You are on page 1of 30

KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS

Horario - Grupo P.: 1
Nº 1 ES1A D - ESO - 1 - A
Tutor Cèlia Sevilla
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 RA M OS REBO M ONT QUINT REBO
1LS 1M U 1CN 1M A 1M U
A 101 MU A 101 A 101 MU

Reforç JAVIER
A208
09:00-10:00 QUINT RA M OS CELIA SUSANA ESTEL
1M A 1LS 1LC 1RE 1CS
A 101 A 101 A 101 BIBLIO A 101

Reforç JAVIER Reforç M A RINA 1ET CELIA
A208 A114 A 101
10:00-11:00 M A SCA M A SCA TERE TXUS
1OPT 1A N 1A N 1V IP 1TEC
A 101 A 101 V IP1 A 101

Reforç BIBI
A108
11:00-11:30

11:30-12:30 CELIA ESTEL QUINT TORRA A LBE
1LC 1CS 1M A Reforç 1EF
A 101 A 101 A 101 A102 GIN1

Reforç JAVIER 1LC CELIA
MÚSICA A 101
12:30-13:30 TERE A LBE ESTEL M ONT M A SCA
1V IP 1EF 1CS 1CN 1A N
V IP1 GIN2 A 101 LCN2- A 101

1TEC TXUS
TEC1
13:30-14:30 CELIA M ONT RA M OS TXUS
1TUT 1CN 1LS 1TEC 1OPT
A 101 A 101 A 101 TEC1

1CN M ONT
LCN1-

1TEC TECNOLOGIA ESO1 Tx us Delgado
1M U M ÚSICA ESO1 M ireia Rebollo
1V IP V isual i plàstiva 1ESO Teresa Herrador
1CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO1 M onterde, Pilar
1CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO1 Estel M artí
1EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO1 A lbert Sánchez
1LS LLENGUA CA STELLA NA ESO1 David Ramos
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
Reforç CA T Iolanda Torra
1LC LLENGUA CA TA LA NA ESO1 Cèlia Sevilla
1A N A NGLÈS ESO1 À NGELS M A SCA RÓ
Reforç A NG B ibiana Camarasa
1M A M A TEM À TIQUES ESO1 M arc Quintana
Reforç M A T
1TUT TUTORIA ESO1 Cèlia Sevilla
1ET Ètica 1 ESO Cèlia Sevilla
1RE RELIGIÓ ESO1 A B Religió 1
1OPT OPTA TIV A 1ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 3 ES1B D - ESO - 1 - B
Tutor M ireia Rebollo
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 CELIA TERE CELIA CELIA TXUS
1LC 1V IP 1LC 1LC 1TEC
A 102 V IP1 A 102 A 102 A 102

Reforç TORRA
A104

09:00-10:00 M ONT M A SCA RA M OS REBO RA M OS
1CN 1A N 1LS 1ET 1LS
A 102 A 102 A 102 A 102 A 102

Reforç BIBI Reforç M A RINA 1RE SUSANA
A115 A105 BIBLIO

10:00-11:00 QUINT REBO QUINT A LBE
1OPT 1M A 1M U 1M A 1EF
A 102 MU A 102 GIN1
11:00-11:30

11:30-12:30 REBO QUINT M A SCA TERE M ONT
1M U 1M A 1A N 1V IP 1CN
MU A 102 A 102 V IP1 A 102

Reforç SEBASTIÀ
A208

12:30-13:30 M A SCA V ICENT M ONT V ICENT V ICENT
1A N 1CS 1CN 1CS 1CS
A 102 A 102 LCN1- A 102 A 102

1TEC TXUS
TEC1
13:30-14:30 REBO RA M OS A LBE
1TUT 1LS 1EF 1OPT
A 102 A 102 GIN1

1TEC TECNOLOGIA ESO1 Tx us Delgado
1V IP V isual i plàstiva 1ESO Teresa Herrador
1M U M ÚSICA ESO1 M ireia Rebollo
1CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO1 M onterde, Pilar
1CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO1 V icent Domenech
1EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO1 A lbert Sánchez
1LC LLENGUA CA TA LA NA ESO1 Cèlia Sevilla
Reforç CA T Iolanda Torra
1LS LLENGUA CA STELLA NA ESO1 David Ramos
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
1M A M A TEM À TIQUES ESO1 M arc Quintana
Reforç M A T M atemàtiques 2
1A N A NGLÈS ESO1 À NGELS M A SCA RÓ
Reforç A NG B ibiana Camarasa
1TUT TUTORIA ESO1 M ireia Rebollo
1ET Ètica 1 ESO M ireia Rebollo
1RE RELIGIÓ ESO1 A B Religió 1
1OPT OPTA TIV A 1ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 4 ES1C D - ESO - 1 - C
Tutor Teresa Herrador
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 TERE RA M OS TERE TERE M ONT
1M U 1LS 1V IP 1M U 1CN
MU A 104 V IP1 MU A 104

Reforç M A RINA
A101
09:00-10:00 M A SCA M ONT JAVIER SUSANA CELIA
1A N 1CN 1M A 1RE 1LC
A 104 A 104 A 104 BIBLIO A 104

Reforç TORO 1ET TERE
A108 A 104
10:00-11:00 V ICENT CELIA V ICENT V ICENT
1OPT 1CS 1LC 1CS 1CS
A 104 A 104 A 104 A 104
11:00-11:30

11:30-12:30 M ONT TERE RA M OS TXUS RA M OS
1CN 1V IP 1LS 1TEC 1LS
LCN1- V IP1 A 104 A 104 A 104

1TEC TXUS
TEC1
12:30-13:30 M A SCA A LBE CELIA A LBE
1A N 1EF 1LC 1EF
A 104 GIN1 A 104 GIN1

Reforç BIBI Reforç TORRA
A101 A101
13:30-14:30 TERE JAVIER M A SCA JAVIER
1TUT 1M A 1A N 1M A 1OPT
A 104 A 104 A 104 A 104

1TEC TECNOLOGIA ESO1 Tx us Delgado
1V IP V isual i plàstiva 1ESO Teresa Herrador
1M U M ÚSICA ESO1 Teresa Herrador
1CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO1 M onterde, Pilar
1EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO1 A lbert Sánchez
1CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO1 V icent Domenech
1LS LLENGUA CA STELLA NA ESO1 David Ramos
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
1LC LLENGUA CA TA LA NA ESO1 Cèlia Sevilla
Reforç CA T Iolanda Torra
1M A M A TEM À TIQUES ESO1
Reforç M A T Paquita Toro
1A N A NGLÈS ESO1 À NGELS M A SCA RÓ
Reforç A NG B ibiana Camarasa
1TUT TUTORIA ESO1 Teresa Herrador
1ET Ètica 1 ESO Teresa Herrador
1RE RELIGIÓ ESO1 A B Susana Aparicio
1OPT OPTA TIV A 1ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 22 ES1D D-1-1-D
Tutor Estel M artí
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 TXUS A LBE BORRA RA M OS TERE
1TEC 1EF 1CN 1LS 1V IP
A 105 GIN1 LCN1- A 105 V IP1

1TEC TXUS
TEC1
09:00-10:00 RA M OS TORRA SUSANA JAVIER
1LS 1LC 1RE 1M A
A 105 A 105 BIBLIO A 105

Reforç CELIA 1ET ESTEL
A 105
A208
10:00-11:00 JAVIER TERE JAVIER RA M OS
1OPT 1M A 1V IP 1M A 1LS
A 105 V IP1 A 105 A 105

Reforç TORO Reforç TORO Reforç M A RINA
A217 A116 A102
11:00-11:30

11:30-12:30 TORRA M A SCA TORRA M A SCA ESTEL
1LC 1A N 1LC 1A N 1CS
A 105 A 105 A 105 A 105 A 105

Reforç BIBI
A116
12:30-13:30 BORRA ESTEL M A SCA ESTEL BORRA
1CN 1CS 1A N 1CS 1CN
A 105 A 105 A 105 A 105 A 105
13:30-14:30 ESTEL REBO A LBE REBO
1TUT 1M U 1EF 1M U 1OPT
A 105 MU GIN1 MU

1TEC TECNOLOGIA ESO1 Tx us Delgado
1M U M ÚSICA ESO1 M ireia Rebollo
1V IP V isual i plàstiva 1ESO Teresa Herrador
1CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO1 Blanca Borràs
1CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO1 Estel M artí
1LS LLENGUA CA STELLA NA ESO1 David Ramos
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
1LC LLENGUA CA TA LA NA ESO1 Iolanda Torra
Reforç CA T Cèlia Sevilla
1A N A NGLÈS ESO1 À NGELS M A SCA RÓ
Reforç A NG B ibiana Camarasa
1M A M A TEM À TIQUES ESO1
Reforç MAT Paquita Toro
1EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO1 A lbert Sánchez
1TUT TUTORIA ESO1 Estel M artí
1ET Ètica 1 ESO Estel M artí
1RE RELIGIÓ ESO1 A B Religió 1
1OPT OPTA TIV A 1ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 5 ES2A D - ESO - 2 - A
Tutor Jesús Nogueras
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 CRISTINA 2ET NOGUE CRISTINA 2A N CRISTINA 2M A ROGER
2A N 2A N
A 118 A 118 A 118 A 118 A 118

2RE SUSANA
A107
09:00-10:00 ROGER NOGUE TORRA ROGER TORRA
2M A 2SC 2LC 2M A 2LC
A 118 A 118 A 118 A 118 A 118

Reforç A LCA
A113
10:00-11:00 REBO TORRA M OSQ NOGUE
2M U 2LC 2OP 2LS 2SC
MU A 118 A 118 A 118

Reforç GISBE
A115
11:00-11:30

11:30-12:30 LUCA ROGER A LCA CRISTINA
2OP 2EF 2TEC 2CN 2A N
GIN2 A 118 LCN1- A 118

2TEC ROGER Reforç SIRA
TEC2 A118
12:30-13:30 M OSQ M OSQ A LCA LUCA
2LS 2LS 2CN 2EF
A 118 A 118 A 118 GIN2

Reforç M A RINA
A101
13:30-14:30 NOGUE ROGER REBO NOGUE A LCA
2TUT 2M A 2M U 2SC 2CN
A 118 A 118 MU A 118 A 118

2TEC TECNOLOGIA ESO2 Roger Torrent
2M U M ÚSICA ESO2 M ireia Rebollo
2EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO2 Rafa Lucas
2CN CIÈNCIES NA TURA LESA ESO2 A lcaide. Germán
2SC CIÈNCIES SOCIA LS ESO2 Jesús Nogueras
2LC LLENGUA CA TA LA NA ESO2 Iolanda Torra
Reforç CA T M argarida Gisbert
2ET Ètica 2ESO Jesús Nogueras
2RE RELIGIÓ ESO2 Religió 1
2LS LLENGUA CA STELLA NA ESO2 M ercè M osquera
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
2M A M A TEM À TIQUES ESO2 Roger Torrent
Reforç M A T A lcaide. Germán
2A N A NGLÈS ESO2 A nglès 1
Reforç A NG Sira M elo
2TUT TUTORIA ESO2 Jesús Nogueras
2OP Optativa 2 ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 6 ES2B D - ESO - 2 - B
Tutor Sira M elo
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 SIRA SIRA A LCA ROGER RA M OS
2A N 2A N 2CN 2M A 2LS
A 117 A 117 LFQ1- A 117 A 117

Reforç CRISTINA 2TEC ROGER
A114 TEC2
09:00-10:00 SIRA ROGER RA M OS A LCA
2ET 2M A 2LS 2CN
A 117 A 117 A 117 A 117

2RE SUSANA Reforç SEBAS Reforç M A RINA
MUS A206 A115
10:00-11:00 RA M OS NOGUE REBO ROGER
2LS 2SC 2OP 2M U 2TEC
A 117 A 117 MU A 117
11:00-11:30

11:30-12:30 A LCA SIRA SIRA TORRA
2OP 2CN 2A N 2A N 2LC
A 117 A 117 A 117 A 117

Reforç GISBE
A115
12:30-13:30 ROGER TORRA ROGER A LBE NOGUE
2M A 2LC 2M A 2EF 2SC
A 117 A 117 A 117 GIN2 A 117
13:30-14:30 SIRA A LBE NOGUE TORRA REBO
2TUT 2EF 2SC 2LC 2M U
A 117 GIN2 A 117 A 117 MU

2TEC TECNOLOGIA ESO2 Roger Torrent
2M U M ÚSICA ESO2 M ireia Rebollo
2CN CIÈNCIES NA TURA LESA ESO2 A lcaide. Germán
2EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO2 A lbert Sánchez
2SC CIÈNCIES SOCIA LS ESO2 Jesús Nogueras
2LS LLENGUA CA STELLA NA ESO2 David Ramos
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
2LC LLENGUA CA TA LA NA ESO2 Iolanda Torra
Reforç CA T M argarida Gisbert
2M A M A TEM À TIQUES ESO2 Roger Torrent
Reforç M A T M atemàtiques 2
2ET Ètica 2ESO Sira M elo
2RE RELIGIÓ ESO2 Religió 1
2A N A NGLÈS ESO2 Sira M elo
Reforç A NG A nglès 1
2TUT TUTORIA ESO2 Sira M elo
2OP Optativa 2 ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 2 ES2C D - ESO - 2 - C
Tutor M ercè M osquera
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 TORRA LUCA NOGUE M OSQ BORRA
2LC 2EF 2SC 2LS 2CN
A 116 GIN2 A 116 A 116 LFQ1-

Reforç GISBE Reforç M A RINA 2TEC A NNA
A115 A114 TEC1
09:00-10:00 BORRA BORRA CRISTINA 2A N CRISTINA 2LS M OSQ
2CN 2CN 2A N
A 116 A 116 A 116 A 116 A 116
10:00-11:00 CRISTINA 2TEC ROGER ROGER CRISTINA
2A N 2OP 2TEC 2A N
A 116 A 116 TEC1 A 116

Reforç SIRA 2CN BORRA
A114 LFQ1-
11:00-11:30

11:30-12:30 TORRA M OSQ REBO NOGUE
2OP 2LC 2LS 2M U 2SC
A 116 A 116 MU A 116

Reforç GISBE
BIBLIO
12:30-13:30 SEBAS NOGUE SEBAS SEBAS REBO
2M A 2SC 2M A 2M A 2M U
A 116 A 116 A 116 A 116 MU

Reforç BORRA Reforç BORRA
A102 A117
13:30-14:30 M OSQ SEBAS LUCA M OSQ TORRA
2TUT 2M A 2EF 2ET 2LC
A 116 A 116 GIN2 A 116 A 116

Reforç BORRA 2RE SUSANA Reforç GISBE
A117 A102 A113

2TEC TECNOLOGIA ESO2 Roger Torrent
2CN CIÈNCIES NA TURA LESA ESO2 Blanca Borràs
2M U M ÚSICA ESO2 M ireia Rebollo
2SC CIÈNCIES SOCIA LS ESO2 Jesús Nogueras
2ET Ètica 2ESO M ercè M osquera
2RE RELIGIÓ ESO2 Religió 1
2TEC TECNOLOGIA ESO2 A nna Borrull
2LS LLENGUA CA STELLA NA ESO2 M ercè M osquera
Reforç CA S M arina Hernández Á lvarez
2A N A NGLÈS ESO2 A nglès 1
Reforç A NG Sira M elo
2LC LLENGUA CA TA LA NA ESO2 Iolanda Torra
Reforç CA T M argarida Gisbert
2M A M A TEM À TIQUES ESO2 M atemàtiques 2
Reforç M A T Blanca Borràs
2EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO2 Rafa Lucas
2TUT TUTORIA ESO2 M ercè M osquera
2OP Optativa 2 ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 7 ES3A D - ESO - 3 - A
Tutor M arc Quintana
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 A LBE QUINT QUINT ÒSCAR ÒSCAR
3EF 3M A 3M A 3CN 3CN
GIN1 A 115 A 115 LCN1- A 115

Reforç ÒSCAR 3TEC A NNA
A113 TEC1
09:00-10:00 BIBI LAMA JORDI JORDI
3A N 3V P 3ET 3LC
A 115 V IP2 A 115 A 115

3RE SUSANA
A117
10:00-11:00 M A RINA A LBE JORDI M A RINA BIBI
3LS 3EF 3LC 3LS 3A N
A 115 GIN1 A 115 A 115 A 115
11:00-11:30

11:30-12:30 QUINT ÒSCAR V ICENT LAMA
3M A 3OPT 3CN 3CS 3V P
A 115 A 115 A 115 V IP2
12:30-13:30 A NNA JORDI V ICENT BIBI M A RINA
3TEC 3LC 3CS 3A N 3LS
A 115 A 115 A 115 A 115 A 115

Reforç GISBE Reforç M A SCA Reforç USON
A217 A118 A104
13:30-14:30 QUINT ÒSCAR QUINT V ICENT
3TUT 3CN 3OPT 3M A 3CS
A 115 A 115 A 115 A 115

Reforç NOGUE
A 208

3TEC TECNOLOGIA ESO3 A nna Borrull
3V P V ISULA I PLÀ STICA ESO3 Rafael Lamas
3CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO3 Biologia 1
3EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO3 A lbert Sánchez
3LC LLENGUA CA TA LA NA ESO3 Jordi Geronès
Reforç CA T M argarida Gisbert
3LS LLENGUA CA STELLA NA M arina Hernández Á lvarez
Reforç CA S M arta Usón
3CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO3 V icent Domenech
Reforç SOC Jesús Nogueras
3M A M A TEM À TIQUES ESO3 M arc Quintana
Reforç M A T Biologia 1
3A N A NGLÈS ESO3 B ibiana Camarasa
Reforç A NG À NGELS M A SCA RÓ
3ET ÈTICA Jordi Geronès
3RE RELIGIÓ ESO3 Religió 1
3TUT TUTORIA ESO3 M arc Quintana
3OPT OPTA TIV ES DE 3ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 8 ES3B D - ESO - 3 - B
Tutor Jordi Geronès
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 QUINT ÒSCAR A LBE A LBE LAMA
3M A 3CN 3EF 3EF 3V P
A 114 LCN1- GIN2 GIN2 V IP2

Reforç ANTONIO 3TEC A NNA
A104 TEC1
09:00-10:00 ÒSCAR SUSANA BIBI SA LINA S
3CN 3RE 3A N 3CS
A 114 A 114 A 114
A117
3ET SA LINA S Reforç SIRA
A 114 A108
10:00-11:00 LAMA JORDI SA LINA S 3CN ÒSCAR ÒSCAR
3V P 3LC 3CS 3CN
V IP2 A 114 A 114 A 114 A 114
11:00-11:30

11:30-12:30 M A RINA JORDI QUINT M A RINA
3LS 3OPT 3LC 3M A 3LS
A 114 A 114 A 114 A 114
12:30-13:30 BIBI SA LINA S 3M A QUINT JORDI BIBI
3A N 3CS 3LC 3A N
A 114 A 114 A 114 A 114 A 114

Reforç GISBE
A206
13:30-14:30 JORDI QUINT M A RINA A NNA
3TUT 3M A 3OPT 3LS 3TEC
A 114 A 114 A 114 A 114

Reforç USON
A108

3TEC TECNOLOGIA ESO3 A nna Borrull
3V P V ISULA I PLÀ STICA ESO3 Rafael Lamas
3EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO3 A lbert Sánchez
3CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO3 Biologia 1
3CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO3 Jordi Salinas
3LC LLENGUA CA TA LA NA ESO3 Jordi Geronès
Reforç CA T M argarida Gisbert
3LS LLENGUA CA STELLA NA M arina Hernández Á lvarez
Reforç CA S M arta Usón
3M A M A TEM À TIQUES ESO3 M arc Quintana
Reforç MAT ANTONIO
3A N A NGLÈS ESO3 Bibiana Camarasa
Reforç A NG Sira M elo
3ET ÈTICA Jordi Salinas
3RE RELIGIÓ ESO3 Religió 1
3TUT TUTORIA ESO3 Jordi Geronès
3OPT OPTA TIV ES DE 3ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 9 ES3C D - ESO - 3 - C
Tutor Jordi Salinas
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 ÒSCAR TORO LAMA TORO TORO
3CN 3M A 3V P 3M A 3M A
A 113 A 113 V IP2 A 113 A 113

Reforç BORRA Reforç BORRA
A105 A115
09:00-10:00 M A RINA SA LINA S 3RE SUSANA A LBE BIBI
3LS 3CS 3EF 3A N
A 113 A 113 A117 GIN1 A 113

Reforç M OSQ 3ET QUINT Reforç A NG1
LAB A 113 A217
10:00-11:00 SA LINA S 3CN ÒSCAR A LBE BIBI JORDI
3CS 3EF 3A N 3LC
A 113 A 113 GIN1 A 113 A 113

Reforç A NG1 Reforç GISBE
A101 A204
11:00-11:30

11:30-12:30 TORO BIBI M A RINA ÒSCAR
3M A 3OPT 3A N 3LS 3CN
A 113 A 113 A 113 LCN1-

Reforç BORRA Reforç A NG1 Reforç M OSQ 3TEC A NNA
BIBLIO A208 A118 TEC2
12:30-13:30 JORDI M A RINA A NNA ÒSCAR A NNA
3LC 3LS 3TEC 3CN 3TEC
A 113 A 113 A 113 A 113 TEC1

Reforç GISBE 3CN BIO1
A104 LCN1-
13:30-14:30 SA LINA S 3LC JORDI SA LINA S 3V P LAMA
3TUT 3OPT 3CS
A 113 A 113 A 113 V IP2

Reforç GISBE
A105

3TEC TECNOLOGIA ESO3 A nna Borrull
3V P V ISULA I PLÀ STICA ESO3 Rafael Lamas
3CN CIÈNCIES NA TURA LS ESO3 Biologia 1
3CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO3 Jordi Salinas
3EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO3 A lbert Sánchez
3LS LLENGUA CA STELLA NA M arina Hernández Á lvarez
Reforç CA S M ercè M osquera
3M A M A TEM À TIQUES ESO3 Paquita Toro
Reforç M A T Blanca Borràs
3LC LLENGUA CA TA LA NA ESO3 Jordi Geronès
Reforç CA T M argarida Gisbert
3A N A NGLÈS ESO3 B ibiana Camarasa
Reforç A NG A nglès 1
3ET ÈTICA M arc Quintana
3RE RELIGIÓ ESO3 Religió 1
3TUT TUTORIA ESO3 Jordi Salinas
3OPT OPTA TIV ES DE 3ESO
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 11 ES4A D - ESO - 4 - A
Tutor M arta Fernández
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 LAMA FERN CA LA RUIZ LUCA
42V P 4LC 4A N 4CS 4EF
V IP1 A 215 A 215 A 215 GIN1

42BIO BORRA
A 218

42TEC A NNA
TEC1

42FILO DA NI
A 217

42FQ A LCA
A 216

42FQ GENO
A 215
09:00-10:00 TORO FERN A CA LA ELV I
4M A 4REFOR SUSANA 4LC Reforç 41BI
A 215 A 218 A 215 A218 A 215

43FR USON 4LS FA BO 41BI ÒSCAR
FR A 215 A 216

43CINE M A TE 41INF TXUS
A 216 TEC1

43CINE GA LL 41LLA T A BA D
A 215 A6

43CINE REBO 41TIC ROGER
MU INF1

43CINE TERE 41TIC A NNA
V IP1 INF2

4REFOR M OLI
A 217
10:00-11:00 ELV I FA BO LAMA JORDI LAMA
41BI 4LS 42V P Reforç 42V P
A 215 A 215 V IP2 A217 V IP2

41BI ÒSCAR 42BIO BORRA 4LC FERN 42BIO BORRA
A 216 A 218 A 215 A 218

41INF TXUS 42TEC A NNA 42TEC A NNA
TEC1 TEC1 TEC1

41LLA T A BA D 42FILO DA NI 42FILO DA NI
A6 A 217 A 217

41TIC ROGER 42FQ A LCA 42FQ A LCA
INF1 A 216 A 216

41TIC A NNA 42FQ GENO 42FQ GENO
INF2 A 215 A 215
11:00-11:30

11:30-12:30 M A TE TORO RUIZ LUCA
Reforç 4M A 4CS 4EF 4REFOR SUSANA
VIP1 A 215 A 215 GIN1 A 218

4A N CA LA 43FR USON
A 215 FR

43CINE M A TE
A 216

43CINE GA LL
A 215

43CINE REBO
MU

43CINE TERE
V IP1

4REFOR M OLI
A 217
12:30-13:30 RUIZ ELV I TORO
4CS 41BI 4REFOR SUSANA 4REFOR SUSANA 4M A
A 215 A 215 A 218 A 218 A 215

41BI ÒSCAR 43FR USON 43FR USON Reforç ANTONIO
A 216 FR FR
A108
41INF TXUS 43CINE M A TE 43CINE M A TE
TEC1 A 216 A 216

41LLA T A BA D 43CINE GA LL 43CINE GA LL
A6 A 215 A 215

41TIC ROGER 43CINE REBO 43CINE REBO
INF1 MU MU

41TIC A NNA 43CINE TERE 43CINE TERE
INF2 V IP1 V IP1

4REFOR M OLI 4REFOR M OLI
A 217 A 217
13:30-14:30 FERN FERN FA BO TORO CA LA
4TUT 4ETC 4LS 4M A 4A N
A 215 A 215 A 215 A 215 A 215

4RE SUSANA
A218
4CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO4 Patricia Ruiz
4EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO4 Rafa Lucas
4M A M A TEM À TIQUES ESO4 Paquita Toro
Reforç M A T ANTONIO
Reforç A NG M ercè M ateo Laura
4A N A NGLÈS ESO4 Calabuig M arta
4ETC EDUCA CIÓ ÈTICO-CÍV ICA ESO4 Fernández Religió 1
4RE RELIGIÓ 4 A nna Calafell Núria
Reforç CA S Fabón
4LS LLENGUA CA STELLA NA ESO4 Jordi Geronès
Reforç CA T M arta Fernández M
4LC LLENGUA CA TA LA NA ESO4 arta Fernández
4TUT TUTORIA ESO4 Rafael Lamas
42V P V ISUA L I PLÀ STICA OPT ESO4 Genoveva Azcón A
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO lcaide. Germán
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO Daniel Ordoñez A
42FILO FILOSOFIA ESO4 nna Borrull Blanca
42TEC TECNOLOGIA 4T Borràs Elvira Garcia
42BIO BIOLOGIA 42 A nna Borrull Roger
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Torrent Laura A
41TIC TIC ESO4 badia
41TIC TIC ESO4 Tx us Delgado
41LLA T LLA TÍ OPT ESO4 Biologia 1
41INF INFORM À TICA 4T Núria M olins
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Teresa Herrador M
4REFORÇ reforç de 4t ireia Rebollo À ngel
43CINE CINEM A TOGRA FIA Gallart M ercè M ateo
43CINE CINEM A TOGRA FIA M arta Usón Religió
43CINE CINEM A TOGRA FIA 1
43CINE CINEM A TOGRA FIA
43FR A M PLIA CIÓ DE FRA NCÉS
4REFORÇ reforç de 4t
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 12 ES4B D - ESO - 4 - B
Tutor Patricia Ruiz
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 BORRA CA LA RUIZ CA LA RUIZ
42BIO 4A N 4CS 4A N 4ETC
A 218 A 216 A 216 A 216 A 216

42V P LAMA Reforç M A TE 4RE SUSANA
V IP1 BIBLIO A208
42TEC A NNA
TEC1

42FQ A LCA
A 216

42FQ GENO
A 215

42FILO DA NI
A 217
09:00-10:00 ANTONIO LUCA ANTONIO 41TIC ROGER
4M A 4REFOR SUSANA 4EF 4M A
A 216 A 218 GIN2 A 216 INF1

43CINE GA LL Reforç GENO 41TIC A NNA
A 215 A208 INF2

4REFOR M OLI 41LLA T A BA D
A 217 A6

43FR USON 41BI ÒSCAR
FR A 216

43CINE M A TE 41INF TXUS
A 216 TEC1

43CINE REBO 41BI ELV I
MU A 215

43CINE TERE
V IP1
10:00-11:00 ROGER RUIZ BORRA RUIZ BORRA
41TIC 4CS 42BIO 4CS 42BIO
INF1 A 216 A 218 A 216 A 218

41TIC A NNA 42V P LAMA 42V P LAMA
INF2 V IP2 V IP2

41LLA T A BA D 42TEC A NNA 42TEC A NNA
A6 TEC1 TEC1

41BI ÒSCAR 42FQ A LCA 42FQ A LCA
A 216 A 216 A 216

41INF TXUS 42FQ GENO 42FQ GENO
TEC1 A 215 A 215

41BI ELV I 42FILO DA NI 42FILO DA NI
A 215 A 217 A 217
11:00-11:30

11:30-12:30 FERN FA BO FERN FERN
4LC 4LS 4LC 4LC 4REFOR SUSANA
A 216 A 216 A 216 A 216 A 218

Reforç JORDI 43CINE GA LL
VIP2 A 215

4REFOR M OLI
A 217

43FR USON
FR

43CINE M A TE
A 216

43CINE REBO
MU

43CINE TERE
V IP1
12:30-13:30 LUCA ROGER FA BO
4EF 41TIC 4REFOR SUSANA 4REFOR SUSANA 4LS
GIN2 INF1 A 218 A 218 A 216

41TIC A NNA 43CINE GA LL 43CINE GA LL Reforç A LIC
INF2 A 215 A 215 A208
41LLA T A BA D 4REFOR M OLI 4REFOR M OLI
A6 A 217 A 217

41BI ÒSCAR 43FR USON 43FR USON
A 216 FR FR

41INF TXUS 43CINE M A TE 43CINE M A TE
TEC1 A 216 A 216

41BI ELV I 43CINE REBO 43CINE REBO
A 215 MU MU

43CINE TERE 43CINE TERE
V IP1 V IP1
13:30-14:30 RUIZ ANTONIO 4A N CA LA FA BO ANTONIO
4TUT 4M A 4LS 4M A
A 216 A 216 A 216 A 216 A 216

Reforç M A TE
4CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO4 Patricia Ruiz
4EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO4 Rafa Lucas
4M A M A TEM À TIQUES ESO4 ANTONIO
Reforç M A T Genoveva Azcón
4ETC EDUCA CIÓ ÈTICO-CÍV ICA ESO4 Patricia Ruiz
4RE RELIGIÓ 4 Religió 1
4LC LLENGUA CA TA LA NA ESO4 M arta Fernández
Reforç CA T Jordi Geronès Núria
4LS LLENGUA CA STELLA NA ESO4 Fabón A lícia
Reforç CA S Satorras Laura
4A N A NGLÈS ESO4 Calabuig M ercè M
Reforç A NG ateo Patricia Ruiz
4TUT TUTORIA ESO4 Daniel Ordoñez
42FILO FILOSOFIA ESO4 Genoveva Azcón A
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO lcaide. Germán A
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO nna Borrull Rafael
42TEC TECNOLOGIA 4T Lamas Blanca
42V P V ISUA L I PLÀ STICA OPT ESO4 Borràs Elvira Garcia
42BIO BIOLOGIA 42 Tx us Delgado
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Biologia 1
41INF INFORM À TICA 4T Laura A badia A nna
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Borrull Roger
41LLA T LLA TÍ OPT ESO4 Torrent Teresa
41TIC TIC ESO4 Herrador M ireia
41TIC TIC ESO4 Rebollo M ercè M
43CINE CINEM A TOGRA FIA ateo M arta Usón
43CINE CINEM A TOGRA FIA Núria M olins À ngel
43CINE CINEM A TOGRA FIA Gallart Religió 1
43FR A M PLIA CIÓ DE FRA NCÉS
4REFORÇ reforç de 4t
43CINE CINEM A TOGRA FIA
4REFORÇ reforç de 4t
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 13 ES4C D - ESO - 4 - C
Tutor M ercè M ateo
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 BORRA ANTONIO 4ETC M A TE GISBE GISBE
42BIO 4M A 4LC 4LC
A 218 A 217 A 217 A 217 A 217

42V P LAMA 4RE SUSANA Reforç FERN
V IP1 A104 FR
42TEC A NNA
TEC1

42FQ A LCA
A 216

42FQ GENO
A 215

42FILO DA NI
A 217
09:00-10:00 RUIZ M A TE M A TE ROGER
4CS 4REFOR SUSANA 4A N 4A N 41TIC
A 217 A 218 A 217 A 217 INF1

43CINE GA LL 41TIC A NNA
A 215 INF2

4REFOR M OLI 41LLA T A BA D
A 217 A6

43FR USON 41BI ÒSCAR
FR A 216

43CINE M A TE 41BI ELV I
A 216 A 215

43CINE REBO 41INF TXUS
MU TEC1

43CINE TERE
V IP1
10:00-11:00 ROGER LUCA BORRA LUCA BORRA
41TIC 4EF 42BIO 4EF 42BIO
INF1 GIN2 A 218 GIN2 A 218

41TIC A NNA 42V P LAMA 42V P LAMA
INF2 V IP2 V IP2

41LLA T A BA D 42TEC A NNA 42TEC A NNA
A6 TEC1 TEC1

41BI ÒSCAR 42FQ A LCA 42FQ A LCA
A 216 A 216 A 216

41BI ELV I 42FQ GENO 42FQ GENO
A 215 A 215 A 215

41INF TXUS 42FILO DA NI 42FILO DA NI
TEC1 A 217 A 217
11:00-11:30

11:30-12:30 FA BO RUIZ GISBE FA BO
4LS 4CS 4LC 4LS 4REFOR SUSANA
A 217 A 217 A 217 A 217 A 218

43CINE GA LL
A 215

4REFOR M OLI
A 217

43FR USON
FR

43CINE M A TE
A 216

43CINE REBO
MU

43CINE TERE
V IP1
12:30-13:30 ANTONIO 41TIC ROGER RUIZ
4M A 4REFOR SUSANA 4REFOR SUSANA 4CS
A 217 INF1 A 218 A 218 A 217

41TIC A NNA 43CINE GA LL 43CINE GA LL
INF2 A 215 A 215

41LLA T A BA D 4REFOR M OLI 4REFOR M OLI
A6 A 217 A 217

41BI ÒSCAR 43FR USON 43FR USON
A 216 FR FR

41BI ELV I 43CINE M A TE 43CINE M A TE
A 215 A 216 A 216

41INF TXUS 43CINE REBO 43CINE REBO
TEC1 MU MU

43CINE TERE 43CINE TERE
V IP1 V IP1
13:30-14:30 M A TE M A TE ANTONIO 4M A ANTONIO 4LS FA BO
4TUT 4A N 4M A
A 217 A 217 A 217 A 217 A 217

Reforç M A SCA Reforç SEBAS Reforç A LIC
A208 A116 VIP1
4EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO4 Rafa Lucas
4CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO4 Patricia Ruiz
4ETC EDUCA CIÓ ÈTICO-CÍV ICA ESO4 M ercè M ateo
4RE RELIGIÓ 4 Religió 1
4LC LLENGUA CA TA LA NA ESO4 M argarida Gisbert M
Reforç CA T arta Fernández
4A N A NGLÈS ESO4 M ercè M ateo
Reforç A NG ÀNGELS MASCARÓ
4M A M A TEM À TIQUES ESO4 ANTONIO
Reforç MAT M atemàtiques 2
4LS LLENGUA CA STELLA NA ESO4 Núria Fabón
Reforç CA S A lícia Satorras
4TUT TUTORIA ESO4 M ercè M ateo
42FILO FILOSOFIA ESO4 Daniel Ordoñez
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO Genoveva A z cón
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO A lcaide. Germán
42TEC TECNOLOGIA 4T A nna Borrull
42V P V ISUA L I PLÀ STICA OPT ESO4 Rafael Lamas
42BIO BIOLOGIA 42 Blanca Borràs
41INF INFORM À TICA 4T Tx us Delgado
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Elvira Garcia
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Biologia 1
41LLA T LLA TÍ OPT ESO4 Laura A badia
41TIC TIC ESO4 A nna Borrull
41TIC TIC ESO4 Roger Torrent
43CINE CINEM A TOGRA FIA Teresa Herrador
43CINE CINEM A TOGRA FIA M ireia Rebollo
43CINE CINEM A TOGRA FIA M ercè M ateo
43FR A M PLIA CIÓ DE FRA NCÉS M arta Usón
4REFORÇ reforç de 4t Núria M olins
43CINE CINEM A TOGRA FIA À ngel Gallart
4REFORÇ reforç de 4t Religió 1
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 23 ES4D D-4-4-D
Tutor Núria Fabón
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 BORRA A LIC ANTONIO 4M A ANTONIO 4LC FERN
42BIO Reforç 4M A
A 218 A116 A 218 A 218 A 218

42V P LAMA 4LS FA BO Reforç SEBAS Reforç SEBAS Reforç TORRA
V IP1 A 218 A114 VIP1 A215
42TEC A NNA
TEC1

42FQ A LCA
A 216

42FQ GENO
A 215

42FILO DA NI
A 217
09:00-10:00 FERN FA BO LUCA A NNA
4LC 4REFOR SUSANA 4LS 4EF 41TIC
A 218 A 218 A 218 GIN2 INF2

Reforç TORRA 43CINE GA LL 41LLA T A BA D
A 215 A6

4REFOR M OLI 41BI ÒSCAR
A 217 A 216

43FR USON 41BI ELV I
FR A 215

43CINE M A TE 41INF TXUS
A 216 TEC1

43CINE REBO 41TIC ROGER
MU INF1

43CINE TERE
V IP1
10:00-11:00 A NNA ANTONIO 42BIO BORRA FA BO BORRA
41TIC 4M A 4LS 42BIO
INF2 A 218 A 218 A 218 A 218

41LLA T A BA D 42V P LAMA 42V P LAMA
A6 V IP2 V IP2

41BI ÒSCAR 42TEC A NNA 42TEC A NNA
A 216 TEC1 TEC1

41BI ELV I 42FQ A LCA 42FQ A LCA
A 215 A 216 A 216

41INF TXUS 42FQ GENO 42FQ GENO
TEC1 A 215 A 215

41TIC ROGER 42FILO DA NI 42FILO DA NI
INF1 A 217 A 217
11:00-11:30

11:30-12:30 ANTONIO Reforç CRISTINA 4CS SA LINA S 4CS SA LINA S
4M A 4REFOR SUSANA
A 218 A104 A 218 A 218 A 218

Reforç SEBAS 4A N CA LA 43CINE GA LL
LAB A 218 A 215

4REFOR M OLI
A 217

43FR USON
FR

43CINE M A TE
A 216

43CINE REBO
MU

43CINE TERE
V IP1
12:30-13:30 FA BO A NNA CRISTINA
4ETC 41TIC 4REFOR SUSANA 4REFOR SUSANA Reforç
A 218 INF2 A 218 A 218 A118
4RE SUSANA 41LLA T A BA D 43CINE GA LL 43CINE GA LL 4A N CA LA
A216 A6 A 215 A 215 A 218

41BI ÒSCAR 4REFOR M OLI 4REFOR M OLI
A 216 A 217 A 217

41BI ELV I 43FR USON 43FR USON
A 215 FR FR

41INF TXUS 43CINE M A TE 43CINE M A TE
TEC1 A 216 A 216

41TIC ROGER 43CINE REBO 43CINE REBO
INF1 MU MU

43CINE TERE 43CINE TERE
V IP1 V IP1
13:30-14:30 FA BO LUCA FERN CRISTINA 4CS SA LINA S
4TUT 4EF 4LC Reforç
A 218 GIN1 A 218 A105 A 218

Reforç TORRA 4A N CA LA
A105 A 218
4ETC EDUCA CIÓ ÈTICO-CÍV ICA ESO4 Núria Fabón
4RE RELIGIÓ 4 Religió 1
4CS CIÈNCIES SOCIA LS ESO4 Jordi Salinas
4M A M A TEM À TIQUES ESO4 ANTONIO
Reforç M A T M atemàtiques 2
4EF EDUCA CIÓ FÍSICA ESO4 Rafa Lucas
4LS LLENGUA CA STELLA NA ESO4 Núria Fabón
Reforç CA S A lícia Satorras
4A N A NGLÈS ESO4 Laura Calabuig
Reforç A NG A nglès 1
4LC LLENGUA CA TA LA NA ESO4 M arta Fernández
Reforç CA T Iolanda Torra
4TUT TUTORIA ESO4 Núria Fabón
42FILO FILOSOFIA ESO4 Daniel Ordoñez
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO Genoveva A z cón
42FQ FÍSICA I QUÍM ICA 4ESO A lcaide. Germán
42TEC TECNOLOGIA 4T A nna Borrull
42V P V ISUA L I PLÀ STICA OPT ESO4 Rafael Lamas
42BIO BIOLOGIA 42 Blanca Borràs
41TIC TIC ESO4 Roger Torrent
41INF INFORM À TICA 4T Tx us Delgado
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Elvira Garcia
41BI BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO4 Biologia 1
41LLA T LLA TÍ OPT ESO4 Laura A badia
41TIC TIC ESO4 A nna Borrull
43CINE CINEM A TOGRA FIA Teresa Herrador
43CINE CINEM A TOGRA FIA M ireia Rebollo
43CINE CINEM A TOGRA FIA M ercè M ateo
43FR A M PLIA CIÓ DE FRA NCÉS M arta Usón
4REFORÇ reforç de 4t Núria M olins
43CINE CINEM A TOGRA FIA À ngel Gallart
4REFORÇ reforç de 4t Religió 1
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 14 BT1A D - BTX - 1 - A
Tutor A lcaide. Germán
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 M ONT A LCA JORDI A LCA JAVIER
B1BI B1FS B1LC B1FS B1M A
LCN2- A 102 A 202 LFQ1- A 202

B1A S M OSQ B1GR A BA D B1GR A BA D B1LA A BA D
BIBL A6 A6 A6

B1EO V IDI B1HM ESTEL B1HM ESTEL B1M S ANTONIO
A 204 A 204 A 204 A 204

B1TI SERR B1TM GUIN B1TM GUIN
A 202 A 202 A 202
09:00-10:00 JAVIER
B1LTA N CA LA B1M A B1EF A LBE B1LS A LIC B1LTA N CA LA
BIBL A 202 A 202 BIBL

B1FR USON B1LA A BA D B1FR USON
FR A6 FR

B1EC NOGUE B1M S ANTONIO B1EC NOGUE
A 202 A 204 A 202

B1QI GENO B1QI GENO
LFQ1- LFQ1-

B1DT LAMA B1DT LAMA
V IP1 V IP1

B1LU FA BO B1LU FA BO
A 204 A 204
10:00-11:00 A LBE M ONT M ONT DA NI A LIC
B1EF B1BI B1BI B1FI B1LS
LCN2- LCN2- A 202 A 202

B1A S M OSQ B1A S M OSQ
BIBL BIBL

B1EO V IDI B1EO V IDI
A 204 A 204

B1TI SERR B1TI SERR
A 202 A 202
11:00-11:30

11:30-12:30 A LCA JORDI
B1FS B1LC B1LTA N CA LA B1IF A CA LA B1FI DA NI
A 102 A 202 BIBL FR A 202

B1GR A BA D B1FR USON B1IA M A TE
A6 FR BIBL

B1HM ESTEL B1EC NOGUE B1IA CA LA
A 204 A 202 A 204

B1TM GUIN B1QI GENO B1IA CRISTINA
A 202 LFQ1- A 202

B1DT LAMA
V IP1

B1LU FA BO
A 204
12:30-13:30 A CA LA A CA LA JAVIER JAVIER A LCA
B1IF B1IF B1M A B1M A B1CM
FR FR A 202 A 202 A 202

B1IA M A TE B1IA M A TE B1LA A BA D B1LA A BA D B1CM M ONT
BIBL BIBL A6 A6 A 204

B1IA CA LA B1IA CA LA B1M S ANTONIO B1M S ANTONIO
A 204 A 204 A 204 A 204

B1IA CRISTINA B1IA CRISTINA
A 202 A 202
13:30-14:30 A LCA
B1CM B1LTA N CA LA B1FS A LCA B1TU A LCA B1BI M ONT
A 202 BIBL LFQ1- A 202 LCN2-

B1CM M ONT B1FR USON B1GR A BA D B1A S M OSQ
A 204 FR A6 BIBL

B1EC NOGUE B1HM ESTEL B1EO V IDI
A 202 A 204 A 204

B1QI GENO B1TM GUIN B1TI SERR
LFQ1- A 202 A 202

B1DT LAMA
V IP1

B1LU FA BO
A 204
B1TU TUTORIA BTX1 A lcaide. Germán
B1FI FILOSOFIA I CIUTA DA NIA BTX1 Daniel Ordoñez
B1EF EDUCA CIÓ FÍSICA BTX1 A lbert Sánchez
B1LC LLENGUA CA TA LA NA BTX1 Jordi Geronès
B1LS LLENGUA CA STELLA NA BTX1 A lícia Satorras
B1CM CIÈNCIES PER A L M ÓN CONTEM PORA NI A lcaide. Germán
B1CM CIÈNCIES PER A L M ÓN CONTEM PORA NI M onterde, Pilar
B1M A M A TEM À TIQUES TEC I C.NA T BTX1
B1M S M A TEM À TIQUES C.SOCIA LS BTX1 ANTONIO
B1LA LLA TÍ BTX1 Laura A badia
B1IF FRA NCÈS BTX1 A nna Calafell
B1IA A NGLÈS BTX1 A nglès 1
B1IA A NGLÈS BTX1 Laura Calabuig
B1IA A NGLÈS BTX1 M ercè M ateo
B1FS FISICA BTX1 A lcaide. Germán
B1TM CIÈNCIES DE LA TERRA BTX1 Oriol Guinart
B1HM HISTÒRIA DEL M ÓN BTX1 Estel M artí
B1GR GREC BTX1 Laura A badia
B1BI BIOLOGIA BTX1 M onterde, Pilar
B1TI TECNOLOGIA BTX1 Lluís Serra
B1EO ECONOM IA DE L' EM PRESA BTX1 Joan V idilla
B1A S LITERA TURA CA STELLA NA 1 BA TXILLERA T M ercè M osquera
B1LU LITERA TURA UNIV ERSA L BTX1 Núria Fabón
B1DT DIBUIX TÈCNIC BTX1 Rafael Lamas
B1QI QUIM ICA BTX1 Genoveva A z cón
B1EC ECONOM IA BTX1 Jesús Nogueras
B1FR FRA NCÈS 2N LLENGUA BTX1 M arta Usón
B1LTA N Literatura anglesa Laura Calabuig
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 15 BT1B D - BTX - 1 - B
Tutor M onterde, Pilar
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 M OSQ A BA D LUCA A BA D JAVIER
B1A S B1GR B1EF B1GR B1M A
BIBL A6 A6 A 202

B1EO V IDI B1HM ESTEL B1HM ESTEL B1LA A BA D
A 204 A 204 A 204 A6

B1TI SERR B1TM GUIN B1TM GUIN B1M S ANTONIO
A 202 A 202 A 202 A 204

B1BI M ONT B1FS A LCA B1FS A LCA
LCN2- A 102 LFQ1-
09:00-10:00 JAVIER
B1LTA N CA LA B1M A B1FI DA NI B1TU M ONT B1LTA N CA LA
BIBL A 202 A 204 A 204 BIBL

B1FR USON B1LA A BA D B1FR USON
FR A6 FR

B1EC NOGUE B1M S ANTONIO B1EC NOGUE
A 202 A 204 A 202

B1QI GENO B1QI GENO
LFQ1- LFQ1-

B1DT LAMA B1DT LAMA
V IP1 V IP1

B1LU FA BO B1LU FA BO
A 204 A 204
10:00-11:00 JORDI M OSQ M OSQ A LIC LUCA
B1LC B1A S B1A S B1LS B1EF
A 204 BIBL BIBL A 204

B1EO V IDI B1EO V IDI
A 204 A 204

B1TI SERR B1TI SERR
A 202 A 202

B1BI M ONT B1BI M ONT
LCN2- LCN2-
11:00-11:30

11:30-12:30 A BA D DA NI
B1GR B1FI B1LTA N CA LA B1IA CA LA B1LS A LIC
A6 A 204 BIBL A 204 A 204

B1HM ESTEL B1FR USON B1IA CRISTINA
A 204 FR A 202

B1TM GUIN B1EC NOGUE B1IF A CA LA
A 202 A 202 FR

B1FS A LCA B1QI GENO B1IA M A TE
A 102 LFQ1- BIBL

B1DT LAMA
V IP1

B1LU FA BO
A 204
12:30-13:30 CA LA CA LA JAVIER JAVIER M ONT
B1IA B1IA B1M A B1M A B1CM
A 204 A 204 A 202 A 202 A 204

B1IA CRISTINA B1IA CRISTINA B1LA A BA D B1LA A BA D B1CM A LCA
A 202 A 202 A6 A6 A 202

B1IF A CA LA B1IF A CA LA B1M S ANTONIO B1M S ANTONIO
FR FR A 204 A 204

B1IA M A TE B1IA M A TE
BIBL BIBL
13:30-14:30 M ONT
B1CM B1LTA N CA LA B1GR A BA D B1LC JORDI B1A S M OSQ
A 204 BIBL A6 A 204 BIBL

B1CM A LCA B1FR USON B1HM ESTEL B1EO V IDI
A 202 FR A 204 A 204

B1EC NOGUE B1TM GUIN B1TI SERR
A 202 A 202 A 202

B1QI GENO B1FS A LCA B1BI M ONT
LFQ1- LFQ1- LCN2-

B1DT LAMA
V IP1

B1LU FA BO
A 204
B1TU TUTORIA BTX1 M onterde, Pilar
B1FI FILOSOFIA I CIUTA DA NIA BTX1 Daniel Ordoñez
B1EF EDUCA CIÓ FÍSICA BTX1 Rafa Lucas
B1LC LLENGUA CA TA LA NA BTX1 Jordi Geronès
B1LS LLENGUA CA STELLA NA BTX1 A lícia Satorras
B1CM CIÈNCIES PER A L M ÓN CONTEM PORA NI A lcaide. Germán M
B1CM CIÈNCIES PER A L M ÓN CONTEM PORA NI onterde, Pilar
B1M S M A TEM À TIQUES C.SOCIA LS BTX1 ANTONIO
B1LA LLA TÍ BTX1 Laura A badia
B1M A M A TEM À TIQUES TEC I C.NA T BTX1
B1IA A NGLÈS BTX1 M ercè M ateo
B1IF FRA NCÈS BTX1 A nna Calafell
B1IA A NGLÈS BTX1 A nglès 1
B1IA A NGLÈS BTX1 Laura Calabuig
B1FS FISICA BTX1 A lcaide. Germán
B1TM CIÈNCIES DE LA TERRA BTX1 Oriol Guinart
B1HM HISTÒRIA DEL M ÓN BTX1 Estel M artí
B1GR GREC BTX1 Laura A badia
B1BI BIOLOGIA BTX1 M onterde, Pilar
B1TI TECNOLOGIA BTX1 Lluís Serra
B1EO ECONOM IA DE L' EM PRESA BTX1 Joan V idilla
B1A S LITERA TURA CA STELLA NA 1 BA TXILLERA T M ercè M osquera
B1LTA N Literatura anglesa Laura Calabuig
B1LU LITERA TURA UNIV ERSA L BTX1 Núria Fabón
B1DT DIBUIX TÈCNIC BTX1 Rafael Lamas
B1QI QUIM ICA BTX1 Genoveva A z cón
B1EC ECONOM IA BTX1 Jesús Nogueras
B1FR FRA NCÈS 2N LLENGUA BTX1 M arta Usón
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 16 BT2A D - BTX - 2 - A
Tutor Paquita Toro
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 JAVIER M OSQ DA NI SA LINA S B2HS SA LINA S
B2M S B2LS B2HF B2HS
A4 A4 A4 A4 A4

B2LA A BA D
A6

B2M A TORO
A5
09:00-10:00 JAVIER
B2LITCA CELIA B2FS GENO B2IA M A SCA B2M S B2LC FERN
A6 LFQ1- A6 A4 A4

B2GG V ICENT B2HA RUIZ B2IA CA LA B2LA A BA D
A5 A5 A5 A6

B2TI SERR B2EO V IDI B2IA SIRA B2M A TORO
TEC1 A4 A4 A5

B2BI ELV I B2TM GUIN B2IF USON
A4 LCN2- FR
10:00-11:00 GENO A BA D JAVIER M A SCA M A SCA
B2FS B2GR B2M S B2IA B2IA
LFQ1- A6 A4 A6 A6

B2HA RUIZ B2FR A CA LA B2LA A BA D B2IA CA LA B2IA CA LA
A5 FR A6 A5 A5

B2EO V IDI B2PS DA NI B2M A TORO B2IA SIRA B2IA SIRA
A4 A4 A5 A4 A4

B2TM GUIN B1QI GENO B2IF USON B2IF USON
LCN2- LFQ1- FR FR

B2DT LAMA
V IP1
11:00-11:30

11:30-12:30 SA LINA S B2LC FERN
B2HS B2LITCA CELIA B2FS GENO B2LITCA CELIA
A4 A4 A6 LFQ1- A6

B2GG V ICENT B2HA RUIZ B2GG V ICENT
A5 A5 A5

B2TI SERR B2EO V IDI B2TI SERR
TEC1 A4 TEC1

B2BI ELV I B2TM GUIN B2BI ELV I
A4 LCN2- A4
12:30-13:30 DA NI DA NI GENO M OSQ A BA D
B2HF B2HF B2FS B2LS B2GR
A4 A4 LFQ1- A4 A6

B2HA RUIZ B2FR A CA LA
A5 FR

B2EO V IDI B2PS DA NI
A4 A4

B2TM GUIN B1QI GENO
LCN2- LFQ1-

B2DT LAMA
V IP1
13:30-14:30 A BA D JAVIER
B2GR B2LITCA CELIA B2TU TORO B2GR A BA D B2M S
A6 A6 A4 A6 A4

B2FR A CA LA B2GG V ICENT B2FR A CA LA B2LA A BA D
FR A5 FR A6

B2PS DA NI B2TI SERR B2PS DA NI B2M A TORO
A4 TEC1 A4 A5

B1QI GENO B2BI ELV I B1QI GENO
LFQ1- A4 LFQ1-

B2DT LAMA B2DT LAMA
V IP1 V IP1
B2TU TUTORIA BTX2 Paquita Toro
B2LS LLENGUA CA STELLA NA BTX2 M ercè M osquera
B2LC LLENGUA CA TA LA NA BTX2 M arta Fernández
B2HF HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA BTX2 Daniel Ordoñez
B2HS HISTÒRIA D'ESPA NY A BTX2 Jordi Salinas
B2M S M A TEM À TIQUES C. SOCIA LS BTX2
B2M A M A TEM À TIQUES TEC I C.NA T.BTX2 Paquita Toro
B2LA LLA TÍ BTX2 Laura A badia
B2IA A NGLÈS BTX2 À NGELS M A SCA RÓ
B2IF FRA NCÈS BTX2 M arta Usón
B2IA A NGLÈS BTX2 Sira M elo
B2IA A NGLÈS BTX2 Laura Calabuig
B2FS FÍSICA BTX2 Genoveva A z cón
B2TM CIÈNCIES DE LA TERRA BTX2 Oriol Guinart
B2EO ECONOM IA DE L'EM PRESA BTX2 Joan V idilla
B2HA HISTÒRIA DE L'A RT BTX2 Patricia Ruiz
B2LITCA T LITERA TURA CA TA LA NA BTX2 Cèlia Sevilla
B2BI BIOLOGIA BTX2 Elvira Garcia
B2TI TECNOLOGIA BTX2 Lluís Serra
B2GG GEOGRA FIA BTX2 V icent Domenech
B2GR GREC BTX2 Laura A badia
B2DT DIBUIX TÈCNIC BTX2 Rafael Lamas
B1QI QUIM ICA BTX1 Genoveva A z cón
B2PS PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA BTX2 Daniel Ordoñez
B2FR FRA NCÈS 2A LLENGUA 2N BA TXILLERA T A nna Calafell
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 17 BT2B D - BTX - 2 - B
Tutor Daniel Ordoñez
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 A BA D DA NI M OSQ DA NI DA NI
B2LA B2HF B2LS B2HF B2TU
A6 A5 A5 A5 A5

B2M S JAVIER
A4

B2M A TORO
A5
09:00-10:00 V ICENT RUIZ M A SCA A BA D DA NI
B2GG B2HA B2IA B2LA B2HF
A5 A5 A6 A6 A5

B2TI SERR B2EO V IDI B2IF USON B2M S JAVIER
TEC1 A4 FR A4

B2BI ELV I B2TM GUIN B2IA CA LA B2M A TORO
A4 LCN2- A5 A5

B2LITCA CELIA B2FS GENO B2IA SIRA
A6 LFQ1- A4
10:00-11:00 RUIZ A CA LA A BA D M A SCA M A SCA
B2HA B2FR B2LA B2IA B2IA
A5 FR A6 A6 A6

B2EO V IDI B2PS DA NI B2M S JAVIER B2IF USON B2IF USON
A4 A4 A4 FR FR

B2TM GUIN B1QI GENO B2M A TORO B2IA CA LA B2IA CA LA
LCN2- LFQ1- A5 A5 A5

B2FS GENO B2DT LAMA B2IA SIRA B2IA SIRA
LFQ1- V IP1 A4 A4

B2GR A BA D
A6
11:00-11:30

11:30-12:30 M OSQ SA LINA S B2GG V ICENT RUIZ V ICENT
B2LS B2HS B2HA B2GG
A5 A5 A5 A5 A5

B2TI SERR B2EO V IDI B2TI SERR
TEC1 A4 TEC1

B2BI ELV I B2TM GUIN B2BI ELV I
A4 LCN2- A4

B2LITCA CELIA B2FS GENO B2LITCA CELIA
A6 LFQ1- A6
12:30-13:30 SA LINA S B2LC FERN RUIZ FERN A CA LA
B2HS B2HA B2LC B2FR
A5 A5 A5 A5 FR

B2EO V IDI B2PS DA NI
A4 A4

B2TM GUIN B1QI GENO
LCN2- LFQ1-

B2FS GENO B2DT LAMA
LFQ1- V IP1

B2GR A BA D
A6
13:30-14:30 A CA LA V ICENT SA LINA S B2FR A CA LA A BA D
B2FR B2GG B2HS B2LA
FR A5 A5 FR A6

B2PS DA NI B2TI SERR B2PS DA NI B2M S JAVIER
A4 TEC1 A4 A4

B1QI GENO B2BI ELV I B1QI GENO B2M A TORO
LFQ1- A4 LFQ1- A5

B2DT LAMA B2LITCA CELIA B2DT LAMA
V IP1 A6 V IP1

B2GR A BA D B2GR A BA D
A6 A6
B2TU TUTORIA BTX2 Daniel Ordoñez
B2LS LLENGUA CA STELLA NA BTX2 M ercè M osquera
B2LC LLENGUA CA TA LA NA BTX2 M arta Fernández
B2HF HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA BTX2 Daniel Ordoñez
B2HS HISTÒRIA D'ESPA NY A BTX2 Jordi Salinas
B2M A M A TEM À TIQUES TEC I C.NA T.BTX2 Paquita Toro
B2M S M A TEM À TIQUES C. SOCIA LS BTX2
B2LA LLA TÍ BTX2 Laura A badia
B2IA A NGLÈS BTX2 Sira M elo
B2IA A NGLÈS BTX2 Laura Calabuig
B2IF FRA NCÈS BTX2 M arta Usón
B2IA A NGLÈS BTX2 À NGELS M A SCA RÓ
B2FS FÍSICA BTX2 Genoveva A z cón
B2TM CIÈNCIES DE LA TERRA BTX2 Oriol Guinart
B2EO ECONOM IA DE L'EM PRESA BTX2 Joan V idilla
B2HA HISTÒRIA DE L'A RT BTX2 Patricia Ruiz
B2LITCA T LITERA TURA CA TA LA NA BTX2 Cèlia Sevilla
B2BI BIOLOGIA BTX2 Elvira Garcia
B2TI TECNOLOGIA BTX2 Lluís Serra
B2GG GEOGRA FIA BTX2 V icent Domenech
B2GR GREC BTX2 Laura A badia
B2DT DIBUIX TÈCNIC BTX2 Rafael Lamas
B1QI QUIM ICA BTX1 Genoveva A z cón
B2PS PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA BTX2 Daniel Ordoñez
B2FR FRA NCÈS 2A LLENGUA 2N BA TXILLERA T A nna Calafell
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 20 1BTXN N - BA TX - 1 - A
Tutor
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
17:00-17:50 TOMA TOMA BA CH TOMA XIOL
BNOINF BNOINF BNCM C BNOINF BNLC
A 102 A 102

BNOA N ISM A BNOA N ISM A BNOA N ISM A
A 102 A 102 A 102
17:50-18:40 TOMA BA CH XIOL BA CH ISM A
BNEO BNHM BNFC BNCM C BNIA
A 102 A 104 A 102 A 102 A 102

BNLU EVA BN1A S EVA
A 104 A 102
18:40-19:30 TOMA TOMA BA CH BA CH TOMA
BNM S BNM S BNHM BNHM BNEO
A 102 A 102 A 104 A 104 A 102

BNLLA T EVA BNLLA T EVA BN1A S EVA BN1A S EVA BNLU EVA
A 104 A 104 A 102 A 102 A 104
19:30-20:20 ISM A TOMA TOMA XIOL TOMA
BNIA BNEO BNEO BNLC BNM S
A 102 A 102 A 102 A 102 A 102

BNLU EVA BNLU EVA BNLLA T EVA
A 104 A 104 A 104
20:35-21:25 BA CH EVA ISM A TOMA XIOL
BNHM BNLS BNIA BNM S BNFC
A 104 A 102 A 102 A 102 A 102

BN1A S EVA BNLLA T EVA
A 102 A 104
21:25-22:15 EVA TOMA
BNLS BNOINF
A 102

BNOA N ISM A
A 102

BNFC FILOSOFIA I CIUTA DA NIA Jaume Xiol
BNLC LLENGUA CA TA LA NA Jaume Xiol
BNCM C CIENCIES DEL M ÓN CONTEM PORA NI BA CHS BOLUDA , A NNA
BNLS LLENGUA CA STELLA NA Eva Á lvarez
BNIA LLENGUA ESTRA NGERA - A NGLÈS Ismael Puértolas
BNOINF OPTA TIV A INFORM À TICA BA TXILLERA T Xavier Tomàs
BNOA NG1 OPTA TIV A D'A NGLÈS 1BA TXILLERA T Ismael Puértolas
BNM S M A TEM À TIQUES A PLICA DES C.S. Xavier Tomàs
BNLLA T LLA TÍ BA TXILLERA T NOCTURN Eva Á lvarez
BNEO ECONOM IA I ORGA NITZA CIÓ D'EM PRESA Xavier Tomàs
BNLU LITERA TURA UNIV ERSA L Eva Á lvarez
BNHM HISTÒRIA DEL M ÓN CONTEM PORA NI BA CHS BOLUDA , A NNA
BN1A S LITERA TURA CA STELLA NA Eva Á lvarez
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 21 2BTXN N - BA TX - 2 - A
Tutor
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
17:00-17:50 BA CH BA CH TOMA XIOL ISM A
BNGG BNHS BNEO BNHF BNIA
A 101 A 101 A 105 A 101 A 101

BN2A T XIOL
A 101
17:50-18:40 XIOL ISM A BA CH TOMA XIOL
BNLC BNOA N BNHS BNEO BNLC
A 101 A 101 A 101 A 105 A 101

BN2EE XIOL BN2A T XIOL
A 105 A 101
18:40-19:30 BA CH XIOL ISM A ISM A ISM A
BNHS BNHF BNOA N BNOA N BNOA N
A 101 A 101 A 101 A 101 A 101

BN2EE XIOL BN2EE XIOL BN2EE XIOL
A 105 A 105 A 105
19:30-20:20 TOMA BA CH ISM A TOMA XIOL
BNM S BNGG BNIA BNM S BNHF
A 105 A 101 A 101 A 105 A 101

BNLLA T EVA BNLLA T EVA
A 101 A 101
20:35-21:25 TOMA TOMA TOMA BA CH TOMA
BNEO BNEO BNM S BNGG BNM S
A 105 A 105 A 105 A 101 A 105

BN2A T XIOL BN2A T XIOL BNLLA T EVA BNLLA T EVA
A 101 A 101 A 101 A 101
21:25-22:15 ISM A EVA BA CH EVA
BNIA BNLS BNGG BNLS
A 101 A 101 A 101 A 101

BNLC LLENGUA CA TA LA NA Jaume Xiol
BNLS LLENGUA CA STELLA NA Eva Á lvarez
BNIA LLENGUA ESTRA NGERA - A NGLÈS Ismael Puértolas
BNHF HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Jaume Xiol
BNHS HISTÒRIA BA CHS BOLUDA , A NNA
BNGG GEOGRA FIA BA CHS BOLUDA , A NNA
BNEO ECONOM IA I ORGA NITZA CIÓ D'EM PRESA Xavier Tomàs
BN2A T LITERA TURA CA TA LA NA Jaume Xiol
BNOA NG2 OPTA TIV A A NGLES 2 BA TXILLERA T Ismael Puértolas
BN2EE BN 2n Ex pressió escrita Jaume Xiol
BNM S M A TEM À TIQUES A PLICA DES C.S. Xavier Tomàs
BNLLA T LLA TÍ BA TXILLERA T NOCTURN Eva Á lvarez
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 10 ESA O D - ESO - 3-4 - D
Tutor À ngel Gallart
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 GA LL GA LL GUIN GA LL BA TIS
A OTUT A OCB A OCOO A OCOO A OCB
AO AO AO AO
09:00-10:00 TERE GISBE GUIN GUIN
A OCOO A OCB A OCOO A OEF A OCOO
AO AO AO AO
10:00-11:00 TERE M A RINA GUIN GISBE GUIN
A OCOO A OCB A OCOO A OCB A OCOO
AO AO AO AO AO
11:00-11:30

11:30-12:30 GA LL M OLI BA TIS GA LL GUIN
A OCB A OCB A OCB A OCB A OCOO
AO AO AO AO AO
12:30-13:30 BA TIS GA LL LUCA M A RINA GISBE
A OCB A OCOO A OEF A OCB A OCB
AO AO AO AO
13:30-14:30 M OLI GA LL M OLI GA LL M A RINA
A OCB A OCOO A OCB A OCOO A OCB
AO AO AO AO AO

A OEF A ULA OBERTA EDUCA CIÓ FÍSICA Rafa Lucas
A OTUT A ula oberta tutoria À ngel Gallart
A OCOOP A ula Oberta cooperativa Teresa Herrador
A OCB A ula Oberta Competències bàsiques M argarida Gisbert
A OCB A ula Oberta Competències bàsiques M arina Hernández Á lvarez
A OCB A ula Oberta Competències bàsiques Laura Batiste
A OCB A ula Oberta Competències bàsiques À ngel Gallart
A OCB A ula Oberta Competències bàsiques Núria M olins
A OCOOP A ula Oberta cooperativa À ngel Gallart
A OCOOP A ula Oberta cooperativa Oriol Guinart
A OEF A ULA OBERTA EDUCA CIÓ FÍSICA
KronoW in M 17 IES A NTONI CUM ELLA -GRA NOLLERS
Horario - Grupo P.: 1
Nº 19 ESOPIM D - ESO - 1-2 - A
Tutor
Lunes M artes M iercoles Jueves V iernes
08:00-09:00 BA TIS GISBE BA TIS ESTEL
PIM CB PIM EF PIM CB PIM TUT PIM CB
A 107 A 107 A 107 A 107
09:00-10:00 GISBE ESTEL ESTEL GISBE
PIM CB PIM CB PIM CB PIM CB PIM COO M OLI
A 107 A 107 A 107 A 107 A 107
10:00-11:00
PIM COO GA LL PIM CB BA TIS 2OP V ICENT PIM CB ESTEL PIM COO GA LL
A 107 A 107 A 107 A 107 A 107
11:00-11:30

11:30-12:30 V ICENT
2OP PIM COO GUIN PIM CB ESTEL PIM CB RA M OS PIM CB BA TIS
A 107 A 107 A 107 A 107 A 107
12:30-13:30
PIM COO GA LL PIM COO GUIN PIM CB RA M OS PIM COO GUIN PIM COO M OLI
A 107 A 107 A 107 A 107 A 107
13:30-14:30
PIM COO GA LL PIM COO GUIN PIM EF PIM CB RA M OS PIM COO M OLI
A 107 A 107 A 107 A 107

PIM TUT Tutoria PIM Laura Batiste
PIM CB Competències bàsiques PIM Estel M artí
PIM CB Competències bàsiques PIM M argarida Gisbert
PIM CB Competències bàsiques PIM David Ramos
PIM CB Competències bàsiques PIM Laura Batiste
PIM COOP Cooperativa PIM Núria M olins
PIM COOP Cooperativa PIM Oriol Guinart
PIM COOP Cooperativa PIM À ngel Gallart
PIM EF Educació física PIM
2OP Optativa 2 ESO V icent Domenech