You are on page 1of 133

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 13/10/2015 09:18 PageC1

SL p. 1

RO p. 12 SL
BG p. 24 SECURE 5 NEO RO
HR p. 36 BG
SR p. 48
HR
BS p. 60
SR
PL p. 72
BS
CS p. 84
PL
HU p. 96
CS
SK p. 108

UK p. 120 HU

SK

July 2015 - Réf. : NE2INSB3 - Realization : Espace Graphique
UK

max 2/3

Navodila za uporabnika - Ghidul utilizatorului 1/2

1/3

Ръководство на потребителя
Upute za uporabu - Uputstvo za korisnika
Uputstvo za upotrebu - Instrukcja obsługi
Návod k použití - Használati útmutató
Používateľská príručka - Керівництво користувача
www.tefal.com www.tefal.com *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena - *Coşul nu este inclus pentru anumite modele - *Кошницата не
е включена в някои модели - *Košarica nije uključena u određene modele - *Korpa nije uključena kod nekih modela - *Košara
nije uključena kod nekih modela - *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony *Některé modely jsou bez košíku - *Egyes
TEFAL S.A.S. - 21260 Selongey modellek kosár nélkül kaphatók - *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov *- *Кошик не входить до комплекту деяких
FRANCE моделей

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 PageC4

POMEMBNA OPOZORILA
Zaradi zagotavljanja varnosti je ta naprava zasnovana v skladu z veljavnimi standardi in predpisi:
– direktivami o tlačni opremi,
– izdelana je iz materialov, ki so namenjeni stiku z živili,
– izdelana je v skladu s predpisi o varstvu okolja.
• Naprava je zasnovana za domačo uporabo.
• Skrbno preberite vsa navodila in vedno upoštevajte »Uporabniški priročnik«.
fig. 1 fig. 2 fig. 3 • Kot vsako drugo napravo za pripravo jedi tudi lonec na pritisk med uporabo nadzirajte, zlasti če so
ob njegovi uporabi v bližini otroci.
CLICK • Lonca na pritisk ne postavljajte v ogreto pečico.
• Lonec, v katerem je zvišan tlak, premikajte zelo previdno. Ne dotikajte se vročih površin. Dotikajte se
le ročajev in gumbov na loncu. Po potrebi uporabite rokavice.
max 2/3 • Vedno preverite, ali so ročaji na glavni posodi pravilno nameščeni. Po potrebi jih ustrezno privijte.
• Lonec na pritisk uporabljajte le za namene, za katere je bil zasnovan.
• Med pripravo jedi je v loncu zvišan tlak. Pri neprimerni uporabi lahko para povzroči opekline. Preden
začnete s kuhanjem, se prepričajte, da je lonec na pritisk pravilno zaprt. Glejte razdelek »Zapiranje«.
• Lonca na pritisk nikoli ne odpirajte na silo. Najprej se prepričajte se, da tlak v notranjosti lonca ni več
fig. 4 fig. 5* fig. 6 povišan. Glejte razdelek »Varnost«.
• Lonca na pritisk ne uporabljajte brez tekočine, saj se lahko pri takšni uporabi zelo poškoduje.
Prepričajte se, da je med kuhanjem v loncu vedno zadostna količina tekočine.
• Uporabljajte toplotni vire, ki so skladni z navodili za uporabo.
• V loncu na pritisk nikoli ne pripravljajte mlečnih jedi.
• V loncu na pritisk ne uporabljajte grobe soli. Ob koncu priprave dodajte fino mleto sol.
• Vsebina lonca na pritisk naj nikoli ne presega dveh tretjin njegove prostornine (oznaka največje
dovoljene količine).
• Pri pripravi živil, ki med kuhanjem nabreknejo, kot so riž, dehidrirana zelenjava ali kompot, naj vsebina
lonca na pritisk ne presega polovice njegove prostornine. Pri pripravi nekaterih juh iz buč, bučk ipd.
fig. 7 fig. 8 fig. 9 počakajte nekaj minut, da se lonec na pritisk ohladi, ter ga nato splaknite z mrzlo vodo. Če imate
model lonca s prostornino 3 ali 4 litrov, naj vsebina lonca pri pripravi gostih živil ali živil, ki med
kuhanjem nabreknejo, ne presega ene tretjine njegove prostornine. Po kuhanju, ko je jed pripravljena,
počakajte 5 minut, preden začnete izenačevati tlak z oblivanjem z mrzlo vodo.
• Po kuhanju mesa s kožo (npr. goveji jezik), ki lahko pod tlakom nabrekne, mesa ne zabadajte, dokler
je koža napihnjena, saj se lahko poparite. Priporočljivo je, da meso nekajkrat prebodete že pred
pripravo.
• Pri kuhanju gostih živil (zdrobljen grah, rabarbara ...) lonec na pritisk pred odpiranjem rahlo potresite,
da živila ne brizgnejo iz njega.
• Pred vsako uporabo se prepričajte, da ventili niso zamašeni. Glejte razdelek »Pred kuhanjem«.
fig. 10 fig. 11 fig. 12 • Lonca na pritisk ne uporabljajte za cvrtje v olju pod tlakom.
• Ne posegajte v varnostni sistem lonca razen na način, ki je določen v navodilih za čiščenje in
vzdrževanje.
• Uporabljajte samo originalne rezervne dele proizvajalca TEFAL, ki ustrezajo vašemu modelu.
Predvsem pa uporabljajte le glavno posodo in pokrov proizvajalca TEFAL.
• Hlapi alkohola so vnetljivi. Preden namestite pokrov, naj alkohol vre približno dve minuti. Pri kuhanju
z alkoholom naj bo lonec vedno pod nadzorom.
• Pred kuhanjem in po njem v loncu na pritisk ne shranjujte kislih ali slanih živil, saj lahko s tem
poškodujete glavno posodo.
• Če med uporabo lonca na pritisk opazite kakšno poškodbo ali zlomljen del, ga pod nobenim pogojem
fig. 13 fig. 14 fig. 15 ne odpirajte; sprostite pritisk in pustite lonec na kuhališču, da se popolnoma ohladi, šele nato odprite
pokrov. Lonca ponovno ne uporabite, ampak ga odpeljite na Tefalov pooblaščeni servis na popravilo.
*Basket not included with certain models - *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena - *Coşul nu este inclus
pentru anumite modele - *Кошницата не е включена в някои модели - *Košarica nije uključena u određene modele - *Korpa
nije uključena kod nekih modela - *Košara nije uključena kod nekih modela - *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony
SHRANITE NAVODILA.
*Některé modely jsou bez košíku - *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók - *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov
*Некоторые модели выпускаются без корзины для приготовления на пару - *Кошик не входить до комплекту деяких моделей

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page1

Opisna shema
A. Ventil za nastavitev delovanja I. Tesnilo pokrova
B. Vodilo za izpust pare J. Posoda za kuhanje s paro* SL
C. Varnostni ventil K. Trinožni podstavek*
D. Kazalnik tlaka L. Daljši ročaj glavne posode
E. Gumb za odpiranje M. Glavna posoda
F. Ročaj pokrova N. Krajši ročaj glavne posode
G(a). Oznaka položaja pokrova O. Oznaka največje dovoljene
G(b). Oznaka položaja pokrova glede količine
na glavno posodo
H. Oznaka položaja ventila za nas-
tavitev delovanja

Lastnosti
Premer dna lonca na pritisk – reference
Model Najvišji var-
Prostornina Ø (posoda) Ø (dno)
Nerjavno jeklo nostni tlak:
4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa
6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa
Komplet 4 l + 6 l 22 cm 15 cm P25443 170 kPa
7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa
8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa
Specifikacije:
Najvišji obratovalni tlak: 80 kPa

Združljivost s toplotnimi viri
PLINSKA ELEKTRIČNA STEKLOKERAMIČNA INDUKCIJSKA SPIRALNA
PLOŠČA HALOGENSKA ELEKTRIČNA
SEVALNA

• Ta lonec na pritisk je primeren za uporabo s vsemi toplotnimi viri.
• Če lonec uporabljate na električni ali indukcijski plošči, se prepričajte, da
grelna površina ne presega površine dna lonca na pritisk.
• Če lonec uporabljate na steklokeramični ali halogenski steklokeramični
plošči, se prepričajte, da je zunanje dno lonca na pritisk čisto in suho.
• Če lonec uporabljate na plinskem štedilniku, se prepričajte, da obseg
gorilnika ne presega obsega dna lonca na pritisk.
• Pri vseh toplotnih virih je treba paziti, da je lonec na pritisk primerno
postavljen na sredino grelne površine.
Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena 1

• Z eno roko držite daljši ročaj glavne posode (L) in z drugo roko obrnite daljši ročaj pokrova (F) v nasprotni smeri urnega kazalca.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page2 Dodatni nastavki TEFAL • Za lonec na pritisk so na voljo naslednji dodatni nastavki: Nastavek Referenčna številka tesnilo pokrova X9010101 Posoda za kuhanje s paro* 792185 Trinožni podstavek* 792691 • Za menjavo ostalih rezervnih delov ali za popravilo pokličite pooblaščeni servis TEFAL (Obiščite: www. mogoče odpreti na tak tak način. kuhanje s paro* se ne Kuhanje s paro* smejo dotikati • V posodo je treba naliti vsaj 75 cl/750 ml (6 kozarcev) pokrova lonca na vode. da se lonec odpre (slika 2). Zapiranje Pred kuhanjem.tefal. Najmanjša dovoljena količina v posodi • V lonec vedno nalijte vsaj najmanjšo obvezno Živila v posodi za količino vode. ali je zvišan tlak. ki znaša 25 cl/250 ml (2 kozarca). • Uporabljajte samo originalne rezervne dele proizvajalca TEFAL. • Posodo za kuhanje s paro* (J) položite na namenski podstavek* (K) (slika 5). Ko je v loncu Če vam pokrova ne uspe zasukati. preverite. • Zasukajte pokrov v smeri urnega kazalca. Uporaba Odpiranje • S palcem potegnite gumb za odpiranje (E) in ga zadržite v tem položaju (slika 1). kolikor krov glavne posode je mogoče (slika 3). poravnajte oznaki položaja pokrova G(a) in G(b). ki ustrezajo vašemu modelu. da se odpre na običajen gumb zatakne (slika 4). se po. ko je • Pokrov postavite pravilno na glavno posodo in lonec v stanju pri. 2 *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena . dokler ne slišite. lonca ni gumb za odpiranje (E) v ustreznem položaju.com). način. pravljenosti. • Nato odstranite pokrov. pritisk.

• Pri kuhanju juh je priporočljivo. Omogočanje uhajanja pare • Počasi zasukajte ventil (A) in izberite hitrost izenačevanja tlaka. kot so riž. S sukanjem nadaljujte. dokler ni oznaka položaja poravnana z oznako (slika 9). ki vam najbolj ustreza. da je oznaka položaja (H). Kuhanje mesa in zamrznjenih živil • Oznako na ventilu poravnajte z oznako položaja (H) (slika 8). • Premaknite ventil za nastavitev delovanja (A) tako. ko je naprava ohlajena in ko je ne uporabljate. da lonec na *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena 3 . dokler ni oznaka poravnana z oznako položaja (H). ki med kuhanjem nabreknejo. da bo oznaka na ventilu poravnana z oznako ali . ko je naprava ohlajena in ko je ne uporabljate. naj vsebina lonca na pritisk ne presega polovice njegove prostornine. Uporaba ventila za nastavitev delovanja (A) Čiščenje ventila za nastavitev delovanja (A) H Upoštevajte. Odstranjevanje ventila za nastavitev delovanja Upoštevajte. kot je prikazano na sliki ob strani. • Odstranite ventil. Druga možnost je. da tlak hitro izenačite (glejte razdelek »Hitro izenačevanje tlaka«). Nekatere vrste živil SL • Pri pripravi živil. da lahko ta opravila izvajate le. da lahko ta opravila izvajate le. • Pritisnite ventil in ga zasukajte. • na ventilu poravnana z oznako • Pritisnite ventil in ga zasukajte. Kuhanje zelenjave in krhkih živil • Oznako na ventilu poravnajte z oznako položaja (H) (slika 7). suha zelenjava ali kompot.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page3 Največja dovoljena količina v glavni posodi • Vsebina glavne posode naj nikoli ne presega dveh tretjini njene prostornine (do oznake največje dovoljene količine) (O) (slika 6). kot je prikazano • na sliki ob strani.

da voda ne presega uporabe naprave. zmanjšajte moč toplotnega vira in počakajte 20 minut. • Oznaka naj bo poravnana z oznako položaja (H) (slika 8). S sukanjem nadaljujte. da vodilo za izpuh pare (B) ni zamašeno (Glejte skico). • Ko se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj. • Ko začne skozi ventil uhajati para. • Počasi zasukajte ventil (A) in izberite hitrost izenačevanja tlaka. Prva uporaba Para v kazalniku • Na dno glavne posode položite trinožni podstavek tlaka (D) je običajen (K) in nanj odložite posodo za kuhanje s paro (J)*. • Zaprite lonec na pritisk. dveh tretjin njene prostornine (do oznake največje dovoljene količine (O)).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page4 pritisk odložite v pomivalno korito in ga oblivajte s hladno vodo (glejte odstavek »Hitro izenačevanje tlaka«). • Odprite lonec na pritisk (slika 1–2). • Lonec na pritisk splaknite z vodo in ga posušite. ki vam najbolj ustreza. Po potrebi ga očistite z zobotrebcem (slika 10). • Po 20 minutah izključite toplotni vir. Pred kuhanjem • Pred vsako uporabo odstranite ventil (A) (glejte odstavek »Uporaba ventila za nastavitev delovanja«) in pri dnevni svetlobi skrbno preverite. dokler oznaka položaja ni poravnana z oznako (slika 9). pomeni to. da se je tlak v loncu na pritisk znižal tako. • Vklopite toplotni vir in ga nastavite na največjo moč ter nanj postavite lonec na pritisk. pojav ob začetku • Glavno posodo napolnite tako. 4 *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena . da lahko lonec odprete.

Med kuhanjem Kazalnik tlaka (D) • Para v kazalniku tlaka (D) je običajen pojav ob preprečuje zvišanje začetku uporabe naprave. tlaka v loncu na • Če se para (A) neprekinjeno sprošča skozi ventil za pritisk. • Premaknite ventil. da bi lahko lonec znova poviša. Ko se kazalnik tlaka (A) na oznako ali (D) znova premakne v začetni položaj. izklopite toplotni vir. SL • Zaprite lonec na pritisk (slika 3) in se prepričajte. če ta ni nastavitev delovanja in se pri tem sliši tudi zvok pravilno zaprt. da je pravilno zaprt (slika 4).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page5 • Preverite. • Ko se čas kuhanja izteče. dokler ni oznaka položaja nastavitev delovanja poravnana z oznako (slika 9). (slika 7 ali da se je tlak v loncu na pritisk znižal tako. . • V posodo dodajte sestavine in tekočino. pomeni to.Hitro izenačevanje tlaka • Lonec na pritisk lahko odložite v pomivalno korito in ga oblivajte s hladno vodo. zmanjšajte moč delovanja toplotnega vira za toliko. 5 . in se na pritisk odprli. da tlak v loncu na pritisk ni več povišan. S premaknite ventil za sukanjem nadaljujte. da lahko 8). uhajanja pare. da ni več povišan tlak. Ko se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj. ki vam najbolj ustreza. kadar je v njem še vedno prepričajte. da se bo lahko para stalno sproščala skozi ventil (A). da bo oznaka ali poravnana z oznako položaja (H) (slika 7 ali 8). Konec kuhanja Izpust pare Če pri sproščanju . ali se lahko kroglica varnostnega ventila (C) premika. nobenega neobičaj- nega pojava. da lonec odprete. Glejte sliko ob robu strani. • Vklopite toplotni vir in ga nastavite na največjo moč ter nanj postavite lonec na pritisk. kot je navedeno v receptu. • Lonec na pritisk lahko odprete (sliki 1 in 2). pomeni to. da pospešite izenačevanje tlaka. izenačevanja tlaka.Počasno izenačevanje tlaka pare opazite kakršen • Počasi zasukajte ventil (A) in izberite hitrost koli neobičajni pojav. Nato poskrbite. • Kuhajte tako dolgo. kot je prikazano na sliki ob robu in pojasnjeno v odstavku »Čiščenje in vzdrževanje«. se tlak postopno Kazalnik tlaka (D) preprečuje.

ki ji dodate sredstvo Čeprav lahko zaradi za pomivanje posode. serviser v enem od pooblaščenih servisov TEFAL. in ga nato dobro sperite.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:35 Page6 . Počakajte. Enako naredite s posodo za dolgotrajne kuhanje s paro*. Čiščenje in vzdrževanje Čiščenje lonca na pritisk Da bo vaša naprava pravilno delovala. lonec na pritisk • Za ponovno nameščanje tesnila. operite. za pripravo) ali suhe zelenjave ne izvajajte premikajte zelo pre- postopka hitrega izenačevanja tlaka. To stroju lahko operete le glavno so le usedline apnenca.Posebni primeri Lonec na pritisk. to ne vpliva na kakovost materiala posode. ga ne • Pokrov operite z gobico v mlačni vodi. v ka- • V primeru priprave emulgiranih živil (glejte tabelo terem je zvišan tlak. pojavijo praske. Čiščenje tesnila pokrova: Po 10 letih • Po vsakem kuhanju očistite tesnilo (I) in uporabe mora vaš območje. na loncu porjavijo ali se na njem • Nikoli ne segrevajte glavne posode. pritisk čim dlje ohranil svoje Čiščenje pokrova: lastnosti. • Lonec na pritisk (glavno posodo in pokrov) po vsaki uporabi očistite z mlačno vodo. Predvideni čas kuhanja nekoliko skrajšajte. 6 *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena . če je prazna. glejte sliki nujno pregledati 11–12. ko je pomivalno sredstvo. pomivanje posode. na katerem je nameščeno. Čiščenje zunanjosti glavne posode: • Glavno posodo očistite z gobico in sredstvom za Da bo lonec na pomivanje posode. se kazalnik tlaka (D) znova premakne v začetni položaj. • Če se v glavni posodi. upoštevajte Lonec na pritisk po ta priporočila za čiščenje in vzdrževanje po vsaki vsaki uporabi uporabi. uporabe lonca • Ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev ali kloriranih nekatera območja izdelkov. posodo in posodo uporabite gobico in navadni alkoholni kis. za kuhanje s paro. in šele nato odprite posodo. pojavijo V pomivalnem madeži. da vidno in ga ne stre- sajte. to Čiščenje notranjosti glavne posode: ne vplivalo na • Glavno posodo očistite z gobico in sredstvom za njegovo uporabo. predvsem na dnu. ki ji dodate segrevajte. Če jih želite odstraniti. prazen.

• Pri dnevni svetlobi preglejte in preverite. Pri tem opravilu ne Čiščenje varnostnega ventila (C) uporabljajte ostrih • Del varnostnega ventila na notranji strani ali koničastih pred- pokrova očistite pod tekočo vodo. se kazalnik tlaka (D) ne more premakniti in zato se tlak v loncu na pritisk ne more zvišati. • Vedno uporabljajte originalna tesnila TEFAL. je gumb za odpiranje (E) blokiran. da rahlo pritisnete kroglico. ki ustrezajo vašemu modelu. • Varnost pri odpiranju .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page7 Čiščenje ventila za nastavitev delovanja (A) • Odstranite ventil za nastavitev delovanja (A). • Pravilno delovanje ventila preverite tako. ali je vodilo za izpuh pare odmašeno in ali je profil odprtine okrogel. ki se mora pri tem ugrezniti brez velikega upora. Glejte sliko ob robu strani. Glejte sliko ob robu strani. metov.Če je tlak v loncu na pritisk zvišan. SL • Očistite ventil za nastavitev delovanja (A) pod tekočo vodo (slika 13).Če naprava ni pravilno zaprta. Čiščenje vodila za izpuh pare (B) • Odstranite ventil (A). Menjava tesnila lonca na pritisk • Tesnilo lonca na pritisk zamenjajte vsako leto ali takoj. Lonca na pritisk nikoli ne odpirajte na silo. glejte odstavek »Uporaba ventila za nastavitev delovanja«. Nikoli ne posegajte v delovanje kazalnika tlaka (D). Po potrebi ga očistite z zobotrebcem (slika 10). Shranjevanje lonca na pritisk • Glavno posodo pokrite s pokrovom. Varnost Vaš lonec na pritisk ima več varnostnih sistemov: • Varnost pri zapiranju . ko se na njem pojavi zareza. 7 .

Tesnilo zamenjajte enkrat na leto ali takoj. ko je ohlajen in prazen. • Preverite in očistite ventil za nastavitev delovanja (A) (slika 13). 4 . lonca na pritisk ne boste mogli odpreti.Para. 5 . ga vedno primite za oba ročaja. kadar izdelek uporabljate v bližini otrok. • Počakajte. Po potrebi uporabite rokavice. Glejte sliko ob robu strani. da je tlak v loncu na pritisk zvišan. . da lahko plamen na plinskem gorilniku zaradi teh dveh sistemom ugasne.Kot vsako drugo napravo za pripravo jedi morate tudi lonec na pritisk med uporabo nadzorovati.Tesnila.Nikoli ne uporabite dezinfekcijskih sredstev ali kloriranih izdelkov. Priporočila za uporabo 1 . 6 . pokrova in ventila za nastavitev delovanja nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju in jih nikoli ne namakajte v vodi. lahko za glavno posodo vašega novega lonca na pritisk TEFAL uveljavljate 10-letno garancijo v zvezi z: 8 .Prvi sistem: varnostni ventil (C) sprosti tlak in para uhaja vodoravno nad pokrovom (slika 14). 2 . 8 . 9 . ki izhaja iz lonca na pritisk.Drugi sistem: tesnilo (I) omogoča navpično uhajanje pare prek luknjice na robu pokrova ali posode (slika 15). varnostni ventil (C) in tesnilo (I). saj se lahko kakovost sestavnih materialov lonca zaradi njih zmanjša.Lonec na pritisk lahko očistite le takrat. 3 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page8 • Varnostna sistema za preprečevanje previsokega tlaka . ko se na njem pojavi zareza. je zelo vroča. da se lonec na pritisk popolnoma ohladi.Lonec na pritisk ni namenjen shranjevanju živil. Garancija • Če napravo uporabljate v skladu z navodili za uporabo. • Odprite lonec. 7 .Po 10 letih uporabe mora vaš lonec na pritisk nujno pregledati serviser v enem od pooblaščenih servisov TEFAL. zato pazite. Če se sproži eden od teh dveh varnostnih sistemov za preprečevanje previsokega tlaka • Izklopite toplotni vir. vodilo za izpuh pare (B) (slika 10). da se ne opečete.Ko premikate lonec na pritisk. Upoštevajte.Ko kazalnik tlaka kaže. 10 .

– vsakim predčasnim propadanjem kovinskih materialov. padcev. na primer zaradi: – udarcev. • Garancijo lahko uveljavljate le na pooblaščenih servisih TEFAL. • Pogodbeno garancijo dobite ob predložitvi potrdila o plačilu ali računa z vidnim datumom nakupa. povezanimi s kovinskimi deli glavne posode. ki so primerni za ponovno uporabo ali recikliranje. – čiščenja pokrova in ventila za nastavitev delovanja v pomivalnem stroju. Označitev v skladu s predpisi Oznaka Mesto Identifikacija proizvajalca in trgovska Ročaj glavne posode in ročaj oznaka pokrova Leto in serija proizvodnje Na glavni posodi Oznaka modela Najvišji varnostni tlak (PS) Na pokrovu Najvišji obratovalni tlak (PF) Prostornina Na dnu glavne posode • Sodelujmo pri varovanju okolja! i Vaša naprava je sestavljena iz številnih materialov. jo odnesite v center za recikliranje. v kateri je bil izdelek kupljen od dneva nakupa.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page9 – vsemi okvarami. ki so posledica neupoštevanja pomembnih opozoril ali nepravilne uporabe. ki so usposobljeni za tovrstna popravila (Obiščite: www. ‹ Ko želite napravo odvreči. ki SL velja v državi. kjer bo ustrezno predelana. uporabe v pečici. *Posoda za kuhanje s paro pri nekaterih modelih ni priložena 9 . za obdobje garancije.tefal. • Vsi ostali deli lonca na pritisk so zavarovani pred napakami v izdelavi in materialih. opredeljene v veljavni zakonodaji.com). Garancija ne velja za: • poškodbe.

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page10

TEFAL odgovarja na vaša vprašanja
Težave Priporočila
Če se je lonec na pri- naj lonec pregleda serviser na pooblaščenem servisu TEFAL.
tisk segreval pod tla-
kom brez tekočine v
notranjosti:
Če se kazalnik tlaka prvih nekaj minut je to običajno.
ni premaknil in para Če se stanje ne spremeni, preverite:
med kuhanjem ni - ali toplotni vir oddaja dovolj toplote; če je ne, povečajte moč
uhajala skozi ventil: toplotnega vira,
- ali je v posodi dovolj tekočine,
- ali je oznaka položaja poravnana z eno od oznak ventila za
nastavitev delovanja: ali (slika 7 ali 8),
- ali je lonec na pritisk pravilno zaprt,
- ali sta tesnilo in rob posode poškodovana.
Če se je kazalnik prvih nekaj minut je to običajno.
tlaka premaknil, Če se stanje ne spremeni, postavite napravo v pomivalno ko-
vendar para med ku- rito in jo splaknite z mrzlo vodo (za dodatna navodila glejte
hanjem ni uhajala iz odstavek »Hitro izenačevanje tlaka in posebni primeri«). Nato
ventila: napravo odprite.
Očistite ventil za nastavitev delovanja in vodilo za izpuh pare
ter preverite, ali se kroglica varnostnega ventila neovirano
premika.
Če para uhaja okrog - ali je lonec pravilno pokrit s pokrovom,
pokrova, preverite: - ali je tesnilo pokrova v pravilnem položaju,
- ali je tesnilo v dobrem stanju; po potrebi ga zamenjajte,
- ali so pokrov, tesnilo in območje, kjer je tesnilo na pokrovu
nameščeno, varnostni ventil ter ventil za nastavitev delo-
vanja čisti,
- ali je rob posode v dobrem stanju.
Če ne morete preverite, ali se je kazalnik tlaka premaknil na prvotno mesto.
odpreti pokrova: V nasprotnem primeru po potrebi izenačite tlak tako, da
lonec na pritisk ohladite z mrzlo vodo (glejte odstavek »Hitro
izenačevanje tlaka in posebni primeri«).
Če jedi po kuhanju čas kuhanja,
niso skuhane ali so moč toplotnega vira,
zažgane, preverite: pravilen položaj obratovalnega ventila, količino tekočine.
Če so se jedi v loncu v glavno posodo nalijte vodo, preden jo začnete čistiti.
na pritisk zažgale: Nikoli ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev ali kloriranih
izdelkov.

10

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page11

Meso in ribe
SVEŽE ZAMRZNJENO
Položaj Položaj
Priprava ventila ventila SL

– na pari** 18 min
Artičoke
– v vodi*** 15 min
Beluši – v vodi 5 min
Brokoli – na pari 3 min 3 min
Brstični ohrovt – na pari 7 min 5 min – v vodi
– na pari 6 min 30 s 9 min
Bučke
– v vodi 2 min
Buča (pire) (emulgirano živilo) – v vodi 8 min
Cvetača – v vodi 3 min 4 min
Fižol – v vodi 20 min
Grah – na pari 1 min 30 s 4 min
Grah (suha zelenjava) – v vodi 14 min
Korenje (emulgirano živilo) kolobarji – na pari 7 min 5 min
Krompir, razrezan na – na pari 12 min
četrtine – v vodi 6 min
Por – na pari 2 min 30 s
Radič – na pari 12 min
Rdeča pesa – na pari 20–30 min.
narezano na tanko – na pari 6 min
Rdeče zelje
listi – na pari 7 min
– na pari 7 min
Repa
– v vodi 6 min
Riž (suha zelenjava) – v vodi 7 min
narezani na tanko – na pari 1 min 5 min
Šampinjoni
celi – v vodi 1 min 30 s
– na pari 5 min 8 min
Špinača
– v vodi 3 min
Stročji fižol – na pari 8 min 9 min
– na pari 6 min
Zelena
– v vodi 10 min
Zelena leča (suha zelenjava) – v vodi 10 min
Žita (suha zelenjava) – v vodi 15 min.
** Živilo v posodi za kuhanje s paro*
*** Živilo v vodi

Zelenjava<
SVEŽE Položaj ZAMRZNJENO
ventila Položaj ventila
Jagnjetina (krača, 1,3 kg) 25 min 35 min
Govedina (pečenka, 1 kg) 10 min 28 min
Losos (4 fileji, 0,6 kg) (emulgirano živilo) 6 min 6 min.
Morska spaka (file, 0,6 kg) (emulgirano živilo) 4 min 6 min
Piščanec (cel, 1,2 kg) 20 min 45 min.
Svinjina (pečenka, 1 kg) 25 min 45 min.
Tunina (4 fileji, 0,6 kg) (emulgirano živilo) 7 min 9 min.

11

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page12

MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE:
Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor aplicabile:
- Directiva privind echipamentele sub presiune
- Materiale care intră în contact cu alimentele
- Mediul înconjurător
• Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic.
• Citiți cu atenţie toate instrucțiunile și apelați mereu la„Ghidul utilizatorului”.
• La fel ca în cazul oricărui aparat de gătit, asiguraţi o supraveghere strictă, mai ales dacă utilizaţi oala
sub presiune în preajma copiilor.
• Nu introduceţi oala sub presiune în cuptorul încins.
• Mutaţi oala sub presiune cu maximum de precauţie. Nu atingeţi suprafeţele calde. Utilizaţi mânerele
şi butoanele. Dacă este necesar, folosiţi mănuşi.
• Verificaţi în mod regulat ca mânerele cuvei să fie fixate în mod corect. Reînşurubaţi-le dacă este
necesar.
• Nu utilizaţi oala sub presiune în alt scop decât cel pentru care este prevăzută.
• Oala găteşte alimentele sub presiune. O utilizare inadecvată poate cauza răni provocate prin opărire.
Asiguraţi-vă că oala sub presiune este închisă corespunzător înainte de punerea în funcţiune. A se
vedea secţiunea„Închidere”.
• Nu deschideţi niciodată cu forţă oala sub presiune. Asiguraţi-vă că presiunea interioară a scăzut. A se
vedea secţiunea„Siguranţă”.
• Nu utilizaţi niciodată oala sub presiune fără lichid; acest lucru conduce la deteriorarea sa gravă.
Asiguraţi-vă că există întotdeauna suficient lichid în timpul gătirii.
• Folosiți sursa (sursele) de căldură compatibilă(e), conform instrucțiunilor de folosire.
• Nu gătiţi niciodată reţete pe bază de lapte în oala sub presiune.
• Nu utilizaţi sare grunjoasă în oala sub presiune, adăugaţi sare fină la sfârşitul fierberii.
• Nu umpleţi oala sub presiune mai mult de 2/3 (reper maxim de umplere).
• Pentru alimentele care se dilată în timpul fierberii, cum ar fi orezul, legumele deshidratate sau
compoturile, nu umpleţi oala sub presiune mai mult de jumătate din capacitatea sa. Pentru anumite
supe pe bază de dovleac, dovlecei etc. , lăsaţi oala sub presiune să se răcească pentru câteva minute,
apoi puneţi-o sub un jet de apă rece. Pentru modelele cu capacitate de 3 şi 4L, pentru alimentele
păstoase sau care se dilată în timpul fierberii, nu umpleţi peste 1/3 din capacitatea oalei. După fierbere,
aşteptaţi 5 minute înainte de a depresuriza sub apă.
• După fierberea cărnii acoperite cu pieliţă (de exemplu, limbă de vită...), care riscă să se umfle sub
efectul presiunii, nu înţepaţi carnea atâta timp cât pieliţa prezintă un aspect umflat; riscaţi să vă opăriţi.
Aveţi grijă să înţepaţi carnea înainte de fierbere.
• În cazul alimentelor păstoase (mazăre uscată, rubarbă...), oala sub presiune trebuie agitată uşor înainte
de deschidere pentru ca alimentele să nu stropească în exterior.
• Înainte de fiecare folosire, verificați ca supapele să nu fie înfundate. A se vedea secţiunea„Înainte de
fierbere”.
• Nu utilizaţi oala sub presiune pentru prăjirea în ulei sub presiune.
• Nu interveniți asupra sistemelor de securitate mai mult decât prevăd instrucțiunile de curățare și de
întreținere.
• Nu folosiți decât piese de origine TEFAL ce corespund modelului dumneavoastră. Utilizaţi, în special,
un capac TEFAL.
• Vaporii de alcool sunt inflamabili. Aduceţi la punctul de fierbere aproximativ 2 minute înainte de a
pune capacul. Supravegheați oala când preparați rețete pe bază de alcool.
• Nu utilizaţi oala sub presiune pentru depozitarea alimentelor acide sau sărate înainte şi după fierbere
pentru că riscaţi să degradaţi interiorul oalei.
• Dacă în timpul utilizării observați faptul că o componentă a oalei sub presiune este deteriorată, nu
încercați să o deschideți; opriți sursa de căldură și lăsați oala să se răcească complet înainte de a încerca
să o mutați sau să deschideți capacul. Oala trebuie dusă la un centru de service agreat TEFAL.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
12

Reper de poziţionare a supapei B. Mânerul capacului L. Oală G(b). Garnitură de capac RO D. • Pe un aragaz cu gaz. asiguraţi-vă că suprafaţa plitei de încălzire nu depăşeşte baza oalei sub presiune. Reper de poziționare a capacului N. *Coşul nu este inclus pentru anumite modele 13 . Duză pentru evacuarea aburilor de funcţionare C. Buton de deschidere K. Mâner scurt situat pe suprafața oalei O. • Pe un aragaz electric sau cu inducţie. Reper maxim de umplere Caracteristici Diametrul oalei sub presiune-Referințe Model Presiune maximă Capacitate Ø Cuvă Ø Bază INOX de siguranţă: 4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Set 4L + 6L 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Informații tehnice Presiune superioară de funcţionare: 80 kPa Surse de căldură compatibile GAZ PLITĂ STICLĂ CERAMICĂ INDUCŢIE REZISTENŢE ELECTRICĂ CU HALOGEN ELECTRICE RADIANTĂ SPIRALE • Această oală sub presiune este compatibilă cu toate sursele de căldură. Coş pentru preparare la aburi* E. verificaţi ca oala sub presiune să fie centrată corect. Reper de poziţionare a capacului M. • Pe toate sursele de căldură.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page13 Descrierea aparatului A. Indicator de presiune J. Mâner lung al oalei G(a). Supapă de siguranţă I. Trepied* F. • Pe un aragaz cu placă ceramică sau cu halogen. Supapă de funcţionare H. asiguraţi-vă că baza oalei sub presiune este întotdeauna curată şi uscată. flacăra nu trebuie să depăşească diametrul bazei oalei sub presiune.

tefal. întoarceţi cu cealaltă mână mânerul lung al capacului (F) în sens antiorar până la deschidere . Utilizare Deschidere • Glisaţi cu un deget butonul de deschidere spre dumneavoastră (E) şi menţineţi în această poziţie fig. Umplere minimă • Puneţi întotdeauna o cantitate minimă de lichid Alimentele puse în egală cu 25 cl/ 250 ml (2 pahare).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page14 Accesorii TEFAL • Pentru oala sub presiune sunt disponibile următoarele accesorii: Accesoriu Număr de referinţă Garnitură de capac X9010101 Coş pentru preparare la aburi* 792185 Trepied* 792691 • Pentru înlocuirea altor piese sau pentru reparaţii. 4. Închidere Când produsul nu • Aşezaţi bine capacul pe oală aliniind reperele de este utilizat şi este poziţionare a capacului G(a) și G(b). 5. închis. coşul pentru Pentru fierbere cu aburi*: preparare la abur* • Recipientul trebuie umplut cu minimum 75 cl/ nu trebuie să atingă capacul 750 ml (6 pahare). 2.fig. este normal • Întoarceţi capacul în sens orar până la punctul de ca oala şi capacul să oprire . verificaţi dacă dispare imediat ce produsul este sub butonul de deschidere (E) este tras. 14 *Coşul nu este inclus pentru anumite modele . • Ţinând cu o mână mânerul lung al oalei (L). niate. Acest efect Dacă nu reuşiţi să întoarceţi capacul. • Puneţi coşul*(J) pe suportul* (K) inclus fig.fig.com). • Apoi îndepărtaţi capacul. apelaţi la centrele de service autorizate TEFAL (a se consulta site-ul: www. • Nu folosiți decât piese de origine TEFAL ce corespund modelului dumneavoastră. 3 şi până auziţi zgomotul de cuplare nu fie perfect ali. 1. oalei sub presiune. al butonului fig. presiune.

Pentru a fierbe legume sau alimente fragile: • Aliniaţi pictograma în faţa reperului de poziţionare (H) .fig. • Apăsaţi pe supapă şi rotiţi-o pentru a alinia pictograma • cu reperul de poziţionare (H) astfel cum este indicat în figura alăturată. Pentru anumite alimente: • Pentru alimentele care se dilată în timpul fierberii. sau puneţi oala sub presiune sub un jet de apă rece (secţiunea „Decompresiune rapidă”). 6. iar apoi întoarceţi până la pictograma sau . • În cazul supelor. *Coşul nu este inclus pentru anumite modele 15 . nu umpleţi oala sub presiune mai mult de RO jumătate din capacitatea sa. • Poziţionaţi supapa de funcţionare (A) aliniind pictograma • supapei cu reperul de poziţionare (H). Pentru îndepărtarea supapei de funcţionare: Atenţie: aceste operaţiuni trebuie realizate când produsul este rece şi nu este folosit. vă recomandăm să efectuaţi o depresurizare rapidă (a se vedea secţiunea „Depresurizare rapidă”). cum ar fi orezul. Utilizarea supapei de funcţionare (A) Pentru montarea supapei de funcţionare (A): H Atenţie: aceste operaţiuni trebuie realizate când produsul este rece şi nu este folosit. Pentru a fierbe carne sau alimente congelate: • Aliniaţi pictograma în faţa reperului de poziţionare (H) . Pentru a lăsa aburii să iasă: • Rotiţi progresiv supapa (A) alegând după cum doriţi viteza de depresurizare astfel încât selectorul să ajungă în dreptul pictogramei . • Apăsaţi pe supapă. 7.fig.fig. 9.fig. legumele deshidratate sau compoturile. • Trageţi supapa precum este indicat în figura alăturată. 8.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page15 Umplere maximă • Nu umpleţi niciodată oala sub presiune peste 2/3 din înălţimea oalei (reper maxim de umplere) (O) .

indicatorului de • Umpleţi cu apă până la 2/3 din capacitatea oalei prezenţă a presiunii (reper maxim de umplere (O)). • Aşezaţi oala sub presiune pe o sursă de căldură. 8. • Deschideţi oala sub presiune fig.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page16 Prima utilizare Prezenţa aburilor la • Aşezaţi suportul coşului (K) pe fundul oalei şi nivelul aşezaţi coşul deasupra*. 9. • Aliniaţi pictograma sau în faţa reperului de poziţionare H .fig. începutul • Aliniaţi pictograma în faţa reperului de funcţionării poziţionare (H) . • Când aburul începe să iasă prin supapă.fig. • Închideţi oala sub presiune . Dacă este nevoie. 3 şi asiguraţi-vă că este corect închisă . apoi reglaţi-o la putere maximă. Înainte de fierbere • Înainte de fiecare utilizare. • Când indicatorul de prezenţă a presiunii (D) coboară. conform figurii alăturate şi consultaţi secţiunea „Curăţare şi întreţinere”. 10 • Verificaţi dacă bila supapei de siguranţă (C) este mobilă. (D) este normală la • Închideţi oala sub presiune.fig. oala nu mai este sub presiune. 16 *Coşul nu este inclus pentru anumite modele . • Când cele 20 de minute s-au scurs. curăţaţi această duză cu o scobitoare . trageţi supapa (A) (a se vedea secţiunea „Utilizare a supapei de funcţionare”) şi verificaţi vizual dacă duza pentru evacuarea aburilor (B) este blocată (A se vedea desenul alăturat). • Aşezaţi oala sub presiune pe o sursă de căldură. 4. 7 sau 8. 1 . • Adăugaţi ingredientele şi lichidul.2.fig.fig. produsului. apoi reglaţi-o la putere maximă. • Rotiţi progresiv supapa (A) alegând după cum doriţi viteza de depresurizare astfel încât selectorul să ajungă în dreptul pictogramei .fig. reduceţi sursa de căldură şi aşteptaţi 20 de minute. opriţi sursa de căldură. • Clătiţi oala sub presiune cu apă şi uscaţi-o.

.Depresurizare rapidă: prin duză. conform figurii alăturate. moment marcat de un sunet regulat. Aveţi clătina. opriţi sursa de căldură. aduceţi su- selectorul să ajungă în dreptul pictogramei papa de funcţionare . creşterea presiunii • Când supapa de funcţionare (A) lăsă aburii să iasă în în oală. • Aşteptaţi să treacă timpul de gătire indicat în reţetă. oala nu stropeşte . 17 . • După scurgerea timpului de gătire. oala nu mai este sub presiune. dacă continuu.Caz special: • În cazul fierberii de alimente oleaginoase (conform tabelului de gătire) sau de legume Mutaţi oala sub pre- deshidratate. oala nu mai este sub lui sau . dacă aceasta se asigurându-vă că află încă sub presiune.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page17 În timpul fierberii Indicatorul de • Prezenţa aburilor la nivelul indicatorului de prezenţă prezenţă a presiunii a presiunii (D) este normală la începutul funcţionării (D) împiedică produsului.fig.fig. La finalul fierberii Pentru eliberare aburului: Dacă în timpul eli- . nu depresurizaţi şi aşteptaţi siune cu maximum de coborârea indicatorului de prezenţă a precauţie fără a o presiunii (D) pentru a deschide oala. supapa (A) să scoată aburi la intervale regulate. 1 şi 2.Depresurizare lentă: minării de aburi ob- • Rotiţi progresiv supapa (A) alegând după cum servaţi proiecţii doriţi viteza de depresurizare astfel încât anormale. 9. grijă să reduceţi puțin timpul de fierbere preconizat. sau 8 . 7 presiune. Când indicatorul de prezenţă a presiunii (D) coboară.iar apoi depre- Indicatorul de prezenţă a presiunii (D) surizati din nou încet împiedică deschiderea oalei.fig. Când indicatorul de prezenţă a (A) în dreptul reperu- presiunii (D) coboară. • Puteţi plasa oala sub presiune sub un jet de apă rece pentru a accelera depresurizarea. • Puteţi deschide oala sub presiune . RO aceasta nu este reduceţi puterea sursei de căldură astfel încât închisă corect.

nu supraîncălziţi oala Pentru a curăţa exteriorul oalei: dacă este goală. clor.12. a se vedea secţiunea „Utilizarea supapei de funcţionare”. utilizare. Acestea sunt un timp îndelungat depuneri calcaroase. prezintă niciun • Nu folosiţi hipoclorit sau produse care conţin inconvenient. 11 . După 10 ani de Pentru a curăţa capacul: utilizare. • Nu supraîncălziţi cuva dacă este goală. 13. este obligatoriu să • Spălaţi capacul sub un jet de apă călduţă cu un duceţi la verificat burete şi cu un produs de curăţat vesela apoi oala sub presiune clătiţi bine. Numai cuva şi coşul Pentru a curăţa interiorul cuvei: pot fi spălate în maşina de spălat • Spălaţi cu un burete şi cu un produs de curăţat vase. • Spălaţi cu un burete şi cu un produs de curăţat vesela.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page18 Curăţare şi întreţinere Curăţarea oalei sub presiune Pentru buna funcţionare a aparatului Spălaţi oala sub dumneavoastră. presiune. consultaţi - fig. vesela. puteţi calităţile oalei sub utiliza un burete îmbibat în puţin oţet alb. Pentru curăţarea supapei de funcţionare (A) : • Scoateţi supapa de funcţionare . la un centru de Pentru a curăţa garnitura capacului: service autorizat • După fiecare gătire.fig. • Pentru punerea la loc a garniturii. 18 *Coşul nu este inclus pentru anumite modele . Înnegrirea şi • Spălaţi oala sub presiune (interiorul oalei şi dungile care pot capac) după fiecare utilizare cu apă călduţă şi apărea în urma produse de curăţat vesela. • Apariţia de pete pe fundul interior al cuvei nu Pentru a menţine alterează deloc calitatea metalului. locaşul acesteia. • Curăţaţi supapa de funcţionare (A) sub jetul de apă de la robinet . Pentru a le elimina. curăţaţi garnitura (I) şi TEFAL. respectaţi aceste recomandări presiune după privind curăţarea şi întreţinerea după fiecare fiecare utilizare. Procedaţi în acelaşi unei utilizări îndelungate nu fel pentru coş*.

iar creşterea presiunii în oală este împiedicată.Primul dispozitiv: supapa de securitate (C) eliberează presiunea. indicatorul de prezenţă a presiunii (D) nu poate urca. • Cumpăraţi întotdeauna o garnitură originală TEFAL.Al doilea dispozitiv: garnitura (I) lasă să iasă aburi pe verticală prin fanta de mici dimensiuni situată pe marginea capacului sau de-a lungul oalei - fig. A se vedea figura alăturată.Dacă produsul nu este închis în mod corect. Nu deschideţi niciodată cu forţă oala sub presiune. la lumină dacă duza pentru evacuarea aburilor este deblocată şi rotundă.fig. curăţaţi această duză cu o scobitoare . 19 . • Siguranţa la deschidere: .fig. • Două dispozitive de siguranţă la suprapresiune: .14 . Nu acţionaţi mai ales asupra indicatorului de prezenţă a presiunii (D). RO Pentru a curăţa supapa de siguranţă (C): • Curăţaţi partea supapei de siguranţă situată în Nu utilizaţi nicio- interiorul capacului. Dacă este nevoie. A se efectua această vedea figura alăturată. trecând capacul pe sub apă. iar aburii se degajă orizontal pe sub capac . adecvată pentru modelul dumneavoastră. 10. Pentru schimbarea garniturii oalei sub presiune: • Schimbaţi garnitura oalei sub presiune în fiecare an sau dacă prezintă o tăietură.Dacă oala este sub presiune. butonul de deschidere (E) nu poate fi acţionat. • Verificaţi vizual. dată obiecte • Verificaţi buna sa funcţionare apăsând uşor pe bilă tăioase sau ascuţite pentru a care trebuie să fie mișcată fără dificultate. operaţiune.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page19 Pentru a curăţa duza pentru evacuarea aburilor (B): • Scoateţi supapa (A).15 Atenţie: această acţiune poate avea ca rezultat stingerea flăcării pe o sursă de căldură cu gaz. Pentru depozitarea oalei sub presiune: • Puneţi capacul invers pe oală Siguranţa Oala sub presiune este prevăzută cu mai multe dispozitive de siguranţă: • Siguranţa la închidere: .

.La fel ca în cazul oricărui aparat de gătit. pentru perioada specificată în legislația aflată în vigoare a fiecărei țări de unde produsul a fost achiziționat. duza de evacuare a aburilor (B) . • Verificaţi şi curăţaţi supapa de funcţionare (A) - fig. nu mai puteţi să deschideţi oala sub presiune.După ce indicatorul de prezenţă a presiunii urcă. 5 . cuva noii dumneavoastră oale sub presiune de la TEFAL este garantată 10 ani împotriva: . 3 . • Această garanţie contractuală se va obţine pe baza prezentării bonului de casă sau a facturii de la data cumpărării. 4 . este obligatoriu să duceţi la verificat oala sub presiune la un centru de service autorizat TEFAL.Oricărei degradări premature a metalului de bază.Nu folosiţi niciodată hipoclorit sau produse care conţin clor. 8 .Schimbaţi garnitura în fiecare an sau dacă prezintă vreo tăietură. 9 . • Lăsaţi oala să se răcească complet. Dacă este necesar. asiguraţi o supraveghere strictă dacă utilizaţi oala sub presiune în preajma copiilor. A se vedea figura alăturată. supapa de siguranţă (C) şi garnitura (I).fig. 2 .Aburii sunt foarte fierbinţi când ies din oala sub presiune. • Celelalte piese componente ale oalei sub presiune sunt garantate împotriva defectelor de fabricație.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page20 În cazul în care se declanşează unul dintre sistemele de siguranţă la suprapresiune: • Opriţi sursa de căldură.Nu lăsaţi alimentele să stea prea mult în oala sub presiune.Curăţarea oalei se realizează în mod obligatoriu la rece. • Deschideţi. 7 .13. când este goală. capacul şi supapa de funcţionare. 6 . care pot altera calitatea materialului. Garanţie • În cazul utilizării prevăzute de modul de utilizare.Pentru a muta oala sub presiune.10.Oricărui defect legat de structura metalică a cuvei. 20 .După 10 ani de utilizare. 10 . folosiţi mănuşi. Recomandări de utilizare 1 . aveţi grijă să nu vă ardeţi.Nu spălaţi la maşina de spălat vase şi nu lăsaţi la înmuiat în apă garnitura. utilizaţi cele două mânere ale cuvei.

‹ Vă rugăm să îl duceţi la un punct de colectare a deşeurilor pentru a fi eliminat corespunzător. Inscripționări Inscripționare Localizare Identificarea fabricantului şi a mărcii Mânerul cuvei şi mânerul ca- comerciale pacului An şi lot de fabricaţie Pe cuvă Referinţă model Presiune maximă de siguranţă (PS) Pe capac Presiune superioară de funcţionare (PF) Capacitate Baza oalei • Să contribuim la protecţia mediului! i Aparatul dumneavoastră conţine multe materiale refolosibile sau reciclabile. *Coşul nu este inclus pentru anumite modele 21 . . căderi.Lovituri. • Numai centrele de service autorizate TEFAL sunt abilitate să vă ofere serviciile RO prevăzute în această garanţie (a se consulta site-ul: www. punerea în cuptor etc.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page21 Aceste garanţii exclud: • Degradările datorate nerespectării măsurilor de precauţie importante sau utilizărilor neglijente. în special: .com).tefal.Spălarea capacului şi a supapei de funcţionare a în mașina de spălat vase.

Starea corespunzătoare a marginii cuvei. capacul: În caz contrar. 22 . în caz contrar şi dacă prin supapă măriţi-o. fără să conţină lichid: În cazul în care indi. verificaţi: Starea corespunzătoare a garniturii. depresurizaţi la nevoie. În cazul în care scapă Închiderea corectă a capacului. aburi în jurul Poziţionarea garniturii în capac. dacă prin supapă nu şi apoi deschideţi aparatul. Starea de curăţenie a capacului. . răciţi oala sub presiune sub jet de apă rece. a garniturii şi a locaşului aces- teia în capac. În cazul în care Timpul de fierbere. înlocuiţi-o dacă este ne- cesar. catorul de prezenţă Dacă fenomenul persistă. alimentele nu sunt Puterea sursei de căldură. Dacă alimentele s-au Lăsaţi cuva la înmuiat un timp înainte de a o spăla. Acest lucru este normal în primele minute. pul gătirii: . În cazul în care nu Verificaţi dacă indicatorul de prezenţă presiune este în poziţie puteţi deschide coborâtă. 7 sau 8. ţineţi aparatul sub jet de apă rece.Cantitatea de lichid din cuvă este suficientă.Garnitura sau marginea cuvei nu sunt deteriorate. arse. . fierte sau dacă sunt Poziţionarea corectă a supapei de funcţionare. verificaţi: Cantitatea de lichid. catorul de prezenţă Dacă fenomenul persistă. . Efectuaţi un control al oalei sub presiune la un centru de ser- siune a fost încălzită vice autorizat TEFAL. iese nimic în timpul Curăţaţi supapa de funcţionare şi duza de evacuare a aburilor fierberii: şi verificaţi dacă bila supapei de securitate se afundă fără di- ficultate. capacului.Supapa de funcţionare este în dreptul uneia dintre picto- gramele sau . Acest lucru este normal în primele minute. a supapei de securitate şi a supapei de funcţio- nare. nu iese nimic în tim. ars în oală: Nu folosiţi niciodată hipoclorit sau produse care conţin clor.fig.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page22 TEFAL răspunde întrebărilor dumneavoastră Probleme Recomandări Dacă oala sub pre.Oala este bine închisă. În cazul în care indi. a presiunii urcă şi a se vedea secţiunea „Depresurizare rapidă şi Cazuri speciale”. a se vedea secţiunea „Depresurizare ra- pidă şi Cazuri speciale”.Puterea sursei de căldură este destul de mare. verificaţi dacă: presiune nu se ridică .

aburi 12 min.imersiune 20 min Fasole verde . 30 Conopidă .aburi 6 min. *Coşul nu este inclus pentru anumite modele 23 .aburi 5 min 8 min Spanac .aburi 2 min. Ţelină .imersiune 5 min.imersiune 10 min. Napi . tăiate în felii subţiri . Anghinare . 5 min. . Linte verde (legume deshidratate) . Orez (legume deshidratate) . 30 Sfeclă roşie .6 Kg) (alimente emulsifiante) 4 min 6 min.aburi 8 min 9 min Grâu (legume deshidratate) . .imersiune 6 min. 30 4 min Morcovi (alimente emulsifiante) rondele .imersiune 1 min.6 Kg) (alimente emulsifiante) 7 min 9 min. Cartofi tăiaţi în patru .imersiune 3 min 4 min Dovleac (piure) (alimente emulsifiante) .aburi 7 min.imersiune*** 15 min. ** Alimente în coşul aburi* *** Alimente în apă Carne şi peşte PROASPETE CONGELATE Poziţia supapei Poziţia supapei Carne de miel (jigou 1. .3 Kg) 25 min 35 min Carne de porc (friptură 1 Kg) 25 min 45 min Carne de pui (pui întreg 1.imersiune 2 min Fasole semi uscată . Varză verde frunze .imersiune 6 min.imersiune 3 min Sparanghel . Varză de Bruxelles .aburi 7 min.aburi 1 min.aburi 3 min 3 min RO .imersiune 15 min. Carne de vită (friptură 1 Kg) 10 min 28 min Mihalţ (file 0. Somon (4 bucăţi 0. Ciuperci întregi . Mazăre verde .aburi 6 min 30 9 min Dovlecei . Ton (4 bucăţi 0.imersiune 7 min.aburi 1 min.imersiune 14 min.2 Kg) 20 min 45 min.6 Kg) (alimente emulsifiante) 6 min 8 min.imersiune 10 min Mazăre uscată (legume deshidratate) . .aburi 20 .imersiune 8 min .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page23 Legume PROASPETE CONGELATE Fierbere Poziţia Poziţia supapei supapei Andive .imersiune tăiată subţire .aburi 7 min. 5 min.aburi** 18 min.30 min. Praz rondele . Broccoli .aburi 12 min .aburi 6 min.aburi 7 min. 5 min.

Уверете се. • Ползвайте източници на топлина. не се опитвайте да я отворите. когато готвите по рецепти с алкохол. освен за това. • Никога не използвайте едра сол в тенджерата под налягане. тъй като това може да я повреди сериозно. преди да я отворите. сушени зеленчуци. При моделите с обем 3 и 4 л. за да не се изпръскате. за което е предназначена. • Не слагайте тенджерата под налягане в загрята фурна. ревен и др. • Не използвайте тенджерата за друго.Директива за съоръженията под налягане . Уверете се. че по време на готвенето винаги има достатъчно течност. съответстващи на инструкциите за ползване. • Не пълнете тенджерата повече от 2/3 от обема ѝ (максимално ниво на пълнене). Вижте раздел„Безопасност“. За някои супи на основата на тиква. които се разширяват по време на готвене.) е необходимо да разклатите леко тенджерата. че налягането в тенджерата е спаднало. за да съхранявате кисели или солени продукти преди и след готвене. оставете тенджерата да се охлади за няколко минути. Оставете течността да ври около 2 минути. • Никога не използвайте тенджерата без в нея да има течност.. • За храните.Директива относно опазване на околната среда • Този уред е предвиден само за битово ползване. • Отделете време и прочетете всички инструкции и винаги ползвайте„Наръчник на потребителя“. • Изпаренията от алкохол са леснозапалими. Не го използвайте отново и го отнесете в TEFAL оторизиран Сервизен център за ремонт. • Никога не изпълнявайте рецепти на основата на мляко в тенджерата под налягане. която може да се надуе от налягането.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page24 ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ С оглед на вашата безопасност този уред съответства на изискванията на следните действащи стандарти и нормативни документи: . печени плодове и др. изключете топлината и я оставете на котлона да изстине напълно. • Не използвайте тенджерата под налягане. не пълнете тенджерата повече от половината. тъй като това може да я увреди.Материали. • Местете тенджерата с максимално внимание. • Не използвайте тенджерата за пържене под налягане с мазнина. ако месото изглежда подуто след варене. Набождайте месото преди готвене. преди да я преместите или отворите капака. Уверете се. не го набождайте. Не докосвайте горещите повърхности. След края на готвенето изчакайте 5 минути преди да отворите под течаща вода. тиквички и др. Вижте раздела „Преди употреба“. Затегнете ги при нужда. Вижте раздела„Затваряне“. използвайте съда и капака на TEFAL. които се разширяват по време на готвене като ориз. • Тенджерата вари под налягане. • За месата с повърхностна ципа (например телешки език…). ползвайте ръкавици. • Никога не отваряйте тенджерата със сила. При неправилна употреба съществува опасност от изгаряне. добавете ситна сол в края на готвенето. че някоя част от вашата тенджера под налягане е счупена или напукана.. • Ако по време на употреба забележите. Използвайте ръкохватките и бутоните. че тенджерата е правилно затворена преди да я ползвате. • Преди всяко ползване проверявайте дали клапаните не са запушени. • Редовно проверявайте дали ръкохватките на тенджерата са добре фиксирани. • Не правете нищо по органите за безопасност извън препоръчаните почистване и поддръжка. • При пастообразни продукти (лющен грах. особено когато я използвате в присъствието на деца. при никакви обстоятелства. които влизат в контакт с храни . не оставяйте тенджерата под налягане без надзор. Ако е необходимо. ПАЗЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ 24 . • Ползвайте само оригинални резервни части TEFAL според модела. • Както при всички кухненски уреди. преди да поставите капака. Не оставяйте тенджерата без надзор. тъй като рискувате да се опарите. след което я охладете под течаща вода. не пълнете тенджерата повече от 1/3 от обема ѝ при пастообразни храни или такива. Преди всичко.

Работен клапан H. Клапан за изпускане на пара клапан C. Къса дръжка на съда Характеристики Диаметър на дъното на тенджерата – каталожни номера Модел Неръждаема Максимално без- Вместимост Ø Съд Ø Дъно стомана опасно налягане: 4 литра 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6 литра 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Комплект 4 литра 22 cm 15 cm P25443 170 kPa + 6 литра 7 литра 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8 литра 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Стандарти: Горно работно налягане: 80 kPa Позволени топлинни източници ГАЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ ИНДУКЦИОННИ РЕОТАНИ КОТЛОН ХАЛОГЕННИ ПЛОТОВЕ НАГРЕВАТЕЛИ ЛЪЧЕВИ НАГРЕВАТЕЛИ • Вашата тенджера под налягане се използва върху всякакви топлинни източници. Означение за максимално ниво BG G(a). Защитен клапан I. • При използване на газ пламъкът не трябва да излиза извън диаметъра на дъното на тенджерата. Поставка F. Уплътнение на капака D.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page25 Описание на схемата A. *Кошницата не е включена в някои модели 25 . Съд спрямо тенджерата N. Бутон за отваряне K. използвайте котлон с равен или по-малък диаметър от този на дъното на тенджерата. • При всички топлинни източници внимавайте тенджерата под налягане да бъде добре центрирана. че дъното на съда е винаги чисто и сухо. Кошница за готвене на пара* E. Маркер за поставяне на капака на напълване G(b). Маркер за поставяне на капака M. Дръжка на капака L. • При използване върху стъклокерамичен или халогенен плот се уверете. Маркер за поставяне на работния B. Индикатор за налягане J. • При електрическите котлони или индукционните нагреватели.

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page26 Приставки TEFAL • Налични са следните приставки за тенджерата под налягане: Приставка Референтен номер Уплътнение на капака X9010101 Кошница за готвене на пара* 792185 Поставка 792691 • За смяна на други части или за ремонти се обръщайте към одобрените от TEFAL сервизни центрове (моля. ко. Този ограничителя . вижте сайта : www. тенджерата под предвидена за тази цел . дръпнете го и задръжте . докато не чуете звука от ефект изчезва.фиг. като уреда и той е затво. проверете дали лягане. • Като държите с една ръка дългата дръжка на съда (L). Използване Отваряне • Натиснете с пръст бутона за отваряне (E). не • Пълненето трябва да е равно на минимум 75 cl/750 ml трябва да опират в (6 чаши). 5. 4.фиг. 26 *Кошницата не е включена в някои модели . пакът да мърда • Завъртете капака по посока на часовника до спрямо съда. щракване на бутона . Затваряне Когато не използвате • Поставете капака плътно върху съда. капака на • Поставете кошницата* (J) върху поставката (K). на 25 cl/250 ml (2 чаши). 1. 2. • След това вдигнете капака. • Ползвайте само оригинални резервни части TEFAL според модела. и G(b). налягане. с другата завъртете дългата дръжка на капака (F) обратно на часовника. Ако не успеете да завъртите капака. бутона за отваряне (E) е добре изваден. докато не се отвори .фиг. е нормално ка.tefal. приравнявате маркерите за поставяне на капака G(a) рен. Минимално пълнене • Винаги слагайте минимално количество течност. 3. гато уредът е под на. поставени в кошницата за За готвене на пара*: варене на пара*. равно Продуктите.com).фиг.фиг.

фиг. За някои храни: • За храните. 9. За да отстраните работния клапан: Внимание.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page27 Максимално пълнене • Никога не пълнете тенджерата под налягане над 2/3 от височината на съда (означение за максимално ниво на пълнене) (O) . • Натиснете клапана и го завъртете до пиктограма или . тези операции трябва да се извършват само когато продуктът е студен и не се използва. като завършите до маркера на пиктограма . не пълнете тенджерата повече от половината. както е показано на срещуположната картина. като приравните • пиктограмата клапана към маркера за поставяне (H). 6. • Натиснете клапана и го завъртете. BG Използване на работния клапан (А) За поставяне на работния клапан (A): H Внимание. За готвене на зеленчуци или крехки храни: • Поставете пиктограма на клапана срещу маркера за поставяне (H) . като избирате скоростта на изпускане на парата. *Кошницата не е включена в някои модели 27 .фиг. 7. както Ви е удобно. 8. за да се приравни към пиктограма • с маркер за поставяне (H) като на срещуположната картина.. За изпускане на парата: • Завъртайте постепенно клапана (A). тези операции трябва да се извършват само когато продуктът е студен и не се използва. • Поставете работния клапан (A). или поставете тенджерата под течаща студена вода (раздел "Бързо понижаване на налягането"). За готвене на месо или замразени храни: • Поставете пиктограма на клапана срещу маркера за поставяне (H) .фиг. • Дръпнете клапана. които се разширяват по време на готвене като ориз. сушени зеленчуци. печени плодове и др.фиг. • Когато приготвяте супи Ви съветваме да понижавате бързо налягането (вижте раздел "Бързо понижаване на налягането").

началото на • Поставете пиктограма срещу маркера за работа на уреда. поставяне (H) . • Проверете дали главата на защитния клапан (C) е подвижна. и вижте раздел „Почистване и поддръжка“.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page28 Първа употреба Наличието на пара • Поставете поставката на кошницата (K) на дъното на на нивото на съда и сложете кошницата (J) отгоре*. • Затворете тенджерата . тенджерата вече не е под налягане. • Когато 20-те минути изтекат. • Поставете тенджерата под налягане върху топлинен източник и след това я настройте на максимална мощност.и се уверете.фиг. 7 или 8. • Когато парата започне да излиза от клапана. нормално в • Затворете тенджерата под налягане. 10.фиг.фиг. • Отворете тенджерата .2.фиг. намалете огъня и оставете за 20 минути. Ако е необходимо го почистете с клечка за зъби . 4. че е правилно затворена . Преди готвене • Преди всяка употреба изваждайте клапана (A) (виж раздел „Употреба на работния клапан“) и проверявайте визуално дали клапана за изпускане на пара (B) не е запушен (вижте приложената илюстрация).фиг. • Изплакнете тенджерата с вода и я изсушете. • Добавете съставките и течността. • Поставете пиктограма или на клапана срещу маркера за поставяне (H) . 9.фиг. • Когато индикаторът за наличие на налягане (D) отново спадне. индикатора за • Напълнете 2/3 от съда с вода (означение за налягане (D) е максимално ниво на пълнене (O)). • Завъртайте постепенно работния клапан (A) като изберете удобната за вас бързина на спадане на налягането и завършите с ограничителя срещу пиктограма . • Поставете тенджерата под налягане върху топлинен източник и след това я настройте на максимална мощност.фиг. като на срещуположната картина. 8. изгасете огъня. 1 . 3 . 28 *Кошницата не е включена в някои модели .

намалете силата на налягането в топлинния източник. 7 или 8 . кер или - фиг.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page29 По време на готвене Индикаторът за • Наличието на пара на нивото на индикатора за налягане наличие на (D) е нормално в началото на работа на уреда. случай. тенджерата вече не е под налягане.2. Когато индикаторът за върнете работния наличие на налягане (D) отново спадне. без да я раз- индикатора за налягане (D)да спадне. в да шуми равномерно. пиктограма . ако тя е още под това изпуснете на- налягане.фиг. тенджерата клапан (А) на мар- вече не е под налягане. Край на готвенето За да освободите парата: Ако по време на из- -Бавно понижаване на налягането: пускане на парата • Завъртайте постепенно работния клапан (A) като забележите необи- изберете удобната за вас бързина на спадане на налягането и завършите с ограничителя срещу чайни пръски. Имайте предвид. лягането бавно. . 29 . BG • Когато времето за приготвяне изтече. че тя не е • Засечете посоченото в рецептата необходимо време за правилно приготвяне.фиг. преди да отворите клащате. • Можете да отворите тенджерата под налягане . повишаването на издавайки нормален звук (ПСССТ). вижте срещуположната схема. • Можете да поставите тенджерата под течаща студена вода. че няма повече . Когато индикаторът за наличие на налягане (D) отново спадне. налягане (D) спира • Когато от работния клапан (A) излиза постоянно пара.след Индикаторът за наличие на налягане (D) спира отварянето на тенджерата. така че клапанът (A) да продължава тенджерата. за да ускорите спада на налягането.Бързо понижаване на налягането: пръски. 1 . не Местете тенджерата с максимално вни- понижавайте налягането. като се уверите. тенджерата. изключете топлинния източник. затворена.Изключения: • В случай че готвите храни с емулсионна консистенция (вижте таблицата за готвене) или сушени зеленчуци. 9. че препоръчаното време за готвене трябва малко да се намали. а изчакайте показанието на мание.

качествата на Вашата тенджера За почистване на капака: под налягане • Мийте капака в хладка вода с гъба и продукт за възможно най- миене и го изплаквайте добре. не • Не нагрявайте съда. За да го премахнете. занесете За почистване на работния клапан: тенджерата под • Извадете работния клапан (A). след като сте фиг. • Проверете визуално на светлина дали клапанът за изпускане на пара е отпушен и с овална форма. да използвате гъба. напоена с малко бял оцет. 10. употреба. Вижте срещуположната картина. представляват За почистване на вътрешната част на съда: проблем. Правете същото и с кошницата*. когато е празен. • Измийте с гъба и препарат за съдове. след дълго използване. сервиз. 13. Ако е необходимо го почистете с клечка за зъби .12. • Появата на петна от вътрешната страна на дъното на Само съдът и съда не променя с нищо качеството на метала. спазвайте тези Мийте Вашата препоръки за почистване и поддръжка след всяка тенджера след всяка употреба. можете могат да се слагат в миялна машина. Наложително е да • За връщане на уплътнението вижте фиг. могат да се появят • Не използвайте белина или хлорни препарати. • Извадете клапана (A).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page30 Почистване и поддръжка Почистване на тенджерата под налягане За да работи уредът Ви правилно. вижте раздел налягане за профилактика в „Употреба на работния клапан“. 11 . я ползвали 10 За да почистите клапана за изпускане на пара (В): години. • След всяко готвене почиствайте уплътнението (I) и жлеба му. За почистване на външната част на съда: За да запазите • Измийте с гъба и препарат за съдове. дълго. • Измивайте тенджерата под налягане (съд и капак) Потъмняването и след всяка употреба с хладка вода и препарат за драскотините.фиг. 30 *Кошницата не е включена в някои модели . когато е празен. одобрен от TEFAL • Измийте работния клапан (A) под течаща вода . не За почистване на уплътнението на капака: нагрявайте съда. които съдове. Това кошницата за пара е натрупване на калций.

фиг. • Проверете и почистете работния клапан (A) .Първа система: клапанът за безопасност (C) освобождава налягането и парата излиза хоризонтално над капака .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page31 За почистване на клапана за безопасност (С): Никога не изпол- • Почистете частта на клапана за безопасност. За смяна на уплътнението на Вашата тенджера под налягане: • Сменяйте уплътнението на Вашата тенджера под BG налягане всяка година или ако е сцепено. При задействане на една от системите за безопасност за предотвратяване на свръхналягането: • Изключете топлинния източник.13. Никога не отваряйте тенджерата със сила. за извършване на • Проверете добрата функционалност.10. Безопасност Вашата тенджера е снабдена с няколко системи за безопасност: • Безопасност на затварянето: . 31 . леко топчето. Преди всичко. • Отворете. звайте остри или разположена вътре в капака.Втора система: уплътнението (I) изпуска пара вертикално от малкия отвор.фиг.15. намиращ се на ръба на капака или по дължината на съда .фиг. като натиснете тази операция. клапана за безопасност (C) и уплътнението (I). Вижте срещуположната картина. За прибиране на тенджерата под налягане: • Обърнете капака върху съда. като го измиете под режещи предмети течаща вода.Ако уредът не е правилно затворен. 14 . бутонът за отваряне (Е) не може да бъде задействан. • Оставете тенджерата под налягане да изстине напълно. Внимание. • Две системи за безопасност за свръхналягане: . което трябва да хлътне безпроблемно.Ако тенджерата е под налягане. • Безопасност на отварянето: . съответстващо на Вашия модел. това може да доведе до изгасяне на пламъка при газов котлон. Вижте срещуположната картина. индикаторът за наличие на налягане (D) не може да се покаже и така тенджерата не може да се сложи под налягане.фиг. не правете нищо с индикатора за отчитане на налягането (D). • Винаги взимайте оригинално TEFAL уплътнение. вентила за изпускане на пара (B) .

съдът на Вашата нова тенджера под налягане TEFAL е с десетгодишна гаранция срещу: . 7 .Премествайте тенджерата под налягане като хващате двете дръжки на съда. когато тя е празна и изстинала. 8 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page32 Препоръки за употреба 1 . използване във фурна и др.Никога не използвайте белина или хлорни препарати. свързани с металната структура на съда. 10 .Наложително е да занесете тенджерата под налягане за профилактика в одобрен от TEFAL сервиз след като сте я ползвали 10 години.com).Когато индикаторът покаже. .всякаква преждевременна повреда на метала на основата. 2 . в която продуктът е закупен.всякакви дефекти. когато излиза от тенджерата под налягане.Удар. • Само одобрените сервизни центрове на TEFAL са оторизирани да ви предоставят настоящата гаранция (моля. а именно: .Както при всички кухненски уреди. за периода на гаранцията определена в действащото законодателство на държавата.Не пускайте в миялната и не оставяйте накиснати във вода: уплътнението.Пускане на капака и работния клапан в миялна машина. капака и работния клапан.Почистването на вашата тенджера задължително трябва да се извършва само. 4 . 6 . Гаранция • При правилна употреба съобразно наръчника. Гаранцията не покрива: • Повреди. 3 . • Можете да се възползвате от тази гаранция при представяне на касов бон или фактура с датата на закупуване. 5 . 32 . вече не можете да отворите тенджерата под налягане. защото може да влошите качеството на материалите. причинени от неспазване на важни указания или невнимателна употреба. 9 . че налягането се е повишило. .Сменяйте уплътнението веднъж годишно или когато е нацепено. не оставяйте тенджерата под налягане без надзор в присъствие на деца. внимавайте да не се изгорите.Никога не оставяйте продукти да стоят дълго време в тенджерата под налягане.tefal. ползвайте ръкавици. Ако е необходимо. • Всички останали части на вашата тенджера под налягане са гарантирани срещу дефекти в изработката или материала.. от датата на закупуване. падане. вижте сайта : www.Парата е много гореща.

‹ Занесете го в център за вторични суровини. *Кошницата не е включена в някои модели 33 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page33 Задължителна маркировка Маркировка Местоположение Идентификация на производителя и Дръжка на съда и дръжка търговската марка на капака Година на производство и партида На съда Каталожен номер на модела BG Максимално безопасно налягане (PS) На капака Работно налягане (PF) Вместимост Дъно на съда • Участвайте в опазването на околната среда! i Вашият уред съдържа множество материали. които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. където той ще бъде рециклиран.

около капака.тенджерата под налягане е добре затворена. . готвене: Почистете работния клапан и вентила за изпускане на пара и проверете дали клапата на клапана за безопасност може да се натиска без затруднение. . проверете: Дали работният клапан е на правилното положение. Ако индикаторът за Това е нормално през първите няколко минути. уплътнението и жлеба му в капака. отворите капака: В противен случай свалете налягането. на готвене: . Количеството течност. под налягане: 34 . вижте през вентила не из. Дали ръбът на съда е в добро състояние. а ако това не е лиза пара по време така. проверете: Дали уплътнението е в добро състояние и при необходи- мост го сменете.уплътнението или ръбът на съда не са повредени.топлинният източник е достатъчно силен.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page34 TEFAL отговаря на вашите въпроси Неизправности Препоръки Ако тенджерата под Занесете тенджерата под налягане в одобрен от TEFAL сервиз.фиг. вижте раздел „Бързо сваляне на налягането в особени случаи“. Ако продуктите са Накиснете съда за известно време. раздел "Бързо сваляне на налягането в особени случаи". налягане е била оста- вена да се загрее без течност: Ако индикаторът за Това е нормално през първите няколко минути. Ако не можете да Проверете дали индикаторът за налягане е спаднал. преди да го измиете. охла- дете тенджерата под струя студена вода. изгорели в тенджерата Никога не използвайте белина или хлорни препарати.Работният клапан се намира върху една от пиктограмите или .количеството течност в съда е достатъчно. 7 или 8. пуснете уреда под студена вода. изгорели. пара не се е повишил Ако това продължава. ако е нужно. го увеличете. лиза пара по време на след това отворете тенджерата. пара се е повишил. сварени или ако са Мощността на топлинния източник. Ако продуктите не са Времето за приготвяне. Дали уплътнението на капака е правилно поставено. клапанът за безопасност и работният клапан са чисти. но Ако това продължи. Дали капакът. . проверете дали: и през вентила не из. Ако излиза пара Дали капакът е добре затворен. .

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page35

Зеленчуци
ПРЕСНИ ЗАМРАЗЕНИ
Готвене Позиция Позиция на
на клапана клапана
- пара** 18 мин.
Артишок
- потапяне*** 15 мин.
Аспержи - потапяне 5 мин.
Червено цвекло - пара 20 - 30 минути
Жито (сухи зеленчуци) - потапяне 15 мин.
Броколи - пара 3 мин. 3 мин.
Моркови (емулсионни храни) шайби - пара 7 мин. 5 мин. BG
- пара 6 мин.
Целина
- потапяне 10 мин.
нарязани - пара 1 мин. 5 мин.
Гъби
цели - потапяне 1 мин и 30 сек.
нарязано - пара 6 мин.
Зелено зеле
на листа - пара 7 мин.
Брюкселско зеле - пара 7 мин. 5 мин. - потапяне
Цветно зеле - потапяне 3 мин. 4 мин.
- пара 6 мин и 30 сек. 9 мин.
Тиквички
- потапяне 2 мин.
Цикория - пара 12 мин.
- пара 5 мин. 8 мин.
Спанак
- потапяне 3 мин.
Зелен боб - пара 8 мин. 9 мин.
Полусух боб - потапяне 20 мин.
Зелена леща (сухи зеленчуци) - потапяне 10 мин.
- пара 7 мин.
Ряпа
- потапяне 6 мин.
Зелен грах - пара 1 мин и 30 сек 4 мин.
Кръгъл праз - пара 2 мин и 30 сек.
Тиква (пюре) (емулсионни храни) - потапяне 8 мин.
- пара 12 мин.
Картофи на четвъртини
- потапяне 6 мин.
Лющен грах (сухи зеленчуци) - потапяне 14 мин.
Ориз (сухи зеленчуци) - потапяне 7 мин.
** Храна в кошницата за готвене на пара*
*** Храна във вода

Меса и риби
ПРЕСНИ ЗАМРАЗЕНИ
Позиция на Позиция на
клапан клапана
Агнешко (бут 1,3 kg) 25 мин. 35 мин.
Телешко (печено 1 kg) 10 мин. 28 мин.
Риба (филе 0,6 kg) (емулсионни храни) 4 мин. 6 мин.
Свинско (печено 1 kg) 25 мин. 45 мин.
Пилешко (цяло пиле 1,2 kg) 20 мин. 45 мин.
Сьомга (4 резена 0,6 kg) (емулсионни храни) 6 мин. 8 мин.
Риба тон (4 пържоли 0,6 kg) (емулсионни храни) 7 мин. 9 мин.

*Кошницата не е включена в някои модели 35

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page36

VAŽNE MJERE OPREZA
Radi vaše sigurnosti, uređaj je izrađen sukladno odgovarajućim normama i propisima:
- Direktiva o opremi pod pritiskom
- Materijali u dodiru s hranom
- Zaštita okoliša
• Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
• Pažljivo pročitajte navedene upute i pomoć uvijek potražite u „Uputama za upotrebu”.
• Kao i kod svakog uređaja za kuhanje, budite vrlo pažljivi kod korištenja ekspres lonca u blizini djece.
• Ne stavljajte ekspres lonac u ugrijanu pećnicu.
• Pažljivo premještajte ekspres lonac dok je pod pritiskom. Ne dodirujte vruće površine. Koristite
ručke i tipke. Ako je potrebno, koristite rukavice.
• Redovito provjerite jesu li ručke na posudi pravilno učvršćene. Ako je potrebno, ponovno ih
stegnite.
• Ekspres lonac koristite samo u svrhe za koje je namijenjen.
• Ekspres lonac kuha pod pritiskom. Zbog neodgovarajuće uporabe može doći do povreda
izazvanih opeklinama. Prije upotrebe provjerite je li ekspres lonac odgovarajuće zatvoren.
Pogledajte odlomak „Zatvaranje”.
• Ekspres lonac nikad ne otvarajte na silu. Provjerite je li se smanjio unutarnji pritisak. Pogledajte
odlomak „Sigurnost”.
• Ekspres lonac nikad ne koristite bez tekućine jer se može značajno oštetiti. Pripazite da tijekom
kuhanja uvijek ima dovoljno tekućine.
• Sukladno uputama za upotrebu koristite jedan ili više kompatibilnih izvora topline.
• U ekspres loncu nikad nemojte pripremati recepte na bazi mlijeka.
• Ne stavljajte krupnu sol u ekspres lonac već dodajte sitnu sol na kraju kuhanja.
• Nemojte napuniti ekspres lonac više od 2/3 (do oznake maksimalnog punjenja).
• Za namirnice koje tijekom kuhanja nabubre, poput riže, sušenog povrća ili kompota, ... ekspres
lonac napunite najviše do polovice njegovog kapaciteta. Kod pripremanja juhe od bundeve, tikvica
..., pustite da se ekspres lonac ohladi nekoliko minuta, a zatim ga ohladite pod hladnom vodom.
U slučaju modela 3 i 4L, za pripremu škrobastih namirnica ili onih koje nabubre tijekom kuhanja,
nemojte napuniti ekspres lonac više od 1/3. Na kraju kuhanja pričekajte 5 minuta prije popuštanja
pritiska pod vodom.
• Nakon kuhanja mesa prekrivenog slojem kože koja bi pod utjecajem pritiska mogla nabubriti (npr.
goveđi jezik...), ne režite meso dok god je koža nabubrena jer bi mogla puknuti i izazvati opekline.
Prije kuhanja izbodite meso.
• Kod pripremanja škrobastih namirnica (oljušteni grašak, rabarbara...), potrebno je lagano protresti
ekspres lonac prije otvaranja kako ne bi došlo do prskanja namirnica.
• Prije svake uporabe provjerite jesu li ventili slobodni. Pogledajte odlomak „Prije kuhanja”.
• Ne upotrebljavajte ekspres lonac za prženje u ulju pod tlakom.
• Ne obavljajte nikakve zahvate na sigurnosnim sustavima lonca osim čišćenja i održavanja.
• Koristite samo TEFAL originalne rezervne dijelove koji odgovaraju Vašem modelu. Posebno koristite
lonac i poklopac TEFAL.
• Alkoholne su pare zapaljive. Prokuhajte otprilike 2 minute prije nego što stavite poklopac. Pripazite
na uređaj prilikom pripremanja recepata na bazi alkohola.
• Nemojte koristiti ekspres lonac za čuvanje kiselih ili slanih namirnica prije i poslije kuhanja jer bi
mogle oštetiti lonac.
• Ukoliko tijekom uporabe primjetite da je bilo koji dio ekspres lonca oštećen, ne otvarajte ekspres
lonac; isključite izvor topline i ostavite lonac da se ohladi u potpunosti prije nego ga pokušate
otvoriti. Ne rabite ga više i odnesite u Tefal servis na poporavak.

SAČUVAJTE OVE UPUTE
36

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page37

Opisna shema
A. Radni ventil H. Oznaka položaja radnog ventila
B. Otvor za ispust pare I. Brtva poklopca
C. Sigurnosni ventil J. Košarica za kuhanje na pari*
D. Pokazatelj prisutnosti tlaka K. Nosač košarice za kuhanje na
E. Tipka za otvaranje pari*
F. Ručka poklopca L. Dugačka ručka lonca
G(a). Oznaka položaja poklopca M. Lonac
G(b). Oznaka položaja poklopca u N. Kratka ručka lonca
odnosu na lonac O. Oznaka maksimalnog punjenja
HR
Karakteristike
Promjer dna ekspres lonca - reference
Model Maksimalni
Zaprem-
Ø Lonac Ø Dno NEHRĐAJUĆI sigurnosni
nina
ČELIK pritisak:
4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa
6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa
Set 4L + 6L 22 cm 15 cm P25443 170 kPa
7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa
8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa
Normativni podaci:
Najveći radni pritisak: 80 kPa

Kompatibilni izvori topline
PLIN ELEKTRIČNA STAKLOKERAMIČKA INDUKCIJSKA ELEKTRIČNA
PLOČA /HALOGENA PLOČA PLOČA SPIRALNA PLOČA

• Ekspres lonac se koristi na svim izvorima topline.
• Pripazite da na električnoj ili indukcijskoj ploči grijača ploča nije veća od
dna ekspres lonca.
• Pripazite da je na keramičkoj ili halogenoj ploči dno ekspres lonca uvijek
čisto i suho.
• Na plinskom štednjaku plamen ne smije biti veći od dna ekspres lonca.
• Pazite da je ekspres lonac na svim štednjacima dobro postavljen na
sredinu.

*Košarica nije uključena u određene modele 37

stavljaju u košaricu za kuhanje na pari* Za kuhanje na pari*: ne smiju dodirivati • Napunite vodom najmanje 75 cl/ 750 ml (6 čaša). Upotreba Otvaranje • Pomoću palca povucite tipku za otvaranje (E) i držite je prema natrag . • Koristite samo TEFAL originalne rezervne dijelove koji odgovaraju Vašem modelu. ta pojava Ako ne uspijete okrenuti poklopac.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page38 Dodatni TEFAL pribor • Sljedeći su dodaci dostupni za ekspres lonac: Dodatni pribor Referenca Brtva poklopca X9010101 Košarica za kuhanje na pari* 792185 Nosač košarice za kuhanje na pari* 792691 • Radi zamjene drugih dijelova ili popravaka. G(b). drugom rukom okrenite dugačku ručku poklopca (F) u smjeru obrnutom od smjera kazaljki na satu.slika 3 sve dok se ne začuje zvuk uređaj pod pritis. • Držeći jednom rukom dugačku ručku lonca (L). 38 *Košarica nije uključena u određene modele . Zatvaranje Uobičajeno je da se • Ispravno postavite poklopac na lonac poklopac pomiče u usklađujući oznake položaja poklopca G(a) i odnosu na lonac. javite se u ovlašteni TEFAL servis (molimo posjetite: www. • Zatim podignite poklopac. dok je uređaj zatvo. provjerite je li prestaje. prikapčanja tipke slika 4. tipka za otvaranje (E) dobro povućena unatrag. • Okrenite poklopac u smjeru kazaljki na satu do ren i ne radi. kom. predviđen u tu svrhu . Čim je kraja .com). poklopac ekspres • Postavite košaricu za kuhanje na pari* (J) na nosač lonca. Minimalno punjenje • Uvijek pri uporabi stavite barem minimalnu količinu Namirnice koje se tekućine.slika 2.tefal. za košaricu za kuhanje na pari* (K).slika 5. odnosno 25 cl/ 250 ml (2 čaše).slika 1. sve dok se ne otvori .

Za kuhanje povrća ili osjetljivih namirnica: • Postavite oznaku ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) .slika 8. Uklanjanje radnog ventila: Oprez. zatim ga okrenite do oznake ili . • U slučaju juha. Upotreba radnog ventila (A) HR Za postavljanje radnog ventila (A): Oprez. ove se radnje smiju izvoditi samo dok je proizvod hladan i ne radi. zatim ga okrenite usklađujući oznaku s oznakom položaja radnog ventila (H).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page39 Maksimalno punjenje • Nikad ne punite više od 2/3 visine ekspres lonca (oznaka maksimalnog punjenja) (O) . sušenog povrća ili kompota. savjetujemo Vam brzo smanjenje pritiska (vidi odlomak „Brzo smanjenje pritiska”). poput riže.slika 9 ili postavite ekspres lonac pod mlaz hladne vode (odlomak „Brzo smanjenje pritiska”). • Pritisnite ventil. Za određene namirnice: • Za namirnice koje tijekom kuhanja nabubre. ove se radnje smiju izvoditi samo dok je proizvod H hladan i ne radi. . ekspres lonac napunite najviše do polovice njegovog kapaciteta.. Za kuhanje mesa ili smrznutih namirnica: • Postavite oznaku ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) . • • Pritisnite ventil.. • Izvucite ventil kao što je prikazano na crtežu sa strane. Za oslobađanje pare: • Postupno okrećite radni ventil (A) birajući prema želji brzinu za smanjenje pritiska tako da ga zaustavite na oznaci .slika 6. • • Postavite radni ventil (A) usklađujući oznaku ventila s oznakom položaja radnog ventila (H).slika 7. kao što je prikazano na crtežu sa strane. *Košarica nije uključena u određene modele 39 .

slika 4. • Stavite ekspres lonac na izvor topline koji zatim postavite na najveću temperaturu. • Stavite ekspres lonac na izvor topline koji zatim postavite na najveću jačinu. • Isperite ekspres lonac pod vodom i osušite ga. • Kada para počne izlaziti iz ventila. očistite ga čačkalicom .slika 7 ili 8.slika 10. uobičajena je na • Lonac napunite vodom do najviše 2/3 njegove početku rada visine (oznaka maksimalnog punjenja (O)). • Ubacite sastojke i tekućinu. • Zatvorite ekspres lonac . • Postavite oznaku ili ventila nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) . • Postupno okrenite radni ventil (A) odabirući prema želji brzinu za smanjenje pritiska tako da ga zaustavite na oznaci . kao što je prikazano na crtežu sa strane te pogledajte odlomak „Čišćenje i održavanje”. Prije kuhanja • Prije svake upotrebe uklonite radni ventila (A) (vidi odlomak „Korištenje radnog ventila”) te provjerite na danjem svijetlu je li otvor za ispust pare (B) prohodan (Pogledajte crtež pokraj).slika 8. Ako je potrebno. vaš ekspres lonac više nije pod tlakom. • Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) ponovno spusti.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page40 Prva upotreba Prisutnost pare u • Stavite nosač za košaricu za kuhanje na pari (K) na razini pokazatelja dno lonca i na njega postavite košaricu za kuhanje prisutnosti tlaka (D) na pari (J)*.slika 3 i provjerite je li ispravno zatvoren . isključite izvor topline. 40 *Košarica nije uključena u određene modele . proizvoda.slike 1 .2. • Otvorite ekspres lonac . smanjite jačinu izvora topline i držite 20 min. • Nakon 20 min. • Zatvorite ekspres lonac. • Postavite oznaku nasuprot oznake položaja radnog ventila (H) . • Provjerite pokreće li se zaklopac sigurnosnog ventila (C).slika 9.

biste otvorili. Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) ponovno spusti. . vidi sliku sa strane.Posebni slučaj: • U slučaju kuhanja namirnica kuhanih u emulziji (vidi tablicu kuhanja) ili suhog povrća. 41 .slika 9. ili .Brzo smanjivanje pritiska: • Kako biste ubrzali smanjenje pritiska. pazeći tlakom.slika 7 ili 8 Pokazatelj prisutnosti tlaka (D) sprečava . da više nema prskanja. sprečava rast tlaka • Ako radni ventil (A) neprekidno ispušta paru uz u ekspres loncu ako stalni zvuk (PSCHHHT). • Održavajte vrijeme kuhanja kako je navedeno u receptu. .Sporo smanjivanje pritiska: lobađanja pare primi- • Postupno okrenite radni ventil (A) odabirući jetite neuobičajene prema želji brzinu za smanjenje pritiska tako ispuste para ili da ga zaustavite prema oznaci . vaš ekspres lonac više nije pod tlakom. prskanje ponovno Kada se pokazatelj prisutnosti tlaka (D) okrenite radni ventil ponovno spusti. možete ekspres lonac staviti pod mlaz hladne vode. Kraj kuhanja HR Za ispuštanje pare: Ako tijekom os- . vaš ekspres lonac više nije (A) prema oznaci pod tlakom. smanjite izvor topline tako on nije pravilno da se rad ventila (A) i dalje tiho čuje.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page41 Tijekom kuhanja Pokazatelj • Prisutnost pare u razini pokazatelja prisutnosti tlaka prisutnosti tlaka (D) (D) uobičajena je na početku rada proizvoda. kako tom ga ne tresite. isključite izvor topline.zatim polako sman- otvaranje ekspres lonca ako je još uvijek pod jujte pritisak.slike 1 i 2. • Možete otvoriti ekspres lonac . • Nakon isteka tog vremena. Pažljivo premještajte ekspres lonac dok je ne smanjujte pritisak i pričekajte da se pod pritiskom i pri- pokazatelj prisutnosti tlaka (D) spusti. zatvoren. Malo smanjite predviđeno vrijeme kuhanja.

• Operite radni ventil (A) pod mlazom vode iz slavine . dobro isperite. Kako biste ih uklonili. pogledajte - slike 11 . predstavljaju • Nemojte koristiti izbjeljivač ili klorirane proizvode. Za čišćenje vanjske površine lonca • Operite spužvicom i proizvodom za pranje Nakon 10 godina posuđa. koristite spužvu lonac. ekspres lonac.slika 13. očistite brtvu poklopca (I) i njezino ležište. • Nemojte zagrijavati lonac dok je prazan. problem. Riječ je o naslagama očuvali vaš ekspres kamenca. 42 *Košarica nije uključena u određene modele . vidi odlomak „Korištenje radnog ventila”.12. Za čišćenje unutrašnjosti lonca: Samo se lonac i košarica smiju prati • Operite spužvicom i proizvodom za pranje u perilici posuđa.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page42 Čišćenje i održavanje Čišćenje ekspres lonca Za dobar rad vašeg uređaja morate se držati ovih Nakon svake preporuka za čišćenje i održavanje nakon svake upotrebe operite upotrebe. • Operite ekspres lonac (lonac i poklopac) nakon Smećkasta boja i svake upotrebe mlakom vodom uz dodatak pruge koje se mogu pojaviti nakon sredstva za pranje posuđa. Za čišćenje radnog ventila (A) • Izvucite radni ventil (A). nemojte i malo alkoholnog octa zagrijavati lonac dok je prazan. Za čišćenje brtve poklopca: • Nakon svakog kuhanja. • Nastanak mrlja na dnu unutrašnjosti lonca ne Da biste duže utječe na kvalitetu metala. upotrebe obvezno Za čišćenje poklopca: svoj ekspres lonac • Operite poklopac pod mlazom mlake vode provjerite u ovlaštenom TEFAL spužvom i proizvodom za pranje posuđa te ga servisu. Isto tako postupite i s duge upotrebe ne košaricom*. posuđa. • Za postavljanje brtve poklopca.

na štednjaku na plin. HR • Brtvu ekspres lonca mijenjajte svake godine ili ako se na njoj pojave pukotine.slika 14. Oprez. Za čišćenje sigurnosnog ventila (C): • Očistite dio sigurnosnog ventila smješten unutar poklopca tako da ga isperete vodom. 43 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page43 Za čišćenje otvora za ispust pare (B): • Izvadite radni ventil (A). tipka za otvaranje (E) ne može se aktivirati. Za spremanje ekspres lonca: • Vratite poklopac na lonac. to može uzrokovati pojavu plamena. • Sigurnost kod otvaranja: . pokazatelj prisutnosti zraka (D) ne može se podignuti te se stoga u ekspres loncu ne može stvoriti pritisak. našiljen predmet da biste izvršili Za zamjenu brtve ekspres lonca: takvu radnju. Pogledajte crtež sa strane. Pogotovo to nemojte činiti s pokazivačem prisutnosti tlaka (D). Sigurnost Ekspres lonac opremljen je s više sigurnosnih uređaja: • Sigurnost kod zatvaranja: . Ekspres lonac nikad ne otvarajte na silu.slika 10. . • Provjerite radi li ispravno laganim pritiskom na Nikada nemojte zaklopac koji se treba uklopiti bez poteškoća. • Dvije zaštite od previsokog tlaka: . • Provjerite na danjem svijetlu je li otvor za ispust pare prohodan i čist.Prvi mehanizam: sigurnosni ventil (C) otpušta tlak i para izlazi vodoravno iznad poklopca .Ako je ekspres lonac pod tlakom.Drugi mehanizam: brtva (I) ispušta paru okomito kroz mali otvor na rubu poklopca ili uzduž lonca .Ako uređaj nije ispravno zatvoren. koristiti oštar ili Pogledajte crtež sa strane. Ako je potrebno. • Uvijek kupujte originalnu brtvu TEFAL koja odgovara vašem modelu.slika 14. očistite ga čačkalicom .

Para koja izlazi iz ekspres lonca je jako vruća. otvor za ispust pare (B) .Kad se pokazatelj prisutnosti tlaka podigne. Jamstvo • U okviru preporučene upotrebe za način primjene. poklopac i radni ventil ne perite u perilici posuđa i nemojte namakati u vodi. 6 . budite vrlo pažljivi kod korištenja ekspres lonca u blizini djece. 2 .Kao i kod svakog uređaja za kuhanje. 8 .Brtvu poklopca. jamstvo se odnosi na tvorničke greške u samoj izradi ili materijalu. Pogledajte crtež sa strane. koji bi mogli narušiti kvalitetu materijala. • Ovo će ugovorno jamstvo biti prihvaćeno po predočenju potvrde sa blagajne ili računa s datumom kupnje. 44 .Za premještanje ekspres lonca poslužite se ručkama na loncu. sigurnosni ventil (C) i brtvu poklopca (I). koristite rukavice. 4 . pazite da ne dobijete opekline. .Nemojte ostavljati hranu da stoji u ekspres loncu. i traje onoliko koliko nalaže zakonodavstvo zemlje u kojoj je uređaj kupljen a teče od datuma kupnje.Brtvu poklopca zamijenite svake godine ili ako se na njoj pojave pukotine.Čišćenje ekspres lonca obavezno napravite dok je hladan i prazan. Preporuke za upotrebu 1 . 10 . 7 . više ne možete otvoriti ekspres lonac.slika 10. • Ostavite ekspres lonac da se potpuno ohladi. • Za sve druge dijelove ekspres lonca.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page44 Ako se jedna od dvije zaštite od previsokog tlaka uključi : • Ugasite izvor topline. • Otvorite. Ako je potrebno.Nakon 10 godina upotrebe obvezno svoj ekspres lonac provjerite u ovlaštenom TEFAL servisu. • Provjerite i očistite radni ventil (A) . 5 .Svaku preuranjenu istrošenost temeljnog metala. lonac novog ekspres lonca TEFAL ima 10 godina jamstva na sljedeće: . 9 .slika 13.Sve nedostatke u metalnoj strukturi lonca. 3 .Nikad nemojte koristiti vodu s izbjeljivačem ili klorirane proizvode.

• Samo ovlašteni TEFAL servisi mogu Vam omogućiti korištenje ovog jamstva (molimo posjetite: www. posebice: . Propisno označavanje Oznaka Lokalizacija HR Identifikacija proizvođača i trgovačka Ručka lonca i ručka marka poklopca Godina i serija proizvodnje Na loncu Referenca modela Maksimalni sigurnosni pritisak (SP) Na poklopcu Najveći radni pritisak (RP) Zapremnina Dno lonca • Sudjelujmo u zaštiti okoliša! i Uređaj sadrži brojne materijale koji se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. stavljanje u pećnicu. . padove. ‹ Odnesite uređaj na odlagalište kako bi se mogao obraditi.tefal.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page45 Ova jamstva isključuju: • Oštećenja do kojih je došlo uslijed nepoštivanja važnih mjera opreza ili nemarnog korištenja. *Košarica nije uključena u određene modele 45 .com).Udarce.Pranje poklopca i radnog ventila u perilici posuđa.

. provjerite: Količinu tekućine. jekom kuhanja: Očistite radni ventil i otvor za ispust pare te provjerite uklapa li se zaklopac sigurnosnog ventila bez poteškoća.Ekspres lonac ispravno zatvoren. Položaj brtve poklopca. ventila tijekom ku. .Brtva poklopca ili rub lonca oštećen. Ako namirnice Vrijeme kuhanja. Ako nije. vidi odlomak „Brzo smanjivanje pritiska i Posebni izlazi iz ventila ti.Izvor topline dovoljno jak.Radni ventil okrenut prema oznaci ili . Ako ne možete Provjerite je li pokazatelj prisutnosti tlaka u donjem otvoriti poklopac: položaju. Ako se pokazatelj To je normalno tijekom prvih nekoliko minuta. provjerite je li: nije podigao i . nisu skuhane ili su Jačinu izvora topline. zamijenite je prema potrebi. pojačajte ga. brtva poklopca i njezino ležište. ekspres loncu: Nikad ne koristite vodu s izbjeljivačem ili klorirane proizvode. provjerite: Dobro stanje brtve. Jesu li poklopac.slika hanja: 7 ili 8. a ako nije. Ako je hrana Ostavite lonac da se namače neko vrijeme prije no što zagorjela u ga operete.Količina tekućine u loncu dovoljna. sigur- nosni i radni ventil čisti. prisutnosti tlaka Ako se ta pojava nastavi. stavite uređaj pod hladnu podigao i ništa ne vodu. prisutnosti tlaka Ako se ta pojava nastavi. U kakvom je stanju rub lonca. slučaj” te ga otvorite. ohladite eks- pres lonac pod mlazom hladne vode. . lonac zagrijao pod pritiskom bez tekućine u loncu: Ako se pokazatelj To je normalno tijekom prvih nekoliko minuta. Ispravan položaj radnog ventila. pogledajte odlo- mak „Brzo smanjivanje pritiska i Posebni slučaj”. prema potrebi. smanjite pritisak.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page46 TEFAL odgovara na vaša pitanja Problemi Preporuke Ako se ekspres Provjerite ekspres lonac u ovlaštenom TEFAL servisu. zagorjele. poklopca. 46 . Ako para izlazi oko Je li poklopac dobro zatvoren. ništa ne izlazi iz .

uranjanje 14 min.30 min.uranjanje 10 min. .para 1 min.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page47 Povrće SVJEŽE SMRZNUTO Položaj Položaj ventila Kuhanje ventila .uranjanje 5 min.uranjanje 2 min.uranjanje*** 15 min. Celer . Tuna (4 odreska od 0. Losos (4 komada od 0.para 2 min.6 kg) (kuhana u emulziji) 4 min 6 min Janjetina (but od 1. Krumpir narezan na četvrtine . Brokula .6 kg) (kuhan u emulziji) 6 min 8 min Piletina (cijela 1.para 6 min. 30 4 min HR Kolutići poriluka . Svinjetina (pečenje 1 kg) 25 min 45 min. Mahune .uranjanje 10 min. .uranjanje 1 min. 5 min. Cvjetača . Polusuhi grah . 4 min. Grašak .uranjanje 3 min. 5 min.uranjanje . .para 7 min. Artičoke . Endivija .para** 18 min.uranjanje 3 min. Prokulice .uranjanje 15 min.2 kg) 20 min 45 min.para 6 min.para 7 min. 30 9 min Tikvice . . ** Namirnica kuhana u košarici za kuhanje na paru* *** Namirnica kuhana u vodi Meso i riba SVJEŽE SMRZNUTO Položaj ventila Položaj ventila Govedina (pečenje 1 kg) 10 min 28 min Grdobina (fileti 0.para 12 min. Cikla .uranjanje 6 min.uranjanje 6 min.para 12 min. *Košarica nije uključena u određene modele 47 . nasjeckani .para 3 min. Oljušteni grašak (suho povrće) .uranjanje 8 min.para 20 . Zelena leća (suho povrće) .3 kg) 25 min 35 min. 30 . Riža (suho povrće) . Žitarice (suho povrće) .6 kg) (kuhana u emulziji) 7 min 9 min. 5 min. 3 min.para 5 min. Špinat . Kupus listovi . Repa .para 8 min. nasjeckani . 30 Šparoge .para 7 min.para 1 min.para 7 min.uranjanje 20 min. Šampinjoni cijeli . 9 min. Tikva (pire) (kuhana u emulziji) .uranjanje 7 min. 8 min.para 6 min. Mrkva (kuhana u emulziji) kriške .

obezbedite stalni nadzor. kada pravite kašastu hranu ili koja se širi tokom kuvanja. Pogledajte paragraf "Bezbednost". ostavite vaš ekspres lonac da se ohladi nekoliko minuta.). • Za namirnice koje dobijaju na zapremini tokom kuvanja. Uvek proverite da li ima dovoljno tečnosti tokom kuvanja. . Pogledajte paragraf “pre kuvanja”. Po potrebi koristite rukavice. kao što su pirinač. • Alkoholna isparenja su zapaljiva. Ne dodirujte vruće površine. nemojte bosti meso dok god kožica izgleda nabubreno. ovaj aparat odgovara primenljivim normama i propisima: . • Pre svake upotrebe proverite da ventili nisu zapušeni. • U slučaju kašaste hrane (grašak. • Koristite kompatibilni izvor (kompatibilne izvore) toplote. Za neke supe od bundeve ili tikvica. Zamenite ih po potrebi. • Ne radite ništa na sistemima za bezbednost izvan uputstava za čišćenje i održavanje. • Nakon kuvanja mesa koje ima površinsku kožicu (npr.Životna sredina • Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu. proverite da li je dobro zatvoren. Kada završite kuvanje. • Koristite samo originalne delove TEFAL koji odgovaraju vašem modelu.. Proverite da li je unutrašnji pritisak opao. sušeno povrće ili kompoti. a zatim ga ohladite pod vodom. • Ne koristite ekspres lonac u druge svrhe osim za ono čemu je namenjen. jer može ozbiljno da ga ošteti.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page48 Važne mere predostrožnosti Radi vaše bezbednosti. • Ne koristite krupnu so u vašem ekspres loncu. ne pokušavajte da ga otvorite u takvim okolnostima već isključite šporet i ostavite da ekspres lonac na njemu potpuno ohladi pre nego što ga sklonite i otvorite poklopac. • Ne stavljajte ekspres lonac u zagrejanu rernu... Pre nego što pustite ekspres lonac u rad. Nepravilno rukovanje može dovesti do opekotina vrelom hranom. Nadgledajte uređaj kada se radi o receptima na bazi alkohola.. nemojte puniti lonac više od polovine.. Izbodite meso pre kuvanja. • Maksimalno pažljivo pomerajte ekspres lonac kada je pod pritiskom. Pogledajte paragraf "Zatvaranje". • Redovno proveravajte da li su ručke na posudi propisno fiksirane. • Nikada ne koristite ekspres lonac bez tečnosti. • Ne koristite ekspres lonac za prženje sa uljem pod pritiskom. • U ekspres loncu nikada ne pravite jela na bazi mleka. goveđi jezik…). dodajte so nakon kuvanja. • Ne punite ekspres lonac više od 2/3 (najviša oznaka za punjenje). jer postoji opasnost da se opečete. u skladu sa instrukcijama za upotrebu.Materijali u kontaktu sa namirnicama .. Posebno koristite posudu i poklopac TEFAL. • Pažljivo pročitajte sve instrukcije i uvek konsultujte "Uputstvo za upotrebu". treba blago protresti ekspres lonac pre otvaranja da hrana ne bi prsnula napolje. Kod modela 3 i 4L. rabarbara. koja bi mogla da nabubri pod pritiskom. • Nikada ne otvarajte ekspres lonac silom. • Ako u toku upotrebe primetite da je bilo koji deo vašeg ekspres lonca polomljen ili je napukao. Dovedite do ključanja otprilike 2 minuta pre nego što stavite poklopac. ne punite vaš lonac iznad 1/3. Koristite ručke i dugmad. • Kao i za svaki uređaj za kuvanje. pogotovo ako koristite ekspres lonac u blizini dece. • Ne koristite ekspres lonac za čuvanje kiselih ili slanih namirnica pre i posle kuvanja. • Vaš ekspres lonac kuva pod pritiskom.Direktiva za opremu pod pritiskom . jer postoji opasnost da ćete oštetiti posudu. Nemojte ga ponovo koristiti već ga odnesite u Tefal ovlašćeni servis na popravku. sačekajte 5 minuta pre dekompresije pod vodom. SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE 48 .

Dugme za otvaranje poklopca K. Radni ventil H. Tronožac* F. • Na svim izvorima toplote. Ručka poklopca L. Najviša oznaka za punjenje klopca u odnosu na posudu Karakteristike Prečnik dna lonca . Posuda klopca N. Cev za odvod pare nog ventila C. Oznaka za pozicioniranje po. INDUKCIJA ELEKTRIČNA PLOČA KERAMIČKA SPIRALA HALOGENA PLOČA • Ovaj ekspres lonac se upotrebljava sa svim izvorima toplote.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page49 Opis A. vodite računa da lonac bude dobro centriran. • Na električnom ili šporetu s ravnom pločom. M. • Na plinu. Kratka ručka posude G(b). Indikator prisustva pritiska J. uverite se da je osnova lonca uvek čista i suva. Korpa za paru* E. Duga ručka posude G(a). Oznaka za pozicioniranje po. koristite ringlu koja ne premašuje veličinu osnove ekspres lonca. Sigurnosni ventil I. • Na vitrokeramičkoj ploči. *Korpa nije uključena kod nekih modela 49 .referentne oznake SR Model Maksimalni Kapacitet Ø posude Ø dna Nerđajući čelik sigurnosni pritisak: 4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Komplet 4 L + 6 L 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Podaci u pogledu standarda: Gornji radni pritisak: 80 kPa Kompatibilni izvori toplote GAS ELEKTRIČNA STAKLO. O. plamen ne sme da premašuje prečnik posude. Oznaka za pozicioniranje rad- B. Dihtung poklopca D.

Ako ne možete da okrenete poklopac. dodiruju poklopac lonca.sl. • Dok držite dugu ručku posude (L). 3 dok ne čujete zvuk "klik" poklopac pomera u dugmeta sl.sl.sl. • Koristite samo originalne delove TEFAL koji odgovaraju vašem modelu. dok se ne otvori . • Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu dok uobičajeno je da se se ne zaustavi . drugom rukom okrenite dugu ručku poklopca (F) suprotno od kazaljke na satu. proverite da Taj efekat nestaje li je dugme za otvaranje (E) dobro spušteno. 5. Zatvaranje Kada proizvod nije • Stavite poklopac ravno na posudu i poravnajte u funkciji. Upotreba Otvaranje • Palcem povucite dugme za otvaranje (E) i držite ga u tom položaju . Minimalno punjenje • Uvek sipajte minimalnu količinu tečnosti što je Namirnice koje jednako 25 cl / 250 ml (2 šolje). obratite se ovlašćenim servisima TEFAL. stavite u korpu* za Za kuvanje na pari* : paru ne treba da • Punjenje mora biti najmanje 75 cl / 750 ml (6 šolja). • Stavite korpu za paru* (J) na tronožac* (K) u tu svrhu .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page50 Dodaci TEFAL • Sledeći dodaci su dostupni za vaš ekspres lonac: Dodatak Referentna oznaka Dihtung poklopca X9010101 Korpa za paru* 792185 Tronožac* 792691 • Za zamenu ostalih delova ili za popravke. zatvoren.sl. 50 *Korpa nije uključena kod nekih modela . kada je proizvod pod pritiskom. 1. • Podignite poklopac. 2. kada je markere pozicioniranja poklopca G(a) i G(b). odnosu na posudu. 4.

kao što su pirinač. Za skidanje radnog ventila : Pažnja. Da izbacite paru : • Postepeno okrenite ventil (A) izborom brzine dekompresije po želji do krajnje ikonice .sl. • Pritisnite ventil i okrenite da poravnate-ikonicu s markerom položaja (H) kao na slici na suprotnoj • strani. • Kod spremanja supa. *Korpa nije uključena kod nekih modela 51 . • Skinite ventil kao što je prikazano na crtežu na suprotnoj strani. • ventila • Pritisnite ventil i okrenite prema ikonici ili . Za kuvanje povrća i osetljive hrane : • Postavite ikonicu ventila licem okrenuto ka markeru položaja (H) .sl. Za kuvanje mesa ili smrznute hrane : • Postavite ikonicu ventila licem okrenuto ka markeru položaja (H) .sl. Za određene namirnice : • Za namirnice koje dobijaju na zapremini tokom kuvanja. 7.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page51 Maksimalno punjenje • Nikada je punite ekspres lonac više od 2/3 visine posude (maksimalna oznaka punjenja) (O) . nemojte puniti lonac više od polovine.. preporučujemo da sprovedete brzu dekompresiju (pogledajte "Brza dekompresija"). sušeno povrće ili kompoti. 6. ove operacije se moraju sprovoditi kada je proizvod hladan i kada se ne koristi. Upotreba radnog ventila (A) Za podešavanje radnog ventila (A) : H Pažnja.. ove operacije se moraju sprovoditi kada je proizvod hladan i kada se ne koristi. 8. SR • Postavite radni ventil (A) prema ikonici pomoću markera položaja (H).sl. ili stavite ekspres lonac pod hladnu vodu (pogledajte «Brza dekompresija»). 9.

• Stavite lonac na izvor toplote podešen na maksimalnu jačinu. • Postavite ikonicu licem okrenuto ka markeru položaja(H) . • Otvorite ekspres lonac . smanjite jačinu izvora toplote i ostavite 20 min. 3 i uverite se da je pravilno zatvoren . vašeg proizvoda.sl.sl. • Uverite se da je kugla sigurnosnog ventila (C) pokretna. prođe. • Postavite ikonicu ili ventila licem ka markeru položaja H . isključite izvor toplote. prisustva pare (D) • Napunite posudu 2/3 vodom (maksimalni nivo je početak punjenja (O)). • Kada prisustvo pritiska (D) opadne. 4. 10.2.sl. • Kada para počne da izlazi kroz ventil.sl. 52 *Korpa nije uključena kod nekih modela . • Isperite ekspres lonac vodom i osušite ga.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page52 Prva upotreba Prisustvo pare na • Postavite tronožac posude (K) ispod posude i indikatoru stavite posudu (J) na njega*. • Stavite sastojke i tečnost. prema donjem crtežu i pogledajte “Čišćenje i održavanje”. normalnog rada • Zatvorite ekspres lonac. • Polako okrenite ventil (A) prema željenoj brzini dekompresije i završite ispred ikonice . očistite ga čačkalicom . • Zatvorite ekspres lonac .sl.sl. 9. • Stavite lonac na izvor toplote podešen na maksimalnu jačinu. 7 ili 8. • Kada 20 min. 1 . ekspres lonac je pod pritiskom. 8. Po potrebi. Pre kuvanja • Pre svake upotrebe skinite ventil (A) (vidi “upotreba radnog ventila”) i vizuelno proverite na dnevnom svetlu da li isparivač (B) nije zapušen (pogledajte sliku pored teksta).sl.

lonac pod pritiskom uz maksimalnu pažnju i ne tresite ga. • Možete otvoriti vaš ekspres lonac . ako nije dobro • Pratite vreme kuvanja navedeno u receptu. na suprotnoj strani.i sprovedite otvaranje lonca ako je još pod pritiskom. 9. Kada indikator prisustva pritiska (D) opadne. Imajte u planu da Pomerite vaš ekspres malo skratite preporučeno vreme kuvanja. položaj ili .Brza dekompresija: kompresiju i prove- • Možete staviti ekspres lonac pod hladnu vodu rite da li i dalje ima da ubrzate dekompresiju. postavite ikonici .sl. 53 .sl. smanjite izvor toplote tako da podigne pritisak ventil (A) i dalje pišti. 1 i 2. • Kada vreme kuvanja istekne. brzu zatim sporu de- .sl.Posebni slučajevi : • U slučaju da kuvate kašastu hranu (pogledajte tabelu kuvanja) ili sušeno povrće. nemojte izbacivati pritisak i čekati da indikator pritiska opadne (D) da bi otvorili. isključite izvor toplote. Indikator prisustva pritiska (D) sprečava 7 ili 8 . vaš ekspres lonac nije više pod pritiskom. sprečava da • Kada radni ventil (A) stalno izbacuje paru. pogledajte dijagram tih pojava. emituje ekspres lonac pravilan zvuk (PŠŠŠT).Spora dekompresija: ispuštanja pare pri- • Polako okrenite ventil (A) prema željenoj metite neuobičajene SR brzini dekompresije da završi licem prema pojave.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page53 Za vreme kuvanja Indikator prisustva • Prisustvo pare na indikatoru prisustva pare (D) je pritiska (D) početak normalnog rada vašeg proizvoda. Kada prisustvo pritiska (D) radni ventil (A) na opadne. zatvoren. Kraj kuvanja Oslobađanje pare : Ako tokom . ekspres lonac je pod pritiskom. .

TEFAL. Da bi posuđe. Čišćenje dihtunga poklopca: obavezno odnesite • Nakon svakog kuvanja. pregrevati posudu Čišćenje poklopca: kada je prazna. Posle 10 godina upotrebe. Samo posuda i korpa se mogu • Pojava tačkica u unutrašnjosti posude ne utiče prati u mašini za na kvalitet metala. možete koristiti sunđer s malo belog sirćeta Da bi što duže Čišćenje spoljašnjosti posude očuvali kvalitet vašeg ekspres • Operite sunđerom i sredstvom za pranje lonca. • Operite poklopac pod tekućom toplom vodom sunđerom i sredstvom za pranje i dobro isperite. ih uklonili. pogledajte “Upotreba radnog ventila”. ovlašćeni servis • Za zamenu dihtunga. smetaju ispravnom • Ne pregrevajte posudu kada je prazna. To su ostaci kamenca. mogu pojaviti nakon dugotrajne • Ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode upotrebe ne na bazi hlora. očistite dihtung (I) i lonac na pregled u njegovo ležište. • Operite radni ventil (A) pod mlazom tekuće vode . Čišćenje radnog ventila (A): • Za skidanje radnog ventila (A). posle svake Operite vaš ekspres upotrebe vodite računa o preporukama za lonac nakon svake čišćenje i održavanje. Na isti način perite i korpu*. 13. • Perite ekspres lonac (posudu i poklopac) nakon Smeđa boja i svake upotrebe toplom vodom i sredstvom za ogrebotine koje se pranje posuđa. 11 .sl. vidi . 54 *Korpa nije uključena kod nekih modela . funkcionisanju. Čišćenje unutrašnjosti posude: • Operite sunđerom i sredstvom za pranje posuđa.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page54 Čišćenje i održavanje Čišćenje uređaja Da bi vaš uređaj ispravno radio.12. upotrebe.sl. nemojte posuđa.

očistite je čačkalicom . oštar ili špicast • Proverite njegov rad tako što ćete blago predmet da biste izveli tu operaciju.sl. Nikada ne otvarajte ekspres lonac silom. • Dva sigurnosna sistema u slučaju prevelikog pritiska: . Za čišćenje sigurnosnog ventila (C): • Operite deo sigurnosnog ventila koji se nalazi unutar poklopca tako što ćete staviti poklopac Nikada ne koristite pod mlaz vode. Za zamenu dihtunga na ekspres loncu: • Zamenite dihtung vašeg ekspres lonca jednom SR godišnje ili ukoliko je oštećen. • Uvek koristite originalni dihtung TEFAL. 55 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page55 Za čišćenje sistema za odvod pare (B): • Skinite ventil (A). pritisnuti klapnu koja treba da potone bez teškoća.sl.Ako je lonac pod pritiskom.15.Prvi sistem : sigurnosni ventil (C) oslobađa pritisak i para izlazi horizontalno na vrhu poklopca .sl. • Proverite vizuelno i na dnevnoj svetlosti da je cevčica za odvod pare otpušena i okrugla. Pažnja. Odlaganje lonca • Okrenite poklopac na posudi. Ni u kom slučaju nemojte delovati na pokazatelj prisustva pritiska (D). Posle upotrebe. 10. Pogledajte sliku na drugoj strani.14 . koja odgovara vašem modelu. Pogledajte sliku na drugoj strani.Drugi sistem : dihtung (I) pušta paru vertikalno na rupici na ivici poklopca ili duž posude . Bezbednost Uređaj raspolaže sa nekoliko sigurnosnih sistema: • Bezbednost kod zatvaranja: . to može voditi ka gašenju plamena na gasnom uređaju. dugme za otvaranje (E) se ne može aktivirati. indikator prisustva pritiska (D) ne može da se podigne i zbog toga ekspres lonac ne može da stvori pritisak.Ako proizvod nije propisno zatvoren. • Bezbednost kod otvaranja: .

obezbedite stalni nadzor ako koristite ekspres lonac u blizini dece. • Proverite i očistite radni ventil (A) . cev za odvod pare (B) . 6 . 8 .Ne stavljajte u mašinu za posuđe i ne potapajte u vodu : dihtung. poklopac i radni ventil. • Ova ugovorna garancija se dobija uz podnošenje računa ili fakture sa datumom kupovine.Nikada ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi hlora. 10 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page56 Ukoliko se aktivira jedan od sigurnosnih sistema u slučaju prevelikog pritiska: • Isključite izvor toplote.Posle 10 godina upotrebe. od datuma kupovine. Preporuke prilikom upotrebe 1 .13. sigurnosni ventil (C) i dihtung (I). ne možete više da otvorite lonac. Garancija • U okviru upotrebe kakvu preporučuje uputstvo za korišćenje. • Ostavite lonac da se potpuno ohladi.sl. Po potrebi koristite rukavice. nemojte se opeći. 7 . 2 .Kao i za svaki uređaj za kuvanje.Čim pokazatelj prisustva pritiska pokaže veću vrednost.Ne ostavljate hranu u ekspres loncu.Zamenite dihtung svake godine ili kada primetite oštećenje. uhvatite ga za obe ručke na posudi. jer bi mogli da utiču na kvalitet materijala.Kad pomerate lonac. • Svi ostali delovi ekspres lonca su pod garancijom u slučaju nedostatka nastalih u proizvodnji ili u materijalima a period garancije definiše se važećim zakonskim propisima u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.Lonac se obavezno čisti kada je potpuno hladan i prazan.Para je veoma vruća pri izlasku iz ekspres lonca. 5 . Pogledajte sliku na drugoj strani. 56 . 3 . .10. obavezno odnesite lonac na pregled u ovlašćeni servis TEFAL. posuda vašeg novog ekspres lonca TEFAL ima garanciju od 10 godina za sledeće slučajeve: . • Otvorite.sl.Bilo kakvo preuranjeno propadanje osnovnog metala.Bilo kakv nedostatak u metalnoj konstrukciji posude. 9 . 4 .

Udari.Stavljanje poklopca i radnog ventila u mašinu za posuđe.com). konkretno: . ‹ Odnesite aparat u centar za recikliranje takvih proizvoda. padovi. . *Korpa nije uključena kod nekih modela 57 . stavljanje u rernu.tefal.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page57 Ove garancije isključuju: • Oštećenja nastala usled nepoštovanja važnih upozorenja ili usled nemarnog korišćenja. • Samo ovlašćeni servisi TEFAL imaju dozvolu da vam izdaju ovu garanciju (molimo pogledajte: www. Propisane oznake Oznake Lokalizacija Ručka posude i ručka Naziv proizvođača ili komercijalna marka poklopca SR Godina i serija proizvodnje Na posudi Referentni model Maksimalni sigurnosni pritisak (PS) Na poklopcu Gornji radni pritisak (PF) Kapacitet Na dnu posude • Mislite o životnoj sredini! i Aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:36 Page58

TEFAL odgovara na vaša pitanja
Problemi Preporuke
Ako se lonac grejao Odnesite vaš ekspres lonac na pregled u ovlašćeni servis
pod pritiskom bez TEFAL.
tečnosti unutra:
Ako indikator pri- Ovo je uobičajeno tokom prvih minuta.
sustva pritiska ne Ako problem i dalje postoji, uverite se u sledeće:
ide nagore i ako - Da je temperatura izvora toplote dovoljno velika, a ako
ništa ne izlazi iz nije povećajte je.
ventila tokom ku- - Da je količina tečnosti u posudi dovoljna.
vanja:
- Da je radni ventil na jednoj od ikonica ili - sl. 7
ili 8.
- Lonac je dobro zatvoren.
- Da dihtung ili rub posude nisu oštećeni.
Ako se indikator Ovo je uobičajeno tokom prvih minuta.
prisustva pritiska Ako ova pojava i dalje traje, držite uređaj pod hladnom
popeo i ako ništa vodom, pogledajte deo "Brza dekompresija i posebni
ne izlazi iz ventila slučajevi" i otvorite ga.
tokom kuvanja: Očistite radni ventil i cevčicu za odvod pare i proverite da
li možete lako da pritisnete klapnu sigurnosnog ventila.
Ako para izlazi oko Da li je poklopac dobro zatvoren.
celog poklopca, Položaj dihtunga na poklopcu.
proverite sledeće: Da li je dihtung u dobrom stanju, po potrebi ga prome-
nite.
Čistoću poklopca, i dihtung ležišta poklopca , sigurnosni
ventil i radni ventil.
Ispravno stanje ruba posude.
Ako ne možete da Proverite da li je indikator prisustva pritiska u donjem
otvorite poklopac: položaju.
Ako ne, dekompresujte, po potrebi, stavite lonac pod mlaz
hladne vode, pogledajte deo "Brza dekompresija i posebni
slučajevi".
Ako namirnice nisu Vreme kuvanja.
dovoljno kuvane ili Jačinu izvora toplote.
su zagorele, Ispravan položaj radnog ventila.
proverite sledeće: Količinu tečnosti.
Ako su namirnice Pre pranja ostavite posudu napunjenu vodom neko vreme.
zagorele u loncu: Nikada ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na
bazi hlora.

58

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page59

Povrće
SVEŽE ZAMRZNUTO
Kuvanje Položaj ventila Položaj ventila

- na pari** 18 min.
Artičoke
- dinstanje*** 15 min.
Asparagus - dinstanje 5 min.
- na pari 7 min.
Bela repa
- dinstanje 6 min.
Briselski kupus - na pari 7 min. 5 min. - dinstanje
Boranija - na pari 8 min. 9 min.
Brokoli - na pari 3 min. 3 min.
Bundeva (pire) (kašasta hrana) - dinstanje 8 min.
- na pari 6 min.
Celer
- dinstanje 10 min.
Cvekla - na pari 20 - 30 min.
Endivija - na pari 12 min.
Grašak - na pari 1 min 30 4 min SR
Grašak (sušeni) - dinstanje 14 min.
Karfiol - dinstanje 3 min. 4 min.
Kolutići praziluka - na pari 2 min 30
- na pari 12 min.
Krompir na četvrtine
- dinstanje 6 min.
seckano - na pari 1 min. 5 min.
Pečurke
cele - dinstanje 1 min 30
Pirinač (sušeni) - dinstanje 7 min.
Polu-sušeni pasulj - dinstanje 20 min.
Šargarepe (kašasta hrana) kolutići - na pari 7 min. 5 min.
- na pari 5 min. 8 min.
Spanać
- dinstanje 3 min.
- na pari 6 min 30 9 min
Tikvice
- dinstanje 2 min.
Zelena sočiva (sušena) - dinstanje 10 min.
isitnjen - na pari 6 min.
Zeleni kupus
bez listova - na pari 7 min.
Žitarice (sušene) - dinstanje 15 min.
** Sastojci u korpi za paru*
*** Sastojci u vodi

Meso i riba
SVEŽE ZAMRZNUTO
Položaj ventila Položaj ventila

Jagnjetina (nogice 1,3 Kg) 25 min 35 min
Junetina (pržena 1 Kg) 10 min 28 min
Losos (4 steka 0,6 Kg) (kašasti sastojci) 6 min 8 min.
Manić (fileti 0,6 Kg) (kašasti sastojci) 4 min 6 min
Piletina (cela 1,2 Kg) 20 min 45 min.
Svinjetina (pržena 1 Kg) 25 min 45 min.
Tuna (4 parčeta 0,6 Kg) (kašasti sastojci) 7 min 9 min.

*Korpa nije uključena kod nekih modela
59

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page60

Važne mjere sigurnosti
Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat odgovara primjenjivim normama i propisima:
- Direktiva o opremi pod pritiskom
- Materijali u kontaktu s namirnicama
- Životna sredina
• Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu.
• Odvojite vrijeme da pročitate sve upute i uvijek koristite “Vodič za korisnike”.
• Kao i kod svakog drugog aparata za kuhanje, potreban je nadzor prilikom korištenja, pogotovo ako
lonac na pritisak koristite u blizini djece.
• Ne stavljajte vaš lonac na pritisak u zagrijanu pećnicu.
• Vaš lonac na pritisak premještajte vrlo pažljivo. Ne dodirujte vruće površine. Koristite drške i tipke. Po
potrebi upotrijebite rukavice.
• Redovno provjeravajte da li su drške na loncu ispravno namještene. Zamijenite ih, ako je potrebno.
• Ne koristite vaš ekspres lonac ni za koju drugu namjeru osim one za koju je predviđen.
• Vaš lonac kuha pod pritiskom. Neprimjerena upotreba može i uzrokovati opekotine zbog pare.
Provjerite da li je vaš lonac primjereno zatvoren prije upotrebe. Vidi dio “Zatvaranje”.
• Nikada ne otvarajte lonac na silu. Provjerite da nema pritiska u unutrašnjosti posude. Vidi odjeljak
“Sigurnost”.
• Ne koristite vaš lonac bez tečnosti, to bi moglo prouzrokovati velika oštećenja. Osigurajte dovoljnu
količinu tečnosti tokom kuhanja.
• Koristite kompatibilan(e) izvor(e) toplote, koji je/su u skladu sa uputstvima za upotrebu.
• Nikada ne kuhajte mliječna jela u ekspres loncu.
• Ne koristite krupnu sol u vašem loncu, već dodajte sitnu sol na kraju kuhanja.
• Lonac se ne smije napuniti preko 2/3 (oznaka maksimalnog punjenja).
• Za namirnice koje se šire za vrijeme kuhanja, poput riže, sušenog povrća ili kompota, svoj lonac
nemojte puniti više od polovine. Kod kuhanja nekih supa sa bundevom, tikvicama…, ostavite lonac
nekoliko minuta da se ohladi, a potom lonac ohladite pod hladnom vodom. Kod modela od 3 i 4 l,
kada pravite kašastu hranu ili koja se širi tokom kuhanja, ne punite vaš proizvod iznad 1/3. Kada
završite kuhanje, sačekajte 5 minuta prije nego se pritisak pod vodom smanji.
• Prilikom kuhanja mesa koje sadrži kožu ( npr. goveđi jezik …), koja se pod pritiskom može napuhati,
ne probadajte meso sve dok je koža napuhana; moglo bi vas opariti. Izbodite meso prije kuhanja.
• Prilikom kuhanja kašastih namirnica (grašak, rabarbara…), lagano protresite lonac prije otvaranja
kako namirnice ne bi prsnule van.
• Prije svake upotrebe provjerite da filteri nisu začepljeni. Vidi dio “Prije kuhanja”.
• Ne koristite vaš lonac za prženje na ulju pod pritiskom.
• Ne vršite intervencije na sigurnosnom sistemu ni na koji način osim preporučenog načina čišćenja i
održavanja.
• Koristite samo originalne TEFAL dijelove koji odgovaraju vašem modelu. Naročito je važno da koristite
posudu i poklopac marke TEFAL.
• Para alkohola je zapaljiva. Pustite da vrije približno 2 minuta prije nego što namjestite poklopac.
Potreban je nadzor prilikom kuhanja jela sa alkoholom.
• Ne spremajte kisele ili slane namirnice u vaš lonac prije ili poslije kuhanja, jer na taj način možete
oštetiti posudu.
• Ukoliko prilikom upotrebe primIjetite da je bilo koji dio vašeg ekspres lonca slomljen ili napukao, ne
pokušavajte da ga otvorite ni pod kojim okolnostima; isključite ringlu i ostavite ga na ploču da se
upotpunost ohladi prije nego ga pomjerite ili otvariteanja poklopac. Nemojte ga ponovo koristiti,
nego ga odnesite u ovlašteni servisni centar TEFAL na popravak.
Sačuvajte ova uputstva
60

Oznaka maksimalnog punjenja klopca u odnosu na posudu Karakteristike Promjer dna lonca . M. Drška poklopca L. O. Radni ventil H. Parna košara* E. Cjevčica za odvod pare nog ventila C. • Na keramičkoj ploči. koristite ringlu koja ne premašuje veličinu osnove lonca na pritisak. Duga ručica posude G(a). Gumica poklopca D. Oznaka za pozicioniranje po.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page61 Opis aparata A. Indikator prisustva pritiska J. Sigurnosni ventil I. *Košara nije uključena kod nekih modela 61 . • Na električnom ili štednjaku s ravnom pločom. Oznaka za pozicioniranje rad- B. plamen ne smije premašiti omjer posude. Tronožac* F. • Na plinskoj zoni. Kratka ručica posude G(b). Oznaka za pozicioniranje po. • Kod svih izvora toplote vodite računa da lonac bude dobro centriran.referentne oznake Model Maksimalni sigur- Kapacitet Ø posude Ø dna INOX nosni pritisak: BS 4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Komplet 4 l + 6 l 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Normativni podaci: Najviši radni pritisak: 80 kPa Kompatibilni izvori toplote PLIN STRUJA KERAMIČKA INDUKCIJA ELEKTRIČNA HALOGENA PLOČA PLOČA • Ovaj lonac upotrebljava se sa svim izvorima toplote. Posuda klopca N. uvjerite se da je osnova lonca uvijek čista i suha. Tipka za otvaranje K.

sl. Zatvaranje Kod proizvoda koji • Stavite poklopac ravno na posudu i poravnajte ne radi. Ako ne možete okrenuti poklopac. oznake pozicioniranja poklopca G(a) i G(b). 2. Upotreba Otvaranje • Pomoću poluge povucite tipku za otvaranje (E) i držite je u tom položaju - sl. nije • Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok neobično da se po. kada je proizvod pod pritiskom. • Koristite samo originalne TEFAL dijelove koji odgovaraju vašem modelu. 1. klopac pomiče u 4. Minimalno punjenje • Uvijek sipajte minimalnu količinu tečnosti što je Namirnice koje jednako 25 cl / 250 ml (2 šalice).com).sl. stavite u parnu košaru* ne smiju Za kuhanje na pari*: dodirivati • Punjenje mora biti najmanje 75 cl / 750 ml (6 poklopac lonca. 62 *Košara nije uključena kod nekih modela . odnosu na posudu.tefal. koji je zat.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page62 Dodaci TEFAL • Sljedeći dodaci su dostupni za vaš ekspres lonac: Pribor Referentni broj Gumica poklopca X9010101 Parna košara* 792185 Tronožac* 792691 • Za zamjenu ostalih dijelova ili popravke obratite se ovlaštenim servisnim centrima kompanije TEFAL (molimo pogledajte : www. 3 dok ne čujete zvuk "klik" sl. se ne zaustavi . šalice). drugom rukom okrenite dugu ručicu poklopca (F) suprotno od kazaljke na satu. • Stavite košaru za paru* (J) na tronožac* (K) u tu svrhu . dok se ne otvori . provjerite da li Taj efekat nestaje je tipka za otvaranje (E) dobro spušten. • Dok držite dugu ručicu posude (L).sl. • Podignite poklopac. 5. voren.

Upotreba radnog ventila (A) Za podešavanje radnog ventila (A): H Pažnja. Za neke vrste hrane: • Za vrste hrane koje se šire za vrijeme kuhanja. Za kuhanje povrća i osjetljive hrane: • Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (H) . Za kuhanje mesa ili smrznute hrane: • Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (H) . 8.sl. svoj lonac na pritisak nemojte puniti više od polovine. 9. • Pritisnite ventil i okrenite da poravnate slikovnu oznaku • s oznakom položaja (H) kao na slici na suprotnoj strani. poput riže. sušenog povrća ili kompota. 6. 7. • Kod pripremanja supa.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page63 Maksimalno punjenje • Nikada ne punite lonac više od 2/3 visine posude (maksimalna oznaka punjenja) (O) . ove operacije moraju se provoditi kada je proizvod hladan i neaktivan. Da izbacite paru: • Postepeno okrenite ventil (A) izborom brzine dekompresije po želji do krajnje slikovne oznake - sl. *Košara nije uključena kod nekih modela 63 . • Pritisnite ventil i okrenite prema slikovnoj oznaci BS ili . Da biste izvukli radni ventil: Pažnja. • Skinite ventil kao što je prikazano na crtežu na suprotnoj strani.sl. • Postavite radni ventil (A) prema slikovnoj oznaci • ventila pomoću oznake položaja (H). ove operacije moraju se provoditi kada je proizvod hladan i neaktivan.sl. naša je preporuka da izvršite brzu dekompresiju (pogledajte odjeljak „Brza dekompresija”). ili stavite lonac na pritisak pod hladnu vodu (vidi «Brza dekompresija»).

ugasite izvor toplote. prema crtežu niže i vidite “Čišćenje i održavanje”. • Isperite lonac na pritisak vodom i osušite ga. smanjite jačinu izvora toplote i podesite na 20 min.sl.sl. Po potrebi je očistite čačkalicom . normalnog rada • Zatvorite lonac. 7 ili 8. 1 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page64 Prva upotreba Prisustvo pare na • Postavite tronožac posude (K) ispod posude i indikatoru stavite posudu (J) na njega*. 64 *Košara nije uključena kod nekih modela . • Stavite lonac na izvor toplote te ga maksimalno pojačajte. Prije kuhanja • Prije svake upotrebe skinite ventil (A) (vidi “upotreba radnog ventila”) i vizuelno provjerite na dnevnom svjetlu da li isparivač (B) nije zapušen (pogledajte sliku pored teksta). • Stavite sastojke i tečnost. • Zatvorite lonac . 3 i uvjerite se da je pravilno zatvoren . 10. • Uvjerite se da je kugla sigurnosnog ventila (C) pokretna. • Otvorite lonac . • Postavite slikovnu oznaku ventila licem okrenutu ka oznaci položaja (H) . • Postavite slikovnu oznaku ili ventila licem ka oznaci položaja H . vaš lonac više nije pod pritiskom.sl. • Stavite lonac na izvor toplote te ga maksimalno pojačajte. • Kada protekne 20 min. 4.sl. 9.sl. vašeg proizvoda. • Kada se indikator prisustva pritiska (D) ponovno spusti. 8.2. • Kad para počne izlaziti kroz ventil. prisustva pare (D) • Napunite posudu 2/3 vodom (maksimalni nivo početak je punjenja (O)). • Postupno okrenite ventil (A) odabirući prema želji brzinu dekompresije tako da se zaustavite na slikovnoj oznaci .sl.sl.

• Možete otvoriti vaš lonac.sl. • Podesite vrijeme kuhanja da bude kako je navedeno u receptu. BS indikator prisustva pritiska (D) ponovno postavite radni ventil spusti. Kada se neuobičajene pojave. sprječava rast • Kada radni ventil (A) stalno izbacuje paru.Spora dekompresija: Ako tokom • Postupno okrenite ventil (A) birajući prema ispuštanja pare pri- želji brzinu dekompresije tako da se zaustavite mijetite na slikovnoj oznaci .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page65 Za vrijeme kuhanja Indikator prisustva • Prisustvo pare na indikatoru prisustva pare (D) pritiska (D) početak je normalnog rada vašeg proizvoda.Brza dekompresija: li i dalje ima tih po- • Možete staviti lonac pod hladnu vodu da java. • Kada vrijeme kuhanja istekne.sl. 7 ili 8 otvaranje lonca na pritisak ako je još uvijek . 65 . Kraj kuhanja Za ispuštanje pare: .sl. pravilno zatvoren. isključite izvor toplote. Kada se indikator prisustva pritiska (D) ponovno spusti.Posebni slučajevi: • U slučaju da kuhate kašastu hranu (vidi tabelu kuhanja) ili sušeno povrće. 1 . (A) na položaj ili Indikator prisustva pritiska (D) sprječava . zatim sporu dekom- presiju i provjerite da . ubrzate dekompresiju. vidi shemu na suprotnoj strani. smanjite izvor toplote tako da pritisak ako on nije ventil (A) i dalje propisno šišti. . 9. Planirajte malo kraće maksimalnu pažnju i predviđeno vrijeme kuhanja. nemojte izbacivati pritisak i čekati da indikator pritiska opadne Uklonite vaš lonac uz (D) za otvaranje lonca.2. emituje pritiska u loncu na pravilan zvuk (PŠŠŠT). . vaš lonac više nije pod pritiskom. vaš lonac više nije pod pritiskom.i provedite brzu pod pritiskom. ne tresite ga.

nakon dugotrajne • Ne koristite izbjeljivač ili hlorirane proizvode. kompanije TEFAL. košara mogu se • Pojava tačkica unutar posude ne utiče na prati u mašini za kvalitetu metala. dužni ste Operite vaš lonac držati se ovih preporuka za čišćenje i održavanje nakon svake nakon svake upotrebe.sl. 66 *Košara nije uključena kod nekih modela . Za čišćenje gumice poklopca: obavezno morate • Nakon svakog kuhanja očistite gumicu (I) i odnijeti lonac na njezino kućište. 13. Isto uradite i sa košarom*. To su ostaci kamenca. možete koristiti spužvu s malo bijelog octa.12. vidi “Upotreba radnog ventila”. upotrebe.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page66 Čišćenje i održavanje Čišćenje ekspres lonca Za dobro funkcioniranje vašeg aparata. Za čišćenje radnog ventila (A): • Za skidanje radnog ventila (A). • Operite poklopac pod tekućom toplom vodom Poslije 10 godina spužvom i sredstvom za pranje i dobro isperite. pregled u ovlašteni servisni centar • Za zamjenu gumice. Da biste suđe. upotrebe ne • Ne zagrijavajte lonac kada je prazan. pregrijavati posudu Čišćenje poklopca: dok je prazna. 11 . ih uklonili. vidi . Da biste duže očuvali Čišćenje vanjske površine posude: karakteristike • Operite spužvom za ribanje i sredstvom za lonca. smetaju ispravnom Čišćenje unutrašnjosti posude: funkcioniranju. • Perite lonac (posudu i poklopac) nakon svake Tamne mrlje i ogrebotine koje se upotrebe toplom vodom i sredstvom za pranje mogu pojaviti suđa. • Operite spužvom za ribanje i sredstvom za Samo posuda i pranje suđa. upotrebe. • Operite radni ventil (A) pod mlazom vode . nemojte pranje suđa.sl.

Vidi sliku na suprotnoj strani. indikator prisustva pritiska (D) ne može se podići i stoga lonac pod pritiskom ne može stvoriti pritisak.sl. Po potrebi je očistite čačkalicom . 67 .Drugi sistem: gumica (I) pušta paru vertikalno na rupici na rubu poklopca ili duž posude . • Uvijek kupujte gumicu kompanije TEFAL.15.Ako proizvod nije propisno zatvoren. BS Za spremanje vašeg lonca: • Okrenite poklopac na posudi. • Sigurnost pri otvaranju: . Sigurnost Aparat ima nekoliko sigurnosnih sistema: • Sigurnost pri zatvaranju: . Za zamjenu gumice vašeg lonca: • Gumicu vašeg lonca mijenjajte jednom godišnje ili ako ima pukotinu. Za ovaj postupak • Provjerite njegov rad tako što ćete blago pritisnuti nikada ne koristite preklopku koja treba da potone bez teškoća. • Provjerite vizuelno i na dnevnoj svjetlosti je li cijev za odvod pare otpušena i okrugla.tipka za otvaranje (E) ne može se aktivirati. sliku na suprotnoj strani. Ne vršite nikakve intervencije na indikatoru prisustva pritiska (D). 10.sl.Prvi sistem: sigurnosni ventil (C) oslobađa pritisak i para izlazi vodoravno na vrhu poklopca .Ako je lonac pod pritiskom. to može dovesti do gašenja plamena na plinskoj zoni za kuhanje.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page67 Za čišćenje sistema za odvod pare (B): • Skinite ventil (A). onu koja odgovara vašem modelu.sl. Za čišćenje sigurnosnog ventila (C): • Očistite dio sigurnosnog ventila smješten unutar poklopca tako da ga isperete vodom. • Dva sredstva za osiguranje od pretjeranog pritiska: .14 . Nikada ne otvarajte lonac na silu. Vidi oštre ili šiljaste predmete. Pažnja.

Ne ostavljate hranu u loncu.Nikad ne koristite sredstva za dezinfekciju ili proizvode na bazi klora. pazite da se ne opečete. jer mogu oštetiti nehrđajući čelik. 5 . uhvatite ga za obje drške. za period garancije definiran u skladu sa važećim zakonima koji su na snazi u zemlji u kojoj je proizvod kupljen od dana kupovine.Poslije 10 godina upotrebe. • Provjerite i očistite radni ventil (A) .Lonac se čisti samo kad je hladan i prazan. 3 .Kao i kod svakog drugog aparata za kuhanje.10.Bilo kakvo preuranjeno propadanje metalnog dna.13. upotrebu posuda vašeg novog lonca TEFAL ima garanciju od 10 godina za sljedeće slučajeve: . • Otvorite.Kad pomjerate lonac. • Ostavite lonac da se potpuno ohladi. 2 .Čim se indikator prisustva pritiska digne.Ne stavljajte u mašinu za suđe i ne potapajte u vodu: gumicu.Bilo kakav nedostatak metalne konstrukcije posude. ne možete otvoriti vaš lonac.sl. poklopac i radni ventil. 6 . . • Svi ostali dijelovi vašeg ekspres lonca imaju garanciju za materijal ili nedostatake pri izradi. cjevčicu za odvod pare (B) . Vidi sliku na suprotnoj strani. 9 . 4 . 68 . 10 .Gumicu mijenjajte jednom godišnje ili ako ima pukotinu. potreban je nadzor prilikom upotrebe.Para je veoma vruća pri izlasku iz lonca pod pritiskom. Po potrebi upotrijebite rukavice. Preporuke za upotrebu 1 . • Ova garancija se ostvaruje uz podnošenje računa ili fakture koji dokazuju datum kupovine. pogotovo ako lonac koristite u blizini djece. 7 .sl. sigurnosni ventil (C) i gumicu (I).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page68 Ako je aktiviran jedan od sigurnosnih sistema: • Zaustavite izvor toplote. obavezno morate odnijeti lonac na pregled u ovlašteni servisni centar kompanije TEFAL. Garancija • Ako se koristi kako je navedeno u uputstvu za. 8 .

stavljanja poklopca i radnog ventila u mašinu za suđe.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page69 Ova garancija isključuje: • Oštećenja nastala uslijed nepoštivanja važnih mjera opreza ili nemarne upotrebe. stavljanja u pećnicu. a posebno zbog: . ‹ Odnesite aparat na mjesto za prikupljanje radi obrade.tefal.udaraca. *Košara nije uključena kod nekih modela 69 . padova. . • Ovu garanciju možete ostvariti samo u ovlaštenim servisnim centrima kompanije TEFAL (molimo pogledajte : www.com). Propisane oznake Oznaka Lokalizacija Identifikacija proizvođača ili prodajne Ručica posude i ručica marke poklopca Godina proizvodnje i serija Na posudi Oznaka modela BS Maksimalni sigurnosni pritisak: (SP) Na poklopcu Najviši radni pritisak: (RP) Kapacitet Na dnu posude • Mislite o životnoj sredini! i Aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page70 TEFAL odgovara na vaša pitanja Problemi Preporuke Ako se ekspres lonac Ako se ova pojava nastavi. provjerite sljedeće: Količinu tečnosti.servisnom centru za TEFAL. 70 . Ako ne možete Provjerite da li je indikator prisustva pritiska u položaju niskog otvoriti poklopac: pritiska. Da li je radni ventil u ispravnom položaju. Ako para izlazi oko Da li je poklopac dobro zatvoren.Da je lonac pravilno zatvoren. i gumicu kućišta poklopca. Stanje oboda posude. vidi dio "Brza dekompresija i posebni slučajevi". Ako nije. stavite lonac pod mlaz hladne vode. provjerite Poziciju gumice u poklopcu. 7 ili 8. Ako je hrana Vrijeme kuhanja. izbacite pritisak. . provjerite sljedeće: popeo. sustva pritiska nije Ako ova pojava i dalje traje.Da je radni ventil na jednoj od slikovnih oznaka ili . tiskom bez tečnosti: Ako se indikator pri. te ako nije. držite aparat pod hladnom popeo. . sljedeće: Da li je gumica u dobrom stanju. Ako se indikator pri. po potrebi. kuhanja: Očistite radni ventil i cjevčicu za odvod pare i provjerite da li možete lako pritisnuti klapnu sigurnosnog ventila. po potrebi je zamijenite. . te ništa ne iz. te ništa ne iz.sl. Ovo je uobičajno tokom prvih nekoliko minuta.Da li je količina tečnosti u posudi dovoljna. Ako je hrana Ostavite posudu da se natopi neko vrijeme prije nego što je zagorjela u loncu: operete. Ovo je uobičajno tokom prvih nekoliko minuta. Nikada ne koristite izbjeljivač ili hlorirane proizvode. Čistoću poklopca. vodom.f. sustva pritiska nije Ako ova pojava potraje. pojačajte ga. nedovoljno skuhana Jačinu izvora toplote. lazi iz ventila tokom .Da se gumica ili obod posude nisu istrošili.Da li je izvor toplote dovoljno jak. kuhanja: . sigurnosni ven- til i radni ventil. poklopca. ili je zagorena. provjerite svoj lonac u ovlaštenom zagrijavao pod pri. vidi dio "Brza dekompresija i posebni slučajevi" i ot- lazi iz ventila tokom vorite ga.

Žitarice (sušene) . 8 min. Krompir na četvrtine . 9 min.6 kg) (kašasti sastojci) 4 min 6 min Janjetina (nogice 1. Polu-sušeni grašak .na pari 5 min.dinstanje 6 min.na pari** 18 min. Bundeva (pire) (kašasta hrana) . BS Mali grah . Briselski kupus . .dinstanje*** 15 min.6 kg) (kašasti sastojci) 6 min 8 min Piletina (cijela 1. Špinat . Riža (sušena) .na pari 7 min. Cvekla .dinstanje 2 min.dinstanje 5 min. Karfiol .na pari 7 min. Zelena leća (sdušena) . Losos (4 steka 0. 3 min. 4 min. 5 min. Artičoke .6 kg) (kašasti sastojci) 7 min 9 min.30 min.na pari 8 min. . sjeckani .na pari 6 min.dinstanje 3 min.na pari 7 min.3 kg) 25 min 35 min Junetina (pržena 1 kg) 10 min 28 min.na pari 6 min 30 9 min Tikvice .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page71 Povrće SVJEŽE ZAMRZNUTO Položaj Položaj ventila Pečenje ventila . *Košara nije uključena kod nekih modela 71 . . ** Sastojci u košari za paru* *** Sastojci u vodi Meso i riba SVJEŽE SMRZNUTO Položaj ventila Položaj ventila Grdobina (fileti 0.na pari 12 min.na pari 12 min.dinstanje 6 min.dinstanje 7 min.2 kg) 20 min 45 min. usitnjen .na pari 7 min.na pari 6 min. Zeleni grašak .na pari 3 min. Svinjetina (pržena 1 kg) 25 min 45 min.dinstanje Brokoli .na pari 1 min 30 4 min Mrkve (kašasta hrana) kolutići . Celer . . Kolutići mladog luka . .dinstanje 10 min.dinstanje 1 min 30 Šparoge .na pari 20 . . Cikorija .na pari 1 min.dinstanje 20 min. 5 min. Šampinjoni cijeli .na pari 2 min 30 Komadići graška (sušeni) . 5 min.dinstanje 10 min.dinstanje 8 min.dinstanje 3 min. Zeleni kupus bez listova . Tuna (4 steka 0.dinstanje 15 min. Bijela repa .dinstanje 14 min.

ochrona środowiska • Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. gdyż może to uszkodzić Twój garnek. • Przed każdym użyciem sprawdź. • Nie używaj szybkowaru niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku niektórych zup na bazie dyni. nie napełniaj szybkowaru powyżej połowy jego pojemności. • Tak. Zob. ponieważ może to doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia. • Szybkowar gotuje pod ciśnieniem. że ciśnienie wewnętrzne spadło. w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko oparzenia. • Poświęć chwilę.materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością . w przypadku potraw gęstych lub pęczniejących podczas gotowania nie należy napełniać szybkowaru powyżej 1/3 pojemności. • Przy przenoszeniu szybkowaru pod ciśnieniem należy zachować najwyższą ostrożność. dodawaj drobną sól pod koniec gotowania. ozór wołowy). czy uchwyty garnka są prawidłowo zamocowane. a następnie przeprowadź chłodzenie w zimnej wodzie. • Nie wolno ingerować w systemy bezpieczeństwa. jak w przypadku wszystkich urządzeń do gotowania. • Po ugotowaniu mięsa ze skórą (np. • Korzystaj z właściwych źródeł ciepła zgodnie z instrukcją obsługi. właściwych dla Twojego modelu. Upewnij się. rabarbar itd. Doprowadź do wrzenia przez około 2 minuty przed założeniem pokrywy. że zawsze jest wystarczająco dużo cieczy podczas gotowania. takich jak ryż. • Regularnie sprawdzaj. zwłaszcza gdy w pobliżu używanego szybkowaru znajdują się dzieci. • Używaj tylko oryginalnych części zamiennych TEFAL. Nadzoruj urządzenie w przypadku przepisów zawierających alkohol. aby przeczytać wszystkie zalecenia i zawsze odnoś się do„Instrukcji obsługi”. sekcja„Bezpieczeństwo”. Zob. • Nie używaj gruboziarnistej soli. Dokręć je w razie potrzeby. ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 72 . wyłącz źródło ciepła i zostaw szybkowar na kuchence do całkowitego ochłodzenia. • Nie używaj szybkowaru do przechowywania kwaśnych lub słonych produktów żywnościowych przed gotowaniem ani po ugotowaniu. • W przypadku produktów żywnościowych. oprócz zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji. Nie używaj go ponownie i zgłoś się do autoryzowanego punktu serwisowego. aby produkty te nie wytrysnęły na zewnątrz. zachowaj szczególną ostrożność. sekcja„Zamykanie”. czy jest on właściwie zamknięty. które ulegają spęcznieniu w czasie gotowania. pozostaw szybkowar do schłodzenia przez kilka minut. Dla modeli 3 i 4 L. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować urazami spowodowanymi oparzeniem wrzątkiem. cukinii itd. • Nie umieszczaj szybkowaru w nagrzanym piekarniku. mięso należy nakłuć dopiero gdy skóra nie będzie nabrzmiała. suszone warzywa czy musy. • Nigdy nie używaj siły podczas otwierania szybkowaru. • Nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 jego pojemności (oznaczenie maksymalnego napełnienia). • W przypadku gęstych produktów (łuskany groch. Nakłuj mięso przed gotowaniem. nie otwieraj go pod żadnym pozorem. Zob. które może napęcznieć pod wpływem ciśnienia. Przed uruchomieniem szybkowaru upewnij się. czy zawory nie są zatkane. • Nigdy nie gotuj w szybkowarze potraw na bazie mleka. że jakakolwiek część szybkowaru jest złamana lub pęknięta.) szybkowar należy lekko wstrząsnąć przed otwarciem. W razie potrzeby użyj rękawic. Upewnij się.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page72 WAŻNE ZALECENIA W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi normami i przepisami prawnymi: . Nie dotykaj gorących powierzchni.dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych . W szczególności używaj wyłącznie garnka i pokrywy TEFAL. sekcja „Przed rozpoczęciem gotowania”. • Jeżeli podczas użytkowania zauważysz. Po zakończeniu gotowania odczekaj 5 minut przed obniżeniem ciśnienia pod zimną wodą. • Nie używaj szybkowaru do smażenia pod ciśnieniem z użyciem oleju. • Opary alkoholu są łatwopalne. Korzystaj z uchwytów i przycisków. zanim go otworzysz lub zdejmiesz pokrywkę. • Nigdy nie używaj szybkowaru bez płynu.

• Na kuchence gazowej płomień nie powinien przekraczać średnicy podstawy szybkowaru. Oznaczenie ustawienia zaworu Dane techniczne Średnica dna szybkowaru . Wskaźnik ustawienia pokrywki N. • W przypadku kuchenki ceramicznej lub halogenowej upewnij się. Wskaźnik obecności ciśnienia K. Wspornik* E. należy upewnić się. Uszczelka pokrywki C. Uchwyt krótki garnka G(b). Oznaczenie maksymalnego w stosunku do garnka napełnienia H. Zawór roboczy roboczego B. jak i indukcyjnej. Zawór bezpieczeństwa J. Otwór odprowadzania pary I. Kosz do gotowania na parze* D. Uchwyt długi garnka F. że podstawa szybkowaru jest zawsze czysta i sucha. • We wszystkich przypadkach szybkowar należy ustawiać na środku.nr katalogowe Ø Model Maksymalne ciśnie- Pojemność Ø dna garnka Stal nierdzewna nie bezpieczeństwa: 4L 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6L 22 cm 15 cm P25307 170 kPa PL Zestaw 4L + 6L 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7L 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8L 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Informacje normatywne: Górne ciśnienie robocze: 80 kPa Kompatybilne źródła ciepła GAZ PŁYTA WITROCERAMICZNA INDUKCYJNA SPIRALA ELEKTRYCZNA HALOGENOWA ELEKTRYCZNA GRZEJNA • Szybkowar jest dostosowany do wszystkich źródeł ciepła. zarówno elektrycznej. Garnek G(a).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page73 Schemat A. Wskaźnik ustawienia pokrywki O. że płyta grzejna nie jest większa od podstawy szybkowaru. *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony 73 . Uchwyt pokrywki M. Przycisk otwierania L. • Dla każdego rodzaju kuchenki.

rys. Napełnienie minimalne • Należy zawsze wlewać minimalną ilość płynu równą Produkty 25 cl/250 ml (2 szklanki).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page74 Akcesoria TEFAL • Dostępne są następujące akcesoria do szybkowaru: Akcesoria Nr katalogowy Uszczelka pokrywki X9010101 Kosz do gotowania na parze* 792185 Wspornik* 792691 • W przypadku wymiany innych części lub napraw należy skorzystać z autoryzowanego serwisu TEFAL (więcej informacji można znaleźć na stronie: www. Efekt ten przycisk otwierania (E) jest prawidłowo cofnięty. • Następnie unieś pokrywkę. 74 *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony . • Używaj tylko oryginalnych części zamiennych TEFAL właściwych dla Twojego modelu. znika. Obsługa Otwieranie • Za pomocą kciuka pociągnij za przycisk otwarcia (E) i przytrzymaj go w pozycji cofniętej . co jest zjawiskiem nor. sprawdź czy malnym. zamknięty. 2. umieszczone w Gotowanie na parze*: koszu do • Napełnienie powinno wynosić co najmniej 75 cl/ 750 gotowania na ml (6 szklanek). obróć drugą ręką długi uchwyt pokrywki (F) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. przeznaczonym do tego celu . zatrzaśnięcia się przycisku rys.rys. aż do otwarcia . 1. parze* nie powinny • Umieść koszyk* (J) na wsporniku* (K) dotykać pokrywy szybkowaru. 3. • Przytrzymując ręką długi uchwyt garnka (L).rys. Jeśli nie uda się przekręcić pokrywki. 4.tefal.rys. pokrywka • Przekręć pokrywkę zgodnie z ruchem wskazówek porusza się luźno w zegara aż do oporu . Zamykanie Gdy produkt jest • Umieść pokrywkę płasko na garnku wyrównując nieużywany i oznaczenia ustawienia pokrywki G(a) i G(b).com). gdy produkt jest pod ciśnieniem. 5. do usłyszenia dźwięku stosunku do garnka.

rys. • Naciśnij zawór i obróć. Umożliwienie wydostania się pary: • Obracaj stopniowo zawór (A). 9.rys. takich jak ryż. aby wyrównać piktogram z oznaczeniem ustawienia (H). PL Zdejmowanie zaworu roboczego: Uwaga: te operacje można wykonywać jedynie wtedy. gdy produkt jest zimny i nie jest w trakcie używania. suszone warzywa czy musy. • rysunek • Naciśnij zawór. • W przypadku zup zalecamy wykonać szybką dekompresję (zob. *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony 75 . 8. jak pokazano na rysunku • obok. • Zdejmij zawór. wybierając w zależności od potrzeb prędkość dekompresji i kończąc na piktogramie . sekcja „Dekompresja szybka”). Gotowanie warzyw lub delikatnych potraw: • Ustaw piktogram zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) . lub umieść szybkowar pod kranem z zimną wodą (rozdział „Dekompresja szybka”).rys. 7. • Umieść zawór roboczy (A) wyrównując na zaworze z oznaczeniem ustawienia (H). a następnie obróć go aż do piktogramu lub . Używanie zaworu roboczego (A) Zakładanie zaworu roboczego (A): H Uwaga: te operacje można wykonywać jedynie wtedy. W przypadku niektórych produktów: • W przypadku produktów żywnościowych.rys. jak na rysunku obok. 6. gdy produkt jest zimny i nie jest w trakcie używania. Gotowanie mięsa lub potraw mrożonych: • Ustaw piktogram zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page75 Napełnienie maksymalne • Nigdy nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 wysokości garnka (oznaczenie maksymalnego napełnienia) (O) . które ulegają spęcznieniu w czasie gotowania. nie napełniaj szybkowaru powyżej połowy jego pojemności.

rys.2.rys. • Przepłucz szybkowar wodą i wysusz. • Otwórz szybkowar . czy otwór odprowadzania pary (B) nie jest zatkany (Zob. • Dodaj składniki i płyn. rysunek obok i sekcja „Czyszczenie i konserwacja”). należy zmniejszyć moc źródła ciepła i zaczekać 20 min. • Należy sprawdzić czy kulka zaworu bezpieczeństwa (C) porusza się swobodnie. 1 . poziomie • Napełnić wodą do 2/3 wysokości garnka (oznaczenie wskaźnika maksymalnego napełnienia (O)). działania produktu. sekcja „Używanie zaworu roboczego”) i sprawdź wzrokowo. 3 i upewnij się. że jest dobrze zamknięty . 10. • Po upływie 20 minut wyłącz źródło ciepła. szybkowar nie jest już pod ciśnieniem. wybierając w zależności od potrzeb prędkość dekompresji i kończąc na oznaczeniu .rys. 8. 7. • Obracaj stopniowo zawór (A). 9.rys. • Postaw szybkowar na źródle ciepła i ustaw go na maksymalną moc. • Ustaw piktogram lub zaworu naprzeciwko oznaczenia ustawienia (H) . rysunek obok). Przed gotowaniem • Przed każdym użyciem wyjmij zawór (A) (zob. 4.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page76 Pierwsze użycie • Umieść wspornik koszyka (K) na dnie garnka i połóż Obecność pary na na nim koszyk (J)*. • Postaw szybkowar na źródle ciepła i ustaw go na maksymalną moc. (D) jest normalna • Ustaw piktogram naprzeciwko oznaczenia na początku ustawienia (H) . obecności ciśnienia • Zamknij szybkowar. W razie potrzeby wyczyść go wykałaczką .rys. 76 *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony .rys. • Gdy wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie.rys. • Zamknij szybkowar . • Gdy para zacznie wydobywać się przez zawór.

a następnie po- on pod ciśnieniem. wybierając w niania pary można zależności od potrzeb prędkość dekompresji i zaobserwować jakie- kończąc na oznaczeniu . należy umieścić zawór szybkowar nie jest już pod ciśnieniem. woli ponownie uwolnić parę.rys. aż wskaźnik obecności ciśnienia opadnie. jeśli zmniejszyć moc źródła ciepła w taki sposób. wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie. że . ciśnieniem należy za- chować najwyższą ostrożność i unikać jego potrząsania.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page77 W czasie gotowania Wskaźnik • Obecność pary na poziomie wskaźnika obecności obecności ciśnienia ciśnienia (D) jest normalna na początku działania (D) uniemożliwia produktu. • Po upływie czasu gotowania wyłącz źródło ciepła. Koniec gotowania Uwolnienie pary . szybkowar pod zimną wodą. tabela gotowania) lub suchych warzyw nie należy dekompresować. lecz odczekać. należy szybkowarze.rys. szybkowar nie jest już pod ciśnieniem.Dekompresja powolna: Jeżeli w trakcie uwal- • Obracaj stopniowo zawór (A). 7 otwarcie szybkowaru. zob. aby zawór szybkowar nie (A) wydawał cichy. PL Wskaźnik obecności ciśnienia (D) uniemożliwia niu lub . 9. 1 i 2. można umieścić już prawidłowo. regularny dźwięk. . upewniając się. Gdy wskaźnik obecności ciśnienia (D) opadnie. 77 .Przypadek szczególny: • W przypadku gotowania żywności płynnej (zob. i dopiero Przy przenoszeniu wtedy otworzyć szybkowar. roboczy (A) na oznacze. przepisie. został prawidłowo • Pozostaw potrawę na czas gotowania podany w zamknięty.rys. jeśli wciąż znajduje się lub 8.Dekompresja szybka: dekompresja przebiega • Aby przyspieszyć dekompresję. Należy zmniejszyć szybkowaru pod nieco zalecany czas gotowania. Gdy kolwiek zaburzenia. ciśnienia w wydając regularny dźwięk (PSCHHHT). • Można już otworzyć szybkowar . zwiększenie • Gdy z zaworu roboczego (A) stale wydobywa się para. schemat obok.

użyciu. gdy jest Mycie pokrywy pusty. Są to kosz. 13. które Tak samo należy postępować z koszem*. Mycie zaworu roboczego (A) • Zdejmij zawór roboczy (A). W zmywarce można • Pojawienie się plam na dnie wewnątrz garnka nie myć tylko garnek i wpływa w żaden sposób na jakość metalu. • Szybkowar (garnek i pokrywkę) należy myć letnią Zaciemnienia i wodą z płynem do mycia naczyń po każdym użyciu. nie Mycie wnętrza garnka: stanowią wady • Do mycia należy stosować gąbkę i płyn do mycia produktu. • Pokrywkę należy myć pod strumieniem ciepłej wody za pomocą gąbki i płynu do mycia naczyń i Po 10 latach dobrze spłukać. W celu usunięcia go można użyć gąbki i niewielkiej ilości octu spirytusowego.12. 78 *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony . sekcja „Używanie zaworu roboczego”. garnka. mogą pojawić się na skutek • Nie używaj wybielaczy lub produktów zawierających długotrwałego chlor. • Ponowne umieszczenie uszczelki jest przedstawione na rys. użytkowania szybkowar należy Mycie uszczelki pokrywy sprawdzić w • Po każdym gotowaniu należy umyć uszczelkę (I) i autoryzowanym jej gniazdo. • Umyj zawór roboczy (A) pod strumieniem wody - rys. osady kamienia. urządzenia. W celu zachowania Mycie zewnętrznych powierzchni garnka jakości szybkowaru • Do mycia należy stosować gąbkę i płyn do mycia przez długi czas nie należy nagrzewać naczyń. 11 . zob. serwisie TEFAL.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page78 Mycie i konserwacja Mycie szybkowaru W celu zapewnienia prawidłowego działania zybkowar należy urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących myć po każdym jego mycia i konserwacji po każdym użyciu. naczyń. użytkowania • Nie nagrzewaj garnka. gdy jest pusty. zarysowania.

10.rys. • Zabezpieczenie przy otwieraniu . Nie wykonuj żadnych czynności na wskaźniku obecności ciśnienia (D). a para wydostaje się spod modułu pokrywki . która powinna wcisnąć się bez trudności. rysunek obok. Przechowywanie szybkowaru: • Obrócić pokrywkę na garnku. . naciśnięcie przycisku otwierania jest nieskuteczne (E). wkładając ją pod strumień Nigdy nie używaj wody.Jeśli produkt nie jest prawidłowo zamknięty. ostrych przedmio- • Sprawdź jego prawidłowe działanie naciskając tów do wykonania tej czynności. PL Bezpieczeństwo Szybkowar jest wyposażony w kilka zabezpieczeń: • Zabezpieczenie przy zamykaniu .Jeżeli szybkowar jest pod ciśnieniem. wskaźnik obecności ciśnienia (D) nie może się unieść.rys. a zatem szybkowar nie może zwiększyć ciśnienia. 14.15.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page79 Czyszczenie otworu do odprowadzania pary (B): • Zdejmij zawór (A).Pierwsze zabezpieczenie: zawór bezpieczeństwa (C) uwalnia ciśnienie. Nigdy nie używaj siły podczas otwierania szybkowaru. Wymiana uszczelki szybkowaru: • Uszczelkę należy wymieniać co roku oraz jeżeli nosi ślady uszkodzeń. • Dwa zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem . Zob. • Należy zawsze stosować oryginalne uszczelki TEFAL. Uwaga: może to spowodować zgaszenie płomienia w kuchenkach gazowych. W razie potrzeby wyczyść go wykałaczką . 79 .Drugie zabezpieczenie: uszczelka (I) umożliwia wydostanie się pary pionowo przez mały otwór znajdujący się na brzegu pokrywki lub wzdłuż garnka - rys. Zob. lekko na kulkę. zgodne z zakupionym modelem. rysunek obok. czy otwór odprowadzenia pary nie jest zatkany i ma okrągły przekrój. Mycie zaworu bezpieczeństwa (C): • Umyj część zaworu bezpieczeństwa znajdującą się wewnątrz pokrywy. • Sprawdzić wzrokowo.

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń do gotowania należy zapewnić pełny nadzór urządzenia.Do przenoszenia szybkowaru należy używać dwóch uchwytów garnka. 7 . otwór odprowadzania pary (B) . aby się nie oparzyć. 8 . Zob.rys. od daty dokonania zakupu. które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej. 2 . .Szybkowar należy myć wyłącznie po jego schłodzeniu i opróżnieniu. gdy wydostaje się przez zawór roboczy.Po 10 latach użytkowania szybkowar należy obowiązkowo sprawdzić w autoryzowanym serwisie TEFAL. 4 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page80 Jeżeli jedno z zabezpieczeń uruchomi się: • Wyłącz źródło ciepła. • Wszystkie inne części szybkowaru objęte są gwarancją na wszelkie usterki i wady produkcyjne lub materiałowe.Para jest bardzo gorąca. zawór bezpieczeństwa (C) i uszczelkę (I).13. 9 .rys. 6 . Zalecenia: 1 . na okres gwarancji określony w przepisach prawnych w kraju zakupu. Uważaj. 3 .Po uniesieniu się wskaźnika obecności ciśnienia nie można otwierać szybkowaru.10. 5 . zwłaszcza w przypadku.Nie myj w zmywarce i nie mocz w wodzie następujących elementów: uszczelka. Gwarancja • W przypadku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi garnek nowego szybkowaru TEFAL posiada gwarancję na okres 10 lat na: . 10 .Wszelkie usterki związane z konstrukcją metalową garnka. W razie potrzeby użyj rękawic. rysunek obok. pokrywa i zawór roboczy. 80 . • Pozostaw szybkowar do całkowitego schłodzenia. • Sprawdź i umyj zawór roboczy (A) . gdy w pobliżu przebywają dzieci.Przedwczesne zniszczenie metalowej podstawy garnka.Nie stosuj produktów na bazie chloru.Nie przechowuj żywności w szybkowarze.Uszczelkę należy wymieniać co roku oraz jeżeli nosi ślady uszkodzeń. • Z gwarancji umownej można skorzystać po przedstawieniu paragonu lub faktury z datą zakupu. • Otwórz.

uderzenia.tefal. *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony 81 .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page81 Gwarancja nie obejmuje: • Uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania ważnych zaleceń lub nieprawidłowego użytkowania. przede wszystkim: . • Z gwarancji można korzystać tylko w autoryzowanych serwisach TEFAL (więcej informacji można znaleźć na stronie: www.com). Oznaczenia wynikające z przepisów Oznaczenie Lokalizacja Identyfikacja producenta i znak Uchwyt garnka i uchwyt handlowy pokrywki Rok i partia produkcji Na garnku Numer katalogowy modelu Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa Na pokrywie Maksymalne ciśnienie robocze PL Pojemność Dno garnka • Pomóżmy chronić środowisko! i Wiele materiałów użytych w urządzeniu nadaje się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu. . ‹ Należy je przekazać do punktu zbiórki odpadów w celu przeprowadzenia utylizacji. upadku. użytkowania w piekarniku.umycia pokrywki i zaworu roboczego w zmywarce.

sprawdź: prawidłowe ustawienie zaworu roboczego. . Jeżeli zjawisko utrzymuje się.uszczelka lub krawędź garnka nie są uszkodzone. przypaliły się w nigdy nie używaj wybielaczy ani produktów na bazie chloru. wewnątrz Wskaźnik obecności Jest to normalne zjawisko w pierwszych minutach gotowa- ciśnienia nie unosi nia. czy zawór bezpieczeństwa można wcisnąć bez oporu. uszczelki i gniazda uszczelki w pokrywie.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page82 TEFAL odpowiada na pytania Problemy Zalecenia Szybkowar został Oddaj szybkowar do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie rozgrzany bez płynu TEFAL.źródło ciepła ma wystarczającą moc. wydostaje się ustawienie uszczelki pokrywy. Wskaźnik obecności Jest to normalne zjawisko w pierwszych minutach gotowania. a w razie potrzeby schłódź szyb- kowar pod strumieniem zimnej wody. Jeśli nie. należy sprawdzić. 7 lub 8. czy wskaźnik obecności ciśnienia jest w położeniu dol- pokrywy nym. . dookoła pokrywki. ciśnienia unosi się.szybkowar jest prawidłowo zamknięty. Jeżeli produkty namocz garnek na jakiś czas przed umyciem go. w czasie gotowania Wyczyść zawór roboczy i otwór odprowadzania pary i sprawdź. sekcja „Dekompresja szybka i Przypadek szczególny”. Jeśli zjawisko nie ustępuje. ale para nie wydos. szybkowarze: 82 .ilość płynu w garnku jest wystarczająca. ilość płynu.rys. czy: taje się przez zawór . spalone. sekcja „Dekompresja szybka i przypadek szczególny”. zob. zob. prawidłowy stan uszczelki. za- woru bezpieczeństwa i zaworu roboczego dobry stan krawędzi garnka. . włóż urządzenie pod zimną wodę. w innym wypadku w czasie gotowania: zwiększyć moc. są ugotowane lub są moc źródła ciepła. wykonaj dekompresję. w razie potrzeby należy ja wymienić sprawdź: czystość pokrywy. a taje się przez zawór następnie otwórz je. Jeżeli produkty nie czas gotowania.zawór roboczy jest ustawiony na jednym z piktogramów lub . Jeżeli para prawidłowe zamknięcie pokrywy. . Nie można otworzyć Sprawdź. się i para nie wydos.

w wodzie Burak czerwony .w wodzie 10 min Szparagi .w wodzie 6 min .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page83 Warzywa ŚWIEŻE MROŻONE Czas gotowa.w wodzie 10 min Soczewica zielona (warzywa suche) . Łosoś (filety 0.w wodzie 20 min Fasolka zielona .na parze 6 min Kapusta zielona liście .na parze 1 min 30 s 4 min krojone .na parze 20 .na parze 1 min 5 min Grzyby całe .na parze 7 min .w wodzie 1 min 30 s .w wodzie*** 15 min Marchewka (żywność płynna) plastry .na parze 7 min Rzepa .w wodzie 14 min Groszek zielony . Tuńczyk (4 steki 0. *Do niektórych modeli koszyk nie jest dołączony 83 .w wodzie 3 min 4 min krojona .3 kg) 25 min 35 min Wołowina (pieczeń 1 kg) 10 min 28 min Miętus (filety 0.na parze 5 min 8 min Szpinak .na parze 8 min 9 min Groch łuskany (warzywa suche) .6 kg) (żywność płynna) 7 min 9 min.na parze 6 min 30 s 9 min Kabaczki .na parze 6 min Seler .na parze 3 min 3 min Brukselka .6 kg) (żywność płynna) 6 min 8 min.w wodzie 15 min . Wieprzowina (pieczeń 1 kg) 25 min 45 min Kurczak (cały 1.30 min Cykoria .w wodzie 2 min Kalafior .na parze 2 min 30 s PL Ryż (warzywa suche) .w wodzie 6 min ** Żywność w koszyku do gotowania na parze* *** Żywność gotowana w wodzie Mięsa i ryby ŚWIEŻE MROŻONE Położenie zaworu Położenie zaworu Jagnięcina (gicz 1.w wodzie 7 min . Położenie Położenie nia zaworu zaworu Brokuły .na parze** 18 min Karczochy .na parze 7 min 5 min Por w plastrach .6 kg) (żywność płynna) 4 min 6 min.na parze 12 min Ziemniaki w ćwiartkach .w wodzie 5 min .w wodzie 3 min Zboża (warzywa suche) .na parze 12 min Dynia (purée) (żywność płynna) .na parze 7 min 5 min .2 kg) 20 min 45 min.w wodzie 8 min Fasolka suszona .

• Pokud vaříte kašovité potraviny (loupaný hrách. které vařením zvětší svůj objem. hrozí opaření. zejména jsou-li poblíž děti. • Pravidelně kontrolujte. hrnec neustále kontrolujte. • Před každým použitím zkontrolujte.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page84 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti je tento přístroj v souladu s příslušnými normami a vyhláškami: . vypněte zdroj tepla a nechte hrnec na varné desce vychladnout před tím. . • Na bezpečnostních systémech neprovádějte žádné zákroky nad rámec pokynů pro čištění a údržbu. U modelů o objemu 3 a 4 l. Viz odstavec „Před vařením“. Používejte rukojeti a tlačítka. Viz odstavec „Bezpečnost“. než jej přemístíte nebo otevřete poklici. ke kterým je určen. rebarboru. než pod vodou vypustíte tlak. aby během vaření bylo v hrnci dostatečné množství tekutiny. rýže. Před použitím hrnce zkontrolujte. • Věnujte čas přečtení všech pokynů a k návodu pro uživatele se v případě potřeby vracejte.se směrnicí o životním prostředí. jako u všech varných zařízení. aby se obsah nerozstříkl ven. při přípravě kašovitých pokrmů nebo potravin.se směrnicí pro tlaková zařízení. Především nádoba a víko musí být značky TEFAL. • Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte bez tekutiny. které při vaření nabývají na objemu. cuket…. • Hrnec nepoužívejte pro smažení na oleji pod tlakem. před otevřením hrncem mírně zatřeste. jako např. • Hrnec používejte jen k účelům. • V hrnci nikdy nepřipravujte pokrmy na bázi mléka. Na konci vaření vyčkejte 5 minut. naplňte hrnec maximálně do poloviny jeho objemu. zda nejsou ventily ucpané. Nedotýkejte se horkých částí. • Alkoholové výpary jsou vznětlivé. hovězí jazyk). že je nějaká část tlakového hrnce poškozená. . • Do hrnce nedávejte hrubou sůl. nepropichujte maso. nechte hrnec několik minut vychladnout. sušená zelenina nebo při přípravě kompotů apod. Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol mějte hrnec pod dohledem. byl by vážně poškozen. na konci vaření přidejte jemnou sůl. Hrnec znovu nepoužívejte a nechejte ho prohlédnout a opravit v autorizovanému servisnímu středisku Tefal. zda jsou rukojeti hrnce řádně upevněny.. • Tlakový hrnec vaří pod tlakem. • Hrnec naplňte maximálně do 2/3 (ryska maximálního naplnění). nepokoušejte se hrnec za žádných okolností otevřít. • Používejte vhodný(é) zdroj(e) tepla v souladu s pokyny k použití. naplňte hrnec maximálně do 1/3 objemu. • Pokud během používání zjistíte. Před nasazením víka nechte obsah asi 2 minuty povařit. Viz odstavec „Uzavření“. aby nedošlo k poškození nádoby. • Při přemisťování tlakového hrnce dbejte maximální opatrnosti. Před vařením maso propíchněte. které se může pod tlakem nafouknout. zda je řádně uzavřen.se směrnicí o materiálech ve styku s potravinami. pokud kůže vypadá nafouknutě. • Hrnec nepoužívejte k uchovávání kyselých nebo slaných potravin před vařením a po uvaření. • Tento přístroj je určen k domácímu použití. • Používejte pouze originální díly TEFAL vhodné pro váš typ. • Po vaření masa s kůží na povrchu (např. V případě potřeby použijte kuchyňské rukavice. Při přípravě některých polévek na bázi tykví.). V případě potřeby je dotáhněte. Zkontrolujte. • Tak. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 84 . • U potravin. zda tlak uvnitř poklesl. Dbejte na to. • Nikdy neotevírejte tlakový hrnec silou. Nevhodným používáním může dojít k opaření.. než ho ochladíte pod studenou vodou. • Hrnec nevkládejte do teplé trouby..

zda je základna tlakového hrnce čistá a suchá. Tlačítko otevírání K. Funkční ventil H. C. *Některé modely jsou bez košíku 85 . Nádoba G(b). než základna vašeho tlakového hrnce. Ryska pro maximální plnění Vlastnosti Průměr dna hrnce .reference Ø Model Maximální Objem Ø Dna Nádoby NEREZ bezpečnostní tlak: 4l 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6l 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Sada 4 l + 6 l 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7l 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8l 22 cm 15 cm P25344 170 kPa CS Normativní informace: Maximální provozní tlak: 80 kPa Kompatibilní zdroje ohřevu PLYN ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA HALOGENOVÁ VARNÁ DESKA TOPNÁ SÁLAVÁ DESKA SPIRÁLA • Tento tlakový hrnec lze použít na všechny zdroje ohřevu. zda je hrnec správně vystředěný. Krátká rukojeť nádoby vzhledem k nádobě O. zda průměr plotýnky elektrického nebo indukčního sporáku není větší. Dlouhá rukojeť nádoby G(a).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page85 Schéma A. Bezpečnostní ventil I. • U všech způsobů ohřevu zkontrolujte. Ukazatel tlaku J. Trojnožka* F. Těsnění víka D. Rukojeť poklice L. Značka pro umístění víka M. Značka polohy funkčního ven- B. Parní košík* E. Značka pro umístění víka N. Odvod páry tilu. • U plynového sporáku nesmí plamen přesáhnout průměr základny tlakového hrnce. • U keramického nebo halogenového sporáku se vždy přesvědčte. • Přesvědčte se.

rysky víka G(a) a G(b) nasměrujte naproti sobě.obr. je nor. dokud neuslyšíte zacvaknutí může vzhledem k tlačítka obr. druhou rukou otočte dlouhou rukojeť víka (F) proti směru hodinových ručiček. používá se. dokud se neotevře .com). nádobě pootočit.obr. 4. • Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na mální. • Poté víko nadzvedněte. 2. Uzavírání Pokud je hrnec • Víko položte vodorovně na nádobu a polohovací zavřený a ne. • Naplňte hrnec objemem tekutiny rovným nejméně 75 cl/ 750 ml (6 sklenic). • Umístěte košík* (J) na držák* (K) určený k tomuto účelu .obr. Použití Otevírání • Palcem zatlačte na tlačítko otevírání (E) a držte je stlačené . 86 . že víko se doraz . do parního košíku* se nesmějí dotýkat U parního vaření*: víka hrnce. 3.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page86 Příslušenství TEFAL • K tlakovému hrnci jsou dostupná tato příslušenství: Příslušenství Referenční číslo Těsnění víka X9010101 Parní košík* 792185 Trojnožka* 792691 • Ohledně výměny dalších dílů nebo ohledně oprav kontaktujte autorizovaná servisní střediska TEFAL (informace naleznete na: www. tlakem. Nedaří-li se vám víkem otočit.tefal. • Jednou rukou držte dlouhou rukojeť nádoby (L).obr. 1. • Používejte pouze originální díly TEFAL vhodné pro váš typ. ověřte. 5. tento jev zmizí. zda je Až bude hrnec pod tlačítko otevření (E) řádně zacvaknuté. Minimální plnění • Hrnec naplňte vždy minimálně objemem tekutiny Pokrmy umístěné rovným 25 cl/ 250 ml (2 sklenice).

6. nebo dejte tlakový hrnec pod kohoutek s tekoucí vodou (odstavec „Rychlá dekomprese“). který není v provozu.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page87 Maximální plnění • Nikdy tlakový hrnec neplňte do více než 2/3 výšky nádoby (po rysku maximálního plnění) (O) . • Zatlačte na ventil a poté jej otočte až k piktogramu nebo .obr. Vyjmutí funkčního ventilu: Pozor. • Při vaření polévek doporučujeme provést rychlou dekompresi (viz odstavec „Rychlá dekomprese“). které vařením zvětší svůj objem. • Vyjměte ventil podle obrázku uvedeného vedle. U některých pokrmů: • U potravin. který není v provozu. tyto operace lze provádět jen s vychladlým hrncem. jako např. Vypuštění páry: • Postupně otáčejte ventilem (A) a sami si vyberte rychlost vypouštění páry. CS • Zatlačte na ventil a otočte s ním. 9. Při vaření masa nebo mražených potravin: • Nastavte piktogram ventilu naproti polohovací značce (H) . sušená zelenina nebo při přípravě kompotů apod. Používání funkčního ventilu (A) Montáž funkčního ventilu (A): H Pozor. naplňte hrnec maximálně do poloviny jeho objemu. • Nastavte funkční ventil (A) tak. že nastavíte piktogram • ventilu proti polohovací značce (H). 8. abyste zarovnali • piktogram proti polohovací značce (H) podle obrázku uvedeného vedle.obr.obr. 7. *Některé modely jsou bez košíku 87 . tyto operace lze provádět jen s vychladlým hrncem. dokud nebude ventil naproti rysce piktogramu ..obr. Při vaření zeleniny nebo křehkých potravin: • Nastavte piktogram ventilu naproti polohovací značce (H) . rýže.

zda se kulička bezpečnostního ventilu (C) pohybuje. Podle potřeby ji vyčistěte párátkem . • Umístěte piktogram naproti polohovací značce (H) . • Otevřete tlakový hrnec . • Zkontrolujte. 8.obr.obr. • Po 20 minutách ohřev vypněte.obr.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page88 První použití Přítomnost páry u • Položte držák košíku (K) na dno nádoby a na něj ukazatele umístěte košík (J)*. Před vařením • Před každým použitím vyjměte ventil (A) (viz odstavec „Použití funkčního ventilu“) a na denním světle ověřte.obr. hrnec již není pod tlakem. provozu hrnce • Zavřete tlakový hrnec. 1 . • Zavřete tlakový hrnec . přítomnosti tlaku • Naplňte vodou do 2/3 nádoby (po rysku (D) je na začátku maximálního plnění (O)). • Jakmile klesne hodnota ukazatele tlaku (D). • Jakmile začne ventilem unikat pára. • Opláchněte tlakový hrnec vodou a osušte jej. 3 a přesvědčte se. dokud nebude ventil nadoraz naproti piktogramu . zda není ucpaná odpadní hadice (B) (Viz obrázek vedle). stáhněte ohřev a vyčkejte 20 minut. • Postavte hrnec na zdroj ohřevu a ten pusťte na maximální výkon. 9. 10. • Přidejte ingredience a tekutinu.obr. • Postavte hrnec na zdroj ohřevu a ten pusťte na maximální výkon. • Nastavte piktogram nebo ventilu naproti polohovací značce H . 7 nebo 8. 88 *Některé modely jsou bez košíku . normální. • Otáčejte postupně ventilem (A) a sami si vyberte rychlost dekomprese. 4.obr.obr.2. viz obrázek vedle a odstavec „Čištění a údržba“. zda je řádně zavřený .

vyberte rychlost dekomprese. hrnec již není pod tlakem. 7 není pod tlakem.obr. hrnci stoupl tlak. (A) dále pravidelně syčel. tabulka vaření) nebo luštěnin neprovádějte dekompresi a s otevřením hrnce vyčkejte.obr. hrnec již nebo . • Odměřte dobu vaření uvedenou v receptu. Při přemisťování tla- dokud hodnota ukazatele tlaku (D) sama kového hrnce pod neklesne. tlakový hrnec pod kohoutek se studenou vodou. že už nedo- . Jakmile klesne hodnota ukazatele tlaku (D).Je-li hrnec dosud pod nebo 8 . 89 . aby ventil zavřený. Doporučované doby vaření vždy tlakem dbejte maxi- trochu zkraťte. ukazatel tlaku (D) jej neumožní malu vypouštějte otevřít. Konec vaření Vypuštění páry: Pozorujete-li při vy- . mální opatrnosti a nedělejte prudké po- hyby. 9. přičemž se ujistěte. . aby v na začátku provozu hrnce normální.Pomalá dekomprese: pouštění páry abnor- • Otáčejte postupně ventilem (A) a sami si mální únik páry.poté dál po- tlakem. dokud nebude vraťte funkční ventil ryska naproti piktogramu .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page89 Během vaření Ukazatel tlaku (D) • Přítomnost páry u ukazatele přítomnosti tlaku (D) je zabrání tomu. • Uniká-li funkčním ventilem (A) trvale pára s není-li hrnec řádně pravidelným syčením.obr.Rychlá dekomprese: chází k prudkému • K urychlení dekomprese můžete umístit CS úniku.Zvláštní případ: • Při vaření emulzních potravin (srov. stáhněte ohřev tak. 1 a 2. páru. Jakmile (A) zpět na značku klesne hodnota ukazatele tlaku (D). • Po uplynutí doby vaření vypněte tepelný zdroj. viz vedle uvedené schéma. • Můžete tlakový hrnec otevřít .

Stejně škrábance. 90 *Některé modely jsou bez košíku . je-li prázdná.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page90 Čištění a údržba Čištění tlakového hrnce Pro správné fungování vašeho výrobku dodržujte Po každém použití po každém použití tato doporučení pro čištění a tlakový hrnec údržbu. • Umývejte houbičkou a přípravkem na nádobí. Čištění vnitřní strany nádoby: • Umývejte houbičkou a přípravkem na nádobí. na závadu. používání. TEFAL. umyjte. jejich odstranění můžete použít houbičku s Je-li nádoba trochou octa.12. viz odstavec „Používání funkčního ventilu“. nejsou • Nepřehřívejte nádobu. Čištění funkčního ventilu (A): • Vyjměte funkční ventil (A). V myčce lze umývat • Vznik skvrn na vnitřním dně nádoby nemá vliv pouze nádobu a na kvalitu kovu. • Víko umyjte pod pramínkem vlažné vody houbičkou a prostředkem na nádobí a řádně Po 10 letech opláchněte. používání je nutno nechat tlakový Čištění těsnění víka: hrnec zkontrolovat • Po každém vaření vyčistěte těsnění (I) a jeho v autorizovaném uložení. které se postupujte v případě košíku*. Čištění vnější strany nádoby nepřehřívejte ji. • Tlakový hrnec (nádobu a víko) umyjte po každém Zahnědnutí a použití vlažnou vodou se saponátem. mohou objevit po dlouhém • Nepoužívejte louh nebo produkty na bázi chloru. 11 .obr. K košík. servisním středisku • Opětovná montáž těsnění je popsána na . abyste co nejdéle uchovali vlastnosti Čištění víka: tlakového hrnce.obr. Jde o usazeniny vápence. 13. prázdná. • Funkční ventil (A) myjte pod proudem tekoucí vody .

Bezpečnost Tento tlakový hrnec je vybaven několika bezpečnostními prvky: CS • Bezpečné zavírání: . Čištění bezpečnostního ventilu (C): • Vyčistěte pod vodou část bezpečnostního ventilu na vnitřní straně víka. Viz obrázek vedle. pokud je prasklé. 10. Uskladnění tlakového hrnce: • Otočte víko na nádobě dnem vzhůru. činnost ostrý nebo špičatý předmět. • Zkontrolujte správnou funkčnost ventilu Nikdy ne- lehkým stiskem kuličky.obr.První mechanizmus: bezpečnostní ventil (C) uvolní tlak a nad víkem začne vodorovně unikat pára . Pozor. který se nachází na kraji víka nebo na boku nádoby . Viz obrázek vedle. Především nikdy nemanipulujte s ukazatelem tlaku (D). 91 . 14 .obr.Je-li tlakový hrnec pod tlakem. • Na denním světle zkontrolujte.Není-i hrnec řádně zavřený.Druhý mechanizmus: těsněním (I) uniká svisle pára malým otvorem. • Bezpečné otevírání: . 15.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page91 Čištění odvodu par (B): • Vyjměte ventil (A). • Dvě pojistky proti přetlaku: . • Vždy používejte pouze originální těsnění TEFAL odpovídající vašemu typu. na plynovém sporáku může unikající pára uhasit plamen. zda odvod par není blokován a zda je kulatý.obr. Podle potřeby jej vyčistěte párátkem . Nikdy neotevírejte tlakový hrnec silou. která musí lehce zajet používejte na tuto dovnitř. Výměna těsnění tlakového hrnce: • Těsnění tlakového hrnce měňte každý rok nebo tehdy. nelze sepnout tlačítko otevírání (E). ukazatel přítomnosti tlaku (D) nemůže stoupnout a v tlakovém hrnci tak nemůže stoupnout tlak.

zejména používáte-li ho v blízkosti dětí.Nikdy nenechávejte potraviny v tlakovém hrnci dlouho. dávejte pozor.Při přenášení tlakového hrnce používejte obě držadla nádoby. 10 . 13. • Nechte tlakový hrnec zcela vychladnout. kde byl výrobek zakoupen a počínající datem nákupu.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page92 Pokud se spustí některá z pojistek proti přetlaku: • Vypněte ohřev.Tak. Záruka • V případě používání v souladu s návodem k použití se na nádobu vašeho tlakového hrnce TEFAL poskytuje 10-ti letá záruka na: .Tlakový hrnec čistěte vždy jen studený a prázdný. . • Na všechny ostatní části vašeho tlakového hrnce se vztahuje záruka na vady zpracování nebo materiálu v délce dané platnou právní úpravou v zemi. abyste se nepopálili.Nedávejte hrnec do myčky a nenechávejte jej namočený ve vodě: těsnění. 2 . jako u všech varných zařízení. pokud je prasklé. víko a funkční ventil. • Zkontrolujte a vyčistěte funkční ventil (A) . 6 . Viz obrázek vedle.Těsnění tlakového hrnce měňte každý rok nebo tehdy. mějte hrnec vždy pod kontrolou. 7 . 3 . 92 . 5 . Doporučení pro použití 1 . 9 .obr.Předčasné poškození kovu dna. odvod par (B) . 8 . V případě potřeby použijte kuchyňské rukavice. • Otevřete.Nikdy nepoužívejte louh nebo produkty na bázi chloru.Pára unikající z tlakového hrnce je velmi horká.Vady související s kovovou konstrukcí vaší nádoby. nelze již tlakový hrnec otevřít. 10. bezpečnostní ventil (C) a těsnění (I). • Tato smluvní záruka bude uznána po předložení pokladního dokladu nebo faktury s uvedením data nákupu. které by mohly poškodit kvalitu materiálu.Jakmile stoupne hodnota ukazatele tlaku.obr.Po 10 letech používání je nutno nechat tlakový hrnec povinně zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku TEFAL. 4 .

Zákonné značení Označení Umístění Identifikace výrobce nebo obchodní Rukojeť nádoby a rukojeť známky víka Rok výroby a výrobní šarže Na nádobě Referenční číslo typu Maximální bezpečnostní tlak (BT) Na víku Maximální provozní tlak (PT) Objem Na dně nádoby CS • Zapojme se do ochrany životního prostředí! i Váš přístroj obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. . prosím na příslušné sběrné místo. zejména pak: . pády.Mytí víka a funkčního ventilu v myčce.tefal. používání v troubě.Nárazy. • K uplatnění této záruky je možno použít pouze autorizovaná servisní střediska TEFAL (informace naleznete na: www. ‹ Odneste ho.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page93 Do této záruky nespadají: • Vady způsobené nedodržením důležitých pokynů nebo nedbalým používáním. *Některé modely jsou bez košíku 93 . kde bude recyklován.com).

zkontrolujte: Správný stav těsnění. Pokud stav přetrvává. tlaku a z ventilu viz odstavec „Rychlá dekomprese a Zvláštní případ“.Je výkon ohřevu dostatečně silný. jinak jej zvyšte. kolem víka. tován ukazatel Pokud jev přetrvává. dále bezpečnostní ventil a funkční ventil.Funkční ventil je umístěn na jednom z piktogramů niká: nebo . Pokud pára uniká Správné uzavření víka. viz odsta- vec „Rychlá dekomprese a Zvláštní případ“. . spálené. tlakem bez teku- tiny: Pokud na ukaza. zda lze bez obtíží zatlačit kuličku bezpečnostního ventilu. neuniká: Vyčistěte funkční ventil a odvod páry a zkontrolujte. Čistotu víka. Množství tekutiny. V prvních minutách je to běžné. těsnění a jeho uložení ve víku. zda: pla hodnota a z . potraviny v hrnci Nikdy nepoužívejte louh nebo produkty na bázi chloru. zkontrolujte. V prvních minutách je to běžné. Polohu těsnění víka. Dobrý stav okraje nádoby.obr.Je v nádobě dostatečné množství tekutiny. během vaření nic poté hrnec otevřete. nedaří otevřít Jinak proveďte dekompresi a v případě potřeby víko: zchlaďte hrnec pod proudem studené vody. Pokud se vám Zkontrolujte. . spálily: 94 .Těsnění nebo okraj nádoby nejsou poškozené. než ji umyjete. Pokud je namon. Pokud potraviny Dobu vaření. zda je ukazatel tlaku v dolní poloze. . ponořte hrnec do studené vody. vaření nic neu. teli tlaku nestou.Tlakový hrnec je řádně zavřený. ventilu během . nebo jsou naopak Správnou polohu funkčního ventilu. případně je vyměňte. nejsou uvařené Výkon zdroje ohřevu. zkontrolujte: Pokud se Nechte nádobu nějakou dobu odmočit. 7 nebo 8.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page94 Společnost TEFAL odpovídá na vaše dotazy Problémy Doporučení Pokud se tlakový Nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním hrnec ohříval pod středisku TEFAL.

Brukev .pára 12 min.30 min. ** Potravina v parním košíku* *** Potravina ve vodě Masa a ryby ČERSTVÉ MRAŽENÉ Poloha ventilu Poloha ventilu Hovězí (pečeně 1 kg) 10 min 28 min Jehněčí (kýta 1. Brambory nakrájené na . Zelená kapusta zbavená listů . . Brokolice .ponoření 7 min. 8 min.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page95 Zelenina ČERSTVÉ MRAŽENÉ Vaření Poloha ventil Poloha ventilu . potraviny) plátky .pára 6 min.6 kg) (emulzní potraviny) 6 min 8 min Mník (filety 0. Obilniny (luštěniny) . Losos (4 plátky 0.6 kg) (emulzní potraviny) 6 min 6 min. Loupaný hrách (luštěniny) .ponoření 1 min. Špenát . Čekanka . na plátky . Tuňák (4 steaky 0.pára 7 min.pára 6 min.pára 5 min.pára 7 min. Celer . Zelené lusky fazolové . 5 min.ponoření 10 min.ponoření 6 min.ponoření 3 min. .ponoření 8 min. Houby celé .pára 7 min. 30 Hrášek . *Některé modely jsou bez košíku 95 .pára 1 min. 30 CS Růžičková kapusta . .pára 20 . čtvrtky .ponoření 6 min.ponoření 3 min.3 kg) 25 min 35 min Kuře (celé 1. .pára 8 min. Čočka (luštěniny) . 30 4 min Květák . Polosuché fazolové lusky .ponoření 20 min.ponoření 10 min.ponoření*** 15 min. 4 min. Tykev obrovská (kaše) (emulzní .pára 12 min.6 kg) (emulzní potraviny) 7 min 9 min. Vepřové (pečeně 1 kg) 25 min 45 min. Mrkev (emulzní potraviny) kolečka .pára 2 min. 5 min. 5 min.pára** 18 min.ponoření 14 min.2 kg) 20 min 45 min.ponoření Rýže (luštěniny) .pára 6 min.ponoření 2 min. Chřest . 30 9 min Cuketa .pára 7 min. 3 min. Červená řepa . Pórek nakrájený na kolečka .pára 3 min. . 9 min.ponoření 5 min. Artyčoky .ponoření 15 min.pára 1 min.

• Az előírt tisztítási és karbantartási műveleteken kívül ne végezzen semmilyen beavatkozást a biztonsági rendszeren. Bizonyosodjon meg róla. • A kukta nyomás alatt főz. Lásd a„Lezárás” című bekezdést. Szükség esetén csavarozza vissza a fogantyúkat. majd hideg vízzel hűtse le. • A gyorsfőző edényt csak a felső szélétől számított 2/3 részig töltse meg (maximális feltöltési szint jelölés). mielőtt víz alatt lecsökkenti a nyomást. vagy kinyitná a fedőt. • Figyelmesen olvassa el az összes utasítást és mindig tájékozódjon a„Használati Útmutatóból. • A gyorsfőző edényt ne helyezze forró sütőbe. A fedő felhelyezése előtt az alkoholtartalmú ételt forralja kb. esetében a gyorsfőző edényt legfeljebb csak félig töltse meg. hogy a belső nyomás a normál szintre csökkent. 2 percig. Lásd a „Főzés előtt” című bekezdést. • A kuktát soha ne használja folyadék nélkül. hogy a gyorsfőző edény megfelelően le van zárva. Főzés előtt szurkálja meg a húst.Nyomás alatti készülékek irányelv . • A gyorsfőző edényt ne használja a rendeltetésétől eltérő célra.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page96 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Az Ön biztonsága érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak és előírásoknak: . különösen." • Mint minden főzőberendezés esetében. mesterséges felső bőrréteggel borított húsok (pl. Alkoholt tartalmazó receptek készítésekor tartsa felügyelet alatt a kuktát. Ne érjen a meleg felületekhez. hagyja a kuktát teljesen lehűlni mielőtt áthelyezné valahová. mert azok károsíthatják a fazekat.Környezetvédelem • A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. ha a gyorsfőző edényt gyermekek közelében használja. • Csak a készülékkel kompatibilis. • Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról. Bizonyos tökből. • A nyomás hatására esetleg felfújódó. A nem megfelelő használat forrázásos égési sérüléseket okozhat. ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT 96 . hogy mindig van elegendő folyadék benne főzés közben. • Kizárólag a készülék modelljének megfelelő eredeti TEFAL alkatrészeket használjon. készült levesek esetén néhány percig hagyja hűlni a gyorsfőző edényt. • Pépes állagú élelmiszerek (sárgaborsó. meghibásodott. Szükség esetén használjon kesztyűt. mert az súlyosan károsítja az edényt. Ne használja a készüléket újra. hogy a fazék fogantyúi megfelelően vannak-e rögzítve.) esetében a gyorsfőző edényt enyhén fel kell rázni felnyitás előtt. Különösen figyeljen arra. rebarbara stb. hogy a szelepek nincsenek eltömődve.) elkészítése után a húst ne szurkálja meg addig. aszalt zöldségek vagy kompótok stb. amíg a bőr puffadt. mert ez forrázásos sérülésekhez vezethet. tartozéka sérült. • A gyorsfőző edény kinyitását soha ne erőltesse. • Ne használjon durva szemű sót a gyorsfőző edényben. • Ellenőrizze rendszeresen. • A kuktában soha ne készítsen tejalapú ételeket. cukkiniból stb. • Az alkoholgőzök gyúlékonyak. mint például rizs. • Amennyiben észreveszi a kukta használataközben. marhanyelv stb. Kapcsolja ki a hőforrást. hanem vigye el egy szerződött Tefal márkaszervízbe átnézetni. hogy az étel ne fröcsköljön ki belőle. A főzés befejezése után várjon 5 percet. hogy annak valamelyik része. fokozottan ügyeljen a készülék működésére. A 3 literes és a 4 literes modell esetében pépes állagú vagy főzés közben megduzzadó ételek készítésekor az edényt legfeljebb csak az 1/3 részéig töltse fel. • A gyorsfőző edényben ne tároljon savas vagy sós ételeket főzés előtt vagy után. javíttatni. • A főzés során megduzzadó élelmiszerek. a használati utasításban megadott hőforrásokat használjon. • A nyomás alatt lévő kukta mozgatását a legnagyobb óvatossággal végezze. a főzés végén adjon az ételhez finom szemű sót. • A gyorsfőző edényben ne süssön olajban nyomás alatt ételt. Lásd a„Biztonság” című bekezdést. semmi esetre se próbálja meg kinyitni azt.Élelmiszerekkel érintkező anyagok . hogy TEFAL fazekat és fedőt használjon. Bizonyosodjon meg arról. Használja a fogantyúkat és gombokat. Használat előtt győződjön meg arról.

• Elektromos vagy indukciós tűzhely esetében győződjön meg arról. Biztonsági szelep J. Üzemi szelep H. Üzemi szelep illesztési jelzés B. hogy az edény középen helyezkedjen el. Fedőillesztési jelzés a fazékhoz O.referenciák Modell Maximális bizton- Űrtartalom Fazék Ø Alj Ø INOX sági nyomás: 4l 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6l 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Szett 4 l + 6 l 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7l 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8l 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Normatív információk: Üzemi nyomás felső értéke: 80 kPa HU Kompatibilis hőforrások GÁZTÛZHELY ELEKTROMOS SUGÁRZÓ INDUKCIÓS FÛTÕSPIRÁLOS FÕZÕLAP HALOGÉN FÕZÕLAP ELEKTROMOS ÜVEGKERÁMIA FÕZÕLAP FÕZÕLAP • A gyorsfőző edény minden típusú hőforrással használható. hogy a főzőlap átmérője nem haladja meg a gyorsfőző edény aljának átmérőjét. • Gáztűzhely esetében a láng nem nyúlhat túl az edény aljának a szélén. • Kerámia vagy halogén tűzhely esetében mindig ügyeljen arra. Nyitógomb L.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page97 Leíró ábra A. Rövid fazékfogó nyél G(b). Nyomásjelző K. Gőzelvezető cső I. Fazék G(a). hogy a gyorsfőző edény alja tiszta és száraz legyen. *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók 97 . Maximális feltöltési szintjelző képest Tulajdonságok A gyorsfőző edény aljának átmérője . Párolókosár* D. Hosszú fazékfogó nyél F. Fedőillesztési jelzés N. Lábazat* E. Tömítés C. Fedél fogantyú M. • Valamennyi melegítési mód esetén ügyeljen arra.

• Kizárólag a készülék modelljének megfelelő eredeti TEFAL alkatrészeket használjon. hogy • A fedőt forgassa el az óramutató járásával azonos a fedő a fazékhoz irányban ütközésig – 3. (K) . ábra. az edény nyomás hogy a nyitógomb (E) vissza van húzva. ábra • Miközben egyik kezével a hosszú fazékfogó nyelet tartja (L). amikor Ha nem sikerül elfordítani a fedőt.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page98 TEFAL tartozékok • A gyorsfőző edényhez kereskedelmi forgalomban elérhetők a következő tartozékok: Kellék Hivatkozási szám Tömítés X9010101 Párolókosár* 792185 Lábazat* 792691 • Egyéb alkatrészek cseréje vagy bármilyen javítás ügyében forduljon a hivatalos TEFAL Szervizközponthoz (Kérem. ábra. alatt van.com). Minimális töltési szint • Mindig töltsön minimális mennyiségű 25 cl/ 250 A párolókosárba* ml (2 pohár) folyadékot az edénybe. ábra amíg a gomb képest mozog. gyorsfőző edény • A kosarat* (J) helyezze az e célra szolgáló tartóra* fedőjéhez.5. ábra.tefal. jelenség megszűnik. 98 *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók . a G(a) és G(b) fedőillesztési jelzésekhez. a másik kezével fordítsa el a hosszú fedélfogó nyelet (F) az óramutatóval ellentétes irányba. Ez a záródásának a hangját nem hallja 4.2. Használat Nyitás • Hüvelykujja segítségével húzza el a nyitógombot (E) és tartsa visszahúzva - 1. Zárás Használaton kívüli • A fedőt pontosan helyezze rá a fazékra és igazítsa zárt edény eseté. hivatkozzon a következő weboldalra : www. helyezett Párolás esetén*: élelmiszerek nem • Töltsön legalább 75 cl/ 750 ml (6 pohár) folyadékot érhetnek hozzá a az edénybe. • Ezután emelje le a fedőt. ellenőrizze. amíg ki nem nyílik az edény . ben normális.

hogy a piktogram (H) kerüljön. aszalt zöldségek vagy kompótok stb. üzemen kívüli terméken szabad végrehajtani. • Nyomja meg a szelepet és forgassa el az ábrán látható módon úgy. ábra. esetében a gyorsfőző edényt legfeljebb csak félig töltse meg. és a szelepen • található piktogramot igazítsa az illesztési jelzéshez (H). A gőz kiengedéséhez: • A szelepet (A) fokozatosan forgassa el tetszőleges nyomáscsökkentési sebességgel úgy. • az illesztési jelzéshez HU • Távolítsa el a szelepet az ábrán látható módon.8. hogy a piktogram jelzéssel szemben álljon meg – 9. ábra. Húsok vagy fagyasztott élelmiszerek főzése esetén: • Állítsa a szelepen található piktogramot az illesztési jelzéshez (H) . ábra. Egyes élelmiszerek esetében: • A főzés során megduzzadó élelmiszerek. • Nyomja meg a szelepet és fordítsa el a vagy piktogramig. mint például rizs. vagy helyezze a gyorsfőző edényt hideg folyóvíz alá („Gyors nyomáscsökkentés” bekezdés). • Levesek készítésekor ajánlott gyors nyomáscsökkentést végezni (lásd a „Gyors nyomáscsökkentés” című bekezdést). ábra. *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók 99 . Zöldségek vagy törékeny élelmiszerek főzése esetén: • Állítsa a szelepen található piktogramot az illesztési jelzéshez (H) .6. üzemen H kívüli terméken szabad végrehajtani. Az üzemi szelep eltávolítása: Figyelem! Ezeket a műveleteket kizárólag hideg.7. • Helyezze fel az üzemi szelepet (A).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page99 Maximális töltési szint • A gyorsfőző edényt ne töltse fel a fazék magasságának 2/3 részénél jobban (maximális feltöltési szintjelző) (O) . Az üzemi szelep (A) használata: Az üzemi szelep felhelyezése (A) : Figyelem! Ezeket a műveleteket kizárólag hideg.

hogy rendesen le van zárva . vagy 8. kezdetekor • Töltse meg vízzel a fazekat 2/3 részig (maximális normális. •A piktogramot állítsa az illesztési jelzéshez (H) . ábra. • Nyissa ki a kuktát . hogy a biztonsági szelep (C) görgője mozgatható-e. • A nyomáscsökkentést tetszés szerinti sebességgel végezze el úgy.8. Főzés előtt • Minden egyes használat előtt vegye le a szelepet (A) (lásd az „Üzemi szelep működése” című bekezdést) és szemrevételezéssel nappali fénynél ellenőrizze. csökkentse a melegítési fokozatot és várjon 20 percet. hogy a szelepet (A) fokozatosan fordítsa el egészen a piktogramig . az ábrának megfelelő módon és a„Tisztítás és karbantartás” című bekezdésben leírtak szerint.2. nyomásjelző (D).4. ábra és ellenőrizze. Szükség esetén fogpiszkálóval tisztítsa ki - 10. • A szelepen található vagy dpiktogramot állítsa az illesztési jelzéshez (H) . • Töltse az edénybe a hozzávalókat és a folyadékot. hogy gőz feltöltési szintjelző (O)).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page100 Az első használat A termék • A kosártartót (K) helyezze a fazék aljába és tegye működésének rá a kosarat (J)*. • A nyomásjelző (D) szintjének visszaesése azt jelzi. • Zárja le az edényt . • Amikor a gőz elkezd távozni a szelepen át. 100 *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók . ábra.7. ábra. ábra.3. • A gyorsfőző edényt tegye rá a melegítőeszközre és állítsa a legnagyobb melegítési fokozatra. ábra. jelenlétét mutatja a • Zárja be a gyorsfőző edényt. • A gyorsfőző edényt tegye rá a melegítőeszközre és állítsa a legnagyobb melegítési fokozatra. ábra. • Ellenőrizze. • 20 perc után kapcsolja ki a melegítőeszközt. hogy a gőzelvezető cső (B) nem dugult el (Lásd a szemben lévő rajzot). majd szárítsa meg az edényt. • Vízzel mossa ki.9.1 . hogy a kukta már nincs nyomás alatt.

lenőrizze. módon. amíg a nyomásjelző leereszkedik. A nyomásjelző (D) szintjének visszaesése azt jelzi.Sajátos esetek: • Emulzió alapú ételek (lásd a főzési táblázatot) és száraz zöldségek főzésekor a kukta kinyitása előtt ne csökkentse a nyomást. és 2. . az főzési időt.7. kapcsolja ki a hőforrást. hogy a kukta vagy pozí- már nincs nyomás alatt. ábra . hogy a szelep (A) rendszeresen sisteregjen. hogy a szelepet lövelléseket tapasz- (A) fokozatosan fordítsa el egészen a tal.Gyors nyomáscsökkentés: megszűntek a kilö- vellések. csökkentse a hőforrás teljesítményét oly kerüljön. • Kezdje el a főzési idő visszaszámolását.Lassú nyomáscsökkentés: Ha a gőz kiengedése • A nyomáscsökkentést tetszés szerinti során rendellenes ki- sebességgel végezze el úgy. ábra. cióba . HU • A nyomáscsökkentés felgyorsítása érdekében a gyorsfőző edényt hideg folyó víz alá teheti az ábrán látható módon. • Amikor a főzési idő letelt. A nyomásjelző (D) üzemi szelepet (A) a szintjének visszaesése azt jelzi. gőz jelenlétét mutatja a nyomásjelző (D). állítsa vissza az piktogramig . edényt ne rázza. 101 . a receptben leírtak szerint.majd végezzen A nyomásjelző (D) megakadályozza a még lassú nyomáscsök- nyomás alatt lévő gyorsfőző edény kentést és el- kinyitását. • Kinyithatja a kuktát . hogy . ábra. hogy a nem • Amikor az üzemi szelepen (A) folyamatosan gőz megfelelően lezárt távozik és közben folyamatos hang (sistergés) kukta nyomás alá hallható. hogy a kukta már nincs nyomás alatt. kukta mozgatását a Próbálja meg kissé csökkenteni a javasolt legnagyobb óvatos- sággal végezze.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page101 Főzés közben A nyomásjelző (D) • A termék működésének kezdetekor normális. hogy megakadályozza. hanem várja A nyomás alatt lévő meg. Főzés vége A gőz kiengedése: .1. ábra vagy 8.9.

hevítse az üres A fedő tisztítása: fazekat. Vízkő rakódott le a felületre. nincsen semmilyen A fazék belső felületének tisztítása: negatív hatása. A A hosszú használat után megjelenő párolókosár* esetében ugyanígy járjon el. sem pedig klórtartalmú részeknek és szereket.13. mossa el a gyorsfőző edényt. nem befolyásolják a fém minőségét. 102 *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók .11 . minőségének hosszú ideig A fazék külső felületének tisztítása: történő megőrzése • A fazék belsejét szivaccsal és mosogatószerrel érdekében ne tisztítsa. kosár mosható el • A fazék aljának belső felületén megjelenő foltok mosogatógépben. Kevés ecettel átitatott A gyorsfőző edény szivaccsal távolíthatja el a foltokat. ábra. • A fazék belsejét szivaccsal és mosogatószerrel Csak a fazék és a tisztítsa. végezze . valamelyik • A tömítés visszahelyezését az ábrák szerint hivatalos TEFAL Szervizközpontban. majd alaposan öblítse le. • Tisztítsa meg az üzemi szelepet (A) folyóvíz alatt . ábra.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page102 Tisztítás és karbantartás A kukta tisztítása A készülék megfelelő működése érdekében Minden egyes minden használat után tartsa be a tisztítási és használat után karbantartási ajánlásokat. elfeketedett • Ne használjon hipót. karcolásoknak • Soha ne hevítse fel a fazekat üres állapotban. lásd az „Üzemi szelep használata” című bekezdést. használat után A fedő tömítésének tisztítása: kötelezően • Minden főzés után tisztítsa meg a tömítést (I) és vizsgáltassa át annak helyét. • Minden használat után mossa el a kuktát (fazék és fedő) mosogatószeres langyos vízzel. Az üzemi szelep (A) tisztítása: • Vegye le az üzemi szelepet (A). • A fedőt langyos vízzel és mosószeres szivaccsal A készüléket 10 év mossa el.12.

A kukta tárolása: • Csavarja vissza a fedőt a fazékra.Ha a kukta nyomás alatt van. A kukta tömítésének cseréje: • A kukta tömítését cserélje évente vagy akkor. • Fénnyel szembeni szemrevételezéssel bizonyosodjon meg arról. ábra. • Mindig az ön által használt modellnek megfelelő eredeti TEFAL tömítést használjon.Semmilyen beavatkozást ne végezzen a nyomásjelzőn (D). ábra. hogy megfelelően működik-e a gyes tárgyat a készüléken végzett görgő benyomásával. ábra . Lásd a szemben lévő ábrát.Második berendezés: a tömítés (I) függőleges irányban gőzt enged ki a fedő szélén vagy a fazék oldalán található kis nyíláson át . a nyitógomb (E) nem működik. . 103 . be kell nyomódnia. hogy a gőzelvezető cső nincs eldugulva és a formája kerek.15. • Biztonságos felnyitás : . Biztonság A kukta több biztonsági berendezéssel van felszerelve: • Biztonságos lezárás : HU . Lásd a szemben lévő ábrát. • Túlnyomásnál kettős védelem : .14. ha sérülést tapasztal rajta.Ha az edény nincsen rendesen lezárva. jon éles vagy he- • Ellenőrizze.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page103 A gőzelvezető cső (B) tisztításához: • Vegye le a szelepet (A).Első berendezés: a biztonsági szelep (C) nyomást enged ki és a fedő tetején vízszintes irányban gőz távozik . Szükség esetén fogpiszkálóval tisztítsa ki . A biztonsági szelep (C) tisztítása: • A fedő belső részén található biztonsági szelep Soha ne használ- alapot folyó víz alá tartva mossa meg.10. Figyelem! Gáztűzhely esetében ez elolthatja a lángot. amelynek akadálytalanul műveletekhez. a nyomásjelző (D) nem mutat nyomásemelkedést és a gyorsfőző edényben nem nő a nyomás. A gyorsfőző edény kinyitását soha ne erőltesse.

fokozottan ügyeljen a készülék működésére. amelyek káros hatással lehetnek a rozsdamentes acél minőségére. 5 . a biztonsági szelepet (C) és a tömítést (I).A termék fém részének összes gyártási hibájára. ha a kuktát gyermekek közelében használja.10. ábra. 9 . 104 . Használati javaslatok 1 .Az alap fémjének minden korai elhasználódására. 3 . 4 . a gyártásból. a vásárlás napjától kezdődően. . 2 . Lásd a szemben lévő ábrát. különösen.A gyorsfőző edényt a fazék két fülénél fogva mozgassa. illetve számla felmutatásával érvényesíthető.A tömítést cserélje évente. • Ellenőrizze és tisztítsa meg az üzemi szelepet (A) - 13. a fedőt és az üzemi szelepet. Garancia • A használati utasításnak megfelelő használat esetén az új TEFAL gyorsfőző edény fazekára a gyártó 10 éves garanciát vállal: .Ne hagyjon élelmiszereket a gyorsfőző edényben.A készüléket 10 év használat után kötelezően vizsgáltassa át valamelyik hivatalos TEFAL Szervizközpontban. • Nyissa ki az edényt. tartozékának.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page104 Ha a biztonsági berendezések egyike bekapcsol: • Kapcsolja ki a hőforrást. Szükség esetén használjon kesztyűt. a gőzelvezető csövet (B) . 6 .Mint minden főzőberendezés esetében. vigyázzon. a vásárlás helye szerint illetékes ország hatályos jogszabályai alapján megszabott garancia érvényes. • A szerződéses garancia a vásárlás időpontjáról szóló pénztári bizonylat. 10 .Tisztításkor az edénynek minden esetben kihűlt és kiürített állapotban kell lennie. vagy ha sérülést tapasztal rajta. hogy ne égesse meg magát. • Kuktája minden egyéb részének.A gyorsfőző edényből távozó gőz nagyon forró.A nyomásjelző felemelkedése után már nem tudja kinyitni a kuktát. 8 . ábra. • Hagyja teljesen lehűlni a kuktát.Soha ne használjon hipót vagy klórtartalmú szereket.Ne tegye mosogatógépbe és ne áztassa vízben: a tömítést. 7 . anyaghasználatból eredő meghibásodására.

‹ A megfelelő kezelés érdekében adja le valamelyik kijelölt gyűjtőhelyen. Szabályos jelölés Jelzés Elhelyezés A gyártó és a kereskedelmi márka Fazékfogó nyél. leesés.A fedő és az üzemi szelep mosogatógépben történő elmosása. különösen a következőkre: . fedőfogó azonosítása nyél Gyártási év széria A fazékon Modellhivatkozás Maximális biztonsági nyomás (PS) A fedőn Üzemi nyomás felső értéke (PF): Űrtartalom A fazék alja • Védjük a környezetet! HU i Ez a készülék számos visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.Ütés. hivatkozzon a következő weboldalra : www. sütőben történő használat.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page105 A garancia nem terjed ki a következőkre: • A fontos óvintézkedések betartásának elmulasztásából és a gondatlan használatból származó meghibásodásokra. .tefal.com). *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók 105 . • Kizárólag a hivatalos TEFAL Szervizközpontok jogosultak a garancia érvényesítésére (Kérem.

Az üzemi szelep megfelelő elhelyezkedését. gőz távozik. tek” című bekezdést.A gyorsfőző edény jól le van-e zárva. vagy 8. ha nem. ellenőrizze: A tömítés megfelelő állapotát. lásd a „Gyors nyomáscsökkentés és Sajátos esetek” című bekezdést. a tömítés és a tömítésnek a fedőben kialakított hely. lásd a „Gyors nyomáscsökkentés és Sajátos ese- semmi sem távo. nem emelkedett Ha továbbra is fennáll a jelenség. nem emelkedett Ha a jelenség továbbra is fennáll. Ha az étel Elmosogatás előtt hagyja a fazekat ázni. szükség esetén cserélje ki. A fazék szélének megfelelő állapotát. vagy megégtek.fazékban levő folyadék mennyisége elegendő-e. vagy . hogy: fel. állítsa nagyobbra. majd ellenőrizze.Az üzemi szelep a piktogramok egyikén áll. hogy a nyomásjelző az alsó állásban van-e. ábra. Ha a nyomásjelző Ez a jelenség természetes az első percekben. ellenőrizze: A folyadék mennyiségét. majd nyissa ki. 106 . zik a szelepen: Tisztítsa meg az üzemi szelepet és a gőzelvezető csö- vet. . Ha nem tudja Ellenőrizze. és főzés során . megégett a Soha ne használjon hipót. lezárni a fedőt: Szükség esetén végezzen nyomáscsökkentést.A tömítés és a fazék széle nem sérült-e meg.A hőforrás teljesítménye megfelelő-e. sem pedig klórtartalmú sze- kuktában: reket. hideg vízsugár alatt hűtse le a gyorsfőző edényt.7.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page106 A TEFAL válaszol a kérdéseire Problémák Ajánlások Ha a gyorsfőző Vizsgáltassa át a kuktát egy hivatalos TEFAL szervizköz- edényt folyadék pontban. zik a szelepen: . az edényt tegye hideg fel. nélkül. ellenőrizze. Ha az élelmiszerek A főzési időt. hogy a biztonsági szelep görgője akadálytalanul benyomódik-e. A fedő. . a biztonsági szelep és az üzemi szelep tisztaságát. nem főttek meg A hőforrás teljesítményét. akkor semmi sem távo. Ha a fedő körül A fedő megfelelő zárását. A fedő tömítésének helyzetét. és főzés során víz alá. . nyomás alatt melegítette: Ha a nyomásjelző Ez a jelenség természetes az első percekben.

) .) .) .3 kg) 25 perc 35 perc Csirke (egész 1.merítés 15 perc Cékla -gőz 20 30 perc -gőz 6 perc 30 9 perc Cukkini .2 kg) 20 perc 45 perc Lazac (4 szelet 0.merítés 3 perc 4 perc -gőz 12 perc Negyedbe vágott burgonya .6 kg) (emulzió alapú élelmiszerek) 4 perc 6 perc Sertés (sült 1 kg) 25 perc 45 perc Tonhal (4 steak 0.merítés 20 perc -gőz 7 perc Fehérrépa .merítés 14 perc Sárgarépa (emulzió alapú élelmiszerek) karikák -gőz 7 perc 5 perc Spárga .merítés 7 perc Sárgaborsó (száraz zölds.merítés 10 perc Zöldbab -gőz 8 perc 9 perc Zöldborsó -gőz 1 perc 30 4 perc ** Élelmiszer a párolókosárban* *** Élelmiszer vízben Hús és hal FRISS FAGYASZTOTT A szelep A szelep helyzete helyzete Bárány (comb 1.merítés 1 perc 30 Karfiol .merítés 6 perc szeletek -gőz 1 perc 5 perc Gomba egész .merítés 2 perc Endívia -gőz 12 perc szeletelő -gőz 6 perc Fejeskáposzta levelek -gőz 7 perc Félig száraz bab .merítés*** 15 perc Brokkoli -gőz 3 perc 3 perc Brokkoli -gőz 7 perc 5 perc .merítés 5 perc -gőz 5 perc 8 perc Spenót .merítés 8 perc Póréhagyma-karikák -gőz 2 perc 30 Rizs (száraz zölds.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page107 Zöldségek FRISS FAGYASZTOTT A szelep A szelep Sütés helyzete helyzete -gőz** 18 perc Articsóka .merítés 10 perc Zöld lencse (száraz zölds.merítés 3 perc HU -gőz 6 perc Zeller .merítés 6 perc Óriástök (püré) (emulzió alapú élelmiszerek) .merítés Búza (száraz zölds.6 kg) (emulzió alapú élelmiszerek) 6 perc 8 perc Marha (sült 1 kg) 10 perc 28 perc Menyhal (filé 0.) .6 kg) (emulzió alapú élelmiszerek) 7 perc 9 perc *Egyes modellek kosár nélkül kaphatók 107 .

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page108 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA Z bezpečnostných dôvodov toto zariadenie zodpovedá platným normám a predpisom: . . Ubezpečte sa. že vnútorný tlak klesol. V prípade potreby ich dotiahnite skrutkovaním. či sú rúčky nádoby správne pripevnené. či ventily nie sú upchaté. kým je koža nafúknutá. • Pozorne si prečítajte všetky pokyny a vždy konzultujte„Príručku pre používateľa“. • Hrniec nikdy nenapĺňajte na viac ako na 2/3 (označenie maximálneho naplnenia).smernici o tlakových zariadeniach. • Po uvarení mäsa s tenkou kožou (napríklad hovädzí jazyk. • V tlakovom hrnci nepoužívajte hrubozrnnú soľ.). vypnite zdroj tepla a nechajte hrniec na varnej doske vychladnúť pred tým.. Nesprávne používanie môže viesť k poraneniu oparením. mohli by ste sa opariť. mäso neprepichujte.. nádoba sa môže poškodiť. Ak je to potrebné. • Tlakový hrniec nikdy nedávajte do horúcej rúry na pečenie. • V prípade mazľavých potravín (hrach. najmä keď tlakový hrniec používate v blízkosti detí.smernici o životnom prostredí. • Tlakový hrniec nikdy neotvárajte nasilu. strukoviny alebo kompóty.. V prípade prípravy receptov na báze alkoholu svoj prístroj nespúšťajte z očí. aby tieto potraviny nevystrekli von. • Nepoužívajte hrniec na skladovanie kyslých alebo slaných potravín pred alebo po varení. Pred varením mäso prepichnite. V prípade 3 a 4 l modelov pri príprave pastovitých potravín alebo potravín. aj v tomto prípade dávajte veľký pozor. ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem. • Ak počas používania zistíte. • Váš prístroj je určený iba na domáce používanie. až potom ho spustite. než na aké je určený. • Ako v prípade všetkých zariadení na varenie. • Tlakový hrniec pod tlakom prenášajte vždy maximálne opatrne. potom ho ochlaďte studenou vodou. Používajte iba rúčky a úchytky. Pozri odsek „Bezpečnosť“. • Tlakový hrniec nepoužívajte na iné účely. pridávajte iba jemnú soľ na konci varenia. že nejaká časť tlakového hrnca je poškodená. ako je ryža. nepokúšajte sa hrniec za žiadnych okolností otvoriť. Ubezpečte sa. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. • V tlakovom hrnci sa varí pod tlakom. ktoré zväčšia svoj objem počas varenia. Pozri odsek„Zatváranie“. • Alkoholové výpary sú horľavé. • Tlakový hrniec nikdy nepoužívajte bez tekutiny. Po uvarení počkajte 5 minút pred dekompresiou pod vodou. ktorá by sa mohla vplyvom tlaku vyduť. • Vo svojom tlakovom hrnci nikdy nepripravujte recepty s použitím mlieka. ktoré prichádzajú do styku s potravinami. až potom založte veko. než ho premiestnite alebo otvoríte pokrievku. rebarbora. nenapĺňajte hrniec na viac ako polovicu jeho objemovej kapacity. mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu hrnca. či vždy obsahuje dostatočné množstvo tekutiny. Hrniec znovu nepoužívajte a nechajte ho prehliadnuť a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Tefal. • Pred každým použitím skontrolujte. • Používajte iba originálne diely TEFAL zodpovedajúce vášmu modelu. na ktoré sa vzťahujú pokyny na čistenie a údržbu. okrem úkonov. USCHOVAJTE TIETO POKYNY 108 . • V prípade potravín. • Tlakový hrniec nepoužívajte na vyprážanie pod tlakom na oleji. . Predovšetkým používajte nádobu aj veko značky TEFAL.. • Používajte kompatibilný(é) tepelný(é) zdroj(e) na varenie v súlade s pokynmi na používanie. • Pravidelne kontrolujte. Počas prípravy jedla kontrolujte.smernici o materiáloch. použite rukavice na pečenie. Nechajte najprv približne 2 minúty vrieť. Pozri odsek„Pred varením“. že tlakový hrniec je správne zatvorený.) pred otvorením hrncom mierne potraste. V prípade prípravy niektorých polievok na báze tekvice hrniec nechajte niekoľko minút chladnúť. • Nezasahujte do bezpečnostného systému. nedokončujte svoj produkt na viac ako 1/3.

• Na keramickom alebo halogénovom sporáku. Stojan* E. • Pri všetkých druhoch sporákov dbajte o to. Tesnenie krytu C. že veľkosť vykurovacej dosky nepresahuje spodnú časť tlakového hrnca. Krátka rukoväť nádoby G(b). • Na elektrickom alebo indukčnom sporáku sa uistite. Index polohy ventilu B. skontrolujte. či je spodná časť tlakového hrnca vždy čistá a suchá. Značka umiestnenia krytu O. Nádoba G(a). Rukoväť pokrievky M. *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov 109 . • Pri plynovom sporáku nesmie plameň prekročiť priemer spodnej časti tlakového hrnca. Dlhá rukoväť nádoby F. aby bol tlakový hrniec v strede. Naparovací košík* D. Značka maximálneho vzhľadom k nádobe množstva Vlastnosti Priemer dna tlakového hrnca – referencie Ø Abstraktný model Maximálny Objem nádoby Ø dna Nehrdzavejúca bezpečnostný oceľ tlak: 4l 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6l 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Súprava 4 l + 6 l 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7l 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8l 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Normatívne informácie: Prevádzkový tlak: 80 kPa Kompatibilné zdroje tepla PLYNOVÝ ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÁ ELEKTRICKÝ SK SPORÁK PLATŇA PLATŇA PLATŇA ŠPIRÁLOVÝ HALOGÉNOVÁ SPORÁK PLATŇA VÝHREVNÁ PLATŇA • Tento tlakový hrniec je vhodný pre všetky zdroje tepla. Prevádzkový ventil H.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page109 Popisná schéma A. Bezpečnostný ventil J. Ukazovateľ prítomnosti tlaku K. Otváracie tlačidlo L. Kanálik na odvod pary I. Značka umiestnenia krytu N.

kým sa vzhľadom na nádobu nezastaví . • Nasaďte veko na nádrž tak. či je tlačidlo tlakom. • Potom zdvihnite veko. umiestnenia krytu zarovnané G(a) a G(b). ktoré sú rovnajúce sa 25 cl/250 ml (2 poháre). 110 *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page110 Príslušenstvo TEFAL • K tlakovým hrncom je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo: Príslušenstvo Referenčné číslo Tesnenie krytu X9010101 Naparovací košík* 792185 Stojan* 792691 • Pri výmene iných častí alebo v prípade opravy sa obráťte na autorizované servisné strediská spoločnosti TEFAL (pozrite si webovú stránku: www. skontrolujte.obr. Zatvorenie Keď je spotrebič vyp. 5. aby sa kryt • Otočte kryt v smere hodinových ručičiek. možné. Minimálne naplnenie • Vždy používajte minimálne množstvo kvapaliny Potraviny. 1. bezpečte. položené v naparovacom Pre prípravu v pare*: košíku*. sa nikdy • Náplň musí byť minimálne 75 cl/750 ml (6 nesmú dotýkať pohárov). č.obr. účel . nie je to otvorenia (E) riadne stlačené. č. č.obr. aby boli značky nutý a zatvorený. Používanie Otvorenie • Pomocou palca vytiahnite uvoľňovacie tlačidlo (E) a pridržte ho .com). č.obr. až kým sa kryt neotvorí . Ak je spotrebič pod Ak neviete otočiť kryt. 3 a kým nezačujete zvuk pohyboval normálne. za. • Rukou držte dlhú rukoväť nádoby (L) a druhou rukou otočte dlhú rukoväť krytu (F) proti smeru hodinových ručičiek. 2. č. 4. zacvaknutia obr. veka tlakového • Umiestnite košík* (J) na držiak* (K) určený na tento hrnca. • Používajte iba originálne diely TEFAL zodpovedajúce vášmu modelu.tefal.

V prípade niektorých potravín: • V prípade potravín. 8. Používanie prevádzkového ventilu (A) Ak chcete nasadiť prevádzkový ventil (A): H Pozor. tieto kroky je potrebné vykonávať. strukoviny alebo kompóty. Príprava mäsa alebo jemných potravín: • Umiestnite piktogram na ventile smerom k značke umiestnenia (H) . • so značkou • Stlačte ventil a potom ho otočte až k značke alebo . ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem. 9. pokiaľ je spotrebič vychladnutý a nie je zapnutý. č. pokiaľ je spotrebič vychladnutý a nie je zapnutý. • so značkou umiestnenia (H) podľa • Vyberte ventil. *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov 111 . SK Varenie zeleniny alebo jemných potravín: • Umiestnite piktogram na ventile smerom k značke umiestnenia (H) . č. č. nenapĺňajte hrniec na viac ako polovicu jeho objemovej kapacity.obr. ako je znázornené na obrázku oproti. • V prípade ventilov vám odporúčame vykonať rýchlu dekompresiu (pozri odsek „Koniec varenia“).TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:37 Page111 Maximálne naplnenie • Nikdy nenapĺňajte tlakový hrniec viac ako na 2/3 výšky nádrže (značka maximálneho naplnenia) (O) .obr. ako je ryža. tieto kroky je potrebné vykonávať. Vyberanie prevádzkového ventilu: Pozor. alebo umiestnite hrniec pod vodovodný kohútik (časť „Rýchla dekompresia“). č. • Zatlačte ventil a potom ho otočte tak. • Umiestnite prevádzkový ventil (A) tak. aby bol piktogram zarovnaný nákresu oproti. 6. Vypúšťanie pary: • Postupne otáčajte ventil (A) rýchlosťou dekompresie podľa svojho uváženia. 7. aby bol piktogram na ventile zarovnaný umiestnenia (H).obr.obr. musíte skončiť až na doraz na piktograme .

č. č. • Položte tlakový hrniec na zdroj tepla. 1 – 2.obr. • Pridajte prísady a tekutiny.obr. • Zatvorte tlakový hrniec . že je bezpečne zatvorený . spotrebiča • Umiestnite piktogram smerom k značke normálna. • Keď z ventilu začne vychádzať para.obr. č.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page112 Prvé použitie Prítomnosť pary na • Umiestnite držiak košíka (K) na spodok nádoby a ukazovateli položte kôš na vrch (J)*. • Umiestnite piktogram alebo na ventile smerom k značke umiestnenia (H) . V prípade potreby ho očistite špáradlom – obr. č. • Opláchnite tlakový hrniec vodou a osušte ho. či kanálik na odvod pary (B) nie je zanesený (Pozrite si nákres naproti). 112 *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov . č. • Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne. 7 alebo 8. musíte skončiť až na doraz na piktograme . • Skontrolujte. 10. 4. č. potom nastavte na maximálny výkon. či sa guľôčka bezpečnostného ventilu (C) pohybujte podľa nákresu oproti a pozrite si odsek „Čistenie a údržba“. prítomnosti tlaku • Do 2/3 nádoby nalejte vodu (značka maximálneho (D) je na začiatku množstva (O)). umiestnenia (H) . č. • Otvorte tlakový hrniec – obr. 9.obr. • Postupne otáčajte ventil (A) a podľa svojho uváženia vyberte rýchlosť dekompresie. • Po uplynutí 20 minút zdroj tepla vypnite. spustenia • Zatvorte tlakový hrniec.obr. Pred varením • Pred každým použitím vyberte ventil (A) (pozrite si časť „Používanie prevádzkového ventilu“) a vizuálne skontrolujte. znížte výkon zdroja tepla a varte 20 minút. hrniec viac nie je pod tlakom. • Položte tlakový hrniec na zdroj tepla. potom nastavte na maximálny výkon. 3 a uistite sa. 8.

obr. č. hrncu v stúpaní pričom vydáva pravidelný zvuk (PŠŠŠŠT). ak hrniec nie teplotu zdroja tak. • Po skončení doby varenia vypnite zdroj tepla. 1 – 2. č. zatvorený • Dodržte dobu varenia uvedenú v recepte.obr. alebo . vráťte prevádzkový Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne. • Tlakový hrniec môžete umiestniť pod tečúcu vodu.Rýchla dekompresia: para. ak je ešte pod zľahka zatlačte a dá- tlakom. normálne vypúšťanie. aby ste urýchlili jeho dekompresiu. musíte skončiť na piktograme . netriasli. . hrniec viac nie je pod tlakom. aby sa viac neuvoľňovala . vajte pozor. 9. tak aby ste ním odporúčaný čas varenia.Osobitný prípad: • V prípade varenia tekutých potravín alebo strukovín nevykonajte dekompresiu a Tlakový hrniec pod počkajte na poklesnutie ukazovateľa tlakom prenášajte prítomnosti tlaku (D). až potom hrniec vždy maximálne opa- otvorte.potom znovu otvoreniu tlakového hrnca. 7 Ukazovateľ prítomnosti pary (D) bráni alebo 8 . Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku (D) zapadne. ventil (A) na značku hrniec viac nie je pod tlakom.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page113 Počas varenia Ukazovateľ • Prítomnosť pary na ukazovateli prítomnosti tlaku (D) prítomnosti pary je na začiatku spustenia spotrebiča normálna. č. aby ventil (A) naďalej pravidelne je správne šepkal. (D) bráni tlakovému • Ak prevádzkový ventil (A) vypúšťa paru nepretržite. Nezabudnite trochu skrátiť trne. pozrite si nákres oproti.Pomalá dekompresia: Ak pri uvoľňovaní • Postupne otáčajte ventil (A) a podľa svojho pary spozorujete ab- uváženia vyberte rýchlosť dekompresie. znížte tlaku. 113 . Koniec varenia Vypustenie pary: . SK • Tlakový hrniec môžete otvoriť – obr.

Naznačujú Aby sa čo najdlhšie usádzanie vodného kameňa. nedávajte ho na zdroj tepla. negatívne • Nezohrievajte prázdnu nádobu. používania. Čistenie prevádzkového ventilu (A): • Vyberte prevádzkový ventil (A).obr. ku použití umyte vlažnou vodou a čistiacim ktorým môže dôjsť prostriedkom na riad. stredisku spoločnosti TEFAL. • Nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované neovplyvňujú čistiace prostriedky. servisnom • Na výmenu tesnenia si pozrite . č. Na ich odstránenie zachovala kvalita môžete použiť hubku s trochou bieleho octu. pokyny týkajúce sa čistenia a údržby. Rovnakým spôsobom v dôsledku dlhodobého postupujte aj pri čistení košíka*. č. • Viditeľné škvrny na vnútornej spodnej časti zásobníka nemajú vplyv na kvalitu kovu.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page114 Čistenie a údržba Čistenie tlakového hrnca Z dôvodu zachovania správnej prevádzky Po každom použití zariadenia po každom použití dodržte tieto hrniec umyte. 114 *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov . 13. • Umyte ho špongiou a čistiacim prostriedkom na riad. hrnca. hrniec Čistenie tesnenia veka: skontrolovať v • Po každom varení očistite tesnenie (I) a jeho autorizovanom uloženie. Po 10 rokoch Čistenie veka: používania je • Umyte kryt pod tečúcou teplou vodou s hubou nevyhnutné nechať tlakový a mydlom a dobre ho opláchnite. Zhnednutie a • Tlakový hrniec (nádobu a kryt) po každom škrabance. 11 – 12. prevádzku. nádobu a kôš. Čistenie vnútra nádoby: V umývačke riadu • Umyte ho špongiou a čistiacim prostriedkom na môžete umývať iba riad. ak je Čistenie vonkajšej strany nádoby: nádoba prázdna. • Prevádzkový ventil (A) umyte prúdom vody z vodovodu – obr. pozrite si časť „Používanie prevádzkového ventilu“.

č. nad plynovým sporákom môže plameň zhasnúť. Bezpečnosť Tento tlakový hrniec je vybavený niekoľkými bezpečnostnými systémami: • Bezpečnostný systém pri zatváraní: . 115 . ktorá sa nachádza na vnútornej strane veka. • Dva pretlakové bezpečnostné systémy: .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page115 Vyčistite kanálik na odvod pary (B): • Vyberte ventil (A). umyte vodou. • Zrakom skontrolujte. č. č. Na tento úkon • Skontrolujte jeho funkciu ľahkým stlačením nikdy nepoužívajte guľôčky. ktorá by sa mala potopiť bez ostrý ani špicatý predmet. • Bezpečnostný systém pri otváraní: SK .Prvé zariadenie: bezpečnostný ventil (C) uvoľňuje tlak a para uniká horizontálne popod kryt – obr. Odkladanie tlakového hrnca: • Kryt vráťte späť na nádobu. Viď nákres naproti. a tak tlakový hrniec nemôže zvýšiť tlak. Čistenie bezpečnostného ventilu (C): • Časť bezpečnostného ventilu. problémov. 15. Výmena tesnenia tlakového hrnca: • Vymieňajte tesnenie tlakového hrnca každý rok alebo keď je prasknuté.Ak spotrebič nie je správne zatvorený indikátor prítomnosti tlaku (D) nemožno zdvihnúť. .Druhé zariadenie: tesnenie (I) vypúšťa paru vertikálne cez malý otvor nachádzajúci sa na okraji krytu alebo dne nádoby .obr. V prípade potreby ho očistite špáradlom – obr.Viď nákres naproti. Nikdy nemanipulujte s ukazovateľom prítomnosti tlaku (D). Pozor. 14. • Vždy používajte originálne tesnenie spoločnosti TEFAL vhodné pre príslušný model. nie je možné stlačiť tlačidlo otvárania (E).Ak je tlakový hrniec pod tlakom. 10. Tlakový hrniec nikdy neotvárajte nasilu. či je kanálik na odvod pary uvoľnený a okrúhly.

Pri premiestňovaní tlakového hrnca používajte obe rukoväte nádoby. • Tlakový hrniec nechajte úplne vychladnúť. Viď nákres naproti. č.Ako pri používaní iných varných spotrebičov. aby ste sa nepopálili. 10 . č. 2 . 5 . 3 .10. .Potraviny v tlakovom hrnci dlho nenechávajte. 116 . 8 .akékoľvek predčasné poškodenie základného kovu.Tesnenie vymieňajte každý rok alebo keď je prasknuté. že sa spustí jeden z pretlakových bezpečnostných systémov: • Vypnite zdroj tepla. ak ho používate v blízkosti detí.Keď ukazovateľ prítomnosti tlaku vystúpi. 9 . • Skontrolujte a vyčistite prevádzkový ventil (A) - obr. aj pri používaní tlakového hrnca dávajte veľký pozor. 4 . že sa nádoba nového tlakového hrnca TEFAL používa na účely uvedené v návode na obsluhu. použite rukavice na pečenie.Nedávajte do umývačky riadu a nenechávajte namočené vo vode: tesnenie. dávajte pozor. • Otvorte ho. tlakový hrniec už nemôžete otvoriť. • Táto zmluvná záruka platí odo dňa nákupu po predložení pokladničného bločku alebo faktúry.obr. Odporúčania týkajúce sa používania 1 .Nikdy nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované prostriedky. 13.akúkoľvek chybu týkajúcu sa kovovej konštrukcie nádoby.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page116 V prípade. • Na všetky ostatné časti vášho tlakového hrnca sa vzťahuje záruka na vady spracovania alebo materiálu v dĺžke dané platnou právnou úpravou v krajine. bezpečnostný ventil (C) a tesnenie (I). kde bol výrobok zakúpený a začínajúca dátumom nákupu. mohla by sa poškodiť kvalita materiálu. Záruka • V prípade.Každých 10 rokov je nevyhnutné nechať tlakový hrniec skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti TEFAL. kryt a ovládací ventil.Para unikajúca z tlakového hrnca je veľmi horúca. poskytuje sa záruka 10 rokov na: .Tlakový hrniec čistite vždy za studena a prázdny. Ak je to potrebné. 6 . 7 . kanálik na odvod pary (B) .

TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page117 Záruka nepokrýva: • Poškodenia. Regulačné označenie Značenie Miesto Identifikácia výrobcu a obchodnej Rukoväť nádoby a rukoväť známky krytu Rok a výrobná séria Na kryte Referenčný model Maximálny bezpečnostný tlak (PS) Na veku Prevádzkový tlak (PF) Objem Na dne nádoby • Chráňme životné prostredie! i Zariadenie obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo SK recyklovateľných materiálov. najmä: . *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov 117 . aby došlo k jeho správnemu spracovaniu.nárazu. pádu. používania v rúre. • Túto záruku môžu poskytovať iba autorizované servisné strediská spoločnosti TEFAL (pozrite si webovú stránku: www.tefal.com).vkladania krytu a prevádzkového ventilu do umývačky riadu. ku ktorým došlo v dôsledku nedodržania dôležitých pokynov alebo nedbalého používania. . ‹ Likvidujte ho v zbernom mieste.

pozrite túpil. pozrite si odsek „Rýchla dekompresia a osobitný prípad“. či je ukazovateľ prítomnosti tlaku v dolnej po- otvoriť: lohe V opačnom prípade v prípade potreby urobte dekompresiu. Počas prvých minút ide o normálny jav. visnom stredisku spoločnosti TEFAL. Ak kryt nemôžete Skontrolujte. výkon. 118 .obr. tlakovom hrnci Nikdy nepoužívajte bieliaci prostriedok ani chlórované čis- spália: tiace prostriedky. Ak potraviny nie sú dobu varenia. č. poistného ven- tilu a ovládacieho ventilu. čistotu krytu.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page118 Odpovede spoločnosti TEFAL na vaše otázky Problémy Odporúčania Ak sa tlakový hrniec Tlakový hrniec nechajte skontrolovať v autorizovanom ser- zohrieval pod tla.Či je v nádobe dostatočné množstvo tekutiny. 15 a kanálik na odvod para: pary .obr. umiestnite prístroj do studenej vody. schlaďte tlakový hrniec pod tečúcou vodou. v opačnom prípade zvýšte varenia z ventilu ne. Ak sa potraviny v Nádobu pred umývaním nechajte istý čas namočenú.Prevádzkový ventil je uvedený na jednom z piktogramov alebo . tomnosti tlaku ne. 16 a skontrolujte. otvorte. Ak jav pretrváva. či je možné guľôčku bezpečnostného ventilu bez problémov zatlačiť . 17. správnu funkčnosť prevádzkového ventilu. tomnosti tlaku vys. no počas si odsek „Rýchla dekompresia a osobitný prípad“ a potom ho varenia z ventilu ne. vychádza žiadna . 7 alebo 8. skontrolujte: množstvo tekutiny. . č. .obr. Ak para uniká po či je veko správne zatvorené. že tento jav pretrváva. či je okraj nádoby v dobrom stave.obr. uvarené alebo ak sú výkon zdroja tepla. kom bez tekutiny: Ak ukazovateľ prí. č. para: . zhorené. Počas prvých minút ide o normálny jav. Ak ukazovateľ prí.Tlakový hrniec je dobre zatvorený. umiestnenie tesnenia na veku.Či je zdroj tepla dosť výkonný. tesnenia a jeho drážky na kryte. V prípade. obvode veka. skontrolujte: či je tesnenie v bezchybnom stave a v prípade potreby ho vymeňte. skontrolujte: vystúpil a ak počas . vychádza žiadna Očistite prevádzkový ventil .Tesnenie ani okraj nádoby nie sú poškodené.

para 20 .ponorenie Ryža (suchá) . Zeler .para 12 min.para** 18 min. Artičoky . Červená repa .para 2 min 30 s Pšenica (suchá) . 5 min.para 8 min.6 kg) (potravinové emulgátory) 7 min 9 min. mieň (filety 0.ponorenie*** 15 min. Brokolica . Ružičkový kel . **Potraviny v naparovacom koši* ***Potraviny vo vode Mäso a ryby ČERSTVÉ ZMRAZENÉ Nastavte ventil Nastavte ventil bravčové mäso (pečené 1 kg) 25 min 45 min hovädzie mäso (pečené 1 kg) 10 min 28 min hydina (celá 1. *Košík nie je súčasťou balenia niektorých modelov 119 .ponorenie 10 min. jahňacina (noha 1. 3 min.para 7 min.para 7 min.para 7 min. Mrkva (potravinové emulgátory) kolieska . Zemiaky pokrájané na . 4 min.ponorenie 5 min. Zelená kapusta bez listov . SK štvrťky . 8 min. . Zelená šošovica (suchá) . tuniak (4 steaky 0. Špenát . .para 12 min.para 6 min. . Zelená fazuľa .para 1 min 30 s 4 min Karfiol . 5 min.ponorenie 8 min.ponorenie 2 min. sekané .ponorenie 20 min. Polosuchá fazuľa .ponorenie 3 min.ponorenie 14 min.para 3 min.para 7 min.6 kg) (potravinové emulgátory) 4 min 6 min. . Pórové kolieska .ponorenie 1 min 30 s Špargľa .ponorenie 3 min. 9 min.2 kg) 20 min 45 min. Tekvica (pyré) (emulgátory potravinové) .ponorenie 7 min.para 5 min. Repa .TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page119 Zelenina ČERSTVÁ MRAZENÁ Varenie Nastavte ventil Nastavte ventil .30 minút.3 kg) 25 min 35 min losos (4 steaky 0. Hrášok .ponorenie 6 min.para 6 min 30 s 9 min Tekvica .ponorenie 6 min.para 1 min.para 6 min. 5 min.ponorenie 10 min. Čakanka .ponorenie 15 min. Šampiňóny celé . Hrach (suchý) . krájané .6 kg) (potravinové emulgátory) 6 min 8 min. .

розділ "Закривання”. сушені овочі або фрукти тощо. • Ніколи не відкривайте скороварку через силу.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page120 НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Задля вашої безпеки цей прилад відповідає чинним стандартам і постановам: – Директиві щодо обладнання. щоб вона повністю охолонула перед її переміщенням або відкриванням кришки. • З метою запобігання пошкодженню каструлі не використовуйте скороварку для зберігання кислих і солоних продуктів. Намагайтеся проколювати м'ясо перед приготуванням. Користуйтеся ручками та кнопками. перш ніж спускати тиск під струменем води. які відповідають тим. доведіть рідину до кипіння протягом 2 хвилин. які контактують із продуктами харчування – Вимогам щодо охорони навколишнього середовища • Цей прилад призначений виключно для використання в домашніх умовах. При використанні скороварок об’ємом 3л і 4 л для приготування тістоподібних продуктів. Дивіться розділ“Перед готуванням”. а додавайте сіль дрібного помолу в кінці приготування. • Скороварка готує під тиском. до складу яких входять гарбузи. що внутрішній тиск у скороварці відсутній. Під час готування слідкуйте за тим. яка набухає під тиском. щоб страва осіла на дно. • Ознайомтеся з вимогами інструкції з використання і завжди керуйтеся вказівками. що скороварка належним чином закрита. поданими у ній. дотримуйтеся правил техніки безпеки. до складу яких входить спирт. • Пересувайте скороварку. • Пари спирту вогненебезпечні. Звертайте особливу увагу на страви. не проколюйте її в набухлому стані. • Використовуйте скороварку лише за призначенням. щоб у скороварці було достатньо рідини. що перебуває під тиском. • Не використовуйте скороварку для смаження з використанням олії. • Не використовуйте скороварку для приготування страв. • Не користуйтеся скороваркою без рідини. які відповідають моделі вашого пристрою. кабачки тощо остудіть скороварку протягом кількох хвилин. • Регулярно контролюйте надійність кріплення ручок скороварки. • Не наповнюйте скороварку більше ніж на 2/3 (максимальний рівень наповнення). Дивіться розділ “ Безпека використання ”. після приготування м'яса. до складу яких входить молоко. • У разі приготування продуктів із клейкою структурою (сухий горох. особливо якщо скороварка використовується там. Не використовуйте скороварку знову та віднесіть її до авторизованого сервісного центру TEFAL для здійснення ремонту. Після приготування деяких супів. що містить поверхневу плівку (наприклад. У кінці приготування зачекайте 5 хвилин. Не торкайтеся гарячих поверхонь. • Не використовуйте кам’яну сіль. інгредієнти яких у процесі готування розварюються. Перш ніж закрити кришку. яловичий язик). За неправильного використання можна отримати опіки від окропу. що якась частина скороварки зламалася або тріснула. • Щоб запобігти опікам від окропу. Див. наприклад рис. не намагайтеся відкрити її ні за яких обставин. Перед використанням переконайтеся в тому. • Використовуйте лише оригінальні деталі виробництва TEFAL. вимкніть вогонь і залиште її на плиті. За потреби докрутіть їх. • Як і у випадку із застосуванням інших приладів для приготування їжі. а потім охолоджуйте під холодною водою. що вказані в інструкції з користування. • Дотримуйтеся правил техніки безпеки під час експлуатації та миття пристрою. з максимальною обережністю. чи не забиті клапани. не наповнюйте пристрій більш ніж на 1/3. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ДОВІДОК 120 . За потреби використовуйте рукавиці. • Не ставте скороварку в розігріту духовку. • Користуйтеся джерелами нагрівання. це може призвести до її серйозного пошкодження. • Наповнюйте скороварку до половини для приготування страв. Особливо рекомендовано використовувати каструлю та кришку TEFAL. які збільшуються у розмірі під час приготування. Переконайтеся в тому. • Перед кожним використанням перевірте. яке працює під тиском – Вимогам щодо матеріалів. де є поруч діти. ревінь тощо) перед відкриванням скороварку належить легко струсити. • Якщо під час використання ви помітили.

• Під час нагрівання на газовій конфорці полум'я не повинно виходити за межі дна скороварки. • У разі використання керамічної або галогенної плити переконайтеся. Позначка положення робочого B. Коротка ручка каструлі G(b). Індикатор наявності тиску J. що розмір нагрівального елемента не перевищує розмір дна скороварки. Позначка максимального напов- кришки відносно каструлі нення Технічні характеристики Діаметр дна скороварки – основні дані Діаметр Діаметр Модель Максимально Об'єм каструлі дна (Нержавіюча безпечний тиск: сталь) 4л 22 cm 15 cm P25342 170 kPa 6л 22 cm 15 cm P25307 170 kPa Набір 4 л + 6 л 22 cm 15 cm P25443 170 kPa 7л 22 cm 15 cm P25308 170 kPa 8л 22 cm 15 cm P25344 170 kPa Нормативні характеристики: Максимальний робочий тиск: 80 кПа Джерела тепла ГАЗ ЕЛЕКТРОПЛИТА ПЛИТА ЗІ ІНДУКЦІЙНА ПЛИТА З СКЛОКЕРАМІЧНО ПЛИТА ПЛОСКОСПІРАЛЬНО Ю ПОВЕРХНЕЮ Ю ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ UK • Ця скороварка підходить для всіх джерел тепла. Каструля кришки N. Запобіжний клапан I. Тринога* F.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page121 Описова схема A. Позначка для встановлення O. що дно скороварки завжди чисте і сухе. Канал відведення пари клапана C. Робочий клапан H. *Кошик не входить до комплекту деяких моделей 121 . • Під час використання будь-яких джерел нагрівання слідкуйте. Прокладка кришки D. щоб скороварка була правильно розміщена на варильній поверхні. Кошик для приготування на пару* E. Ручка кришки L. • У разі використання на електричній або індукційній плиті переконайтеся. Кнопка відкривання K. Позначка для встановлення M. Довга ручка каструлі G(a).

чи ефект зникає. Мінімальне наповнення • Завжди наливайте мінімальну кількість рідини Продукти. вирівнюючи стовується та закри.25 л/ 250 мл (2 склянки). 122 *Кошик не входить до комплекту деяких моделей . торкатися кришки скороварки. які відповідають моделі Вашої скороварки. 5.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page122 Аксесуари TEFAL • Для скороварки доступні такі аксесуари: Аксесуар Референція Прокладка кришки X9010101 Кошик для приготування на пару* 792185 Тринога* 792691 • Для заміни інших деталей або ремонту звертайтеся до сертифікованих сервісних центрів TEFAL (перейдіть за посиланням www.75 на пару*. Застосування Відкривання • Великим пальцем потягніть кнопку відкривання (E) на себе та утримуйте її в цьому положенні – рис. не мають л/ 750 мл (6 склянок). Закривання Коли виріб не викори. іншою рукою поверніть довгу ручку кришки (F) проти годинникової стрілки до відкривання – рис. доки не почуєте звук замикання кнопки каструлі. • Потім підніміть кришку. принаймні 0. ним явищем. покладені в кошик Для приготування страв на пару* для приготування • Наповнювати каструлю необхідно принаймні на 0. • Покладіть кришку рівно на каструлю. Цей Якщо не вдається повернути кришку.com). позначки для встановлення кришки G(a) і G(b). призначену для цього – рис. (рис. • Тримаючи однією рукою довгу ручку каструлі (L). тиском. • Використовуйте лише оригінальні деталі виробництва TEFAL.tefal. 2. коли кнопка відкривання (E) перебуває в задньому виріб перебуває під положенні. 3). • Установіть кошик* (J) на підставку* (K). перевірте. кришка може не • Поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упору прилягати щільно до (рис. тий. Це є нормаль. 1. 4).

• Установіть робочий клапан (A). до позначки піктограми (рис. Приготування овочів або крихких продуктів • Установіть піктограму клапана навпроти позначки (H) – рис. 9) або помістіть скороварку під проточну холодну воду (розділ "Швидка декомпресія"). Використання робочого клапана (A) Установлення робочого клапана (A) H Увага! Ці дії слід виконувати. як • Зніміть клапан. вибираючи потрібну швидкість декомпресії. наприклад рис. лише коли виріб холодний і не працює. 6. Випускання пари • Поступово повертайте клапан (A). вирівнявши • піктограму з позначкою (H). як показано на рисунку справа.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page123 Максимальне наповнення • Ніколи не наповнюйте скороварку більш ніж на 2/3 висоти каструлі (вище позначки максимального наповнення) (O) – рис. • Натисніть на клапан. Знімання робочого клапана Увага! Ці дії слід виконувати. • Для приготування супів рекомендується здійснювати швидку декомпресію (дивіться розділ "Швидка декомпресія"). інгредієнти яких у процесі готування розварюються. а потім поверніть його до піктограми або . 7. щоб вирівняти піктограму • зображено на рисунку справа. сушені овочі або фрукти тощо. • Натисніть на клапан і поверніть його для того. Для деяких продуктів: • Наповнюйте скороварку до половини для приготування страв. *Кошик не входить до комплекту деяких моделей 123 . лише коли виріб холодний і не працює. 8. з позначкою (H). UK Приготування м’яса або заморожених продуктів • Установіть піктограму клапана навпроти позначки (H) – рис.

вимкніть джерело нагрівання. • Додайте інгредієнти та рідину. • Після того. Перед готуванням • Перед кожним використанням зніміть клапан (A) (див. • Поступово поверніть клапан (A). • Установіть піктограму або клапана навпроти позначки (H) – рис. • Закрийте скороварку (рис. що кулька запобіжного клапана (C) вільно рухається. чи не забитий канал відведення пари (B) (див.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page124 Перше застосування Присутність пари на • Установіть підставку для кошика (K) на дно каструлі рівні індикатора та поставте кошик (J) зверху*. За необхідності прочистьте його зубочисткою – рис 10. розділ "Використання робочого клапана") і візуально перевірте при денному світлі. наявності тиску (D) – • Наповніть водою на 2/3 каструлю (позначка є нормальним максимального наповнення (O)). рисунок нижче та розділ "Очищення й догляд". • Поставте скороварку на нагрівальний елемент і виставте максимальний рівень потужності. як індикатор тиску (D) опускається. 4). до позначки – рис. зменште інтенсивність підігрівання й зачекайте 20 хв. див. 8. • Відкрийте скороварку – рис. 9. 7 або 8. роботи виробу. • Поставте скороварку на нагрівальний елемент і виставте її на максимальний рівень потужності. 3) та переконайтеся. • Промийте скороварку водою та висушіть. малюнок). 124 *Кошик не входить до комплекту деяких моделей . • Переконайтеся. скороварка скидає тиск. що її правильно закрито (рис. вибираючи швидкість декомпресії. • Через 20 хв. • Коли пара почне виходити через клапан. • Установіть піктограму навпроти позначки (H) – рис. 1–2. явищем на початку • Закрийте скороварку. до упору.

• Дотримуйтеся часу приготування. . якщо видаючи звичайний звук (ПШШШ). • Можна відкрити скороварку – рис. див. вибираючи кання пари ви спосте- швидкість декомпресії. цю схему.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page125 Протягом приготування Індикатор тиску (D) • Присутність пари на рівні індикатора наявності тиску не дозволяє (D) – є нормальним явищем на початку роботи виробу. холодної водопровідної води. знову повільно вико- нуйте декомпресію. щоб прискорити декомпресію. скороварка скидає тиск. • Коли час приготування мине. а потім перебуває під тиском. щоб клапан (A) закрита. указаного в рецепті. з макси- мальною обережні- стю. викиди. 125 . Закінчення приготування Випускання пари – Повільна декомпресія Якщо під час випус- • Поступово поверніть клапан (A). до піктограми – рис.Особливі випадки • У разі приготування їжі з маслянистих продуктів (див. Коли індикатор тиску (D) опускається. 1 і 2. зменшуйте вона неправильно потужність джерела нагрівання так. бочий клапан (A) на по- Індикатор тиску (D) унеможливлює значку або відкривання скороварки. що перебуває під тиском. Рекомендований час Пересувайте скоро- приготування потрібно скоротити. підніматися тиску у • Коли робочий клапан (A) безперервно випускає пару. пе- – Швидка декомпресія: реконавшись. що уможливить відкриття скороварки. варку. як зазвичай. не струшуючи її. вимкніть джерело нагрівання. як індикатор тиску (D) опускається. що • Ви можете помістити скороварку під струмінь більше немає викидів. якщо вона (рис. продовжував шипіти. установіть ро- скороварка скидає тиск. скороварці. доки UK опуститься індикатор тиску (D). таблицю приготування) або сухих овочів не використовуйте декомпресію й зачекайте. рігаєте незвичайні 9. 7 або 8). Після того.

сервісному центрі TEFAL. розділ "Використання робочого клапана".TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page126 Очищення й догляд Очищення скороварки Для забезпечення надійної роботи приладу Мийте скороварку дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій з після кожного очищення та експлуатації після кожного використання. які містять хлор. рис. • Мийте губкою з додаванням миючого засобу для посуду. перегрівайте Очищення кришки каструлю. Щоб видалити його. внаслідок • Не використовуйте розчинів хлору або миючих довготривалого засобів. вливають на робочі характеристики Очищення внутрішньої поверхні каструлі пристрою. див. 13. водою з додаванням миючого засобу для посуду та добре сполосніть. Очищення робочого клапана (A) • Зніміть робочий клапан (A). • Мийте робочий клапан (A) під струменем води з крана – рис. Тільки каструлю та • Поява плям на дні каструлі не впливає на робочі кошик можна мити властивості металу. 126 *Кошик не входить до комплекту деяких моделей . коли вона порожня. використання. Збирач конденсату* можуть з'явитися можна мити так само. в посудомийній можна використовувати губку з невеликою машині. Очищення зовнішньої поверхні каструлі Щоб подовжити термін експлуатації • Мийте губкою з додаванням миючого засобу для скороварки. Після 10 років експлуатації Очищення прокладки кришки необхідно • Після кожного приготування мийте прокладку (I) здійснити технічний та її канавку. які миючих засобів для посуду. Це накип. користування. огляд скороварки в • Щоб установити прокладку на місце. кількістю білого оцту. • Після кожного використання мийте скороварку Почорніння та (каструлю та кришку) теплою водою з додаванням подряпини. коли • Промийте кришку губкою під проточною теплою вона пуста. сертифікованому 11–12. не посуду. див. не • Не перегрівайте каструлю.

Обережно. • Міняйте прокладку скороварки раз на рік або якщо на ній з’явилися дефекти. Безпека використання Скороварка оснащена багатьма засобами безпеки: • Безпека під час закривання . Ніколи не відкривайте скороварку через силу. • Завжди використовуйте оригінальну прокладку виробництва TEFAL. індикатор наявності тиску (D) не може піднятися.Якщо скороварка перебуває під тиском. Зберігання скороварки • Переверніть кришку та покладіть її на каструлю. Див. UK • Два пристрої запобігання надмірному тиску . 127 . При заміні про- • Перевірте його роботу.Другий пристрій: прокладка (I) випускає пару вертикально через невеликий отвір на кромці кришки або вздовж каструлі – рис. і пара виходить горизонтально через верхню частину кришки – рис. що унеможливлює підняття тиску у скороварці. Очищення запобіжного клапана безпеки (C) • Промийте водою частину корпусу клапана.15. це може призвести до погашення полум'я на газовій плиті. • Проконтролюйте візуально при денному світлі. розташованого всередині кришки.Перший пристрій: запобіжний клапан (C) вивільняє тиск. рисунок справа. • Безпека під час відкривання . використовуйте го- стрі або ріжучі Заміна прокладки скороварки предмети. Не торкайтесь індикатора тиску (D). кнопка відкривання (E) не спрацьовує. Див. За необхідності прочистьте його зубочисткою – рис 10.Якщо виріб не закрито. рисунок справа.14 . призначену для вашої скороварки. натиснувши злегка на кульку. кладки ніколи не яка має вільно рухатися. що канал відведення пари чистий і має круглу форму.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page127 Очищення каналу відведення пари (B) • Зніміть клапан (A).

кришку та робочий клапан. в якій був придбаний продукт. • Відкрийте. • Повністю охолодіть скороварку. 8 .Очищення скороварки здійснюйте.Як тільки індикатор тиску скороварки підніметься. Рекомендації з використання 1 . користуйтеся ручками. 2 . 5 . що містять хлор. що виходить зі скороварки дуже гаряча. якщо вона пошкоджена. 7 . 6 . За потреби використовуйте рукавиці. Див. 128 . дотримуйтеся правил техніки безпеки. 9 .10). коли вона охолоне та за відсутності в ній їжі.Не мийте в посудомийній машині й не замочуйте у воді: прокладку. визначений в чинному законодавстві країни. її не можна відкривати. які засвідчують дату купівлі.Пара. 10 . особливо якщо скороварка використовується поруч з дітьми.13). – передчасного пошкодження основних металевих конструкцій.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page128 Якщо одна з систем запобігання надмірному тиску не спрацьовує • вимкніть джерело нагрівання. будьте обережні. Гарантія • За умови використання за призначенням каструля нової скороварки TEFAL має гарантію 10 років. які можуть пошкодити якість матеріалу. • Перевірте та очистьте робочий клапан (A) (рис. запобіжний клапан (C) і прокладку (I).Не зберігайте їжу у скороварці.Як і в разі застосування інших приладів для приготування їжі. • Ця гарантія забезпечується за умови пред'явлення касового чека або рахунка-фактури.Не використовуйте розчин хлору та миючі засоби. 3 . щоб не обпектися. якщо несправність стосується: – металевої структури каструлі скороварки. з моменту покупки на період. • На всі інші частини скороварки надається гарантія від дефектів.Щоб переставити скороварку. рисунок справа.Міняйте прокладку щороку. розміщеними на каструлі. 4 . пов'язаних з неякісної роботою або матеріалами.Після 10 років експлуатації обов'язково здійсніть технічний огляд скороварки в сертифікованому сервісному центрі TEFAL. канал відведення пари (B) (рис.

Обов'язкове маркування Маркування Місце знаходження На ручці каструлі та Назва виробника або торгової марки на ручці кришки Рік випуску та номер партії На каструлі Зазначення моделі Максимально допустимий рівень тиску (PS) На кришці Найвищий рівень робочого тиску (PF) Об'єм На дні каструлі • Захищаймо навколишнє середовище разом! i Цей прилад містить матеріали.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page129 Винятки з гарантії • Гарантія не надається. – Кришку та робочий клапан мили в посудомийній машині. а саме: – прилад зазнавав ударів. якщо систематичні поломки приладу пов'язані з недотриманням правил техніки безпеки або недбайливим ставленням до нього в процесі експлуатації. які можуть бути цінними або можуть використовуватися повторно. його використовували для приготування їжі в духовці.com). падав. UK *Кошик не входить до комплекту деяких моделей 129 . ‹ Віднесіть цей прилад на переробку до центру прийому побутових відходів.tefal. • Тільки сертифіковані сервісні центри TEFAL мають право забезпечувати вам гарантійне обслуговування (перейдіть за посиланням www.

чистоту кришки. Якщо кришка не Переконайтеся. перевірте: положення робочого клапана. стан країв каструлі. 130 . що містять хлор. але пара не виходить розділ "Швидка декомпресія" і "Особливий випадок".TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page130 TEFAL надає відповіді на ваші запитання Проблеми Рекомендації Якщо скороварка на. – скороварка закрита належним чином. всередині Якщо індикатор Така ситуація допустима протягом кількох перших хвилин. а потім від- через робочий кла. пан під час приготу. недоварена або потужність джерела нагрівання. запобіжного клапана та робочого клапана. розділ "Швидка декомпресія" та "Особливий випа- док". прокладки та її канавки. Ніколи не використовуйте розчин хлору та миючі засоби. Якщо явище не зникає. перевірте: стан прокладки. кількість рідини. вання – робочий клапан установлено на одній із піктограм або – рис. Якщо їжа час приготування. в іншому через робочий кла. крийте його. що кулька запобіжного клапана вільно рухається. див. Якщо пара виходить чи кришка добре закрита. чи прокладка встановлена належним чином у кришці. – кількість рідини в каструлі достатня. пан під час приготу. тиску спрацьовує. перевірте чи: пара не виходить – потужність джерела нагрівання достатньо висока. див. тиску не спрацьовує і Якщо така тенденція зберігається. за потреби замініть її. В іншому разі охолодіть скороварку під холодною проточною водою. що індикатор тиску перебуває в нижньому по- відкривається: ложенні. Якщо індикатор Така ситуація допустима протягом кількох перших хвилин. – прокладка або краї каструлі не пошкоджені.Віднесіть скороварку в Авторизований сервісний центр Tefal грілася без рідини для перевірки. Очистьте робочий клапан і канал виведення пари та переко- вання найтеся. розташованої на кришці. помістіть прилад під холодну воду. з-під кришки. 7 або 8. підгоріла. Якщо їжа підгоріла: Перед миттям замочіть каструлю у воді на деякий час. разі збільште його потужність.

30 с подрібнена – на пару 6 хв. четвертинки – на пару 12 хв. Гриби цілі – у воді 1 хв. Зелена сочевиця (сухі овочі) – у воді 10 хв. Зелена квасоля – на пару 8 хв. Артишоки – у воді*** 15 хв. Рис (сухі овочі) – у воді 7 хв. Зелена капуста листя – на пару 7 хв. Буряк – на пару 20–30 хв. 8 хв. 3 хв.3 кг) 25 хв. – на пару 5 хв. Горошок – на пару 1 хв. – на пару 6 хв. Яловичина (печеня 1 кг) 10 хв. 30 с 4 хв. Цибуля – порей кружальця – на пару 2 хв. *Кошик не входить до комплекту деяких моделей 133 . Брюссельська капуста – на пару 7 хв. Кабачки – у воді 2 хв.6 кг) (маслянисті продукти) 4 хв. подрібнені – на пару 1 хв. Цикорій салатний – на пару 12 хв. 5 хв. Лосось (4 шматки 0. Броколі – на пару 3 хв. Тунець (4 стейки 0. Напівсуха квасоля – у воді 20 хв. – на пару 7 хв. 5 хв.2 кг) 20 хв. 28 хв. 45 хв. ** Продукти повинні знаходитися у кошику для приготування на пару* *** Продукти повинні знаходитися у воді UK М'ясо та риба СВІЖІ/ ЗАМОРОЖЕНІ/ Положення клапана Положення клапана Ягнятина (нога 1. 6 хв. 9 хв. 30 с 9 хв. – на пару 6 хв. Свинина (печеня 1 кг) 25 хв.TE_SECURE-5_NEO_NE2INSB3_Mise en page 1 10/09/2015 09:38 Page131 Овочі СВІЖІ/ ЗАМОРОЖЕНІ/ Положення Положення Готування клапана клапана – на пару** 18 хв. 35 хв. 30 с Гарбуз (пюре) (маслянисті продукти) – у воді 8 хв. Морква (маслянисті продукти) кружальця – на пару 7 хв. Горох (сухі овочі) – у воді 14 хв.6 кг) (маслянисті продукти) 7 хв. Крупи (сухі овочі) – у воді 15 хв. Ріпа – у воді 6 хв. Картопля четвертинки – у воді 6 хв. 8 хв. Селера – у воді 10 хв. Спаржа – у воді 5 хв.6 кг) (маслянисті продукти) 6 хв. – у воді Цвітна капуста – у воді 3 хв 4 хв. 45 хв. Шпинат – у воді 3 хв. Курятина (ціла 1. 9 хв. Минь (філе 0. 5 хв.