You are on page 1of 3

LEGE nr.

61 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie
1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1.Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale
persoanelor private de libertate"
2.După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 43 şi 44, cu următorul
cuprins:
"Art. 43
(1) Unităţile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de
libertate pot fi deservite de către unităţile limitrofe care dispun de bloc alimentar,
aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1)
se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 44
Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în
anexa nr. 1, punctul II."
3.La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa în sediile în care îşi desfăşoară
activitatea, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătării de
unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de
organizare şi funcţionare se suportă din credite bugetare aprobate."
4.Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NORME DE HRANĂ, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de
libertate"
5.La anexa nr. 1, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"II. Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei -
Administraţia Naţională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate
Plafon caloric
calorii/om/zi Instituţiile în care se
Norma de hrană Domeniul de aplicare
aplică
minimum maximum
Norma de hrană nr. 12 Supliment pentru zile festive Ministerul Justiţiei -
C-1 Administraţia Naţională a
600 925
Penitenciarelor,
Ministerul Afacerilor

Se acordă persoanelor reţinute.hrană rece. penitenciare. Norma de hrană nr.855 precum şi celor faţă de care s-a dispus o Penitenciarelor. Interne femei care au născut şi alăptează copilul până la 1 an. 14B Normă pentru substituiri de alimente Ministerul Justiţiei - (Substituiri) Administraţia Naţională a . Ministerul Justiţiei - arestate preventiv.855 şi celor faţă de care s-a dispus o măsură Ministerul Afacerilor educativă privativă de libertate.000 3. închisorii ori la detenţiune pe viaţă. Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. 16 Se acordă persoanelor majore reţinute. precum şi celor faţă de care s-a dispus o Ministerul Afacerilor 3. Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. precum şi celor faţă de care s-a dispus Ministerul Afacerilor o măsură educativă privativă de libertate . Se acordă persoanelor reţinute. aflate în Interne centre de detenţie sau centre educative. măsură educativă privativă de libertate. precum Penitenciarelor. penitenciare. condamnate la Administraţia Naţională a pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă. 600 1.195 Supliment.hrană rece.hrană caldă.hrană caldă Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. 15 Se acordă persoanelor minore şi tinere Ministerul Justiţiei - reţinute. 17 Supliment pentru muncă grea Ministerul Justiţiei - B: Administraţia Naţională a .500 3.9 inclusiv sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naştere). Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. centre de detenţie sau centre educative. Se acordă Ministerul Justiţiei - A persoanelor reţinute.065 Penitenciarelor. . precum şi Ministerul Afacerilor 500 860 celor faţă de care s-a dispus o măsură Interne educativă privativă de libertate . Norma de hrană nr. Penitenciarelor. Administraţia Naţională a . 17 Supliment antidot Ministerul Justiţiei - C Administraţia Naţională a 255 410 Penitenciarelor. Penitenciarelor. Ministerul Justiţiei - . Norma de hrană nr. Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. 18 Supliment pentru gravide. .175 Penitenciarelor. persoanelor condamnate Administraţia Naţională a la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe Penitenciarelor. 800 1. 18 Supliment.250 2. Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. arestate preventiv. Interne Norma nr. arestate preventiv.250 2. Norma de hrană nr.femei gravide.820 măsură educativă privativă de libertate-aflate Interne în centre de reţinere şi arestare preventivă. 17 Supliment pentru muncă uşoară şi medie Ministerul Justiţiei - A.255 viaţă. 17 Se acordă persoanelor majore. 2. Administraţia Naţională a 2. 18 Bolnavi şi gravide Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a 2. . condamnate la Ministerul Justiţiei - pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă. 600 790 Penitenciarelor. Ministerul Justiţiei - B arestate preventiv. aflate în centre de reţinere Administraţia Naţională a şi arestare preventivă. 18 900 1. în lunile 5 . Administraţia Naţională a persoanelor condamnate la pedeapsa Penitenciarelor.

75 şi ale art. Se acordă persoanelor reţinute.160 care s-a dispus o măsură educativă privativă Interne de libertate . viaţă. Interne distrofice. 18 Supliment. Ministerul Justiţiei - care se află împreună cu mamele lor în Administraţia Naţională a 920 1. Norma de hrană nr. 18 Supliment. arestate preventiv. 600 825 viaţă. Se acordă persoanelor reţinute. centre de detenţie sau centre educative.190 locurile de detenţie. Ministerul Afacerilor Interne" -****- Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. precum şi celor faţă de Ministerul Afacerilor 2. persoanelor condamnate Administraţia Naţională a la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe Penitenciarelor. penitenciare. care Ministerul Justiţiei - se află împreună cu mamele lor în locurile de Administraţia Naţională a 1. Ministerul Justiţiei - D arestate preventiv. centre de detenţie sau centre educative.aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă. Interne cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă. cu respectarea prevederilor art. 19 Se acordă ca hrană rece persoanelor minore Ministerul Justiţiei - şi tinere reţinute. persoanelor condamnate Administraţia Naţională a la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe Penitenciarelor. precum şi celor faţă de care s-a dispus Ministerul Afacerilor o măsură educativă privativă de libertate.725 care s-a dispus o măsură educativă privativă Interne de libertate . detenţiune pe viaţă.400 viaţă. precum şi celor faţă de care s-a dispus Ministerul Afacerilor o măsură educativă privativă de libertate. Administraţia Naţională a condamnate la pedeapsa închisorii sau la Penitenciarelor. republicată. Penitenciarelor.C arestate preventiv. FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI.000 2. 23 Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni. (2) din Constituţia României.650 detenţie.000 1. Ministerul Justiţiei - E arestate preventiv. Norma de hrană nr. Norma de hrană nr. 1. Penitenciarelor. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR. persoanelor condamnate Administraţia Naţională a la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe Penitenciarelor. p. Ministerul Afacerilor Interne Norma de hrană nr. arestate preventiv şi celor Administraţia Naţională a condamnate la pedeapsa închisorii sau la Penitenciarelor.200 1. precum şi celor faţă de Ministerul Afacerilor 2. 22 Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni. CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 14 martie 2018 . penitenciare. 76 alin.aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă. Norma de hrană nr. 20 Se acordă ca hrană rece persoanelor majore Ministerul Justiţiei - reţinute. precum şi celor faţă de care s-a dispus Ministerul Afacerilor o măsură educativă privativă de libertate. Norma de hrană nr. Interne bolnave de TBC. HIV/SIDA. detenţiune pe viaţă.400 3.