You are on page 1of 4

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EĞİTİM SÜRECİ

deu.deu.edu.edu.tr GİRİŞ SINAVI KESİN KAYIT .fbe. ANABİLİM DALI KONTENJAN AKADEMİK ÖNERİSİ KURULU KONTENJAN ENSTİTÜ İSTEMİ KURULU LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI İLAN METNİ VE BAŞVURMA KOŞULLARI www.fbe.tr BAŞVURU www.

fbe.tr AKADEMİK KURULU EĞİTİM SÜRESİ En az 3 yarıyıl en çok 6 yarıyıl ENSİTİTÜ YÖNETİM KURULU ONAYI DERS AŞAMASI 4 yarıyılın sonunda Ders aşaması tamamlama süresi 4 yarıyıl - İLİŞİK KESME + TEZ AŞAMASI EK SÜRE 2 yarıyıl www. Kayıtlı olunan TEZ öğretim planları) TEZ KONUSU VE/VEYA BELİRLENMESİ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ www.tr - 2 yarıyılın sonunda + .fbe.edu.edu.deu.deu.edu.deu. TEZ DANIŞMANI ATANMASI DERSLER ve TEZ ve TEZ KONUSU (Bkz.tr (1.fbe. yarıyıl sonuna kadar) Form 21 (1) Form 21 (2) DERSLER DERS KAYIT ANABİLİM DALI www.

) + MEZUNİYET Form 14-19A1/31A1 * Eğitim Süreçlerini gösteren bu dosya rehber niteliğindedir. TEZ TESLİM SÜRECİ TEZİN DANIŞMAN TARAFINDAN TEZ TESLİMİ KONTROLÜ Form 22-3 Form 18C-30B eki1 TEZ KONTROL ONAYI Form 18C-30B eki-2 ONAY 1 Ay İçerisinde TEZ SINAVI KABUL Form 18D RED Form 19A 31A 3 Ay Süre TEZ DÜZELTMESİ - MEZUNİYET İŞLEMLERİ İLİŞİK KESME 1 Ay İçerisinde (Yönetim Kurulu onayı ile ilave 1 Ay Daha verilebilir. . Süreçler ile ilgili bilgi için DEÜ FBE Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına Bakınız.