You are on page 1of 7

1

UJIAN 1 MAR 2018
TINGKATAN 5
SMK PASIR PANJANG PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN

Nama :……………………………………………………… Kelas : ………….

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan dan lorek jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan.

A.Sifat pemaaf
1. Maklumat berikut merujuk kepada C. Kekuatan tentera
amalan yang dipraktikkan dalam B.Sifat keterbukaan
tamadun awal manusia.
D. Kemajuan pertanian
Pengkhususan Pekerjaan
5. Bagaimanakah raja-raja Dinasti
Apakah kesan hasil amalan Chan mengawal kuasa golongan
tersebut? pembesar tempatan di setiap
A. Perluasan empayar wilayah?
B. Peningkatan penduduk I. Pemberian hadiah
C. Perkembangan ekonomi II. Pembinaan istana
D. Pemantapan sistem perundangan III Pembayaran gaji tetap
IV. Perlantikan sebagai ketua
2. Perdagangan merupakan aktiviti agama
yang amat penting dalam tamadun
Mesopotamia. A. I dan II
Mengapakah keadaan ini berlaku? B. I dan IV
A. Galakan pemerintah C. II dan III
B. Kemajuan pelabuhan D. III dan IV
C. Kekuatan angkatan laut
D. Kekurangan bahan mentah 6. Maklumat berikut merujuk
kepada peristiwa yang
3 Sistem pendidikan dalam kerajaan berlaku dalam tamadun
Mesir Purba diwujudkan untuk India.
kanak-kanak golongan atasan.
Apakah kepentingan pendidikan Perang Kalinga
dalam kerajaan tersebut?
A. Meluaskan pengaruh pemerintah Apakah kesan peristiwa tersebut?
B. Mengawal keamanan negara A. Penyebaran agama Buddha
C. Melahirkan pegawai kerajaan B. Pengukuhan angkatan
D. Memantapkan institusi agama tentera
C. Penguasaan golongan
4. Maklumat berikut merujuk kepada peniaga
amalan masyarakat Indus dalam D. Penekanan terhadap
membina tamadun yang cemerlang. pendidikan
Bijak mengeksploitasi kelebihan 7. Pemerintahan Shih Huang Ti
yang mereka miliki pada zaman Dinasti Chin
membawa kepada kelahiran
Apakah iktibar yang boleh dicontohi empayar.
oleh generasi hari ini?

Kestabilan politik Buddha di Asia Tenggara B. Memajukan ekonomi kerajaan Kedah Tua. Menentukan kekuatan negara A. Menghormati Tuhan Zeus III. Usahawan berjaya Mengapakah keadaan ini berlaku? I. Penemuan tembikar China di Sparta bermatlamat melahirkan A. Tentera yang setia sama lain. Mendirikan kompleks kota C. Memajukan sistem perhubungan A. Mo Tzu C. Kemajuan pelabuhan D. Peranan Kerajaan Funan sebagai B. Sun Tzu D. Tinggalan monumen C. I dan IV A. 2 Bagaimanakah beliau mengekalkan kuasanya? A. Memerintah secara adil C. III dan IV 15 Apakah faktor yang mempengaruhi Bahasa Sanskrit merupakan salah perkembangan tersebut? satu elemen pengaruh Hindu – A. makanan III. I dan IV kerajaan agraria kemudiannya telah C. pendidikan D. Kung-fu Tze 14. Jumpaan syiling emas D. Bagaimanakah raja-raja dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 10. Mengapakah Sukan Olimpik mengukuhkan kuasa? dianjurkan dalam tamadun Yunani? I. Mengamalkan adat pertabalan B. Lao Tze D. Memantapkan sistem ekonomi D. III dan IV C. Melahirkan tulisan Jawi C. Kerajaan agraria memerlukan Akhlak manusia dipengaruhi oleh alam tenaga mahir sekitar IV. Kerajaan agraria membekalkan 9. Meningkatkan daya intelek Berperanan sebagai pelabuhan entrepot sebelum Melaka . Seniman 13. Ahli sukan maritim saling melengkapi satu C. Maklumat berikut merujuk kepada A. I dan II 11. II dan III berkembang menjadi kerajaan maritim D. Mengamalkan sistem demokrasi A. Kekayaan hasil bumi C. Penemuan arca logam 8. B. Menghapuskan kuasa bangsawan Apakah buktinya? B. Mengiktiraf golongan pendeta B. Kerajaan maritim menghasilkan tamadun China. D. Maklumat berikut merujuk kepada binatang kenderaan pendapat ahli falsafah dalam II. Kerajaan maritim membekalkan barang mewah Siapakah tokoh yang mengutarakan pendapat tersebut? A. Dalam tamadun Yunani. Mengeratkan persaudaraan IV. II dan III B. Memajukan ekonomi II. Kerajaan agraria dan kerajaan B. I dan II B. Kepentingan Tasik Tonle Sap Apakah kesan kewujudan bahasa tersebut bagi masyarakat Asia Tenggara? 12.

III dan IV Lorekkan jawapan soalan Objektif anda pada ruangan di bawah ini. I dan IV mereka C.w. II dan III D.a. Tidak menghormati tetamu agama Islam di Makkah? C.a.w menjalankan dakwah Islamiah A. Tidak menerima kebenaran B Secara terbuka C Secara paksaan 17. Jadual berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Jahilliah. Mengamalkan semangat assabiyah B Membantut pembangunan C Mengganggu hubungan luar A. Mengukuhkan kuasa pembesar PERISTIWA JANGKAMAS A 16 Peperangan al-Basus 40 tahun Tarikh Peristiwa Mengapakah peperangan tersebut 310 M Pecahnya Empangan berlarutan selama 40 tahun? Maarib A Merebut kawasan 610 M Turunnya wahyu kepada B Melibatkan banyak puak Nabi Muhammad s. Tiada pemimpin pada peringkat awal penyebaran B. Mewariskan harta pada wanita A Mengancam keselamatan IV. Tiada aktiviti perdagangan A Secara rahsia D. C Campur tangan kuasa luar D Semangat kesukuan melampau Mengapakah masyarakat Arab dalam tempoh tersebut digelar masyarakat 19. ? III. Membenarkan rompakan enggan tunduk kepada kepimpinan II. Antara berikut yang manakah D Secara berkumpulan merupakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahilliah? 20 Mengapakah orang Arab Quraisy I. Menghalang amalan poligami Nabi Muhammad s.a. I dan II D Menggugat pengaruh B. 18. Bagaimanakah Nabi Muhammad Jahiliah? s. 3 D. .w.

4 No A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

5 13 14 15 16 17 18 19 20 .

........... Penduduk filipina? .. i ………………………………………………………………………….. ...................... ii ……………………………………………………………….... a Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di negara- .................. Jawab semua soalan. Nyatakan perubahan-perubahan politik yang diperkenalkan oleh Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia? i ………………………………………………………………………...... ..... ii ... .............. .......Soalan struktur........ (2 markah) c. (2 markah) b Nyatakan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh British di Tanah Melayu. negara Asia Tenggara? I ………………………………………………………………... ( 2 markah) e Pada pengetahuan sejarah anda..... 1........... (2 markah) d Nyatakan sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan British................................ .. i ………………………………………………………………………......... ii …………………………………………………………………………....... Pengenalan Sistem Birokrasi Barat telah menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan di Asia Tenggara hingga menyebabkan kebangkitan nasionalisme di kalangan mereka.......................... ii ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………........................................... mengapakah sistem encomeinda dibenci oleh .................. .......

.. a Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua..... 1 Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada umumnya terbahagi kepada dua tahap........................................ ...... [2 markah] [ 10 Markah ] Soalan Esei.......... bagaimanakah Thailand dapat mengekalkan kemerdekaan negaranya? [8 Markah] .. ………………………………………………… i …………………………………………… ii ......... [ 10 Markah] c Pada pandangan anda.......... [ 4 Markah] b Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina pada tahap kedua...... iaitu tahap pertama dan tahap kedua..... bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme radikal di Asia Tenggara? [ 6 Markah] 2 Kedatangan imperialisme Barat telah mengubah sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di negara-negara Asia Tenggara a Nyatakan tiga ciri pentadbiran tradisional di IndoChina sebelum kedatangan Perancis [ 3 Markah] b Jelaskan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh British di Tanah Melayu [ 9 Markah] c Pada pandangan sejarah anda........................ Jawab satu soalan sahaja .....................