You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

Aria curriculară: Om - Societate
Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Diac. Bogdan-Vasilică Pîntea

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
ANUL ŞCOLAR: 2017-2018
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001 / 02.12.2014

TEMA DUMNEZEU ESTE CALEA

Numărul
Domenii

Nr.
Unităţi competenţei Săptămân
Conţinuturile învăţării or Perioada Obs.
tematice specifice din a
e
programă
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de 11.09-15.09
2 S1-S2
an şcolar* 18.09-22.09

Lumea – casă pentru toți
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

1.1; 1.3; oamenii (aspecte specifice ale 25.09-29.09
2 S3-S4
2.1 lumii de astăzi; oamenii doresc 02.10-06.10
mereu o lume mai bună)

Fiecare om își caută propria
Cu cale prin viață (fiecare om
Dumnezeu 1.1; 1.3;
3.2
este unic; care sunt nevoile 1 S5 09.10-13.10
pe calea omului; Dumnezeu răspunde
vieții căutării omului)

Biblia și Biserica arată calea
1.1; 1.2; spre Dumnezeu (ce înseamnă
16.10-20.10
1.3 calea către Dumnezeu; ce este 2 S6-S7 23.10-27.10
3.2 Biblia; cum călăuzește Biblia
către Dumnezeu)

VACANŢĂ 28.10. 2017 – 05.11. 2017

Nevoia de a primi îndrumare
Iubirea lui Dumnezeu şi

1.1; 2.1; în viață (de ce omul are
1 S8 06.11-10.11
răspunsul omului

3.1 nevoie de îndrumare în viață;
Cu cine ne îndrumă în viață)
Dumnezeu
pe calea Ajutorul lui Dumnezeu în
vieții situații dificile (ce dificultăți
1.1; 1.2; întâmpină un copil; încrederea 1 S9 13.11-17.11
în purtarea de grijă a lui
Dumnezeu)
1,1; 1.2; Lecţie de recapitulare,
1.3; 2.1; 1 S10 20.11-24.11
consolidare, evaluare***
3.1; 3.2
sărbători

Nașterea Prorocii, vestitori ai nașterii
Mari

Domnului, 2.2; 3.1; lui Hristos (cine au fost
1 S11 27.11-29.11
vestire și 3.2 prorocii; rolul lor în pregătirea
împlinire venirii Mântuitorului)
creştine

02 VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 03. audiții 1 S16 22.02-23. 3.12. vestită de sfinții apostoli și 1. rolul lor în transmiterea învățăturii creștine) Sfințenia.12 întoarcerea în țara lor pe altă cale) Nașterea Domnului.2.1.2017-14. modele de sfinți cu cinstire universală) Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre (apariția creștinismului pe 1. care sunt roadele sfințeniei) Învățătura Domnului.1. (despre evenimentul 1 S13 11. Sfântul Ioan Iacob de la 1 S5 12.03 2.1.1.01 muzicale.02.3 înseamnă mărturisirea 1 S3 26.03-16.1 apostolii. Lecţie de recapitulare. cum se ajunge la sfințenie.12 3. Magii.1.2 Întâmpinării Domnului.02-16.12 VACANŢA DE CRĂCIUN 23.02 sfințenia.01-19.12-22. exemple 1 S4 05.3 1 S1 12. deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos (ce este 1. evangheliști (cine au fost cunoscut omuluiDumnezeu se face 3.2 Nașterea Domnului** 1 S14 18.2 închinarea magilor și 1 S12 04. 1.2018 – 11.2 consolidare. vizionare film** Evaluare semestrială** 1 S17 29. cine au fost 1 S2 19.12-08. Mărturisirea și trăirea calea spre credinței de către sfinți (ce Dumnezeu 1.2018 SEMESTRUL AL II-LEA Calea spre Dumnezeu.03 3.1.03-09. evaluare*** Lecturi morale. 1.01-26.1.01-02.1 de sfinți români din diferite perioade istorice și provincii ale țării) 1. Dreptul Simeon. 3.2.12-15.01.1.02-02. 3.02. Întâmpinarea Pruncului Iisus vestire și de către Dreptul Simeon împlinire 1.01 3.2 Neamț** . 2. 1.02 evangheliștii.2018 1. creştineMari sărbători 3. 3.03 credinței. în căutarea Pruncului Iisus (cine au fost magii. 1.2.2. model de răbdare și perseverență) 3. 1 S15 15. teritoriul țării noastre.1.1.1. 3.

(În ultima săptămână se poate aplicaTestul de evaluare finală) *** programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare.03-23.2.1. să fii mai bun! 1 S9 16.2. .06 consolidare.04 Iubirea creștină.2.3.1 de către Domnul Iisus Hristos.2018 1. (În cea de-a doua săptămână se poate aplica Testul de evaluare iniţială) ** Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. devotamentul femeilor mironosițe. 1. 2. învățăturii lui Hristos.05-25.1. lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. Lecţie de recapitulare.06 * Conform recomandărilor MEC.1.2. 1.05 2.2 Evaluare finală** 1 S17 11.03 la Înviere 3.2 consolidare.3.03-30.3.2 definitorii ale prieteniei la vârsta școlară) Importanța exemplului 1. 1 S8 11. conviețuire a cu ceilalți iubirea dintre membrii familiei) Prietenia și porunca iubirii 1. (Articolul 6.2 Floriilor și din Săptămâna Patimilor. 1. personal de iubire creștină 1. sărbătoarea femeilor mironosițe) VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 31.2 viață.3. normelor în diferite contexte de 30. 3. profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială.03.06-08.1.05-31.05 (valoarea exemplului personal. poruncă dată de Domnul Iisus Hristos (ce 3. 2.1. semeniîmpreună cuViaţa creştinului îndemn al lui Dumnezeu (rolul 1.S12 07. 2.03 la Înviere 3.1.1.04 1. creștine (prietenia în lumina 1. 1.1. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte.06-15.2.05-11.04. Învierii (cine au fost femeile 1 S7 26.2018 .04-20. pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare.2. 1 S15 28. în Săptămâna Patimilor (principalele De la Florii 1.2 exemple din viața cotidiană) 1. sprijin Familia și împlinirea poruncii pentru 1. 1 S16 04.04-03.3 2 S11. 3.1. 3. conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev. evaluare*** 2. 1.1.2 1 S10 23. Responsabil comisie metodică . creştineMari sărbători Cu Hristos.3.05-18.04 înseamnă iubirea lui Dumnezeu. 3.05 1. 2. evenimente din Duminica 1 S6 19.05 2. primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei.2. aspecte 1 S14 21.1.2. Lecţie de recapitulare.04-13. ce înseamnă iubirea aproapelui) Viața în armonie cu ceilalți. exemple de porunci din Decalog și învățături desprinse Iubirea din acestea) creștină. evaluare*** ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe.10. iubirii (binecuvântarea familiei 1 S13 14.05 2. 1.3.1. atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul) creştineMari sărbători Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica De la Florii 1.04-27.2.2 mironosițe. Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar) Director.