You are on page 1of 1

1. Care sunt obligatiile etice ale unui manager in cadrul unei firme?

2. Care sunt principiile practice ale eticii in afaceri (enumerati)?


3. Increderea si bunele relatii intre firme se refera strict la (enumerati):
4. De ce considerati necesara etica in intreprindere?
5. Orice manager are o responsabilitate morala care presupune:
6. Enumerati si detaliati cele mai frecvente teme cu care se confrunta un manager si care definesc moralitatea in procesul
decizional!
7. Sfera de manifestare a discriminarilor in domeniul resurselor umane si a lipsei de etica se refera la:
8. Este rentabila etica intr-o intreprindere? Implica anumite costuri? Cum poate fi sanctionata lipsa eticii intr-o afacere?
9. Oricare ar fi opiniile despre un cod etic efficient, el trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici (enumerati):
10. In ce masura atitudinea unui manager creaza conflicte care genereaza “presiuni “ asupra reprezentarii unor tranzactii prin
contabilitate?