You are on page 1of 1

Bubble Chart

KUIZ
BANGSA KESIHATAN
“DEMAM
DENGGI”
UMUR

EDARAN
PAMPLET
JANTINA TAHAP
DEMOGRAFI PENGETAHUAN

STATUS KEMPEN
DAN
GOTONG
ROYONG
TAHAP DEMAM DENGGI
PENDIDIKAN
SURAT
KHABAR

VEKTOR FAKTOR-FAKTOR
PENINGKATAN
DEMAM DENGGI

AGEN
JENIS- TIADA
JENIS MASA
KITARAN
HIDUP
PENGARUH
RAKAN
KURANG
KESEDARAN