You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Bunga Teratai

Tarikh : 4hb Ogos 2017

Masa : 10.30– 11.00 pagi (30 minit)

Bilangan Murid : 5 orang

Modul : Pendekatan Bersepadu

Tema : Tarian

Tajuk: Jom Belajar Sambil Menari

Tunjang Utama/Fokus : Perkembangan Fizikal dan Estetika

Standard Kandungan : (FK4.1) Mengaplikasi pelbagai pergerakan mengikut irama

Standard Pembelajaran : (FK 4.1.4) Mencipta pergerakan kreatif mengikut muzik menggunakan alatan

KesepaduanTunjang :Tunjang Ketrampilan Diri , Bahasa Dan Komunikasi

(KD 2.3) Membina keyakinan untuk berkomunikasi

(KD2.3.3)Berinteraksi dengan yakin

dapat berkomunikasi dalam kelas Pengetahuan Sedia Ada : Pernah membuat pergerakan kreatif sebelum ini. menjana idea Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba. dapat memberi pendapat di dalam kelas 4. Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana pergerakan kreatif. Verbal linguistik. mematuhi arahan dan berdisiplin KEUSAHAWANAN : kesanggupan belajar daripada kesilapan TMK : Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian(audio) Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 2. Muzik.EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : KREATIVITI : Pemerhatian. membuat pergerakan mengikuti guru 3. analisis dan penjanaan idea NILAI : Bekerjasama. membuat pergerakan kreatif menggunakan alatan. Interpersonal . kayu bintang Fokus MI : Kinestetik. murid dapat: 1.

pergerakan. Nilai: Kandungan kotak misteri: bintang  Guru menunjukkan kotak misteri kepada Berdisiplin kanak-kanak dan menyuruh mereka meneka kandungan di dalam kotak misteri. kayu bintang. (Set Induksi)  Kanak-kanak berkumpul dan duduk di bintang ( 4 minit) ruang perbualan pagi di hadapan guru (circle time). KB : Contoh soalan : Apa yang  Kanak-kanak akan meneka kandungan terdapat di awan? Menjana idea kotak misteri.Kosa Kata : misteri. nama bahagian anggota badan CATATAN /BAHAN MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP LANGKAH PERSEDIAAN Meneka kandungan di dalam kotak misteri BBM :Kotak misteri. Meraka boleh memegang kotak misteri tersebut .

bahasa dan kinestetik . bintang  Guru mengarahkan kanak-kanak berdiri kayu (6 minit)  Guru memainkan lagu di komputer riba Nilai:  Kanak-kanak diarahkan untuk membuat Berdisiplin pergerakan kreatif Mematuhi arahan KB: . CATATAN /BAHAN MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP LANGKAH IMIGINASI Menari menggunakan kayu  Guru memberikan kayu bintang kepada bintang kanak-kanak BBM : (Langkah 1) Komputer riba. Menjana idea MI : Muzik .

laptop bahagian badan. Nilai:  Guru menyuruh kanak-kanak mengikuti Berdisiplin pergerakan di dalam video. KB : Menghubung kait MI : . CATATAN /BAHAN MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP LANGKAH PERKEMBANGAN (Langkah 2) Mengenali bahagian badan  Guru menunjukan bahagian badan BBM : menggunakan powerpoint Persembahan (9 minit)  Guru menyuruh kanak-kanak menamakan Powerpoint. Mematuhi arahan  Aktiviti di atas diulangi beberapa kali sebagai pengukuhan.

CATATAN /BAHAN MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP LANGKAH Kinestetik Muzik Bahasa TINDAKAN Mengenali haiwan  Guru bercerita menggunakan puppet. kinestetik. BBM Cerita: “Goldilocks And The Three Bears” (LANGKAH 3) Komputer riba  Kanak-kanak berinteraksi dengan puppet. Interpersonel  Guru bertanyakan soalan KB: Penutup Soal dan jawab Apa yang terdapat di awan? (4 minit) Menghubungkait Namakan bahagian badan yang telah kita gunakan untuk menari? Nilai: . pergerakan guru. Nilai (7 Minit) Soalan: Namakan haiwan yang diketahui? disiplin  Guru mainkan lagu dengan menggunakan KB komputer riba Penjanaan idea Lagu: “Old Mcdonald” MI  Kanak-kanak menari mengikuti Muzik.

MI kanak yang berjaya memberi jawapan Verbal linguistik yang betul. Refleksi: Murid - Guru - Contoh Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) : Nama Murid : . Bil Indikator Ya Tidak 1 Dapat menyanyikan lagu dengan lirik yang betul 2 Dapat menyanyikan lagu dengan irama muzik 3 Dapat melakukan pergerakan mengikut lirik lagu dan muzik Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing : . CATATAN /BAHAN MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP LANGKAH Namakan haiwan-haiwan berdidiplin  Guru memberikan pelekat kepada kanak.