You are on page 1of 4
Balanţa de verificare a conturilor contabile N Sold iniţial Rulaje Sold final d/o Denumirea conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit 1 Numerar în casierie 6180 9100 10800 4480 2 Contul „Nostro” în BNM 150000 12500 137500 3 Conturi ,,Nostro”pentru operațiuni cu 10000 (10000) valori mobiliare 4 Valori mobiliare de stat disponibile 3000 3000 pentru vînzare 5 Credite acordate industriei alimentare 10000 10000 6 Credite de consum 10500 10500 7 Mijloace de transport 15000 10000 25000 8 Imobilizări necorporale 10000 10000 9 AMVSD predate în folosință 1890 500 1390 10 Alte stocuri de materiale și combustibile 6630 6630 11 Contra-cont Amortizarea mobilei și 3000 3000 utilajului 12 Contra-cont Amortizarea mijloacelor de 4000 4000 transport 13 Contra-cont Amortizarea imobilizarilor 100 100 necorporale 14 Dobîndă calculată la conturile ,,Nostro” 28000 28000 15 Dobînda calculată la plasări la termen în 22000 22000 bănci 16 Dobîndă calculată la creditele acordate 8500 8500 agriculturii 17 Dobînda calculată la creditele acordate 7200 7200 în domeniul construcțiilor 18 Dobînda calculată la creditele de consum 18300 18300 19 Dobînda calculată la creditele acordate 27000 27000 industriei energetice 20 Dobînda calculată la creditele acordate 14700 14700 băncilor 21 Dobînda calculată la creditele acordate 50000 50000 Guvernului 22 Dobînda calculată la creditele acordate 19600 19600 comerțului 23 Decontări cu salariații băncii(creanță) 100 100 0 24 Decontări privind procurarea /vînzarea 10000 10000 valorilor mobiliare și valutei străine 25 Dividente ce urmează să fie primite 8000 8000 26 Conturi curente ale persoanelor juridice 5200 7400 12600 27 Conturi curente ale persoanelor fizice 3000 3000 28 Depozite de economii 20000 20000 29 Depozite de economii ale persoanelor 1000 (1000) juridice 30 Dobînda calculată la conturi “Loro” 18000 18000 31 Dobînda calculată la împrumuturi de la 55000 55000 bănci 32 Dobînda calculată la depozite de 4000 4000 economii 33 Dobînda calculată la depozitele pe 4000 4000 termen ale băncilor 34 Dobînda calculată la depozitele pe 4400 4400 termen ale clienților 35 Datorii curente privind impozitul pe 8220 2500 20000 25720 venit 36 Alte decontări cu bugetul 12300 12300 37 Decontări cu salariații băncii (datorie) 5400 8000 85000 82400 38 Decontări cu alte persoane fizice și 13200 37300 24100 juridice(datorie) 39 Decontări cu Casa Națională de 5100 23375 18275 Asigurări Sociale / Compania Națională de Asigurări în Medicină 40 Acțiuni preferențiale plasate 170000 170000 41 Surplus de capital 4700 4700 42 Rezultat al exercițiului curent 3780 251875 195300 (52795) 43 Rezultat raportat 56575 56575 44 Venituri din dobînzi la conturi „Nostro” 28000 28000 în bănci 45 Venituri din dobînzi la plasări la termen 22000 22000 scurt în bănci-părți nelegate 46 Venituri din dobînzi la creditele pe 8500 8500 termen scurt acordate agriculturii 47 Venituri din dobînzi la creditele pe 7200 7200 termen scurt acordate în domeniul construcțiilor 48 Venituri din dobînzi la creditele de 18300 18300 consum pe termen mediu 49 Venituri din dobînzi la creditele pe 27000 27000 termen lung acordate industriei energetice 50 Venituri din dobînzi la creditele pe 14700 14700 termen scurt acordate băncilor-părți legate 51 Venituri din dobînzi la creditele pe 50000 50000 termen mediu acordate Guvernului 52 Venituri din dobînzi la creditele pe 19600 19600 termen scurt acordate comerțului 53 Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” 18000 18000 în bănci 54 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe 5000 5000 termen scurt de la BNM 55 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe 50000 50000 termen scurt de la bănci 56 Cheltuieli cu dobînzi la depozite de 4000 4000 economii ale persoanelor fizice 57 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe 4000 4000 termen lung ale băncilor 58 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe 4400 4400 termen scurt ale persoanelor juridice 59 Cheltuieli aferente amortizării mobilei și 3000 3000 utilajului 60 Cheltuieli aferente amortizării 100 100 imobilizărilor necorporale 61 Cheltuieli pentru remunerarea muncii 85000 85000 62 Asigurarea socială 19550 19550 63 Asigurarea medicală 3825 3825 64 Impozit pe bunuri imobiliare 2300 2300 65 Impozit funciar 900 900 66 Taxele percepute în fondul rutier 4000 4000 67 Cheltuieli aferente reciclării cadrelor 8600 8600 68 Cheltuieli de birou,tipografie 500 500 69 Cheltuieli de reclamă 15000 15000 70 Plata pentru arendă 3700 3700 71 Impozitul pe venit 20000 20000 72 Total 221300 221300 757950 757950 663675 663675