You are on page 1of 3

APLICATII ALE TRIGONOMETRIEI IN GEOMETRIE

A Suma unghiurilor unui triunghi:

A+B+C = π
c b

B C
a

abc
Semiperimetrul triunghiului: p= 2

a b c
Teorema sinusurilor:    2R ; unde R – raza cercului circumscris
sin A sin B sin C
triunghiului

Exprimarea laturilor unui triunghi in raport cu celelalte elemente (laturi si unghiuri)

a= b cosC + c cosB
b= c cosA + a cosC
c= a cosB + b cosA

Teorema cosinusurilor
b2  c2 - a 2
a2 = b2 + c2 – 2bc cosA  cosA =
2bc

a 2  c2 - b2
b2 = a2 + c2 – 2ac cosB  cosB =
2ac

a 2  b2 - c2
c2 = a2 + b2 – 2bc cosC  cosC =
2bc

Teorema tangentelor

A B ab C
tg  ctg
2 ab 2

B C bc A
tg  ctg
2 bc 2

C A ca B
tg  ctg
2 ca 2

Functiile trigonometrice ale jumatatii unghiurilor unui triunghi

2 sin( B  C ) 2 sin( A  C ) 2 sin( A  B ) S=p � r (r = raza cercului inscris in triunghi) S= p ( p  a )( p  b )( p  c ) (formula lui HERON) A B C S=p(p-a)tg  p(p-b)tg  p(p-c)tg 2 2 2 C C A A B B S=ab sin cos  bc sin cos =ac sin cos 2 2 2 2 2 2 . tg  2 p( p  a) 2 p ( p  b) 2 p ( p  c) A 1  ctg 2 tg A . cos  . etc. sin  . cos  2 bc 2 ac 2 ab A ( p  b)( p  c ) B ( p  c)( p  a) C ( p  a)( p  b) tg  . tg  . A ( p  b)( p  c ) B ( p  c )( p  a ) C ( p  a)( p  b) sin  . 2 Teorema medianei 1 ma = 2(b 2  c 2 )  a 2 ( mediana dusa din A) 2 1 mb = 2(c 2  a 2 )  b 2 ( mediana dusa din B) 2 1 mc = 2(a 2  b 2 )  c 2 ( mediana dusa din C) 2 Formule pentru aria unui triunghi a�ha b �hb c �hc baza � inaltimea S=   ( ) 2 2 2 2 bc sin A ac sin B ab sin C S=   (produsul dintre 2 laturi si sinusul unghiului dintre ele. sin  2 bc 2 ac 2 ab A p( p  a) B p ( p  b) C p ( p  c) cos  . 2 2 2 supra 2) a 2 sin B sin C b 2 sin A sin C c 2 sin B sin A S=   .

S=2R2 sinA sinB sinC unde R – raza cercului circumscris triunghiului Inaltimea unui triunghi 2S ha= a =2R sinBsinC (inaltimea din A) 2S hb= b =2R sinAsinC (inaltimea din B) 2S hc= c =2R sinAsinB (inaltimea din C) Bisectoarea interioara a unui triunghi 2bc A la= b  c cos 2 (bisectoarea din A) 2ac B lb= a  c cos 2 (bisectoarea din B) 2ab C lc= a  b cos 2 (bisectoarea din C) Raza R a cercului circumscris triunghiului a b c abc R= 2 sin A  2 sin B  2 sin C (rezulta din teorema sinusurilor) . p=4Rcos 2 cos 2 cos 2 . R= 4S Raza r a cercului inscris in triunghi S A B C r= p . r = 4R sin 2 sin 2 sin 2 A B C r = (p-a) tg = (p-b)tg 2  (p-c)tg 2 2 Semiperimetrul p al triunghiului S A B C p= r .