezbaterilor, dar și aici dominantă rămâne preferinţa
pentru materialele difuzate în limba rusă.

Grafic 7. Preferinţe privind limba în care respondenţii doresc să urmărească diverse 3puri de programe.

Română Rusă În ambele limbi În alte limbi NŞ/NR

Jurnale de ş0ri 27 24 47 11

Dezbateri sau talk-show-uri 24 24 42 1 9

Filme, seriale 9 43 42 2 4

Programe de diver0sment 15 29 47 2 7

0 20 40 60 80 100
Trebuie să facem o precizare importantă: preferinţa pentru un canal TV nu trebuie tradusă și în cifre de audienţă;
sondajul de faţă este un sondaj privind preferinţele și nu a u0lizat metodologia necesară pentru a măsura
audienţa canalelor TV. Spre exemplu, un canal TV poate fi menţionat ca fiind canalul TV preferat pentru că acolo
respondentul vizionează serialul preferat sau îi plac ș0rile, dar, în termeni de audienţă, petrece mult mai mult
0mp vizionând filme documentare pe un canal specializat în acest sens. În condiţiile în care s-au înregistrat trei
opţiuni de răspuns din partea respondenţilor, clasamentul preferinţelor privind canalele TV plasează pe primele
locuri Prime TV - 42%, Jurnal TV - 32%, Moldova 1 - 30%, PTP Rossia - 25% și Pro TV Chișinău - 22%.

Televiziunile par să își fi împărţit cu mare precizie segmentele de public pe care să le atragă mai mult sau mai
puţin și concluzii interesante pot fi trase pentru televiziunile care promovează programe în limba rusă sau cele
care se poziţionează pro sau contra guvernării. Asmel, la cei sub 40 de ani, cu studii medii și superioare, rezidenţi
în municipii și vorbitori de limbă română au mai multă atrac0vitate programele de la Jurnal TV (îndeosebi
programele de ș0ri și dezbateri) și Pro TV Chișinău (ș0rile și dezbaterile sunt cele mai căutate din grila de
programe). La polul celălalt se află Moldova 1 (preferată îndeosebi pentru ș0ri) care punctează pentru cei de la
sate, peste 55 de ani, cu studii medii sau scăzute și care sunt inac0vi din punct de vedere ocupaţional. Prime TV
are o acoperire destul de uniformă pe toate segmentele socio-demografice, excelând în privinţa celor de 41-55 de
ani și a celor cu studii medii. Prime are o diversitate mai mare de programe pentru care reușește să fie pe primul
loc și în clasamentele privind audienţa: domină preferinţa pentru programele informa0ve, dar și filmele, serialele,
programele de diver0sment sau dezbaterile atrag ponderi semnifica0ve de telespectatori.
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 12
Grafic 8. TOP 10 Canale TV, în ordinea preferinţei

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Prime TV 16 15 11

Jurnal TV 18 9 5

Moldova 1 12 11 7

РТР Moldova/Rossia 8 8 9

Pro TV Chişinău 6 9 7

NTV Moldova 6 9 5

Canal 2 8 5 4

Canal 3 7 6 3

CTC Moldova 3 4 4

Publika TV 2 3 4

0 10 20 30 40 50

Canal 2 și Canal 3 par să acţioneze în oglindă: primul canal vizează mai mult preferinţele celor de peste 40 de ani,
în 0mp ce cel din urmă atrage preferinţele celor sub 40 de ani. Femeile găsesc mai multă plăcere urmărind filme
și seriale la Canal 2, în 0mp ce bărbaţii sunt atrași mai mult de transmisiunile spor0ve de la Canal 3.
Telespectatorii de la sate preferă mai mult Canal 2, în 0mp ce cei din urbanul mare preferă Canal 3.

Tabel 3. Segmente socio-demografice de consumatori care preferă într-o pondere mai ridicată (+) sau mai scăzută (-) un
anumit canal TV.
Prime Jurnal Moldova PTP PRO TV NTV Canal Canal CTC Publika
TV TV 1 Rossia Chișinău Moldova 2 3 Moldova TV

Masculin - + - + - + +
Feminin + - + - + - -
18-25 ani - - - - + + +
26-40 ani + - + - +
41-55 ani + + + -
56-70 ani - + - + - - +
peste 71 ani - + + - - - -
studii medii incomplete - + + - +
șc. generală sau profesională + - + + +
liceu/șc. postliceală/colegiu + + + + - -
studii superioare - + - - + - -
încadrat în câmpul muncii + - + -
temporar nu lucrează - +
nu lucrează - + + - +
moldovean/român + + - + - + + - -
alte naţionalităţi (rus, ucrainean etc.) - - + - + - - + +
municipii + - + - - +
alte orașe - -
sate - + - + + -

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 13
Chiar dacă lista criteriilor a fost lungă și diversă, sunt patru criterii majore pe care respondenţii spun că le iau în
calcul atunci când decid să vizioneze un anumit canal TV: conţinutul (70%) și credibilitatea ș0rilor (37%), iar apoi
filmele și serialele pe care le pot viziona (33%), dar este important totuși și limba în care toate acestea sunt
difuzate (23%). Programele de ș0ri suscită un interes major mai ales în 0mpul săptămânii, 64% spunând că acest
0p de program preferă să îl urmărească mai des de luni până vineri; ponderea acestei preferinţe scade până la
22% dacă vorbim despre o zi de week-end, zi în care preferinţa pentru filme și seriale crește la 42%, iar pentru
diver0sment la 13%. Rămânând tot pe palierul ș0rilor, există o diversitate tema0că foarte mare solicitată de
telespectatori, neputând vorbi de diferenţe prea mari în rezultatele înregistrate: ș0ri cu caracter social - 41%;
poli0că internă - 35%; anchete, inves0gaţii - 24%; accidente, dezastre - 23%; sănătate - 21%; infracţiuni, crime -
19%; educaţie - 17%; meteo - 16%; poli0că internaţională - 14%; economie finanţe - 14% etc.;

În ceea ce privește preferinţele pentru filme, lucrurile sunt ceva mai clare în privinţa curentelor majoritare de
opinie, cei mai mulţi telespectatori optând pentru subiectele mai relaxante, preferând mai ales genul comedie -
53% și filmele roman0ce - 39%. Audienţa migrează în con0nuare masiv către cei care difuzează aceste filme
dublate în limba rusă, trei sferturi dintre respondenţi optând pentru această modalitate în detrimentul difuzării
filmelor în limba originală și sub0trate în limba română, variantă ce a atras doar 20% din răspunsuri, mai mult din
rândul celor cu studii superioare.

Chiar dacă din raţiuni patrio0ce sau de altă natură respondenţii declară iniţial că preferă produsul media
autohton (53% versus 39%), putem observa în graficul de mai jos că acest lucru se confirmă doar în privinţa
programelor de ș0ri și a emisiunilor de dezbateri; la toate celelalte 0puri de programe domină preferinţa pentru
programele televiziunilor străine.

Grafic 9. Preferinţe privind produsul media local versus cel furnizat de televiziunile din străinătate.
Prefer cele produse de televiziunile din Republica Moldova
Prefer cele produse de televiziunile din străinătate
NŞ/NR

Programe de ş0ri 73 22 5

Emisiuni de dezbateri (talk show) 56 26 18

Emisiuni de diver0sment 35 50 15
Programe pentru copii 

32 37 31
(inclusiv desene animate)
Reality shows (situaţii reale filmate) 28 35 37

Emisiuni, transmisiuni spor0ve 27 43 30

Filme, seriale 13 80 7

0 20 40 60 80 100
Patru din zece respondenţi obișnuiesc să asculte frecvent radioul; este preferat îndeosebi de bărbaţi, pentru că
acest 0p de consum este puternic asociat cu conducerea unui automobil, cu un s0l de viaţă ac0v, dar, exista și un
segment al vârstnicilor domiciliaţi în mediul rural care folosesc acest mediu nu pentru distracţie, ci mai mult
pentru informare. Preferinţele ascultătorilor de radio s-au îndreptat îndeosebi spre Radio Noroc - 38% (preferinţă
menţionată mai ales de cei de peste 40 de ani, studii medii, orașele mici și medii, dar și la sate), Radio Moldova -
26% (peste 55 de ani, sate), Radio Plai - 25% (studii scăzute, sate), Hit FM - 21% (sub 40 de ani, studii medii,
urban) și Vocea Basarabiei - 16% (peste 55 ani, studii superioare). Notă: ca și în cazul canalelor TV, acest
clasament al preferinţelor nu trebuie confundat cu un clasament generat de o măsurare specializată privind
audienţa.

Aproape o treime (30%) din par0cipanţii la sondaj au afirmat că au ci0t sau răsfoit un ziar în ul0mele 30 de zile;
analiza profilului celor care mai citesc și preferă acest mediu de informare face trimitere mai degrabă spre un
segment destul de, dar loializat, cu o obinuinţă formată ani la rândul și cu caracteris0ci destul de eli0ste (majori-
tatea ci0torilor au studii superioare și studii medii), lucrează, dar, în acelaţi 0mp există această obișnuinţă la sate
unde 29% au declarat că au un abonament la o publicaţie 0părită (spre comparaţie, în municipii, ponderea abo-
naţilor nu depășește 7%). Jurnal de Chișinău - 22%, Аргументы и Факты - 22%, Săptămâna - 16%, Комсо-
мольская правда - 15% și Timpul - 15% sunt în topul preferinţelor pentru cei care citesc ziare în format 0părit.
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 14
climat general
Q1 — 

Cît de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de mass media din Republica Moldova?

3 12
Deloc/Foarte nemulţumit

Nu prea mulţumit
37 Destul de mulţumit

Foarte mulţumit
46
NȘ/NR

Q2 — 

Cît de dependentă sau independentă este mass media din Republica Moldova?

3 5 Complet dependentă
23
12 Mai degrabă dependentă

Nici..., nici

Mai degrabă independentă


21
Complet independentă
36
NȘ/NR

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 16
Q3 — 

În ce măsură vă consideraţi informat legat de ce se întâmplă ..?

Deloc/Foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură


În foarte mare măsură NŞ/NR

În ţara noastră 5 44 44 5 2

În localitatea, regiunea în care trăiţi 9 49 34 6 2

În lume, în general 12 51 31 4 2

În Rusia 20 44 31 3 2

În Europa 22 46 27 32

În România 31 47 17 32

În Ucraina 33 46 16 23

0 20 40 60 80 100

Q4 — 

În ulAmele 30 de zile (în ulAma lună), cît de des aţi uAlizaţi următoarele surse?

6-7 zile pe săptămînă 3-5 zile pe săptămînă


1-2 zile pe săptămînă Mai rar
Deloc în ul0mele 30 de zile NŞ/NR

V-aţi uitat la TV 73 7 4 6 9 1

Aţi navigat pe Internet, diverse site-uri de ş0ri 40 7 5 10 33 5

Site-urile de socializare 

39 6 4 9 36 6
(Facebook, Odnoklassniki)

Aţi ascultat radio-ul 28 7 6 13 43 3

Ceea ce spun alţi oameni 27 14 19 24 12 4
(rude, prieteni, cunoscuţi)

Aţi ci0t informaţii de pe blogguri 13 4 4 17 53 9

Aţi ci0t/răsfoit presa scrisă 4 4 14 15 59 4
0părită (ziare, reviste)

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 17
Q5 — 

În ulAmele 30 zile, care a fost sursa dvs. principală de informare?

Televiziunea 57

Internetul (media online) 26

Radioul 7

Site-urile de socializare 5

Ceea ce spun al0 oameni 2

Presa scrisa 0parita 2

Bloggurile 0

NȘ/NR 1

0 20 40 60 80 100

Q6 — 

Dvs. la ce ore obişnuiţi să vă informaţi pe parcursul unei zile?

Da Nu NŞ/NR

Seara (între 19:01 şi 23:00) 93 6 1

Dimineaţa (între 07:00 şi 12:00) 42 57 1

Amiază/după amiază (între 12:01 şi 19:00) 35 64 1

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 18
Q7 — 

Care din următoarele Apuri de media le consideraţi obiecAve?
În primul rând În al doilea rând

Televiziunea 46 20

Internetul (media online) 23 16

Radioul 7 14

Presa scrisă 0părită 5 7

Site-urile de socializare 4 6

Ceea ce spun alţi oameni 33

Bloggurile 11

Nici una 7 7

NŞ/NR 4 26
0 20 40 60 80 100

Q8 — 

Dvs. obişnuiţi să urmăriţi şAri difuzate de insAtuţii mass media ce provin din ...?

Da Nu NŞ/NR

Republica Moldova 87 12 1

Rusia 69 30 1

România 42 57 1

Alte ţări europene 32 67 1
(Franţa, Germania, Marea Britanie etc.)

SUA 17 81 2

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 19
Q9 — 

Cît de multă sau puţină încredere aveţi în șArile difuzate de mass media din ... ?

Deloc/Foarte puţină Puţină Multă Foarte multă NŞ/NR

Alte ţări europene 6 37 45 5 7
(Franţa, Germania, Marea Britanie etc.)

România 5 40 44 6 5

SUA 8 37 41 4 10

Rusia 10 44 39 5 2

Republica Moldova 11 62 24 21

0 20 40 60 80 100

Q10 — 

Dvs. vă consideraţi manipulat sau nu de insAtuţiile mass media ce provin din ...?

Da Nu NŞ/NR

Republica Moldova 38 55 7

Rusia 29 62 9

România 22 67 11

SUA 21 66 13

Alte ţări europene 20 69 11
(Franţa, Germania, Marea Britanie etc.)

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 20
Q11 — Dvs. cum consideraţi, fenomenul propagandei este prezent în şArile difuzate de insAtuţiile mass
media ce provin din ...?

Da Nu NŞ/NR

Republica Moldova 81 11 8

Rusia 66 21 13

România 61 23 16

SUA 60 22 18

Alte ţări europene 59 26 15
(Franţa, Germania, Marea Britanie etc.)

0 20 40 60 80 100

Q12 — 

Care insAtuţii mass media le consideraţi mai obiecAve, cele care provin din ...?

În primul rând În al doilea rând

Republica Moldova 32 18

Rusia 22 15

România 10 13

Alte ţări europene 13 9

SUA 23

Nici una 9 9

NŞ/NR 12 33

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 21
Q13 — Oamenii au diverse păreri despre mass media din Republica Moldova. Dvs. cum consideraţi, în ce
măsură sunteţi de acord cu următoarele …?

Deloc/Foarte puţină Puţină Multă Foarte multă NŞ/NR

Mass media din Republica Moldova este controlată/influenţată de poli0cieni, 
 2 14 52 24 8
par0de sau interesele acestora

Ş0rile au o orientare care avantajează sau dezavantajează o persoană publică sau poli0cian 2 21 52 14 11

Ins0tuţiile mass media folosesc elemente extrase din context care induc oamenii în eroare 4 25 49 13 9

Ins0tuţiile mass media discreditează 5 24 47 13 11
(răfuială poli0că) pe nedrept anumiţi poli0cieni

Ins0tuţiile mass media sunt corupte 5 21 43 15 16

Ins0tuţiile mass media folosesc în mod 5 24 45 8 18
manipulatoriu opiniile unui expert

Ins0tuţiile mass media folosesc 0tluri de senzaţie 3 23 43 9 22

Ins0tuţiile mass media prezintă într-un mod 6 35 41 7 11
exagerat o informaţie neimportantă

Ins0tuţiile mass media acţionează la comandaţărilor sau organizaţiilor din 
 9 28 37 7 19
exteriorul Rep. Moldova

Ins0tuţiile mass media prezintă 12 42 31 5 10
o informaţie complet falsă

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 22
Q14 — 

Câţi dintre jurnalişAi din Republica Moldova credeţi că ...?

(Aproape) Nici unul Unii dintre ei Mare parte din ei (Aproape) Toţi NŞ/NR

… acţionează la comanda şefilor sau liderilor poli0ci manipulând, dezinformând sau 
 1 25 44 19 11
prezentând realitatea în avantajul cuiva

… se lasă influenţaţi de şefii lor atunci când transmit o ş0re 2 24 44 18 12

… sunt bine pregă0ţi profesional 2 39 37 12 10

… dau mai multă importanţă decât trebuie unor subiecte 3 37 38 7 15

... prezintă doar o parte din 3 39 36 7 15
informaţia pe care o deţin

… prezintă păr0nitor unele ş0ri 2 32 34 8 24

… prezintă multe subiecte care 5 42 34 5 14
nu sunt de interes public

... încalcă adesea e0ca şi deontologia profesională 5 39 28 9 19

… transmit corect informaţiile pe care le află 6 55 23 5 11

… verifică informaţiile în mai multe surse 7 46 20 5 22

… respectă dreptul la in0mitate al persoanelor şi 12 49 19 3 17
viaţa privată a celor despre care scriu, relatează

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 23
Q15 — 

După părerea dvs., în Republica Moldova mai există jurnalişA/mass media independentă sau nu?

12

Da, mai există


27 Nu, nu mai există
61 NȘ/NR

Q16 — 

Câţi jurnalişA independenţi consideraţi că există în Republica Moldova?

6 3
Puţini
22
Nici mulţi, nici puţini

Mulţi

69 NȘ/NR

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 24
Q17 — 

În ce măsură mass media din Republica Moldova ...?

Deloc/Foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură


În foarte măsură NŞ/NR

... informează oamenii 5 40 48 5 2

... schimbă modul de gândire al oamenilor 10 35 43 7 5

... distrează oamenii 11 38 39 5 7

... acţionează la comanda forţelor8 32 34 5 21
din exteriorul ţării

... explică oamenilor ce se întâmplă 8 50 36 3 3

... educă oamenii 21 48 24 25

... îi ajută pe oameni să uite de 37 38 19 24
problemele din viaţa de zi cu zi

... acţionează în interesul cetăţenilor 18 56 19 25

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 25
Q18 — În ce măsură dvs. consideraţi că ceea ce prezintă insAtuţiile mass media din Rep. Moldova
corespunde realităţii?

1
3 12
În foarte mică măsură/Deloc
21
În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

NŞ/NR
63

Q19 — 

În general, insAtuţiile mass media din Republica Moldova credeţi că acţionează mai degrabă pentru ...?

Interesul unor poli0cieni 50

Interesul comercial al proprietaruluiins0tu0ei mass media 15

Interesul cetateanului de rand 10

Interesul unor oameni de afaceri 9

nteresul societa0i per ansamblu 7

Interesul tarilor straine 3

NS/NR 6

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 26
Q20 — 

Dvs. credeţi că aspecte din viaţa inAmă a vedetelor trebuie să fie prezentate de jurnalişA publicului larg?

3
23
Da

Nu

NȘ/NR

74

Q21 — Dvs. credeţi că aspecte din viaţa inAmă a poliAcienilor trebuie să fie prezentate de jurnalişA
publicului larg?

38 Da

Nu

NȘ/NR
59

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 27
Q22 — 

Dacă aţi urmări un program la TV în limba ..., cît de bine aţi înţelege?

Deloc/Foarte puţin Câte ceva Aproape totul Totul NŞ/NR

Rusă 2 6 19 72 1

Moldovenească 7 7 13 69 4

Română 11 14 22 52 1

0 20 40 60 80 100

Q23 — 

În ce limbă obişnuiţi să urmăriţi următoarele Apuri de programe?

Română Rusă În ambele limbi În alte limbi NŞ/NR

Jurnale de ş0ri 27 24 47 11

Dezbateri sau talk-show-uri 24 24 42 1 9

Filme, seriale 9 43 42 24

Programe de diver0sment 15 29 47 2 7

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 28
Q24 — 

Care este sursa de informare în care aveţi cea mai mare încredere?

Televiziunea 49

Internetul (media online) 25

Radioul 6

Presa scrisă 0părită 4

Site-urile de socializare 4

Ceea ce spun alţi oameni 3

Bloggurile 1

NŞ/NR 8

0 20 40 60 80 100

Q25 — 

În gospodăria dvs. aveţi (în funcţiune)...?

Da Nu NŞ/NR

Televizor 95 5 0

Computer 68 31 1
Conexiune la Internet pentru 

computer sau tabletă 68 31 1

Telefon mobil cu conexiune la Internet 58 41 1

Aparat radio în gospodărie 49 50 1

Aparat de radio în maşină 38 61 1

Tabletă 29 70 1

Abonament la o publicaţie din presa scrisă 22 77 1

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 29
televiziunea
TV1 — În ulAmele 30 zile, aţi urmărit vreun program TV (indiferent dacă l-aţi urmărit la televizor, pe
computer, tabletă sau telefon mobil)?

16

Da

Nu

NȘ/NR

84

TV2 — 

Care este modalitatea de recepţionare a canalelor TV în gospodăria dvs.?

Da Nu NŞ/NR

Cablu TV (obişnuit şi/sau digital, CATV) 61 38 1

Televiziune prin reţele IP (prin internet, IPTV) 38 61 1

Antenă pe bloc sau la fereastră 18 81 1

Antenă satelit individuală (parabolică, DTH) 18 81 1

Antenă de cameră 7 92 1

Antenă satelit comună (parabolică, DTH ) 4 95 1

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 31
TV3 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... uitându-vă la televizor într-o zi obișnuită din Ampul
săptămânii?

% din cei care au răspuns ”Da” la TV1, 1276 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.

Mai puţin de o oră 264 20.7%

Între o oră și aproape două ore 338 26.5%

Între două ore și aproape patru ore 393 30.8%

Patru ore sau mai mult 272 21.3%

NȘ/NR 9 0.7%

Total 1276 100.0%

TV3 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... uitându-vă la televizor într-o zi oișnuită din Ampul
week-endului?

% din cei care au răspuns ”Da” la TV1, 1276 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.

Mai puţin de o oră 203 15.9%

Între o oră și aproape două ore 167 13.1%

Între două ore și aproape patru ore 346 27.1%

Patru ore sau mai mult 549 43.0%

NȘ/NR 11 0.9%

Total 1276 100.0%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 32
TV4 — 

În ce măsură vă uitaţi la TV pentru ..?

Deloc/Foarte mică măsură În mică măsură


În mare măsură În foarte măsură
NŞ/NR

... a vă informa 3 17 65 15 0

... din obişnuinţă 15 33 46 5 1

... distracţie, plăcere 14 36 45 4 1

... a învăţa ceva/educaţie 18 31 46 4 1

... a vă umple 0mpul liber, de plic0seală 21 34 38 6 1

... pentru a mai uita de 29 37 29 4 1
problemele din viaţa de zi cu zi

0 20 40 60 80 100

TV5 — 

Aveţi vreo emisiune, vreun serial, vreo transmisiune sporAvă la TV, vreun program anumit ...?

Da Nu NŞ/NR

... pe care îl/o urmăriţi de obicei? 72 27 1

... pe care abia aşteptaţi să îl/o vedeţi? 56 43 1

... despre care discutaţi cu51 47 2
rudele, prietenii, vecinii?

... în funcţie de care vă aranjaţi 0mpul de46 51 3
care dispuneţi sau alte ac0vităţi?

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 33
TV6 — 

Despre ce emisiune, serial, transmisiune sporAvă sau program este vorba?

% din cei care au răspuns „Da” la TV1, TV5.A, TV5.B, TV5.C., TV5.D., 1001
respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a avut posibilitatea de a acorda o număr procent
variantă de răspuns.
Ș0ri 224 22.4%
Emisiuni spor0ve 51 5.1%
Vorbește Moldova 41 4.1%
Serial 36 3.6%
Filme 34 3.4%
Пусть говорят emisiune 29 2.9%
Поле чудес emisiune 25 2.5%
Fotbal 24 2.4%
Ora de ras emisiune 20 2.0%
Serialul Tradarea 18 1.8%
Da sau nu 15 1.5%
Diver0sment 13 1.3%
Jurnal TV 13 1.3%
Mesager 13 1.3%
Exatlon 12 1.2%
Мужское и женское 11 1.1%
În profunzime 10 1.0%
Moldova 1 10 1.0%
RTR 10 1.0%
Poli0ca 9 0.9%
Жди меня 8 0.8%
Sănătatea 8 0.8%
Canal 2 7 0.7%
Давай поженимся 7 0.7%
Discovery 7 0.7%
Prime TV 7 0.7%
TNT Bravo 7 0.7%
Viaţa furată serial 7 0.7%
Dom 2 6 0.6%
Eurosport 6 0.6%
Ora exper0zei 6 0.6%
Прямой эфир 6 0.6%
Talk Show 6 0.6%
Comedy Club 5 0.5%
КВН 5 0.5%
Модный приговор 5 0.5%
Суд присяжных 5 0.5%
Универ serial 5 0.5%
Время покажет 5 0.5%
100 moldoveni au zis 4 0.4%
Bule0nul de ș0ri 4 0.4%
Canal D 4 0.4%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 34
TV6 — 

Despre ce emisiune, serial, transmisiune sporAvă sau program este vorba?

% din cei care au răspuns „Da” la TV1, TV5.A, TV5.B, TV5.C., TV5.D., 1001
respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a avut posibilitatea de a acorda o număr procent
variantă de răspuns.
Дебаты с Соловьовым 4 0.4%
Улица разбитых фонарей serial 4 0.4%
Melodrame 4 0.4%
NTV 4 0.4%
Piele sălba0că serial 4 0.4%
Pro TV 4 0.4%
Ai umor 3 0.3%
Cabinetul din umbră 3 0.3%
Comedy Woman 3 0.3%
Dezbateri poli0ce 3 0.3%
Dora show 3 0.3%
Главный вопрос 3 0.3%
N4 3 0.3%
Ochii din umbră 3 0.3%
Pescuitul și vînătoria 3 0.3%
Привет Андрей! 3 0.3%
Emisiunea Veranda 3 0.3%
60 minute 2 0.2%
Agro TV 2 0.2%
Baș0na 2 0.2%
Box 2 0.2%
Buna seara la Moldova 1 2 0.2%
Campionatele spor0ve 2 0.2%
Concerte 2 0.2%
Domashniy TV 2 0.2%
Fabrica 2 0.2%
Film indian 2 0.2%
Film turcesc 2 0.2%
Игра пристолов serial 2 0.2%
Important cu Gh.Gonţa 2 0.2%
Improvizaţie 2 0.2%
Istorie 2 0.2%
Na0onal Geographic 2 0.2%
O seară perfectă 2 0.2%
Poli0ca internă 2 0.2%
Reality show 2 0.2%
Serial Turcesc 2 0.2%
Sinteza zilei 2 0.2%
Ș0rile de la ora 19, Jurnal TV 2 0.2%
Te vreau lângă mine serial 2 0.2%
Unitatea de gardă 2 0.2%
Vocea României 2 0.2%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 35
TV6 — 

Despre ce emisiune, serial, transmisiune sporAvă sau program este vorba?

% din cei care au răspuns „Da” la TV1, TV5.A, TV5.B, TV5.C., TV5.D., 1001
respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a avut posibilitatea de a acorda o număr procent
variantă de răspuns.
Званный ужин 2 0.2%
Битва эксрасенсов 2 0.2%
Buna seara 2 0.2%
Голос Дети 2 0.2%
Жить Здорова 2 0.2%
Ментовские войны serial 2 0.2%
Ты супер 2 0.2%
10 animale 1 0.1%
4 nun0 1 0.1%
6 kadrov 1 0.1%
Accent TV Polius 1 0.1%
Acces direct 1 0.1%
Bafar film 1 0.1%
Baschet 1 0.1%
Biliard 1 0.1%
Buna dimineata 1 0.1%
Camera 309 1 0.1%
Canal 5 1 0.1%
Canal Indian 1 0.1%
Человек и закон 1 0.1%
Cine vine la noi 1 0.1%
Что, где, когда? 1 0.1%
CTC 1 0.1%
Culinaria 1 0.1%
Дачный ответ 1 0.1%
Despre dragoste serial 1 0.1%
Despre sanatate 1 0.1%
Dezbateri in parlament 1 0.1%
Dezbateri la moldova 1 1 0.1%
Discu0i cu Pozner 1 0.1%
Erudit cafe Moldova 1 0.1%
Euronews TV 1 0.1%
Filme RTR Moldova 1 0.1%
Голос 1 0.1%
Grand tour 1 0.1%
Horoscop 1 0.1%
Игра и гармоны 1 0.1%
Inima de frate 1 0.1%
Кадетсва serial 1 0.1%
Клан ювилиров serial 1 0.1%
Kvartal 95 1 0.1%
Lupta fara reguli 1 0.1%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 36
TV6 — 

Despre ce emisiune, serial, transmisiune sporAvă sau program este vorba?

% din cei care au răspuns „Da” la TV1, TV5.A, TV5.B, TV5.C., TV5.D., 1001
respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a avut posibilitatea de a acorda o număr procent
variantă de răspuns.
Метод Лавровой 1 0.1%
Мир наизнанку 1 0.1%
O viata furata - serial 1 0.1%
Ora guvernului 1 0.1%
Первый канал 1 0.1%
Поедим поедим 1 0.1%
Publica tv 1 0.1%
Рассмеши комика 1 0.1%
Ren TV 1 0.1%
Ring Star 1 0.1%

Sarafan film 1 0.1%


Секрет на милион 1 0.1%
След 1 0.1%
Speranta 1 0.1%
Starton 1 0.1%
S0in0fice 1 0.1%
S0rile de la ora 19, Moldova 1 1 0.1%
Тайные знаки serial 1 0.1%
Тайны следствия serial 1 0.1%
Цепи 1 0.1%
Tezaur folcloric 1 0.1%
TNT- seriale 1 0.1%
TV 1000 1 0.1%
TV Moldova 1 0.1%
TV3 1 0.1%
UEFA 1 0.1%
Unional 1 0.1%
Великолепный век serial 1 0.1%
Вести 1 0.1%
Выжить в Аляске 1 0.1%
Время 1 0.1%
Acasa devreme 1 0.1%
Dusmanul perfect 1 0.1%
Eurodic0onar 1 0.1%
Федеральный судья 1 0.1%
Felicitare pentru fiecare 1 0.1%
Фигурное катание 1 0.1%
Орёл и решка 1 0.1%
Приднестровье TV 1 0.1%
NS/NR 58 5.7%
Total 1001 100.0%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 37
TV7 — 

Unde obişnuiţi să vă uitaţi la televizor?
Da Nu NŞ/NR

Acasă 98 2

La vecini sau când mergeţi în vizită 6 94 0

La serviciu 4 96

0 20 40 60 80 100

TV8 — 

Va rog să îmi spuneţi care sunt primele 3 criterii pe baza cărora alegeţi sa vizionaA un post TV?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând


Conţinutul ş0rilor, informaţiilor,

subiectelor abordate 48 16 6
Credibilitatea informaţiilor 12 17 8
Filme şi/sau seriale 10 13 10
Limba în care sunt difuzate programele TV 6 8 9
Jurnaliş0i care realizează 

reportajele/inves0gaţiile 3 5 5
Calitatea emisiunilor de diver0sment 2 5 6
Posibilitatea de a urmări transmisiuni în 

direct de la evenimentele 
 2 3 7
importante din ţară şi străinătate
Prezentatorii 3 4 5
S0lul în care sunt prezentate ş0rile 2 5 4
Conţinutul educa0v al programelor 23 5
Invitaţii speciali din dezbaterile

22 4
de 0p talk-show
Transmisiuni sau emisiuni spor0ve 22 2
Calitatea semnalului recepţionat 23 2
E un post la care se uită multă lume 12 3

Concursurile, premiile 013


Posibilitatea de a afla despre viaţa

111
vedetelor locale sau străine
Alte mo0ve 011
NS/NR 2 10 21
0 14 28 42 56 70
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 38
TV9 — 

Vă rog să îmi spuneţi, cît de interesat sunteţi de următoarele Apuri de programe TV?
Deloc Doar pentru că altcineva din familie îl urmăreşte
Atunci cînd am 0mp Aleg în mod special să urmăresc acest program
NŞ/NR
Programe de ş0ri (în afara celor spor0ve) 4 4 34 57 1
Meteo 8 3 34 54 1
Filme ar0s0ce 9 3 52 35 1
Emisiuni umoris0ce 13 6 53 26 2
Emisiuni speciale despre familie, sănătate,

medicină, întreţinere, fitness etc. 18 6 49 25 2
Programe muzicale 17 6 50 25 2

Seriale (altele decît telenovele) 28 5 42 22 3

Emisiuni spor0ve 36 7 32 21 4

Emisiuni de dezbateri (talk show) 26 7 44 20 3

Emisiuni de inves0gaţie, reportaje 18 7 52 19 4

Filme documentare 25 6 48 17 4

Emisiuni de diver0sment 16 6 58 17 3

Emisiuni de ş0inţă şi tehnologie 28 6 45 17 4

Emisiuni ma0nale 34 7 41 15 3

Emisiuni pe teme culinare 35 7 40 14 4


Emisiuni despre amenajări interioare, 

37 6 40 13 4
construcţii, arhitectură
Emisiuni religioase 46 6 31 14 3

Emisiuni culturale 21 10 53 13 3

Reality shows (situaţii reale filmate) 36 5 40 12 7

Concursuri cu premii 39 8 38 11 4

Telenovele 51 5 27 11 6
Programe pentru copii

43 18 24 10 5
(inclusiv desene animate)
Emisiuni despre viaţa adolescenţilor,

38 8 41 9 4
0nerilor din Rep. Moldova
Emisiuni despre afaceri şi finanţe 49 7 31 8 5

Emisiuni despre viaţa vedetelor 46 7 37 6 4

Emisiuni pe teme autor 48 6 31 5 10

Tele-shopping 70 3 17 3 7

0 20 40 60 80 100
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 39
TV10 — 

Care este genul de program pe care preferaţi să le urmăriţi mai des la televizor ... ?

Într-o zi din 0mpul săptămânii Într-o zi din 0mpul weekendului

64
Programe de ş0ri
22

21
Filme, seriale
42

5
Emisiuni de diver0sment
13

3
Emisiuni de dezbateri (talk show)
8

3
Emisiuni, transmisiuni spor0ve
5

Programe pentru copii 
 1


(inclusiv desene animate) 4

1
Reality shows (situaţii reale filmate)
1

0
Campanii sociale
0

1
Altceva
2

1
NŞ/NR
3

0 14 28 42 56 70

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 40
TV11 — 

Ce genuri de şAri vă interesează cel mai mult în programele de şAri?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Cele cu caracter social (problemele oamenilor obişnuiţi) 23 12 6

Poli0că internă 15 12 8

Anchete, dezvăluiri, inves0gaţii 14 6 4

Dezastre, accidente 6 10 7

Sănătate 5 7 9

Infracţiuni, crime 4 6 9

Educaţie 5 6 6

Meteo 4 5 7

Poli0că internaţională 2 5 7

Despre economie, finanţe, afaceri 4 6 4

Spor0ve 3 3 3

Viaţă culturală, 0mp liber (concerte, 22 3
lansări de carte, teatru, cinema)

Ş0inţă, tehnologie 12 2

Monden, viaţa celebrităţilor 111

Cele de 0p ”fapt divers” 110

Altceva 10

Nu am preferinţe 7 7 7

NŞ/NR 2 9 17

0 10 20 30 40 50
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 41
TV12 — 

Care sunt genurile de filme şi seriale pe care le preferaţi?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Comedie 23 19 11

Dragoste, roman0c 18 15 6

Aventură 11 10 9

Dramă 11 10 8

Istoric 9 7 10

Poliţist, acţiune 6 4 8

Război 3 7 7

Fantas0c, SF 2 3 4

Biografic 3 3 4

De groază 2 22

Suspans, thriller 2 12

Animaţie 11 3

Nu am preferinţe 7 7 7

NŞ/NR 2 9 19

0 12 24 36 48 60

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 42
TV13 — 

Atunci când vă uitaţi la un film sau serial la televizor, dvs. cum preferaţi ...?

4
20
În limba lor originală şi sub0trate 

în limba română
Dublate cu voce în limba rusă

NȘ/NR

76

TV14 — 

În ce măsură sunteţi interesat de programe TV care să se refere la localităţile, regiunile din ţară?

8 11
Deloc/Foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură
31
În foarte mare măsură
48
NŞ/NR

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 43
TV15 — Care sunt genurile de programe care aţi prefera să fie difuzate mai des la televizor despre
localităţile, regiunile din ţară?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Programe cu ş0ri locale 73 13 3


Emisiuni de dezbateri (talk show) pe 

teme ce vizează localităţile din ţară 11 36 11
Emisiuni, transmisiuni evenimente

6 13 18
spor0ve din republică

Emisiuni despre viaţa vedetelor locale 3 9 13

Altceva 12 3

NŞ/NR 6 27 52

0 20 40 60 80 100

TV16 — În general, pentru dvs. este uşor sau dificil să vă daţi seama care sunt programele TV produse de
televiziunile din Rep. Moldova şi cele produse de televiziunile din străinătate?

4 13

Este dificil să iden0fic

Este uşor să iden0fic

NȘ/NR

83

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 44
Q26 — 

În general, dvs. preferaţi ...?

Programele produse de televiziunile din Republica Moldova
Programele produse de televiziunile 

39 53 din străinătate
NȘ/NR

Q27 — Atunci când vă uitaţi la următoarele Apuri de programe, dvs. preferaţi cele produse de
televiziunile din Republica Moldova sau cele produse de televiziunile din străinătate?

Prefer cele produse de televiziunile din Republica Moldova


Prefer cele produse de televiziunile din străinătate
NŞ/NR

Programe de ş0ri 73 22 5

Emisiuni de dezbateri (talk show) 56 26 18

Emisiuni de diver0sment 35 50 15

Programe pentru copii 32 37 31
(inclusiv desene animate)

Reality shows (situaţii reale filmate) 28 35 37

Emisiuni, transmisiuni spor0ve 27 43 30

Filme, seriale 13 80 7

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 45
TV17 — 

Care sunt canalele TV pe care le preferaţi?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Prime TV 16 15 11
Jurnal TV 18 9 5

Moldova 1 12 11 7

РТР Moldova/Rossia 8 8 9

Pro TV Chişinău 6 9 7
NTV Moldova 6 9 5

Canal 2 8 5 4

Canal 3 7 6 3

CTC Moldova 3 4 4

Publika TV 2 3 4

THT Bravo 3 3 4

N4 222

TV8 12 2

Accent 1 11

REN-TV Moldova 112

TVR MOLDOVA 01 3

Domashniy 11 2

TVC 21 012

10 TV 111

Canal Regional 10
0

Nici unul 2 2 2

NŞ/NR 1 8 22
0 10 20 30 40 50

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 46
TV18 _1 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Prime TV?

Programe de ş0ri 71
Filme, seriale 29
Emisiuni de diver0sment 26
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 16
Vremea (Meteo) 13
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 7
Muzică 6
Programe de sport 5
Programe pentru copii, desene animate 2
Filme documentare 2
Telenovele 1
0 20 40 60 80 100

TV18 _2 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Jurnal TV?

Programe de ş0ri 76
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 34
Emisiuni de diver0sment 22
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 14
Filme, seriale 13
Vremea (Meteo) 10
Muzică 4
Filme documentare 4
Programe pentru copii, desene animate 2
Programe de sport 2
Telenovele 1
0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 47
TV18 _3 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Moldova 1?

Programe de ş0ri 73
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 18
Emisiuni de diver0sment 18
Filme, seriale 16
Vremea (Meteo) 14
Muzică 11
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 7
Programe de sport 6
Filme documentare 5
Programe pentru copii, desene animate 4
Telenovele 1
0 20 40 60 80 100

TV18 _4 — 

Ce vă place cel mai mult la ... РТР Moldova/Rossia?

Filme, seriale 63
Programe de ş0ri 48
Emisiuni de diver0sment 15
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 8
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 7
Vremea (Meteo) 6
Programe de sport 5
Filme documentare 4
Muzică 4
Telenovele 3
Programe pentru copii, desene animate 2
0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 48
TV18 _5 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Pro TV Chişinău ?

Programe de ş0ri 82
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 32
Emisiuni de diver0sment 17
Filme, seriale 17
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 14
Vremea (Meteo) 8
Programe de sport 5
Muzică 3
Filme documentare 2
Telenovele 2
Programe pentru copii, desene animate 0
0 20 40 60 80 100

TV18 _6 — 

Ce vă place cel mai mult la ... NTV Moldova ?

Programe de ş0ri 57
Filme, seriale 49
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 15
Emisiuni de diver0sment 13
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 10
Vremea (Meteo) 10
Filme documentare 5
Programe de sport 4
Muzică 3
Programe pentru copii, desene animate 3
Telenovele 2
0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 49
TV18 _7 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Canal 2?

Programe de ş0ri 54
Filme, seriale 49
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 12
Emisiuni de diver0sment 11
Vremea (Meteo) 7
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 6
Telenovele 5
Muzică 4
Programe de sport 2
Programe pentru copii, desene animate 2
Filme documentare 2
0 20 40 60 80 100

TV18 _8 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Canal 3?

Programe de ş0ri 57
Filme, seriale 56
Emisiuni de diver0sment 8
Programe de sport 8
Vremea (Meteo) 8
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 7
Muzică 5
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 5
Filme documentare 3
Programe pentru copii, desene animate 3
Telenovele 1
0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 50
TV18 _9 — 

Ce vă place cel mai mult la ... CTC Moldova?

Filme, seriale 55
Emisiuni de diver0sment 33
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 9
Muzică 9
Filme documentare 5
Programe pentru copii, desene animate 5
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 4
Programe de sport 4
Vremea (Meteo) 4
Telenovele 3
0 20 40 60 80 100

TV18 _10 — 

Ce vă place cel mai mult la ... Publika TV?

Programe de ş0ri 75

Emisiuni de dezbateri (talk-show) 28

Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 12

Vremea (Meteo) 12

Programe de sport 3

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 51
TV18 _11 — 

Ce vă place cel mai mult la ... THT Bravo?

Emisiuni de diver0sment 53
Filme, seriale 51
Emisiuni de dezbateri (talk-show) 18
Reportaje/Anchete/Inves0gaţii 8
Muzică 8
Vremea (Meteo) 8
Telenovele 5
Filme documentare 4
Programe de sport 3
Programe pentru copii, desene animate 2
0 20 40 60 80 100

TV19 — 

Dvs. obişnuiţi să urmăriţi programele televiziunilor locale?

Da
42
Nu
57
NȘ/NR

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 52
internet
I1 — În ulAmele 30 zile, aţi uAlizat Internetul (indiferent dacă pentru acest lucru aţi uAlizat un computer,
tabletă sau telefon mobil)?

38 Da

Nu

62 NȘ/NR

I2 — 

Dvs. obişnuiţi să uAlizaţi Internetul pentru ...?

Da Nu NŞ/NR

Pentru a căuta informaţii de interes general 86 14 0


Pentru a discuta cu prieteni, rude, cunoscu0 

pe skype sau alte 0puri de chatu-ri 81 19

Diver0sment (filme, muzică, jocuri etc.) 77 23 0


Pentru a mă informa de pe 

69 30 1
diverse portaluri de ş0ri
Pentru a căuta informaţii de interes profesional

68 31 1
(inclusiv pentru şcoală, facultate)
Poştă electronică (email) 63 36 1

Pentru a ci0 informaţii de pe blogguri 46 53 1

Pentru a mă uita la programele televiziunilor 46 54 0


Pentru a ci0 ş0ri şi informaţii 

37 62 1
pe siteurile ziarelor
Pentru a asculta radioul 23 77 0

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 54
I3 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... navigând pe Internet într-o zi obişnuită din Ampul
săptămânii?

% din cei care au răspuns ”Da” la I1, 939 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.

Mai puţin de o oră 304 32.4%

Între o oră și aproape două ore 229 24.4%

Între două ore și aproape patru ore 214 22.8%

Patru ore sau mai mul 191 20.3%

NȘ/NR 1 0.1%

Total 939 100.0%

I3 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... navigând pe Internet într-o zi obişnuită din Ampul
week-endului?

% din cei care au răspuns ”Da” la I1, 939 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.

Mai puţin de o oră 224 23.9%

Între o oră și aproape două ore 182 19.4%

Între două ore și aproape patru ore 257 27.4%

Patru ore sau mai mul 272 29.0%

NȘ/NR 4 0.3%

Total 939 100.0%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 55
I4 — 

Atunci când sunteţi interesat de şAri cu caracter socio-poliAc, dvs. obişnuiţi să vă informaţi ... ?

Da Nu NŞ/NR

De pe siteurile de ş0ri moldoveneş0 64 34 2

De pe siteurile din Rusia 55 43 2

De pe siteurile din alte ţări europene 33 65 2

De pe siteurile din România 28 70 2

De pe siteurile din SUA 13 85 2

0 20 40 60 80 100

I5 — 

Dvs. aveţi un cont personal creat pe una din următoarele planorme de socializare ... ?

Da Nu NŞ/NR

Odnoklassniki 74 26 0

Facebook 64 35 1

Instagram 27 72 1

VKontakte 21 78 1

Twi∑er 7 92 1

LinkedIn 3 95 2

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 56
I5.A. — 

UAlizaţi sau nu următoarele mijloace de comunicare?

Da Nu NŞ/NR

Viber 57 38 5

Altceva (Instagram, Mail.ru, ok.ru, Skype, vk.com) 56 41 3

Facebook/Messenger 48 47 5

Whatsapp 26 69 5

Telegram 7 88 5

Signal 2 93 5

0 20 40 60 80 100

I6 — Folosiţi vreunul din siteurile de socializare pentru a vă informa referitor la situaţia socio-poliAcă din
ţara noastră?

Da
45
Nu
54
NȘ/NR

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 57
I7 — Care este siteul de socializare pe care îl folosiţi cel mai des pentru a vă informa cu privire la situaţia
socio-poliAcă din ţara noastră?

02 3
11

29 Odnoklassniki
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twi∑er
VKontakte
NȘ/NR
64

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 58
radio
R1 — În ulAmele 30 zile, aţi ascultat vreun post de radio (indiferent dacă l-aţi ascultat la un aparat de
radio, pe computer, tabletă sau telefon mobil)?

Da
42
Nu
58
NȘ/NR

R2 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... ascultând radioul într-o zi obişnuită din Ampul
săptămânii?

% din cei care au răspuns ”Da” la R1, 641 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.
Mai puţin de o oră 284 44.3%
Între o oră și aproape două ore 116 18.1%

Între două ore și aproape patru ore 92 14.4%


Patru ore sau mai mul 146 22.8%
NȘ/NR 3 0.4%
Total 641 100.0%

R2 — 

În medie, aproximaAv cât Amp petreceţi în total ... ascultând radioul într-o zi obişnuită din Ampul week-
endului?

% din cei care au răspuns ”Da” la R1, 641 respondenţi. Întrebare deschisă, respondentul a
număr procent
avut posibilitatea de a acorda o variantă de răspuns.
Mai puţin de o oră 302 47.1%
Între o oră și aproape două ore 119 18.6%

Între două ore și aproape patru ore 92 14.4%


Patru ore sau mai mul 122 19.0%
NȘ/NR 6 0.9%
Total 641 100.0%

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 60
R3 — 

În ce măsură ascultaţi radioul pentru ..?

Deloc/Foarte mică măsură În mică măsură


În mare măsură În foarte mare măsură
NŞ/NR

... distracţie, plăcere (muzică) 7 21 61 10 1

... a vă informa 8 24 59 8 1

... din obişnuinţă 13 31 49 6 1

... a vă umple 0mpul liber, de plic0seală 16 30 47 6 1

... a învăţa ceva/educaţie 20 39 36 4 1

0 20 40 60 80 100

R4 — 

Unde obişnuiţi să ascultaţi radioul?

Da Nu NŞ/NR

Acasă 76 24 0

În automobil 49 51

În transportul public (autobuz, troleu, ru0eră) 28 72 0

La serviciu 23 77 0

Când merg pe stradă (în căş0) 7 93 0

0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 61
R5 — 

Care sunt posturile de radio pe care le-aţi ascultat în ulAmele 30 de zile?

Da Nu

Noroc 53 47
Radio Moldova 45 55
RADIO PLAI 42 58
Hit FM 35 65
Jurnal FM 31 69

Vocea Basarabiei” 27 73
Radio Chişinău 25 75

RETRO FM 22 78
Like FM – Русское радио 21 79

KISS FM 21 79

Europa Plus Moldova 20 80


Muz FM 18 82

Autoradio/Avtoradio 18 82

Publika FM 12 88

Radio Alla 11 89

Radio 21 10 90

Megapolis FM 10 90

Maestro FM 8 92

Radio Sport 7 93

AQUARELLE-FM 7 93

Radio ZUM 6 94

Naţional FM 6 94

Radio Poli Disc – Новое Радио 6 94

GRT FM - Găgăuziya Radio Televizionu - Comrat 5 95

Radio.MD 4 96

Radio 7/ Радио 7 4 96

Univers FM 2 98

Radio ONE 2 98

0 20 40 60 80 100
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 62
R6 — 

Care sunt posturile de radio pe care le preferaţi?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Noroc 18 12 8
Radio Moldova 12 9 5
RADIO PLAI 12 8 5
Hit FM 10 7 4
Vocea Basarabiei” 5 6 5
Jurnal FM 7 42
KISS FM 5 53
Like FM – Русское радио 3 32
Europa Plus Moldova 3 22
Radio Chişinău 223
Autoradio/Avtoradio 23 2
RETRO FM 3 21
Muz FM 223
GRT FM - Găgăuziya Radio 

3 10
Televizionu - Comrat
Radio Alla 02 1
Megapolis FM 111
AQUARELLE-FM 110
Radio 21 111
Publika FM 011
Maestro FM 101
Radio ZUM 011
Radio.MD 10
Radio Poli Disc – Новое Радио 10
Radio 7/ Радио 7 01
Radio ONE 00
Univers FM 00
Naţional FM 0
Radio Sport 0
Nici unul 5 5 5
NŞ/NR 3 25 43
0 15 30 45 60 75
evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 63
presa scrisă
Z1 — 

În localitatea dvs., există locuri de unde aţi putea cumpăra ziare?

11

Da

Nu

NȘ/NR

88

Z2 — În ulAmele 30 zile, aţi răsfoit vreun ziar Apărit? (nu este vorba despre a ciA un ziar pe vreun site de
Internet)?

30
Da

Nu

NȘ/NR
70

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 65
Z3 — 

În ce măsură ciAţi ziare pentru ..?

Deloc/Foarte mică măsură În mică măsură


În mare măsură În foarte mare măsură
NŞ/NR
... a vă informa 5 20 57 18

... a învăţa ceva/educaţie 19 31 41 7 2

... din obişnuinţă 24 39 31 5 2

... distracţie, plăcere 29 37 27 5 2

... a vă umple 0mpul liber, de plic0seală 30 36 27 4 3

0 20 40 60 80 100

Z4 — 

Care sunt ziarele pe care le preferaţi?

În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Jurnal de Chisinau 14 5 3
Ziarul Аргументы и Факты 11 7 4
Saptamina 8 62
Ziarul Комсомольская правда (săptămânal) 9 33
Timpul 7 53
Ziarul Маклер 7 24
Ziarul de Garda 6 42
Literatura si Arta 5 32
Ziarul Комсомольская правда (толстушка) 441
Comunistul 3 22
Moldova Suverana 321
Ziarul Антенна 210
Capital market 11
Ziarul Молдавские ведомости 010
Ziarul Экономическое обозрение 01
Ziarul Труд-7 Moldova 01
Nici unul 15 15 15
NŞ/NR 5 41 57
0 20 40 60 80 100

evoluţie și preferinţe privind mass media din Republica Moldova mar0e 2018 | pagina 66