You are on page 1of 1

DATA PEGAWAIPERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG PERLU MENGHADIRI PTM 2015

Sekolah : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JERANTUT

Tahun Lantikan Guru Jumlah
Belum Lantik 2010 ke 2011 2012 2013 2014 2015
bawah
- - - - - 1 1 2

Bil Nama No.KP T/Lantik
1. Kalpana A/P Moorthy 890216065784 1 April 2014
2. Logeswary A/P Nadarajah 901007065148 5 Januari 2015

Tahun Lantikan AKP Jumlah
Belum Lantik 2010 ke bawah 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -

Bil Nama No.KP T/Lantik
-TIADA-