You are on page 1of 4

Nama kelompok

:

1. Ays apriliya
2. Bagas bimantara
3. Diovan teguh .f.
4. Ervina febrianty
5. Marta yulinar R.B
6. Nabilah permata .B.
7. Septian davis .P.
8. Siti kuswandari
9. Wenti dewi .L.

KEONG MAS

Nuju sawijining dinten Raden Inu Kertapati lan Candra kirana wonten ing krajaan
ngwontenake parepatan kangge ngrembag babagan nikahane Raden Inu Kertapati kaliyan
Candra Kirana. Ananging Dewi Galuh sedereke Candra Kirana ora seneng yen Raden Inu
kaliyan Candra Kirana nikahan banjur dheweke lungga saka krajaan kanggo nemoni Mbah
Dukun.

Dewi galuh : “Aku pengen adhiku dadi apa wae sing paling nggilani. Cepet saiki!”

Ibuk.e dewi galuh : “Inggih mbah, panjenengan dadosaken kewan apa wae sing paling
nggilani”

Mbah dukun : “Ngapunten sakderenge dewi lan ibuke, nanging wonten punapa saengga kula
kedah ngutuk Candra Kirana?”

Ibuk.e Dewi Galuh : ”Candra Kirana wes ngrebut Raden Inu Kertapati saka anakku Dewi
galuh, aku ora pengen ngerti Candra kirana dadi bojone Raden Inu Kertapati.”

Mbah Dukun : “Inggih.”

(Ing sawijining dina, ana wong tuwa utawa rondo tuwo sing diarani mbok randha dadapan
sing lagi golek iwak nganggo jala ing kali.)

Mbok Randha : “Rasa-rasane dina iki aku pengin mangan iwak. Ah … coba tak golek iwak
nang kali nganggo jala, mesthi luwih cepet entuk katimbang nganggo pancing.”

(Saktekane ing kali…)

Mbok Randha : “kira-kira sing akeh iwake ngendi ya?”

(Mbok Randha Dadapan banjur nggolek pakan iwak, supaya iwake pada teka lan gampang
dijupuk nganggo jala.)

Mbok Randha : “Coba tak kei pakan supaya iwake pada nyerak. Aduh-aduh kok ora ana sing
nyerak, nanging jalaku abot, apa ya iki…?

(Nanging dheweke malah nemokake keong kang warnane emas sing nyangkut ing jalane.
Keong mas banjur digawa bali karo mbok Randha Dadapan.)

) .. Dina sesuke.dheweke wis ngramut aku .” (Mbok Randha Dadapan banjur bali menyang ngomah. sapa sing ngeteri ya?” (Mbok Randha ngubengi omahe. Mbok Randha Dadapan kaget amarga keong mas sing neng genthong ngerti-ngerti dadi perawan ayu. Mbok Randha Dadapan semaput amrga kaget banget karo kedadean sing dialami lagi wae. saka ngendi tekane panganan iki.) Mbok Randha : “We ladalah. keong mau banjur disimpen ana genthong. Perawan mau banjur masak lan nyepakake panganan neng meja. Mbok Randha Dadapan banjur nduwe cara supaya ngerti sapa sing menehi panganan kanggo dheweke.aku bakal masak kanggo mbok randha..aku due cara supaya ngerti sapa sing menehi panganan iki.aku bakal ethok-othok neng kali.” ( awit mbok rondho ing tengah perjalanan Dewi Kirana berubah dadi manungso) Dewi Kirana : “saknone mbok randha .” (Sakwise njawab pitakonan saka Mbok Randha Dadapan..) Mbok Randha : “Endi iwake. nanging wis dienteni suwe iwake ora njedhul-njedhul. mbok Randha ngenteni iwak njedhul.” Tetangga 1 : “welaah dalaa..” Tetangga 2 : “kados pundi tho rupinipun ?” Mbok Randha : “iki mau aku jala nggolek iwak menyang kali nanging aku nemoake keong kag warnane emas. lah. nanging aku menyang mburi wae. keong mas apik banget warnane beda karo liyane. yo wis lah mulih wae. apa tho kuwi mbok . ora ana wong siji-sijio dheweke tambah bingung mikir asale panganan kuwi.) Mbok Randha : “sapa sing menehi panganan iki .kok sae sanget keongipun. (Raden Inu Kertapati ngerti menawi Candra Kirana ilang. wes yha aku tak balih muleh disek.” (Sesuke Mbok Randha ethok-ethoke lunggo neng kali.Mbok Randha : “Weh…lah.Saktekane ing ngomah Mbok Randha Dadapan kaget amarga neng meja pawone wis ana panganan kang enak-enak dheweke kaget banget. awet wingi kok ora njedhul-njedhul apa lagi musim jagongan ya. Mbok Randha Dadapan banjur nemoni perawan mau. Tak gawa mulih wae diingu.) Mbok Randha : “Kowe sapa cah ayu? Kok iso keong alih dadi perawan ayu? Saka ngendi asalmu?” Candra Kirana : “Kula putri Candra Kirana saking Kraton Daha ingkang disihir dados keong mas dening mbah dukun ingkang kautus dening sedherek kula.. iwake pada njagong. Dheweke banjur madosi Candra Kirana kanthi nembo-nembo dadi wong cilik..” (Sakwise tekan ngomah. Candra Kirana banjur malih maneh dadi keong mas.

” R. kula badhe nyaosi pirsa bilih Candra Kirana wonten ing tengah alas. Raden Inu Kertapati boten nemokake Candra Kirana.” (Nanging Mbah Dukun krungu menawi Raden Inu Kertapati arep ngoleki Candra Kirana. kula badhe nglajengaken lampah. sejatine Candra Kirana ing laladan Dadapan. nanging piye carane ya ? Aha…aku membo-membo dadi rakyat wae.Inu Kertapati : “Aku arep nggoleki Candra Kirana ana apa kowe kok ngalangi lakuku. pengemis iku kandha yen Candra Kirana ing pinggir alas cedak kali. kakang kangen karo kowe.) R. Dheweke banjur nembo-nembo dadi manuk gagak lan niat nyelakakake Raden Inu Kertapati.Inu Kertapati : “Niki kula wonten satunggal ewu rupiah. Wah aku kudu goleki dheweke. Dheweke ketemu pengemis. ngapunten panjenengan madosi Candra Kirana?” R.” Pengemis : “Nuwu Raden.” (Nalika ana ing tengah ndalan.” R.” Mbah Dukun : “Ngapunten Raden. jenengan ngeros saking pundi? Turune manuk gagak Candra Kirana wonten ing tengah alas mriki.) Mbah Dukun : “Ihihihih…aku bakal nyelakakake kowe Raden Inu Kertapati. Desa Dadapan.Inu Kertapati : “Inggih Mbah.Inu Kertapati : “Candra Kirana… kowe ana ngendi cah ayu? Aku Raden Inu Kertapati!” Pengemis : “Raden paring-paring…” R. Raden Inu Kertapati arep goleki Candra Kirana dheweke banjur nembo-nembo dadi manuk gagak lan niat nyelakakake Raden Inu Kertapati.) Mbah Dukun : “Raden.Inu Kertapati : “Matur nuwun mbah. panjenengane badhe tindak pundi?” R. Mbah Dukun lan Pengemis adu kekuatan) Mbah Dukun : ”Woi ngopo kowe nyampuri urusanku? Apa kowe wani karo aku?” .” (Ing wektu iku.Inu Kertapati : “Tak cekel omonganmu!” (Nalika ana ing tengah alas.R.Inu Kertapati : “Apa bener?” Mbah Dukun : “Inggih Raden!” R.” Pegemis : “Sami-sami.Inu Kertapati : “Waduh Candra Kirana ana ngendi ki? Hem…cah ayu ndang balio.” Pengemis : “Manuk gagak niku badhe nyelakakake panjenengan.

Inu Kertapati : “ inggih.Inu Kertapati : “kula madosi tunangan kula ingkang sampun ical saking krajaan. Senajan tho Candra kirana boten nesu kaliyan Dewi Galuh nanging nasibe Dewi Galuh yaiku sedereke Candra Kirana.” Lare Tetangga : “ sumonggo toyaipun diunjuk.Inu Kertapati : “ Naminipun Dewi Candra Kirana. tetep dimudhunke tingkatane amarga tumindhake sing nistha banjur ora dadi dewi maneh nanging dadi rakyat biasa ing Desa Dadapan. njenengan lenggah rumiyin. kula badhe nerusaken perjalanan.Inu Kertapati : “Wah ngelak ki aku.Inu Kertapati : “Napa angsal kula nyuwun sekedik toya damel ngunjuk ?” Lare Tetangga 1 : “Inggih.” (Wonten medal menika ibunipun manggihi R. Dewi Galuh : “ .” Tetangga : “sinten naminipun ?” R.Inu Kertapati) Tetangga : “panjenengan asalipun saking pundi tho ?” R. matur nuwun bu .) R. Mampir neng gubuk iku sek wae lah. sakiki dening aku wis nemukake awakmu ayo balek nang krajaan karo aku.” ( R.Inu Kertapati : “Nistha temen kelakuane Dukun kuwi. Kulo nuwun…!” Lare Tetangga 1 : “Mangga wonten perlu napa?” R.” Candra Kirana : “Sembah nuwun Raden.” Raden Inu Kertapati lan Candra Kirana lajeng ngadakake pesta kangge gelar syukuran dening baleke Candra Kirana menyang krajaan maneh.Pengemis : “Anggonku ngalahke kowe iku gampang rasakna penthungku iki!” Mbah Dukun : “Waduh…!” Pengemis : “Kalah tho!” (Wonten ing dadapan Raden Inu Kertapati mampir ing salah sawijining gubuk arep mampir ngombe.” R.