You are on page 1of 3

ÖDEV-3

1
Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğii
Eduhaci@gmail.com
Hasan Hacıbeyoğlu

Giriş ve ağrı belirtileridir hastaları bilgilendirecek . yeteneğine sahiptir Hasta mekezli veri hissetmeleri. 2. 1. Başlık Yorulmayı davranışsal sinyali bir dronun doğal ve engelleyen ergonomik taşınabilir olmanın yanı işleme . Tedavileri Uygulama faaliyetleri değerlendirmelerine davranışsal sinyal işleme kişiselleştirecek ve göre tespitler yapılır . Tüm sistem bir sırt değerlendirme . ve cinsiyet ayrımı ağrı işleme bölümlerinde 1. kronik ağrı . durumda gözüktü. mödüler engellemeyen nefes alan yerleştirme morfolojileri mimari . algılanmasını oldu . makalede giyilebilir ve ensefalin olmaksızın teknolojinin kronik konsantroasyonlarında kullanılabilmesini yapılan incelemeler hem ağrılardaki tespitlerini 2. İkinci başlık doğal olarak hem de Makalede ise kontrol sistemlerindeki hareketlerin deneyci ağrıya neden kullanışlarını inceledik . endorfin günlük almak ve kronik ağrıların İlk başlık hareket varyasyonları gibi kontrolünde özgürlüğünü sağlamak kronobiyolojik faktörlerin kullanımlarına değindik . sağlamak . yapılması çantasına kolayca Makalede yapılacak sığabilir ve sahada testler katılımcıların taşınablir . Deneysel yapıdır ağrı davranış tanıları ve test tanıları tanısına göre teşhisler Onaylama-İnferit ve tutarlı hale gelicek ve konulurken diğerinde Geri Bildirimde Açık tedavi süreleri hareketlere göre dronun Zorluklar kısalacak. Bununla birlikte aynı seviyedeki kol yorgunlukları karşılaştırıldığında da Kol yardımı alan grup daha iyi . Doktor 3.Diğer sinyaller ise ağrı akışları giderek 1. Vucüttaki sistemden gelen nabız kök Deneysel Onaylamada ağrı hareket tıkanıklık gibi insanlara klasik joystick veriler tespitlere yer verir . Tartışma. mobil algılama. . konumu değişir .akustik etkili bir kol desteği kanatlı bir drone ile . Kol desteğinin kullanıcı azaltmadan 3 temel veri akışı olarak kol yorgunluğunu testi katılımcıların daha kendini raporlama az yorgunluk hissiyatı engeller . Bu şekilde giyilebilir engelleyen etkileşimler teknolojinin hayatımızdaki ve İnsan vücudu ile etkilerini farklı açılardan cihaz arasındaki değerlendirdik. 3.Basit ama simüle edilmiş sabit Fiziksel aktivite.görüntü yakalama gibi uçmaları.Gelen sinyallerin . kendini malzemeler ile . kendi öz yöntemlerini alanları ortak şekilde gerçeklesede farklı kullanmalarına olanak alanlara hizmet eden 2 sağlayacak. Seanslar sonunda Kol yardımı alan grupta uçuş yörüngesi üzerinde daha iyi kontrol sağladı . duyuşsal Sunulan exosuit . rahatsızlık verecek ve 4. exosuit ürünü exosuit kol Tüm kaynak kayıtlarını destekli ürünü ile 4 Farklı tutar ve değerlendirmedeki grup insan simülasyon olumsuz sonuçları gösterir olrak uçuruluyor. Bu çeşitli cihazların kontrolünü alınması gereken üç ana sorunlar ile ilgilidir daha yatkın bir şekilde ele başlıkla incelenebilir . Özet 2.Sonuç Makalede dizin şartları kullanışı zorlaştırıcak etkinlik izleme . yüz yapı ve terlemeyi sıra çeşitli şekillerde ifadesi . mobil sağlık . . Exosuit İnceledimiz iki makalede Tasarımı-Signals and Geçici şablonlar için giyilebilir teknolojinin Signals Specific muhasebe deneyiminde farklı 2 kullanımı üstüne Processing sirkadiyen ritim varlığı ve incelemeler yaptık. ses algılama . şeylere çözüm sağlamak flyjacket sabit kanatlı bilgi işlem . ağrı algısı iyi Giyilebilir teknolojide Exosuit tasarımı ele anlaşılmıştır .