You are on page 1of 3

NUMERALUL

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care arată numărul.

1. NUMERAL CARDINAL
a. simplu: unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, mie, sută, milion, miliard
b. compus: unsprezece, doisprezece, cinsprezece, douăzeci şi opt, treizeci şi şapte
Valori morfologice:
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: Trei au plecat.
Complement direct: Le-am văzut pe cinci.
Atribut genitival: Maşina celor trei este nouă.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Trei maşini s-au ciocnit.
Am primit zece felicitări.

2. NUMERAL ORDINAL
- arată ordinea într-o înşiruire
- se formează: a, al, ai, ale(articole posesive) + numeral cardinal + -lea -a (sufixe)
ex. al doilea, a patra, a opta, al zecelea
primul, prima, întâiul, întâia, cel dintâi, cea dintâi
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: A treia a plecat.
Complement direct: L-am observat pe al cincilea.
Atribut genitival: Cartea celui de-al zecelea este nouă.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
A opta elevă este câştigătoare.
Am obţinut prima medie din clasă.

3. NUMERAL COLECTIV
- arată o colectivitate
- forme: ambii, ambele, amândoi, amândouă, câteşipatru, câteşizece, tustrei, tuspatru
toţi + numeral cardinal toţi opt, toţi zece
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: Tustrei au reuşit.
Complement direct: I-am adunat pe tuspatru.
Atribut genitival: Lucrările amândurora sunt acceptate.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Ambele opere sunt importante.
Tustrei băieţii au obţinut calificarea.

4. NUMERAL FRACŢIONAR
- denumeşte o fracţie
- se formează: numeral cardinal + -ime (sufix)
zecime, sutime, doime, treime
- alte forme: 10 %, 8 %, 100 %, jumătate, sfert

NUMERAL MULTIPLICATIV . încincit Valori morfologice a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv. Atribut prepoziţional: Lupta contra câte uneia ne-a fascinat. Atribut genitival: Părerea câte uneia ne-a surprins. valoare adverbială (se comportă ca un adverb. îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival): Munca înzecită înobilează sufletul. b. îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri) Complement direct: Am cumpărat o jumătate de kilogram de roşii. împătrit. NUMERAL DISTRIBUTIV .arată repetarea unei acţiuni sau raportul numeri . îndeplinind funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod) Vin câte doi. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv. c.se formează: în/îm + numeral cardinal + -it (sufix) întreit. valoare adverbială (se comportă ca un adverb.se formează : de (prepoziţie) + numeral cardinal + ori (substantiv) de două ori. valoare adverbială (se comportă ca un adverb.arată în ce proporţie creşte cantitatea . câte zece Valori morfologice a. o dată. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv. înzecit. Am primit fiecare câte două cărţi. NUMERAL ADVERBIAL .se formează: adverbul câte + numeral cardinal câte trei. îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri) Complement indirect: Am mers cu câte unul. număr şi caz cu substantivul determinat. Atribut prepoziţional: Am primit o dobândă de 3%. Suma întreită a fost câştigată. b. (atribut adverbial) . acordându-se în gen. acordându-se în gen. !!! Observaţie Numeral multiplicativ mai poate îndeplini funcţia sintactică de nume predicativ. Complement indirect: Despre această treime nu s-a vorbit. îndeplinind funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod sau de atribut adverbial) A plecat de două ori.Valori morfologice a. 5. îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival): Câte o vorbă bună nu strică. de câte opt ori Valori morfologice a. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv. de zece ori. păstrând valoarea adjectivală. îndeplinind funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod) S-a pregătit să răspundă întreit. Câştigul este întreit. Muncesc câte zece. 6.arată în ce proporţie creşte cantitatea . (complement circumstanţial de mod) Cititul de trei ori m-a ajutat. câte patru. număr şi caz cu substantivul determinat.