You are on page 1of 9

1.

0 PENGENALAN

Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) adalah program memberi kefahaman awal
kepada guru pelatih tentang persekolahan. Ia memberi peluang kepada guru pelatih untuk
memahami peranan guru di sekolah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan
interaksi dengan rakan sekerja. Ini juga memberi peluang kepada guru pelatih untuk memahami
sekolah itu sebagai institusi pendidikan dan etika seorang guru. Melalui PBS, guru pelatih dapat
memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah dan bilik darjah, sekaligus dapat memberi
pengisian yang penting mengenai tugas sebenar seorang guru dan apa pendekatan yang sesuai
untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, bukan sekadar mempelajari teori
sahaja. Bagi menyiapkan tugasan ini, saya telah membuat kajian terhadap perkembangan murid
berdasarkan seorang responden yang bernama Haikal melalui aspek jasmani, kognitif, emosi dan
sosial.

2.0 KONSEP, PRINSIP ASAS DAN FAKTOR-FAKTOR

Perkembangan jasmani ditakrifkan sebagai perkembangan motor yang merangkumi
kemahiran-kemahiran koordinasi otot bagi menjalankan aktiviti. Contohnya aktiviti bermain pasir,
mewarna, melukis, menendang bola, berlari dan memanjat. Ia terjadi mengikut peringkat
perkembangan individu. Menurut Haliza Hamzah, Joy N Samuel dan Rafidah Kastawi(2008) baka
merujuk kepada ciri-ciri biologi, gen-gen yang diwarisi anak daripada ibu bapa bagi menentukan
persamaan anak dengan ibu bapa. Teori ini bersesuaian dengan kajian saya terhadap responden
kerana Haikal adalah seorang murid yang aktif dalam pelbagai aktiviti di sekolah seperti sukan,
pertandingan melukis dan mewarna, pertandingan kuiz dan lain-lain lagi. Responden juga
memiliki susuk tubuh yang sihat sesuai dengan peringkat umurnya. Ini juga dapat dikaitkan
dengan faktor baka kerana bapa responden adalah seorang guru yang amat aktif di sekolah saya
berkhidmat dan memiliki susuk tubuh yang sihat. Persekitaran juga memainkan peranan penting
dalam perkembangan ini kerana Haikal tinggal bersama keluarganya di dalam kuarters sekolah
dan sekolah tempat saya berkhidmat ini aktif menganjurkan program-program untuk pelajar.

Perkembangan kognitif merupakan proses perkembangan daya fikir atau perkembangan
daya pengetahuan kanak-kanak. Menurut Prof. Madya Dr Rohani Abdullah (2008) kognitif
merujuk kepada pemikiran individu atau intelek. Berdasarkan pemerhatian saya sewaktu
mengajar di kelas responden, Haikal seorang yang kreatif dalam menghasilakn sesuatu lukisan
dan mewarna. Beliau juga seorang pelajar yang pintar dan sentiasa mengekalkan kedudukan
teratas di dalam darjah. Semasa belajar, beliau mudah faham apa yang diajar dan sentiasa

takut. Ini berdasarkan apa yang telah saya lalui dan menurut cerita daripada guru-guru yang mengajar beliau. kajian yang telah dijalankan menyatakan bahawa baka dan persekitaran memberi kesan yang mendalam dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Begitu juga dengan persekitaran harian respondan. guru dan rakan sebaya yang mendorong beliau menjadi seorang murid yang pandai bersosial. Ini disebabkan pengaruh persekitaran keluarga. Dalam kajian saya. Haikal adalah seorang murid yang periang. 3. jadi perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka jika mereka dididik dengan asuhan . Melalui pemerhatian di dalam bilik darjah. kanak-kanak akan meningkat remaja. Ini juga berkait rapat dengan persekitaran yang dihadapi oleh respondan kerana beliau hidup dalam persekitaran keluarga yang harmoni. Responden adalah seorang yang mudah bergaul dengan sesiapa sahaja di sekolah. Sudah tentu seorang guru mempunyai intelektual yang tinggi. Beliau juga tidak terlepas daripada menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak asrama Perkembangan emosi pula dikaitkan dengan perasaan gembira. Mengikut kajian ahli psikologi. Masa bermain dan belajar telah diatur dengan baik oleh ibu bapanya. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.menjadi tempat rujukan rakan sekelas. Ia ditakrifkan sebagai kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain. Berdasakan pengamatan dan pemerhatian saya. Seterusnya pula ialah perkembangan sosial.0 KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Perkembangan ini juga berkait rapat dengan faktor baka kerana bapa dan ibu beliau adalah guru di sekolah saya berkhidmat. Tambahan pula. Beliau Berjaya mengawal emosi dengan baik sesuai dengan peringkat umurnya. sentiasa ceria dan tidak mudah marah jika rakan sedarjah melakukan provokasi terhadapnya. dapatlah dibuktikan bahawa pengaruh baka dan persekitaran berkait rapat dengan perkembangan kanak-kanak. Sama seperti ibu dan bapanya yang bersifat ceria dan tenang. Misalnya. Kanak-kanak membesar dalam susasana yang positif akan melahirkan seorang individu yang positif di masa hadapan. Haikal adalah seorang murid yang sentiasa berinteraksi dengan guru semasa proses pembelajaran. yakin dan sebagainya. beliau tinggal dalam kawasan sekolah dan ibu bapanya tidak leka daripada memantau aktiviti harian beliau. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. sedih.

bahkan guru juga terlibat kerana di sekolah mereka akan mempelajari ilmu yang baru dan akan dipraktikkan untuk masa akan datang.yang baik maka mereka akan menjadi seorang yang baik. . Sebab itulah pentingnya persekitaran dan baka yang baik bagi membantu proses PdP berjalan dengan lancar dan kemenjadian murid berhasil. Bukan sahaja ibu bapa yang memainkan peranan penting.

MEWARNA NAMA IBU : SITI AISYAH NAMA BAPA : ASRULNIZAM BIN TONEL . LONG LAMA. SARAWAK HOBI : MEMBACA. SARAWAK SEKOLAH : SK UBONG IMANG. 98300. MELUKIS. LAMPIRAN A PROFIL MURID NAMA : MUHAMAD HAIKAL AIMAN BIN ASRULNIZAM UMUR : 10 TAHUN NO SIJIL LAHIR : 080507130975 TEMPAT TINGGAL : KUATERS GURU SK UBONG IMANG. LONG LAMA.

LAMPIRAN B Hasil kerja responden semasa PdP Dunia Seni Visual Responden menerima pingat dalam acara lontar peluru .

Respondan dipilih sebagai pembawa bendera rumah sukan .

Bersama bapa responden Bapa responden yang aktif dalam aktiviti sekolah .

LAMPIRAN C LAPORAN UJIAN PSIKOMETRIK .