You are on page 1of 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’

Student(e) Dion J.P Hoeben Mentor Juf Vervloed
Klas PEH17C Datum
Stageschool xxxxxxx Groep 3-4
Plaats Steensel Aantal lln 26
Vak- vormingsgebied: KO Muziek: zingen, componeren, muziek vastleggen in grafische notatie, muziek spelen op instrumenten en niet instrumenten.
Speelwerkthema / onderwerp:
Rare geluiden in de avond. Alleen thuis zijn. Eng

Persoonlijk leerdoel:
Ook al kan ik niet zingen en kan ik geen muziekinstrument bespelen, wil ik toch een muziekles geven.
Ik wil dat de kinderen betrokken zijn en verantwoordelijkheid krijgen, door ze coöperatief te laten samenwerken. Ze moeten als groepje zorgen dat ze een origineel
en leuk stukje componeren en dat alles weer netjes wordt opgeruimd.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:
-Aan het einde van de les zingen de kinderen het lied ‘Het boevenlied’ van Aan het einde van de les wordt nagegaan of het lied correct, correct van buiten werd
buiten, op de juiste toon, in het juiste tempo en ritme. gezongen. Aan het einde van de les wordt nagegaan of de verklankingen pasten bij de
-Tijdens het zingen spelen groepjes korte tussenstukjes waarin situaties uit tekst van het lied, of er goed werd samengewerkt bij het bedenken en uitvoeren van de
het lied verklankt worden. De verklankingen moeten over een komen met verklankingen.
de werkelijkheid.
-verklankingen worden visueel vastgelegd in een grafische notatie.
-Leerlingen stemmen bij het zingen en spelen af op elkaar om te komen tot
een goede uitvoering van lied en begeleiding, musiceerplezier staat hierbij
voorop.
Beginsituatie:
De kinderen krijgen altijd op maandag een muziekles de mentor heeft hiervoor een eigen methode aangeschaft genaamd “muziek en meer”.
De liedjes worden begeleid door een instrumentaal fragment dat bij de methode zit. Als de kinderen een liedje aanleren is dat volgens de weggeef methode, ze zijn
hier dus al aan gewend.

De methode bevat een werkboekje. In het werkboekje staan de teksten en noten genoteerd zoals wij ze ook kennen. De les begint altijd met een opdrachtje om de
kinderen in het thema te krijgen. Deze opdrachtjes zijn tekenopdrachtjes waar je iets mag inkleuren of mag afmaken.

De laatste paar weken krijgen ze muziekles van een leraar van Art4U. Hij is een jonge man die op een leuke manier lesgeeft. Hij begeleid de liedjes altijd zelf met een
instrument. Tijdens zijn lessen leren de kinderen ook een tekst aan zonder visueel beeld van de woorden en dat lukt ze goed. De leraar herhaalt liedjes meerdere
keren maar veranderd dan iets, zoals de snelheid (langzamer en sneller), het volume (harder of zachter) of de toonhoogte (lager of hoger). Volgende week mogen
zelf instrumenten bespelen.

De kinderen kunnen dus door middel van de weggeef-methode een lied aanleren. De klas heeft ook ervaring met de invuloefening in de tussenstukjes dat ze zelf
mogen bepalen welk geluid er dan moet komen.

De sfeer in de klas is altijd leuk tijdens de muziek lessen en ze doen goed mee, soms iets te goed want dan willen ze allemaal hun verhaal vertellen.
Ik moet dus duidelijk maken dat ik maar zoveel kinderen laat antwoorden zodat ik niet oneindig lang bezig ben.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar   leergedrag leerling(en)
5 minuten Thema Wie is er wel eens alleen thuis geweest in de Een gebeurtenis over enge geluiden in je hoofd hebben.
betrekken avond? Wie heeft er wel eens enge geluiden
gehoord in nacht?

Ik zeg dat ik maar 3 kinderen wil horen en hier Begrijpen dat er maar 3 kinderen mogen praten.
houd ik me dan ook aan. Dit zorgt voor
duidelijkheid wat weer voor rust kan zorgen.
10 Lied aanleren Begin met de hele tekst voor te zingen. De kinderen moeten de tekst regel voor regel aanleren. Instrumentale versie van
minuten Herhaal een regel en laat de kinderen nazingen. Ze moeten de tekst onthouden en kunnen reproduceren. het Boeven lied.

Herhaal dit voor alle regels. Begin daarna zin 1
en 2 te zingen. Dan zin 1,2 en 3 enzovoort. Ze moeten de tekst met gemak voluit kunnen zingen.
5 a 10 min Uitleg Haal de tekst erbij met de gaten die de De kinderen moeten luisteren naar de regels zodat ze Rollen kaartjes
opdracht, kinderen moeten gaan invullen. snappen wat de bedoeling is.
Informatieov Tekst blaadjes met ruimte
erdracht Laat horen dat er tussenstukjes zijn in de voor tussen stukjes.
muziek.
Regels op het bord.
Vertel dat de kinderen zelf kunnen
componeren door geluiden te verzinnen die in
de tussenstukjes passen.

Laat een kind met een goed antwoord op het
bord tekenen hoe hij dat geluid uitbeeldt en
uitleggen waarom.

Vertel de regels van de opdracht De kinderen krijgen rollen. Je moet denken aan jouw rol en
• Je blijft met je groepje zorgen dat kinderen naar je luisteren, maar jij moet ook
• Je zorgt dat je rollen verdeeld in het naar de andere kinderen luisteren.
groepje, tijdbewaker, materiaal
bewaker, de notulist
• Je mag spullen uit het lokaal pakken
voor het maken van geluiden, maar je
zet alles ook weer netjes terug.
• Je tekent op het blad hoe het geluid
klinkt. Je mag niet schrijven en het mag
niet een tekening zijn van het
voorwerp.
10 Zelf muziek Loop tussendoor rond om vast te kunnen De kinderen moeten samenwerken. De klas is je instrument.
minuten componeren, praten met de leerlingen over wat hun ideeën De rollen respecteren en naar elkaar luisteren.
Coöperatief zijn.
werken. - In een vast patroon Creative manieren vinden om de geluiden te maken.
10 Evalueren Zorg dat iedere groepje aan de beurt komt om De kinderen moeten voor de klas durven te staan en hun Zorg dat er een ruimt eis
minuten hun stukje te laten zien. stukje tonen. voor alle instrumenten

Zorg dat iedereen aan de beurt komt. De kinderen die zitten moeten aandacht geven aan de
muzikanten
Zorg dat niemand aan de instrumenten gaat
zitten als ze niet aan de beurt zijn. De kinderen moeten elkaar complimenten geven.

Bespreek wat dingen als welke geluid was het
leukst. Welke was creatief.
5 min Opruimen Materiaalbazen zorg dat je groepje alles netjes De kinderen moeten zorgen dat alles weer netjes op zijn
terugzet. plek komt te staan.

Snel opruimen zitten monden dicht en handen
omhoog.

Persoonlijke reflectie
Feedback mentor
Datum:
Feedback Kinderen
Naam Menig Wat ging er goed Tips

.