You are on page 1of 1

R.B. Naziv škole Tel.

Faks Direktor/ica Adresa Poštanski broj
Ravnatelj/ica
036/ 036/

1. JU O.Š. Mustafa Ejubović-Šejh Jujo 576-765 557-605 Mustafa Džafić Šehovina bb 88 104 Mostar

2. JU IV osnovna škola 551-463 551-463 Seada Kuštrić S.Šestića 23 88 104 Mostar

3. JU VI osnovna škola 580-288 580-288 Merima Šuta A.Šantića 10 88 104 Mostar

4. JU O.Š. Mujaga Komadina 578-217 557-730 Semir Šejtanić G.Vukovića 9 88 104 Mostar

5. Centar za dje. i omla.sa pos.potr.Los Rosales 556-581 556-581 Mirna Mezit Južni logor 88 104 Mostar

6. JU Osnovna škola Blagaj - Mostar 572-479 572-479 Zlatko Čerkez Blagaj bb 88 201 Blagaj

7. JU Osnovna škola Gnojnice - Mostar 584-598 584.598 Enes Džiho Gnojnice bb 88 207 Gnojnice

8. O.Š. Omer Maksumić-Podveležje-Mostar 560-291 560-291 Faruk Gosto Podveležje bb 88 206 Podveležje

9. JU Osnovna škola Zalik - Mostar 571-113 571-113 Džemal Juklo Sjeverni logor bb 88 104 Mostar

10. JU Osnovna škola Vrapčići - Mostar 582-162 582-162 Belkisa Dilić Vrapčići bb 88 113 Mostar

11. JU O.Š.Bijelo Polje - Potoci - Mostar 556-841 556-840 Mediha Čolakhodžić Potoci bb 88 208 Potoci

12. JU Osnovna škola Drežnica - Mostar 586-235 586-235 Fatima Zlojić Drežnica bb 88 215 Drežnica

13. JU O.Š.Suljo Čilić - Jablanica 752-801 752-801 Edin Idrizović Bokulja 28 88 420 Jablanica

14. JU O.Š. Alija Isaković - Prozor 770-513 770-513 Iza Pilav Prozor bb 88 440 Prozor

15. JU Prva osnovna škola - Konjic 734-031 734-030 Omer Kozić UL.3.mart 88 400 Konjic

16. JU Druga osnovna škola - Konjic 726-192 735-780 Ramiz Katanić Musala bb 88 400 Konjic

17. JU Osnovna škola Čelebići - Konjic 721-464 721-464 Osman Elezović Čelebići bb 88 404 Čelebići

18. JU Osnovna škola Parsovići - Konjic 741-197 741-100 Džemal Ćutahija Parsovići bb Polje 88 409 Buturović Polje

19. JU Osnovna škola Šćipe - Prozor-Rama 285-106 285-106 Esad Bobar Šćipe bb Polje 88 409 Buturović Polje

20. JU Osnovna škola Seonica - Konjic 742-457 742-456 Zijad Halilović Seonica bb Polje 88 409 Buturović Polje

21. JU Osnovna škola Glavatičevo - Konjic 739-044 739-044 Munira Šurković Glavatičevo bb 88 406 Glavatičevo

22. Osnovna škola Čapljina - Čapljina 806-275 822-427 Harisa Džaferović Petra Krešimira IV 88 300 Čapljina

23. Prva osnovna škola Stolac - Stolac 854-006 854-006 Adem Haračić Stolac bb 88 360 Stolac

24. Međunarodna osnovna škola Mostar 833-410 833-410 Sabina Ćosić N. Šubića Zrinjskog 2 88 000 Mostar

25. O.Š. Antuna Branka Šimića (I) 330-552 330-072 Irena Martinović Kraljice Katarine 38 88 000 Mostar

26. III Osnovna škola 318-451 318-451 Stipe Vrljić Trg hrvatskih velikana bb 88 000 Mostar

27. O.Š. Ilići 330-732 330-732 Tihomir Sušac Ilići bb 88 000 Mostar

28. O.Š. Ivana Gundulića (V i VI) 347-196 347-196 Marija Jurčić Rudarska 87 88 000 Mostar

29. O.Š. Silvija S. Kranjčevića (VIII) 311-160 311-160 Darija Stojčić Bleiburških žrtava 35 88 000 Mostar

30. O.Š. Cim 341-712 341-712 Saša Jarmanović Treće cimske bojne 88 000 Mostar

31. O.Š Petra Bakule (X) 328-675 328-675 Anela Vidačak Kralja Tomislava 9 88 000 Mostar

32. O.Š. Ilije Jakovljevića 324-919 324-919 Lidija Markotić Ante Starčevića bb 88 000 Mostar

33. O.Š. za djecu s posebnim potrebama 313-250 313-250 Maja Mustapić Nikole Šubića Zrinjskog bb 88 000 Mostar

34. O.Š. Bartola Kašića Rodoč (IX) 350-128 350-128 Anđelko Rogić Rude Hrozničeka 46 88 000 Mostar

35. O.Š. Marina Držića Buna 480-510 480-510 Inga Bevanda Buna bb 88 000 Mostar

36. O.Š. Kruševo 486-380 486-380 Zoran Žepić Kruševo bb 88 000 Mostar

37. O.Š. fra Didaka Buntića Čitluk 642-086 642-086 Marin Kapular Čitluk bb 88 260 Čitluk

38. O.Š. Čerin Čitluk 652-554 652-142 Pero Petrušić Čerin bb 88 265 Čerin

39. O.Š. Bijakovići - Čitluk 651-102 651-102 v.d. Jadranko Prskalo Bijakovići bb 88 260 Čitluk

40. O.Š. Vladimira Pavlovića Čapljina 805-091 805-095 Bčaženka Obradović Čapljina bb 88 300 Čapljina

41. O.Š. “Lipanjske zore“ Višići 814-066 814-937 Đuro Raguž Višići bb 88 307 Višići

42. Osnovna škola Stolac - Stolac 853-443 853-443 Zdravka Marjanović Stolac bb 88 360 Stolac

43. Osnovna škola Crnići - Stolac 862-235 862-235 Marija Kulaš Crnići bb 88 360 Stolac

44. Osnovna škola Ravno - Ravno 891-525 891-526 Kristina Šimunović Ravno bb 88 370 Ravno

45. O.Š. Kardinala Stepinca Neum 880-017 880-170 Vera Konjevod Neum bb 88 390 Neum

46. O.Š. Marka Marulića Prozor 770-070 771-802 Slavko Bilić Kralja Tomislava bb 88 440 Prozor

47. O.Š. fra Jeronima Vladića Ripci - Prozor 780-675 780-675 Ivo Iličić Ripci bb 88 440 Ripci-Rama

48. O.Š. Ivana Mažuranića Gračac - Rama 784-012 784-012 Lidija Zadrić Gračac bb 88 440 Gračac-Rama

49. O.Š. Veselka Tenžere Uzdol - Rama 783-004 783-004 Dominik Crnjac Uzdol bb 88 440 Uzdol-Rama

50. Glazbena škola Brotnjo - Čitluk 644-687 644-687 Jure Sušac ul.S.S.Kranjčevića 2 88 260 Čitluk