You are on page 1of 1

SMA NEGERI 2 BAUBAU

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
(OSIS)
Jalan Betoambari No. 67 Telp. ( 0402 ) 2821154 Baubau

No : 421.3/OSIS/01/2016 Baubau, 19 Agustus 2016
Lampiran :-
Hal : Undangan

Yth. Bapak Kepala SMA NEGERI 2 BAUBAU
Di-
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Pengurus MPK (Majelis
Perwakilan Kelas) SMA Negeri 2 Baubau Periode 2016/2017, maka kami
memohon kesediaan Bapak/ibu guru untuk menghadiri Kegiatan yang
dimaksud yang Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016
Pukul : 15.45 - selesai
Tempat : Ruang OSIS SMA Negeri 2 Baubau

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ibu guru, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ketua
MPK MPK Sekretaris
Sekretaris

Winda
Winda Sri Sri Harianti
Harianti La La
Ode Naufal
Ode Arrouf
Naufal S. S.
Arrouf
NISN. 9963404261
NISN. 9963404261 NISN. 0003889308
NISN. 0003889308

Mengetahui / Menyetujui:

Wakasek Kesiswaan Kepala SMA Negeri 2 Baubau

Surudji, S.Pd, M.Pd Muhammad Radi, S.Pd, MM.Pd
NIP : 19580404 198303 1 022 NIP : 19641231 198901 1 034