You are on page 1of 1

FINGRENE VÆK FRA LEJERNES PENGE

Vi er en kreds af almene beboere, der har startet denne underskriftindsamling. Vi
protesterer imod, at regeringen betaler sin ghettoindsats med VORES penge.
Hovedparten af regeringens ghettoplan finansieres gennem Landsbyggefonden, som
betales over huslejen og bruges til at sikre tidssvarende almene boliger – nye tage,
vinduer etc.
Frem til 2026 vil Løkke & Co. bruge 12 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de udsatte
boligområder. Det betyder, at der kun er 9 mia. kroner tilbage til de 88 procent af den
almene sektor, som IKKE er udsatte områder. Konsekvensen er, at der ikke er råd til at
renovere almindelige boligafdelinger og tusindvis af lejere kommer til at bo i utidssvarende boliger.
Vi er enige i, at der skal gøres en indsats i udsatte boligområder, men det må betales i fællesskab. De almene beboere tager i forvejen et stort socialt ansvar
med integration af indvandrere og socialt udsatte – det er kun rimeligt, at folk i ejerboliger også bidrager til finansieringen.
Hvis du er enig i protesten imod tyveriet af lejernes penge, så skriv under:
https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

Navn Adresse By Underskrift

Sendes til: Christian Jensen, Korsgade 7, 4.tv., 2200 København N eller til csjkorsgade@firkant.net