You are on page 1of 4

Kontrbasın Tarihçesi

Kontrbas, klasik müzikte kullanılan en büyük enstrüman
olmasına rağmen sesin tını özelliği bakımından da en düşük
frekanslı sese sahip olan yaylı enstrümandır. Bazı kaynaklarca
kontrabas olarak adlandırılsa da Türk Dil Kurumunun da kabul
ettiği ismi kontrbastır. Çoğunlukla yaylılar bölümünün bir üyesi
olarak senfoni orkestralarında ve yaylı topluluklarında
kullanılmaktadır. Bunun dışında, caz müziğine getirmiş olduğu
yenilikler ve caz müziğindeki önemli yeri, kontrbası cazla da
anılan bir enstrüman hâline getirmiştir.

Kontrbasın evrimsel kökeni hakkýnda fikir ayrılıkları olmakla
birlikte genel iki görüş, kontrbasın bir bas keman olduðu ya da bir
“viola da gamba” türevi olduðu şeklindedir. Yirminci yüzyıl
öncesinde kontrbas, beş veya altı telli “viola da gamba” ailesi
enstrümanlarından ve dört telli keman ailesi enstrümanlarýndan
farklı olarak üç telli bir enstrümandı. Kontrbasın esas olarak
ölçüsel oranları,5 kemanlardan çok farklıdır. Akortlanma
biçimiyle de yine keman ailesi üyelerinden ayrılmaktadır. Keman
ailesindeki yaylı enstrümanlar tam beşlilere akortlanırken;
kontrbas, viola da gamba ailesi enstrümanlarında dagörüldüğü
gibi tam dörtlü aralıklarla akortlanmaktadır.

Az da olsa kontrbasın tarihi boyunca ve günümüzde,
tam beşli aralıkla akortlanıp icra edildiğini de görmekteyiz.
Teknik olarak bunlara eklenebilecek pek çok detayla kontrbasın
evrimsel kökeni keman ailesi enstrümanlarından ziyade
Avrupa’da on beşinci yüzyılda ortayaçıkan “viola da gamba” ailesi
enstrümanlarına benzemektedir.Öte yandan, kimi araştırmacılara
ve icracılara göre kontrbas, dış görünüş açısından “viola da
gamba”yabenzese de esas olarak yapımı, teknik ve iç detayları
hesaba katıldığında keman ailesi enstümanlarıyla benzeşmektedir
ve bu yüzden bir keman ailesi üyesi olarak kabul görmektedir.

Enstrümanın standart ingilizce adı “double bass”tır. Bu adı, klasik
müzik orkestralarında çello partilerine eş ve bir oktav aşağıdan

mamıştır. Caz müzisyenleri genellikle enstrümanı elektrik bastan ayırt etmek amacıyla akustik bas olarak isimlendirmeyi tercih ederler. kontrbasın dış görünüşünün bir kemana ya da bir “violada gamba”ya benzediği iki tür tasarım vardır. telli kontrbas. Arka kapak dizayni. Keman ailesi üyesi enstrümanlarından farklý olarak kontrbas dizaynı tam olarak standartlaş. Bu büyük boyutuna rağmen kontrbas düşük bir ses çıkarır. Yazıldığı bas dizeğinden bir oktav daha pes tınlar. Genel olarak kullanılan iki temel yaklaşımla. bas keman ya da sadece bas gibi isimlerle de anılır.partileri çaldığı ve yaklaşık olarak çellonun iki katı büyüklüğünde olduğu için almıştır. Klasik müzik icracıları arasında yaylı bas. Bunun temel nedeni çok düşük frekanslarda seslere akortlanmasıdır. kemanlarda görüldüğü gibi yuvarlatılmış veya pek çok keman ailesi üyesinde görülebileceği gibi düz ya da açılıdır .

.

Kaynakça: Ahmet Say Müzik Ansiklopedisi 3. cilt .