You are on page 1of 2

SMA

NEGERI
1
RANTEP
KLIPING BERKAITAN DENGAN KEADILAN, KEBENARAN,
AO
KEJUJURAN, DAN PERDAMAIAN DAN PERSAUDARAAN
SEJATI

KELAS XII.IPA CIBI
NAMA ANGGOTA :
-ANASTASIA PAERUNAN
-DWI WULANSARI PATANDUK
-GABRELA JENY K.MALIKU
-VERONIKA
SMA NEGERI 1 RANTEPAO