You are on page 1of 4

Selasa 20 Februari 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Baik hati

TAHUN 4

TAJUK Membantu Jiran Amalan Mulia

TARIKH/MASA 20 Februari 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran

STANDARD 3.1.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran
PEMBELAJARAN
3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran

3.1.4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
OBJEKTIF i. Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

i. Murid menyatakan peranan jiran.

ii. Murid melengkapkan peta minda secara berkumpulan. 21st CLD:C (i)
AKTIVITI
iii. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan. 21st CLD:SC (iii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan jawapan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )
Nilai : Baik Hati

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan ) Nilai : Baik Hati BAHAN BANTU BBM : Buku Teks.Jumaat 23 Februari 2018 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TEMA Tema : Baik hati TAHUN 4 TAJUK Membantu Jiran Amalan Mulia TARIKH/MASA 23 Februari 2018 ( 0900 – 1000 pagi : 60 Minit) 3.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran STANDARD 3.1. Murid melengkapkan peta minda dengan cara mengamalkan tanggungjawab sebagai jiran. 21sr CLD:SR (ii) iii. i. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Murid menunjukkan cara mengamalkan tanggungjawab sebagai jiran dalam kumpulan. murid dapat: OBJEKTIF i Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian.3 Menyedari peranan sebagai jiran 3.1. PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI . 21ST cld:SC (iii) AKTIVITI iii.4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran Pada akhir pengajaran.1.lembaran kerja BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN Murid menyatakan cara mengamalkan tanggungjawab sebagai jiran dengan tepat. ii.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran PEMBELAJARAN 3. Murid berbincang dengan guru tentang cara – cara membantu jiran.1.

2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran PEMBELAJARAN 3.3 Menyedari peranan sebagai jiran 3.lembaran kerja BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN Murid menyatakan contoh peranan jiran dalam sesuatu situasi dengan betul. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi i.Sabtu 24 Februari 2018 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TEMA Tema : Baik hati TAHUN 4 TAJUK Membantu Jiran Amalan Mulia TARIKH/MASA 24 Februari 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit) 3.1. AKTIVITI ii. Murid berbincang dengan guru tentang cara – cara membantu jiran. Murid menyatakan contoh peranan jiran dalam sesuatu situasi secara berkumpulan.1. PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI .4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran Pada akhir pengajaran.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran STANDARD 3. 21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii) iv. murid dapat: OBJEKTIF i.1. 21st CLD :SR (ii) PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan ) Nilai : Hormat menghormati BAHAN BANTU BBM : Buku Teks.1.