You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 23.01.2017 - Selasa


Masa 7.00-8.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami – PERDANA & LINUS 2
Kandungan 1.0 Mengenal dan menulis huruf. – LINUS 1
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
Pembelajaran i) vokal
ii) konsonan - PERDANA & LINUS 2
1.1 Menulis huruf kecil a-z. – LINUS 1
1.4 Menulis huruf besar A-Z. – LINUS 1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul 5/5 vokal dan
21/21 konsonan. – PERDANA & LINUS 2
2. Menulis 26/26 huruf kecil dan besar. – LINUS 1
Aktiviti Pandainya Arif (Buku Teks: 2-3)
1. Murid membaca huruf dengan sebutan yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca huruf mengikut urutan secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti: 1-2)
Sistem Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Baik Hati
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, kad huruf
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid perdana dapat mencapai objektif yang
ditetapkan dan ______ murid perdana yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 25.01.2017 - Khamis


Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis – PERDANA & LINUS 2
Kandungan Mengenal dan menulis huruf. – LINUS 1
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajaran i) huruf - PERDANA & LINUS 2
1.2 Menulis huruf kecil a-z. – LINUS 1
1.4 Menulis huruf besar A-Z. – LINUS 1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf
Aktiviti Belajar Menulis (Buku Teks: 4)
1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis huruf kecil dengan tulisan yang kemas secara latih
tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
3-6)
Sistem Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Membandingbezakan, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Rajin
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, kad perkataan
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid perdana dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid perdana yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang ditetapkan
dan ______ murid LINUS 1 yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid LINUS 2 yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 26.01.2017 - Jumaat


Masa 7.30-9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis – PERDANA & LINUS 2
Kandungan Mengenal dan menulis huruf. – LINUS 1
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajaran i) huruf - PERDANA & LINUS 2
1.3 Menulis huruf kecil a-z. – LINUS 1
1.4 Menulis huruf besar A-Z. – LINUS 1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis – i) huruf

Kriteria Murid dapat menulis sekurang-kurangnya 1 perenggan cerita secara


Kejayaan mekanis.
Aktiviti Cantiknya Tulisan (Buku Teks: 5)
1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis huruf besar dengan tulisan yang kemas secara latih
tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-
6)
Sistem
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Membandingbezakan, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Rajin
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid perdana dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid perdana yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid LINUS 1 yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid LINUS 2 yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi - i) vokal
Aktiviti Sebutlah Arif (Buku Teks: 6)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal
dan menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi - i) vokal
Aktiviti Ajari Arif (Buku Teks: 7)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal
dan menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 13.01.2017 - Jumaat


Masa 8.00 - 9.00 Pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons – PERDANA/ LINUS
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
Pembelajaran mengandungi pelbagai bunyi;
ii) konsonan – PERDANA / LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi - ii) konsonan
Aktiviti Taman Mini (Buku Teks: 8)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf
konsonan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf
konsonan secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
8)
Sistem Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pembelajaran
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.

Catatan