You are on page 1of 2

LAMPIRAN A

MAKLUMAT KURSUS

KURSUS PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN


KEBANGSAAN (NPQEL) AMBILAN 1/2016

1. Pendaftaran Asrama

Tarikh: Seperti dalam surat tawaran

Masa: 2.00 petang hingga 6.00 petang

Tempat: Seperti dalam surat tawaran

2. Pengesahan kehadiran

Calon dikehendaki membuat pengesahan kehadiran dengan kadar segera melalui atas talian di
portal rasmi IAB.

3. Keperluan Semasa Kursus

3.1 Pakaian rasmi semasa menghadiri kursus


(Lelaki: bertali leher dan memakai kot adalah digalakkan & Perempuan: memakai
pakaian yang dibenarkan)
3.2 Pakaian sukan untuk aktiviti riadah
3.3 Keperluan harian yang mencukupi
3.4 Bekalan ubat yang mencukupi (jika diperlukan)
3.5 Bahan bacaan dan rujukan yang bersesuaian
3.6 Komputer riba (mempunyai perisian terkini)
3.7 Broadband Internet (penting bagi e-Pembelajaran)
3.8 5 keping gambar berukuran passport
3.9 5 salinan kad pengenalan
3.10 5 salinan muka depan buku akaun bank bagi tujuan tuntutan perjalanan
3.11 5 salinan surat arahan hadir kursus bagi tujuan tuntutan perjalanan

4. Makluman Lanjut Berkaitan Kursus

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan kursus ini boleh diajukan kepada Dr. Ruzina binti Jusoh
melalui talian 06-7979374 atau urus setia Cik Faihanita Dzulkefli melalui talian 06-7979377.