You are on page 1of 5

Manea Alexandra Andrada

Anul I AMG-N

PORTOFOLIU LA SOCIOLOGIE

Manea Alexandra Andrada
Anul I AMG-N

 Studiu de caz . .  Comportamentele agresive ale tinerilor cu varste intre 12-14 ani.Manea Alexandra Andrada Anul I AMG-N Cuprins  Ce este sociologia?  Fisa de observatie.

.a încercat și el să explice schimbările care aveau loc în timpul Revoluției Franceze în societate. Schimbările erau legate de dezvoltarea capitalismului. Ferdinand Tönnies. Termenul a fost propus de către Auguste Comte. Sociologia poate fi definită ca fiind studiul sistematic al societăților umane. A învăța să gândim în termeni sociologici înseamnă a cultiva imaginația. S-a concentrat asupra legăturii dintre problemele economice și instituțiile sociale. sondajul de opinie și observația socială. nu numai ca indivizi dar și ca membri ai asociațiilor. întrucât subiectul ei este rezultatul propriului nostru comportament ca ființe sociale. Vilfredo Pareto. Este un demers îndrăzneț și de mare responsabilitate. punând accent în special pe sistemele moderne industrializate.Manea Alexandra Andrada Anul I AMG-N Ce este sociologia? Sociologia este știința socială ce studiază regulile sociale și procesele care leagă și separă oamenii.Wright Mills numea „imaginația sociologică”. Sociologia constă în studiul vieții sociale umane. Munca sociologică depinde de ceea ce autorul american C. a grupurilor și societăților. Karl Marx . Unele dintre cele mai răspândite metode de investigare ale sociologiei sunt: interviul. Émile Durkheim și Max Weber. grupurilor și instituțiilor. Printre fondatorii clasici ai sociologiei se disting 5 personalități: Auguste Comte.

școala).autor francez. Credea că tot ceea ce susține o societate sunt valorile și obiceiurile împărtășite de membrii ei. Diviziunea muncii înlocuiește treptat religia. discursul public și cel științific. Foucault a studiat apariția și structura câtorva din instituțiile fundamentale ale lumii moderne. ci a fost creată în procesul dezvoltării sociale.a studiat religiile din China. Deși se pot aduce obiecții studiului lui Durkheim. lansând concepte-cheie cum ar fi cel de guvernabilitate ori biopolitică. Primul său principiu a fost că sociologia „studiază faptele sociale ca niște lucruri”. schimbarea este permanent prezentă și revine la conceptul de Anomie al lui Durkheim. acesta rămâne o lucrare clasică a cărei relevanță pentru sociologie este valabilă și azi. După părerea lui sociologia pentru a deveni știință trebuia să studieze starea economiei și influența religiei. Max Weber . în societățile capitaliste. Weber conchidea că anumite aspecte ale Creștinismului (etica protestantă) au influențat puternic afirmarea capitalismului. comparând sistemele religioase. printre cei mai importanți gânditori sociologi contemporani. . spitalul. Michael Foucault și Jürgen Habermas . crede că. Habermas. Pentru el birocrația e un mod de organizare socială. M.Manea Alexandra Andrada Anul I AMG-N Émile Durkheim . ca cele disciplinare (inchisoarea. influențat de Marx și Weber. India și Orientul Apropiat. dar în manieră nouă și originală. După Foucault sexualitatea nu a existat dintotdeauna. bolile psihice. consideră că mentalitatea colectivă constituie unul dintre factorii care determină schimbarea societății. S-a ocupat de analiza suicidului.exponenți de seamă ai sociologiei moderne.

Manea Alexandra Andrada Anul I AMG-N Fisa de observatie .