You are on page 1of 1

Uniunea Columbofililor Profesionisti din România

Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
Anexa 15
Coordonate GPS
FIŞĂ DE START N:
E:
Clubul________________________Anul competiţional__________Data_____________

Nr. Alte Nr. Anu Alte
Inel matricol Anul Sex Inel matricol Sex
crt. federații crt. l federații
1 37
2 38
3 39
4 40
5 41
6 42
7 43
8 44
9 45
10 46
11 47
12 48
13 49
14 50
15 51
16 52
17 53
18 54
19 55
20 56
21 57
22 58
23 59
24 60
25 61
26 62
27 63
28 64
29 65
30 66
31 67
32 68
33 69
34 70
35 1 71
36 72
Numele și prenumele: _________________________________ Semnătura __________________
Adresa crescătoriei: _______________________________________________________________
Telefon și e-mail: _______________________
*Se completează obligatoriu toate câmpurile.