You are on page 1of 3

1. Antara yang berikut, yang manakah terdapat pada alamat sekolah?

A. Nama guru
B. Nombor poskod
C. Nombor telefon
D. Nama murid

Mempunyai beberapa kemudahan awam
yang asas. Dihubungkan dengan jalan raya
utama. Terdapat kawasan pertanian kelapa
sawit di sekitar sekolah.

2. Berdasarkan maklumat di atas, apakah lokasi bagi sekolah tersebut?
A. Bandar
B. Pekan
C. Ladang
D. Luar bandar

3. Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai lokasi sekolah?
A. Lokasi sekolah dipengaruhi oleh tahap pencapaian murid
B. Lokasi sekolah di bandar disekelilingi bukit-bukau
C. Lazimnya sekolah didirikan di kawasan yang hampir dengan petempatan
D. Lokasi sekolah tidak boleh ditentukan oleh peta atau pelan

Guru Besar

Guru Penolong Guru Penolong
Kanan X Kanan
Pentadbiran Kokurikulum

4. Apakah nama jawatan bagi X dalam struktur organisasi di atas?
A. Guru Kanan Mata Pelajaran
B. Guru Penolong Kanan HEM
C. Guru ICT
D. Guru Sukan

kawasan utama bandar C. Cerita hiburan di pusat pelancongan D. Kuala Kubu D. Kampung C. peninggalan tokoh dan lagenda 8. Cerita tokoh kemerdekaan C. Berdasarkan huraian di atas. Jalan raya D. merupakan kawasan bandar B. Cerita dongeng yang berkaitan dengan sejarah 9. menjadi warisan sejarah D. Tanah tinggi C. apakah keadaan fizikal petempatan bagi penduduk di tempat itu? A. Kota Lama C. Kawasan tanah pamah sesuai dijadikan petempatan kerana A. Kota A’Famosa . Cerita asal sesuatu tempat B. Antara yang berikut. Laut B.5. Kawasan paya D. Apakah yang dimaksudkan sebagai lagenda? A. Tanah paya Hasil utama penduduk di sini adalah perikanan selain daripada perusahaan membuat makanan dan kraf tangan. 6. Apakah warisan sejarah yang terkenal di negeri Melaka? A. yang manakah merupakan lokasi bagi petempatan? A. Pinggir laut 7. Tanah pamah B. Bangunan Sultan Abdul Samad B.

apakah jenis kraf tangan yang diminati oleh pelancongan yang berkunjung ke negeri Terengganu? A. Labu sayung .10. Pada pandangan anda. Wau B. Songket D. Sutera C.