You are on page 1of 4

DETERMINANTI

�a11 a12 . . a1n �
� �
�a21 a22 . . a2 n �
Fie A = �. . . . . � �M n ( C ) o matrice patratica. Atunci, i se poate asocia un
� �
�. . . . . �
�an1 an 2 . . ann �
� �
a11 a12 . a1n
a21 a22 . a2 n
numar, notat detA (sau d, Δ ,etc), unde detA = si numit determinantul
. . . .
an1 an 2 . ann
matricei A.

Observatii: Numarul de linii si coloane ale determinantului, reprezinta ordinul lui.

I) Daca n = 1, atunci A = ( a11 ) �M 1 ( C ) � det A = a11 determinant de ordinul I
�a11 a12 �
II) Daca n=2 , atunci A = � � �M ( C ) � determinant de ordinul II :
� a21 a22 � 2
a11 a12
det A = = a11 �
a22 - a12 �
a21 (produsul elementelor de pe diagonala
a21 a22
principala,minus produsul elementelor de pe diagonala secundara). Produsele a11 � a22 si
a21 reprezinta termenii determinantului de ordinul II. Orice termen al
a12 �
determinantului de ordinul II contine elemente situate pe linii si coloane diferite.
�a11 a12 a13 �
� �
III) Daca n=3, atunci A = � a21 a22 a23 � �M 3 ( C ) � determinant de ordinul III :
�a �
�31 a32 a33 �
a11 a12 a13
detA = a 21 a 22 a 23
a31 a32 a33

Metode de calcul al determinantului de ordin 3:

1) Regula lui SARRUS
-se copiaza sub determinantul de ordinal 3 primele 2 linii:

prin aplicarea ei se reduce calculul determinantului de ordin 3 la calculul mai multor determinanti de ordin 2..se calculeaza produsul elementelor de pe diagonala principala a determinantului.. la care se aduna produsele elementelor ce reprezinta varfurile unor triunghiuri cu baza paralela cu diagonala principala.a13 � a12 � a31 . se numesc termenii determinantului de ordinul 3...se afla elemente situate pe linii si coloane diferite. a21a32 a13 .a33 � a32 � a13 � a21 d = a21 a22 a23 a31 a32 a33 ..a33 � a32 � a13 � a21 a11 a12 a13 a21 a22 a23 . . 3) Regula minorilor . conform regulii: a11 a12 a13 a a23 1+ 2 a a23 ( -1) ( -1) �21 1+1 d = a21 a22 a23 dezvoltaredupaL1 = a11 � �22 + a12 � + a32 a33 a31 a33 a31 a32 a33 a a22 ( -1) 1+ 3 a13 � �21 a31 a32 determinantul ce se obtine din d suprimand linia 1 si coloana 1 linia + coloana Determinanti de ordin n pe care se afla elementul .. 2) Regula triunghiului a11 a12 a13 =a 11 � a33 + a21 � a22 � a13 + a31 � a32 � a23 . Observatie: Produsele a11a22 a33 . din care se scade produsul elementelor de pe diagonala secundara si produsele elementelor ce reprezinta varfurile unor triunghiuri cu baza paralela cu diagonala secundara.se face produsul elementelor de pe diagonala principala.a13 � a12 � a31 .a23 � a22 � a11 . la care se adauga produsele elementelor situate pe paralelele la diagonala principala. minus produsul elementelor de pe diagonala secundara a determinantului si cel al elementelor situate pe paralelele la diagonala secundara.se alege o linie sau o coloana (de obicei acea linie sau coloana care contine mai multe elemente egale cu zero) si se dezvolta determinantul dupa ea.In orice termen al determinantului de ordin 3. a11 a12 a13 a21 a22 a23 d = a31 a32 a33 = a11 � a33 + a21 � a22 � a13 + a31 � a32 � a23 .a23 � a22 � a11 ..

. . . .. + aind in . . al carui calcul se reduce la calculul unui determinant de ordin n-2. .a ns ( n ) =termen al determinantului de ordin n Obs:Pt. Observatii: .Numarul det A = s� e (s ) � a1s ( 1) � a2s ( 2) �� . . . . Acel element. se lucreaza cu coloana pivotului. . .. . Determinantii de ordin n �4 se calculeaza dezvoltand determinantul dupa o linie sau coloana. a1n a 21 a 22 . se lucreaza cu linia pivotului. . . daca vrem sa obtinem zerouri pe coloana.se bazeaza pe reducerea calcului determinantului de ordin n la calculul unui determinant de ordin n-1. .. Fie un determinant de ordin n: a11 a12 . . d= a ai 2 . a n1 a n2 .. va fi singurul element ce va ramane diferit de zero pe linia (coloana) aleasa.. . . s ( n ) � � Daca: e ( s ) = 1 � termenul apare cu "+" e ( s ) = -1  termenul apare cu “-“ Calculul determinantilor de ordin n > 3 . .zerourile se formeaza folosind proprietatile determinantilor: se inmulteste linia (coloana) pivotului convenabil si se aduna la alta linie (coloana) astfel incat sa se obtina zero in locul dorit. . aceasta ramanand neschimbata. . a nj . a2 n . ans ( n ) se numeste determinantul de ordinul n ( S = n �S n multimea permutarilor de grad n) Produsul a1s ( 1) a 2s ( 2 ) . . . etc. . . . . . . . . numit pivot . pana cand se ajunge la determinant de ordin 3 sau 2 care sa calculeaza ca mai sus. . .. ans ( n ) se face cu semnul permutarii s = � a2s ( 2 ) �� �s ( 1) s ( 2 ) s ( 3) . aij .se alege acea linie (coloana) care are mai multe elemente egale cu zero si cel putin un element egal cu 1 sau -1. a2 j . . Numarul d ij = ( -1) � i+ j dij se numeste complementul algebric al elementului aij . .dupa ce in prealabil s-au format zerouri pe acea linie(coloana). a nn Determinantul de ordinul n-1 care se obtine suprimand linia i si coloana j din determinantul d se numeste minorul elementului aij si se noteaza cu dij . . . aceasta ramanand neschimbata Dezvoltarea determinantului d dupa linia i: d = ai1d i1 + ai 2d i 2 + .. ain i1 . a1 j . . ..daca vrem sa obtinem zerouri pe linie. n � a1s ( 1) � . . a determina cu ce semn apare in dezvoltarea determinantului de ordin n termenul �1 2 3 .

7. Daca intr-o matrice schimbam 2 linii (coloane) intre ele. 6. obtinem o matrice al carei determinant este egal cu α inmultit cu determinantul matricei initiale. 5. Determinantul unei matrice este egal cu determinantul matricei transpuse: det A = det At 2. atunci determinantul ei este egal cu 0. + anjd nj Proprietatile determinantilor 1. atunci determinantul sau este nul. 8.Dezvoltarea determinantului d dupa coloana j: d = a1 jd1 j + a2 jd 2 j + .. Daca la o linie (coloana) a matricei A adunam elementele altei linii (coloane) inmultite cu acelasi numar. 4. Daca o matrice are 2 linii (coloane) egale. atunci determinantul ei este egal cu 0.. atunci matricea obtinuta are acelasi determinant cu al matricei A. atunci se obtine o matrice cu determinantul egal cu opusul determinantului matricei initiale. Determinantul produsului a 2 matrice este egal cu produsul determinantilor: det ( A � B ) = det A � det B . 3. Daca toate elementele unei linii (coloane) ale unei matrice sunt inmultite cu un numar α. Daca toate elementele unei linii (coloane) dintr-o matrice sunt nule. Daca 2 linii (coloane) ale unei matrice sunt proportionale.