You are on page 1of 2

Ondalık kesir Virgülle yazılışı Okunuşu

Sıfır tam yüzde yetmiş iki= On tam yüzde altı= On tam onda üç= Otuz iki tam onda yedi= Beş tam onda yedi= Kırk beş tam yüzde bir= Elli iki tam yüzde seksen yedi= Seksen bir tam yüzde altmış üç= Altı tam yüzde beş= Sıfır tam yüzde on= On iki tam onda sekiz= Sıfır tam onda altı= Kırk iki tam onda bir= Altı tam onda beş= İki tam yüzde doksan yedi= Sıfır tam yüzde kırk altı= Bir tam onda altı= Yetmiş yedi tam onda iki= Sekiz tam yüzde dört= Yedi tam yüzde dokuz= Yirmi üç tam onda dokuz= Sıfır tam onda bir= Yetmiş dokuz tam yüzde beş= .34 0.78 0.96 0.6 5.02 12.08 0.12 11.9 12.03 23.13 13.43 67.7 9.8 0.24 0.4 Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak yazınız.2 6.45 67.3 5.5 6.9 0.Aşağıda virgülle yazılmış olarak verilen ondalık kesirleri kesir çizgisiyle yazınız.45 6.01 8.09 7. Ondalık kesir Kesir çizgisi ile yazılmış şekli Ondalık kesir Kesir çizgisi ile yazılmış şekli 4.89 0.